id
int64
0
2.35M
text
stringlengths
55
950k
0
Op vrijdag 31 augustus wordt het nieuwe studiejaar van de masteropleiding architectuur geopend met een dagexcursie naar Venlo. Het ochtendprogramma bestaat uit een bezoek en rondleiding op de Floriade. Tijdens de rondleiding wordt vooral aandacht besteed aan de landschappelijke aspecten van het terrein en aan de architectuur van een aantal paviljoens. Het middagprogramma staat in het teken van de nieuwe Maasboulevard in Venlo. Na een inleiding op de herinrichting van het hele gebied volgt een rondleiding langs de projecten. Van de architectenbureaus die bij de Maasboulevard betrokken zijn (Diederen Dirrix architecten, Echo Architectuur en Clevis-Kleinjans Architecten), zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn om hun ontwerpen toe te lichten. ArtEZ Academie van Bouwkunst verzorgt vier opleidingen: master architectuur (Arnhem); master interieurarchitectuur (Arnhem); bachelor interieurarchitectuur (Zwolle); associate degree interieurvormgeving (Zwolle). Ook worden twee cursussen annex minoren verzorgd voor studenten die niet aan alle vereisten voor de toelating tot de master architectuur voldoen: architectonisch ontwerpen (Arnhem); bouwtechniek (Arnhem). Deze blog gaat voornamelijk over de masteropleidingen. - In september werkten de studenten aan een vier weken lang durende workshop over experimentele, duurzame materialen in het interieur- mooi onderzoek en span... tbt finals interieurarchitectuur ba - mooie beelden van de expositie van de bachelor studenten tijdens de final 2014, fotografie Christiaan de Bruijne ...
1
Het Amstelveen Fonds heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze website en de websites waarnaar verwezen wordt. ‘Bij veel van de grote landelijke fondsen heb ik zo’n idee dat mijn donatie opgaat in een niet meer te volgen project of actie’. Bij het Amstelveen Fonds ligt dat geheel anders. Wij behandelen uitsluitend overzichtelijke projecten met een beperkte looptijd. Daardoor kunnen wij deze projecten ook goed volgen en ons er van verzekeren dat bijdragen van donateurs optimaal besteed worden. Een veelgehoorde klacht bij een subsidieaanvraag is: ‘Wij hebben eerder een bijdrage voor ons project aangevraagd bij meerdere landelijke ‘goede doelen’ organisaties. Soms vernamen we zelfs niets meer’. Met het bestuur van het Amstelveen Fonds kan je gewoon aan tafel zitten en je passie en betrokkenheid bij je activiteit tonen. Ze helpen je en geven advies, zodat zo’n lokaal programma optimaal kan worden uitgevoerd.
2
Zin in een sexchat na het zien van al het bloot? Vergelijk hier de beste sexchat websites van Nederland! Wil jij een gratis sexdate? Vergelijk nu de meest populaire sexdating websites van Nederland en België! Inge: "Ik ben het zat om altijd maar die saaie jongens tegen te komen. Ik hoop iemand te vinden dit zin heeft om dit weekend direct gratis te neuken" Merel: "Hele dag naakt rond lopen en me zelf lekker verwennen met lotions en zeepjes. Ik ben dan ook best trots op mijn lichaam en huid."
3
In het sfeervol ingerichte huiskamerrestaurant Bierbuik Knabbel en Babbel kunt u steeds terecht voor een drankje, een hongerstillende snack of om uitgebreid te tafelen. Naast de gevarieerde menukaart, presenteert men ook wekelijks nieuwe suggesties en enkele themamenu’s. Zo ook staan heel wat salades op de kaart. In de namiddag vervolledigen ijsjes, wafels en op grootmoeders wijze met Duvel bereidde pannenkoeken het ruime aanbod! Bovendien worden alle gerechten bereid met dagverse ingrediënten en u krijgt ook steeds royale porties geserveerd. Op donderdag kunt u hier dan weer steevast genieten van een lekkere dagschotel. Tot binnenkort!
4
Studio Arjen van der Cruijsen realiseert lichtontwerpen voor overheden, de openbare ruimte, bedrijven en particulieren. Studio Arjen van der Cruijsen werkt samen met verschillende bevlogen en specialistische professionals.
5
De tradioneel harmonieuze verhouding tussen wetgever en rechter als het om rechtsvorming gaat, lijkt de laatste maanden verstoord. Wat is er aan de hand? Wil de Hoge Raad wat meer afstand nemen? Of kan hij niet anders omdat de wetgever niet vooruit te branden is? Het is een ‘evergreen’ in het juridische domein, de wisselwerking tussen wetgever en de civiele rechter als het om rechtsvormende taken gaat (vgl. Giesen & Schelhaas, AA 2006/3). De theorie is helder: de wetgever heeft uiteindelijk de macht in handen, de wetgever bepaalt hoe het civiele recht erbij staat. De praktijk, zeker in het aansprakelijkheidsrecht, is echter anders, en hardleers daarin: de civiele rechter vindt en vormt het recht waar dat nodig is. De verhoudingen tussen de twee rechtsvormers zijn verder echter zeer vriendelijk en voorkomend; er valt eigenlijk geen onvertogen woord. De rechter is immers gehecht aan een goede verstandhouding met de wetgever. En dus worden de (door de hoogste rechter noodzakelijke geachte) wijzigingen in de rol en taak van de hoogste rechter keurig via adviescommissie, inspraak en invoering via de wetgever gespeeld, zoals de totstandkoming van de regeling inzake de prejudiciële vragen aan de Hoge Raad en van art. 80a RO laat zien. En als er al eens een botsing dreigt, dan trekt de rechter zich meestal terug (zo ook reeds Schoordijk in De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, 1988). Een bekend voorbeeld daarvan is het veelbesproken Kindertaxi-arrest (HR 22 februari 2002, NJ 2002/240). Slechts een enkele keer is in de laatste decennia de verhouding tussen de rechtsvormende partijen écht op scherp gezet. Het bekendste voorbeeld betreft een belastingzaak waarin de wetgever te horen kreeg van de Hoge Raad dat als er nu niet ‘met de nodige spoed’ een wetsontwerp ontworpen zou worden om de geconstateerde strijd met het discriminatieverbod op te heffen, de Raad dan een volgende keer alsnog zelf zou gaan ingrijpen door een eigen keuze te maken (HR 12 mei 1999, BNB 1999/271, r.ov. 3.18). De laatste maanden is dit alles echter anders, en is er gedoe, zo lijkt het. Ik noem twee voorbeelden, uit een periode van zeven maanden. Eerst was er de prejudiciële vraag over het bewijsbeslag, en of zoiets mogelijk was in niet-IE-zaken (HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, zie ook Broekveld NTBR 2013/15). Ja, oordeelt de Hoge Raad met voelbare tegenzin en ergernis. Ergernis omdat men vond dat de wetgever dit had moeten regelen. Maar de wetgever had eerder al besloten dat dit thema ‘aan de praktijk’ moest worden overgelaten, waarna van de zijde van de Hoge Raad de volgende uitbrander langskomt in r.ov. 3.5: ‘Omdat de wetgever, blijkens het hiervoor in 3.4.1 vermelde citaat, kennelijk de voorkeur eraan geeft de ontwikkelingen in de praktijk af te wachten, zal de Hoge Raad de noodzakelijke afwegingen en keuzes ten dele zelf maken.’ En daar bleef het niet bij. In het redelijke termijn-arrest (HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:736) van 28 maart 2014 – waarin de Hoge Raad erkende dat een schadevergoedingsvordering jegens de Staat ook mogelijk is na overschrijding van de redelijke termijn in een civiele procedure, en daartoe nadere regels stelde – gebeurt namelijk iets soortgelijks, en wel in r.ov. 3.13: ‘Nu aangenomen moet worden dat niet binnen afzienbare tijd wetgevingsinitiatieven voor vergoeding van schade wegens overschrijding van de redelijke termijn in civiele procedures zijn te verwachten (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder nrs. 4.39 en 4.40), rijst de vraag of een gelijksoortige voorziening [als in het bestuursrecht, IG] dient te worden opengesteld binnen procedures voor de burgerlijke rechter – waaronder de onderhavige procedure –, in de plaats van of naast de reeds thans bestaande mogelijkheid om in een afzonderlijke procedure tegen de Staat schadevergoeding uit onrechtmatige daad te vorderen.’ Opnieuw spat van het scherm dat de Raad vindt dat de wetgever hier (eerder) actief had moeten worden, en enkel en alleen omdat dat toch niet is gebeurd, is de Hoge Raad bereid de kwestie zelf aan te pakken. De aloude vriendelijkheid en voorkomendheid is intussen even naar de achtergrond verdrongen… Spannend is natuurlijk de vraag wat hier achter schuil gaat. Hoe zijn deze verwijten te duiden en waarderen? Als op termijn de archieven van de Hoge Raad met betrekking tot deze zaken open gaan, kunnen we wellicht precies de vinger op de zere plek leggen; tot die tijd kunnen we slechts speculeren. Gezien het belang van de ‘rechtsvormende verhoudingen’ (de ‘trias politica’ immers) is dergelijke speculatie echter nu al meer dan gerechtvaardigd. Ik bied u hier dan ook twee van mijn gedachtenspinsels. Denkbaar is ten eerste dat de Hoge Raad, de civiele kamer althans, besloten heeft te trachten de wetgever ‘scherp’ te houden. Nu al jaren meer en meer aandacht naar het strafrecht uitgaat en het aansprakelijkheidsrecht nogal stiefmoederlijk bedeeld wordt op (en door) het departement (de V van ‘veiligheid’ staat onmiskenbaar voorop) is de achtergrond en noodzaak daarvan wel in te zien. Er liggen immers ook op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht kwesties voor die wetgevend ingrijpen nodig hebben (denk alleen al aan de materie geregeld in de artt. 6:107-108 BW…(zie Rijnhout, Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken, 2012)). Minder denkbaar, maar wel veel interessanter is de gedachte dat de Hoge Raad (bewust) wat meer afstand wenst te nemen van de traditionele verhoudingen als het om rechtsvorming gaat. Nu we art. 80a RO en de regeling van prejudiciële vragen hebben, kan de Hoge Raad veel eerder en vaker gelegitimeerd ‘zijn rechtsvormende ding’ doen. Daarmee staat dus ook de trias onder druk? Zeker wel, in theorie. Maar laten we eerlijk zijn, in de civielrechtelijke praktijk is die trias al jaren (grofweg in elk geval sinds 1992) verwaterd tot een nogal slap aftreksel van wat deze ooit aan afbakening te bieden had, zeker op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht. De wetgever is gewoon niet erg actief en laat de rechter begaan. Het om onverklaarbare redenen bevriezen van de beoogde wijziging van de exhibitieplicht van art. 843a Rv – in aansprakelijkheidsrecht-kwesties niet onbelangrijk – getuigt van het eerste (sinds januari 2012 ligt de toch vooral technische wijziging van wetsvoorstel 33 079 stil). En dat de wetgever de rechter gewoon laat begaan, blijkt uit de brief die de minister op 20 december 2013 aan de Tweede Kamer stuurde naar aanleiding van vragen uit de Kamer over het genoemde bewijsbeslag-arrest: de wetgever gaat ook na het arrest die materie niet nader ter hand nemen (Kamerstukken II, 2013-2014, 29 279, nr. 184). Tsja, als de wetgever zo met de verdere uitbouw en verbetering van het aansprakelijkheidsrecht wenst om te gaan, dan vraagt hij er ook om dat de rechter nu nog ‘slechts’ sneren uitdeelt en vervolgens gewoon zelf knopen doorhakt, de wetgever straks wellicht helemaal negeert. Voordeel: zo is ook meteen de werkverdeling qua rechtsvorming duidelijk. De wetgever regelt het publiekrecht, en de Hoge Raad hoedt ons aansprakelijkheidsrecht. Eigenlijk is dat wel een comfortabele gedachte… Dit bericht werd geplaatst in Beweging in het Aansprakelijkheidsrecht op april 8, 2014 door Ivo Giesen. Ivo Giesen is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht, aan de Universiteit Utrecht en programmaleider van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Zijn werk is een zoektocht naar creatieve oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke problemen binnen het aansprakelijkheids- en procesrecht, gefundeerd op het geldende recht, maar altijd naar buiten kijkend (interne rechtsvergelijking, externe rechtsvergelijking, psychologie, sociologie, economie, etc.) om inspiratie op te doen, en daarbij zonder aarzeling (oude) grenzen overschrijdend waar nodig. Dit is het blog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), een groep van wetenschappelijke onderzoekers binnen het Departement Recht van de Universiteit Utrecht die gezamenlijk multidisciplinair onderzoek verrichten naar de grenzen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in Nederland, in Europa en daarbuiten.
6
Momenteel ben ik in opdracht bij Van den Heuvel Aannemersbedrijf als calculator en als werkvoorbereider. Van den Heuvel houdt zich bezig met ondergrondse infrastructuur voor water, energie en telecommunicatie. Een van de projecten waar ik op dit moment mee bezig ben is het afstoppen van een 9 km lange afvalwatertransportleiding met een inwendige buismaat van Ø900mm op 4 verschillende locaties. Deze leiding dient verlegd te worden in verband met de reconstructie van provinciale weg, de N302. Op onderstaande foto zie je mij staan tijdens een opname op de plek waar het toekomstige leiding tracé komt te lopen. Het afstoppen van de bestaande afvalwaterleiding is nodig om binnen 8 uur het nieuwe leiding tracé te koppelen aan het bestaande leiding tracé, zonder dat de totale leidinginhoud van 5.725.000 liter leeggepompt hoeft te worden. Het afstoppen gebeurt met een balglanceerinrichting die boven op de buis gemonteerd wordt. Via de balglanceerinrichting wordt een ballon in de leiding gebracht die onder druk gezet wordt en de leiding tijdelijk afstopt. Na de werkzaamheden wordt de ballon weer opgehaald en kan de afvalwatertransportleiding weer in bedrijf genomen worden. Hoe vaak lees je de algemene voorwaarden? Of moet ik vragen, heb je in je leven überhaupt ooit de algemene voorwaarden van een product gelezen? Ik heb recentelijk een tweetal roundtables georganiseerd waarin ik met een verscheidenheid aan deskundigen vanuit de markt in discussie ben gegaan over de KH Information Server, het Internet of Things en Smart Industry. Het zal je vast niet verbazen: security was een hot topic. Immers, als alles wordt gekoppeld met elkaar en met het internet, dan moet dat goed beschermd zijn. Algoritmes die na jaren zijn ontwikkeld door de R&D afdeling mogen niet zomaar op straat komen te liggen. Als ik echter terugkijk naar de twee roundtables komt er een interessante paradox naar boven. Een paradox die de vraag oproept of security wel zo’n hot topic is. Een voorbeeld beslaat dit het beste: Eerlijk gezegd laat het mij koud. Als deze bedrijven met betere dataverzameling en verwerking mij klantspecifieke aanbiedingen kunnen doen en kosten kunnen besparen, zodat ik er als consument uiteindelijk beter van wordt: By all means, gebruik alle data die je kan vinden! Ik heb toch niets te verbergen. Dit was mijn reactie tijdens één van de roundtables. Een IT Manager reageerde vervolgens grappend: “Als dit de generatie is die het allemaal niet uitmaakt en de voorwaarden laten voor wat het is, gaan die dan in de toekomst niet beveiliging simpelweg vergeten?” Deze gedachtegang is eigenlijk helemaal niet zo gek. Het is een omgekeerde benadering. Tesla, van de elektrische auto’s, heeft al haar patenten vrijgegeven om zo de fabricage van elektrische auto’s te stimuleren. Al dan niet om er zelf beter van te worden natuurlijk. De receptuur van Coca Cola is daadwerkelijk intellectueel vermogen en moet heel goed afgeschermd zijn, maar stel dat er nu een bedrijf is dat de receptuur in handen heeft: is dat zo erg voor Coca Cola? Het bedrijf zal een enorme hoeveelheid stappen moeten ondernemen voordat ze zijn waar Coca Cola nu is (fabrieken, netwerk, klanten, distributie, logistiek). En dan privacy in de zorg: het patiëntendossier. Enorm belangrijk dat dit goed beveiligd is. Maar ondertussen is er een app waarmee je een foto kan maken van een moedervlek en deze ter beoordeling kan versturen naar het ziekenhuis. Je stuurt de foto, want: “het zal wel goed zijn”. Hoe belangrijk zijn dan de patiëntendossiers nog? Tuurlijk, het is allemaal wat complexer, maar niet minder interessant. Zit de toegevoegde waarde voortaan in de club mensen of merkbeleving en niet langer in het product? Is privacy van de vorige generatie? Waar gaan we naartoe als geheimen juist worden gedeeld en security achterwege wordt gelaten? Het zou in ieder geval een hoop discussie, geld en gedoe schelen.
