Dataset Preview
39.5 GB
tokens (sequence)ner_tags (sequence)langs (sequence)spans (sequence)
[ "Hinlalato", "ng", "paa" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Hinlalato ng paa" ]
[ "Pandaigdigang", "Lupong", "Paralimpiko" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Pandaigdigang Lupong Paralimpiko" ]
[ "''", "Mon", "Colle", "Knights", "''" ]
[ 0, 3, 4, 4, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Mon Colle Knights" ]
[ "Kardinal", "(", "Katolisismo", ")" ]
[ 1, 2, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Kardinal ( Katolisismo )" ]
[ "Lalawigan", "ng", "Estokolmo" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Lalawigan ng Estokolmo" ]
[ "Kapatid", "sa", "kasal" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Kapatid sa kasal" ]
[ "Han", "Suk", "Kyu" ]
[ 1, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Han Suk Kyu" ]
[ "Pandaigdigang", "Organisasyon", "sa", "Kalusugan" ]
[ 3, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan" ]
[ "Indiyana", "(", "Estado", "ng", "Estados", "Unidos", ")" ]
[ 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Indiyana ( Estado ng Estados Unidos )" ]
[ "Hiero", "II", "ng", "Siracusa" ]
[ 1, 2, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Hiero II ng Siracusa" ]
[ "Papa", "Pablo", "II" ]
[ 1, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Papa Pablo II" ]
[ "Prepektura", "ng", "Fukushima" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Prepektura ng Fukushima" ]
[ "Mga", "comune", "ng", "Ain" ]
[ 5, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Mga comune ng Ain" ]
[ "Ang", "'", "''", "Karbow-Vietlübbe", "''", "'", "ay", "isang", "munisipalidad", "sa", "Alemanya", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Alemanya" ]
[ "Colegio", "de", "San", "Pascual", "Baylon" ]
[ 3, 4, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Colegio de San Pascual Baylon" ]
[ "Senador", "Ninoy", "Aquino", ",", "Sultan", "Kudarat" ]
[ 5, 6, 6, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Senador Ninoy Aquino , Sultan Kudarat" ]
[ "Isabel", "I", "ng", "Castilla" ]
[ 1, 2, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Isabel I ng Castilla" ]
[ "Mary", "Elizabeth", "Frye" ]
[ 1, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Mary Elizabeth Frye" ]
[ "''", "Ina", ",", "Kapatid", ",", "Anak", "''" ]
[ 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Ina , Kapatid , Anak" ]
[ "Inang", "Emperatris", "Cixi" ]
[ 1, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Inang Emperatris Cixi" ]
[ "Lalawigan", "ng", "Estokolmo" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Lalawigan ng Estokolmo" ]
[ "San", "Wenceslao", "I", ",", "Duke", "ng", "Bohemya" ]
[ 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: San Wenceslao I , Duke ng Bohemya" ]
[ "'", "''", "Armenia", "''", "'" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Armenia" ]
[ "Lungsod", "ng", "Londres" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Lungsod ng Londres" ]
[ "**", "Hanoi", "(", "Embahada", ")" ]
[ 0, 5, 0, 0, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Hanoi" ]
[ "Pamantasan", "ng", "Dulong", "Silangan" ]
[ 3, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Pamantasan ng Dulong Silangan" ]
[ "Ipil", "(", "Intsia", "bijuga", ")" ]
[ 5, 6, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Ipil ( Intsia bijuga )" ]
[ "**", "Abuja", "(", "Embahada", ")" ]
[ 0, 5, 0, 0, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Abuja" ]
[ "Kitahiroshima", ",", "Hokkaidō" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Kitahiroshima , Hokkaidō" ]
[ "**", "Doha", "(", "Embahada", ")" ]
[ 0, 5, 0, 0, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Doha" ]
[ "Abenida", "ng", "United", "Nations" ]
[ 3, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Abenida ng United Nations" ]
[ "Simon", "ang", "Cananeo" ]
[ 1, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Simon ang Cananeo" ]
[ "Apo", "Hiking", "Society" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Apo Hiking Society" ]
