Dataset Preview
sentence_id (int32)meeting_date (string)sentence_order (int32)speaker_id (int32)speaker_name (string)sentence_text (string)sentence_language_code (string)text (string)start_time (int32)end_time (int32)normsentence_text (string)transsentence_text (string)translated (int32)audio (audio)
50,133
"20170110"
280
207
"Børge Brende"
"for at de om lag fem millioner afghanske flyktningene i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må de være sikre på at familiene vil få et levebrød og barn skolegang"
"nb-NO"
"for at de om lag fem millioner afghanske flyktningene i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må de være sikre på at familiene vil få et levebrød og barn skolegang"
2,444,906
2,454,939
"for at de om lag fem millioner afghanske flyktningene i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må de være sikre på at familiene vil få et levebrød og barn skolegang"
"for at dei om lag fem millionar afghanske flyktningane i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må dei vere sikre på at familiane vil få eit levebrød og barn skulegang"
1
50,463
"20170110"
610
1
"Marit Nybakk"
"det går fram av rapporten fra den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehindre og sikre at nye ikke oppstår det er fortsatt et høyt prioritert område og en høyt prioritert oppgave for parlamentarikerforsamlingen altså Nordisk råd"
"nb-NO"
"det går fram av rapporten fra den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehindre og sikre at nye ikke oppstår det er fortsatt et høyt prioritert område og en høyt prioritert oppgave for parlamentarikerforsamlingen altså Nordisk råd"
5,264,664
5,283,725
"det går fram av rapporten fra den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehindre og sikre at nye ikke oppstår det er fortsatt et høyt prioritert område og en høyt prioritert oppgave for parlamentarikerforsamlingen altså Nordisk råd"
"det går fram av rapporten frå den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehinder og sikre at nye ikkje oppstår det er framleis eit høgt prioritert område og ei høgt prioritert oppgåve for parlamentarikarforsamlinga altså Nordisk råd"
1
49,899
"20170110"
46
32
"Olemic Thommessen"
"forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte"
"nb-NO"
"forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte"
685,046
688,420
"forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte"
"forslaget vil bli behandla på *reglementsmessig måte"
1
50,667
"20170110"
814
45
"Liv Signe Navarsete"
"<ee> er det aktuelt med eit samarbeid på dette temaet <ee> innafor Nordisk råd for òg å sjå på dei mindre tettbefolka områda om vi kan ha ein felles strategi"
"nn-NO"
"<ee> er det aktuelt med eit samarbeid på dette temaet <ee> innafor Nordisk råd for òg å sjå på dei mindre tettbefolka områda om vi kan ha ein felles strategi"
6,966,407
6,976,153
"<ee> er det aktuelt med eit samarbeid på dette temaet <ee> innafor Nordisk råd for òg å sjå på dei mindre tettbefolka områda om vi kan ha ein felles strategi"
"<*ee> er det aktuelt med et samarbeid på dette temaet <*ee> innenfor Nordisk råd for også å beskue de mindre *tettbefolka områdene om vi kan ha en felles strategi"
1
51,325
"20170110"
1,472
93
"Morten Ørsal Johansen"
"<ee> komiteen har vært <ee> delt <ee> men det har da selvfølgelig utkrystallisert seg et flertall <ee> og jeg må si at engasjementet har vært stort i i denne saken"
"nb-NO"
"<ee> komiteen har vært <ee> delt <ee> men det har da selvfølgelig utkrystallisert seg et flertall <ee> og jeg må si at engasjementet har vært stort i i denne saken"
12,428,698
12,440,007
"<ee> komiteen har vært <ee> delt <ee> men det har da selvfølgelig utkrystallisert seg et flertall <ee> og jeg må si at engasjementet har vært stort i i denne saken"
"<*ee> komiteen har vore <*ee> delt <*ee> men det har då sjølvsagt utkrystallisert seg eit fleirtal <*ee> og eg må seie at engasjementet har vore stort i i denne saka"
1
49,974
"20170110"
121
207
"Børge Brende"
"i januar totusenogfemten overtok afghanske myndigheter selv ansvaret for sikkerheten i hele Afghanistan"
"nb-NO"
"i januar totusenogfemten overtok afghanske myndigheter selv ansvaret for sikkerheten i hele Afghanistan"
1,262,780
1,269,453
"i januar 2015 overtok afghanske myndigheter selv ansvaret for sikkerheten i hele Afghanistan"
"i januar 2015 overtok afghanske styresmakter sjølv ansvaret for tryggleiken i heile Afghanistan"
1
50,835
"20170110"
982
207
"Børge Brende"
"i tillegg til tett dialog skal det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet utvikles videre på områder hvor den nordiske plattformen gir merverdi i form av styrka gjennomslag og ressursutnyttelse"
"nb-NO"
"i tillegg til tett dialog skal det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet utvikles videre på områder hvor den nordiske plattformen gir merverdi i form av styrka gjennomslag og ressursutnyttelse"
8,300,188
8,312,127
"i tillegg til tett dialog skal det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet utvikles videre på områder hvor den nordiske plattformen gir merverdi i form av styrka gjennomslag og ressursutnyttelse"
"i tillegg til tett dialog skal det utanriks- og tryggingspolitiske samarbeidet utviklast vidare på område der den nordiske plattforma gir meirverdi i form av styrkt gjennomslag og ressursutnytting"
1
51,547
"20170110"
1,694
8
"Torgeir Knag Fylkesnes"
"president formålet med pelsdyrnæringa er utelukkande å bruke pelsen til minken og reven"
"nn-NO"
"president formålet med pelsdyrnæringa er utelukkande å bruke pelsen til minken og reven"
14,176,618
14,184,027
"president formålet med pelsdyrnæringa er utelukkande å bruke pelsen til minken og reven"
"president formålet med pelsdyrnæringen er utelukkende å bruke pelsen til minken og reven"
1
51,031
"20170110"
1,178
213
"Irene Johansen"
"det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene"
"nb-NO"
"det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene"
10,033,520
10,041,500
"det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene"
"det ville verkeleg få fart på å få ned klimagassutsleppa frå transport i Norden og vere eit bidrag til mobiliteten på tvers av grensene"
1
50,140
"20170110"
287
207
"Børge Brende"
"da jeg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai traff jeg afghanske kvinner og menn som jobber for å bedre kvinners stilling i land"
"nb-NO"
"da jeg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai traff jeg afghanske kvinner og menn som jobber for å bedre kvinners stilling i land"
2,502,053
2,511,214