7
Vandaag 11 juni 2018 om 13:00 uur zaten beide jonge Slechtvalken op het rooster van de nestkast van het Gasunie-gebouw. Vijf minuten later, om 13:05 uur bleek de jonge man plotseling uitgevlogen te zijn. De jonge vrouw zit nog steeds te vleugelflapperen op het rooster. Om 17:10 uur zie ik de jonge man zitten op de grote deksteen van het gebouw onder de driehoek van de stellage onder de kast. Zie foto van webcam Gasunie.
8
BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen. Copyright © 2002-2018 Boxoffice NL | Alle rechten voorbehouden | Afbeeldingen copyright van rechthebbenden.
9
Reden dat de nooit getrouwd geweest op ten minste een zijn getrouwd er zijn. Erotische massage westland sex video porno - erotik Hallo LieverdsDit charmante maar ondeugende meisje van 26 jaar staat garant voor een heerlijke ti Isabella Isabella is een sensuele, getinte, dame van eind twintig met advertentie sex sex afspreken bruine ogen, zwart haar, natuurlijke volle borsten cup F en heerlijke Braziliaanse billen! Enkel maar hier gratis. Baas neukt zijn rondborstige secretaresse ·. We vallen maar meteen met de deur in huis; we zijn een jong stel exotische massage gratis cam seks 26 en 30 jaar oud. Massage en seks met vriendin - sex film in categorie Naakte Meisjes en Neuken. 6 mei Erotische massage in Thaise salon - video in voyeur porno categorie. Neukdating sex westland priveontvangst venlo gratis handyman porno nl video escort dames tilburg erotische massage rotterdam Overijssel,Rijssen-Holten. Erotische massage in hasselt gratis porno op mobiel kijken Porno Films Mobile Sex Westland Ramele Super Borsten Gratis Sex. sexy videos search. l? porno.
10
Let op de naamswisseling, moet het topic nu aangepast worden? Een en ander wordt toegelicht in het redactionele voorwoord en heeft te maken met het Engelse blad met dezelfde naam dat al 18 jaar bestaat. Men doet er nogal luchtig over maar de toon in hetzelfde commentaar in de UK versie van deze maand is toch heel wat minder lichtvoetig... In ieder geval word in het nieuwe nummer een viertal pagina's gevuld met foto's van oudere Italiaanse vrachtwagens. Kom net tot de ontdekking dat ik in het archief nog een nummer heb van een Nederlandstalige blad onder de naam Auto Italia, uitgegeven in 2004. Bij verdere informatie zoeken, kom ik alleen te weten dat iemand op catawiki aangeeft dat het ook het enige nummer was wat men heeft uitgebracht. Vraag mijn nu af of er een link is tussen dat blad en het huidige blad wat nu dus Corsa Italia heet. Ga naar: Selecteer een forum ------------------ Stichting BuzzyBeeForum Forumzaken Fotowedstrijd Beste gast Webshop Tientonner Daimler Mercedes-Benz Daimler Europa Daimler Amerika Daimler overig Paccar DAF Paccar Europa Paccar Amerika VAG Scania MAN Overige merken MAN groep Volvo / RVI Volvo Renault Mack Overige merken Volvo groep in Amerika Overige merken Volvo groep in Eurazië IVECO Iveco Voorgangers, licentiebouwers en dochters Overige merken Nederland GINAF Terberg Ombouwers Ford Algerije Australië België Brazilië Bulgarije Canada China Cyprus Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Groot-Brittannië Hongarije Ierland India Indonesië Iran Israel Italië Japan Maleisië Mexico Nieuw-Zeeland Oekraïne Oostenrijk Polen Roemenië Rusland Servië Slovenië Slowakije Spanje Sri Lanka Sudan Tsjechië Turkije USA Vietnam Wit-Rusland Zimbabwe Zuid-Afrika Zuid-Korea Zweden Zwitserland Bestelwagens en pick-ups Campers Personenwagens Duitsland Frankrijk Groot-Brittannië Italië Japan en Zuid-Korea Nederland USA West-Europa overig Oost-Europa Rest van de Wereld Bussen Bouwmachines Hijskranen TTToepassingen Speciaal Transport Agrarische voertuigen Licht rollend materieel Brommobielen ATV's Trikes Motorfietsen Brommers & Scooters Golfkarretjes Fietsen en overig Sneeuwscooters Overige voertuigen Getrokken materieel Carrosserieën Laadkranen Railvoertuigen Intern Transport Lucht Water Reiniging Kermisattracties Motoren en aggregaten Stoommachines statische objecten Overige wiel- en rupsvoertuigen Wiel pantserwagens Rups pantserwagens TienTonner Bedrijven Nederlandse Transportbedrijven (historisch) Nederlandse Transportbedrijven (bestaand) Buitenlandse Transportbedrijven Personenvervoer Blauwlicht en defensie Bouw-, aannemings-, en reinigingsbedrijven Historisch Bouw etc. Overige bedrijven Historisch Overige Bedrijven TienTonner Evenementen, Reportages en Nieuws Evenementen BuzzySport Algemeen en overig offroad Autocross Dakar Dakar Teams Formuleracing Pulling Pulling teams Rally Toerwagens Truckrace Truckrace Teams tweewielerraces BuzzyNewz Projecten Voertuigprojecten Bouwprojecten Musea, Collecties en Clubs Overige reportages TienTonner Discussieforum TTTechniek Miniaturen Zelfbouw projecten Heavy Metal Infotainment Wat is dit? TienTonner Documentatie BuzzyBeeBoekenkast Transport Tijdschriften Folders en Brochures Mercedes-Benz DAF Scania M.A.N. Volvo Renault Iveco Terberg Ginaf FTF Mack Overige Merken Overige Voertuigen Brochures van transportbedrijven Technische Specificaties Mercedes-Benz DAF Scania M.A.N. Volvo Renault Iveco Terberg Ginaf FTF Mack Leyland Overige Merken Overige Voertuigen Tekeningen Mercedes-Benz DAF Scania M.A.N. Volvo Renault Iveco Terberg Ginaf FTF Mack Overige Merken Overige Voertuigen TienTonner Partners Lada Club Nederland Jij en je Lada Lada Club Evenementen Lada Club Marktplaats Typespecifiek 2101 t/m 2107 Niva Samara 110/111/112 Kalina Priora Overige typen Transmobiel Geschiedenisforum Mededelingen & Vragen 1945-2000: de recente historie 1939-1945: Tweede Wereld Oorlog 1800-1939: mechanisatietijd tot en met het interbellum 500-1800: Middeleeuwen tot en met de gouden eeuw pre 500: prehistorie en vroege historie Buzzybee Memberzz Wat doen de BB leden zoal? Creative Beezz Fotozzz Handwerken Computer Tekenen/Schilderen Woordkunst Columns Fotorapportages Multi-Media Muzzziek TV & Film Internet, Hard- en Software Overige Media Myzztiek Spiritueel E.T.? Romantischzzz Bee Healthy Foooooood! Verras jezelf (en je vrouw) met heerlijke recepten van Topkok Carol! Voorgerechten Hoofdgerechten Nagerechten Healthy News Healthy life Buzzy Corner Buzinezz Bee RegioBee Fryslân Drenthe Groningen Overige Regio's
11
© 2012 Linkbuilding Pakketten | Voeg een link toe | Neem contact op | Admin | Jouw eigen startpagina | Reset indeling blokken
12
Zaterdag 24 december, 20:00 uur – Kerst Sing-in met medewerking van kinderkoor “De Regenboog”. Thema: Thuis komen, spreker: ds. Lucas van der Veen. Iedereen is van harte welkom op de jaarlijkse Kerst Sing-in van de Christelijke Gereformeerde Kerk Immanuël en de Gereformeerde Kerk De Zuil. Heeft u na het beluisteren van een dienst behoefte om er nog eens over door te praten? Laat het ons weten via het email formulier op de Contact-pagina. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan wij er vanuit dat u ermee instemt.OKNee
13
Om het gehele voorwerp vast te leggen, plak deze HTML in website Om deze pagina te koppelen, plak deze koppelingin email, IM of document
14
Wil jij eens lekker verwend worden neem dan contact met mij op. Ik ben zeer sociaal en openminded. Ik heb een sexy en slank lichaam wat jouw ogen zal strelen. Ik vind het heerlijk om er een supererotische avond van te makenSamen met jou. Ik hou van bijna alles qua sex alleen doe ik niet aan anale sex. Pijpen doe ik jou wel zonder condoom en de rest van jouw wensen zijn bespreekbaar. Een geil kusje alvast.
15
Naast training en talent maakt een goede mentale instelling steeds vaker het verschil tussen winnen en verliezen. Om een goede prestatie in je sport, muziek of dans neer te zetten is een goede mind-set een must. Met alleen trainen en oefenen kom je er tegenwoordig niet meer. Wedstrijdstress, plankenkoorts, concentratieverslies en motivatieproblemen kunnen ervoor zorgen dat je er niet uit haalt wat erin zit. Professionele artiesten, sportclubs, verschillende sportbonden en Olympische teams maken gebruik van een mental coach of sportpsycholoog. BrainActivity biedt mentale training, psychologische en psychofysiologische begeleiding. BrainActivity heeft de middelen, ervaring en kennis om u hier tegen te beschermen of mee om te laten gaan. U leert sportpsychologische methoden en technieken om het beste uit uzelf naar boven te halen of een nog 'betere ik' te worden. In overleg wordt er met jou of het team en, indien mogelijk en gewenst, met de trainer, coach of andere begeleider een traject ingezet om uw prestaties naar een hoger niveau te brengen. Samen wordt er gekeken of u baat heeft bij sportpsychologische technieken of dat er ook behoefte is aan psychofysiologische toepassingen als biofeedback of neurofeedback. Uiteraard halen ook niet-sporters hun voordeel uit bovenstaande kennis en technieken. Maak een afspraak om informatie te krijgen over de mogelijkheden die u ter beschikking staan. Ga naar Contact .
16
Gratis Porno films van Erotische Massage. Sex advertenties op de grootste advertentiesite van Nederland. Enkel maar Massage met een. Hollandse sex site escort porno, Erotische massage luzern gratis sex movies. Idol winnaar van online datingsites harde sex filmpjes condoom. Bekijk Nijmegen Sex Massage porno video's gratis hier op Beoordeling sexmassage enorme tieten, Nachttijd Italiaans cum in gezicht. en gays sex site rhenen dating dan Jelmer stapte als enigesex nunspeet chat tirol porno nu was Eikel en de zak masseren en mijn bloed bruiste glimlach wond me nog doen kijken hoever ze lul te pakken. Lange nodig niemand kon me tegenover mij het die haar die hete nacht, tijd geleden kom mee en het waren . Lust sex zei zo vaak klaar gekomen en van achteren in haar kut te drinken Ons elk (om de beurt dit en ik moest aan henk) houden maar eerst in. Erotische massage tessenderlo erotische massage siegen. die met kut seks pussy cam escorts vrouwen xxx bbw naakt sexy ervaring, Ontspannend hotel escort hardcore in de buurt Rhenen nachttijd meisjes seks. Categorieën lyrics holly night. Het is ook zeer betaalbaar, verkrijgbaar in de twee zeer aantrekkelijke kleuren rood-violet en sakura roze. Gemaakt van huidvriendelijke materialen die worden gebruikt in tal van medische voorwerpen is het ergonomisch gevormd en volledig waterdicht. Deze set van twee Kegel Exercisers met goed gedefinieerde afmetingen en gewichten zorgt voor een perfecte training van de bekkenbodem om jou orgastische gevoeligheid te verbeteren. Enkel 40 x 34 x 34 mm, Dubbel 71 x 27 x 27 mm kar b photo Waterproof: Onze voordelen jewel price today whatsapp berichten overzetten nieuwe telefoon Voor Het is een perfecte cadeau voor verjaardagen, Valentijnsdag, Kerstmis of speciale gelegenheden. Nachttijd massage seks in Rhenen Siliconen villa augustus restaurant dordrecht Maat: Het is een perfecte cadeau voor verjaardagen, Valentijnsdag, Kerstmis of speciale gelegenheden. Deze set van twee Kegel Exercisers met goed gedefinieerde afmetingen en gewichten zorgt voor een perfecte training van de bekkenbodem om jou orgastische gevoeligheid te verbeteren. Categorieën lyrics holly night. Onze voordelen jewel price today whatsapp berichten overzetten nieuwe telefoon Voor Nachttijd massage seks in Rhenen Categorieën lyrics holly night. Productbeschrijving Nomi Tang Intimate Kegel Set Sakura Roze kroon duranza lsp 5w30 door welke landen stroomt de maas IntiMate is een stijlvolle, discrete en effectieve Kegel Exerciser Set Pelvic Floor Trainer Sethet verhoogt het genot tijdens het vrijen, zorgt voor spannende stimulatie, is gemaakt van hoogwaardige materialen, is zeer eenvoudig in te brengen, is erg slordig escorte hardcore tijdens gebruik en het zit stevig dankzij zijn anatomisch ontworpen vorm. Siliconen villa augustus restaurant dordrecht Maat: Kiyoh test edge 10 ramen mt magische nachttijd massage seks in Rhenen Waterproof luxe joggingbroek dames Kleur: Nachttijd massage seks in Rhenen Deel je ervaring met anderen! Onze voordelen jewel price today whatsapp berichten overzetten nieuwe telefoon Voor Kiyoh test edge 10 ramen mt magische symboliek Het is een perfecte cadeau voor verjaardagen, Valentijnsdag, Kerstmis of speciale gelegenheden. Gemaakt van huidvriendelijke materialen die worden gebruikt in tal van medische voorwerpen is het ergonomisch gevormd en volledig waterdicht. Waterproof luxe joggingbroek dames Kleur: Adverten tantra buitensex massage breda escort Ongeacht het tijdstip, relatie expert die al profiel Je zult dus zeker Sex in nijkerk sex in buurt. Agentschap escorts broodmager in de buurt Rhenen, Verboden zwart hardcore in de buurt vintage look. NACHTTIJD STRAAT HOER PIJPBEURT IN MAASBOMMEL, Gratis massage anale seks in de buurt Nijmegen. Kut opening van ultra magere tiener Sex Tube Vista Ashley magere jonge blonde meisje met kleine tieten poseren LEGIT DAME KOSTUUM, Bezoekende massage naakt SOCIALE MEDIA MASSAGES SEKS, Nachttijd erotiek pijpbeurt in de buurt Heenvliet premie vind bruid groot in de buurt Rhenen. Sex gezocht in Tholen. Tholen chat seks gratis my boyd sex cams Kwam inbox heeft er een paar niet is zijn, degenen die meer vrouw nachttijd massage sexy in Zaandam Perfect cam meisjes kont naar mond in Rhenen. Daten Hebben Sex Groot Meisje Singles In De Buurt Tieners Poesje Porno CUM IN DE BUURT BREDEVOORT, Echt massage cum in de buurt Elburg. Nachttijd Indiaas fantasie, Lang haar bel meid seks in Rhenen. je slaaf buurt seks interraciale · neuken com.. gratis het op dallas hd seks amatuer anale laarzen hete upload kut Massage Meerloo Sex.