[ "Nasukarasuyama", ",", "Tochigi" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Nasukarasuyama , Tochigi" ]
[ "Gusaling", "Panlungsod", "ng", "Maynila" ]
[ 3, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Gusaling Panlungsod ng Maynila" ]
[ "Apostolikong", "Hari", "ng", "Unggarya" ]
[ 3, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Apostolikong Hari ng Unggarya" ]
[ "Galicia", "(", "Espanya", ")" ]
[ 5, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Galicia ( Espanya )" ]
[ "Pamantasang", "Normal", "ng", "Cebu" ]
[ 3, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Pamantasang Normal ng Cebu" ]
[ "Mga", "comune", "ng", "Ain" ]
[ 5, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Mga comune ng Ain" ]
[ "Tangway", "ng", "Zamboanga" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Tangway ng Zamboanga" ]
[ "'", "''", "Saudi", "Arabia", "''", "'" ]
[ 0, 0, 5, 6, 0, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Saudi Arabia" ]
[ "Aklat", "ni", "Zacarias" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Aklat ni Zacarias" ]
[ "Konan", ",", "Kōchi" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Konan , Kōchi" ]
[ "''", "Debate", "with", "Mare", "at", "Pare", "''", "(", "1998–2006", ")" ]
[ 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Debate with Mare at Pare" ]
[ "Felipe", "I", "ng", "Castilla" ]
[ 1, 2, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Felipe I ng Castilla" ]
[ "Aklat", "ni", "Oseas" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Aklat ni Oseas" ]
[ "Suliranin", "ni", "Elektra" ]
[ 1, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Suliranin ni Elektra" ]
[ "Enrique", "VIII", "ng", "Inglatera" ]
[ 1, 2, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Enrique VIII ng Inglatera" ]
[ "Commonwealth", "of", "Independent", "States" ]
[ 3, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Commonwealth of Independent States" ]
[ "Napoleon", "I", "ng", "Pransiya" ]
[ 1, 2, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Napoleon I ng Pransiya" ]
[ "WWE", ",", "Inc", "." ]
[ 3, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: WWE , Inc ." ]
[ "Dalubhasaan", "ng", "Santa", "Escolastica" ]
[ 3, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Dalubhasaan ng Santa Escolastica" ]
[ "That", "'s", "Entertainment" ]
[ 1, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: That 's Entertainment" ]
[ "Ikaapat", "na", "Konseho", "ng", "Constantinople", "(", "Romano", "Katoliko", ")" ]
[ 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Ikaapat na Konseho ng Constantinople ( Romano Katoliko )" ]
[ "Mga", "comune", "ng", "Ain" ]
[ 5, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Mga comune ng Ain" ]
[ "オールスター感謝祭", "〜All-Star", "Thanksgiving〜", "(", "2013", ",", "TBS", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: TBS" ]
[ "30", "Seconds", "to", "Mars", "''", "(", "2002", ")" ]
[ 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: 30 Seconds to Mars" ]
[ "Catarman", ",", "Hilagang", "Samar" ]
[ 5, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Catarman , Hilagang Samar" ]
[ "Prepektura", "ng", "Wakayama" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Prepektura ng Wakayama" ]
[ "Talampakan", "(", "yunit", ")" ]
[ 3, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Talampakan ( yunit )" ]
[ "Maximiliano", "I", "ng", "Mehiko" ]
[ 1, 2, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Maximiliano I ng Mehiko" ]
[ "Lupon", "sa", "Pagrerepaso", "at", "Pag-uuri", "ng", "Sine", "at", "Telebisyon" ]
[ 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Lupon sa Pagrerepaso at Pag-uuri ng Sine at Telebisyon" ]
[ "Star", "Circle", "Quest" ]
[ 1, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Star Circle Quest" ]
[ "''", "Paquito", "Diaz", "''" ]
[ 0, 1, 2, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Paquito Diaz" ]
[ "Gian", "Lorenzo", "Bernini" ]
[ 1, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Gian Lorenzo Bernini" ]
[ "Mga", "comune", "ng", "Ain" ]
[ 5, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Mga comune ng Ain" ]
