id
stringlengths
1
6
translation
translation
0
{ "bg": "Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г.", "ga": "Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007" }
1
{ "bg": "(Официален вестник на Европейския съюз L 147 от 10 юни 2009 г.)", "ga": "(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 147 an 10 Meitheamh 2009) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)" }
2
{ "bg": "Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка, подписан в Берн на 20 октомври 2011 г., чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария.", "ga": "Rinneadh an ceartúchán seo le miontuairisc cheartaitheach a síníodh i mBeirn an 20 Deireadh Fómhair 2011 arb é an Roinn Chónaidhmeach Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na hEilvéise a taiscí." }
3
{ "bg": "Страници 33 – 34, приложение I", "ga": "Ar leathanaigh 33-34, Iarscríbhinn I:" }
4
{ "bg": "Вписванията за посочените по-долу държави се поправят, както следва:", "ga": "maidir leis na hiontrálacha le haghaidh na Stát thíos, ceartaítear iad mar a leanas:" }
5
{ "bg": "в България член 4, параграф 1, точка 2 от Кодекса на международното частно право,“;", "ga": "sa Bhulgáir Airteagal 4, mír 1, pointe 2, de Chód an Dlí Idirnáisiúnta Phríobháidigh,”," }
6
{ "bg": "в Естония член 86 от Гражданския процесуален кодекс (tsiviilkohtumenetluse seadustik),“;", "ga": "san Eastóin Airteagal 86 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (tsiviilkohtumenetluse seadustik),”," }
7
{ "bg": "в Полша член 1103, параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс (Kodeks postępowania cywilnego),“;", "ga": "sa Pholainn Airteagal 1103(4), de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Kodeks postępowania cywilnego),”," }
8
{ "bg": "в Португалия член 65, параграф 1, буква б) от Гражданския процесуален кодекс (Código de Processo Civil), доколкото в него може да се съдържат правила за изключителна компетентност, като например съдилищата по местонахождение на клона, агенцията или друг вид установяване (ако е в Португалия), когато централната администрация (ако се намира в чужбина) е страната, на която трябва да се извърши връчване, и член 10 от Трудовия процесуален кодекс (Código de Processo do Trabalho), доколкото в него може да съдържат правила за изключителна компетентност, като например съдилищата по местожителство на ищеца по производства във връзка с индивидуални трудови договори, заведени от служител срещу работодател,“;", "ga": "sa Phortaingéil Airteagal 65(1)(b) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Código de Processo Civil) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis, amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse, an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile (más sa Phortaingéil atá sé) más é an riarachán lárnach (más i Stát eachtrach atá sé) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair (Código de Processo do Trabalho) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis, amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair, ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra,”," }
9
{ "bg": "в Швейцария член 4 от Федералния закон за международното частно право (Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro),“;", "ga": "san Eilvéis Airteagal 4 den Acht Cónaidhme ar Dhlí Príobháideach Idirnáisiúnta (Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro),”," }
10
{ "bg": "във Финландия глава 10, раздел 18(1), първи и втори параграф от Кодекса за съдебно производство (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),“.", "ga": "san Fhionlainn mír 1 agus mír 2 de Roinn 18(1) de Chaibidil 10 de Chód an Nós Imeachta Bhreithiúnaigh (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),”;" }
11
{ "bg": "Страници 35 – 36, приложение II", "ga": "ar leathanaigh 35-36, Iarscríbhinn II:" }
12
{ "bg": "в България окръжният съд,“;", "ga": "sa Bhulgáir an ‘окръжният съд’,”," }
13
{ "bg": "в Швейцария kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione,“;", "ga": "san Eilvéis ‘kantonales Vollstreckungsgericht’/‘tribunal cantonal de l’exécution’/‘giudice cantonale dell’esecuzione’,”," }
14
{ "bg": "в Обединеното кралство (…)", "ga": "sa Ríocht Aontaithe (…)" }
15