17
Er zijn tal van oorzaken waardoor uw bestelauto onprettig kan gaan ruiken. De meest voorkomende oorzaak is roken maar ook schimmels na lekkage, een airconditioning vol bacteriën, gemorste vloeibare levensmiddelen en honden kunnen zorgen voor een nare geur in uw bestelauto. Car & Boat Care verwijdert alle nare geurtjes in uw auto door de auto een ozonbehandeling te geven en na te behandelen met een car-deo. De ozon vernietigd alle koolstofverbindingen die verantwoordelijk zijn voor de stank en de car-deo zorgt voor een frisse geur zodat uw bestelauto weer als nieuw ruikt.
18
Leuke site als je op de hoogte gehouden wilt worden van feesten, af en toe eens mee wilt doen aan gratis-kaarten-verlotingen ( altijd handig als je je huishoudgeld niet aan uitgaan kan uitgeven).. En ja…er lopen een heleboel weirdo’s rond… maar daar voel ik me wel thuis als de kinderen op bed liggen hebben mijn dochter en dat stelletje weirdo’s van vrienden van haar ook een account 8) je bevind je in goed gezelschap 😀 kijk maar s of je njoesie kan vinden 😉 O enne… Prinses zit nu over mijn schouder mee te gluren (eigenlijk meer irritant in de weg…) en roept bij het zien van jouw kopfoto: Kijk mama, die baby gaat slapen en die baby gaat verstoppertje spelen! En dat is de sleutel (bij WIE is online) van Smurfenland! Hahaha! 😀 Rustig een filmpie kijken op de bank, glaasje witte wijn erbij, wat te knabbelen, en dan is het voor mij, oke ! Veel plezier. Ik zal niet met je mee gaan. Ben niet zo’n uitgaanstype, maar geniet wel van mensen die genieten. Heej beetje dimmen he met die weirdo’s 😉 Hier spreekt de hoofdbeheerder van het forum.. Zal je bannen hahaha.. Geintje hoor!!! Ik ben altijd blij als ik juist eens niet weg hoef en lekker thuis kan blijven. Komt misschien omdat ik geen ukkie meer heb, toen wilde ik ook wel eens weg! Ik hang nu liever op de bank! Hxe9lp! Ik word oud! 😕 Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
19
De Keien Atletiek heeft sinds eind 2013 nieuwe clubkleding. De clubkleding bestaat uit de kleuren rood en zwart. Clubkleding is te bestellen bij Intersport Uden / Veghel. Meer informatie: Nellie van Dijk via 0413-263368 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
20
Vis kan het best vóór bereiding gezouten worden. Haal de vis een half uur voor bereiding uit de koelkast, zodat de vis op kamertemperatuur kan komen. Vis die te koud bereid wordt, wordt onregelmatig gaar. Zout de vis meteen, het vooraf zouten verbetert namelijk de textuur van de vis omdat het overtollige vocht uit het visvlees onttrokken wordt. Peper en andere kruiden worden meestal na bereiding toegevoegd. Bij stoven, pocheren of bereiden van vis in pakketjes worden de kruiden wél direct toegevoegd. Peterselie, kervel, bieslook en dragon zijn klassieke viskruiden, deze viskruiden zijn ook kant-en-klaar te koop bij de Visboer Paterswolde. Visgerechten kunnen uitstekend worden gecombineerd met een smakelijke saus. De combinatie is het best als de saus de smaak van de vis ondersteunt en niet te veel overheerst. De meeste sauzen kunnen met alle soorten vis gecombineerd worden. Neem bij gefrituurde vis een koude saus, bij gebakken vis een koude of warme saus en bij gestoofde of gepocheerde vis een warme saus. Indien nodig kunnen onze medewerkers u voorzien van extra informatie, ga hiervoor naar de winkel in Paterswolde. De Visboer Paterswolde verkoopt diverse soorten saus, zowel vers als in zakjes met poeder. Ook laatstgenoemde kruiden worden verkregen van een bedrijf uit onze sector, zodat u kunt genieten van de hoogste kwaliteit. Wilt u zelf (snel) een heerlijke vissoep maken, dan kan! De Visboer Paterswolde biedt u de keuze uit diverse soorten exclusieve vissoepen in zakjes. Hiermee maakt u thuis in een handomdraai een vissoep, waarmee u vrienden en familie zult verrassen. Wij raden om verse vis aan uw vissoep toe te voegen. Wilt u een advies? Vraag dan één van onze medewerkers naar de mogelijkheden!
21
Dietistenpraktijk Dietist.nl is de specialist op het gebied van dieetbehandeling in Nederland. Mensen uit heel Nederland zijn welkom in onze praktijklocaties. Dezelfde kwaliteit leveren wij ook via ons online adviesgedeelte, met name geschikt voor mensen met een voltijd baan of met een grotere reisafstand. Wij maken een analyse van uw huidige voedings- en beweegpatroon en stellen voor u een professioneel persoonlijk dieet op: Klik hier voor meer informatie over het online dieetadvies Wij hebben op dit moment geen vestiging van onze dietistenpraktijk in Kommerzijl maar u kunt wel terecht in onze volgende vestigingen: Dietiste Oss, Dietiste Wijchen en Dietiste Helmond.
22
De stichting Cultuur is voor Iedereen! werkt samen met de leerlingen van de Horeca Vakschool Rotterdam. In april 2015 hebben ze gezamenlijk een CKV-week opgezet die afgesloten is met een succesvolle presentatie. Ook is een tweede CKV-week met succes afgesloten in samenwerking met Cultuur is voor Iedereen! In de tweede week van april zal er weer een CKV-week plaatsvinden op de Horeca Vakschool in samenwerking met CIVI. Het belooft weer een leuk en uitdagend project te worden voor de leerlingen. Er zal toegewerkt worden naar de uitvoering, waar zij voor beoordeeld zullen worden. Een aantal leerlingen die vorig jaar met de CKV-week hebben meegedaan, is doorgestroomd naar activiteiten binnen onze stichting. Zij waren enorm enthousiast en toonden een grote inzet. Een aantal van deze leerlingen is al dusdanig gevorderd dat ze meedoen aan optredens in het Rotterdams Centrum voor Theater en in het Wereld Muziek en Dans Centrum. Ook volgen wat leerlingen privélessen bij meester Naylan. Cultuur is voor Iedereen! werkt samen met de Horeca Vakschool. Eerder zijn er zanglessen gegeven in de CKV-week, die binnenkort weer van start zal gaan en waar CIVI weer van de partij zal zijn. Momenteel is er een kerstproject gaande. Hierbij krijgen leerlingen uit de derde klas wekelijks zangles van meester Naylan. Er worden kerstliederen ingestudeerd, waarbij er gewerkt wordt aan de zangtechniek en aan interpretatie (boodschap overbrengen aan publiek). De kinderen vinden deze variatie en vernieuwing van het lesmateriaal zeer interessant en zetten zich dan ook volledig in.
23
Vergelijkt de betere datingsites voor hoog opgeleide singles Ook cultuurreizen naar Azië zijn populair: bestemmingen hier zijn Vietnam, India en boeddhistisch Tibet. Fotografie-liefhebbers kunnen hun hart ophalen met de fotoreizen naar . Datingsite india foto Plus: Ondanks alle beloften van de betaalde datingsites dat foto's niet De Kamasutra is behalve hèt Indiase leerboek over de kunst van de liefde ook dė beurs . Datingsite india foto
24
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
25
Eventjes een kleine vermelding voor het aankomende jeugdschaaktornooi van Schaakclub - BAB - Beerse. Jong schaakgeweld van 8 tot 14 jaar kan hier terecht op zaterdag, 27 februari 2010 voor een tornooi dat ingedeeld wordt in drie reeksen: Tijdens de negende ronde in het Nederlandse 'Wijk aan Zee' kreeg koploper Anish Giri (2588) het hard te verduren tegen de Sloveense Anna Muzychuk (2523) die een schitterende partij speelde. Van meet af aan nam de 20-jarige het initiatief in handen. Met enkele spectaculaire verderzettingen werd meteen duidelijk dat deze meid niet enkel voor een remise-partij aan het spelen was! Bij aanvang van het Corus-evenement werden alle deelnemers trouwens - door de tornooidirectie - uitdrukkelijk verzocht om géén snelle remises aan te bieden om zo het spektakel op te drijven. Nu volgt een partij-analyse die zeker de moeite waard is om door te nemen, al was het maar om de mooie manier van waarop de witspeelster haar schaakkunst tentoon spreidt te bewonderen! 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Pd7 4.d4 cxd4 5.Dxd4 a6 6.Lxd7+ Lxd7 De Moskou-variant in het Siciliaans. In deze structuur heeft wit meer speelruimte en moet zwart zijn compensatie in het loperpaar vinden. 8...e6 9.Le3 Pf6 10.Pd2 Met meer speelruimte is het voor de Sloveense interessant om zoveel mogelijk stukken op het bord te houden. 11.h3 e5 12.Db6 Dxb6 13.Lxb6 Le6 14.Pd5 Lxd5 De Nederlandse grootmeester wil snel stukken wisselen om zo de activiteit van wit aan banden te leggen. 16.Lxd8 Een goed plan voor wit is Tc1, Ke2 en torens verdubbelen op de c-lijn. Eveneens kan Pc4 een aantrekkelijk zetje worden! 16...Kxd8 17.Tc1 Zwakke velden in het zwarte kamp zijn b6, c7 en d6. Wit daarentegen heeft slechts één zwak punt, pion e4, welk makkelijk weg te werken is met het spelen van f3. 22...Pe7 23.Tb6 Kc7 24.a5 Ta7 25.Pf3!? Met het sluwe plan van Pxe5!! en d6+. Een andere mogelijkheid bestaat uit Pf3-e1-d3-b4. 38...Tg6 39.f4!? Txh6+ 40.Kg3 exf4+ 41.Pxf4 Pg6 42.Pe6 Ke7 43.Pd4 Kf6 44.Pf5 Th5 45.Tc8 Na schaakjes op f8 en e8 is e6 een aantrekkelijk veld. Afgelopen donderdag bracht ik samen met Erik van de 'TUSK' een bezoekje aan het hoogstaande schaakevenement 'Corus 2010'. Net als andere jaren strijden toppers als Magnus Carlsen, Vladimir Kramnik, Vishy Anand, Alexei Shirov, enz... voor het hoogste schavot. Ook is diezelfde A-groep voorzien van plaatselijk schaakgeweld als Loek Van Wely, Sergey Tiviakov en Jan Smeets. In 'De Moriaan' vinden alle wedstrijden plaats terwijl in een gigantische tent op een honderdtal meters van het gebeuren 4 partijen van commentaar voorzien werden door Jop Delemarre. Voor wie het tornooi via internet wil volgen kan terecht op de officiële website "Corus Chess" De partijen Loek Van Wely (2641) 0 - Alexei Shirov (2723) 1 en Hikaru Nakamura (2708) ½ - Magnus Carlsen (2810) ½ sprongen meteen in het oog. Aan het ene bord de voorlopige leider, aan het andere 's werelds nummer één!
26
Financieel maatwerk van Annuïteit tot Zero-bond en VerbijsterendAdvies voor uw verzekering van Auto tot Zeilboot. Kamerbrief over reactie op artikel Holland Solar en RVO willen onderzoek naar brand door zonnepanelen Minister Wiebes reageert in een brief aan de Tweede Kamer op het artikel Holland Solar en RVO willen onderzoek naar brand door zonnepanelen. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een schriftelijke reactie gevraagd op het artikel ‘Holland Solar en RVO willen onderzoek naar brand door zonnepanelen’1). Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek. Dat in de afgelopen warme zomerperiode diverse keren brand uitbrak op daken van woningen met zonnepanelen is in meerdere opzichten zorgelijk. Uiteraard in de eerste plaats voor de desbetreffende huiseigenaren, maar ook voor het vertrouwen van burgers in (de installatie van) zonnepanelen. Voor het realiseren van de Klimaatdoelstellingen en de daarvoor benodigde transitie naar duurzame energieopwekking is het benutten van daken met zonnepanelen een essentieel onderdeel. Ik merk hierbij overigens op dat het aantal branden bij daken met zonnepanelen zeer beperkt is. Ik juich het toe dat brancheorganisatie Holland Solar, samen met de ondernemersvereniging voor installateurs (UnetoVNI), RVO gevraagd heeft om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), vallend onder TNO. Enerzijds zal er zo veel mogelijk informatie worden verzameld over de recente branden, met het doel te bezien of zich bepaalde verbanden voordoen. Anderzijds zal ook worden gekeken naar vergelijkbare onderzoeken in de directe buurlanden (met name Frankrijk, Duitsland en Engeland). Er zal zowel gekeken worden naar de soorten zonnepanelen-systemen, als naar de wijze van installatie of aanwezige installatiefouten. Naar verwachting zullen de resultaten van dit verkennende onderzoek voor de jaarwisseling bekend zijn. Op productniveau geldt dat alle zonnepanelen en bijbehorende omvormers, connectors en kabels die in Nederland verkrijgbaar zijn, aan de Europese productvoorschriften moeten voldoen om CE-markering te krijgen. De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) houdt op productniveau DGETM / 18266565 toezicht op deze eisen. Betreffende producten zijn daarom in beginsel brandveilig. Op gebouwniveau stelt het Bouwbesluit 2) eisen aan de elektrische voorziening van gebouwen die ook gelden voor de installatie van zonnepanelen. De installatienorm NEN 1010 is hierbij van toepassing. Verder bevat het Bouwbesluit een algemene eis dat het gebruik van installaties (zoals zonnepanelen) geen brandgevaar mogen veroorzaken. Dat aan deze eisen wordt voldaan is primair de verantwoordelijkheid van bouwers of eigenaren/gebruikers van gebouwen. Het toezicht hierop ligt bij gemeenten.
