Dataset Preview
Auto-converted to Parquet 1.88 GB
idx (string)text (string)tokens (sequence)lemmas (sequence)upos (sequence)xpos (sequence)feats (sequence)head (sequence)deprel (sequence)deps (sequence)misc (sequence)
"train-s1"
"Die doel van die webtuiste vir Suid-Afrikaanse Regeringsdienste is om 'n enkele bron van inligting te bied oor dienste wat deur die Suid-Afrikaanse regering verskaf word."
[ "Die", "doel", "van", "die", "webtuiste", "vir", "Suid-Afrikaanse", "Regeringsdienste", "is", "om", "'n", "enkele", "bron", "van", "inligting", "te", "bied", "oor", "dienste", "wat", "deur", "die", "Suid-Afrikaanse", "regering", "verskaf", "word", "." ]
[ "die", "doel", "van", "die", "webtuiste", "vir", "Suid-Afrikaans", "regeringsdiens", "is", "om", "'n", "enkel", "bron", "van", "inligting", "te", "bied", "oor", "diens", "wat", "deur", "die", "Suid-Afrikaans", "regering", "verskaf", "word", "." ]
[ 8, 0, 2, 8, 0, 2, 6, 0, 17, 2, 8, 3, 0, 2, 0, 7, 16, 2, 0, 11, 2, 8, 6, 0, 16, 17, 1 ]
[ "LB", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "ASA", "NSM", "VTHOK", "SVS", "LO", "THAB", "NSE", "SVS", "NM", "UPI", "VTHOG", "SVS", "NSM", "PB", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "VTHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "17", "5", "5", "2", "8", "8", "5", "17", "17", "13", "13", "17", "15", "13", "17", "0", "19", "17", "25", "24", "24", "24", "25", "19", "25", "25" ]
[ "det", "nsubj", "case", "det", "nmod", "case", "amod", "nmod", "cop", "case", "det", "nummod", "obj", "case", "nmod", "mark", "root", "case", "obl", "nsubj:pass", "case", "det", "amod", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s2"
"Die oogmerk is om die dispariteit te verminder wat tussen die bemagtigdes en die ontmagtigdes, oftewel die eerste en tweede ekonomieë, bestaan."
[ "Die", "oogmerk", "is", "om", "die", "dispariteit", "te", "verminder", "wat", "tussen", "die", "bemagtigdes", "en", "die", "ontmagtigdes", ",", "oftewel", "die", "eerste", "en", "tweede", "ekonomieë", ",", "bestaan", "." ]
[ "die", "oogmerk", "is", "om", "die", "dispariteit", "te", "verminder", "wat", "tussen", "die", "bemagtigde", "en", "die", "ontmagtigde", ",", "oftewel", "die", "eerste", "en", "tweede", "ekonomie", ",", "bestaan", "." ]
[ 8, 0, 17, 2, 8, 0, 7, 16, 11, 2, 8, 0, 9, 8, 0, 1, 5, 8, 6, 9, 6, 0, 1, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOK", "SVS", "LB", "NSE", "UPI", "VTHOG", "PB", "SVS", "LB", "NSM", "KN", "LB", "NSM", "ZM", "KO", "LB", "TRAB", "KN", "TRAB", "NSM", "ZM", "VTHOO", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "8", "8", "8", "6", "8", "8", "0", "24", "22", "12", "24", "12", "15", "12", "15", "22", "22", "22", "19", "19", "12", "22", "8", "24" ]
[ "det", "nsubj", "cop", "case", "det", "obj", "mark", "root", "nsubj", "case", "det", "obl", "cc", "det", "conj", "punct", "cc", "det", "nummod", "cc", "conj", "conj", "punct", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s3"
"Die webtuiste is 'n kritiese ingryp wat daarop gerig is om seker te maak dat landsburgers met die regering in interaksie sal kan tree."
