id
int32
0
6.35k
tokens
sequence
pos_tags
sequence
ner_tags
sequence
6,300
[ "ป.ป.ส.", "ลุย", "เอา", "ผิดคน", "แพร่", "ข้อมูล", "เท็จ", "ปม", "ปลูก", "กัญชา" ]
[ 6, 13, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 13, 6 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,301
[ "ผู้นำ", "อียู", "ยืด", "เส้นตาย", "เบร็ก", "ซิ", "ท", "ไป", "เป็น", " ", "31", " ", "ตุลาคม" ]
[ 6, 6, 13, 6, 6, 6, 0, 3, 13, 11, 7, 11, 6 ]
[ 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14 ]
6,302
[ "อั้ม", " ", "พัช", "รา", "ภา", " ", "ใจดี", "ควัก", "เงิน", "ซื้อ", "กระเป๋า", "แบรนด์", "หรู", "ให้", " ", "เอ", " ", "ศุภ", "ชัย", "”" ]
[ 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 13, 6, 6, 6, 12, 11, 6, 11, 6, 6, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 27 ]
6,303
[ "รศ.", "นพ.", "พฤหัส", " ", "ต่อ", "อุดม", " ", "ผู้อำนวยการ", "โรงพยาบาล", "ธรรมศาสตร์", "ฯ", " ", "แถลงข่าว", "รับผิดชอบ", "และ", "รักษา", "ต่อเนื่อง", "จน", "เป็นที่", "น่าพอใจ", "พ่อแม่", " ", "หลัง", "เจ้าหน้าที่", "พยาบาล", "แทง", "สาย", "น้ำเกลือ", "ผิด", "จน", "เด็ก", "มือ", "บวม", "พุพอง" ]
[ 6, 6, 10, 11, 1, 10, 11, 6, 6, 6, 11, 11, 6, 13, 4, 13, 2, 12, 13, 13, 6, 11, 1, 6, 6, 13, 6, 2, 2, 12, 13, 6, 13, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,304
[ "มติ", "กกต.", "ส่ง", "ศาลรัฐธรรมนูญ", "ชี้ขาด", "หลักเกณฑ์", "และ", "วิธี", "การคำนวณ", "ส.ส.", "ระบบ", "บัญชีรายชื่อ", " ", "สร้าง", "หลักประกัน", "ความมั่นใจ", "ได้", "ส.ส.", "ครบ", "ตาม", "รัฐธรรมนูญ" ]
[ 6, 6, 13, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 6, 3, 13, 2, 1, 6 ]
[ 27, 6, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 2 ]
6,305
[ "เปลือกหอย", "เกย", "หาด", "ขาวโพลน", "ยาว", "กว่า", " ", "3", " ", "กม." ]
[ 6, 13, 6, 6, 0, 12, 11, 7, 11, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 3, 17, 17 ]
6,306
[ "คลัง", "ยืนยัน", "ดอกเบี้ย", "เงินฝาก", "ไม่", "เกิน", " ", "20,000", " ", "บาท", "ไม่ต้อง", "เสียภาษี" ]
[ 6, 13, 6, 6, 8, 2, 11, 7, 11, 6, 3, 13 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 5, 19, 19, 27, 27 ]
6,307
[ "ทีดีอาร์ไอ", "ชี้", " ", "ม.", "44", " ", "ยืด", "หนี้", "โทรคมนาคม", "ทำ", "ผู้บริโภค", "เสีย", "ประโยชน์" ]
[ 6, 13, 11, 6, 7, 11, 13, 6, 6, 13, 6, 13, 6 ]
[ 6, 27, 27, 2, 16, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,308
[ "ไอ", "ท็อป", "พลัส", "ชี้", "เทรนด์", "องค์กร", "ทำ", "ตลาด", "ดิจิทัล", "เอง", "มากขึ้น" ]
[ 6, 0, 6, 13, 6, 6, 13, 6, 3, 9, 2 ]
[ 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,309
[ "พายุ", "ฤดูร้อน", "ถล่ม", " ", "จ.", "นครพนม", " ", "บ้านเรือน", "เสียหาย", "กว่า", " ", "300", " ", "หลังคาเรือน" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 13, 12, 11, 7, 11, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,310
