sguskin autoevaluator
HF staff
commited on
Commit
d5c98ca
1 Parent(s): 78b6487

Add verifyToken field to verify evaluation results are produced by Hugging Face's automatic model evaluator (#3)

Browse files

- Add verifyToken field to verify evaluation results are produced by Hugging Face's automatic model evaluator (baf3bf9fa8c7402c458fa5551c2968040385e054)


Co-authored-by: Evaluation Bot

Files changed (1) hide show
  1. README.md +18 -12
README.md CHANGED
@@ -21,30 +21,36 @@ model-index:
21
  config: mrpc
22
  split: validation
23
  metrics:
24
- - name: Accuracy
25
- type: accuracy
26
  value: 0.8774509803921569
 
27
  verified: true
28
- - name: Precision
29
- type: precision
30
  value: 0.8803986710963455
 
31
  verified: true
32
- - name: Recall
33
- type: recall
34
  value: 0.9498207885304659
 
35
  verified: true
36
- - name: AUC
37
- type: auc
38
  value: 0.9474174099080325
 
39
  verified: true
40
- - name: F1
41
- type: f1
42
  value: 0.9137931034482758
 
43
  verified: true
44
- - name: loss
45
- type: loss
46
  value: 0.5562044978141785
 
47
  verified: true
 
48
  ---
49
 
50
  <!-- This model card has been generated automatically according to the information the Trainer had access to. You
21
  config: mrpc
22
  split: validation
23
  metrics:
24
+ - type: accuracy
 
25
  value: 0.8774509803921569
26
+ name: Accuracy
27
  verified: true
28
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiYzdmODEyMjE4YmRmOTU3M2I1ODE0OWFiNDAzMTdiMDAwNWY5MzA4ZTZkM2IwNTRiZGQ5ZDRiMmEyMGM4ZDFmYyIsInZlcnNpb24iOjF9.w9yMqALfZG7spR6S9DA4JjWcx58TmDcz-58cSWtt7IuPc7XTxD5Ul41oHDsd17MW2hXtysOIMF23VIFmG6s3Bg
29
+ - type: precision
30
  value: 0.8803986710963455
31
+ name: Precision
32
  verified: true
33
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiZTZlNzNhY2NjYjQyYmM5ODgxOGQ2ZGEzOTExNGI1MjU3ZDU5M2E0YzE5ZjRmNDQ0YzMzNWQzMzUzMzkwYjIwNiIsInZlcnNpb24iOjF9.2D7xCmAnHtu3JxhgxmAVS4IUB6QjcN-5VBTga68if0ZQfww_fQ4RrhA6u2QmG06b2e0HLpSb81Ms_BkvQ1GYAA
34
+ - type: recall
35
  value: 0.9498207885304659
36
+ name: Recall
37
  verified: true
38
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiYTcyZmEzYzA1NDI2OTU2YzM2ZDQwOWYzODc4NDkzOGZhMmM3MjljMzM5NjE0NTQxZDFjNDk2MTBmNzE3ODE2YSIsInZlcnNpb24iOjF9.W5VriUXKqNxLkuG5nZEZ3cIri0-7Jb1omdivO8gZVz8ejKsUUZgh7_Lxlp5dpPiMYcAb_ZFn5VhkvUi3a3v-BA
39
+ - type: auc
40
  value: 0.9474174099080325
41
+ name: AUC
42
  verified: true
43
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiYWYyNGNlNTYxYTBjODU4Mzc4OGQ1ODEyOTEzMTZmMTJjNDJiOTg3NTM3MjgxNDlkMTU1NDU4ZmEyNmJlNmIxMyIsInZlcnNpb24iOjF9.Ps6oFgV_GVAn6-qVR6ips2V3QPris_tw9P3KjaeAs4R6ZQKpq_gAo60lCOG8l2UFLlDz1rHtiTNI8ErLFRtHAQ
44
+ - type: f1
45
  value: 0.9137931034482758
46
+ name: F1
47
  verified: true
48
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiNDVmMWUzZmU0OTFlODIzZGQwZTcwMjEyNjc3MzA2MjMzMmZjYWJhYzc3MDBiNjg5ZjE0YTQ3ZjkyZmFmYjBjYiIsInZlcnNpb24iOjF9.IlmOiHR12pik2JktSHBpwpPZOq5CjlFmZD1KlYGnFSZExhCQt_XSFk6pzYaG_ckvO9-H0ktpvpSY0LbD6iSHBQ
49
+ - type: loss
50
  value: 0.5562044978141785
51
+ name: loss
52
  verified: true
53
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiYzk0ODEyMTEwNDhkYTZmY2JhNTUzMjRmZGJjYmUwZGNkZTNiZDBlMzdmZGM3NTQwNmRjNmE2MTk1NWIwMzFmYSIsInZlcnNpb24iOjF9.W3XQdn-RsmqKYIZJ47y18iYU6FjQp11fpEY8DWkh0RaWyDAK5Jwkwjqir7-LvgRJgMT7ZbaVRY4I2ozEBo_3Bg
54
  ---
55
 
56
  <!-- This model card has been generated automatically according to the information the Trainer had access to. You