{ "bg": "в Шотландия: Court of Session или, в случай на решение по дела за издръжка: Sheriff Court, препратени от шотландски министри;", "ga": "in Albain, an Court of Session nó, i gcás breithiúnais chothabhála, an Sheriff Court trí na Scottish Ministers;" }
16
{ "bg": "(…)“.", "ga": "(…)”;" }
17
{ "bg": "Страници 37 – 38, приложение III", "ga": "ar leathanaigh 37-38, Iarscríbhinn III:" }
18
{ "bg": "в Испания Juzgado de Primera Instancia, който е постановил оспорваното решение, като по обжалването се произнася Audiencia Provincial,“;", "ga": "sa Spáinn an ‘Juzgado de Primera Instancia’ a d’eisigh an cinneadh ar cuireadh ina aghaidh agus a bhfuil an t-achomharc le réiteach ag an ‘Audiencia Provincial’,”," }
19
{ "bg": "в Швейцария висшият кантонален съд,“.", "ga": "san Eilvéis ardchúirt an chantúin,”;" }
20
{ "bg": "На страница 43 приложение IX се заменя със следния текст:", "ga": "ar leathanach 43, cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IX:" }
21
{ "bg": "„ПРИЛОЖЕНИЕ IХ", "ga": "“IARSCRÍBHINN IX" }
22
{ "bg": "Държавите и правилата, посочени в член II от протокол 1, са следните:", "ga": "Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1:" }
23
{ "bg": "Германия членове 68, 72, 73 и 74 от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung) относно призоваването на трети страни,", "ga": "an Ghearmáin Airteagail 68, 72, 73 agus 74 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Zivilprozessordnung) maidir le fógraí tríú páirtí," }
24
{ "bg": "Естония член 214, параграфи 3 и 4 и член 216 от Гражданския процесуален кодекс (tsiviilkohtumenetluse seadustik) относно призоваването на трети страни,", "ga": "an Eastóin Airteagal 214(3) agus (4) agus Airteagal 216 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (tsiviilkohtumenetluse seadustik) maidir le fógraí tríú páirtí," }
25
{ "bg": "Латвия членове 78, 79, 80 и 81 от Гражданския процесуален закон (Civilprocesa likums) относно призоваването на трети страни,", "ga": "an Laitvia Airteagail 78, 79, 80 agus 81 den Dlí um an Nós Imeachta Shibhialta (Civilprocesa likums) maidir le fógraí tríú páirtí," }
26
{ "bg": "Литва член 47 от Гражданския процесуален кодекс (Civilinio proceso kodeksas),", "ga": "an Liotuáin Airteagal 47 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Civilinio proceso kodeksas)," }
27
{ "bg": "Унгария членове 58 – 60 от Гражданския процесуален кодекс (Polgári perrendtartás) относно призоваването на трети страни,", "ga": "an Ungáir Airteagail 58 go 60 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Polgári perrendtartás) maidir le fógraí tríú páirtí," }
28
{ "bg": "Австрия член 21 от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung) относно призоваването на трети страни,", "ga": "an Ostair Airteagal 21 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Zivilprozessordnung) maidir le fógraí tríú páirtí," }
29
{ "bg": "Полша членове 84 и 85 от Гражданския процесуален кодекс (Kodeks postępowania cywilnego) относно призоваването на трети страни (przypozwanie),", "ga": "an Pholainn Airteagal 84 agus Airteagal 85 de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Kodeks postępowania cywilnego) maidir le fógraí tríú páirtí," }
30
{ "bg": "Словения член 204 от Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku) относно призоваването на трети страни.“", "ga": "an tSlóivéin Airteagal 204 den Acht um an Nós Imeachta Shibhialta (Zakon o pravdnem postopku) maidir le fógraí tríú páirtí.”." }
31
{ "bg": "Конвенция", "ga": "Coinbhinsiún" }
32
{ "bg": "относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела", "ga": "ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála" }
33
{ "bg": "ПРЕАМБЮЛ", "ga": "BROLLACH" }
34
{ "bg": "ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ,", "ga": "TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA SA CHOINBHINSIÚN SEO," }
35
{ "bg": "РЕШЕНИ да укрепят правната защита на лицата, установени на техните територии,", "ga": "AGUS É DE RÚN DAINGEAN ACU go neartófar ina gcríocha an chosaint dhlíthiúil ar dhaoine atá bunaithe ann," }
36
