translation
translation
{ "af": "Goewerneur van die Reserwebank;", "en": "Governor of the Reserve Bank;" }
{ "af": "Oorspronklike Uitdrukking", "en": "Original Expression" }
{ "af": "_Verligmodus", "en": "_Highlight Mode..." }
{ "af": "Stoor toe", "en": "! To storage." }
{ "af": "Ligjareunit-format", "en": "Light Years" }
{ "af": "Nuwe- toestel aankondigerComment", "en": "Device Notifier" }
{ "af": "Maak nie saak.", "en": "No matter" }
{ "af": "Dink jy julle kan?", "en": "Think you can do it?" }
{ "af": "'n Gids genaamd \"%s\" bestaan reeds. %s", "en": "A folder named \"%s\" already exists. %s" }
{ "af": "Gebruik asseblief 'n ander naam.", "en": "Please use a different name." }
{ "af": "Uitvoering van \"%s\" het misluk", "en": "Failed to execute %s" }
{ "af": "Speel jy moeder?", "en": "Playing mummy?" }
{ "af": "X Modifiseerder Tabillering", "en": "X Modifier Mapping" }
{ "af": "Die sagteware wat u wil installeer benodig addisionele sagteware om korrek uit te voer.", "en": "The software that you want to install requires additional software to run correctly." }
{ "af": "Ak_tiveer almal", "en": "Ac_tivate All" }
{ "af": "Moenie na hom luister nie!", "en": "Don't listen to him!" }
{ "af": "dis 'n baie spesiale oomblik", "en": "It's a very special moment." }
{ "af": "'n Wagwoord is nodig om te verbind aan '%s'.", "en": "A password is required to connect to '%s'." }
{ "af": "is nie in die laaste", "en": "is not in the last" }
{ "af": "Werkvoorbeeld:", "en": "& Template:" }
{ "af": "Voer uit tabel( s):", "en": "Import columns:" }
{ "af": "Verwyder Huidige Laag", "en": "Remove currently selected background" }
{ "af": "Liniêre Spline", "en": "Linear Spline" }
{ "af": "Breakout-agtige spel", "en": "Breakout-like Game" }
{ "af": "Lisensie-ooreenkoms benodig", "en": "License Agreement Required" }
{ "af": "Verander sleutelbord uitleg .", "en": "Select color scheme :" }
{ "af": "Ashitaka!", "en": "Ashitaka!" }
{ "af": "Koppel", "en": "Connect" }
{ "af": "ETerm", "en": "ETerm" }
{ "af": "Verwyder _onderste notas", "en": "Clear _Bottom Notes" }
{ "af": "Kopieer _beeld", "en": "Copy _Image" }
{ "af": "Jy is vry, totaal vry!", "en": "You're free, totally free!" }
{ "af": "Die wit speler het opgegee", "en": "The white player has resigned" }
{ "af": "God se oordeel sal wees.", "en": "God's judgement will be" }
{ "af": "S_luit skerm om tikonderbreking af te dwing", "en": "_Lock screen to enforce typing break" }
{ "af": "kommunikasiediens waarvan die verskaffing ingevolge Hoofstuk 3", "en": "service, the provision of which is licensed in terms of Chapter 3 as part of his" }
{ "af": "_Statusdetail", "en": "Status Tracking" }
{ "af": "Handtekeningparameters", "en": "Signature Parameters" }
{ "af": "Albert Jerska, Operasie \"Engerling.\"", "en": "Albert Jerska, Operation \"Engerling.\"" }
{ "af": "Open die skyftoetsdialoog", "en": "Open the check disc dialog" }
{ "af": "Kategorie", "en": "Category" }
{ "af": "Afsluiting geforseer met sein %d", "en": "Killed by signal %d" }
{ "af": "Vo_rige dokument", "en": "_Previous Document" }
{ "af": "- Ek mag jou nie.", "en": "I don't." }
{ "af": "Config - > Composer - > Attachments", "en": "Moving messages" }
{ "af": "- Hulle veg tot die dood toe", "en": "Gilles, they'll fight to the death, I know it." }
{ "af": "Die rol van die Kommissie vir geslagsgelykheid", "en": "The role of the Commission for Gender" }
{ "af": "Kies Ernstigheidsgraad", "en": "Delete Server" }
{ "af": "Die naam "{0}quot; is reeds in gebruik.", "en": "Name "{0}quot; already used." }
