Dataset Preview
14.7 MB
id (int32)tokens (sequence)ner_ids (sequence)space_after (sequence)ner_tags (sequence)
4,896
[ "-", "Iohannis", ",", "Klaus", "Vacanță", "Iohannis", "-", "căruia", "puțin", "îi", "pasă", "că", "40%", "din", "populația", "țării", "trăiește", "sub", "limita", "sărăciei", "altfel", "nu", "ar", "putea", "să", "susțină", "sifonarea", "profiturilor", "de", "către", "multinaționalele", "străine", "și", "ar", "susține", "impozitul", "pe", "venit", "-", "Băsescu", ",", "Traian", "Băsescu", "care", "a", "spus", "că", "aplicarea", "unui", "impozit", "pe", "venit", "ține", "de", "„", "Paleoliticul", "Financiar", "”", "semn", "că", "joacă", "în", "continuare", "cum", "îi", "cântă", "Sistemul", "și", "că", "i", "se", "fâlfâie", "de", "Sifonarea", "Profiturilor", "și", "de", "milioanele", "de", "români", "săraci" ]
[ 0, 1, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 9, 0 ]
[ true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false ]
[ 0, 1, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 9, 0 ]
11,865
[ "Vechiul", "oraș", "Visoki", "a", "fost", "un", "faimos", "castel", "regal", "medieval", "în", "timpul", "secolului", "al", "XIV", "-lea", ",", "situat", "în", "Visoko", ",", "Bosnia", "și", "Herțegovina", "." ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 6, 6, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 6, 6, 0 ]
4,219
[ "Comisia", "națională", "pentru", "informatică", "și", "libertăți", "(", "CNIL", ")", ",", "precum", "și", "19", "omologi", "ai", "acesteia", "(", "în", "SUA", ",", "Germania", ",", "Australia", ",", "Marea", "Britanie", ",", "etc", ")", "au", "efectuat", "în", "luna", "mai", "un", "audit", "al", "celor", "mai", "vizitate", "2.180", "de", "pagini", "de", "internet", "sau", "aplicații", ",", "o", "‘premieră’", "în", "ceea", "ce", "privește", "cooperarea", "internațională", "pentru", "‘evaluarea", "nivelului", "de", "informare", "a", "internauților", "’", ".", "‘" ]
[ 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 25, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, false, true, false, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false, false ]
[ 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 25, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
4,646
[ "Editura", "Cartea", "Românească", "îi", "invită", "pe", "proaspeții", "autori", "să", "propună", ",", "până", "în", "31", "decembrie", ",", "manuscrise", "pentru", "ediția", "2005", "a", "concursului", "anual", "de", "debut", "în", "urma", "căruia", "va", "publica", ",", "pe", "secțiuni", ",", "precum", "poezie", ",", "proză", ",", "teatru", ",", "eseu/critică", "și", "istorie", "literară", ",", "cele", "mai", "bune", "creații", "înscrise", "-n", "competiție", "." ]
[ 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, false, true, false, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, false, false ]
[ 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8,185
[ "Între", "1996-2000", ",", "în", "mandatul", "Emil", "Constantinescu", ",", "a", "îndeplinit", "funcția", "de", "consilier", "prezidențial", "pentru", "politică", "internă", "și", "externă", ".", "În", "anul", "1978", ",", "a", "obținut", "titlul", "științific", "de", "Doctor", "în", "istorie", ",", "cu", "teza", "\"", "Formarea", "ideologiei", "democratice", "în", "Grecia", "antică", "\"", ",", "conducător", "științific", "fiind", "prof", ".", "dr.", "acad", ".", "Dionisie", "M.", "Pippidi", "." ]
[ 19, 20, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 5, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0 ]
[ true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, false, false ]
[ 19, 20, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 5, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0 ]
4,340
[ "În", "perioada", "19-23", "iunie", ",", "la", "Universitatea", "Catolică", "din", "Eichstatt", "Ingolstadt", "(", "Germania", ")", "s-", "au", "desfășurat", "lucrările", "unui", "seminar", "internațional", "pe", "teme", "de", "istorie", "contemporană", "." ]
[ 0, 0, 19, 20, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 19, 20, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
3,609
[ "Prin", "această", "expoziție", ",", "autorul", "aduce", "un", "elogiu", "Portugaliei", ",", "cu", "care", "Republica", "Moldova", "este", "legată", "nu", "doar", "prin", "aceleași", "rădăcini", "lingvistice", "și", "de", "civilizație", ",", "ci", "și", "printr-", "un", "important", "număr", "de", "conaționali", "stabiliți", "temporar", "sau", "definitiv", "în", "Portugalia", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
[ true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
9,108
[ "Antrenor", "și", "arbitru", "la", "Campionatul", "Mondial", "de", "Dezbateri", "Academice", "(", "WSDC", ")", ",", "trainer", "al", "Academiei", "Internaționale", "de", "Dezbateri", "Academice", "Slovenia", "(", "WSDA", ")", ",", "coordonator", "a", "numeroase", "turnee", "naționale", "și", "arbitru", "la", "multe", "alte", "turnee", "internaționale", ",", "Șerban", "este", "unul", "dintre", "cei", "mai", "titrați", "trainer", "de", "dezbateri", "din", "România", "." ]
[ 1, 0, 1, 0, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 0, 1, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 1, 0, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 0, 1, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0 ]
1,317
[ "La", "sfârșitul", "anului", "2007", ",", "Nikita", "a", "vrut", "să", "se", "răzbune", "pe", "aceștia", ".", "Într-", "o", "seară", "de", "miercuri", ",", "supărată", "de", "cum", "vorbesc", "cârcotașii", "despre", "ea", "pe", "post", ",", "Nikita", "s-", "a", "dus", "la", "Mănăstirea", "Țigănești", "din", "Ciolpani", "și", "a", "încercat", "să", "facă", "o", "ședință", "de", "spiritism", ",", "prin", "care", "să", "ceară", "ajutorul", "„", "câtorva", "cunoștințe", "”", ",", "spune", "ea", ",", "care", "și-", "au", "încheiat", "socotelile", "cu", "viața", "." ]
[ 0, 17, 18, 18, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 29, 30, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, false, false, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 17, 18, 18, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 29, 30, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
9,158
[ "Un", "incendiu", "a", "izbucnit", "duminică", "în", "anexa", "unei", "cabane", "din", "Azuga", ",", "au", "anunțat", "oficiali", "ai", "ISU", "Prahova", ",", "precizând", "că", "pompierii", "au", "intervenit", "cu", "două", "autospeciale", "pentru", "a", "stinge", "focul", "și", "nicio", "persoană", "nu", "a", "fost", "rănită", ",", "relatează", "Agerpres", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
7,058
[ "Luni", ",", "în", "jurul", "orei", "19", ",", "într-", "un", "filtru", "organizat", "pe", "șoseaua", "dintre", "Buziaș", "și", "Timișoara", ",", "forțele", "speciale", "ale", "Serviciului", "Român", "de", "Infor-mații", "(", "S.R.I.", ")", "și", "procurorii", "de", "la", "Direcția", "de", "Investigare", "a", "Infracțiunilor", "de", "Criminali-tate", "Organizată", "și", "Terorism", "(", "D.I.I.C.O.T.", ")", "au", "reținut", "un", "suspect", "de", "terorism", ":", "Ioan", "Florin", "Lesch", ",", "de", "28", "de", "ani", ",", "din", "Lugoj", ",", "care", "se", "afla", "într-", "o", "mașină", "încărcată", "cu", "două", "butelii", "legate", "la", "un", "dispozitiv", "artizanal", "pentru", "declanșarea", "exploziei", ",", "acționat", "prin", "telefonul", "mobil", "." ]