{ "bg": "КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за тази цел е необходимо да се определи международната компетентност на съдилищата, да се улесни признаването и да се въведе ускорена процедура за гарантиране на прилагането на съдебни решения, автентични инструменти и съдебни спогодби,", "ga": "DE BHRÍ gur gá chun na críche sin dlínse idirnáisiúnta na gcúirteanna a chinneadh, aithint a éascú, agus nós imeachta gasta a thabhairt isteach chun a áirithiú go bhforghníomhófar breithiúnais, ionstraimí barántúla agus socraíochtaí cúirte," }
37
{ "bg": "КАТО ОСЪЗНАВАТ връзките помежду им, които са утвърдени в икономическата област от споразуменията за свободна търговия, сключени между Европейската общност и определени държави от Европейската асоциация за свободна търговия,", "ga": "ÓS FEASACH DÓIBH na ceangail eatarthu, atá arna seanbhunú i réimse na heacnamaíochta ag na comhaontuithe saorthrádála a tugadh i gcrích idir an Comhphobal Eorpach agus Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa," }
38
{ "bg": "КАТО ИМАТ ПРЕДВИД:", "ga": "AG FÉACHAINT DÓIBH SEO A LEANAS:" }
39
{ "bg": "Брюкселската конвенция от 27 септември 1968 г. относно компетентността и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, изменена с конвенциите за присъединяване при последователните разширявания на Европейския съюз,", "ga": "Coinbhinsiún na Bruiséile an 27 Meán Fómhair 1968 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, arna leasú leis na Coinbhinsiúin Aontachais tráth méaduithe an Aontais Eorpaigh ó ócáid go chéile," }
40
{ "bg": "Конвенцията от Лугано от 16 септември 1988 г. относно компетентността и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, която разширява прилагането на правилата на Брюкселската конвенция от 1968 г. за определени държави членки на Европейската асоциация за свободна търговия,", "ga": "Coinbhinsiún Lugano an 16 Meán Fómhair 1988 ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, lena leathnaítear cur i bhfeidhm rialacha Choinbhinsiún na Bruiséile 1968 go dtí Ballstáit áirithe de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa," }
41
{ "bg": "Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, който замени горепосочената Брюкселска конвенция,", "ga": "Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 an 22 Nollaig 2000 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála a cuireadh in ionad Choinbhinsiún na Bruiséile thuasluaite," }
42
{ "bg": "Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписано в Брюксел на 19 октомври 2005 г.,", "ga": "an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, arna shíniú sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005," }
43
{ "bg": "УБЕДЕНИ, че разширяването на прилагането на принципите, предвидени в Регламент (ЕО) № 44/2001 по отношение на договарящите се страни по настоящата конвенция ще задълбочи правното и икономическото сътрудничество,", "ga": "ÓS DEIMHIN LEO go ndéanfaidh leathnú na bprionsabal atá leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh 44/2001 go dtí Páirtithe Conarthacha na hionstraime seo comhar dlíthiúil agus eacnamaíoch a neartú," }
44
{ "bg": "В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА гарантират колкото се може по-уеднаквено тълкуване на настоящия инструмент,", "ga": "ÓS MIAN LEO a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann oiread agus is féidir ar an ionstraim seo," }
45
{ "bg": "РЕШИХА в този дух да сключат настоящата конвенция, и", "ga": "Den mheon sin, TAR ÉIS A CHINNEADH an Coinbhinsiún seo a thabhairt i gcrích, agus" }
46
{ "bg": "СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:", "ga": "TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS:" }
47
{ "bg": "ДЯЛ I", "ga": "TEIDEAL I" }
48
{ "bg": "ОБХВАТ", "ga": "RAON FEIDHME" }
49
{ "bg": "Член 1", "ga": "Airteagal 1" }
50
{ "bg": "Настоящата конвенция се прилага по отношение на граждански и търговски дела независимо от естеството на съда или правораздавателния орган.", "ga": "Beidh feidhm leis an gCoinbhinsiún seo in ábhair shibhialta agus tráchtála, cibé cineál cúirte nó binse a bheidh i gceist." }
51
{ "bg": "Тя не обхваща данъчни, митнически или административни дела.", "ga": "Eisiatar óna réim, go háirithe, cúrsaí ioncaim, custam agus riaracháin." }
52
{ "bg": "Настоящата конвенция не се прилага по отношение на:", "ga": "Ní bheidh feidhm ag an gCoinbhinsiún maidir leis na nithe seo a leanas:" }
53