{ "af": "Stoor as...", "en": "Save as..." }
{ "af": "Stel die partisie-etiket van \"%1\" op %2", "en": "Set partition label to \"%1\" on %2" }
{ "af": "LithuaniëName", "en": "Saudi Riyal" }
{ "af": "Persoonlike instellings", "en": "Personal settings" }
{ "af": "Aksie!", "en": "\"I can't write what I really yearn for, my prince...\"" }
{ "af": "Gebruik asseblief: bzr branch %s om die nuutste (moontlik nie-vrygestelde) bywerkings tot die pakkket terug te bring.", "en": "Please use: bzr branch %s to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package." }
{ "af": "Tabel is inlyn", "en": "Table is inline" }
{ "af": "4. 450", "en": "4.450" }
{ "af": "Ons het baie vriende in Tokyo om by te kuier.", "en": "We have many friends to visit in Tokyo." }
{ "af": "Komplekse konjugasie", "en": "Complex conjugate" }
{ "af": "Oorspronklike Outeur", "en": "Original Author" }
{ "af": "'n Hoë opstelbare venster bestuurder wat op Blackbox gebaseer isName", "en": "A highly customizable window manager based on Blackbox" }
{ "af": "Ongeldige lêernaam %s", "en": "Invalid filename %s" }
{ "af": "Hy word vir.", "en": "He's done for." }
{ "af": "Swart wen", "en": "Black Wins" }
{ "af": "Menslik", "en": "Human" }
{ "af": "Afsender of ontvangers", "en": "Sender or Recipients" }
{ "af": "- Pragtig.", "en": "- Sublime." }
{ "af": "Deel 'n ry", "en": "Deal a row" }
{ "af": "Slingshot", "en": "Slingshot" }
{ "af": "Moenie kwaad op my wees nie.", "en": "Don't be mad at me." }
{ "af": "XVName", "en": "XV" }
{ "af": "Sertifikaat se rekenaarnaam stem nie ooreen nie", "en": "Certificate hostname mismatch" }
{ "af": "Sal ons opereer?", "en": "Shall we operate?" }
{ "af": "’n ander persoon wat ingevolge hierdieWet gelisensieer is en persone wat ingevolge ’n", "en": "person licensed in terms of this Act and persons providing services pursuant to a licence" }
{ "af": "Herlaai beeld", "en": "Reload Image" }
{ "af": "Wit pion skuif van %1$s na %2$s", "en": "White pawn moves from %1$s to %2$s" }
{ "af": "voet,voet,vt", "en": "foot,feet,ft" }
{ "af": "CRC hash code", "en": "Mode" }
{ "af": "uur", "en": "hours" }
{ "af": "Professor.", "en": "1.50 change." }
{ "af": "Dae", "en": "Days" }
{ "af": "Delta( 1. 2; 3. 4 ) gee terug 0", "en": "GESTEP(1.2 ; 3.4 ) returns 0" }
{ "af": "Sloweense sleutelkaart", "en": "Slovenian keymap" }
{ "af": "SQL ( PostgreSQL) Language", "en": "SQL ( PostgreSQL )" }
{ "af": "Roteer _linksom", "en": "Rotate _Left" }
{ "af": "Stappe uit van die huidige funksie", "en": "The file %1 cannot be created." }
{ "af": "Skryf tans videoskyf", "en": "Burning video disc" }
{ "af": "Gadu-Gadu", "en": "Gadu-Gadu" }
{ "af": "Wel, laat ons nou sien", "en": "Well, let's see now." }
{ "af": "einde van afspraak", "en": "end of appointment" }
{ "af": "Snit", "en": "Track" }
{ "af": "Voeg _aanhegsel by...", "en": "A_dd Attachment..." }
{ "af": "Stel taal", "en": "Set Language" }
{ "af": "Wassily Kandinsky, Komposisie VIII - 1923", "en": "Wassily Kandinsky, Composition VIII - 1923" }
{ "af": "Pakket:", "en": "Package:" }
{ "af": "Belangrik", "en": "Import Data" }
{ "af": "dict. cc Vertaling : Engels na DuitsName", "en": "dict . cc Translation : English to German" }
{ "af": "Net vlugtig", "en": "Only in passing." }
{ "af": "Tante Jans sê dat hulle baie na jou lyk.", "en": "Aunt Jane said they look a lot like you." }
{ "af": "Maak haar sopnat.", "en": "Rather, more departures to the West often make those left behind want to follow." }