[ "ผู้ส่งออก", "สหรัฐ", "ยัง", "มึน", "เรื่อง", "สินค้า", "ที่", "ถูก", "จีน", "ขึ้น", "ภาษี" ]
[ 6, 10, 3, 8, 6, 6, 12, 3, 13, 3, 6 ]
[ 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27 ]
6,311
[ "อนาคต", "ใหม่", "ประกาศ", "เป็น", "แกนนำ", "ตั้ง", "รัฐบาล" ]
[ 6, 0, 6, 13, 6, 13, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,312
[ "กกต.", "ส่ง", "ศาลรัฐธรรมนูญ", "วินิจฉัย", " ", "ธนา", "ธร", " ", "สิ้น", "สภาพ", " ", "ส.ส." ]
[ 12, 13, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 13, 6, 11, 6 ]
[ 6, 27, 6, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,313
[ "อย.", "ไม่", "ขยายเวลา", "นิรโทษ", "กัญชา", " ", "21", " ", "พ.ค.", "นี้" ]
[ 6, 8, 13, 2, 6, 11, 7, 11, 6, 5 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27 ]
6,314
[ "พายุ", "ฤดูร้อน", "พัด", "ถล่ม", "หลาย", "พื้นที่", "ของ", "จังหวัด", "เชียงราย" ]
[ 6, 6, 6, 6, 5, 6, 1, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18 ]
6,315
[ "อาคาร", "ถล่ม", "ใน", "นคร", "เซี่ยงไฮ้", "ทำให้", "มี", "ผู้เสียชีวิต", " ", "5", " ", "ราย" ]
[ 6, 6, 1, 6, 6, 13, 13, 6, 11, 7, 11, 6 ]
[ 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,316
[ "กสทช.", "เร่ง", "เยียวยา", "พนักงาน", "ทีวี", " ", "7", " ", "ช่อง" ]
[ 6, 13, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,317
[ "ทส.", " ", "จับมือ", "กลุ่ม", "ธ", "รุ", "กิจ", "สร้างบ้าน", " ", "พัฒนา", "บ้าน", "รักษา", "สิ่งแวดล้อม" ]
[ 6, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 13, 2 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,318
[ "สม", "คิด", " ", "สั่ง", "รัฐวิสาหกิจ", " ", "เร่งรัด", "เบิก", "จ่าย", "งบ", "ลงทุน" ]
[ 6, 13, 11, 13, 6, 11, 6, 13, 13, 6, 13 ]
[ 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,319
[ "อุตุฯ", " ", "เตือน", "ฤทธิ์", "พายุ", " ", "“", "โพ", "ดุล", "”", " ", "ทำ", "ไทย", "ฝน", "ตกหนัก", "ทั่ว", "ทุก", "ภาค" ]
[ 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 13, 6, 1, 5, 6 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,320
[ "จับ", " ", "โจชัว", " ", "หว่อง", " ", "แกนนำ", "ชุมนุม", "ใน", "ฮ่องกง" ]
[ 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 6, 1, 6 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 4 ]
6,321
[ "ปภ.", " ", "เผย", "13", "จังหวัด", "ได้รับ", "ผลกระทบ", "จาก", "พายุโซนร้อน", " ", "“", "โพ", "ดุล", "”" ]
[ 6, 11, 6, 7, 6, 13, 6, 1, 6, 11, 6, 6, 6, 6 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,322
[ "เกษตร", "ฯ", " ", "สั่ง", "กรมชล", "ฯ", " ", "เร่ง", "ช่วยเหลือ", "ประชาชน", " ", "12", " ", "จังหวัด" ]
[ 6, 11, 11, 13, 6, 11, 11, 13, 13, 6, 11, 7, 11, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,323