{ "bg": "гражданското състояние, правоспособността и дееспособността на физическите лица, имуществените права, произтичащи от брачни правоотношения, завещания и наследяване;", "ga": "stádas nó inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha, maoin-chearta de bhua cóngais phósta, uachtanna agus comharbais;" }
54
{ "bg": "производствата, свързани с обявяването на дружества или други юридически лица в несъстоятелност, конкордатите и аналогичните производства;", "ga": "féimheacht, imeachtaí maidir le foirceannadh cuideachtaí dócmhainneacha nó daoine dlítheanacha eile atá dócmhainneach, comhshocraíochtaí breithiúnacha, imshocraíochtaí agus imeachtaí cosúil leo sin;" }
55
{ "bg": "социалното осигуряване;", "ga": "slándáil shóisialta;" }
56
{ "bg": "арбитража.", "ga": "eadráin." }
57
{ "bg": "По смисъла на настоящата конвенция под термина „държава, обвързана по настоящата конвенция“ се разбира всяка държава, която е договаряща се страна по настоящата конвенция или държава-членка на Европейската общност.", "ga": "Sa Choinbhinsiún seo, ciallóidh an téarma ‘Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo’ aon Stát ar Páirtí Conarthach den Choinbhinsiún seo é nó ar Ballstát den Chomhphobal Eorpach é." }
58
{ "bg": "Това може да означава също и Европейската общност.", "ga": "D'fhéadfaí go gciallódh sé an Comhphobal Eorpach freisin." }
59
{ "bg": "ДЯЛ II", "ga": "TEIDEAL II" }
60
{ "bg": "КОМПЕТЕНТНОСТ", "ga": "DLÍNSE" }
61
{ "bg": "РАЗДЕЛ 1", "ga": "ROINN 1" }
62
{ "bg": "Общи разпоредби", "ga": "Forálacha Ginearálta" }
63
{ "bg": "Член 2", "ga": "Airteagal 2" }
64
{ "bg": "При спазване на разпоредбите на настоящата конвенция исковете срещу лицата, които имат местоживеене в държава, обвързана по настоящата конвенция, независимо от тяхното гражданство, се предявяват пред съдилищата на тази държава.", "ga": "Faoi réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo, beidh daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo inagartha, cibé náisiúntacht atá acu, i gcúirteanna an Stáit sin." }
65
{ "bg": "Лица, които не са граждани на държава, обвързана по настоящата конвенция, в която имат местоживеене, се подчиняват на правилата за компетентност, които са приложими по отношение на гражданите на тази държава.", "ga": "Daoine nach náisiúnaigh den Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, beidh siad faoi rialú ag na rialacha dlínse a bhaineann le náisiúnaigh an Stáit sin." }
66
{ "bg": "Член 3", "ga": "Airteagal 3" }
67
{ "bg": "Срещу лица, които имат местоживеене в държава, обвързана по настоящата конвенция, могат да бъдат предявявани искове в съдилищата на друга държава, обвързана по настоящата конвенция, само по силата на правилата, установени в раздели от 2 до 7 от настоящия дял.", "ga": "Daoine a bhfuil sainchónaí orthu i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, ní féidir iad a agairt i gcúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ach amháin de bhua na rialacha atá leagtha síos i Ranna 2 go 7 den Teideal seo." }
68
{ "bg": "По-специално правилата за национална компетентност, установени в приложение I, няма да се прилагат в техен ущърб.", "ga": "Go háirithe ní bheidh na rialacha dlínse náisiúnta atá leagtha amach in Iarscríbhinn I infheidhme ina gcoinne." }
69
{ "bg": "Член 4", "ga": "Airteagal 4" }
70
{ "bg": "Ако ответникът няма местоживеене в държава, обвързана по настоящата конвенция, компетентността на съдилищата на всяка държава, обвързана по настоящата конвенция, при спазване на разпоредбите на членове 22 и 23, ще се определя от правото на тази държава.", "ga": "Mura bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an gcosantóir, rialófar dlínse na gcúirteanna i ngach Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo de réir dhlí an Stáit sin, faoi réir fhorálacha Airteagal 22 agus Airteagal 23." }
71
{ "bg": "По отношение на такъв ответник всяко лице, което има местоживеене в държава, обвързана по настоящата конвенция, може независимо от неговото гражданство да се ползва в тази държава от действащите там правила за компетентност, и по-специално от тези, уточнени в приложение I, по същия начин както гражданите на тази държава.", "ga": "Aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, cibé náisiúntacht atá aige, féadfaidh sé, ar nós náisiúnaigh an Stáit sin, leas a bhaint sa Stát sin, i gcoinne an chosantóra sin, as na rialacha dlínse atá i bhfeidhm ann agus go háirithe as na cinn a shonraítear in Iarscríbhinn I." }