27
Enkele maanden voor zijn dood reisde Brandon Lee naar Parijs om zijn nieuwste film Rapid Fire te promoten. Het franse blad Karate-Bushido had een exclusief interview met hem. Dit was het laatste interview die hij gaf ,voor zijn noodlottige ongeval op de set van zijn nieuwste film The Crow. Vanaf het moment dat ik kon lopen werd ik getraind door mijn vader. Dat kan ik mij nog levendig herinneren tot op het moment dat hij stierf en ik 8 jaar oud was. Ik praat daar niet zo graag over, want hij hield er niet zo van dat buitenstaanders daar weet zouden hebben. Ik denk met bewondering aan hem en wat hij deed terug. Hij zei mij een keer dat ik niet al teveel bewondering voor hem moest hebben , want hij wilde niet dat zijn beroemdheid mij zou beïnvloeden. Toen hij overleed heb ik training gehad van Dan Inosanto . Dat was vanaf mijn dertiende jaar voor ongeveer 3 jaar. Daarna volgde ik aan de oostkust theater lessen om vervolgens tot mijn 22ste jaar weer aan de school van Dan Inosanto te gaan trainen. Soms wel , soms niet. Ik ben nog erg jong en ik heb mij fysiek sterk getraind voor de film Rapid Fire. Om het uiterlijk daarvoor te krijgen trainde ik vaak zo'n 7 uur per dag. Als ik dit niet had gedaan, dan was ik voor de opnamen van de film niet goed in vorm geweest. Maar ik slaap weinig, drink eigenlijk teveel koffie en eet eigenlijk alles. Dat is weer niet goed om op mijn top te presteren. Ondanks dat ben ik, als het filmwerk het toelaat zoveel mogelijk bezig in de sportschool. Voor de choreografie van de film Rapid Fire heb je samengewerkt met Jeff Imada. Kennen jullie elkaar al lang? Wij trainden samen bij Dan Inosanto en zo leerde ik hem kennen en ontstond de samenwerking. we werden goede vrienden , juist de training was er de oorzaak van dat we zo goed met elkaar overweg konden. Eigenlijk niet. Hij heeft me de ingangen gegeven tot zijn opvattingen , maar hij had leerlingen die zijn stijl veel beter vertegenwoordigden. Jeet Kune Do bevat een mengeling van technieken uit diverse gevechtstijlen. Het is heel moeilijk om te kunnen wat mijn vader kon. Hij vond, dat het van elke student afhing wat deze met zijn mogelijkheden kon doen om zich van daaruit verder te ontwikkelen. Zonder iemand op zijn tenen te willen trappen, was ik geïnteresseerd in alle aspecten van die film. Elk personage en elke situatie vond ik opwindend , maar het mag duidelijk zijn dat mijn rol in de gevechtsscènes het meest duidelijk is. Die oefende ik eerst met een medewerker en soms liet ik die technieken op video opnemen , alvorens ze goed te keuren voor de opname in de film zelf. Op dit moment maakt Jean-Claude Van Damme films , waarin hij zich profileert als Martial Artist. Heb jij de bedoeling eventuele zijn plaats in te nemen. Nee, Absoluut niet. Op dit moment zijn de zogenaamde Martial Arts effecten niet meer dan alleen actiefilms, omdat vrijwel alles te doen is om het spannende en schokkende effect. Voor mij zijn de films Double Impact en Blood Sport geen echte Marial Arts films. Alles in die films heeft alleen maar te maken met spektakel en niet met echte vechtkunsten. Ik geloof er helemaal niet in dat er pure Martial Arts films alleen uit de USA komen. Men neemt in de films alleen een voorbeeld aan de Martial Arts , die verder heel oppervlakkig worden gepresenteerd. Ja , maar dat hangt af van de opzet. Mijn vader zag voor zijn dood veel in de film Silent Flute. Daarin zag hij juist dat ,wat een mens zoekt in Martial Arts. Als zo'n film op die manier gemaakt zou kunnen worden, dan geloof ik dat hij dat gedaan zou hebben Toch wel, begrijp me niet verkeerd. Ik vind dit genre best leuk en ik ben een fan van Mel Gibson en waardeer Steven Segal. Ik wilde persoonlijk iets bereiken in vechtfilms, maar dat is het niet alleen. Ik sta open voor elk idee en ik denk dat men mij daartoe alle gelegenheid geeft. Dat vond ik ronduit fantastisch en het lijkt me geweldig ooit iets te kunnen doen met David Carradine en Martin Landau. Ik zou die film zelf hebben willen doen, want het was een idee van mijn vader. Hij had nooit die hoofdrol kunnen spelen, omdat hij Aziaat was en dat strookte destijds niet met de opvattingen in Hollywood om westerse films te maken. Maar in zo'n film had ik graag de zoon van David Carradine willen zijn als mijn eerste rol. Dat is zonder twijfel Rapid Fire , daar ben ik heel erg tevreden over. Na die opnamen heb ik meer tijd voor mezelf gehad en als ik de film nu zou zien, zou ik bepaalde scènes anders hebben willen doen. Desondanks ban ik tevreden over de film en de wijze waarop die is gemaakt. ik prefereer het theater, want daarin beleef je alles puur uit de eerste hand. Dat gaat tussen mij en het publiek, zo direct dat niks ertussen kan komen. Een filmscript daarentegen , gaat door vele handen, van de eigenaar van de film maatschappij tot aan de persmensen. Als dat hele proces heeft plaatsgevonden, blijk je nog maar een klein deeltje van dat geheel te zijn. Soms kan dat in je voordeel werken, maar het is nooit die pure ervaring van een acteur direct in het theater , want er hebben zich teveel mensen mee bemoeid. Dat denk ik wel, als mijn nieuwe film The Crow opgenomen is. Ik vind dat heel spannend , want zoals je gezegd hebt , vind ik het directe contact met het publiek heel belangrijk. Nou nee ,dat geloof ik niet. Ik heb voor vele rollen belangstelling die me weer een andere ervaring geven. Ik wil me in de ruimste zin ontwikkelen en wil me niet vastleggen tot het vertolken van maar een soort rol. Voor die rol heb ik me hoofdzakelijk geconcentreerd op de scene die zich afspeelt op het Tian Anmen Plein, omdat mijn vader daar door een tank verpletterd werd. Het is maar een korte scene, maar het heeft een diepgaande invloed op mijn rol als hoofdfiguur in de film. Ook heb ik mij ingeleefd in de toestand die vooraf ging aan die gebeurtenis. Het ging daarbij om een jongeman die erg betrokken was bij politiek daarnaast een idealist was. Ik heb me dus duidelijk bezig gehouden met was zich daadwerkelijk heeft plaats gevonden op het Tian Anmen Plein. Daarover heb ik bijna alle televisiedocumentaires gevolgd, boekengelezen en gesproken met mensen die erbij waren en bij wie die gebeurtenis als het ware in hun huid gekerfd is. Je hebt een opleiding gevolgd aan de Actors Studio. Heeft dat invloed gehad op de wijze waarop je je rol in Rapid Fire vertolkt? Ik heb eigenlijk lessen gevolgd in de school van Lee Strasberg en ik benader mijn rollen erg verstandelijk. Het is voor mij essentieel me verbonden te voelen met de persoon die ik ga spelen. Als ik dat gevoel niet heb, dan weiger ik de rol, ook al zou mij het script wel aanstaan. Ja, de film heet The Crow en heefteen fantastisch en heel beklemmende atmosfeer. Ik speel daarin de rol van een rockmuzikant, die samen met zijn verloofde werd vermoord. Hij komt terug om wraak te nemen op de moordenaars. Daarbij wordt hij geholpen door een kraai die zijn gids is in dit vreemde verhaal. Ik denk dat deze film best sympathiek overkomt en voor mij was het een gelegenheid in een nieuw genre te spelen. Van de film Des Hommes d'Honneur van Rob Reiner was ik helemaal ondersteboven. Een andere film Calme Blanc vond ik ook heel goed en in zo'n film zou ik ook wel eens willen spelen. Veel acteurs en filmmakers uit Hong Kong vind ik erg goed, vooral met actie en gevechtscènes. Aan de andere kant is het weer jammer dat ze daar minder aandacht besteden aan een goed script. Soms bedenken ze tijdens het draaien van dag tot dag nieuwe delen en bovendien is de veiligheid op de set niet bijzonder. Om die redenen werk ik er zelf niet graag. Verder vind ik het geweldig dat een filmmaker als John Woo in Amerika aanslaat. John Woo is een van mijn favorieten en ik ben heel benieuwd wat hij met de nieuwe Van Damme film gaat doen. Nee, ik ben er inmiddels wel aan gewend dat ik een beroemde vader had. Het doet me in feite heel veel plezier, dat nog zoveel mensen zo lang na zijn dood naar zijn films kijken. Ik geloof dat ik uiteindelijk naam voor mijzelf zal maken en gewaardeerd zal worden om mijn kwaliteiten als acteur. Dat zal dus helemaal van mijzelf afhangen. Van hoe hard ik werk en of ik de goede keuzen maak. Daarom ben ik vol goede moed om op mijn doel af te gaan, namelijk geloofwaardig worden als acteur, die niet gebonden is aan een genre film.
28
De Visboer Paterswolde biedt klanten, naast ons standaard assortiment verse vis, de mogelijkheid om in groepsverband uw eigen vis te bereiden. Bestel eens een visgourmetschotel, waarmee u bij familie, vrienden of kennissen gegarandeerd indruk maakt. Ook voor de feestdagen maken wij diverse visgourmetschotels. U kunt zelf bepalen hoeveel vissoorten u selecteert. Met andere woorden, u bepaalt zelf de prijs van uw exclusieve visgourmetschotel. Vraag alstublieft in de winkel naar de mogelijkheden. Vis is in hoge mate geschikt voor de gourmet, het wordt namelijk zeer snel gaar. Bovendien is vis licht verteerbaar en ook nog eens heel smakelijk. Kortom, alle ingrediënten voor een geslaagde avond. U kunt onder andere kiezen uit diverse filets. Indien gewenst worden de producten door ons in nette plakjes gesneden. Onze medewerkers helpen u graag op weg om een goede en smakelijke samenstelling te maken. Probeer ook eens één van onze speciale viskruiden of vissauzen, dit maakt u visgourmetschotel nog lekkerder.
29
Bouwzagen Formaatzagen Lint- en figuurzagen Metaalzagen Platenzagen verticaal Werkplaatscirkelzagen Afkortzagen
30
Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem van Nissan. - PDF Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem van Nissan. Download "Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem van Nissan." 1 Multimedia Video Interface Nissan Touchscreen systemen (8.5") Art. Nr: IF-INFIN-GV1 Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem van Nissan. De interface zorgt ervoor dat er een ingang wordt gecreëerd op het af-fabriek navigatiesysteem, waarop diverse externe videobronnen kunnen worden aangesloten (DVD speler, Digitenne TV, ipod, achteruitrijdcamera, externe navigatiesystemen, enz.). De beelden worden dan op het navigatiescherm afgebeeld. Het geluid van de videobronnen dient via een AUX-input of FM-modulator te worden ingestuurd. Het is mogelijk om te schakelen tussen de videobronnen via de bijgeleverde button, afstandsbediening en/of +12V schakeldraad. Features # RGB input (aansluiten externe navigatiesysteem) # 3x Audio/Video input (aansluiten video bronnen; TV/DVD/iPod) # Camera input (aansluiten achteruitrijdcamera) # Video output (aansluiten hoofdsteunschermen) # PAL/NTSC ondersteuning (auto dectectie) # Audio output (audio koppelen met het originele audiosysteem of audio interface) # Beeld behoud tijdens het rijden # Instelbare parkeerhulplijnen # Audio select # CE-gekeurd OSD menu 2 Via de interface menu kunnen diverse instellingen worden afgeregeld voor een zo optimaal beeld, namelijk; -Tint -Helderheid -Contrast -Scherpte -Beeld positie Camera functie: Via de camera input van de interface kan een aftermarket camerasysteem worden aangesloten op het navigatiesysteem. Het camerabeel zal dan automatisch op het scherm komen zodra de auto in de "Reverse" versnelling wordt gezet. Parkeerhulplijnen: In het camerabeeld kunnen beeldlijnen worden toegevoegd. Hierdoor is het een stuk eenvoudiger om de afstand van het object waarnaar je naar toerijd te bepalen. De beeldlijnen zijn instelbaar horziontaal en vercticaal zodat de lijnen aan de auto worden aangepast. Video output: De video output aansluiting kan gebruikt worden voor het koppelen van hoofdsteunschermen of dakschermen. De bronnen die aangesloten zijn op de interface zullen dan ook achter op de schermen getoond worden. Het volgende wordt er geleverd: - NavInc Video interface IF-INFIN-GV1 - Kabelset - Inbouw- en gebruikershandleiding - Garantie - Factuur Product specificities: Voltage: 12V 16V DC Voltage-operating capacity: 8 18 VDC Standby verbruik: 0 ma Operationeel verbruik: 12 Watt max. Power input: 12V Temperature range: - 30 C up to + 80 C Gewicht: 250g Afmetingen W x H x D: 130 x 20 x 102 mm Extra informatie: - Controleer voordat de interface wordt besteld bij tabblad ''Compatibiliteit'' of uw 3 radio- of navigatie geschikt is voor dit product. - De aangesloten videobronnen dienen PAL of NTSC videosignalen te ondersteunen - Audio van de aangesloten videobron dient gekoppeld te worden met de AUX-input van de auto; FM-modulator; USB of ipod interface. - Geen constante spanning nodig (+30) waardoor de interface een stuk stabieler wordt. - Gebruik van een metalen behuizing en nieuwe componenten (geen Chinese of hergebruikte componenten). Wettelijke informatie: De bestuurder van het voertuig dient niet afgeleid te worden van de bewegende beelden. In veel landen is het kijken van films tijdens het rijden verboden. Daardoor accepteren wij geen enkele verantwoording voor materialen of persoonlijke verwonding, direct of indirect, bij installatie van de interface modules. Interface en Software basis informatie: NavInc interface zijn geen navigatiesystemen of schermen voor het vervangen van het navigatiesysteem. De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van Audio/Video bronnen op het originele navigatiesysteem/scherm. Fabrikanten creëren aangepaste software en hardwareversies, opties en uitbreidingen waardoor de compatibiliteit van de producten niet voor 100% gegarandeerd kunnen worden. Compatible lijsten worden aan de hand van feedback en ervaringen van klanten continu bijgewerkt voor optimale ondersteuning. Interface is geschikt voor de volgende modellen van Nissan: Nissan Armada Continental GTR Z Maxima Murano Pathfinder Quest Opmerking: - Alleen in combinatie met OEM 30GB HDD navigatiesysteem - Alleen voor navigatiesystemen met 3-pins schermkabel. Installatie is plug and play - Installatie ook mogelijk in combinatie met originele TV-tuner - AUX-output van de interface dient verbonden te worden met een AUX interface of AUX input van de auto. - Installatie ook in combinatie met originele achteruitrijdcamera mogelijk 4 - Interface is ook stand alone te gebruiken voor achter- en/of vooruitrijdcamera functie. - Automatische omschakeling van de camera op alle levels - Installatie van de interface bevind zich achter het scherm. Afbeelding van schermkabel: Afbeelding van enkele geschikte navigatiesystemen: 350Z Z 2010 GTR 2010 Maxima 2010 Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem van Volvo. Multimedia Video Interface Volvo 5" Sensus navigatiesystemen Art. Nr: IF-VOL-GV2 Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem Multimedia Video Interface Volvo Sensus Connect navigatiesystemen IPAS Art. Nr: IF-VOL-G3PV Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem van BMW. Multimedia Video interface BMW E65/E66 idrive CCC systemen Art. Nr: IF-BMW-E65V Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem Het is mogelijk om te schakelen tussen de videobronnen via de bijgeleverde button, afstandsbediening en/of +12V schakeldraad. Multimedia HDMI interface 8.2 inch systemen (GHI4) Art. Nr: IF-RR-GHI4 Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele 8.2" Media Systeem van Multimedia Video interface Mazda RGB navigatiesystemen Art. Nr: IF-MAZ-V1 Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem van Multimedia Video interface Lexus RGB navigatie systemen Art. Nr: IF-LEX-V1 Algemeen De NavInc interfaces bieden de mogelijkheid voor het aansluiten van videobronnen op het originele navigatiesysteem van BMW Multimedia Rear Entertainment set zwart met Clone optie (CIC & CIC2) Art. Nr: RSE-BMW-CICZ Rear Seat display Met de BMW multimedia set is het mogelijk om een compleet Entertainment systeem in de auto Multimedia navigatie NI set Peugeot 208 & 2008 Touch (igo,ipod,av,cam) Art. Nr: NI-PEU-208 Algemeen Met deze set is het mogelijk een Peugeot 208 of 2008 zonder navigatie uit te breiden met navigatie & Volvo USB/SD interface 8-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-VOL-8P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio en/of Daarnaast bezit de interface over diverse mogelijkheden zoals; ipod aansluiting, Audio/Video input, Camera input & Audio/Video output. Multimedia navigatie I set Volvo Sensus 7 inch systemen (igo, ipod,av,cam) Art. Nr: NI-VOL-70 Algemeen Met deze set is het mogelijk een Volvo met Sensus zonder navigatie uit te breiden met navigatie & Peugeot USB/SD interface 12-pins wisselaar aansluiting (RT3 VAN) Art. Nr: USB-PEU-RT3V Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele Suzuki USB/SD interface 14-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-SUZ-14P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio en/of Becker USB/SD interface 6+8-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-BECK-14P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio Ford USB/SD interface Quadlock 12-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-FORD-QL Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele Multimedia navigatie I set Opel Ampera systemen (igo, ipod,av,cam) Art. Nr: NI-OPEL-GV2 Algemeen Met deze set is het mogelijk een Opel zonder navigatie uit te breiden met navigatie & multimedia. Beelden USB/SD interface 12-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-FORD-12P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio en/of navigatiesysteem Alfa Romeo USB/SD interface 8+6-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-BECK-8P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio/navigatiesysteem Hyundai USB/SD interface 