[ "Die", "webtuiste", "is", "'n", "kritiese", "ingryp", "wat", "daarop", "gerig", "is", "om", "seker", "te", "maak", "dat", "landsburgers", "met", "die", "regering", "in", "interaksie", "sal", "kan", "tree", "." ]
[ "die", "webtuiste", "is", "'n", "krities", "ingryp", "wat", "daarop", "rig", "is", "om", "seker", "te", "maak", "dat", "landsburger", "met", "die", "regering", "in", "interaksie", "sal", "kan", "tree", "." ]
[ 8, 0, 17, 8, 6, 0, 11, 11, 16, 17, 2, 14, 7, 16, 5, 0, 2, 8, 0, 2, 0, 17, 17, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOK", "LO", "ASA", "NSE", "PB", "PB", "VVHOO", "VVUOP", "SVS", "BS", "UPI", "VTHOG", "KO", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NSE", "VTUOM", "VTUOM", "VTHOO", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "6", "6", "6", "6", "0", "9", "9", "3", "9", "14", "14", "14", "9", "14", "23", "19", "19", "21", "21", "23", "23", "15", "23", "24" ]
[ "det", "nsubj", "cop", "det", "amod", "root", "nsubj:pass", "amod", "ccomp", "aux:pass", "case", "advmod", "mark", "obl", "amod", "nsubj", "case", "det", "obl", "amod", "obj", "aux", "dep", "dep", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s4"
"Die bedoelde gebruikers van die webtuiste is Suid-Afrikaanse burgers in alle dele van die land, huidige of voornemende Suid-Afrikaanse sakeondernemings of organisasies, en burgers en organisasies van ander lande wat dienste deur die Suid-Afrikaanse regering nodig het."
[ "Die", "bedoelde", "gebruikers", "van", "die", "webtuiste", "is", "Suid-Afrikaanse", "burgers", "in", "alle", "dele", "van", "die", "land", ",", "huidige", "of", "voornemende", "Suid-Afrikaanse", "sakeondernemings", "of", "organisasies", ",", "en", "burgers", "en", "organisasies", "van", "ander", "lande", "wat", "dienste", "deur", "die", "Suid-Afrikaanse", "regering", "nodig", "het", "." ]
[ "die", "bedoel", "gebruiker", "van", "die", "webtuiste", "is", "Suid-Afrikaans", "burger", "in", "al", "deel", "van", "die", "land", ",", "huidig", "of", "voorneem", "Suid-Afrikaans", "sakeonderneming", "of", "organisasie", ",", "en", "burger", "en", "organisasie", "van", "ander", "land", "wat", "diens", "deur", "die", "Suid-Afrikaans", "regering", "nodig", "het", "." ]
[ 8, 6, 0, 2, 8, 0, 17, 6, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 1, 6, 9, 6, 6, 0, 9, 0, 1, 9, 0, 9, 0, 2, 6, 0, 11, 0, 2, 8, 6, 0, 14, 16, 1 ]
[ "LB", "ASA", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "VTHOK", "ASA", "NSM", "SVS", "THAO", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "ZM", "ASA", "KN", "ASA", "ASA", "NSM", "KN", "NSM", "ZM", "KN", "NSM", "KN", "NSM", "SVS", "ASA", "NSM", "PB", "NSM", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "BS", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "3", "3", "9", "6", "6", "3", "9", "9", "0", "12", "12", "9", "15", "15", "12", "9", "21", "17", "17", "21", "9", "21", "21", "23", "21", "21", "26", "26", "31", "31", "28", "39", "39", "37", "37", "37", "33", "39", "28", "39" ]
[ "det", "amod", "nsubj", "case", "det", "nmod", "cop", "amod", "root", "case", "nummod", "nmod", "case", "det", "nmod", "punct", "amod", "cc", "conj", "amod", "conj", "cc", "conj", "punct", "cc", "conj", "cc", "conj", "case", "amod", "nmod", "nsubj", "obj", "case", "det", "amod", "nmod", "advmod", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s5"
"'n Kritiese sektor van gebruikers is al die tussengangers, soos die Veeldoelige Gemeenskapsentra (MPCCs), Gemeenskapontwikkelingswerkers (GOW's) en die Batho Pele Gateway-inbelsentrum, wat diegene wat nie in staat is om regstreeks toegang tot die Internet te kry nie, sal help om die webtuiste te gebruik."