72
{ "bg": "РАЗДЕЛ 2", "ga": "ROINN 2" }
73
{ "bg": "Специална компетентност", "ga": "Dlínse Speisialta" }
74
{ "bg": "Член 5", "ga": "Airteagal 5" }
75
{ "bg": "Срещу лице, което има местоживеене в държава, обвързана по настоящата конвенция, може да бъде предявен иск в друга държава, обвързана по настоящата конвенция:", "ga": "Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, féadfar é a agairt i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo:" }
76
{ "bg": "по дела, свързани с договор: в съдилищата по мястото на изпълнение на въпросното задължение;", "ga": "in ábhair a bhaineann le conradh, sna cúirteanna don áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe;" }
77
{ "bg": "за целите на настоящата разпоредба и освен ако не е договорено друго, мястото на изпълнение на въпросното задължение е:", "ga": "chun críocha na forála seo agus mura gcomhaontófar ar shlí eile é, is é an áit i gcomhair chomhlíonadh na hoibleagáide áirithe:" }
78
{ "bg": "в случая на продажба на стоки, мястото в държава, обвързана по настоящата конвенция, където стоките са доставени или е следвало да бъдат доставени съгласно договора;", "ga": "i gcás earraí a dhíol, an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh, faoin gconradh, na hearraí a sheachadadh nó inar chóir iad a bheith seachadta," }
79
{ "bg": "в случая на предоставяне на услуги, мястото в държава, обвързана по настоящата конвенция, където услугите са били предоставени или е трябвало да бъдат предоставени съгласно договора;", "ga": "i gcás seirbhísí a sholáthar, an áit i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina ndearnadh, faoin gconradh, na seirbhísí a sholáthar nó inar chóir iad a bheith soláthraithe;" }
80
{ "bg": "aко не се прилага буква б), се прилага буква а);", "ga": "mura mbeidh feidhm ag fomhír (b), beidh feidhm ag fomhír (a);" }
81
{ "bg": "по дела за издръжка:", "ga": "in ábhair a bhaineann le cothabháil," }
82
{ "bg": "в съда, който според правото на съда е компетентен да разглежда производства относно родителска отговорност, ако делото за издръжка е свързано с това производство, освен ако тази компетентност не се основава единствено на гражданството на една от страните;", "ga": "i gcás éileamh sibhialta chun damáistí nó aisíocaíocht a ghnóthú mar gheall ar shárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla, sa chúirt ar tugadh na himeachtaí sin faoina bráid, sa mhéid go bhfuil dlínse ag an gcúirt sin faoina dlí féin glacadh le himeachtaí sibhialta;" }
83
{ "bg": "по дела относно гражданска отговорност, delict или quasi delict, в съдилищата на мястото, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие;", "ga": "i gcás díospóide a éiríonn as oibríochtaí brainse, gníomhaireachta nó bunaíochta eile, sna cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse, an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile;" }
84
{ "bg": "по отношение на граждански иск за вреди или реституция вследствие на деяние, което води до наказателно производство, в съда, сезиран с това производство, доколкото този съд, съгласно своето право, е компетентен да разглежда граждански искове;", "ga": "mar shocraitheoir, mar iontaobhaí nó mar thairbhí i leith iontaobhais a bunaíodh de bhun reachta nó le hionstraim i scríbhinn nó a bunaíodh de bhriathra béil agus a fianaíodh i scríbhinn, i gcúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a bhfuil sainchónaí an iontaobhais ann;" }
85
{ "bg": "по отношение на спорове, произтичащи от дейността на клон, агенция или друг вид представителство в съдилищата на мястото, където се намират клонът, агенцията или представителството;", "ga": "i gcás díospóide maidir le híoc luach saothair a éilíodh as lasta nó lucht a tharrtháil, sa chúirt ar faoina húdarás:" }
86
{ "bg": "в качеството на учредител, доверителен собственик (trustee) или бенефициер на доверителна собственост (trust), създадена по силата на закон или писмен документ, или устно и доказана писмено в съдилищата на държава, обвързана по настоящата конвенция, където се намира доверителната собственост (trust);", "ga": "a bhféadfaí é a ghabháil amhlaidh, ach gur tugadh bannaí nó urrús eile;" }