"da jeg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai traff jeg afghanske kvinner og menn som jobber for å bedre kvinners stilling i land"
"då eg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai trefte eg afghanske kvinner og menn som jobbar for å betre kvinners stilling i land"
1
50,313
"20170110"
460
190
"Ine Marie Eriksen Søreide"
"Forsvaret rapporterer årlig om hvordan gender-perspektivet ivaretas i forbindelse med operasjoner og på status for pålagte oppdrag i regjeringas handlingsplan på feltet"
"nb-NO"
"Forsvaret rapporterer årlig om hvordan gender-perspektivet ivaretas i forbindelse med operasjoner og på status for pålagte oppdrag i regjeringas handlingsplan på feltet"
3,843,604
3,853,225
"Forsvaret rapporterer årlig om hvordan gender-perspektivet ivaretas i forbindelse med operasjoner og på status for pålagte oppdrag i regjeringas handlingsplan på feltet"
"Forsvaret rapporterer årleg om korleis *gender-perspektivet blir vareteke i samband med operasjonar og på status for pålagde oppdrag i handlingsplanen til regjeringa på feltet"
1
50,929
"20170110"
1,076
37
"Michael Tetzschner"
"det skal vi glede oss over"
"nb-NO"
"det skal vi glede oss over"
9,152,920
9,154,314
"det skal vi glede oss over"
"det skal vi gle oss over"
1
51,909
"20170110"
2,056
101
"Kenneth Svendsen"
"det voteres"
"nb-NO"
"det voteres"
17,284,672
17,285,436
"det voteres"
"det blir votert"
1
51,518
"20170110"
1,665
8
"Torgeir Knag Fylkesnes"
"og det viktigaste forslaget var at var eit forbod mot mink skal kan haldast i grupper i bur"
"nn-NO"
"og det viktigaste forslaget var at var eit forbod mot mink skal kan haldast i grupper i bur"
13,977,853
13,982,564
"og det viktigaste forslaget var at var eit forbod mot mink skal kan haldast i grupper i bur"
"og det viktigste forslaget var at var et forbud mot mink skal kan holdes i grupper i bur"
1
51,288
"20170110"
1,435
63
"Jon Georg Dale"
"at folk er opptatt av å ete meir lapskaus og andre produkt av den maten dei allereie har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemleg den maten som allereie ligg i kjøleskapet vårt"
"nn-NO"
"at folk er opptatt av å ete meir lapskaus og andre produkt av den maten dei allereie har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemleg den maten som allereie ligg i kjøleskapet vårt"
12,148,624
12,162,544
"at folk er opptatt av å ete meir lapskaus og andre produkt av den maten dei allereie har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemleg den maten som allereie ligg i kjøleskapet vårt"
"at folk er opptatt av å spise mer lapskaus og andre produkt av den maten de allerede har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemlig den maten som allerede ligger i kjøleskapet vårt"
1
50,946
"20170110"
1,093
36
"Gunvor Eldegard"
"og som transportrapportør for Nordisk råd så er det ein av dei jobbane eg har jobba masse med sidan eg kom inn der"
"nn-NO"
"og som transportrapportør for Nordisk råd så er det ein av dei jobbane eg har jobba masse med sidan eg kom inn der"
9,299,587
9,307,840
"og som transportrapportør for Nordisk råd så er det ein av dei jobbane eg har jobba masse med sidan eg kom inn der"
"og som transportrapportør for Nordisk råd så er det en av de jobbene jeg har jobbet masse med siden jeg kom inn der"
1
50,631
"20170110"
778
167
"Frank Bakke-Jensen"
"det er sånn at kort president så tenker jeg at når man skal møte for eksempel EU for å for å fremme sine interesser så er det et et godt inngangs <ee> en god inngang at man fremmer de felles synspunktene og det felles verdisettet vi har"
"nb-NO"
"det er sånn at kort president så tenker jeg at når man skal møte for eksempel EU for å for å fremme sine interesser så er det et et godt inngangs <ee> en god inngang at man fremmer de felles synspunktene og det felles verdisettet vi har"
6,648,307
6,663,867
"det er sånn at kort president så tenker jeg at når man skal møte f.eks. EU for å for å fremme sine interesser så er det et et godt inngangs <ee> en god inngang at man fremmer de felles synspunktene og det felles verdisettet vi har"
"det er sånn at kort president så tenkjer eg at når ein skal møte t.d. EU for å for å fremje sine interesser så er det eit eit godt inngangs <*ee> ein god inngang at ein fremjar dei felles synspunkta og det felles verdisettet vi har"
1
50,386
"20170110"
533
32
"Olemic Thommessen"
"ingen innvinn innvendinger er reist mot dette og det anses da vedtatt"
"nb-NO"
"ingen innvinn innvendinger er reist mot dette og det anses da vedtatt"
4,552,080
4,556,799
"ingen innvinn innvendinger er reist mot dette og det anses da vedtatt"
"ingen *innvinn innvendingar er reiste mot dette og det blir då rekna vedteke"
1
50,550
"20170110"
697
45
"Liv Signe Navarsete"
"likedan i FN <ee> der vi er fellesmedlemmer og vi ser at <ee> dei at Finland og Sverige nærmar seg <ee> drøftingar om NATO-medlemskap <ee> fordi at verda igjen forandrar seg og ein ser at det å vere med i dei alle fall assosierte medlemmer i NATO gir føremonar for eit og eit tryggare samfunn"
"nn-NO"
"likedan i FN <ee> der vi er fellesmedlemmer og vi ser at <ee> dei at Finland og Sverige nærmar seg <ee> drøftingar om NATO-medlemskap <ee> fordi at verda igjen forandrar seg og ein ser at det å vere med i dei alle fall assosierte medlemmer i NATO gir føremonar for eit og eit tryggare samfunn"
6,080,684
6,105,658
"likedan i FN <ee> der vi er fellesmedlemmer og vi ser at <ee> dei at Finland og Sverige nærmar seg <ee> drøftingar om NATO-medlemskap <ee> fordi at verda igjen forandrar seg og ein ser at det å vere med i dei alle fall assosierte medlemmer i NATO gir føremonar for eit og eit tryggare samfunn"
"likeledes i #Fn <*ee> hvor vi er fellemedlemmer og vi ser at <*ee> dem at Finland og Sverige nærmer seg <*ee> drøftinger om NATO-MEDLEMSKAP <*ee> fordi at verdenen igjen forandrer seg og en ser at det å være med i dem alle falt assosiert medlemmer i Nato gir *føremonar for et og et tryggere samfunn"
1
50,990
"20170110"
1,137
32
"Olemic Thommessen"
"Asphjell vær så god"
"nb-NO"
"Asphjell vær så god"
9,684,700
9,685,987
"Asphjell vær så god"
"*Asphjell ver så god"
1
51,730
"20170110"
1,877
278
"Torhild Aarbergsbotten"
"god dyrefer velferd handler om så mykje mer enn direkte sår og skader"
"nb-NO"
"god dyrefer velferd handler om så mykje mer enn direkte sår og skader"
15,701,403
15,705,900
"god dyrefer velferd handler om så mykje mer enn direkte sår og skader"
"god *dyrefer velferd handlar om så mykje meir enn direkte sår og skader"
1
50,788
"20170110"
935
215
"Sonja Mandt"
"i år så var det en positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett vei"