[ "'n", "Kritiese", "sektor", "van", "gebruikers", "is", "al", "die", "tussengangers", ",", "soos", "die", "Veeldoelige", "Gemeenskapsentra", "(", "MPCCs", ")", ",", "Gemeenskapontwikkelingswerkers", "(", "GOW's", ")", "en", "die", "Batho", "Pele", "Gateway-inbelsentrum", ",", "wat", "diegene", "wat", "nie", "in", "staat", "is", "om", "regstreeks", "toegang", "tot", "die", "Internet", "te", "kry", "nie", ",", "sal", "help", "om", "die", "webtuiste", "te", "gebruik", "." ]
[ "'n", "krities", "sektor", "van", "gebruiker", "is", "al", "die", "tussenganger", ",", "soos", "die", "veeldoelig", "gemeenskapsentrum", "(", "MPCC", ")", ",", "gemeenskapontwikkelingswerker", "(", "GOW", ")", "en", "die", "Batho", "Pele", "Gateway-inbelsentrum", ",", "wat", "diegene", "wat", "nie", "in", "staat", "is", "om", "regstreeks", "toegang", "tot", "die", "Internet", "te", "kry", "nie", ",", "sal", "help", "om", "die", "webtuiste", "te", "gebruik", "." ]
[ 8, 6, 0, 2, 0, 17, 8, 8, 0, 1, 5, 8, 6, 0, 1, 12, 1, 1, 0, 1, 12, 1, 9, 8, 10, 10, 0, 1, 11, 11, 11, 14, 2, 0, 17, 2, 14, 0, 2, 8, 10, 7, 16, 7, 1, 17, 16, 2, 8, 0, 7, 16, 1 ]
[ "LO", "ASA", "NSE", "SVS", "NSM", "VTHOK", "THAO", "LB", "NSM", "ZM", "UPV", "LB", "ASA", "NSM", "ZPL", "RL", "ZPR", "ZM", "NSM", "ZPL", "RL", "ZPR", "KN", "LB", "NEE", "NEE", "NSE", "ZM", "PB", "PO", "PB", "BS", "SVS", "NSE", "VTHOK", "SVS", "BS", "NA", "SVS", "LB", "NEE", "UPI", "VTHOG", "UPO", "ZM", "VTUOM", "VTHOO", "SVS", "LB", "NSE", "UPI", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "None", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "3", "3", "9", "5", "3", "9", "9", "9", "0", "9", "14", "14", "14", "9", "16", "14", "16", "14", "14", "21", "19", "21", "19", "27", "27", "25", "19", "27", "47", "47", "30", "35", "34", "31", "34", "43", "43", "43", "41", "41", "38", "43", "34", "43", "43", "47", "9", "52", "50", "52", "52", "47", "52" ]
[ "det", "amod", "nsubj", "case", "nmod", "cop", "nummod", "det", "root", "punct", "case", "det", "amod", "nmod", "punct", "appos", "punct", "punct", "conj", "punct", "appos", "punct", "cc", "det", "amod", "flat", "conj", "punct", "nsubj", "nsubj", "amod", "advmod", "dep", "obj", "cop", "case", "advmod", "obj", "case", "det", "nmod", "mark", "obl", "advmod", "dep", "aux", "ccomp", "case", "det", "obj", "mark", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s6"
"Die webtuiste bevat inligting oor regeringsdienste wat op die nasionale regeringsvlak aangebied word."