[ 17, 18, 18, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ false, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, false ]
[ 17, 18, 18, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
864
[ "Ei", "sunt", "salvați", "de", "Alex", ",", "al", "cincilea", "jucător", ",", "al", "cărui", "avatar", "este", "un", "pilot", "denumit", "Jefferson", "\"", "Seaplane", "\"", "McDonough", "." ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 27, 28, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 0 ]
[ true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, false, false ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 27, 28, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 0 ]
4,582
[ "Premiera", "operei", "a", "avut", "loc", "la", "Milano", ",", "la", "„", "Teatro", "Cannobiana", "”", ",", "în", "ziua", "de", "2", "mai", "1832", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 29, 30, 30, 30, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, false, false, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 29, 30, 30, 30, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 0 ]
8,056
[ "Centrul", "Euro", "Info", "din", "cadrul", "Camerei", "de", "Comerț", ",", "Industrie", "și", "Agricultură", "Timișoara", "invită", "agenții", "economici", "să", "participe", "la", "cel", "de-", "al", "IV", "-lea", "parteneriat", "de", "afaceri", "înscris", "în", "proiectul", "„", "Europe", "Auto", "Parts", "“", ",", "în", "cadrul", "Târgului", "internațional", "„", "AutoMechanika", "“", "de", "la", "Frankfurt", ",", "din", "zilele", "de", "13", "și", "14", "septembrie", "2006", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 28, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 17, 18, 18, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, false, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 28, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 17, 18, 18, 0 ]
3,872
[ "Din", "1350", "până", "în", "1520", "locuitorii", "din", "Anvers", "au", "ridicat", "cea", "mai", "mare", "biserică", "gotică", "din", "Țările", "de", "Jos", "(", "la", "început", "avea", "5", "nave", ",", "dar", "a", "ajuns", "ulterior", "să", "aibă", "7", ")", "." ]
[ 19, 20, 20, 20, 20, 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false ]
[ 19, 20, 20, 20, 20, 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0 ]
6,163
[ "Peste", "350", "de", "membri", "ai", "Fatah", ",", "mișcarea", "președintelui", "palestinian", "Yasser", "Arafat", ",", "demisionează", "în", "masă", ",", "în", "semn", "de", "protest", "față", "de", "luptele", "pentru", "putere", "din", "partid", "și", "față", "de", "lipsa", "reformelor", "." ]
[ 0, 25, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 9, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 25, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 9, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
10,713
[ "Între", "1566", "și", "1716", ",", "timp", "de", "150", "de", "ani", ",", "principala", "biserică", "a", "orașului", "Cluj", ",", "Sfântul", "Mihail", ",", "avea", "să", "fie", "unitariană", ";", "în", "1568", ",", "după", "predica", "lui", "Ferenc", ",", "majoritatea", "locuitorilor", "cetății", "au", "îmbrățișat", "noua", "confesiune", "." ]
[ 19, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 29, 30, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 19, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 29, 30, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
3,072
[ "Operele", "de", "artă", "ale", "lui", "Tenniel", "și", "adaptarea", "cinematografică", "realizată", "de", "Disney", "au", "fost", "considerate", "ca", "factori", "ce", "au", "favorizat", "receptarea", "pozitivă", "continuă", "a", "celor", "două", "romane", ".", "În", "cultura", "tinerilor", "din", "Japonia", ",", "ea", "a", "fost", "adoptată", "ca", "„", "o", "figură", "rebelă", "în", "același", "mod", "cu", "cel", "al", "personajelor", "hippie", "din", "cultura", "britanică", "și", "americană", "din", "anii", "1960", "”", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 9, 0, 9, 0, 17, 18, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 9, 0, 9, 0, 17, 18, 0, 0 ]
8,239
[ "În", "ultimii", "ani", ",", "un", "nou", "sport", "a", "cunoscut", "o", "dezvoltare", "extraordinară", ",", "și", "anume", "\"", "off", "road", "mountain", "biking", "”", ",", "adică", "mersul", "cu", "bicicleta", "pe", "trasee", "mai", "mult", "sau", "mai", "puțin", "explorate", ",", "inclusiv", "până", "pe", "vârful", "Muntelui", "Kenya", ",", "al", "doilea", "ca", "înălțime", "din", "Africa", ",", "după", "Kilimanjaro", "." ]
[ 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 27, 28, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 0 ]
[ true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, false ]
[ 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 27, 28, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 0 ]
6,559
[ "Vând", "parcele", "teren", "în", "Dumbrăvița", ",", "zona", "de", "vile", ",", "25", "euro/mp", ".", "Tel.", "0723421450", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 22, 0, 0, 25, 0 ]
[ true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, false, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 22, 0, 0, 25, 0 ]
12,097
[ "Astfel", ",", "valoarea", "punctului", "de", "pensie", "se", "va", "determina", "prin", "actualizarea", "valorii", "din", "luna", "decembrie", "a", "fiecărui", "an", "cu", "cel", "puțin", "rata", "inflației", ",", "prognozată", "pentru", "anul", "bugetar", "următor", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
6,723
[ "9", ".", "Despre", "credinta", "ortodoxă", "este", "o", "altă", "carte", "esentială", "a", "Părintelui", "Cleopa", ",", "care", "tratează", "pe", "întelesul", "tuturor", "învătătura", "dogmatică", "a", "Bisericii", "Ortodoxe", ",", "si", "a", "fost", "prefatată", "de", "marele", "teolog", "român", ",", "Pr.", "D.", "Stăniloae", "." ]
[ 25, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 0, 1, 2, 2, 0 ]
[ false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, false ]
[ 25, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 0, 1, 2, 2, 0 ]
11,272
[ "După", "cum", "ne-", "a", "informat", "domnul", "Tiberiu", "Felber", ",", "coordonator", "programe", ",", "NLP", "are", "aplicații", "în", "eficientizarea", "vieții", "personale", ",", "profesionale", ",", "a", "comunicării", "la", "nivel", "profund", ",", "modificarea", "comportamentelor", "și", "extinderea", "posibilităților", "de", "acțiune", "în", "orice", "situație", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
10,346