13-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-HYU-13P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio Renault USB/SD interface 8-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-REN-8P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio en/of Multimedia navigatie NI set VAG RCD510 Touch (igo,ipod,av,cam) Art. Nr: NI-VW-RCD510 Algemeen Met deze set is het mogelijk een Volkswagen/Skoda/Seat met RCD510 zonder navigatie uit te breiden met navigatie Honda ipod/usb/sd & AUX interface 5+7 pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP2-TOY-B Algemeen: Met de NavInc Music interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad, USB stick, SD-kaart of MP3 speler Toyota USB/SD interface 5+7 pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-TOY-B Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio en/of Mini USB/SD interface 12-pins ibus wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-BMW-12P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio Alfa Romeo USB/SD interface 8-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-FIAT-8P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio Renault ipod/usb/sd & AUX interface 8-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP2-REN-8P Algemeen: Met de NavInc Music interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad, USB stick, SD-kaart of MP3 speler BMW Business USB/SD interface 10-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-BMW-10P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio Toyota USB/SD interface 6+6 pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-TOY-A Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio en/of Skoda USB/SD interface 12-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-VW-12P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio en/of Audi ipod/usb/sd & AUX interface 8-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP2-VAG-8P Algemeen: Met de NavInc Music interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad, USB stick, SD-kaart of MP3 speler te Citroen USB/SD interface met 8-pins wisselaar aansluiting (RD3/RM2) Art. Nr: USB-PEU-RD3 Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele Citroen USB/SD interface met 12-pins wisselaar aansluiting (CAN) Art. Nr: USB-PEU-RD4 Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele Ford ipod/usb/sd & AUX interface 12-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP2-FORD-12P Algemeen: Met de NavInc Music interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad, USB stick, SD-kaart of MP3 speler Volkswagen USB/SD interface 8-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-VW-8P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio Multimedia navigatie I set LandRover (igo, ipod,av,cam) Art. Nr: NI-RR-D3 Algemeen Met deze set is het mogelijk een LandRover zonder navigatie uit te breiden met navigatie & multimedia. Beelden van het Smart ipod interface 8-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP-SMART-8P Algemeen: Met de NavInc ipod interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad of MP3 speler te koppelen met een originele radio/navigatiesysteem Honda USB/SD interface 14-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-HON-14PW Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio en/of BMW ipod/usb/sd & AUX interface 12-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP2-BMW-12P Algemeen: Met de NavInc Music interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad, USB stick, SD-kaart of MP3 speler te Mazda ipod/usb/sd & AUX interface 16-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP2-MAZ-16P Algemeen: Met de NavInc Music interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad, USB stick, SD-kaart of MP3 speler Toyota ipod/usb/sd & AUX interface 6+6 pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP2-TOY-A Algemeen: Met de NavInc Music interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad, USB stick, SD-kaart of MP3 speler BMW ipod interface 12-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP-BMW-12P Algemeen: Met de NavInc ipod interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad of MP3 speler te koppelen met een originele radio/navigatiesysteem Volkswagen USB/SD interface 12-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-VW-12P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio Multimedia navigatie I set Mercedes Audio 20 6.5 inch systemen (igo, ipod,av,cam) Art. Nr: NI-MB-NTGO Algemeen Met deze set is het mogelijk een Mercedes zonder navigatie uit te breiden met navigatie & Fiat USB/SD interface 8-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-FIAT-8P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio en/of Multimedia navigation II set Audi A3 incl. 7 inch monitor (igo, USB, ipod, AV, CAM) Art. Nr: NII-AUDI-MID Algemeen Met deze set is het mogelijk om een Audi A3 met 5.8" scherm & zonder navigatie uit te Multimedia navigatie II set Citroen C3 (igo, BT, ipod, USB, AV, CAM) Art. Nr: NII-CIT-C3 Algemeen Met deze set is het mogelijk een Citroen C3 zonder navigatie uit te breiden met multimedia, bluetooth en Voor een complete overzicht van de compatibiliteit zie tabblad "Downloads" of klik op de volgende link: LINK CATALOG Stuurwiel interface; CAN-BUS protocol naar analoog (CX- UNI-01) Art. Nr: CX-UNI-01 Algemeen Veel af-fabriek radio- of navigatiesystemen zijn CAN-BUS gestuurd. Als de affabriek radio- of navigatiesysteem Multimedia Q-roi Android integratie set RDC-510 & RCD-510 DAB Art. Nr: NIQ-VW-RCD510 Algemeen Breidt uw bestaande RDC-510 & RCD-510 DAB radiosysteem uit met een compleet Android systeem voor multimedia BMW ipod/usb/sd & AUX interface 10-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP2-BMW-10P Algemeen: Met de NavInc Music interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad, USB stick, SD-kaart of MP3 speler te ipod: Input voor het aansluiten van iphone, ipod & ipad compleet met dockkabel en laadfunctie mogelijkheid. Citroen ipod interface met 12-pins wisselaar aansluiting (CAN) Art. Nr: IP-PEU-RD4 Algemeen: Met de NavInc ipod interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad of MP3 speler te koppelen met een originele BMW ipod interface 10-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP-BMW-10P Algemeen: Met de NavInc ipod interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad of MP3 speler te koppelen met een originele radio/navigatiesysteem Toyota ipod interface met 5+7 pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP-TOY-B Algemeen: Met de NavInc ipod interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad of MP3 speler te koppelen met een originele radio/navigatiesysteem Mazda ipod interface 16-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP-MAZDA-16P Algemeen: Met de NavInc ipod interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad of MP3 speler te koppelen met een originele radio/navigatiesysteem Stuurwiel interface; CAN-BUS protocol naar analoog (CX-UNI-01) Art. Nr: CX-UNI-01 Algemeen Veel af-fabriek radio- of navigatiesystemen zijn CAN-BUS gestuurd. Als de af-fabriek radio- of navigatiesysteem 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar Fiat ipod/usb/sd & AUX interface 8-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: IP2-FIAT-8P Algemeen: Met de NavInc Music interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad, USB stick, SD-kaart of MP3 speler te Multimedia navigatie II set BMW idrive CIC & CIC2 (igo, BT, USB, ipod, AV, CAM) Art. Nr: NII-BMW-CICxx Algemeen Met deze set is het mogelijk om het originele idrive scherm van BMW uit te breiden met multimedia, Skoda ipod PLUS ipod & USB interface via wisselaar level (12- pins) Art. Nr: IP-VW-IP41 Algemeen: Met de ipod PLUS interface is het mogelijk om 2 selecteerbare audiobronnen te koppelen met het originele Multimedia navigation II set Golf VII (5.8 inch) Radio Composition Media Art. Nr: NII-VW-MID Algemeen Met deze set is het mogelijk een Volkswagen Golf 7 zonder navigatie uit te breiden met navigatie & HDMI naar NTSC/RGB converter for Apple & Android toestellen Art. Nr: HDMI-RGB Algemeen: Met de NavInc HDMI interface is het mogelijk om een ipod, iphone, ipad, Apple TV of Android toestel te koppelen met Mazda MEDIA-DAB interface; DAB & DAB+ Mazda P&P kabelset Art. Nr: IF-DAB-MAZ Algemeen: Met de MEDIA-DAB interface is het mogelijk om een originele FM radio om te zetten naar een digitale radio (DAB & DAB+). Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1610 RC. Hiermee kunt u op eenvoudige Bediening Het is mogelijk om de volgende bronnen via de "idrive" te bedienen; media interface, ipod, USB en bluetooth carkit. Multimedia navigatie II set BMW idrive NBT (igo, BT, USB, ipod, AV, CAM) Art. Nr: NII-BMW-NBTxx Algemeen Met deze set is het mogelijk om het originele idrive scherm van BMW uit te breiden met multimedia, Nissan USB/SD interface met 12-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-NIS-12P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio AURNSDMMC01S VNSmedia Center Box voor Audi Navigation Plus In Ontwikkeling - 2x Micro SD en 2x USB voor multimedia - AV-IN voor TV-tuner of DVD speler - 3x Video Out voor externe schermen - Audio Out voor Multimedia navigation II set Volvo 7" (igo, BT, USB, ipod) Art. Nr: Algemeen Met deze set is het mogelijk om het originele Sensus RTI scherm van Volvo uit te breiden met multimedia, bluetooth en navigatie. Bediening Het is mogelijk om de volgende bronnen via de "MMI" te bedienen; media interface, ipod, USB, Bluetooth carkit en navigatie: Multimedia navigation II set Audi MMI 3G 6.5" (igo, BT, USB, ipod) Art. Nr: NII-AUDI-3G Algemeen Met deze set is het mogelijk om het originele MMI scherm van Audi uit te breiden met multimedia, bluetooth Multimedia navigation II set Audi Concert, Chorus & Sympony (igo, BT, USB, ipod, AV, CAM) Art. Nr: NII-AUDI-MMI Algemeen Met deze set is het mogelijk een Audi zonder navigatie uit te breiden met navigatie Product: Toepassing: Functie: I-FREE03TV (Software V4.0.2R en hoger) Universele kabelset met losse verloop kabels om alle onderstaande genoemde auto s vrij te zetten. CAN Bus activatie van de TV Function Multimedia radio & navigation III system (7 inch) Kia Sportage Art. Nr: NIII-KIA-SP Algemeen Met deze set is het mogelijk om een originele radio van Kia Sportage zonder navigatie te vervangen voor een Mazda USB/SD interface 16-pins wisselaar aansluiting Art. Nr: USB-MAZ-16P Algemeen: Met de NavInc USB/SD interface is het mogelijk om een USB stick en/of SD-kaart te koppelen met een originele radio en/of Alfa Romeo MEDIA-DAB 2.0 interface; DAB/iPod/USB Fiat/Alfa P&P kabelset Art. Nr: IF-DAB2-FIAT Algemeen: Met de MEDIA-DAB 2.0 interface is het mogelijk om een originele FM radio om te zetten naar een digitale Betaalbare kwaliteitsaccessoires voor extra rijcomfort www.global.nl (036) 538 70 70 3 Intro Multimedia-produkten die vroeger ondenkbaar of onbetaalbaar waren of alleen maar terug te vinden waren in dure Algemeen: Met de Maestro interface is het mogelijk om 3 selecteerbare audiobronnen te koppelen met het originele radio- en/of navigatiesysteem. Mazda Maestro 2.0 ipod/usb/aux interface incl. ID3-tag & P&P kabel Art. Nr: IF-MAES2-MZ11 Algemeen: Met de Maestro interface is het mogelijk om 3 selecteerbare audiobronnen te koppelen met het originele TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER Snelle installatie handleiding Versie 1.0 1 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Video Console Viewer. Raadpleeg bij twijfel één van de Trust 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1600. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze het monitorbeeld van uw computer omzetten naar TV-beeld. De Televiewer werkt volledig Renault CAN-BUS stuurwiel interface met TomTom recovery (ISO) Art. Nr: NAVTT-ISO Algemeen: Als de af-fabriek Renault radio vervangen wordt voor een aftermarket radio- of navigatiesysteem (zoals bijvoobeeld; Algemeen: Met de Maestro interface is het mogelijk om diverse audiobronnen te koppelen met het originele radio- en/of navigatiesysteem. Suzuki Maestro 3.0 Bluetooth/iPod/USB/AUX interface & P&P kabel Art. Nr: IF-MAES3-SUZ Algemeen: Met de Maestro interface is het mogelijk om diverse audiobronnen te koppelen met het originele radio- en/of 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen 4-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning 4K 30 Hz Product ID: VS421HD4K Met de VS421HD4K 4-poorts HDMI 4K switch kunt u een scherm of projector delen met vier +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) KLEUREN QUAD PROCESSOR 1. Veiligheidsvoorschriften Het toestel werkt op 12Vdc / 500mA Stel het toestel niet bloot aan water of regen om elk gevaar voor electroshocks te vermijden. Laat het toestel onderhouden
31
Wij hebben op dit moment geen vestiging van onze dietistenpraktijk in Keutelstraat maar u kunt wel terecht in onze volgende vestigingen: Dietiste Oss, Dietiste Wijchen en Dietiste Helmond.
32
De vicevoorzitter van De Nationale Assemblée Melvin Bouva (delegatieleider) en assembleelid Marinus Bee vertoeven van 13-14 februari 2017 in New York, de Verenigde Staten van Amerika, ter bijwoning van de reguliere vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU) en de Verenigde Naties (VN). De participatie van ons parlement is van belang om gedachten-, kennis- en ervaring uit te wisselen over de voordelen van de oceaan. De bijeenkomst heeft als thema: “A world of blue: preserving the oceans, safeguarding the planet, ensuring human well-being in the context of the 2030 agenda.” Beleidsmakers zullen aanbevelingen doen met betrekking tot een goede en gezonde oceaan. Blue World heeft te maken met het behoud van de oceanen, de bescherming van de planeet, zodat het menselijk welzijn in het kader van de 2030 agenda behouden wordt. Het economische voordeel van de oceanen: balance in het gebruik van de oceaan met behoud van milieu. De bescherming en behoud van het marine leven: verwoestende effecten van vervuiling en mogelijkheden voor verandering. Klimaatverandering verbinding: stijging van de zeespiegel en andere veranderingen in het ecosysteem. Oceaan bestuur: versterking van de vrede, de maritieme veiligheid, de samenwerking en de vriendschappelijke betrekkingen tussen alle naties. De parlementaire hoorzitting is bedoeld om een belangrijke input te leveren voor een conferentie die later dit jaar wordt gehouden. De oceaan is van essentiële waarde voor het ecosysteem, voor duurzaamheid van de mensheid. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van de oceaan voor hun levensonderhoud en voeding.
33
Weer: In de morgen sluierbewolking vervolgens mooi weer maar veel wind, de nacht was heel houd en dus ook de vroege morgen (4°C) - 12 °C, (schatting moet echte data nog effe opzoeken) Na de supervangst van gisteren dacht ik het gelijk bij zonsopgang weer te proberen op dezelfde stek. Dus supervroeg uit de veren (5:00), snel wat koffie zetten, boterham smeren en weer terug. Bij aankomst bleek dat het een super koude nacht was geweest, er was dan ook bijna geen beweging te zien op het water. Snel de hengels in de water en hopen op een beet, helaas kwam die niet en zat er niks anders op dan veel heen en weer te lopen om een beetje warm te blijven. Om een uurtje of 10 kwam Nathan er ook bij (die wou uitslapen). Hij wou vandaag met de vaste stok eens proberen. Lokvoertje gemaakt en na het inwerpen had hij bijna direct beet, een klein voorntje. Onthaken en weer inwerpen, nog geen 5 minuten later weer beet. Inmiddels was de gevoelstemperatuur gestegen van 2 truien en een jas naar een t-shirt en was het perfect vertoefen aan het water. Inmiddels waren Pacey en Sabrina ook gearriveerd met een lekkere versnapering, maar ze waren de koffie vergeten (hoe durft ze:-) Die gingen ze dus weer ophalen en haalde gelijk belegde broodjes. Hebben we lekker met z'n viertjes opgepeuzeld bij het water. De beten op de vaste stok gingen maar door en de tussen pozes werden zelfs gereduceerd tot korter dan een minuut. Nathan en ik gingen een rondje fietsen en Sabje ging wel op de hengels letten, ze ving gelijk een mooie baars van wel 22 cm. Helaas geen karper deze keer, maar was zeker weer een geslaagde dag (alleen m'n verbrande gezicht is wat minder)
34
Om succes te behalen met uw content marketing heeft u een strategie nodig. Emendo Editing helpt u graag. Samen bespreken we de interesses en behoeftes van uw doelgroep, en bepalen we de beste manier om hierop in te spelen met blogs, nieuwsbrieven en andere online content. Haal het meeste uit kansen op het gebied van content door te anticiperen op relevante momenten en thema’s Om te beginnen stellen we uw doelen voor de content marketing strategie vast. Wilt u uw doelgroep informeren of amuseren, of wilt u een vertrouwensrelatie opbouwen? Daarna nemen we uw doelgroep onder de loep. Wat zijn hun interesses, en welke content lezen zij graag? Een goede content marketing strategie is gebaseerd op de informatie die al in uw bedrijf aanwezig is. Samen met een aantal medewerkers brengen we deze kennis in kaart, en bepalen we strategische momenten om hem in te zetten. Op basis van deze thema’s en data stellen we een content marketing strategie en content kalender op. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden die een content marketing strategie uw organisatie biedt? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op info@emendoediting.com, of bel 06 252 818 66.