[ "Die", "webtuiste", "bevat", "inligting", "oor", "regeringsdienste", "wat", "op", "die", "nasionale", "regeringsvlak", "aangebied", "word", "." ]
[ "die", "webtuiste", "bevat", "inligting", "oor", "regeringsdiens", "wat", "op", "die", "nasionaal", "regeringsvlak", "aanbied", "word", "." ]
[ 8, 0, 16, 0, 2, 0, 11, 2, 8, 6, 0, 16, 17, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOG", "NM", "SVS", "NSM", "PB", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "VVHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "3", "0", "3", "6", "4", "12", "11", "11", "11", "12", "6", "12", "12" ]
[ "det", "nsubj", "root", "obj", "case", "nmod", "nsubj:pass", "case", "det", "amod", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s7"
"Dienste vir buitelandse burgers: inligting wat spesifiek bedoel is vir burgers van ander lande wat toepaslike dienste van die Suid-Afrikaanse regering nodig het."
[ "Dienste", "vir", "buitelandse", "burgers", ":", "inligting", "wat", "spesifiek", "bedoel", "is", "vir", "burgers", "van", "ander", "lande", "wat", "toepaslike", "dienste", "van", "die", "Suid-Afrikaanse", "regering", "nodig", "het", "." ]
[ "diens", "vir", "buitelands", "burger", ":", "inligting", "wat", "spesifiek", "bedoel", "is", "vir", "burger", "van", "ander", "land", "wat", "toepaslik", "diens", "van", "die", "Suid-Afrikaans", "regering", "nodig", "het", "." ]
[ 0, 2, 6, 0, 1, 0, 11, 14, 6, 17, 2, 0, 2, 6, 0, 11, 6, 0, 2, 8, 6, 0, 14, 16, 1 ]
[ "NSM", "SVS", "ASA", "NSM", "ZM", "NM", "PB", "BS", "ASP", "VTHOK", "SVS", "NSM", "SVS", "ASA", "NSM", "PB", "ASA", "NSM", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "BS", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "0", "4", "4", "1", "1", "1", "6", "10", "7", "9", "12", "9", "15", "15", "12", "24", "18", "24", "22", "22", "22", "18", "24", "15", "24" ]
[ "root", "case", "amod", "nmod", "punct", "conj", "amod", "advmod", "obj", "cop", "case", "obl", "case", "det", "nmod", "nsubj", "amod", "obj", "case", "det", "amod", "nmod", "advmod", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s8"
"Elk van hierdie kategorieë is verder op so 'n wyse gestruktureer dat dit aanpas by die volgorde van lewensgebeure (tipiese gebeure in die lewe van 'n burger of 'n sakeonderneming)."
[ "Elk", "van", "hierdie", "kategorieë", "is", "verder", "op", "so", "'n", "wyse", "gestruktureer", "dat", "dit", "aanpas", "by", "die", "volgorde", "van", "lewensgebeure", "(", "tipiese", "gebeure", "in", "die", "lewe", "van", "'n", "burger", "of", "'n", "sakeonderneming", ")", "." ]
[ "elk", "van", "hierdie", "kategorie", "is", "ver", "op", "so", "'n", "wyse", "struktureer", "dat", "dit", "aanpas", "by", "die", "volgorde", "van", "lewensgebeure", "(", "tipies", "gebeure", "in", "die", "lewe", "van", "'n", "burger", "of", "'n", "sakeonderneming", ")", "." ]
[ 11, 2, 8, 0, 17, 14, 2, 5, 8, 0, 16, 5, 11, 16, 2, 8, 0, 2, 0, 1, 6, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 9, 8, 0, 1, 1 ]
[ "PO", "UPD", "PA", "NSM", "VVUOP", "BV", "SVS", "UPV", "LO", "NSE", "VVHOG", "KO", "PDOENP", "VTHSO", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NA", "ZPL", "ASA", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LO", "NSE", "KN", "LO", "NSE", "ZPR", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Ind'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None" ]
[ "11", "4", "4", "1", "11", "11", "10", "10", "10", "11", "0", "11", "14", "12", "17", "17", "14", "19", "17", "22", "22", "19", "25", "25", "22", "28", "28", "25", "28", "31", "28", "22", "14" ]
[ "nsubj:pass", "case", "det", "obl", "aux:pass", "advmod", "case", "amod", "det", "obl", "root", "amod", "obj", "dep", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "punct", "amod", "conj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "cc", "det", "conj", "punct", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s9"
"Hierdie lewensgebeure is verder in kategorieë volgens lewensfases ingedeel."