[ "Aceste", "grupuri", "pot", "fi", "găsite", "în", "Marea", "Britanie", ",", "Franța", "și", "Noua", "Zelandă", "sub", "denumiri", "precum", "„", "Black", "Order", "”", "sau", "”", "Infernal", "Alliance", "”", ".", "Acestea", "sunt", "inspirate", "de", "ezoterismul", "hitlerist", "al", "lui", "Miguel", "Serrano", "și", "militează", "în", "favoarea", "neotribalismul", "antimodern", "și", "„", "tradiționalismului", "”", "specific", "idealurilor", "mistice", "„", "păgâne", "”", "ale", "Nouvelle", "Droite", ",", "gândire", "politică", "propusă", "de", "Alain", "de", "Benoist", "și", "inspirată", "de", "Julius", "Evola", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, false, true, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, true, false, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 0 ]
5,296
[ "Managementul", "lichidității", "bancare", "(", "Ed.", "Economică", ",", "2002", ")", "-", "în", "colaborareUltima", "Oră", ",", "9", "august", "2007", "-", "''", "Președintele", "executiv", "al", "BCR", ",", "prof.", "univ.", "dr.", "Nicolae", "Dănilă", ":", "„", "Aparent", ",", "nu", "sunt", "bătăios", ",", "sunt", "bancher", ",", "în", "primul", "rând", ",", "faptele", "trebuie", "să", "ma", "caracterizeze", ",", "nu", "vorbele", "...", "”" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, false, true, false, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, false, false, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, false, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
12,250
[ "Fotografiile", "și", "rapoartele", "de", "încercări", "vor", "fi", "analizate", "la", "București", "și", ",", "dacă", "vehiculele", "corespund", ",", "solicitarea", "va", "fi", "validată", ",", "iar", "reprezentanța", "va", "putea", "tipări", "certificatul", "de", "clasificare", "pentru", "a", "-l", "înmâna", "solicitantului", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
4,236
[ "Joi", ",", "22", "iunie", ",", "ora", "17", ",", "primarul", "Timișoarei", ",", "dl", "Gheorghe", "Ciuhandu", ",", "și", "reprezentanți", "ai", "Primăriei", "vor", "avea", "o", "întâlnire", "cu", "cetățenii", "din", "cartierul", "Calea", "Girocului", ",", "la", "Școala", "cu", "clasele", "I-VIII", "nr.", "25", "de", "pe", "str", ".", "Cosminului", "." ]
[ 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 0, 1, 5, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 7, 8, 8, 0 ]
[ false, true, true, false, true, true, false, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, false ]
[ 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 0, 1, 5, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 7, 8, 8, 0 ]
8,075
[ "Primul-ministru", "Călin", "Popescu-Tăriceanu", "a", "anunțat", ",", "joi", ",", "7", "iulie", ",", "la", "Palatul", "Victoria", ",", "că", "Guvernul", "intenționează", "să", "-și", "dea", "demisia", "și", "să", "ceară", "partidelor", "din", "coaliția", "majoritară", "declanșarea", "procedurilor", "pentru", "convocarea", "alegerilor", "anticipate", "." ]
[ 1, 2, 2, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 29, 30, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, false, true, false, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 2, 2, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 29, 30, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
10,209
[ "Începute", "anul", "trecut", ",", "vor", "continua", "lucrările", "și", "la", "pasajul", "de", "pe", "DN59", ",", "la", "Voiteg", ",", "investiție", "impusă", "atât", "de", "valorile", "traficului", "(", "7391", "vehicule/zi", ")", ",", "cât", "și", "de", "proiectul", "de", "dublare", "a", "liniei", "ferate", "spre/dinspre", "Punctul", "de", "frontieră", "Moravița", "." ]
[ 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
[ true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
8,467
[ "În", "luna", "august", ",", "Săcelu", "va", "găzdui", "participanții", "Taberei", "Naționale", "de", "Radionometrie", "." ]
[ 0, 17, 18, 0, 5, 0, 0, 1, 11, 12, 12, 12, 0 ]
[ true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 17, 18, 0, 5, 0, 0, 1, 11, 12, 12, 12, 0 ]
10,743
[ "Tarifele", "la", "gaze", "naturale", "pentru", "populație", "se", "majorează", "cu", "5%", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 23, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 23, 0 ]
8,892
[ "După", "ravagiile", "din", "vest", ",", "inundațiile", "au", "trecut", "Carpații", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
[ true, true, true, false, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
5,966
[ "Statele", "Unite", "au", "participat", "cu", "forțe", "militare", "în", "Somalia", "până", "în", "1994", "când", "s-", "au", "retras", ".", "În", "martie", "2017", ",", "președintele", "Donald", "Trump", "a", "semnat", "o", "directivă", "prin", "care", "declară", "Somalia", "„", "zonă", "de", "ostilități", "active", "”", "." ]
[ 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, false, false ]
[ 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
2,408
[ "Cea", "de-", "a", "5", "-a", "ediție", "a", "festivalului", "Rock", "la", "Mureș", "se", "va", "desfășura", "în", "perioada", "6-9", "iulie", ",", "la", "Periam-Port", "(", "jud", ".", "Timiș", ")", ",", "sub", "egida", "\"", "Muzică", ",", "Plajă", ",", "Libertate", "\"", "." ]
[ 0, 0, 27, 28, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 20, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, false, true, false, false, true, true, true, false, false, true, false, true, false, false, false ]
[ 0, 0, 27, 28, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 20, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
6,724
[ "Până", "la", "urmă", ",", "intrusul", "a", "găsit", "în", "sertarul", "unui", "dulap", "2100", "de", "lei", "și", "a", "plecat", "cu", "banii", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 22, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 22, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
7,151
[ "Părinții", "lui", "Ilie", "Cazac", "din", "Tighina", "au", "intrat", "în", "a", "doua", "săptămână", "de", "grevă", "a", "foamei", "în", "fața", "Ambasadei", "Rusiei", "din", "Chișinău", ",", "după", "ce", "au", "epuizat", "toate", "căile", "de", "a", "-și", "vedea", "eliberat", "fiul", "sechestrat", "de", "separatiști", "." ]
[ 1, 0, 1, 2, 0, 5, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 1, 2, 0, 5, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ]
2,203
[ "Ministrul", "transporturilor", ",", "construcțiilor", "și", "turismului", ",", "Radu", "Berceanu", ",", "a", "deschis", "oficial", "sectorul", "de", "autostradă", "Drajna", "-", "Fetești", "." ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0 ]
[ true, false, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0 ]
4,154
[ "Anglia", "și", "Tunisia", "s-", "au", "înfruntat", "la", "Cupa", "Mondială", "din", "1998", ",", "când", "englezii", "s-", "au", "impus", "(", "2", "-", "0", ")", "prin", "golurile", "marcate", "de", "Alan", "Shearer", "și", "Paul", "Scholes", ",", "Southgate", "fiind", "pe", "teren", "și", "el", "atunci", ".", "\"", "După", "spectacolul", "de", "ieșire", "din", "scenă", ",", "nu", "mai", "am", "nicio", "îndoială", "că", "doamna", "Kovesi", "încearcă", "să", "își", "construiască", "o", "platformă", "politică", "." ]
