nb
stringlengths
5
259
nn
stringlengths
4
291
Den siktede blir innkalt til møtet, og vil få anledning til å forklare seg.
Den sikta blir innkalla til møtet, og vil få høve til å forklare seg.
Retten skal så tidlig som mulig avgjøre om gruppesøksmålet skal fremmes eller avvises.
Retten skal så tidleg som mogleg avgjere om gruppesøksmålet skal fremjast eller avvisast.
Fartsgrense 40 km/t
Fartsgrense 40 km/t
Dette er registrert:
Verv i private eller offentlege selskap.
Reglene om besøksforbud finner du i straffeprosessloven kap 17a (lenke til lovdata.no).
Reglane om besøksforbod finn du i straffeprosesslova kap 17 a (lenkje til lovdata.no).
Det går også å ringe sentralbordet i domstolen, så kan de hjelpe deg videre.
Du kan også ringje sentralbordet, så kan dei hjelpe deg vidare.
Siden ble sist oppdatert: 03.08.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 25.04.2016, kl.
En lovbryter som ikke kan straffes fordi vedkommende i gjerningsøyeblikket var psykisk utviklingshemmet i høy grad (utilregnelig), kan i stedet på visse vilkår dømmes til tvungen omsorg.
Ein lovbrytar som ikkje kan straffast fordi vedkomande i gjerningsaugneblinken var psykisk utviklingshemma i høg grad (utilrekneleg), kan i staden på visse vilkår dømmast til tvungen omsorg.
Forberedende rettsmøte
Førebuande rettsmøte