"nb-NO"
"i år så var det en positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett vei"
7,893,731
7,897,653
"i år så var det en positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett vei"
"i år så var det ein positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett veg"
1
51,111
"20170110"
1,258
64
"Line Henriette Hjemdal"
"president"
"nb-NO"
"president"
10,634,350
10,635,250
"president"
"president"
1
50,827
"20170110"
974
207
"Børge Brende"
"men samtidig så er det ikke noe tvil om at nordisk samarbeid også må skape resultater på områder som folk opplever som viktig også deres hverdag"
"nb-NO"
"men samtidig så er det ikke noe tvil om at nordisk samarbeid også må skape resultater på områder som folk opplever som viktig også deres hverdag"
8,228,369
8,237,522
"men samtidig så er det ikke noe tvil om at nordisk samarbeid også må skape resultater på områder som folk opplever som viktig også deres hverdag"
"men samtidig så er det ikkje noko tvil om at nordisk samarbeid òg må skape resultat på område som folk opplever som viktig òg kvardagen deira"
1
50,632
"20170110"
779
167
"Frank Bakke-Jensen"
"vi er den det det de landene som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og jeg trur også den arktiske strategien <ee> EU vil legge <ee> legge opp til uten at jeg president kjenner til den <ee> vil vektlegge at den nordlige delen av EU også den her delen av Arktis det er der det bor folk og det er der det foregår mesteparten av verdiskapningen"
"nb-NO"
"vi er den det det de landene som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og jeg trur også den arktiske strategien <ee> EU vil legge <ee> legge opp til uten at jeg president kjenner til den <ee> vil vektlegge at den nordlige delen av EU også den her delen av Arktis det er der det bor folk og det er der det foregår mesteparten av verdiskapningen"
6,663,867
6,687,293
"vi er den det det de landene som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og jeg trur også den arktiske strategien <ee> EU vil legge <ee> legge opp til uten at jeg president kjenner til den <ee> vil vektlegge at den nordlige delen av EU også den her delen av Arktis det er der det bor folk og det er der det foregår mesteparten av verdiskapningen"
"vi er han det det dei landa som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og eg trur òg den arktiske strategien <*ee> EU vil leggje <*ee> leggje opp til utan at eg president kjenner til den <*ee> vil vektleggje at den nordlege delen av EU òg den her delen av Arktis det er der det bur folk og det er der det går føre seg mesteparten av verdiskapinga"
1
49,933
"20170110"
80
207
"Børge Brende"
"det ble dermed tidlig klart at behovet for en langsiktig sivil innsats var stort også i et sikkerhetsperspektiv"
"nb-NO"
"det ble dermed tidlig klart at behovet for en langsiktig sivil innsats var stort også i et sikkerhetsperspektiv"
968,213
975,160
"det ble dermed tidlig klart at behovet for en langsiktig sivil innsats var stort også i et sikkerhetsperspektiv"
"det vart dermed tidleg klart at behovet for ein langsiktig sivil innsats var stort òg i eit tryggingsperspektiv"
1
49,855
"20170110"
2
32
"Olemic Thommessen"
"on the gallery today we have a guest from Canada"
"en-US"
"on the gallery today we have a guest from Canada"
339,080
342,630
"on the gallery today we have a guest from Canada"
"on the gallery today we have a guest from Canada"
0
51,305
"20170110"
1,452
1
"Marit Nybakk"
"ingen fler har bedt om ordet til replikk"
"nb-NO"
"ingen fler har bedt om ordet til replikk"
12,279,638
12,281,400
"ingen fler har bedt om ordet til replikk"
"ingen fleire har bede om ordet til replikk"
1
49,856
"20170110"
3
32
"Olemic Thommessen"
"Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan"
"en-US"
"Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan"
342,986
346,906
"Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan"
"Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan"
0
51,443
"20170110"
1,590
94
"Geir Pollestad"
"han sa det skal vere lov å vere <INAUDIBLE> av nei stolt av å jobba i olja"
"nn-NO"
"han sa det skal vere lov å vere <INAUDIBLE> av nei stolt av å jobba i olja"
13,399,739
13,403,658
"han sa det skal vere lov å vere <INAUDIBLE> av nei stolt av å jobba i olja"
"han sa det skal være lov å være <*INAUDIBLE> av neene stolt av å jobbe i oljen"
1
51,172
"20170110"
1,319
8
"Torgeir Knag Fylkesnes"
"kjære president"
"nn-NO"
"kjære president"
11,265,058
11,266,288
"kjære president"
"kjære president"
1
50,344
"20170110"
491
190
"Ine Marie Eriksen Søreide"
"lokalt ansatte skal i størst mulig grad benyttes på en måte som gjør at de ikke oppfattes som medlemmer av norske væpna styrker"
"nb-NO"
"lokalt ansatte skal i størst mulig grad benyttes på en måte som gjør at de ikke oppfattes som medlemmer av norske væpna styrker"
4,161,295
4,169,121
"lokalt ansatte skal i størst mulig grad benyttes på en måte som gjør at de ikke oppfattes som medlemmer av norske væpna styrker"
"lokalt tilsette skal i størst mogleg grad nyttast på ein måte som gjer at dei ikkje blir oppfatta som medlemmer av norske væpna styrkar"
1
51,440
"20170110"
1,587
94
"Geir Pollestad"
"det gjer eg definitivt ikkje"
"nn-NO"
"det gjer eg definitivt ikkje"
13,386,510
13,388,309
"det gjer eg definitivt ikkje"
"det gjør jeg definitivt ikke"
1
51,709
"20170110"
1,856
63
"Jon Georg Dale"
"og så handlar det jo om to ting"
"nn-NO"
"og så handlar det jo om to ting"
15,547,719
15,549,665
"og så handlar det jo om to ting"
"og så handler det jo om to ting"
1
50,465
"20170110"
612
1
"Marit Nybakk"
"president et område som også bør nevnes er det nordiske energisamarbeidet basert på en handlingsplan for tjuefjorten til tjuesytten"
"nb-NO"
"president et område som også bør nevnes er det nordiske energisamarbeidet basert på en handlingsplan for tjuefjorten til tjuesytten"
5,296,188
5,304,698
"president et område som også bør nevnes er det nordiske energisamarbeidet basert på en handlingsplan for 2014 til 2017"
"president eit område som også bør nemnast er det nordiske energisamarbeidet basert på ein handlingsplan for 2014 til 2017"
1
50,501
"20170110"
648
210
"Sylvi Graham"
"flyktninger skal så raskt som mulig å bli selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv"
"nb-NO"
"flyktninger skal så raskt som mulig å bli selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv"
5,611,778
5,617,429
"flyktninger skal så raskt som mulig å bli selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv"
"flyktningar skal så raskt som mogleg å bli *selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv"