[ 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 17, 18, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, false, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 17, 18, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
705
[ "Prețul", "CIP", "al", "unui", "Megane", "Estate", ",", "versiune", "Pack", "Authentique", "1.616", "V", ",", "110", "CP", "este", "de", "12554", "euro", "(", "15089", "euro", "cu", "toate", "taxele", ")", ",", "iar", "al", "unui", "Megane", "Coupe-Cabriolet", ",", "versiune", "Confort", "Authentique", "1.616", "V", ",", "110", "CP", ",", "este", "de", "18352", "euro", "(", "22058", "euro", "cu", "toate", "taxele", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 24, 0, 23, 24, 0, 0, 21, 22, 0, 21, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 24, 0, 23, 24, 0, 0, 0, 21, 22, 0, 21, 22, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 24, 0, 23, 24, 0, 0, 21, 22, 0, 21, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 24, 0, 23, 24, 0, 0, 0, 21, 22, 0, 21, 22, 0, 0, 0, 0, 0 ]
1,918
[ "Mașina", "a", "ars", "în", "proporție", "de", "80%", ",", "valoarea", "distrugerilor", "fiind", "de", "circa", "1500", "de", "lei", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 22, 22, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 22, 22, 0 ]
1,911
[ "Praga", "seamănă", "foarte", "mult", "cu", "o", "metropolă", "din", "Germania", ",", "Austria", ",", "Italia", "sau", "Franța", ",", "iar", "prețurile", "sunt", "aproape", "la", "fel", "!" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
11,064
[ "Zeci", "de", "mii", "de", "oameni", "s-", "au", "strâns", "sâmbătă", "seara", ",", "în", "a", "doua", "seară", "de", "proteste", ",", "în", "Piața", "Victoriei", "din", "Capitală" ]
[ 25, 26, 26, 0, 1, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 27, 28, 17, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 5 ]
[ true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false ]
[ 25, 26, 26, 0, 1, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 27, 28, 17, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 5 ]
12,098
[ "Vrăjile", "pot", "fi", "combinate", "pentru", "un", "singur", "scop", ",", "lucru", "demonstrat", "de", "către", "Isane", "Kotetsu", "când", "utilizează", "vraja", "de", "imobilizare", "#", "58", "pentru", "ai", "localiza", "pe", "Aizen", "și", "Gin", "Ichimaru", "în", "interiorul", "Soul", "Society", ",", "și", "apoi", "#", "77", "pentru", "a", "transmite", "locația", "acestora", "fiecărui", "căpitan", "și", "locotenent", "(", "inclusiv", "lui", "Ichigo", "Kurosaki", "și", "prietenilor", "săi", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0 ]
11,226
[ "Primul", "stand", "va", "fi", "în", "perioada", "23-25", "septembrie", "pe", "holul", "de", "lîngă", "Amfiteatrul", "Mihail", "Kogălniceanu", ",", "între", "orele", "10:00", "-", "14:00", ",", "iar", "al", "doilea", "stand", "în", "perioada", "27", "-", "29", "septembrie", "2010", ",", "între", "orele", "10:00", "-", "14:00", ",", "pe", "holul", "de", "pe", "lîngă", "secretariat", "." ]
[ 27, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 20, 0, 0, 0, 0, 29, 30, 30, 0, 19, 20, 20, 20, 20, 0, 0, 27, 28, 0, 0, 0, 19, 20, 20, 20, 20, 0, 19, 20, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 27, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 20, 0, 0, 0, 0, 29, 30, 30, 0, 19, 20, 20, 20, 20, 0, 0, 27, 28, 0, 0, 0, 19, 20, 20, 20, 20, 0, 19, 20, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
11,871
[ "Invitatul", "și", "referentul", "cursurilor", "este", "profesorul", "Sepp", "Faist", ",", "directorul", "Institutului", "Pedagogic", "din", "Graz", ",", "și", "profesorul", "Helmut", "Loder", ",", "de", "la", "același", "institut", "austriac", "." ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 0, 5, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 0, 5, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0 ]
4,442
[ "Prin", "intermediul", "acestui", "proiect", "se", "organizează", "în", "perioada", "1-10", "iulie", "o", "tabără", "națională", "gratuită", "pentru", "tineri", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
4,345
[ "Președintele", "în", "exercițiu", "al", "Uniunii", "Europene", ",", "premierul", "olandez", "Jan", "Peter", "Balkenende", ",", "s-", "a", "declarat", "prudent", "în", "legătură", "cu", "încheierea", "negocierilor", "de", "aderare", "a", "României", "la", "U.E.", "până", "la", "sfârșitul", "anului", ",", "în", "timp", "ce", "președintele", "Comisiei", "Europene", ",", "Romano", "Prodi", ",", "s-", "a", "arătat", "mult", "mai", "încrezător", "." ]
[ 1, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 1, 9, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 3, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 4, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, false, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 1, 9, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 3, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 4, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8,124
[ "În", "februarie", "1992", ",", "Victor", "Catan", "a", "fost", "numit", "în", "funcția", "de", "secretar", "de", "stat", "cu", "drepturi", "de", "prim-viceministru", "al", "afacerilor", "interne", "al", "Republicii", "Moldova", ",", "iar", "în", "decembrie", "același", "an", "este", "numit", "prim-viceministru", "și", "șef", "al", "departamentului", "securitate", "publică", "al", "Ministerului", "Afacerilor", "Interne", ".A", "fost", "înaintat", "la", "gradul", "special", "de", "\"", "general-maior", "de", "poliție", "\"", ",", "prin", "Decretul", "Președintelui", "Republicii", "Moldova", "nr.", "211", "din", "24", "iunie", "1994", "." ]
[ 0, 17, 18, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 6, 0, 25, 0, 17, 18, 18, 0 ]
[ true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 17, 18, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 6, 0, 25, 0, 17, 18, 18, 0 ]
11,967
[ "Oricum", ",", "la", "ea", "acasă", ",", "poezia", "lui", "Valentin", "Marica", "dă", "durată", "numelui", "poetului", "și-", "l", "face", "să", "binemerite", "ceea", "ce", "noi", ",", "cu", "bucurie", "și", "prețuire", ",", "am", "considerat", "că", "merită", "să", "primească", "mai", "mult", "decât", "o", "înnobilare", ",", "titlul", "de", "„", "Cetățean", "de", "onoare", "al", "poeziei", "”", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, false, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
840
[ "În", "această", "idee", ",", "toate", "orașele", "membre", "și", "partenere", "ale", "asociației", "Eurocities", "au", "fost", "invitate", "să", "semneze", "Carta", "Europeană", "pentru", "Siguranță", "Rutieră", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0 ]
3,743
[ "Rețeaua", "de", "ATM", "a", "Băncii", "Italo-Romena", "a", "fost", "adaptată", "în", "vederea", "acceptării", "cardurilor", "cu", "cip", "de", "tip", "Visa", ",", "iar", "viitoarele", "bancomate", "ce", "vor", "fi", "instalate", "vor", "avea", "deja", "încorporată", "noua", "tehnologie", "(", "intenționează", "să", "lanseze", "până", "la", "mijlocul", "anului", "viitor", "carduri", "cu", "cip", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0 ]
