Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet
tweet
stringlengths
1
146
label
class label
3 classes
አብይ እነን ዚምሳዝነው አንተም ኊሮሞን ህዝብ ኹዚህ በፊት ኚኚዱት ብዙ ይሁዲዎቜ ጋር መደመርህ ብቻ ሳይሆን አንተም ይሁዳ ሆነህ መገኘትህ ነው። እግዝአብሐሄርም ዚስራህን ይ

2 (negative)
በገዛ እጄ እጣ ፈንታዬ በል ውጣ።
2 (negative)
በኬኒያ ዚአሜሪካ ጩር ካምፕ ዛሬ በአል-ሞባብ ጥቃት ደሚሰበት
2 (negative)
ባሌ ሰው ጠፋ። እንደ አሜባ ተበጣጥሶ ማለቁ ነው። ኹዚህ በፊት ግማሜ ወሚዳዎቜ ወደ አርሲ ታጥፈው እንደነበር ዚሚታወስ ነው።
2 (negative)
ደግ ነገር ስለማንውድ፣ ዚቀናነት ቜግር ስለአለብን፣ ዚተዛባ ክፋት ያሚቀው ግንዛቀና ደንቆሮቜ ስለሆን ነው እንደአህያዋ ሥጋ አመዱ ብቻ ዚሚያሰኘን!
2 (negative)
ሞጣ ላይ ክርስቲያኑ ሱቁን ኚፍቶ ሰራውን እዚሰራ ሙስሊሙ አንገቱን ደፍቶ እያለቀሰ ይገኛል!! እንደዚህ አይነት አሳፋሪ ጎሚቀት ጋር መኖር ልብን ያደማል!!
2 (negative)
ድሮም እኮ ዳቊ መጥፊያቜን ነውፀ ድፎ ሲሆን አስቡት ??
2 (negative)
ወይ ጉድ! አውቆ አብድ ነው ባክህ
2 (negative)
ለዚህ poor ገገም ድንጋይ ራስ ካለበት ፎቅ መወርወሮ ብቻ ነበር ዚሚገባው። Another form of TPLF.
2 (negative)
Someone stop me from usin ዚኢትዮጵያን ጜሑፍ በመጠቀም ፡፡ ኚእንግዲህ አስቂኝ አይደለም። ዹአንተ አካል. ይጠፋል ፡፡ ወደፊት ደም ፡፡ መፍሰስ። በተስፋ መቁሚጥዎ ውስጥ 
2 (negative)
መወለድ ነበሚበት። ዛሬም በሃይማኖታዊ ዓለም ውስጥ ዚያዝነውን ስፍራና ስልጣን ወደ ጎን ትተን ወደ ጌታ ካልመጣን ዳግም ተወልደን ዚእግዚአብሔርን መንግስት ማዚት አንቜልም።
2 (negative)
እኛ= እሄንን ድርጊት ኹማውገዝ ይልቅ ዝምታን ዚመሚጡ፣በተለይ ወጣቶቹ (ዚጢቅት ሰዎቜ ዚጥፋት ተልዕኮ ማስፈፀሚያ ዹሆኑ)፣ተቋሞቻቜን (ዚተሰጣ቞ውን ሀገራዊ ግዎታ መወ

2 (negative)
አማርኛ እያወራን መግባባት ካልቻልንማ ምን ማድሚግ ይቻላል?! ??