1
51,890
"20170110"
2,037
101
"Kenneth Svendsen"
"de de som er imot reiser"
"nb-NO"
"de de som er imot reiser"
17,223,726
17,225,490
"de de som er imot reiser"
"dei dei som er imot reiser"
1
50,191
"20170110"
338
190
"Ine Marie Eriksen Søreide"
"å forlate Afghanistan uten å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vært uansvarlig"
"nb-NO"
"å forlate Afghanistan uten å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vært uansvarlig"
2,840,590
2,847,350
"å forlate Afghanistan uten å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vært uansvarlig"
"å forlate Afghanistan utan å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vore uansvarleg"
1
50,401
"20170110"
548
32
"Olemic Thommessen"
"neste taler er Øyvind Halleraker"
"nb-NO"
"neste taler er Øyvind Halleraker"
4,691,584
4,693,208
"neste taler er Øyvind Halleraker"
"neste talar er Øyvind Halleraker"
1
50,174
"20170110"
321
207
"Børge Brende"
"fra norsk side oppfordrer vi partene til å gå inn i reelle forhandlinger"
"nb-NO"
"fra norsk side oppfordrer vi partene til å gå inn i reelle forhandlinger"
2,700,879
2,704,402
"fra norsk side oppfordrer vi partene til å gå inn i reelle forhandlinger"
"frå norsk side oppmodar vi partane til å gå inn i reelle forhandlingar"
1
51,882
"20170110"
2,029
101
"Kenneth Svendsen"
"de som stemmer imot bes reise seg"
"nb-NO"
"de som stemmer imot bes reise seg"
17,179,504
17,181,074
"de som stemmer imot bes reise seg"
"dei som stemmer imot blir bedne reise seg"
1
50,691
"20170110"
838
77
"Svein Roald Hansen"
"statsråd Bakke-Jensen"
"nb-NO"
"statsråd Bakke-Jensen"
7,118,590
7,119,500
"statsråd Bakke-Jensen"
"statsråd Bakke-Jensen"
1
50,304
"20170110"
451
190
"Ine Marie Eriksen Søreide"
"i mange av dagens konflikter er kvinners sikkerhet og rettigheter trua seksualisert vold er utbredt og kvinner drives på flukt"
"nb-NO"
"i mange av dagens konflikter er kvinners sikkerhet og rettigheter trua seksualisert vold er utbredt og kvinner drives på flukt"
3,765,050
3,774,134
"i mange av dagens konflikter er kvinners sikkerhet og rettigheter trua seksualisert vold er utbredt og kvinner drives på flukt"
"i mange av dagens konfliktar er kvinners tryggleik og rettar trua seksualisert vald er utbreidd og kvinner blir driven på flukt"
1
50,996
"20170110"
1,143
191
"Jorodd Asphjell"
"Norden med sine cirka seksogtyve millioner innbyggere er et av verdens mest integrerte samfunn og økonomier"
"nb-NO"
"Norden med sine cirka seksogtyve millioner innbyggere er et av verdens mest integrerte samfunn og økonomier"
9,725,054
9,731,760
"Norden med sine ca. 26 millioner innbyggere er et av verdens mest integrerte samfunn og økonomier"
"Norden med sine ca. 26 millionar innbyggjarar er eit av verdas mest integrerte samfunn og økonomiar"
1
51,320
"20170110"
1,467
1
"Marit Nybakk"
"det anses vedtatt"
"nb-NO"
"det anses vedtatt"
12,398,047
12,400,463
"det anses vedtatt"
"det blir rekna vedteke"
1
50,186
"20170110"
333
190
"Ine Marie Eriksen Søreide"
"USA blei angrepet ellevte september totusenogén"
"nb-NO"
"USA blei angrepet ellevte september totusenogén"
2,808,013
2,811,174
"USA blei angrepet 11.9.2001"
"USA vart angripe 11.9.2001"
1
51,023
"20170110"
1,170
213
"Irene Johansen"
"så vi har litt å gå på der i forhold til hvordan vi skal legge til rette for samarbeid også på Stortinget"
"nb-NO"
"så vi har litt å gå på der i forhold til hvordan vi skal legge til rette for samarbeid også på Stortinget"
9,968,480
9,974,507
"så vi har litt å gå på der i forhold til hvordan vi skal legge til rette for samarbeid også på Stortinget"
"så vi har litt å gå på der i forhold til korleis vi skal leggje til rette for samarbeid òg på Stortinget"
1
51,255
"20170110"
1,402
27
"Rasmus Hansson"
"hvor mye vet vi egentlig om holdbarhet og bruk av matressursene våre"
"nb-NO"
"hvor mye vet vi egentlig om holdbarhet og bruk av matressursene våre"
11,846,658
11,849,879
"hvor mye vet vi egentlig om holdbarhet og bruk av matressursene våre"
"kor mykje veit vi eigentleg om haldbarheit og bruk av matressursane våre"
1
50,973
"20170110"
1,120
102
"Margunn Ebbesen"
"bakgrunnen for opprettelsen av Arktis-delegasjonen i sin tid var å få økt oppmerksomhet og kunnskap om Arktis i Stortinget"
"nb-NO"
"bakgrunnen for opprettelsen av Arktis-delegasjonen i sin tid var å få økt oppmerksomhet og kunnskap om Arktis i Stortinget"
9,543,274
9,550,672
"bakgrunnen for opprettelsen av Arktis-delegasjonen i sin tid var å få økt oppmerksomhet og kunnskap om Arktis i Stortinget"
"bakgrunnen for skipinga av Arktis-delegasjonen i si tid var å få auka merksemd og kunnskap om Arktis i Stortinget"
1
51,623
"20170110"
1,770
63
"Jon Georg Dale"
"det legg eg til grunn og så skal vi jobbe vidare med regelverksutforminga"
"nn-NO"
"det legg eg til grunn og så skal vi jobbe vidare med regelverksutforminga"
14,904,309
14,907,638
"det legg eg til grunn og så skal vi jobbe vidare med regelverksutforminga"
"det legger jeg til grunn og så skal vi jobbe videre med regelverkutformingen"
1
51,059
"20170110"
1,206
33
"Else-May Botten"
"jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra fem hundre tusen kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo"
"nb-NO"
"jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra fem hundre tusen kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo"
10,223,010
10,234,060
"jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra 500000 kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo"
"eg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra 500000 kroner i auka løyvingar til til matsentralen sjølv om det ikkje vart auka med ein million slik Arbeidarpartiet foreslo"
1
50,073
"20170110"
220
207
"Børge Brende"
"det samla bistandsvolumet ble mye høyere enn svake afghanske institusjoner kunne håndtere"
"nb-NO"
"det samla bistandsvolumet ble mye høyere enn svake afghanske institusjoner kunne håndtere"
2,009,013
2,015,800
"det samla bistandsvolumet ble mye høyere enn svake afghanske institusjoner kunne håndtere"
"det samla bistandsvolumet vart mykje høgare enn svake afghanske institusjonar kunne handtere"
1
51,112
"20170110"
1,259
64
"Line Henriette Hjemdal"
"å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp"
"nb-NO"
"å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp"
10,635,480
10,643,610
"å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp"
"å ete opp maten sin slik vi alle er oppdrege til å gjere er ikkje berre høfleg det er òg med å redusere klimagassutslepp"
1
51,164
"20170110"
1,311
65
"Pål Farstad"