12,323
[ "Termenul", "de", "livrare", "a", "standardelor", "va", "fi", "de", "15", "aprilie", "2006", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0 ]
4,223
[ "Sparta", "a", "luat", "insula", "de", "la", "Argos", "la", "începutul", "secolului", "al", "VI", "-lea", "și", "a", "plasat", "-o", "sub", "stăpânirea", "unui", "(", ",", "„", "judecătorul", "din", "Kythira", "”", ")", ",", "în", "vremea", "lui", "Tucidide", "[", "4", ",", "53", ",", "3", "]", ";" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 25, 0, 25, 0, 25, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, false, true, true, false, false, false, true, true, true, true, true, false, false, false, false, false, false, false, false ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 25, 0, 25, 0, 25, 0, 0 ]
5,796
[ "Adi", "Petre", "a", "marcat", "din", "nou", "pentru", "Esbjerg", ":", "statistica", "cu", "care", "românul", "a", "impresionat", "Adrian", "Petre", "(", "20", "de", "ani", ")", "a", "ajuns", "la", "8", "goluri", "în", "acest", "sezon", ",", "în", "18", "meciuri", ",", "cu", "Esbjerg", ",", "după", "ce", "a", "marcat", "și", "în", "Cupa", "Danemarcei", "Read", "More", "»" ]
[ 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false ]
[ 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0 ]
11,758
[ "Activitatea", "ilicită", "reprezintă", "desfășurarea", "unei", "activități", "de", "întreprinzător", "fără", "înregistrare", "la", "Camera", "Înregistrării", "de", "Stat", "sau", "la", "o", "altă", "autoritate", "publică", "competentă", ",", "potrivit", "legii", ",", "ori", "cu", "act", "de", "înregistrare", "declarat", "nevalabil", "care", "se", "sancționează", "cu", "amendă", "de", "la", "50", "la", "150", "de", "unități", "convenționale", "în", "baza", "art.", "263", "alin.", "(", "1", ")", "din", "Codul", "contravențional", ",", "inclusiv", "fiind", "prevăzută", "ridicarea", "corpurilor", "delicte", "pasibile", "de", "confiscare", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
5,982
[ "Din", "actuala", "legislatură", "este", "parlamentar", "PUR", ",", "senator", "ales", "pe", "listele", "Uniunii", "PSD", "+PUR", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0 ]
[ true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0 ]
7,603
[ "Mulțimi", "uriașe", "entuziaste", "(", "estimate", "la", "circa", "50.000", "de", "oameni", ")", "s-", "au", "adunat", "de-", "a", "lungul", "drumului", "străbătut", "de", "ambasador", "către", "și", "în", "jurul", "sinagogii", "din", "Moscova", "unde", "s-", "au", "celebrat", "Yom", "Kippur", "și", "Roș", "Hașana", "." ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 11, 12, 0 ]
[ true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 11, 12, 0 ]
10,697
[ "Polițiștii", "de", "la", "Rutieră", "și", "cei", "de", "la", "Postul", "de", "Poliție", "Ghiroda", "au", "participat", ",", "în", "data", "de", "17", "octombrie", ",", "la", "o", "acțiune", "în", "cursul", "căreia", "a", "fost", "depistat", ",", "într-", "o", "benzinărie", ",", "Valentin", "T.", ",", "de", "37", "de", "ani", ",", "în", "timp", "ce", "sustrăgea", "un", "portmoneu", "cu", "bani", "de", "la", "o", "femeie", "în", "vârstă", "de", "79", "de", "ani", ",", "din", "Sf.", "Gheorghe", "." ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 5, 6, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, false, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 5, 6, 0 ]
9,061
[ "Tot", "în", "anii", "1840", "Macaulay", "a", "început", "să", "scrie", "principala", "sa", "lucrare", "’", "’Istoria", "Angliei", "de", "la", "urcarea", "pe", "tron", "a", "lui", "Iacob", "al", "II", "-lea", "(", "The", "History", "of", "England", "from", "the", "Accession", "of", "James", "the", "Second", ")", "‘’", ",", "publicând", "primele", "două", "volume", "în", "1848", "și", "următoarele", "două", "volume", "în", "1855", "." ]
[ 0, 0, 17, 18, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 0, 0, 27, 25, 0, 0, 17, 0, 0, 25, 0, 0, 17, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 17, 18, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 0, 0, 27, 25, 0, 0, 17, 0, 0, 25, 0, 0, 17, 0 ]
11,031
[ "(", "1", ")", "Consiliul", "Superior", "al", "Magistraturii", "propune", "Președintelui", "României", "numirea", "în", "funcție", "a", "judecătorilor", "și", "a", "procurorilor", ",", "cu", "excepția", "celor", "stagiari", ",", "în", "condițiile", "legii", "." ]
[ 0, 25, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, false, false ]
[ 0, 25, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
6,673
[ "Cei", "care", ",", "în", "noaptea", "dintre", "ani", ",", "au", "muncit", "cântând", "pentru", "oamenii", "de", "rând", ",", "în", "restaurante", "și", "spectacole", ",", "vor", "petrece", "marți", ",", "11", "ianuarie", ",", "la", "cea", "dintâi", "ediție", "a", "Revelionului", "Muzicanților", ",", "care", "va", "avea", "loc", "în", "Sala", "Lira", "a", "Casei", "de", "Cultură", "a", "Municipiului", ",", "ca", "niște", "oameni", "de", "rând", ",", "în", "fața", "meselor", "întinse", ",", "dansând", "și", "distrându", "-se", ",", "iar", "dacă", "vor", "cânta", "(", "și-", "o", "vor", "face", ")", ",", "va", "fi", "doar", "din", "drag", "pentru", "cei", "dragi", ",", "fără", "obligativități", "contractuale", "." ]
[ 1, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 11, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 30, 0, 29, 30, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, false, false, true, true, true, true, true, false, false, true, true, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 11, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 30, 0, 29, 30, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
3,618
[ "Gucci", "Mane", "a", "răspuns", "spunând", ":", "„", "Acel", "negru", "Young", "Jeezy", ",", "omule", "." ]
[ 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 0 ]
[ true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, false, true, false, false ]
[ 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 0 ]
9,293
[ "Cuza", ",", "activitatea", "lui", "Brunea-Fox", "s-", "a", "diminuat", ",", "el", "colaborând", "doar", "la", "publicații", "periodice", ".", ".", "La", "„", "Dimineața", "”", "și", "„", "Adevărul", "”", "și-", "a", "făcut", "primii", "pași", "sub", "îndrumarea", "directorului", "Constantin", "Mille", "." ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 16, 0, 15, 16, 16, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0 ]
[ false, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false, false, true, false, false, true, true, false, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 16, 0, 15, 16, 16, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0 ]
173
[ "Bosch", ",", "Jacob", "van", "der", "(", "1868", "-", "1948", ")", ",", "olandez", ",", "muralist", ",", "pictor", "de", "fresce", ",", "creator", "de", "piese", "de", "artă", "decorativă" ]