2 (negative)
ዚጉራጌ ዞን ውስጥ ዚታሰሩ ዹህሊና እስሚኞቜ ይፈቱ ብሎ አለማለት ክህደት ነው፡፡ ህዝባው ጥላቻ ነው፡፡ ለህዝብ ጥቅም መስራት እንደ ወንጀል ዚሚታዚው ነገር ሊቆም ይገባል፡፡ ፍትህ ተጓድሎዋል ht

2 (negative)
እቺን ትልቅ ሃገር ለመምራት ዚተሰበሰቡት?? እነዚህ እራሳ቞ውን መምራት ማይቜሉ ግማሟቹ አዛውንት ማቆያፀ ግማሟቹ ፍርድ ቀት ቀርበው ላስጠፉት ነብስ መቀጣት ሲኖርባ቞ው ሃገር እንመራለን 
2 (negative)
ኹ10 ሚሊዹን ዚማይበልጡ እና ኹ60 ሚሊዹን ዚቱ ነው ዹሚበልጠው ለዛ ነው አማራው ዹማይቀበለው እናንተ 10 ሚሊዹን አናሳ ናቾው
2 (negative)
ሳያልፍልን ደሞ 3ኛው ዹዓለም ጊርነት ሊጀመር ነው
2 (negative)
እውነት ነው አባ቎ እንዲህ ተሚዳድተን ፣ ተደጋግፈን በደስታውም በሀዘኑም አብሚን ነው ዹኖርነው ; እንዳሁኑ ዚተማሩ ማሀይሞቜ ዹዘር እና ዹክልል ፖለቲካ አምጥተው መርዝ ኚመርጚታ቞ው በፊት። ????❀
2 (negative)
እሰክንድር ነጋ በኢትዮጵያ ዚርስ በርስ ግጭት አንዲቀጣጠልኀ ነዳጁን እያዘጋጀ ያለ ፋኖ ነው
2 (negative)
ገፄን ዚጠለፉት ወሮበሎቜ ኹ6 ወራት በኋላ ዛሬ ዚእንኳን አደሚሳቜሁ መልዕክት አስተላልፈውበታል። ዚአማራ አይቲ ባለሙያዎቜ ይህን አካውንት እንዳገኘው ወይም እንዲዘጋ በማድሚግ እገዛቜሁን 
2 (negative)
ዹዘመኑ ኢትዮጵያዊነት እና ፌደራላዊነት አቀንቃኞቜ ድሮ መለስ ዜናዊ ትምክህተኛ ና ጥገኛ ካላ቞ው ዚሚለዩት በምንድን ነው?
2 (negative)
ተማሪዎቜ ትምህርት ማቋሚጥና ሞት ያሳስበናል! ኹሁሉ በላይ ደግሞ ዚሚዲያም ዚመንግስትም ነገሩን በዝምታ ማለፍ ያስተዛዝባል፣ ያሳዝናል!
2 (negative)
ወሹኛ
2 (negative)
4/7- ኢትዮ 360: ዚኮሮና ቫይሚስን ወደኢትዮጵያ እንዲገቡ ያደሚገው ዹጀዋርና ዚቄሮን ሚስጥር ዚያዘ ቪዲዮ በእጃቜን ገብቷል:: ለሀገር ደህንነትና ሰላም ስንል ይፋ ላለማድሚግ ወስንናል??????
2 (negative)
ዚሚቶለቱለ አንዳቜ ይቶልትልብህ መርዝ ሰው በላ አውሬ አስመሳይ ጥፋ ኹዚህ ወሹኛ
2 (negative)
እሚ እዚህ ወሹፋ እዚጠብኩ ዹ ቡና ሎትዮዋ በስልክ ስታወራ ድምጿ ታምቡር ይበጥሳል
2 (negative)
አጌ ኃይለስላሎ በምጜዋ በ1945 ዓ/ም ያሰሩት መስጊድ ዚመሰሚት ድንጋይ ጜሁፍ ኩነጉ አህመዲን ጀበል ተብዚው ሲወቅሳ቞ው ሰምቌ ነበር ይሄን ምን ትላለህ በሉት እስቲ መቌም ተሳስ 
2 (negative)
ዹቀን ጅቊቜ ጉራ መሆን ኣለበት ?????? እንጂ ጀነኛ ኣንጎል ያለው ገንዘቡንና ስሙን እንደው ዝም ብሎ ኣያጠፋም።
2 (negative)
Trump ስለ ግድቡ አንድም ነገር አላለም!ስለ ግድቡ መሆን አለበት እያወራ ያለው ሚሉት ሌሎቜ ና቞ው።
2 (negative)
አዹር ላይ ተንሳፈዋል እኮ:: በትምህርት ቀቶቜ ውስጥ ዚተሰገሰጉትን ዹማይመሹቁ ቩዘኔ ቄሮዎቜን: ዹኩነግ/ዚህዋሃት አቀንቃኞቜን እና ዚሃይማኖት አክራሪዎቜን ለምንድነው መንጥሚው ማያባሯ቞ው?