"i dette ligger også en sterkere innsats på å øke forbrukerne sin kunnskap om matsvinn og forebygging av dette"
"nb-NO"
"i dette ligger også en sterkere innsats på å øke forbrukerne sin kunnskap om matsvinn og forebygging av dette"
11,157,954
11,165,873
"i dette ligger også en sterkere innsats på å øke forbrukerne sin kunnskap om matsvinn og forebygging av dette"
"i dette ligg òg ein sterkare innsats på å auke forbrukarane sin kunnskap om matsvinn og førebygging av dette"
1
51,574
"20170110"
1,721
27
"Rasmus Hansson"
"lovavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert det slik at et forbud er gjennomførbart både innenfor norsk lov og <ee> at det ikke er behov for en overgangstid eller lang overgangstid av juridiske årsaker"
"nb-NO"
"lovavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert det slik at et forbud er gjennomførbart både innenfor norsk lov og <ee> at det ikke er behov for en overgangstid eller lang overgangstid av juridiske årsaker"
14,381,309
14,395,544
"lovavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert det slik at et forbud er gjennomførbart både innenfor norsk lov og <ee> at det ikke er behov for en overgangstid eller lang overgangstid av juridiske årsaker"
"lovavdelinga Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert det slik at eit forbod er *gjennomførbart både innanfor norsk lov og <*ee> at det ikkje er behov for ei overgangstid eller lang overgangstid av juridiske årsaker"
1
51,299
"20170110"
1,446
63
"Jon Georg Dale"
"og eg trur at viktige insentiv for å få til det vil gi raskare og betre resultat for heile matkjeda enn det vil gjere dersom vi berre lovregulerer"
"nn-NO"
"og eg trur at viktige insentiv for å få til det vil gi raskare og betre resultat for heile matkjeda enn det vil gjere dersom vi berre lovregulerer"
12,236,658
12,248,074
"og eg trur at viktige insentiv for å få til det vil gi raskare og betre resultat for heile matkjeda enn det vil gjere dersom vi berre lovregulerer"
"og jeg tror at viktige insentiv for å få til det vil gi raskere og bedre resultat for hele *matkjeda enn det vil gjøre dersom vi bare lovregulerer"
1
50,387
"20170110"
534
32
"Olemic Thommessen"
"så er det sak to innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til godkjenning av protokoll av nittende mai tjueseksten om Montenegros tiltredelse i traktaten for det nordatlantiske området fjerde april nittenførtini innstilling hundre og tjue S tjueseksten tjuesytten jamfør proposisjon seksten S tjueseksten tjuesytten"
"nb-NO"
"så er det sak to innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til godkjenning av protokoll av nittende mai tjueseksten om Montenegros tiltredelse i traktaten for det nordatlantiske området fjerde april nittenførtini innstilling hundre og tjue S tjueseksten tjuesytten jamfør proposisjon seksten S tjueseksten tjuesytten"
4,561,416
4,581,792
"så er det sak to innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til godkjenning av protokoll av 19.5.2016 om Montenegros tiltredelse i traktaten for det nordatlantiske området 4.4.1949 innstilling 120 S 2016 2017 jf. proposisjon 16 S 2016 2017"
"så er det sak to innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om samtykke til godkjenning av protokoll av 19.5.2016 om Montenegros tiltreding i traktaten for det 4.4.1949 området 120 2016 2017 jf. 16 S 2016 2017 proposisjon S"
1
51,333
"20170110"
1,480
93
"Morten Ørsal Johansen"
"denne endringa gjør at de som driv godt og har drive godt og driv god dyrevelferd har muligheten til å fortsette å ha gruppehold"
"nb-NO"
"denne endringa gjør at de som driv godt og har drive godt og driv god dyrevelferd har muligheten til å fortsette å ha gruppehold"
12,526,866
12,536,745
"denne endringa gjør at de som driv godt og har drive godt og driv god dyrevelferd har muligheten til å fortsette å ha gruppehold"
"denne endringa gjer at dei som driv godt og har drive godt og driv god dyrevelferd har moglegheita til å halde fram med å ha gruppehald"
1
50,715
"20170110"
862
8
"Torgeir Knag Fylkesnes"
"bro brorparten av vårt gods går over svenskegrensa til Gøteborg stort sett på trailerar"
"nn-NO"
"bro brorparten av vårt gods går over svenskegrensa til Gøteborg stort sett på trailerar"
7,290,544
7,297,470
"bro brorparten av vårt gods går over svenskegrensa til Gøteborg stort sett på trailerar"
"*bro brorparten av vårt gods går over svenskegrensen til Gøteborg stort sett på trailere"
1
51,792
"20170110"
1,939
28
"Sveinung Rotevatn"
"i norsk pelsdyrnæring så driv ein ganske heftig markedsføring for å få solgt produkta sine blant anna i Kina"
"nn-NO"
"i norsk pelsdyrnæring så driv ein ganske heftig markedsføring for å få solgt produkta sine blant anna i Kina"
16,251,396
16,257,370
"i norsk pelsdyrnæring så driv ein ganske heftig markedsføring for å få solgt produkta sine bl.a. i Kina"
"i norsk pelsdyrnæring så driver man ganske heftig marknadsføring for å få solgt produktene sine bl.a. i Kina"
1
50,137
"20170110"
284
207
"Børge Brende"
"vi støtter arbeid for holdningsendringer blant gutter og menn blant annet i samarbeid med religiøse og lokale ledere"
"nb-NO"
"vi støtter arbeid for holdningsendringer blant gutter og menn blant annet i samarbeid med religiøse og lokale ledere"
2,487,201
2,493,644
"vi støtter arbeid for holdningsendringer blant gutter og menn bl.a. i samarbeid med religiøse og lokale ledere"
"vi støttar arbeid for haldningsendringar blant gutar og menn m.a. i samarbeid med religiøse og lokale leiarar"
1
50,002
"20170110"
149
207
"Børge Brende"
"hensikten er å styrke den politiske dialogen om deres langsiktige felles interesse for fred i Afghanistan samt samarbeid om blant annet kontraterror og infrastruktur"
"nb-NO"
"hensikten er å styrke den politiske dialogen om deres langsiktige felles interesse for fred i Afghanistan samt samarbeid om blant annet kontraterror og infrastruktur"
1,489,380
1,501,660
"hensikten er å styrke den politiske dialogen om deres langsiktige felles interesse for fred i Afghanistan samt samarbeid om bl.a. kontraterror og infrastruktur"
"formålet er å styrkje den politiske dialogen om deira langsiktige felles interesse for fred i Afghanistan og dessutan samarbeid om m.a. *kontraterror og infrastruktur"
1
50,372
"20170110"
519
190
"Ine Marie Eriksen Søreide"
"vi støtter Afghan National Army Trust Fund med seksti millioner kroner årlig foreløpig til og med tjuetjue"
"nb-NO"
"vi støtter Afghan National Army Trust Fund med seksti millioner kroner årlig foreløpig til og med tjuetjue"
4,438,174
4,444,248