[ 1, 2, 2, 2, 2, 0, 19, 20, 20, 0, 0, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ false, true, true, true, true, false, true, true, false, false, true, false, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false ]
[ 1, 2, 2, 2, 2, 0, 19, 20, 20, 0, 0, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
1,112
[ "Prin", "sentința", "civilă", "nr.", "2232", "/", "08", "nov.2006", ",", "pronunțată", "în", "dosarul", "nr.", "271", "/", "2006", ",", "Judecătoria", "Motru", "a", "admis", "în", "parte", "cererea", "formulată", "de", "reclamanta", "C.S.", "împotriva", "pârâților", "P.D.P.", "și", "P.P.D.", "și", "în", "contradictoriu", "cu", "intimatele", "Comisia", "locală", "de", "fond", "funciar", "Slivilești", "și", "Comisia", "Jud.de", "fond", "funciar", "Gorj", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 25, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 17, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0 ]
[ true, true, true, false, false, false, true, false, true, true, true, true, false, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 25, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 17, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0 ]
4,161
[ "Dar", "și", "producătorul", "casetei", "audio", "intitulată", "'Talking", "About", "Jazz", "Fundamentals'", "(", "1996", ")", ".", "A", "ținut", "conferințe", "si", "lucrări", "teoretice", "despre", "istoria", "și", "elementele", "jazz", "-ului", "la", "Students'", "Union", "Hall", ",", "la", "Muzeului", "Țăranului", "Român", "sau", "la", "Universitatea", "de", "Muzică", "din", "Cluj", ".", "În", "prezent", "Mircea", "Tiberian", "a", "mai", "scos", "\"", "Cartea", "de", "muzica", "\"", "(", "o", "cartecu", "caracter", "ironic", "dar", "si", "didactic", "despre", "ceea", "ce", "inseamna", "muzica", "si", "non", "muzica", ")", "si", "albumele", "'Ulysses'", "(", "in", "colaborare", "cu", "Chris", "Dahlgren", "si", "John", "Betsch", ")", "și", "'November'", ",", "realizarea", "grafică", "a", "copertelor", "aparținând", "Ioanei", "Ionescu", "Cildus", ".", "INTERVIU", "Mircea", "Tiberian", ",", "jazzman", ":", "„", "La", "Mineriadă", ",", "când", "m-", "au", "văzut", "cu", "barbă", ",", "plete", ",", "blugi", "și", "drapelul", "american", "pe", "geacă", ",", "au", "venit", "spre", "mine", "cu", "lanțurile", "“", ",", "18", "mai", "2013", ",", "Laurențiu", "Ungureanu", ",", "Adevărul" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 16, 16, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 30, 30, 0, 0, 29, 30, 30, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 5, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 15, 16, 16, 16, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 1, 2, 0, 3 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, false, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, false, true, false, true, false, true, true, false, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, false, true, true, false, true, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 16, 16, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 30, 30, 0, 0, 29, 30, 30, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 5, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 15, 16, 16, 16, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 1, 2, 0, 3 ]
1,259
[ "În", "aventurile", "sale", "se", "va", "alătura", "Sam", "Sparks", ",", "noua", "fată", "din", "oraș", "și", "oarecum", "reporterul", "școlii", ",", "Tim", ",", "tatăl", "lui", "Flint", ",", "maimuța", "Steve", ",", "Manny", "care", "conduce", "clubul", "de", "audiovisual", "al", "școlii", ",", "Earl", "profesorul", "de", "gimnastică", ",", "Brent", "modelul", "hainelor", "de", "bebeluș", "și", "Primarul", "Shelbourne", ",", "care", "câștigă", "fiecare", "alegere", "pe", "platforma", "pro-sardină", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
7,768
[ "Douăsprezece", "țări", "membre", "ale", "Organizației", "Cooperării", "Economice", "la", "Marea", "Neagră", "convin", ",", "la", "Atena", ",", "să", "coopereze", "împotriva", "birocrației", "și", "a", "corupției", "." ]
[ 25, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 25, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
7,598
[ "Anchetatorii", "au", "stabilit", "că", "la", "sfârșitul", "lunii", "martie", "2005", ",", "acesta", "a", "tăiat", "din", "zona", "stației", "de", "cale", "ferată", "din", "localitate", "două", "fire", "-", "de", "câte", "500", "metri", ",", "de", "pe", "suporții", "de", "transmisie", "." ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 23, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 23, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
4,044
[ "Iar", "participarea", "însăși", "a", "creștinului", ",", "jertfa", "aceasta", "pe", "care", "o", "face", "el", "venind", "la", "Sfânta", "Biserică", "și", "dăruind", "lui", "Dumnezeu", "doar", "două", "ore", "sau", "mai", "mult", "dintr-", "o", "săptămână", "întreagă", ",", "este", "o", "faptă", "minunată", ",", "o", "conlucrare", "cu", "El", ".", "Mirenii", "și", "clericii", "sunt", "trupul", "Bisericii", ",", "al", "cărei", "cap", "este", "Hristos", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
[ true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
4,906
[ "Orice", "activitate", "ce", "sfidează", "autoritatea", "va", "fi", "calificată", "activitate", "teroristă", "”", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
7,837
[ "Subforumuri", ":", "2", ".", "0", ".x", "Instalare", ",", "actualizare", ",", "conversie", ",", "2", ".", "0", ".x", "Instalare", ",", "actualizare", ",", "conversie", ",", "2", ".", "0", ".x", "Funcționare", ",", "2", ".", "0", ".x", "Funcționare", ",", "2", ".", "0", ".x", "Cum", "pot", "să", "...", "?", ",", "2", ".", "0", ".x", "Cum", "pot", "să", "...", "?", ",", "2", ".", "0", ".x", "Suport", "pentru", "MODificări", ",", "2", ".", "0", ".x", "Suport", "pentru", "MODificări", ",", "2", ".", "0", ".x", "Stiluri", ",", "teme", ",", "avataruri", "și", "butoane", "2", ".", "0", ".x", "Stiluri", ",", "teme", ",", "avataruri", "și", "butoane" ]
[ 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ false, true, false, false, false, true, false, true, false, true, false, true, false, false, false, true, false, true, false, true, true, true, false, false, false, true, false, true, false, false, false, true, true, true, false, false, false, true, true, true, false, false, false, true, false, false, false, true, true, true, false, false, true, true, false, false, false, true, true, true, false, true, false, false, false, true, true, true, true, true, false, false, false, true, false, true, false, true, true, true, false, false, false, false, true, false, true, false, true, true, true, false ]
[ 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
1,328
[ "La", "data", "de", "07", "ianuarie", "a.c.", "polițiștii", "Biroului", "de", "Investigații", "Criminale", "Brașov", "au", "dispus", "reținerea", "pentru", "24", "de", "ore", "a", "unui", "bărbat", "de", "31", "ani", ",", "din", "județul", "Brașov", ".", "”", "Acesta", ",", "la", "data", "de", "07", "ianuarie", "a.c.", ",", "în", "timp", "ce", "se", "afla", "în", "incinta", "unui", "club", "de", "pe", "raza", "municipiului", "Brașov", ",", "ar", "fi", "lovit", "și", "agresat", "sexual", "o", "femeie", "de", "27", "ani", ",", "din", "județul", "Brașov", ",", "clientă", "a", "localului", "." ]