[ "Hierdie", "lewensgebeure", "is", "verder", "in", "kategorieë", "volgens", "lewensfases", "ingedeel", "." ]
[ "hierdie", "lewensgebeure", "is", "ver", "in", "kategorie", "volgens", "lewensfase", "indeel", "." ]
[ 8, 0, 17, 14, 2, 0, 2, 0, 16, 1 ]
[ "PA", "NA", "VVUOP", "BV", "SVS", "NSM", "SVS", "NSM", "VVHOG", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None" ]
[ "2", "9", "9", "9", "6", "9", "8", "6", "0", "9" ]
[ "det", "nsubj:pass", "aux:pass", "advmod", "case", "obl", "case", "nmod", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s10"
"Inligting ten opsigte van elke diens is volgens sewe sleutelareas gerangskik, naamlik beskrywing, stappe om te volg, wetlike raamwerk, diensstandaard; koste, vorms om in te vul, en kontakbesonderhede."
[ "Inligting", "ten", "opsigte", "van", "elke", "diens", "is", "volgens", "sewe", "sleutelareas", "gerangskik", ",", "naamlik", "beskrywing", ",", "stappe", "om", "te", "volg", ",", "wetlike", "raamwerk", ",", "diensstandaard", ";", "koste", ",", "vorms", "om", "in", "te", "vul", ",", "en", "kontakbesonderhede", "." ]
[ "inligting", "ten", "opsigte", "van", "elk", "diens", "is", "volgens", "sewe", "sleutelarea", "rangskik", ",", "naamlik", "beskrywing", ",", "stap", "om", "te", "volg", ",", "wetlik", "raamwerk", ",", "diensstandaard", ";", "koste", ",", "vorm", "om", "in", "te", "vul", ",", "en", "kontakbesonderhede", "." ]
[ 0, 2, 0, 2, 11, 0, 17, 2, 3, 0, 16, 1, 14, 0, 1, 0, 2, 7, 16, 1, 6, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 14, 7, 16, 1, 9, 0, 1 ]
[ "NM", "SVS", "NSM", "SVS", "PO", "NSE", "VVUOP", "SVS", "THAB", "NSM", "VVHOG", "ZM", "BS", "NSE", "ZM", "NSM", "SVS", "UPI", "VTHOG", "ZM", "ASA", "NSE", "ZM", "NSE", "ZM", "NSE", "ZM", "NSM", "SVS", "UPW", "UPI", "VTHOG", "ZM", "KN", "NM", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "11", "3", "1", "6", "6", "3", "11", "10", "10", "11", "0", "11", "11", "13", "14", "14", "19", "19", "16", "19", "22", "14", "22", "22", "24", "24", "26", "26", "32", "32", "32", "28", "32", "26", "26", "11" ]
[ "nsubj:pass", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "aux:pass", "case", "nummod", "obl", "root", "punct", "advmod", "dep", "punct", "nmod", "case", "mark", "xcomp", "punct", "amod", "conj", "punct", "conj", "punct", "conj", "punct", "nmod", "case", "compound:prt", "mark", "xcomp", "punct", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s11"
"Hierdie afdeling van die webtuiste, wat in die regterkantste navigasiebalk vertoon word, bevat skakels na die webtuistes wat aan daardie lewensgebeurtenis verwant is."