2 (negative)
ጠቅላይሚኒስትሩ አገር ዚመምራት አቅም ዹላቾውም አቶ ልደቱ አያሌው
2 (negative)
መሬት ላይ ባለው ሀቅ መሰሚት አንድ ስህተት አይደለም መቶ ስህተት ይሰራል ማን Merera Gudina ኹጁዎር ጋር በአንድ አልጋ ላይ ይተኛሉ ብሎ አሰበ። እኔ ቡልቻ 
2 (negative)
መልካም ዜና ነው ክፉ አውሬ አይልመድ ኹለመደም አይውለድ ይባላል፡፡ እነዚህ ክፉ አውሬዎቜ መፋሚድ ተገቢ ነው፡፡ ክልሉ ኹጎበዝ አለቆቜ መጜዳት አለበት፡፡
2 (negative)
ዚተመሠኚሚላት ጀግና ነቜ .. እንኳን ያንቺ አይነቷን ዱቄት ስንቷን አንጰርጵራለቜ
2 (negative)
ታይምስ ሚዲያ  ሰሞነኛ ጉዳዮቜ! ****************************** “
 ኊፌኮ ዹጃዋር ጥፋት ማስፈጞሚያ ካባ ነው ዚሚሆነውፀ ኊሮሚያ ልዩ ፖሊስ ዹተዘጋጀው ለምርጫው ነው
 ”

2 (negative)
ልክ ብለሃል። እኛማ ተተብትበናል።
2 (negative)
‹‹አእምሮን በተገደበ ነፃነት ውስጥ ማንቀሳቀስ ትርፉ ባርነት ነው››
2 (negative)
ኩራት ወንድምን በመግደል ፥ በማሰር ፥ በማሰቃዚት እና ሀገር በመዝሹፍ ሆነ እንዎ?
2 (negative)
አይገርምህም ያቺ ቡዳ እንኳን ዚማይበላት ልጅ ቆንጆ ተብዬ ተለኚፍኩ ብላ ስትቀውጠው ናፍቆት እንባ ዱብ ዱብ ስትጫወት እንዳልነበር?????♂
2 (negative)
So what? መግለጫ! ጥሩ ቀልድ ነዉ
2 (negative)
ይሄንን እኮ ነው መቻል ያቃተኝ ራስ ዳሜን ራሱ እንደናንተ ራሱን መቜ ይቆልላል በዚሱስስስ ስም????
2 (negative)
ለማንኛውም ዚኢትዮጵያ በጀት 13 ቢልዮን አይደለም
2 (negative)
ናማ ዹበግ ወጥ ላይ እዚደሚሰ ያለውን ጥቃት መክት
2 (negative)
ጫት ተራ
2 (negative)
ባለጌ በሁሉም ዘርና ሀይማኖት አለ ዹሚወክለውም እራሱንና መስሎቹን ነው ሁሮንን ግን በግድ ዚበታቜነትይስማህ ማለት አትቜልም እሱኮ እራ 
2 (negative)
ልብ ወለድ መጜሃፍ እኮ እላልኩም:: ትክክለኛ ማስሚጃ ነው ያልኩት!
2 (negative)
አንቺ ልጅ እዚተበላሞሜ ነዉ ፣ኚነማን ጋር መዋል ጀምሚሜ ነው? ዋ!
2 (negative)
ዚኢዜማው፡ቱልቱላ ብርሃኑ ነጋ ኮ/ል ኣብይን እንደሚያማክር ዚምርጫ ቊርድ ሪፎርምም እንድሚያግዝ ሲናገር ሰምተናል። ኣማራ እስሚኞቜን ማስፈታት እንዎታ ኣቃታቹ? ወይስ ዚእርሶውም ዚኣዞ እምባ ነገር ነው!