"vi støtter Afghan National Army Trust Fund med 60 millioner kroner årlig foreløpig t.o.m. 2020"
"vi støttar Afghan National Army Trust *Fund med 60 millionar kroner årleg førebels t.o.m. 2020"
1
50,297
"20170110"
444
190
"Ine Marie Eriksen Søreide"
"utvalget skriver at FD og Forsvarets ledelse må ta en aktiv rolle i å forme oppdrag som norske militære sjefer skal utføre i internasjonale operasjoner"
"nb-NO"
"utvalget skriver at FD og Forsvarets ledelse må ta en aktiv rolle i å forme oppdrag som norske militære sjefer skal utføre i internasjonale operasjoner"
3,696,443
3,705,939
"utvalget skriver at FD og Forsvarets ledelse må ta en aktiv rolle i å forme oppdrag som norske militære sjefer skal utføre i internasjonale operasjoner"
"utvalet skriv at FD og Forsvarets leiing må ta ei aktiv rolle i å forme oppdrag som norske militære sjefar skal utføre i internasjonale operasjonar"
1
51,228
"20170110"
1,375
27
"Rasmus Hansson"
"president ikke bare er det god folkeskikk å spise opp maten sin det er også god ressursforvaltning"
"nb-NO"
"president ikke bare er det god folkeskikk å spise opp maten sin det er også god ressursforvaltning"
11,563,765
11,569,833
"president ikke bare er det god folkeskikk å spise opp maten sin det er også god ressursforvaltning"
"president ikkje berre er det god folkeskikk å ete opp maten sin det er òg god ressursforvaltning"
1
51,123
"20170110"
1,270
64
"Line Henriette Hjemdal"
"vi forbrukere er en av de største kildene til matsvinn og vi trenger derfor økt kunnskap om holdbarhet på mat utnyttelse av restene og hvordan vi unngår matsvinn"
"nb-NO"
"vi forbrukere er en av de største kildene til matsvinn og vi trenger derfor økt kunnskap om holdbarhet på mat utnyttelse av restene og hvordan vi unngår matsvinn"
10,755,947
10,766,690
"vi forbrukere er en av de største kildene til matsvinn og vi trenger derfor økt kunnskap om holdbarhet på mat utnyttelse av restene og hvordan vi unngår matsvinn"
"vi forbrukarar er ei av dei største kjeldene til matsvinn og vi treng derfor auka kunnskap om haldbarheit på mat utnytting av restane og korleis vi unngår matsvinn"
1
50,468
"20170110"
615
1
"Marit Nybakk"
"jeg registrerer at regjeringen mener at vi har mye å tjene på et enda tettere samarbeid med våre nordiske naboer blant annet om klima grønn omstilling og konkurransekraft"
"nb-NO"
"jeg registrerer at regjeringen mener at vi har mye å tjene på et enda tettere samarbeid med våre nordiske naboer blant annet om klima grønn omstilling og konkurransekraft"
5,325,490
5,337,577
"jeg registrerer at regjeringen mener at vi har mye å tjene på et enda tettere samarbeid med våre nordiske naboer bl.a. om klima grønn omstilling og konkurransekraft"
"eg registrerer at regjeringa meiner at vi har mykje å tene på eit endå tettare samarbeid med dei nordiske naboane våre m.a. om klima grøn omstilling og konkurransekraft"
1
50,765
"20170110"
912
168
"Eirik Sivertsen"
"utvikling av Arktis for de fire millioner innbyggere er helt sentralt når parlamentarikere møtes for å diskutere arktiske og nordområdespørsmål"
"nb-NO"
"utvikling av Arktis for de fire millioner innbyggere er helt sentralt når parlamentarikere møtes for å diskutere arktiske og nordområdespørsmål"
7,716,228
7,723,691
"utvikling av Arktis for de fire millioner innbyggere er helt sentralt når parlamentarikere møtes for å diskutere arktiske og nordområdespørsmål"
"utvikling av Arktis for dei fire millionar innbyggjarar er heilt sentralt når parlamentarikarar møtest for å diskutere arktiske og nordområdespørsmål"
1
50,466
"20170110"
613
1
"Marit Nybakk"
"her prioriteres blant annet det nordiske elektrisitetsmarkedet fornybar energi energiforskning og nordisk samarbeid i internasjonale fora"
"nb-NO"
"her prioriteres blant annet det nordiske elektrisitetsmarkedet fornybar energi energiforskning og nordisk samarbeid i internasjonale fora"
5,305,074
5,314,944
"her prioriteres bl.a. det nordiske elektrisitetsmarkedet fornybar energi energiforskning og nordisk samarbeid i internasjonale fora"
"her blir m.a. prioritert den nordiske elektrisitetsmarknaden fornybar energi energiforsking og nordisk samarbeid i internasjonale forum"
1
50,810
"20170110"
957
215
"Sonja Mandt"
"flere gode rapporter med felles utfordringer og forslag til tiltak er lagt fram de siste åra"
"nb-NO"
"flere gode rapporter med felles utfordringer og forslag til tiltak er lagt fram de siste åra"
8,043,148
8,048,054
"flere gode rapporter med felles utfordringer og forslag til tiltak er lagt fram de siste åra"
"fleire gode rapportar med felles utfordringar og forslag til tiltak er lagt fram dei siste åra"
1
50,199
"20170110"
346
190
"Ine Marie Eriksen Søreide"
"der gir president Afghanistan-utvalget helt sentrale bidrag"
"nb-NO"
"der gir president Afghanistan-utvalget helt sentrale bidrag"
2,894,664
2,899,210
"der gir president Afghanistan-utvalget helt sentrale bidrag"
"der gir president Afghanistan-utvalet heilt sentrale bidrag"
1
51,367
"20170110"
1,514
56
"Odd Omland"
"og gjennom media og Mattilsynes kontroller på anlegget så fremgår det fortsatt fremkommer brudd på lovverket"
"nb-NO"
"og gjennom media og Mattilsynes kontroller på anlegget så fremgår det fortsatt fremkommer brudd på lovverket"
12,806,484
12,813,121
"og gjennom media og Mattilsynes kontroller på anlegget så fremgår det fortsatt fremkommer brudd på lovverket"
"og gjennom media og *Mattilsynes kontrollar på anlegget så kjem det fram framleis kjem fram brot på lovverket"
1
50,054
"20170110"
201
207
"Børge Brende"
"Afghanistan-utvalget påpeker at dette er en målsetning som ikke er nådd"
"nb-NO"
"Afghanistan-utvalget påpeker at dette er en målsetning som ikke er nådd"
1,876,966
1,881,040
"Afghanistan-utvalget påpeker at dette er en målsetning som ikke er nådd"
"Afghanistan-utvalet påpeikar at dette er ei målsetjing som ikkje er nådd"
1
51,207
"20170110"
1,354
8
"Torgeir Knag Fylkesnes"
"vi treng fleire løysingar som dette her"
"nn-NO"
"vi treng fleire løysingar som dette her"
11,435,410
11,437,948
"vi treng fleire løysingar som dette her"
"vi trenger gjentatte løsninger som dette her"
1
50,462
"20170110"
609
1
"Marit Nybakk"
"og vi skal ta den type henvendelser på alvor fordi det er viktig at vi også når vi jobber med nordisk samarbeid ser det også som en redskap for å kunne bistå nettopp den vanlige mann og kvinne i slike saker president"
"nb-NO"
"og vi skal ta den type henvendelser på alvor fordi det er viktig at vi også når vi jobber med nordisk samarbeid ser det også som en redskap for å kunne bistå nettopp den vanlige mann og kvinne i slike saker president"
5,246,658
5,262,966