[ "ชลประทาน", "เร่ง", "บรรเทา", "อุทกภัย", "จาก", "พายุ", "โพ", "ดุล" ]
[ 6, 13, 6, 6, 1, 6, 6, 6 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,324
[ "กบง.", "ล้ม", "ประมูล", "LNG", " ", "กฟผ.", "ปรับ", "ให้", "นำเข้า", "อิง", "ราคาตลาด", "จร" ]
[ 6, 6, 6, 6, 11, 6, 13, 12, 13, 13, 6, 6 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,325
[ "เกษตร", "ฯ", " ", "กำชับ", "ฝนหลวง", "เร่ง", "บรรเทา", "วิกฤติ", "ภัยแล้ง" ]
[ 6, 11, 11, 6, 6, 13, 6, 0, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27 ]
6,326
[ "เกษตร", "ฯ", " ", "ส่งเสริม", "อาชีพ", "ปศุสัตว์", "ทดแทน", "การ", "ทำนา" ]
[ 6, 11, 11, 13, 6, 6, 13, 6, 13 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,327
[ "“", "ปิย", "บุตร", "”", " ", "ชี้", "ประเด็น", "ถวาย", "สัตย์ฯ", "ไม่", "ครบ", "ไม่", "เกี่ยว", "ความมั่นคง" ]
[ 6, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 6, 6, 8, 2, 8, 13, 6 ]
[ 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,328
[ "ดีเดย์", " ", "1", " ", "ต.", "ต.", "นี้", "ไม่", "เสียค่าปรับ", "ระงับ", "ต่อ", "ทะเบียนรถ" ]
[ 6, 11, 7, 11, 6, 6, 5, 8, 13, 6, 1, 6 ]
[ 27, 27, 0, 14, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,329
[ "กสทช.", "เผย", "องค์กร", "โทร", "คม", "เอเชีย", "แปซิฟิก", "ร่วม", "ปกป้อง", "ดาวเทียม" ]
[ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 6, 6 ]
[ 6, 27, 6, 20, 20, 20, 20, 27, 27, 27 ]
6,330
[ "ดี", "อี", " ", "ตั้ง", "อนุกรรมการ", " ", "4", " ", "ชุด", "กรอง", "ข่าว", "ปลอม" ]
[ 0, 6, 11, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 13, 6, 0 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,331
[ "ดี", "อี", "เตือน", "อย่า", "หลงเชื่อ", "มิจฉาชีพ", "พนัน", "ออนไลน์", " ", "ย้ำ", "ระวัง", "อย่า", "ให้", "ข้อมูล", "บัตรเครดิต", "เด็ดขาด" ]
[ 0, 6, 6, 6, 12, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 13, 12, 6, 5, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,332
[ "กรมศุลกากร", "นำร่อง", "ใช้", "บล็อก", "เชน", "จ์", "ที่", "ท่าเรือ", "แหลมฉบัง" ]
[ 6, 6, 13, 6, 6, 6, 12, 13, 6 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18 ]
6,333
[ "ทช.", "รับมอบ", "นวัตกรรม", "ดัก", "เก็บ", "ขยะ", "ทะเล" ]
[ 6, 6, 6, 6, 13, 6, 6 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,334
[ "เฟส", "บุ๊ก", "เปิดตัว", "บอ", "ท", "ช่วย", "คนตาบอด" ]
[ 6, 6, 13, 6, 6, 13, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,335
[ "หัว", "เว่ย", "เปิดตัว", "ฮา", "โม", "นี่", "โอ", "เอส", "รองรับ", "การ", "เชื่อมต่อ", "อุปกรณ์", " ", "IOT" ]
[ 6, 6, 6, 6, 6, 9, 6, 6, 13, 6, 13, 6, 11, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,336
[ "ดี", "จี", "เอ", "หา", "มือดี", "สร้างสรรค์", "นวัตกรรม", "ข้อมูล" ]