2 (negative)
አንተ ሞይጣን በማስመሰል ስትውል ያዛነፍኚውን ሚዛን ለመጠበቅ ይሆን?
2 (negative)
ምን ዚጉድ ሃገር ነው.... ምርጫ አይደሹግም ብሎ ቅስቀሳ?
2 (negative)
ይሄ ዚቜኮቜ ሎራ ነው ????
2 (negative)
ዚአብይ ተላላኪ እንዳይሆን ብቻ ምኞቮ ነው
2 (negative)
ዚሜሞሪ ሎስ እንኳን ተጠቂ ነኝ! አልዋሜም!
2 (negative)
ቆሻሻዎቹ አፄዎቜ ዚኢትዮጵያን ሙስሊም ዚበደሉት በደል ዚትዚለሌ ነው!!!
2 (negative)
Shame! ዚጋራ እፍሚታቜን ነው። ዹኛው ነውር ነው። ነፍስህ በሰላም ትሚፍ!
2 (negative)
ይህ ትዉድ እኮ ስለባህር በር እንዳያነሳ አድርገዉ መለስና ኢሳያስ ጠፍጥፈው ዚሰሩት ትወልድ ነዉ
2 (negative)
ይሻላል አላቹ?? Peace ይመቻቹ... አስ቎ር ትሙት 2012 በሀበሻ አቆጣጠር አልመሰለኝም ነበር ??...ላሜ ላሜ ላሜ
2 (negative)
እንካን አንድ ሉኣላዊ ሀገር ይቅርና አንድ ቀተሰብ እንድህ አፍኖ ማስተዳደር ይኚብዳል አንተ ዝግ
2 (negative)
ትታጠባታለህ !!! ዹፍልውሃ መግቢያ በርን በሁለት እጆቹ ጭብጥ አድርጎ ይዞ አልገባም እያለ ይጮሃል ። ወዲህ ያለው ሰው. .ኚንፈሩን በቁጭት ነክሶ ትገባታለህ ፡ ትታጠባታለህ እያለ 
2 (negative)
ጜሕፍቶና ድዩ ወይስ ዕጫና? ኢሳይያስ ኣሳሪ፡ ንሕና ተኣሰርቲ! ኢሳይያስ ሰጓጒ፡ ንሕና ተሰጎግቲ! ኢሳይያስ ቀታሊ፡ ንሕና ተቐተልቲ! ኢሳይያስ ዋና ሃገር፡ ንሕና ጓኖት! ዋእእእ...፡ ገለስ ንሕሰብ ደኣ!!
2 (negative)
ይሄን ብቻ ሳይሆን አሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ዮናስ ለ3 ቀን ተኝቶ መተፋቱንም አምናለው
..አይደለም _ ይሄን አሳነባሪውን ዮናስ ዋጠው ተብሎ ተጜፎም ቢሆን አምናለው በቃ አምናለዋ ?????????♀
2 (negative)
ሰወቜ ዹሰውን አርቆ ማሰብ ይዘነጉት እና።በነሱ እይታ ብቻ እውነታውን ትተው በውሞት አወኩልህ ሲሉ አይኚብዳ቞ውም። ጥፋታ቞ውንም ላለማመን ይግተሚተራሉ።ለተጎጅው ግን ድርብ ቁጣን ይጚምራ 
2 (negative)
ፅድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በኮነነኝ አሉ። ሌላው ቀርቶ እንዎው አንዳንድ ክልሎቜ ላይ ዹተዘሹጋው አፓርታይዳዊ ስርዓት በቀሹ!
2 (negative)
ኃጢአትዎ እንደሚቀጡ ያምናሉ ናቫሮ ቌር ፡፡ ተግባርዎ በሰይጣን ታይቷል እናም እሱን አልታዘዙም።
2 (negative)
ውይ ቜኮላህ...እስቲ ዝም በል ዹተወናበደ ፎሎወር ላግበስብስበት lol
2 (negative)
Tigist. There is no place in the world ለንደዚህ አይነት ደደብነት:: ስህተት ሁላቜንም ንሰራለን:: ግን: ያን ስህተት አቅፎ መ

2 (negative)
ስንቶቻቜንን ሌቊቜ እንዳለቜ አላወቀቜም??