"og vi skal ta den type henvendelser på alvor fordi det er viktig at vi også når vi jobber med nordisk samarbeid ser det også som en redskap for å kunne bistå nettopp den vanlige mann og kvinne i slike saker president"
"og vi skal ta den typen førespurnader på alvor fordi det er viktig at vi òg når vi jobbar med nordisk samarbeid ser det òg som ein reiskap for å kunne hjelpe nettopp den vanlege mannen og kvinne i slike saker president"
1
50,219
"20170110"
366
190
"Ine Marie Eriksen Søreide"
"de oppleves av mange afghanere som lydhøre for behovene til lokalbefolkninga og de verdsettes for den høye kompetansen de har"
"nb-NO"
"de oppleves av mange afghanere som lydhøre for behovene til lokalbefolkninga og de verdsettes for den høye kompetansen de har"
3,039,429
3,046,770
"de oppleves av mange afghanere som lydhøre for behovene til lokalbefolkninga og de verdsettes for den høye kompetansen de har"
"dei opplevast av mange afghanarar som lydhøyre for behova til lokalbefolkninga og dei blir verdsette for den høge kompetansen dei har"
1
50,734
"20170110"
881
8
"Torgeir Knag Fylkesnes"
"det er nok ikkje gjort nokon skikkelege berekningar på det men det er vel ikkje unaturleg å forestille seg det at det er hundremilliardarsklassen i tap for våre respektive samfunn"
"nn-NO"
"det er nok ikkje gjort nokon skikkelege berekningar på det men det er vel ikkje unaturleg å forestille seg det at det er hundremilliardarsklassen i tap for våre respektive samfunn"
7,430,523
7,439,973
"det er nok ikkje gjort nokon skikkelege berekningar på det men det er vel ikkje unaturleg å forestille seg det at det er hundremilliardarsklassen i tap for våre respektive samfunn"
"det er nok ikke gjort noen skikkelige beregninger på det men det er vel ikke unaturlig å *forestille seg det at det er *hundremilliardarsklassen i tap for våre respektive samfunn"
1
51,424
"20170110"
1,571
64
"Line Henriette Hjemdal"
"skal det gjøres unntak fra dette forbudet slik det åpnes opp for skal dette kun være i tilfeller hvor gården deltar i et dyrevelferdsprogram og at det så vurderes ut fra objektive og etterprøvbare indikatorer for dyrevelferd"
"nb-NO"
"skal det gjøres unntak fra dette forbudet slik det åpnes opp for skal dette kun være i tilfeller hvor gården deltar i et dyrevelferdsprogram og at det så vurderes ut fra objektive og etterprøvbare indikatorer for dyrevelferd"
13,270,812
13,288,423
"skal det gjøres unntak fra dette forbudet slik det åpnes opp for skal dette kun være i tilfeller hvor gården deltar i et dyrevelferdsprogram og at det så vurderes ut fra objektive og etterprøvbare indikatorer for dyrevelferd"
"skal det gjerast unntak frå dette forbodet slik det blir opna opp for skal dette berre vere i tilfelle der garden deltek i eit dyrevelferdsprogram og at det så blir vurdert ut frå objektive og *etterprøvbare indikatorar for dyrevelferd"
1
50,126
"20170110"
273
207
"Børge Brende"
"jeg var inne på det"
"nb-NO"
"jeg var inne på det"
2,405,792
2,406,523
"jeg var inne på det"
"eg var inne på det"
1
49,892
"20170110"
39
32
"Olemic Thommessen"
"statsrådsskiftene medfører følgende endringer i Stortingets sammensetning"
"nb-NO"
"statsrådsskiftene medfører følgende endringer i Stortingets sammensetning"
625,300
628,993
"statsrådsskiftene medfører følgende endringer i Stortingets sammensetning"
"statsrådsskifta medfører følgjande endringar i Stortingets samansetning"
1
51,268
"20170110"
1,415
63
"Jon Georg Dale"
"det viktigaste av alt og som <INAUDIBLE> for so vidt i representantforslaget peiker tydeleg på er jo kva som skjer i industrileddet"
"nn-NO"
"det viktigaste av alt og som <INAUDIBLE> for so vidt i representantforslaget peiker tydeleg på er jo kva som skjer i industrileddet"
11,940,600
11,948,400
"det viktigaste av alt og som <INAUDIBLE> for so vidt i representantforslaget peiker tydeleg på er jo kva som skjer i industrileddet"
"det viktigste av alt og som <*INAUDIBLE> for så vidt i representantforslaget peker tydelig på er jo hva som skjer i industrileddet"
1
51,708
"20170110"
1,855
63
"Jon Georg Dale"
"det vil bli eit prioritert arbeid i departementet president"
"nn-NO"
"det vil bli eit prioritert arbeid i departementet president"
15,543,672
15,547,450
"det vil bli eit prioritert arbeid i departementet president"
"det vil bli et prioritert arbeid i departementet president"
1
49,867
"20170110"
14
32
"Olemic Thommessen"
"fra første vararepresentant for Hedmark fylke Lasse Juliussen foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Knut storbergets permisjon av velferdsgrunner"
"nb-NO"
"fra første vararepresentant for Hedmark fylke Lasse Juliussen foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Knut storbergets permisjon av velferdsgrunner"
401,293
410,010
"fra første vararepresentant for Hedmark fylke Lasse Juliussen foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Knut storbergets permisjon av velferdsgrunner"
"frå første vararepresentant for Hedmark fylke Lasse Juliussen finst søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Knut permisjonen til storberget av velferdsgrunnar"
1
50,921
"20170110"
1,068
100
"Kåre Simensen"
"Storbritannia på vei ut av bre er vei ut og brexit har ført til exit-diskusjoner i mange land der høyrepopulistiske partier og EU-motstandere stadig vinner terreng"
"nb-NO"
"Storbritannia på vei ut av bre er vei ut og brexit har ført til exit-diskusjoner i mange land der høyrepopulistiske partier og EU-motstandere stadig vinner terreng"
9,054,970
9,065,214
"Storbritannia på vei ut av bre er vei ut og brexit har ført til exit-diskusjoner i mange land der høyrepopulistiske partier og EU-motstandere stadig vinner terreng"
"Storbritannia på veg ut av bre er veg ut og brexit har ført til *exit-diskusjoner i mange land der høgrepopulistiske parti og EU-motstandarar stadig vinn terreng"
1
50,707
"20170110"
854
8
"Torgeir Knag Fylkesnes"
"på den eine sida er dei nordiske landa kvar for seg små for små til å få internasjonal innflytelse av betydning og til å kunne hevde seg i ein globalisert verden"
"nn-NO"
"på den eine sida er dei nordiske landa kvar for seg små for små til å få internasjonal innflytelse av betydning og til å kunne hevde seg i ein globalisert verden"
7,232,440
7,242,490
"på den eine sida er dei nordiske landa kvar for seg små for små til å få internasjonal innflytelse av betydning og til å kunne hevde seg i ein globalisert verden"
"på den ene siden er de nordiske landene hvor for seg små for små til å få internasjonal innvirkning av betydning og til å kunne hevde seg i en globalisert verd"
1
50,916
"20170110"
1,063