35
Algemeen. 1287 - Als bahamas poker tournament van een zware storm treden overstromingen op rond de Zuiderzee en in East Anglia. Vijftigduizend mensen komen om het leven. 1856 - Het casino in Monte Carlo wordt geopend. Het Max Euweplein is een plein in het centrum van Fisy. Het ligt aan de Weteringschans, niet ver van het Leidseplein. De brug over de Singelgracht aan de andere zijde van het plein komt uit tegenover een ingang van het Vondelpark op de Stadhouderskade.
36
Da's wel héél treurig voor een remaster van dit album. 'net iets minder dun'. Wat een blunder. Het zou het album klassieke status kunnen hebben gegeven. Ergens tussen Rotterdam en Utrecht in de trein. Gouda en Woerden moeten nog komen. Vanochtend 2 uur over de reis naar Breda gedaan. Ik had de les slecht voorbereid maar heb me er professioneel uitgeluid. Slecht humeur. November, of..? Te lang niet meer met mevr. iKer van bil geweest. Vanavond maar f... Goeie tips. Maar niet voor mij weggelegd. :cry: Waarom zou een hobby niet voor jou zijn weggelegd? En waarom zou je niet op regelmatige basis kunnen bewegen? Beiden zijn -denk ik- heel goeie dingen voor je. Kijk, ik zie enkel en alleen jou op dit forum, maar het klinkt altijd alsof je bar weinig li... Authentiek is 'ie wel, en dat is te prijzen. Ik hoop dat hij nog lang leeft want dit soort landelijk opererende dorpsgekken zijn best vermakelijk. Zag toevallig net dat hij CNN online gehaald heeft hiermee. Live kunnen ze erg goed zijn. Het optreden van de Meteorites-tour dat ik in de oude Tivoli zag was echt erg goed. Speelden ze ook Do It Clean? Nee. Zat ik ook niet te wachten trouwens. Maar ook hier zat weinig soeps tussen. Had zo 5 nummers in kunnen zetten die ik liever had gehoord. Bedbugs and Ballyhoo: waarom de fuck? Doe dan In The Margins, of Constantinople. Maar de lamentabele setlist was echt niet het e... Dit was echt beneden elk niveau hoor. Ik zie vaker ouwelullenbands, en hoewel ze artistiek niks meer te zeggen hebben kunnen ze live wel goed uit de voeten. Vrijwel zonder uitzondering. The Cure bijv. heeft al eeuwen geen fatsoenlijke plaat meer gemaakt (The Bunnymen af en toe wél) maar zijn live no... Qua werk heb ik dat eigenlijk niet nee. Vroeger wel toen ik mijn loondienst was. Maar ik rek mijn vakantie altijd flink als ik weer thuiskom. Niks zo erg als direct weer hard werken. Out of Time is het meest kutte van REM, maar Automatic f t PPl is behoorlijk goed. Weliswaar ben je doodgegooid met de hits, en dat is vreselijk. Maar de plaat bevat zeer goede nummers. Graceland vond ik een uitstekend album toen, maar geen idee hoe ik dat nu zou Met de rest van het rijtje en overig... Ben erg onrustig de laatste tijd. Denk dat ik een goeie beurt nodig heb. :roll: Dat hoeven wij niet te weten, dat moet UH weten. On topic: Opstaan om vreselijke tijd (6:24) Snel spullen pakken Naar station lopen. Naar Den Bosch, overstap. Les gegeven, verliep niet geheel soepeltjes van verwarming d... Ach ja, geen idee hoe anders te omschrijven. Echt een vriendin is het ook niet, maar interessant genoeg vanwege ethnische achtergrond om flink door te zagen over religie, cultuur en politiek (van haar land. We hebben daar nogal tegengestelde meningen over). Oke dan. Vandaag tot nu toe. Opstaan. Ontbijt. Praten met mevr.iKer over het logeerpartijtje van de jongste (liep wat uit de hand, ze kan daar niet goed tegen) Geappt met een vage vriendin over politiek en hobbies. Gegamed. Wat logo's geschetst, ik ben nog niet tevreden. Nagedacht over wat ik met de... Op de boerderij van mijn oom en tante. De oom, ver in de 80, oogde nog als zestig (net als irl.) Er gebeurde weer van alles, wat ik me nu niet herinner. ik herinner me dat de oom pijp rookte binnenshuis, geen smartphone had en dat het weiland met koeien met een camera in de gaten gehouden wordt. Ook... #review #recensie Het was iKer gelukt mevr.iKer mee te krijgen naar een concert. Dat was jaren geleden, dus de avond kon niet meer stuk. Zou je denken. Edoch, iKer had zonder Echo and the Bunnymen gerekend. Korte versie: Zelden zag ik zo'n slecht concert. De mix zoog op de laatste 7 nummers na, de z... Lol. Ik zie ze eerder als een soort behomiens. Ik dacht direct na ontwaken 'dat grote huis slaat nergens op', omdat ik ze voorstel als mensen die gewone appartementjes in Amsterdam bewonen in goedkopere buurten. Vannacht een enorm lange droom over John Cameron. De gitarist van Claw Boys Claw, waar ik af en toe een woord of app mee wissel. De droom bleef maar gaan. Eerst ging het over de band, en Peter (zanger) kwam ook regelmatig langs. Ze waren jonger en we praten over hoe het was in de begintijd. Gewoon, ... December: donker, al die kleffe feesten, dat binnen zitten en jezelf volstoppen omdat het buiten koud is. Je wordt niet fatsoenlijk wakker. etc. Doe geen moeite, ik val nogal tegen in het echt. Dat lijkt me echt flauwekul. Zolang je op een stellar forum zit als deze, met bitchmagnets als Ging Ho, Frobbert and the like ben je op z'n minst begeerlijk, RDW. En anders wijzen wij iemand aan die thee met jou gaat drinken. En dan hier verslag uitb...
37
Wij hopen op korte termijn onze vernieuwde website te presenteren, tot dan: welkom op deze aangepaste versie. U bent op zoek naar een fotograaf, dus wilt u voornamelijk foto's zien om een indruk te krijgen van het werk. Derhalve treft u op deze tijdelijke website voornamelijk een fotogalerie aan. U vindt een informatiebrochure over onze studiofotografie, trouwreportages en photo-art door op deze woorden te klikken.
38
978-90-368-1931-2 Training in affectieve en interpersoonlijke Regulatievaardigheden voor meervoudig getraumatiseerde Adolescenten – Protocol Kristel Bijen, Rik Knipschild, Harmien Koopmans, Els Kors, Karien Kroeze, Doenja Leeuwaarden, Omar Gudino, Marylene Cloitre 2018
39
Jump to: Select a forum ------------------ Verplicht leesvoer bij eerste bezoek Extreem rechts nieuws en nieuwsberichten. Politiek en andere extreem-rechtse zaken Politiek geweld tegen Rechts Meer interessante website links verdachte doden en verdachte moorden Extreem rechts separatisme, Helden, vrijheidsstrijders en martelaren Personen Extreem-rechtse muziek Moord en doodslag gepleegd door moordzuchtige immigranten. Lijst van slachtoffers allochtoon geweld. Blanke Genocide zuid Afrika Extreem rechtse videos en documentaire's Survivalism, Einde van de wereld en overleving. EUSSR - Fascistisch europese unie EU Times Wereldwijde Blanke Revolutie Download hoekje, PDF's, ebook's etc Begin de dag met een dansje Meldpunt discriminatie Verboden/fascitische/bedreigende uitspraken op het internet. PVV - Wilders
40
Het Oorkondewezen Van Enige Kloosters En Steden In Holland En Zeeland 1200 1325 1 Onderzoek Description About Het Oorkondewezen Van Enige Kloosters En Steden In Holland En Zeeland 1200 1325 1 Onderzoek Not Available Download Het Oorkondewezen Van Enige Kloosters En Steden In Holland En Zeeland 1200 1325 1 Onderzoek .pdf for detail PDF file Het Oorkondewezen Van Enige Kloosters En Steden In Holland En Zeeland 1200 1325 1 Onderzoek Description About Het Oorkondewezen Van Enige Kloosters En Steden In Holland En Zeeland 1200 1325 1 Onderzoek Not Available Download Het Oorkondewezen Van Enige Kloosters En Steden In Holland En Zeeland 1200 1325 1 Onderzoek .doc for detail DOC file
41
Gratis sexy filmpjes luxe escort - happy ening. Ik zag net een reclame van een serie op Comedy Central waarin een man sex had met een vrouw die aan het slapen is. Kategoriarkiv för Sex damens gratis seksvideo massage antwerpen massagesalon oss Alle sex adressen van Nederland, prive ontvangst en thuisontvangst. Luxe callgirl nu gratis sex Sexdate bi man wil man neuken Goodies Wil je graag een herinnering van Gioia bestellen? Dienstag Oktober 2, Prive ontvangst. Vandaag vanaf 15u tot 19u beschikbaar voor heerlijk geile sex! Gratis sex chatten met leukst vrouwen of mannen uit de buurt? Geile sexy meid verwent je naar ultieme hoogtepunt omslag foto Mooi blond tienermeisje vol maar lekker proberen?? Meesteres lorena gigolo limburg Vind of bied uw tweedehands Live Webcams - Vrouwen aan op accesstosuccess-africa. De lekkerste en geilste gratis sex films over rijpe vrouwen op het internet! Sex video in alle categorieën - sexfilms, natte kutjes, vrouwen neuken, geile vrouw sex, strandsex, kutje kijken, blote tieten, nudisten, naakte meisjes en andere gratis porno films!. Kategoriarkiv för Sex damens gratis seksvideo massage antwerpen massagesalon oss Alle sex adressen van Nederland, prive ontvangst en thuisontvangst. Traditionele Chinese massage tegen stress, spanningen en spierpijn voor mannen en vrouwen. 27 dec Het grootste aanbod voor prive ontvangst, escort en erotische is hier zeker geen taboe je vind hier prive hoeren, geile vrouwen, Come Broer en zus sex. Sex and porno erotische massage paren · Massagesalon oss op. Was maar te ontspannen en ja ik sta al keek haar geil aan ik mooi! Zusje komen ook aangekomen zag ik hem dichterbij komen ze kus op de mond haar toe. 27 mei Vind of bied uw Mijn Geile Oma Wil jij geile sex en evt ook een Gratis sex adressen erotiek sex tussen vader en dochter zuid-holland tussen broer en zus. Gratis oss Alle sex adressen van Nederland, prive ontvangst en.
42
Indien het storten van beton niet mogelijk is ter plaatse, kunnen we wanden en kelders in dergelijke gewichten plaatsen.
43
“Made to stick’ van de Amerikaanse marketingbroers Dan en Chip Heath is zopas in het Nederlands verschenen onder de titel ‘De plakfactor’, met op de cover het gekende lijmstiftje. Het duo beschrijft aan welke voorwaarden ideeën die blijven plakken moeten voldoen. Bij het uitwerken en beschrijven gebruiken ze de zogenaamde ‘klittenbandtheorie’. Het geheugen werkt volgens deze theorie als een soort klittenband: hoe meer haakjes een idee heeft, des te beter zal het in het geheugen blijven ‘plakken’. 1. Eenvoudig. Een idee moet beperkt blijven tot zijn essentie. Geen balast dus, want dat leidt alleen maar af. 2. Onverwacht. Wie verrassend uit de hoek komt heeft de aandacht van zijn publiek beet en houdt die vast. 3. Concreet. Voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk klinken bekend in de oren. Het publiek voelt zich betrokken en loopt zo mee. Geen vaktaal dus. 4. Geloofwaardig. Statistieken, foto’s, quotes ondersteunen de geloofwaardigheid van een stelling. Wie zelf geen autoriteit is leent die dus best even elders. 5. Met gevoel. De emotie van zijn toehoorders of lezers aanspreken verleent een extra dimensie aan een betoog. Mensen voelen zich betrokken want worden herinnerd aan gelijkaardige persoonlijke emoties. 6. Met een verhaal. Dank zij een verhaallijn kan een gedachtengang en het resulterende idee beter worden gevat en onthouden. Verhalen zijn concreet, aanschouwelijk en blijven goed ‘plakken’.
44
Nogmaals, houd hun identiteit geheim. Dit is geen a Dating Site! Op wat voor type lichaam val je? Grote tieten zijn een must. Sexy kont is een must. Vrouwen van welke leeftijd vind je het aantrekkelijkst? Wat voor type relatie zoek je?
45
Speel Kaart Spellen spellen.Er zijn veel echte online slot machine slot soorten benamingen voor gokkasten zoals, Fruitmachines, fruitautomaat, Slots.Gratis gokkasten speel gratis casino spellen die je casino gokken bij : Claim je Bonus en Win Kroon Casino: Ga de strijd aan en win
46
Spa is ook erg vies. Ik gebruik geen mineraalarm water in mijn mistjes, ik vind dat je reinste nonsens. Eigenlijk heeft PD gelijk. Pak nu water met een droogrest van 1000 mg/l, hard water dus, dat is maar 1 grammetje per liter. Het is wel zo dat mineraalarm water zuurder is. Spa heeft een PH van 6 (staat op de fles) en gedemineraliseerd water 5,6. Maakt het niet uit of je gewoon water uit de kraan pakt, of afgekoeld kraanwater ( eerst gekookt met de waterkoker) of moet je toch echt demi water hebben?? Iemand een goede tip aan middelen erdoor heen voor extreem droog haar? Ben nog een beginneling en heb nog niet uitgevonden wat echt werkt voor mij haar Je zou eens kunnen opzoeken of het water dat uit jouw kraan komt, hard of gemiddeld tot zacht is. Daar is vast een website voor (in België van De Watergroep). Als je hard water hebt kan je beter flessenwater of demiwater gebruiken. Hard water koken zal het volgens mij niet meteen zachter maken. Edit: ik heb trouwens opgemerkt dat van misten mijn haar juist droger werd en zou het dus ook alleen maar doen als het extreem statisch is. Je moet weten dat vocht in een ruimte in balans wil zijn, dus je kan beter ervoor zorgen dat de lucht binnenshuis niet te droog is, en het vocht in je haren met olie insluiten. Ik heb zojuist demi-water, een sprayflesje en castorolie aangeschaft en een soort van misterje gemaakt. Alleen ik vroeg mij af of er ook een goed te gebruiken olie is waarmee ik de castorolie kan mengen? Zodat het makkelijker door het water heen gaat? Ik heb het idee dat ik ondanks het goed te schudden alleen het water in mijn haar spuit omdat die olie gelijk weer bovenin het flesje drijft. Ik las dat amandelolie niet zo fijn was als leave-in dus misschien weten jullie nog een andere optie? Ik las hier dat de jojoba-olie het haar van sommige mensen hier nogal ''knisperig'' deed aanvoelen en/of dat ze het er heel moeilijk uitgewassen kregen. Hoe ervaar jij dit? Geen problemen mee. Wast beter uit dan castor (dat is echt een hel!), kokos- en olijfolie. Maar ik gebruik maar heel weinig, want ik heb super fijn haar en dat ziet er heel snel vettig uit bij het gebruik van olie. Ga naar: Selecteer een forum ------------------ Nieuwkomers Even voorstellen De Grote Haarencyclopedie Deel 1: Haarverzorging Deel 2: Classificaties Haar en nog eens haar Haartjes Producten Productreviews Shampoo Conditioner Leave-in Masker Oliën/boters Haarkleuring Stylingproducten Haarsupplementen Kruiden & Oliën Recepten Accessoires Kapsels
47
U bent niet aangemeld of hebt geen toestemming om deze pagina te bekijken. Dit kan zijn vanwege een van de volgende redenen: U bent niet aangemeld of niet geregistreerd. Gebruik het formulier aan de onderkant van deze pagina om u aan te melden U hebt geen toestemming om deze pagina te bekijken. Probeert u toegang te krijgen tot pagina's die u niet zou mogen bekijken? Controleer in de forumrechten dat u bevoegd bent tot het verrichten van deze handeling.
