Unnamed: 0
int64
0
149k
qid1
int64
11
790k
qid2
int64
12
790k
question1
stringlengths
2
423
question2
stringlengths
2
328
is_duplicate
int64
1
1
142,571
752,202
752,203
Kan jag göra masters i genetik efter att ha avslutat B.sc i bioteknik?
Kan jag göra masters i genetik efter att ha studerat bioteknik (B. Sc)?
1
104,804
554,516
554,517
Vilka är de bästa böckerna att förbereda sig för UPSC?
Vilka är de bästa böckerna för UPSC?
1