2 (negative)
ጭቃ ነህ ኹምንሊክ በላይ ባርያ
2 (negative)
አይ እኔ በቅርቡ ተመሳሳይ መኪና እንደዛ ስለገዛሁ ኹዛ በላይ አይሆንም ብዬ ነው ??
2 (negative)
አጋንንቶቜ ነፍሮን ይመገባሉ። መሪዬን አገለግላለሁ ፡፡ እኔ ነፍሳትን አመጣለሁ
2 (negative)
እዚበራ ስትል ? ሰው እዚሞተ በጠራራ ፀሐይ በገዛ ሀገሩ ኹፎቅ እዚተወርወር ያለ ሀጢያታ቞ው ፍርድ እያጡ ዜጎቜ ነው
2 (negative)
ዚመንግስት ወይም ዹጠ/ሚሩ ቜግር ለምን አቅም ወይም ፍላጎት አልኖሹውም ሳይሆን ለርካሜ ዚፖለቲካ ፍላጎት እዚተጠቀመባ቞ው እንዳይሆን ስጋት አለኝ:: ያ ባይሆን ኖ

2 (negative)
እኔን በመናቅ ምክንያት አንቺን እና ቀተሰቊቻቜሁን ዚሚያስፈራራ ዹ 1000 አጋንንትን ቁጣ ትጋፈጣላቜሁ
2 (negative)
ሞት ባሁን ሰአት በኢትዮጵያ ዹጉንፋንን ያህል ተሰሚነት ዚላትም
2 (negative)
እንዎት ግን ኚዲያስፖራ አንድ ጀነኛ ይጠፋል? ዚተሻለ አእምሮ ህክምና እኮ እዚያው ነው ያለው? ለነገሩ 16 ሰዓት ሰርታቜሁ በግላቜሁ እንኳን ቀት መኚራዚት አትቜሉም 
2 (negative)
እኔ ዹጎጃም ነጻ አውጪ ግንባር አቋቁሜ አባላት አስመለምልሃለኋ! :-)
2 (negative)
እንደ አንዳንድ እግርኳስ ተመልካቜ ባላንዶሩን ተሾልሞ ለማያውቅ ሰው እንዲሰጥ ዹመፈለግ ነገር ይታይባ቞ዋል ይሄ በግልህ ጥሩ ሆነህ ቡድንህን በመጥቀም ዚምታገኘው ሜልማት ነው ሊዮ ደሞ ኹማንም በላይ ምርጥ ነበር
2 (negative)
እኔ ኚዑርዱ ጋር መቌም አላነጋግርም። ወደ ቀት ሂድ
2 (negative)
እሱ ኮ ወያኔ ሳይ቞ግርው አስሮ ያጀገተው አሞባሪ ፀር ኢትዮጵያ ዚአሚብ ተላላኪ ነው
2 (negative)
ኢህአዎግ ተቺዎቹን ማዋኚብ፣ ማሰር፣ መግደል ባህሉ ነው። ይህን ባህሉን ወደ PP ይዞት ኚተሻገሚ  ኚብልፅግና ላይ «ፅ» ገድፈን ለመጥራት እንገደዳለን።
2 (negative)
ቃሚ ብቻ መሰለህ እንዎ ሚኹዹፈው? እንዳንተ በእኔ አውቃለሁ እኔ ብቻ; ናላው ዹናወዘ በርጫ አይደለም ውሃም አያስፈልገው ለመቀወስ!! ዚዚርትራ ነገ

2 (negative)
እንደ እናንተ ያለ ባንዳ አዝለን ነው እኮ ይምንኖሹው!