[ "Hierdie", "afdeling", "van", "die", "webtuiste", ",", "wat", "in", "die", "regterkantste", "navigasiebalk", "vertoon", "word", ",", "bevat", "skakels", "na", "die", "webtuistes", "wat", "aan", "daardie", "lewensgebeurtenis", "verwant", "is", "." ]
[ "hierdie", "afdeling", "van", "die", "webtuiste", ",", "wat", "in", "die", "regterkantste", "navigasiebalk", "vertoon", "word", ",", "bevat", "skakel", "na", "die", "webtuiste", "wat", "aan", "daardie", "lewensgebeurtenis", "verwant", "is", "." ]
[ 8, 0, 2, 8, 0, 1, 11, 2, 8, 6, 0, 16, 17, 1, 16, 0, 2, 8, 0, 11, 2, 8, 0, 6, 17, 1 ]
[ "PA", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "ZM", "PB", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "VTHOG", "VTUOP", "ZM", "VTHOG", "NSM", "SVS", "LB", "NSM", "PB", "SVS", "PA", "NSE", "ASP", "VTHOK", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "None" ]
[ "2", "15", "5", "5", "2", "5", "12", "11", "11", "11", "12", "5", "12", "12", "0", "15", "19", "19", "16", "19", "23", "23", "24", "20", "24", "25" ]
[ "det", "nsubj", "case", "det", "nmod", "punct", "nsubj:pass", "case", "det", "amod", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct", "root", "obj", "case", "det", "nmod", "amod", "case", "det", "obl", "obj", "cop", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s12"
"Hierdie weergawe van die webtuiste maak voorsiening vir elf tale, naamlik Engels, Afrikaans, isiXhosa, isiZulu, Sepedi, Sesotho, Setswana, Ndebele, Tsonga, Venda en Siswati."
[ "Hierdie", "weergawe", "van", "die", "webtuiste", "maak", "voorsiening", "vir", "elf", "tale", ",", "naamlik", "Engels", ",", "Afrikaans", ",", "isiXhosa", ",", "isiZulu", ",", "Sepedi", ",", "Sesotho", ",", "Setswana", ",", "Ndebele", ",", "Tsonga", ",", "Venda", "en", "Siswati", "." ]
[ "hierdie", "weergawe", "van", "die", "webtuiste", "maak", "voorsiening", "vir", "elf", "taal", ",", "naamlik", "Engels", ",", "Afrikaans", ",", "isiXhosa", ",", "isiZulu", ",", "Sepedi", ",", "Sesotho", ",", "Setswana", ",", "Ndebele", ",", "Tsonga", ",", "Venda", "en", "Siswati", "." ]
[ 8, 0, 2, 8, 0, 16, 0, 2, 3, 0, 1, 14, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 9, 10, 1 ]
[ "PA", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "VTHOG", "NA", "SVS", "THAB", "NSM", "ZM", "BS", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "KN", "NEE", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "6", "5", "5", "2", "0", "6", "10", "10", "7", "10", "6", "12", "13", "13", "15", "15", "17", "17", "19", "19", "21", "21", "23", "23", "25", "25", "27", "27", "29", "29", "31", "31", "33" ]
[ "det", "nsubj", "case", "det", "nmod", "root", "obj", "case", "nummod", "nmod", "punct", "advmod", "dep", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "cc", "flat", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s13"
"Ten einde toegang tot die inligting op die webtuiste uit te brei, word daar in die vooruitsig gestel dat die inligting uiteindelik in al elf amptelike tale beskikbaar sal wees."
[ "Ten", "einde", "toegang", "tot", "die", "inligting", "op", "die", "webtuiste", "uit", "te", "brei", ",", "word", "daar", "in", "die", "vooruitsig", "gestel", "dat", "die", "inligting", "uiteindelik", "in", "al", "elf", "amptelike", "tale", "beskikbaar", "sal", "wees", "." ]
[ "ten", "einde", "toegang", "tot", "die", "inligting", "op", "die", "webtuiste", "uit", "te", "brei", ",", "word", "daar", "in", "die", "vooruitsig", "stel", "dat", "die", "inligting", "uiteindelik", "in", "al", "elf", "amptelik", "taal", "beskikbaar", "sal", "wees", "." ]