[ 0, 17, 18, 18, 18, 18, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 1, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, false, false, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, false, false ]
[ 0, 17, 18, 18, 18, 18, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 1, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 0 ]
7,918
[ "A", "scăzut", "în", "schimb", "numărul", "studenților", "străini", "care", "studiază", "în", "România", ",", "de", "la", "9759", "anul", "trecut", "la", "8631", "în", "acest", "an", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 25, 17, 18, 0, 25, 0, 17, 18, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 25, 17, 18, 0, 25, 0, 17, 18, 0 ]
3,780
[ "Produsele", "fac", "parte", "din", "9", "categorii", ",", "și", "anume", ":", "Fashion&Beauty", ",", "Computere", "și", "Electronice", ",", "Telefoane", "Mobile", ",", "Universul", "copiilor", ",", "Librărie", ",", "Arta", "și", "obiecte", "de", "colecție", ",", "Filme", ",", "Muzică", ",", "Jocuri", ",", "Casă", ",", "Grădină", "și", "Sport", "și", "Auto-Moto", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, false, true, true, true, false, true, true, false, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, false, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
10,342
[ "Dacă", "nu", "există", "o", "nouă", "majoritate", "parlamentară", ",", "iar", "membrii", "majorității", "existente", "nu", "votează", "moțiunea", "de", "cenzură", ",", "atunci", "opoziția", "nu", "poate", "aduna", "numărul", "necesar", "de", "voturi", "pentru", "a", "demite", "Guvernul", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
2,954
[ "Dintre", "principalele", "probleme", "depistate", "în", "cazul", "inspecțiilor", "frontale", ",", "menționăm", "cele", "legate", "de", "managementul", "unității", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
1,090
[ "Iar", "dacă", "planul", "Reginei", "Ethelcrunta", "îi", "implică", "pe", "Jenna", "și", "Septimus", "atunci", "cu", "siguranță", "îi", "va", "include", "și", "pe", "Nicko", ",", "Alther", "Mella", ",", "Marcia", "Overstrand", ",", "Beetle", ",", "Stanley", ",", "Sarah", ",", "Silas", ",", "Scuipăfoc", ",", "Mătușa", "Zelda", "și", "toate", "celelalte", "personaje", "ciudate", "și", "minunate", "care", "au", "făcut", "parte", "din", "Magie", "și", "Zborul", ",", "niște", "cărți", "de", "neuitat", "." ]
[ 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
1,152
[ "Cele", "două", "modele", "beneficiază", "de", "schimbări", "de", "design", "ale", "părții", "frontale", "și", "spate", ",", "dar", "și", "de", "progrese", "înregistrate", "în", "privința", "comporta-mentului", "dinamic", ",", "rămânând", "la", "fel", "de", "sigure", "(", "3", "din", "cele", "7", "caroserii", "au", "maximum", "de", "stele", "la", "testele", "de", "siguranță", "EuroNCAP", ")", "." ]
[ 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, false ]
[ 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0 ]
5,328
[ "După", "o", "scurtă", "perioadă", "petrecută", "la", "Viena", ",", "se", "mută", "în", "anul", "următor", "în", "capitala", "germană", ".", "În", "1820", "a", "fost", "numit", "Armenarzt", "(", "un", "fel", "de", "\"", "medic", "al", "săracilor", "\"", ")", ",", "iar", "în", "1830", "a", "intrat", "la", "Universitatea", "berlineză", "ca", "\"", "Privatdozent", "\"", "în", "medicină", ",", "ținând", "cursuri", "în", "domeniul", "patologiei", "speciale", "și", "terapiei", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 9, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 9, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
3,495
[ "Este", "vorba", "despre", "Emanuel", "Mocan", ",", "care", "a", "obținut", "medalia", "de", "bronz", "la", "categoria", "„", "seniori", "”", "și", "Alin", "Vădean", ",", "care", "a", "participat", "la", "categoria", "„", "juniori", "”", ".", "„", "Dragilor", ",", "astăzi", "(", "n.r.", "marți", ",", "13", "noiembrie", ")", "ne", "reîntoarcem", "în", "România", "." ]
[ 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 5, 0 ]
[ true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false, false, false, false, false, true, true, false, true, false, true, true, false, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 5, 0 ]
2,508
[ "După", "cum", "ne-", "a", "informat", "doamna", "Larisa", "Popescu", ",", "din", "cadrul", "compartimentului", "Marketing", "al", "Carpatair", ",", "începând", "din", "data", "de", "13", "iulie", ",", "această", "companie", "aviatică", "va", "mări", "numărul", "frecvențelor", "săptămânale", "pe", "destinația", "Paris", "(", "Aeroportul", "Roissy", "-", "Charles", "de", "Gaulle", ")", "de", "la", "3", "la", "4", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0 ]
[ true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0 ]
4,764
[ "Richard", "Wagner", "a", "discutat", "pe", "larg", "despre", "drama", "greacă", "și", "corul", "grecesc", "în", "scrierile", "sale", ",", "inclusiv", "în", "„", "Arta", "și", "revoluția", "”", "." ]
[ 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 16, 16, 16, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, false, false, false ]
[ 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 16, 16, 16, 0 ]
3,717
[ "Acest", "proiect", "le", "permite", "more", "|", "mai", "mult", "»" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
426
[ "În", "privința", "revizuirii", "constituționale", ",", "există", "o", "importanță", "deosebire", "între", "Constituția", "Spaniei", "și", "constituțiile", "celorlalte", "patru", "țări", "latine", ",", "deoarece", "este", "singura", "care", "nu", "a", "impus", "limite", "materiale", "revizuirii", "sale", ".", "În", "timp", "ce", "Constituția", "Portugaliei", "și", "“", "Constituția", "din", "1991", "”", "a", "României", "au", "impus", "mai", "multe", "limite", "materiale", ",", "iar", "Constituția", "Franceză", "și", "Constituția", "Italiană", "au", "prevăzut", "o", "singură", "limită", ",", "interzicerea", "modificării", "formei", "de", "guvernamânt", "republicane", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 25, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0 ]
[ true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 25, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0 ]
6,459
[ "Cum", "nici", "stațiunile", "montane", "românești", "și", "nici", "pensiunile", "agroturistice", "nu", "duc", "lipsă", "de", "turiști", ",", "specialiștiii", "spun", "că", "anul", "acesta", "se", "observă", "o", "creștere", "notabilă", "a", "numărului", "celor", "care", "pleacă", "de", "acasă", "în", "vacanța", "de", "iarnă", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0 ]
6,767