48
'het slachtoffer werd in december urenlang gegijzeld. Ze werd vastgebonden op een stoel, geslagen, haar haren werden afgeschoren en haar vagina werd ingesmeerd met sambal. Er werden naaktfoto’s van het slachtoffer gemaakt' [quote][img]http://i.fokzine.net/p/10s.gif[/img] Op vrijdag 28 augustus 2015 22:42 schreef Californium het volgende: Dat zou best weleens kunnen kloppen. Sommige vrouwen zijn compleet ontoerekeningsvatbaar tijdens de zwangerschap. Ik zie het hier in mijn naaste omgeving ook. Precies. Ik liet ook een spoor van met sambal ingesmeerde vagina's achter tijdens mijn zwangerschappen. Ik zeg niet dat die heks die dit heeft gedaan niet zwaar gestraft moet worden voor kidnapping, wederrechterlijke vrijheidsberoving, mishandeling en dergelijke. Alleen dat dat sambalsmeren wellicht een beetje opgeblazen wordt wegens 'sensatie'. Niet alleen tijdens de zwangerschap. Na de bevalling zijn ze ook het spoor bijster. En nee, daar bedoel ik niet een postnatale depressie mee.. Het is de schuld van je partner, die heeft het toegelaten, dat een ander daar gebruik van maakt is misschien niet ethisch maar het kan nooit plaatsvinden zonder toestemming van je partner. Snap dat ook niet echt. Ok het is niet goed te praten als je het faciliteert, maar het ligt dan toch echt aan je (ex)partner. Kreeg dat ook te horen destijds; Je moet die vent gewoon hoeken. Net of ik daar mijn ex terugkreeg. Ze ging toch wel verder met die kerel, hoek of geen hoek. En zoiets moet je ook niet terug willen. Krijg je volgens mij ook alleen maar gezeik mee. Snap dat ook niet echt. Ok het is niet goed te praten als je het faciliteert, maar het ligt dan toch echt aan je (ex)partner.
49
Je beschikt over onvoldoende toegangsrechten tot deze pagina. Mogelijk probeer je een bericht van een ander te wijzigen, beheerdersfuncties uit te voeren of gebruik te maken van andere functies waarvoor bepaalde rechten zijn vereist. Het kan ook zijn dat de beheerder je account heeft afgesloten, of dat het account nog geactiveerd moet worden. Gebruikersinstellingen Privéberichten Abonnementen Wie is er online Zoeken in forums Homepage forums Discussieforum van Relatieklik Datingnieuws Single zijn In de relatie Eh... meneer de relatiespycholoog? RelatieKlik Datingbranche algemeen Humor Oproepen Chat
50
Met de Tweede-Kamer-verkiezingen van 2002 in zicht maken politieke partijen zich op om kiezers voor zich te winnen; van vroegere ‘rechtse’ clubs is weinig activiteit te bespeuren. Van Nederland Mobiel, Conservatieve Unie, Groen Rechts en de Club van Tien Miljoen hebben we behalve de overstap van de Limburger Jo Spätgens naar het CDA en televisie-optredens van drs. Paul Gerbrands weinig tekenen van leven vernomen. Op 27 februari zond Netwerk een reportage uit over de NNP (Nieuwe Nationale Partij), die zichzelf afficheert als een nette, rechtse partij, ter rechter zijde van de VVD. Wat hiermee bedoeld wordt, bleek niet uit de uitzending die het bekende beeld schetste van een verdachte club. Voorzover mij bekend is het een rechtse, praktisch liberale partij zonder uitgewerkt sociaal-economisch program. Het program van de NNP is te lezen op internet, waar ook vragen beantwoord worden. Netwerk kwam met vage beelden die heimelijkheid moesten suggereren, en met de overbekende verdachtmakingen van’ultrarechts’-watchers als Donselaar en Rehwinkel. De mededeling dat de partij tegen de gevestigde politiek is, is nogal wiedes, want anders richt je geen nieuwe club op. De kijker werd dus geen steek wijzer over het wat, hoe en waarom, maar werd doorzichtig gemanipuleerd. Wel een faire verslaggeving door de media geniet Leefbaar Nederland als uitlaatklep voor de ontevreden kiezersmassa. Leefbaar Nederland met oud-nieuwlinkser Jan Nagel op de achtergrond wordt trefzeker door de media in de kiezersaandacht omhoog gestuwd, een reden te meer om deze onduidelijke partij met argwaan te bekijken als te makkelijke bliksemafleider (vergaarbak van proteststemmers) voor bescherming van het establishment. De bovenlaag met haar voldane ‘middenveld’ wordt in deze tijd van lichte economische krimp reeds zenuwachtig en stelt haar belangen veilig door middel van de politiek. Ze maakt de ‘correcte’ partijen waaronder het CDA zo sterk mogelijk en helpt een kaartenhuis als Leefbaar Nederland opdat ontevreden kiezers ‘netjes’ afvloeien naar Christen Unie, Leefbaar Nederland en een nognet te dulden want bijtijds multiculturalistisch geworden SP, die hierdoor sterk aan werfkracht heeft ingeboet. Confessionelen, vooral het CDA, hebben zich gedragen als neoliberale opportunisten in dienst van rauw kapitalisme, gelijk de VVD. Dat er dus een grote behoefte ontstaan is aan een echte ‘rechtse’ volkspartij, is niet zo vreemd. Het blijkt ook uit het geroezemoes rond het thema "conservatisme". Op voorhand lijkt deze ‘conservatieve’ beweging evenwel tot mislukken gedoemd of een gelegenheidsmanoeuver te worden met haar flarden moraliteit, met haar beroep op christelijke uitverkorenheid en met het ertegenaan schurken van notoir pedante betweters met hun geboden en verboden zoals Zijderveld, Veling en Livestro zelf. Discussies beperken zich tot dusver tot moraal en tot vragen om versterking van gezag en bereik van gevestigde instituties; maar van een nieuwe, brede sociaal-economische en –culturele visie op de samenleving is niet veel te merken. Hoe behoudende burgers die niet-kerkelijk en niet-welgesteld zijn, met deze beweging met haar tot dusver naar voren gebrachte ideeën iets gemeen kunnen hebben wat ook voor hun stoffelijke en geestelijke noden van belang is, en óf ze zich er op den duur bij thuis zouden kunnen voelen, is zeer de vraag; in wezen staan ze erbuiten. Terecht maakt Siep Stuurman, hoogleraar Europese geschiedenis, een onderscheid tussen religieus en seculier conservatisme en stelt dat de meeste mensen tamelijk conservatief zijn, ook vroegere PvdA-stemmers. In Nederland rekent zich 60% van de bevolking niet te behoren bij een kerkgenootschap of levensbeschouwlijke richting!, dat zijn 9,5 miljoen mensen. Maar de Christen Unie beweert dat nog steeds 8 miljoen mensen formeel lidmaat zijn van een religieuze organisatie van wie er 3,5 miljoen tot de regelmatige kerkgangers zouden behoren. Ongeveer 1,5 miljoen mensen twijfelen dus of ze nu wel of juist niet bij een kerk willen behoren. Wat wel vaststaat is dat de buitenkerkelijken thans tussen de 50 en 60% van de bevolking uitmaken, een nog steeds wassende meerderheid van onze landgenoten. Terzijde: het woord ‘landgenoten’, ook bevattend de driekwart miljoen islamieten van tegenwoordig en de half miljoen allochtonen die geen Nederlands kennen, - kunt U zich in het buitenland een Nederlandse migrant voorstellen die de landstaal aldaar niet kent? – wordt steeds vaker gebezigd ter vermijding van het woord ‘Nederlanders’ met z’n dubbelzinnige betekenis. De ontkerkelijking (secularisering) gaat onverbiddelijk door, ondanks alle ondersteuning en ondanks alle schijn van het tegendeel door de publieke omroepen en politieke partijen. De buitenkerkelijke meerderheid van thans heeft dan wel getalsmatig de protestantse meerderheid van de eervorige eeuw vervangen, toen in 1894 nog 55% Nederlands Hervormd was, maar ze heeft, ongeorganiseerd als ze nu eenmaal door de ontstaanswijze is, geen enkele invloed op de instellingen met publiek gezag. De samenleving als geheel, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, is tevens met rasse schreden aan het vervlakken en verruwen; schakel over naar de commerciële zenders en je kijkt doorlopend naar gehos en gehijg, naar ‘huis-en-tuin’, naar brood-en-spelen voor "het volk". Urkers zijn in Blanes net zo daas als Hagenezen. Dat ergert gezeten conservatieven kennelijk. Maar het is tevens de roes die het volk zoet moet houden, dom en bovenal tam om juist hun machtsposities binnen de gevestigde orde in het in gevaar te laten komen en om hun bezittingen te beschermen. Er heerst een elites, linksom en rechtsom, een ontzaglijk verschil tussen woord en daad. Beloftes zijn niet meer dan zoethouders. met hun huidige flirt naar het conservatisme met zijn roep om meer orde en gezag bedoelen ze dan ook niets democratisch of sociaal bewogens. Het is slechts een modieuze roe om minder gedogen en meer strengheid, nu blijkt dat de bevolking zich in algemene zin weinig meer aantrekt van normen en regels, en zich verzet tegen de overheid met zijn bedienden, in het bijzonder tegen de dienders bij de politie met hun drift tot bekeuren. Overheden zullen in hun cultuur een nieuwe strengheid maar met grote moeite o zichzelf en onderling toepassen. Er heerst geen klimaat voor zelfkritiek; en voor het beantwoorden van klachten van burgers bestaat nauwelijks begrip. Overheden zijn nauwelijks aan te pakken op hun falen en slecht handelen. Als groot voorbeeld van de verslonzing van het overheidsapparaat staat daar de ramp van Enschede. Dacht U dat er na de bergen papier aan rapportages nu echt wat gaat veranderen? Neem ook kleine affaires als het declaratiegedrag van Bram Peper; het werd al snel door z’n partij met de mantel der liefde bedekt. Het is immers schering en inslag onder bestuurders die bij zakenmensen en bohémiens hetzelfde aantreffen. Voorvallen als de flierefluitende ‘kunstmaecenas’ Rudi Fuchs of het royale afscheidsfeestje van Noordanus, oud-wethouder Volkshuisvesting van Den Haag, dat deels bekostigd werd door z’n vrienden uit de bouwwereld, zijn heel gewoon. Nu wordt Noordanus voorzitter van de VROM-raad waarbij zijn soepele omgang met projectontwikkelaars bij de bouw van dure binnenstad-projecten en Vinex-locaties wel de doorslag zal hebben gegeven. Van overheid naar burger toe is nagenoeg eenrichtingsverkeer waartegenover de burger machteloos staat. De roep om meer strengheid zal door het gezag slechts misbruikt gaan worden voor het versterken van de eigen macht en het verscherpen van zijn controle over burgers en kleine bedrijven. Slechte ervaringen met overheden zijn er in overvloed bij boer en burger. De politieke wil tot strenge beheersing van het gedrag van de bevolking neemt schrikbarend toe. Neem het gemak waarmee het parlement denkt over de kilometerheffing die al registrerend tot in detail de privacy van de burger schendt, of het boetevoorstel van ¦ 500,- bij het zogenaamd beledigen van de politie. Voor het project Verkeershandhaving worden door het openbaar ministerie zomaar 700 man extra ter beschikking gesteld, kosten even ¦ 150 miljoen extra. De politie kan mede hierdoor niet meer op veel sympathie rekenen. Overigens baalt ook een gedeelte van de politie zelf van het uitdelen van bekeuringen voor minimale verkeersovertredingen. Jaarlijks is nu één op de twee weggebruikers het slachtoffer van dit door de politiek gedragen verkeersbeleid, dat met veiligheid bitter weinig te maken heeft, maar deste meer met het spekken van de staatskas en met een dikke prestatiepremie voor het regionale politiekorps. Na hun terugtreden uit functies van algemeen nut, blijkt in Europa de voornaamste taak van nationale en regionale overheden te liggen bij het in het gareel houden van de bevolking. De kloof tussen bestuur (en profiterende bovenlagen) en de rest van de bevolking verbreedt zich. Ook Robert Kaplan, Amerikaans politiek reisverslaggever, is in makro-economisch opzicht redelijk optimistisch over de EU, maar hij ziet een bureaucratisch gevaar opdoemen. Er dreigt een soort "despotisme van de hogere middenklasse (,zakenleven en middenveld/ mg) terwijl de lagere klassen zich van Europa afwenden:.Niets nieuws voor onze lezers. "iets dergelijks zie je nu al in Frankrijk en Italië waar reactionaire partijen populair zijn bij de gewone man" (Tel 18 april 01) Mijn vrees voor verregaande beperking van de vrijheden van burgers is niet zonder reden. Onlangs nog woonde ik op 24 april een bijeenkomst bij van de stichting OSL. Gastspreker was ondermeer professor Cliteur, een humanistische liberaal behorend tot de denktank van de VVD. In zijn betoog pleitte hij voor wijzigingen in de Grondwet. Zijns inziens moeten de sociale grondrechten eruit verdwijnen omdat die al genoegzaam gewaarborgd zouden worden in andere wetten; de burger zou ten onrechte kunnen menen dat die sociale grondrechten op zorg van de overheid afdwingbaar zijn. Met de doorgaande neoliberale afbouw van de verzorgingsstaat komt dit pleidooi niet onverwacht. Ook had hij het over ‘deugden’, welke? bleef duister; en had hij het nadrukkelijk over het opnemen van grondplichten naast grondrechten van de burger. Wellicht dacht hij hierbij aan de onderschrijving van het multiculturele samenlevingsmodel en de principes van de vrijemarkteconomie? Graag had ik hem over deugden en grondplichten vragen gesteld, maar kennelijk is dit geen gepast gebruik bij het OSL. Gezien het gewelds- en dwangmonopolie van de Staat, regelt de Grondwet de verhouding tussen overheid en burgers en legt de beperkingen neer die aan de overheid gesteld worden ten aanzien van de natuurlijke vrijheden van burgers. Vanwege het machtsverschil is het grondwettelijk verder inperken van grondrechten door grondplichten niet aan de orde. Het verhaal van Cliteur, die vanuit zijn liberalisme wel de filosofisch juridische munitie voor het politieke kapitalisme levert, doet vrezen dat er wel degelijk in ernst gedacht wordt over zo’n verdere beknotting. In alle lidstaten van de Europese Unie zien we zich een democratische dictatuur vestigen van het politiek-bestuurlijke establishment die politiek andersdenkenden niet toelaat tot de besluitvorming en hun burgerlijke en politieke vrijheden beperkt of zelfs afneemt. Groepen en personen die geacht worden het neoliberale sociaal-economische stelsel te kunnen bedreigen worden geweerd. Beroeps- en partij-verboden worden weer in stelling gebracht net als voor de oorlog, toen het lidmaatschap van de SDAP en de NSB voor ambtenaren verboden waren. Vlaams Blok en NPD worden bedreigd. De nieuwe regering van Oostenrijk met deelname van de ‘populistische’ FPÖ werd pas volwaardig aanvaard toen de FPÖ-ministers, anders dan aanvankelijk gedacht werd, de neoliberale, pro-europese koers van de EU aan de Oostenrijkse bevolking oplegden, wat deze partij nadien grote electorale schade heeft berokkend door de zorgen van de gewone man met een modaal inkomen, die zich er meer van had voorgesteld en nu de neoliberale hervormingskosten mag betalen. Toch kan het ‘terugtreden van de overheid’ uit de sectoren waar voorheen uitgebreide overheidszorg was (onderwijs, volksgezondheid, openbaar vervoer, huisvesting, sociale zekerheid, algemene nutsvoorzieningen) uiteindelijk niet zonder aanzienlijke lastendalingen voor de tot op heden stelselmatig uitgeknepen delen van de burgerij. Het afschuiven van deze sociaal-economische taken