100
"Kåre Simensen"
"det vi har sett i form av ulike Twitter-meldinger for å si det litt diplomatisk er svært interessant og til dels utfordrende å ta til seg"
"nb-NO"
"det vi har sett i form av ulike Twitter-meldinger for å si det litt diplomatisk er svært interessant og til dels utfordrende å ta til seg"
9,018,070
9,026,114
"det vi har sett i form av ulike Twitter-meldinger for å si det litt diplomatisk er svært interessant og til dels utfordrende å ta til seg"
"det vi har sett i form av ulike Twitter-meldingar for å seie det litt diplomatisk er svært interessant og til dels utfordrande å ta til seg"
1
50,951
"20170110"
1,098
36
"Gunvor Eldegard"
"og om og dei nordiske landa har jo ofte gode transportløysingar men det internasjonale er viktig òg og og transportforbindelsene over landegrensene deriblant"
"nn-NO"
"og om og dei nordiske landa har jo ofte gode transportløysingar men det internasjonale er viktig òg og og transportforbindelsene over landegrensene deriblant"
9,346,110
9,358,407
"og om og dei nordiske landa har jo ofte gode transportløysingar men det internasjonale er viktig òg og og transportforbindelsene over landegrensene deriblant"
"og om og de nordiske landene har jo ofte gode transportløsninger men den internasjonale er viktig også og og transportforbindelsene over landets grenser deriblant"
1
50,439
"20170110"
586
1
"Marit Nybakk"
"og nordisk samarbeid er blitt mer dynamisk med stor bredde og dybde og oppslutning ikke minst"
"nb-NO"
"og nordisk samarbeid er blitt mer dynamisk med stor bredde og dybde og oppslutning ikke minst"
5,026,684
5,033,933
"og nordisk samarbeid er blitt mer dynamisk med stor bredde og dybde og oppslutning ikke minst"
"og nordisk samarbeid har vorte meir dynamisk med stor breidd og djupn og oppslutning ikkje minst"
1
50,722
"20170110"
869
8
"Torgeir Knag Fylkesnes"
"alle ville vore tent på det"
"nn-NO"
"alle ville vore tent på det"
7,353,483
7,355,463
"alle ville vore tent på det"
"alle ville vært tent på det"
1
50,222
"20170110"
369
190
"Ine Marie Eriksen Søreide"
"det har skjedd mye på dette området de senere år"
"nb-NO"
"det har skjedd mye på dette området de senere år"
3,061,449
3,064,423
"det har skjedd mye på dette området de senere år"
"det har skjedd mykje på dette området dei seinare åra"
1
51,300
"20170110"
1,447
63
"Jon Georg Dale"
"sånn at eg skal utrede det Stortinget i dag ber meg om komme tilbake til Stortinget med det"
"nn-NO"
"sånn at eg skal utrede det Stortinget i dag ber meg om komme tilbake til Stortinget med det"
12,248,309
12,252,269
"sånn at eg skal utrede det Stortinget i dag ber meg om komme tilbake til Stortinget med det"
"sånn at jeg skal rede ut det Stortinget i dag ber meg om kommet tilbake til Stortinget med det"
1
51,142
"20170110"
1,289
94
"Geir Pollestad"
"det er på same måten eit verdispørsmål som når Senterpartiet faktisk våger å reagere når matvarekjedene gir vekk mat nærmast gratis og det ekstreme prisfokuset som dei dyrkar"
"nn-NO"
"det er på same måten eit verdispørsmål som når Senterpartiet faktisk våger å reagere når matvarekjedene gir vekk mat nærmast gratis og det ekstreme prisfokuset som dei dyrkar"
10,957,329
10,970,866
"det er på same måten eit verdispørsmål som når Senterpartiet faktisk våger å reagere når matvarekjedene gir vekk mat nærmast gratis og det ekstreme prisfokuset som dei dyrkar"
"det er på samme måten et verdispørsmål som når Senterpartiet faktisk våger å reagere når matvarekjedene gir vekk mat nærmest gratis og det ekstreme prisfokuset som de dyrker"
1
51,885
"20170110"
2,032
101
"Kenneth Svendsen"
"det betyr at alle reiser om det <ee> unntatt MDG"
"nb-NO"
"det betyr at alle reiser om det <ee> unntatt MDG"
17,193,672
17,196,558
"det betyr at alle reiser om det <ee> unntatt MDG"
"det betyr at alle reiser om det <*ee> unnateke MDG"
1
51,365
"20170110"
1,512
56
"Odd Omland"
"konsekvensen av dette forslaget både når det gjelder dyrevelferd og lønnsomhet kan en ikke sjå at kom fremkommer ved behandlinga i dag"
"nb-NO"
"konsekvensen av dette forslaget både når det gjelder dyrevelferd og lønnsomhet kan en ikke sjå at kom fremkommer ved behandlinga i dag"
12,788,309
12,796,893
"konsekvensen av dette forslaget både når det gjelder dyrevelferd og lønnsomhet kan en ikke sjå at kom fremkommer ved behandlinga i dag"
"konsekvensen av dette forslaget både når det gjeld dyrevelferd og lønnsemd kan ein ikkje sjå at kom kjem fram ved behandlinga i dag"
1
50,779
"20170110"
926
215
"Sonja Mandt"
"et arbeid som både er spennende og nødvendig og ikke minst viktig i tida framover"
"nb-NO"
"et arbeid som både er spennende og nødvendig og ikke minst viktig i tida framover"
7,834,107
7,838,653
"et arbeid som både er spennende og nødvendig og ikke minst viktig i tida framover"
"eit arbeid som både er spennande og nødvendig og ikkje minst viktig i tida framover"
1
51,246
"20170110"
1,393
27
"Rasmus Hansson"
"over seksti prosent av matfø matsvinnet er jo i private husholdninger"
"nb-NO"
"over seksti prosent av matfø matsvinnet er jo i private husholdninger"
11,747,524
11,753,081
"over 60% av matfø matsvinnet er jo i private husholdninger"
"over 60% av *matfø matsvinnet er jo i private hushald"
1
51,714
"20170110"
1,861
101
"Kenneth Svendsen"
"vi går tilbake til talerlista"
"nb-NO"
"vi går tilbake til talerlista"
15,573,800
15,575,188
"vi går tilbake til talerlista"
"vi går tilbake til talarlista"
1
51,083
"20170110"
1,230
97
"Ingunn Foss"
"forslagsstillerne viser au til at FN har estimert at man kaster omtrent en tredjedel av maten som produseres"
"nb-NO"
"forslagsstillerne viser au til at FN har estimert at man kaster omtrent en tredjedel av maten som produseres"
10,418,067
10,423,910
"forslagsstillerne viser au til at FN har estimert at man kaster omtrent en tredjedel av maten som produseres"
"forslagsstillarane viser au til at FN har estimert at ein kastar omtrent ein tredel av maten som blir produsert"
1
51,409
"20170110"
1,556
1
"Marit Nybakk"
"<ee> neste taler er representanten Line Henriette Hjemdal og deretter Geir Pollestad"
"nb-NO"
"<ee> neste taler er representanten Line Henriette Hjemdal og deretter Geir Pollestad"
13,159,390
13,164,047
"<ee> neste taler er representanten Line Henriette Hjemdal og deretter Geir Pollestad"
"<*ee> neste talar er representanten Line Henriette Hjemdal og deretter Geir Pollestad"
1
49,863
"20170110"
10
32
"Olemic Thommessen"
"for Oppland fylke Ivar Odnes"
"nb-NO"
"for Oppland fylke Ivar Odnes"
385,326
386,886
"for Oppland fylke Ivar Odnes"
"for Oppland fylke Ivar *Odnes"
1
End of preview (truncated to 100 rows)