[ "Dacă", "în", "etapa", "actuală", "de", "tratament", "fără", "interferon", "a", "hepatitei", "cronice", "virale", "C", ",", "care", "se", "încheie", "la", "30", "iunie", ",", "este", "disponibil", "un", "singur", "medicament", "(", "DCI", ")", "pentru", "fiecare", "grup", "de", "pacienți", ",", "în", "etapa", "viitoare", "de", "tratament", "se", "urmărește", "să", "fie", "disponibile", "două", "sau", "trei", "DCI", "substituibile", "pentru", "fiecare", "grup", "de", "pacienți", ",", "cu", "excepția", "grupului", "pacienților", "cu", "fibroză", "F", "4", "și", "ciroză", "decompensată", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, false, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0 ]
9,638
[ "Numerele", "au", "figurat", "și", "în", "cazul", "planului", "de", "asasinare", "a", "președintelui", "Barack", "Obama", "în", "Tennessee", ",", "unde", "se", "intenționa", "omuciderea", "a", "88", "de", "afro-americani", ",", "incluzându", "-l", "aici", "și", "pe", "președintele", "Obama", ",", "dintre", "care", "14", "urmau", "să", "fie", "decapitați", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0 ]
3,883
[ "Între", "pasiunile", "atât", "de", "diferite", "și", ",", "uneori", ",", "atât", "de", "ciudate", "care", "sunt", "înregistrate", "în" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
6,796
[ "Acționarii", "societății", "au", "decis", "ca", "vânzarea", "acestor", "active", "să", "se", "realizeze", "prin", "negociere", "directă", "cu", "locatarii", "imobilelor", "în", "cauză", "." ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
2,066
[ "Șeful", "statului", "afgan", ",", "Hamid", "Karzai", ",", "a", "câștigat", "primele", "alegeri", "prezidențiale", "organizate", "în", "această", "țară", "." ]
[ 1, 0, 9, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 0, 9, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
11,787
[ "La", "această", "întrunire", "a", "Asociației", "Municipiilor", "din", "România", ",", "Timișoara", "a", "fost", "reprezentată", "de", "către", "viceprimarul", "Adrian", "Orza", ",", "care", "a", "prezentat", "proiectul", "consiliilor", "consultative", "de", "cartier", ",", "considerat", "un", "exemplu", "de", "participare", "cetățenească", "la", "identificarea", "problemelor", "de", "interes", "local", "și", "găsirea", "soluțiilor", "adecvate", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
5,105
[ "După", "ce", "un", "copil", "de", "4", "ani", "din", "București", "a", "fost", "devorat", "de", "câini", ",", "astăzi", "în", "comuna", "dâmbovițeană", "Potlogi", ",", "sat", "Românești", ",", "un", "copil", "de", "numai", "3", "ani", "a", "fost", "mușcat", "de", "un", "câine", "." ]
[ 0, 0, 0, 1, 0, 17, 18, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 1, 0, 17, 18, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
2,156
[ "Viața", "fraților", "și", "a", "surorilor", "din", "Ierusalim", "era", "atât", "de", "frumoasă", ",", "de", "curată", ",", "de", "luminoasă", ",", "încât", "norodul", "îi", "lăuda", "în", "gura", "mare", "(", "Fapte", "5", ":", "13", ")", ".", "Cu", "alte", "cuvinte", "ei", "trăiau", "ceea", "ce", "ne", "spune", "Domnul", "Isus", "în", "predica", "de", "pe", "munte", ":", "\"", "așa", "să", "lumineze", "și", "lumina", "voastră", "înaintea", "oamenilor", ",", "ca", "ei", "să", "vadă", "faptele", "voastre", "bune", "și", "să", "slăvească", "pe", "Tatăl", "vostru", "care", "este", "în", "ceruri", "\"", "(", "Matei", "5", ":", "16", ")", ".", "Dacă", "din", "cauza", "purtării", "noastre", "rele", "Numele", "lui", "Dumnezeu", "este", "hulit", ",", "batjocorit", ",", "dacă", "în", "loc", "să", "ne", "laude", "oamenii", "ne", "înjură", ",", "ne", "blesteamă", "și", "zic", ":", "\"", "Ce", ",", "ăștia", "-s", "pocăiți", "?", "\"", ",", "atunci", "să", "nu", "ne", "așteptăm", "la", "succesul", "bisericii", "din", "Ierusalim", "." ]
[ 0, 1, 0, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, false, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, false, false, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, true, false, false, true, false, true, false, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 1, 0, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 25, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
6,552
[ "Sâmbătă", ",", "17", "iunie", ",", "începând", "cu", "ora", "13", ",", "la", "centrul", "stomatologic", "„", "VISTA", "“", ",", "strada", "Romulus", "nr.", "41", ",", "dr", ".", "Stefano", "Pintucci", ",", "medic", "oftalmolog", "la", "o", "clinică", "de", "profil", "din", "Roma", ",", "organizează", "o", "întâlnire", "cu", "reprezentanții", "mass-media", "din", "Timișoara", "." ]
[ 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 5, 0 ]
[ false, true, true, false, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, false, false, true, true, true, true, false, true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 17, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 5, 0 ]
5,757
[ "Creditorul", "Ciocan", "V.", "Cristinel", "transferă", "dreptul", "de", "proprietate", "către", "Complexul", "Energetic", "Oltenia", "asupra", "gospodăriei", "pentru", "care", "s-", "a", "dispus", "reconstrucția", "”", ",", "se", "arată", "într-", "un", "document", "adus", "de", "CE", "Oltenia", "la", "cunoștința", "acționarilor", "." ]
[ 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 1, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, false, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 1, 0 ]
9,898
[ "Există", "țări", "în", "care", "șoferilor", "le", "este", "cu", "desăvârșire", "interzis", "să", "consume", "alcool", "-", "alcoolemia", "legală", "fiind", "de", "0", "‰", ":", "Ungaria", ",", "Cehia", ",", "Croația", ",", "Slovacia", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 24, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false, true, false, true, false, true, false, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 24, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0 ]
1,337
[ "Orele", "au", "loc", "în", "serile", "de", "luni", ",", "miercuri", "și", "joi", "de", "la", "ora", "19", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 0 ]
7,421
[ "(", "1", ")", "Camera", "Deputaților", "și", "Senatul", ",", "în", "ședință", "comună", ",", "cu", "votul", "a", "cel", "puțin", "două", "treimi", "din", "numărul", "deputaților", "și", "senatorilor", ",", "pot", "hotărî", "punerea", "sub", "acuzare", "a", "Președintelui", "României", "pentru", "înaltă", "trădare", "." ]
[ 0, 25, 0, 3, 4, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 26, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 0, 0 ]
[ false, false, true, true, true, true, false, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 25, 0, 3, 4, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 26, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 0, 0 ]
11,855
[ "Cu", "toate", "că", "a", "fost", "susținut", "de", "unii", "magnați", "importanți", "precum", "Iovan", "(", "fratele", "văduvei", "lui", "Ștefan", "Dușan", ")", ",", "Simeon", "a", "fost", "respins", "de", "nobilimea", "sârbă", "și", "macedoneană", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 0, 9, 0 ]
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, true, true, true, true, false, false, true, true, true, true, true, true, true, true, true, false, false ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 0, 9, 0 ]