[ 0, 2, 6, 13, 6, 6, 6, 6 ]
[ 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,337
[ "Tesla", " ", "อัพเดต", " ", "Autopilot", " ", "ให้", "มองเห็น", "กรวย", "จราจร", "แล้ว", " ", "สามารถ", "เปลี่ยน", "เลน", "หลบ", "กรวย", "ได้", "เอง" ]
[ 6, 11, 6, 11, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 3, 11, 3, 13, 6, 6, 6, 3, 9 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,338
[ "Xiaomi", " ", "เปิดตัว", " ", "Mi", " ", "CC", "9", " ", "Pro", " ", "(", "Mi", " ", "Note", " ", "10", ")", " ", "กล้อง", " ", "108", " ", "ล้าน", "พิกเซล", "วันที่", " ", "5", " ", "พ.ย.", " ", "นี้" ]
[ 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 7, 11, 6, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 5 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27 ]
6,339
[ "ซัมซุง", "ปลด", "พนักงาน", "ฝ่าย", "ออกแบบ", "ซีพียู", " ", "คาด", " ", "Exynos", " ", "เปลี่ยน", "มา", "ใช้", " ", "ARM", " ", "Cortex", " ", "ทั้งหมด" ]
[ 12, 13, 6, 6, 13, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 13, 3, 13, 11, 6, 11, 6, 11, 5 ]
[ 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,340
[ "สุด", "มัน", "!", " ", "ศึก", "มวย", "ตับจาก", " ", "จ.", "เพชรบูรณ์" ]
[ 2, 9, 11, 11, 6, 6, 1, 11, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18 ]
6,341
[ "ผลกระทบ", "จาก", "คราบ", "น้ำมัน", "ที่", "บราซิล" ]
[ 6, 1, 6, 6, 12, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 4 ]
6,342
[ "ตำรวจ", "คุมตัว", " ", "แม่", "มณี", " ", "ถึง", "อุดรธานี", "สอบ", "เครียด" ]
[ 6, 6, 11, 6, 6, 11, 1, 6, 6, 2 ]
[ 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 4, 27, 27 ]
6,343
[ "รับ", "ศพ", "“", "น้อง", "ลอร์ฟ", "”", "เหยื่อ", "กระสุน", "ลูกหลง", "คู่อริ", "ตลาด", "คลอง", "เตย" ]
[ 13, 6, 6, 6, 6, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18 ]
6,344
[ "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "ห่วง", "ยุง", "กัด", " ", "ดูแล", "แผล", "ไม่", "ดี", "เนื้อ", "เน่า", "ได้" ]
[ 6, 13, 6, 11, 6, 6, 13, 11, 13, 6, 8, 0, 12, 6, 3 ]
[ 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6,345
[ "ไฟไหม้", "บ้าน", "โบราณ", "ที่", "เป็น", "มรดก", "โลก", "ใน", "ญี่ปุ่น", " ", "เสียหาย", "ไม่", "มาก" ]
[ 6, 6, 6, 12, 13, 6, 6, 1, 10, 11, 10, 8, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27 ]
6,346
[ "สตช.", "บูรณาการ", "ศูนย์", "พีซี", "ที", "กับ", "ศูนย์", "ต้าน", "ข่าว", "ปลอม", "เข้ม", "ความผิด", "ทางเทคโนโลยี" ]
[ 6, 6, 6, 13, 0, 1, 6, 6, 6, 13, 0, 6, 6 ]
[ 6, 27, 6, 20, 20, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 27, 27 ]
6,347
[ "เอไอเอส", "กำไร", "9", "เดือน", "แรก", "2.4", "หมื่น", "ล้าน", "บาท" ]
[ 6, 6, 7, 6, 0, 7, 7, 6, 6 ]
[ 6, 27, 10, 24, 27, 5, 19, 19, 19 ]