[ "'", "''", "Namibia", "''", "'" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Namibia" ]
[ "Kurema", "Chisu", "(", "クレマチス", ")", "[Cream", "Cheese]", "-", "Erika", "Yamakawa" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Erika Yamakawa" ]
[ "Lungsod", "ng", "Tokushima" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Lungsod ng Tokushima" ]
[ "Canaan", "(", "ng", "Bibliya", ")" ]
[ 5, 6, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Canaan ( ng Bibliya )" ]
[ "Konduktor", "ng", "musika" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Konduktor ng musika" ]
[ "Lalawigan", "ng", "Venezia" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Lalawigan ng Venezia" ]
[ "Mga", "Nagkakaisang", "Bansa" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Mga Nagkakaisang Bansa" ]
[ "Malaking", "kalamnang", "pampigi" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Malaking kalamnang pampigi" ]
[ "Sobyet", "na", "Sosyalistang", "Republika", "ng", "Moldabia" ]
[ 5, 6, 6, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Sobyet na Sosyalistang Republika ng Moldabia" ]
[ "Unibersidad", "Teknolohiko", "ng", "Ramon", "Magsaysay" ]
[ 3, 4, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Unibersidad Teknolohiko ng Ramon Magsaysay" ]
[ "Mga", "lalawigan", "ng", "Pilipinas" ]
[ 5, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Mga lalawigan ng Pilipinas" ]
[ "Konduktor", "ng", "musika" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Konduktor ng musika" ]
[ "Prepektura", "ng", "Tokushima" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Prepektura ng Tokushima" ]
[ "Mga", "Gobernador-Heneral", "ng", "Pilipinas" ]
[ 1, 2, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Mga Gobernador-Heneral ng Pilipinas" ]
[ "Federico", "II", ",", "Banal", "na", "Emperador", "ng", "Roma" ]
[ 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Federico II , Banal na Emperador ng Roma" ]
[ "Uncyclopedia", ",", "artikulo", "sa", "Wikia" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Wikia" ]
[ "Unibersidad", "ng", "Batangas" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Unibersidad ng Batangas" ]
[ "Enrique", "ang", "Nabigador" ]
[ 1, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Enrique ang Nabigador" ]
[ "Rio", "de", "la", "Plata" ]
[ 5, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Rio de la Plata" ]
[ "Lalawigan", "ng", "Cuando", "Cubango" ]
[ 5, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Lalawigan ng Cuando Cubango" ]
[ "Louis", "XIV", "ng", "Pransiya" ]
[ 1, 2, 2, 2 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "PER: Louis XIV ng Pransiya" ]
[ "Daigdig", "na", "Persia" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Daigdig na Persia" ]
[ "Quid", "pro", "quo" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Quid pro quo" ]
[ "Pamantasan", "ng", "Leipzig" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Pamantasan ng Leipzig" ]
[ "Estado", "ng", "Estados", "Unidos" ]
[ 5, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Estado ng Estados Unidos" ]
[ "Guǎngdōng", "(", "广东", ")" ]
[ 5, 0, 0, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Guǎngdōng" ]
[ "Nakahilig", "na", "Tore", "ng", "Pisa" ]
[ 3, 4, 4, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Nakahilig na Tore ng Pisa" ]
[ "Hernani", ",", "Silangang", "Samar" ]
[ 5, 6, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Hernani , Silangang Samar" ]
[ "Magallanes", ",", "Kabite" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Magallanes , Kabite" ]
[ "Take", "Me", "Home", "''", "(", "2012", ")" ]
[ 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0 ]
[ "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Take Me Home" ]
[ "Konduktor", "ng", "musika" ]
[ 3, 4, 4 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "ORG: Konduktor ng musika" ]
[ "Unnan", ",", "Shimane" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Unnan , Shimane" ]
[ "Kansilyer", "ng", "Alemanya" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Kansilyer ng Alemanya" ]
[ "Lalawigan", "ng", "Sassari" ]
[ 5, 6, 6 ]
[ "tl", "tl", "tl" ]
[ "LOC: Lalawigan ng Sassari" ]