87
{ "bg": "по отношение на спор относно плащане на възнаграждение, искано във връзка със спасяване на товар или навло, в съда, в обсега на чиято компетентност:", "ga": "ar an gcoinníoll nach mbeidh feidhm leis an bhforáil seo ach amháin nuair a éilítear go bhfuil leas ag an gcosantóir sa lasta nó sa lucht nó go raibh leas den sórt sin aige tráth na tarrthála." }
88
{ "bg": "е могъл да бъде задържан, но е дадена гаранция или друго обезпечение,", "ga": "Duine a bhfuil sainchónaí air i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, féadfar é a agairt freisin:" }
89
{ "bg": "при условие че настоящата разпоредба се прилага само ако се претендира, че ответникът има права върху товара или навлото или е имал такива права по време на спасяването им.", "ga": "más duine de líon cosantóirí é, sna cúirteanna don áit a bhfuil sainchónaí ar dhuine ar bith díobh, ar an gcoinníoll go bhfuil baint chomh dlúth sin ag na héilimh le chéile go bhfuil sé fóirsteanach na cosantóirí a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais a bheadh ar neamhréir le chéile de thoradh imeachtaí ar leithligh a sheachaint;" }
90
{ "bg": "Член 6", "ga": "mar thríú páirtí i gcaingean ar bharántas nó ráthaíocht nó in aon imeachtaí eile tríú páirtí, sa chúirt inar tionscnaíodh na himeachtaí bunaidh, mura rud é gur tionscnaíodh iad sin d'aon toisc chun é a thabhairt amach as dlínse na cúirte ab iomchuí ina chás;" }
91
{ "bg": "Срещу лице с местоживеене в държава, обвързана по настоящата конвенция, може също така да бъде предявен иск:", "ga": "i gcás frithéilimh a thig den chonradh céanna nó de na fíorais chéanna ab fhoras don éileamh bunaidh, sa chúirt ina bhfuil an t-éileamh bunaidh ar feitheamh;" }
92
{ "bg": "когато то е един от множество ответници в съдилищата по местоживеене на всеки от тях, при условие че исковете са в такава тясна връзка, че е целесъобразно те да бъдат разгледани и разрешени заедно, за да се избегне рискът от постановяване на противоречиви съдебни решения, постановени в отделни производства;", "ga": "i gcás ábhar a bhaineann le conradh, más féidir an chaingean a dhlúthú le caingean i gcoinne an chosantóra chéanna in ábhair a bhaineann le cearta in rem ar mhaoin dhochorraithe, i gcúirt an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil an mhaoin." }
93
{ "bg": "като трета страна по дело за поръчителство или гаранция или в друго производство на трета страна в съда, сезиран с първоначалното дело, освен ако това дело е заведено единствено с цел това лице да бъде отклонено от компетентността на съда, който би бил компетентен по неговото дело;", "ga": "Airteagal 7" }
94
{ "bg": "по насрещен иск, произтичащ от същия договор или факти, на които се основава първоначалният иск, в съда, пред който е висящо първоначалното дело;", "ga": "Más rud é de bhua an Choinbhinsiúin seo go bhfuil dlínse ag cúirt Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo i gcaingne maidir le dliteanas a thig as úsáid nó oibriú loinge, beidh dlínse freisin ag an gcúirt sin, nó ag aon chúirt eile a bheidh curtha ina hionad chun na críche sin le dlí intíre an Stáit sin, i gcás éilimh chun an dliteanas sin a theorannú." }
95
{ "bg": "по дела във връзка с договор, ако процедурата може да се съчетае с процедура срещу същия ответник, по дела относно вещни права върху недвижими вещи в съда на държава, обвързана по настоящата конвенция, където е разположен имотът.", "ga": "ROINN 3" }
96
{ "bg": "Член 7", "ga": "Dlínse in Ábhair a bhaineann le hÁrachas" }
97
{ "bg": "Когато по силата на настоящата конвенция съд в държава, обвързана по настоящата конвенция, е компетентен за действия във връзка с отговорност, произтичаща от използването или дейността на кораб, този съд или който и да е друг съд, който по силата на националното право на тази държава е заместен за тази цел, също така ще е компетентен по отношение на искове за ограничаване на тази отговорност.", "ga": "Airteagal 8" }
98
{ "bg": "РАЗДЕЛ 3", "ga": "In ábhair a bhaineann le hárachas, cinnfear dlínse de réir na Roinne seo, gan dochar d'fhorálacha Airteagail 4 agus 5(5)." }
99
{ "bg": "Компетентност по дела във връзка със застраховане", "ga": "Airteagal 9" }