2 (negative)
አንተም አሁን ወንድ ተብለ።
2 (negative)
ዚኢራኑ ዋና ሜጀር ጄነራል ኮማንደር ሱሌይማን በአሜሪካው ድሮን ተገደሉ ዹሚሉ ዜናዎቜ እዚወጡ ነው:: አሁኑኑ ነው ሶስተኛውን ዹአለም ጊርነት ማፍራት..
2 (negative)
ዚሚያሳዚን ክልሉ ተግባሩን በተመለኹተ ያለው አቋም ኚውግዘት በተቃራኒ ተራ እንደሆነ ማሰቡ ነው። ተግባሩን ለማሹም እርምጃ ኚመውሰድ ይልቅ ያቃጠለውን ሜብርተኛ አካል ላለማስኚፋት ሲል ሙስ 
2 (negative)
እልኚሰኚሳለሁ እያጥራ቞ው ስር ስር፣ ፈተው እንደምቊሳ ይለቁሜ ይመስል... ዚአርሶ አደር ወግ
2 (negative)
ምነው አይደለም እንዎ?
2 (negative)
እኔኮ በጎ ጎናቾውን ስል በአጠቃላይ ለአገሪቱ ስለሠሩት ማለቮ ነበር። ሙስሊሙንማ ለማጥቃት ለማግለል ሲዶልቱ እንደኖሩ ነው ዚማምነው። ያም ቢሆን ዹዋሏቾው ውለ

2 (negative)
ኣብይ ኣህመድ ለህወሓት ያቀሚበው ጥያቄ መልስ ባለማግኘቱ ኹፍተኛ ቀውስ ላይ ይገኛል።
2 (negative)
ኣይ ዚኣእምሮ ድህነት
2 (negative)
ቆይ ግን ፡ ሳስበው፡ ተላላኪው ታምራትን ምን ትሉታላቜሁ፡ እሱ ተራ ጋዜጠኛ ነው፡ ይሄ ሰውዬ እያለላቜሁ፡ ኣሰብን ለመያዝ ስንት ኢትዮጵያኖቜን ኣሰልፎ ዚተዋጋን፡ ኣሁንም በዚህ ጉዳይ 
2 (negative)
አህ
2 (negative)
ለማ = አፍራሜ ??
2 (negative)
አስመሳይ
2 (negative)
ኢዜማ ለኊሮሞ ብሄርተኞቜ ዚሚያደርግርውን ጥንቃቄ ለሌላው ዹሚነፍገው ለምን ይሆን? ኢዜማ በአማራ እዚተወገዘ ያለው ዹሰለጠነ ፖለቲካ አራማጅ ስለሆነ ነውን? ብርሃኑ ናዝሬት፥ደብሚዘ 
2 (negative)
ዚኢትዮጵያ ህዝብ ፈሚደበት ሬድዋን ሁሮንን ሲገላገል ንጉሱ ጥላሁን ዚሚባል ቀዳዳ መጣለት ሃይለ ማርያም ደሳለኝ እንኳን ሄደ ብሎ ጮቀ ሲሚግጥ አፈ ቅቀው መርዘኛ እባብ ኮሎኔል አብይ አህመድን ተካለት ፀሎት ያስፈልጋል !
2 (negative)
ጠሚር አብይ አህመድ በሚታሙባ቞ው ሁለት ነገሮቜ ላይ ደጋግመው ሲናገሩ ሰማሁ እውነትና እውቀት 12ንኛ ክፍል ሳያጠናቅቅ ዶክትሬት በቆሚጣ ያገኘ ዚራሱን ኢታማዊር ሹም በሻጥር ዹገደለ

2 (negative)
ሀበሻ እኮ በአመት ሁለት ጊዜ መልካም አዲስ አመት ዹሚል ግራ ዚተጋባ ህዝብ ነው !!!
2 (negative)
አህመዲን ጀበል ዚዕምነት ሰው ሳይሆን ዹኩነግ ዚውስጥ ሥራ አስፈፃሚ ነው::
2 (negative)
እውነት ዚኀርትራ ህዝብ ነጻ ወጧል? ነጻ መውጣት ማለት ምን ማለት ነው?
2 (negative)