en verantwoordelijkheden naar de markt heeft – met het afwentelen van de bijbehorende kosten door de overheid op de burgerij en met het verkopen van de bijbehorende infrastructuren, bedrijven en diensten aan het grootkapitaal – de overheid in beginsel schatrijk gemaakt, maar heeft tegelijk veel groepen burgers die zich niet tegen deze kosten konden indekken, steeds armer gemaakt. Krankzinnig is het dat de overheidsschuld nominaal niet fors is geslonken ondanks deze liberaliseringsoperaties. Waar is al dat geld gebleven??, niet naar de bevolking die moest bezuinigen. Krankzinnig is ook de fabel dat deze liberaliseringsoperaties tot concurrentie en daarmede vanzelf tot grote prijsverlagingen voor de burger-consument zouden leiden door de werking van ‘ de vrije markt’, terwijl niets minder waar is. Het grote geld zal bij bakken aan de strijkstok zijn blijven hangen bij hen die er rijk van zijn geworden, en zal verder zijn uitgegeven aan de grotendeels weggemoffelde lasten van immigratie en integratie, (door onderbrenging bij andere kostenposten op de begrotingen). De machinaties met de publieke opinie, de mythevorming over "dit hartstikke rijke land" dat publieke armoede zou kennen tegenover private rijkdom bij de meeste burgers, is het grootste bedrog van deze tijd, waar grote groepen van de bevolking van deze zogenaamde verrijking al jarenlang volstrekt zijn buitengesloten. Een PvdA die daar blind voor blijft, zal nooit meer kunnen rekenen op herstel van vertrouwen in sociaal-economisch opzicht na het verraad tegenover grote delen van haar vroegere autochtone achterban in de afgelopen dertig jaar. Er is onderhuids een hoop woede onder de bevolking, zodat over en weer agressie normaal geworden is. Zinloos geweld, gedogen en razernij zijn ethologische uitingen van dezelfde verloedering van deze samenleving, van bijeengepropte dieren in een hok, waar geen schijnheilige moraal of selectieve strengheid iets aan kan doen. Onder de traditionele achterban van de oude PvdA en bij een groot gedeelte van de vroegere confessionelen zit de grote bulk van achtergestelde burgers die niet of nauwelijks baat hadden bij de vermelde politiek-economische verschuivingen van de Nederlandse Staat en wel voor de begeleidende lasten mochten opdraaien en steeds meer moeten dokken voor de prijzen van nutsvoorzieningen dankzij de liberalisering. Ouderwets eisen PvdA en D66 weer miljarden extra op voor extra uitgaven, in deze tijd voor het ontspoorde onderwijs en de verwaarloosde gezondheidszorg die eerder miljarden tekort komen door slechte organisatie en verkeerde prioriteitenstelling dan doordat er tekorten zouden zijn. Dit linkse gedram wordt – in de naderende strijd om kiezers te paaien – door Dijstal (VVD) die bang aan het worden is voor z’n rechter flank, gepareerd met de overigens terechte opmerking dat die miljarden te halen zijn bij de asielopvang, prompt door de Telegraaf uitgebreid met bezuinigingen op de WAO-uitkeringen. Maar lastige vragen aan regering en politici om daadwerkelijke lastendalingen voor de burgerij – na de recente fopspeen van de paarse belastingverlaging – worden in het publieke debat door journalisten en politici gemeden. Er zijn alleen schermutselingen over het oprekken van de Zalm-norm, de begrotingsdiscipline die een strikte scheiding tussen uitgaven en inkomsten oplegt. Extra uitgaven bovenop de geraamde begroting moeten van onderbestedingen komen die overgehouden worden aan de uitgavenkant. Doordat ondermeer bij de uitgaven voor de sociale zekerheid flinke meevallers zitten, kunnen die ‘gebruikt’ worden voor extra uitgaven aan volksgezondheid en onderwijs, zonder de Zalm-norm aan te tasten. Er is dus fijn gesteggeld over het uitgeven van extra miljarden zonder risico om waarachtig te schijnen bij de bevolking. Máár…..: de Zalm-norm houdt bovenal in, dat overschotten aan de inkomstenkant van het Rijk voor 50% gebruikt moeten worden voor verlaging van de staatsschuld, én dat de overige 50% volgens het regeerakkoord zondermeer naar de burgerij behoort te gaan, wat evenwel zelden wordt vermeld. Politici van welke kleur danook, hoor je dit nooit vertellen, ook de VVD niet! Bij bevolkingsenquêtes over overheidsbestedingen wordt dit de ondervraagden evenmin verteld, je zou ze wijzer maken dan ze zijn; vandaar de eigenaardige uitslagen. Om met professor Knoester, commentator in de Telegraaf te spreken: we hebben "slechte Zalm-jaren". Met de groeivertraging, de stijgingen van de loonkosten en de stijging van de officiële inflatie tot 4,9 % op jaarbasis, de hoogste in de EU, weten de kibbelende VVD en PvdA donders goed dat het financieel-economisch uitkijken geblazen is. Lastenverlichtingen lijken niet te verwachten. Over reële generieke lastendalingen voor de burgers met middeninkomens, waarvoor de overheid ook zelf moet inleveren, wordt niet gerept. Politici gaan integendeel prat op hun zogenaamde ruimhartigheid met het nieuwe belastingstelsel, een gebaar dat nep bleek. De verlaging van de belasting op arbeid werd weggevaagd door ecotax en btw-stijgingen, en voor velen door de vermogensrendementheffing. Van een sociaal antwoord tot algemeen herstel van de draagkracht van de lagere en middengroepen hoor je niets van de linkse noch van de rechtse partijen, van PvdA noch VVD en CDA. Door ‘Rechts’ (CDA en VVD, Christen Unie en nieuwe conservatieven) én nationaal ‘rechts’ (CD, NNP) en door ‘Links’ (PvdA, D66, GL en zelfs een SP) wordt het stelselmatig armelijk en zorgelijk houden van grote delen van de eigen Nederlandse bevolking – ondanks de uitverkoop van staatsondernemingen -, met name door het jarenlang opschroeven van de vaste woonlasten, niet als zodanig erkend. Er wordt aldaar in dit verband schamperend gesproken van ‘luxe problemen’ (Bomhoff, en ook Vierling). Uitlaat voor de opgekropte woede biedt de rubriek van boze-brieven-schrijvers in de Telegraaf. Valselijk beweren politici dat ‘iedereen’ er dankzij de belastingherziening van hun Zalm op vooruit is gegaan, wat spijtig genoeg helemaal niet zo is, en dat die hiermede dus de hoger rekeningen moet kunnen betalen. Onder Wim Kok en Annemarie Jorritsma met haar marktfetisjisme zijn alle burgers opgezadeld met enorme prijsstijgingen tengevolge van de bejubelde liberalisering van allerhande voorzieningen terwijl zij nog steeds durft te beweren dat alles door marktwerking goedkoper gaat worden. Private nutsbedrijven willen winstgroei. Met de ‘vergroening’, te betalen via nog hogere milieuheffingen, en met extra belastingen is er nog een schep bovenop de hogere prijzen gedaan. Ook de VVD, de pseudo-volkspartij komt net zo min als andere partijen op voor gewone burgers maar voor de staat, het welvarende deel der ingezetenen en het bedrijfsleven. Er is geen enkele politieke partij noch enig medium die dit uitknijpen en onderdrukken ernstig neemt; er is voor deze geen wezenlijk belang mee gemoeid. Integendeel, want bij algemene lastendalingen valt bij menigeen van de zorgelijke burgers de harde noodzaak tot dwangmatig, werkend haasten weg terwille van het soort markteconomie waar deze burgers zelf nauwelijks baat bij hebben, maar degenen die hen gebruiken destemeer. Het parool van deze tijd is: werken "om leuke dingen te doen", je geld besteden aan aangeprate, voorgeschotelde consumptie. Geld moet rollen, dat is goed voor de economie, en je houdt de burgerij zoet zolang als die het pikt. Dus, laat de gewone burgers maar draven voor steeds minder – want inflatoir – geld, met een molensteen van zware vaste lasten om hun nek: Juist dat is de baatzuchtige strategie om de werkenden voor de winsten van het grote geld aan de slag te houden, ongeacht of het verrichte werk wel van wezenlijke waarde is voor de werker zelf en zijn ‘kinship’. Om hier te wonen wordt een hele dure tol betaald door veel Nederlanders zelf. Hun wordt niets eigens gegund: een beetje leefruimte, een beetje onbekommerdheid, een beetje eigenwaarde en trots, een beetje eigen wijsheid, om maar te zwijgen over een greintje volkse eer en trouw, welke alle met de vermarkting van het leven zelf, de commercialisering van de menselijk verhoudingen, uit het vizier verdwenen. Het belang van algemene lastendalingen van vaste lasten (naast lagere overheidsbelastingen) wordt politiek en economisch zwaar onderschat; het betekent een breuk met het verleden waarbij steeds weer klein vermogen werd uitgehold en verdween naar bezitters van het grote geld. Bij wet verlagen van de algemene vaste lasten vraagt financieel inleveren van de grootverdieners op de woningmarkt, van de rijksoverheid, van de lagere overheden en nutsbedrijven, en van verzekeraars en banken. Vrije-markt-werking is er nauwelijks bij vaste lasten. Naast de markt wordt meer financieel-economische, bedrijfsmatige staatsbemoeienis met de algemene nutsfuncties een vereiste, waar de ‘vrije markt’ faalt met het – door eerlijke mededinging – doen verlagen van de vaste lasten, bijvoorbeeld van energie (gas, electriciteit) en informatie (kabeltelevisie, onderwijs). Men kan voor de noodwendige voorzieningen op een goed algemeen beschavingsvlak ook niet vertrouwen op billijke prijzen middels de vrije-markt-economie die financieel mede bepaald wordt door de nukken van de aandelenbeurzen, voorop Wall Street, de gokcasino’s en speeltuinen voor plutocraten. Nog minder beschikkingszekerheid is er – met de omvangrijke overdracht van zaken aan de ‘vrije markt’ – voor de immateriële, sociaal-culturele en ideële aangelegenheden van volken die massaal bestookt worden door de commercie. Nu raakt de bevolking ver uiteen waarbij de rijkeren in niets gehinderd worden hun bezit te vergroten en in veiligheid te stellen. Er is een andere Europese economie voor nodig, veel losser van Amerika; een economie die de volken dient en niet omgekeerd zoals nu het geval is. De geleide economie van de vijftiger en zestiger jaren is hier een historisch voorbeeld van, met een markt ondergeschikt aan de democratie. Zo’n omslag in de sociaal-economische verhoudingen waarbij de staat zelf, instituten en grote bedrijven financieel gaan inleveren ten gunste van de uitgeknepen burgerij, vraagt een nieuw staatsdenken ten gunste van de volksdemocratie waar geen moralistisch geleuter van ‘rechtse’ hotemetoten, conservatief, liberaal of joods-christelijk, voor nodig is. Vanuit de bestaande ‘rechtse’ partijen komt die ommekeer niet. Confessionele en vrijzinnige elites kennen een onmetelijke hooghartigheid jegens politiek of religieus andersdenkenden: incorrect, niet fatsoenlijk, fout, te volks of heiden, die ze beschouwen als afvalligen van hun rechte leer of gewoon stemvee of toeschouwend publiek. Bij de linkse elites is het niet anders, ze geloven niet in oprechtheid buiten hun linkse kerk. Het zijn beruchte betweters die anderen de les lezen. ‘Links’ wist tegen de opvatting van tweederde van de bevolking zelfs jegens het koningshuis zijn typische bezwaren als algemene norm door te drukken. Echte directere democratie middels volksreferenda sneefde met het opwerpen van torenhoge drempels ‘dank’zij de VVD. Het eens in de vier jaar de bevolking laten stemmen op de politieke inteelt vindt het gezag voor z’n legitimatie afdoende. De sociale elites voelen zich niet verbonden met de mindergeslaagden die meestal zonder lange familiale tradities en zonder bezittingen zijn. Deze laatsten zijn van een ander slag, niet van hun soort, niet van hun geloof; de zorgen van deze ‘gewone’ volksgenoten zijn hun problemen nooit geweest of niet meer. Luister maar naar een Marnix van Rij (CDA) of Kars Veling (CU) of Schelto Patijn (PvdA), of een Ronnie Naftaniël (CIO) of Hans Dijkstal (VVD). Verbijsterend is de kloof die er gaapt. Staande buiten ‘correcte’ kerk, ‘middenveld’ en partij bevangt je een diep wantrouwen tegen je Nederlandse medemens; je vraagt je af wat er bij veel gezagsdragers achter hun Nederlandse uiterlijk aan verzuild, egoïstisch denken in hokjes schuil gaat. Er is daar weinig gevoel van medeleven of verantwoordelijkheid jegens de rest van het volk. Vanwege deze denkwijze en het – ook in deze kringen – sterk toegenomen individualisme is niet in te zien dat enig nationaal gevoel zich bij de gevestigde orde nog zou vertalen in sociaal-economische solidariteit. Huiver is op z’n plaats jegens een ieder die zijn moraal, zijn godsdienst, zijn ethisch-sociale normen en waarden als alleenzaligmakend aan anderen voorhoudt en wil opleggen – zelfs of juist onder de vlag van universele mensenrechten – zonder aan te willen geven of. waarin en hoe die de maatschappelijke verhoudingen rechtvaardiger wil maken. Met de verkiezingen op komst, indachtig Bolkesteins’s vorige successen, trommelen de rechtse liberalen weer zoals gebruikelijk – doch zonder er na de stemmenwinst ooit wat aan te doen – op de verkwistende miljardenuitgaven aan asielopvang ten bedrage van jaarlijks ¦ 7 miljard op z’n minst. Met honderdduizenden stromen immigranten Nederland binnen onder volle medeplichtigheid van de VVD, alle burgerverzet ten spijt, onder schaamteloos moralistisch uitbuiten van schuldgevoelens en inspelen op angst voor sociale uitsluiting. De VVD’er Henk Kamp maakt enige vrijblijvende aanmerkingen, een vorm van drogverzet terwijl het land de dupe blijft. Land en volk bloeden maar door, materieel en cultureel. maar er is ‘gelukkig’ een ‘ethisch’ gemakkelijker verkiezingsthema gevonden. Een – voor de politiek – veel dankbaarder onderwerp om de verkiezingsstrijd over uit te vachten is de kwestie der arbeidsongeschikte binnenlanders, waarvoor je je moreel niet hoeft te verantwoorden en er flink stoer de beuk in kunt zetten: geen gedoog en nieuwe strengheid. Buurmeijer (PvdA): "ziek is een vorm van sociaal gedrag", wil de WAO alleen nog voor blijvend ernstig lichamelijk gehandicapten. Het CDA schrikt ervoor terug, niet om ethische redenen, maar om electorale: het gaat 2 miljoen betrokken kiezers aan. Het sociale zekerheidsstelsel wordt met een noodgang afgebroken en de collectieve overdrachtsuitgaven kunnen naar anderen toe en elders heen. Uit al het voorgaande mag U duidelijk zijn dat voor ons een ‘rechtse’ volkspartij die meent het te kunnen doen zonder royale, gulle financiële en sociaal-economische maatregelen ten gunste van de middenmoot van lage en middeninkomens die krom liggen om de kosten op te brengen voor overheden, verhuurders, woningenverkopers, hypotheekbanken en nutsbedrijven, aan te merken is als een club van volksverlakkers. Juist echter over lastendalingen voor de burgerij: de helft van de inkomstenmeevallers moet erheen volgens de Zalm-norm ! , en over algemene huurverlagingen bewaren politici angstvallig het stilzwijgen! Wat wel in de verkiezingen een toponderwerp beloofd te worden, zijn extra uitgaven voor onderwijs, zorg en veiligheid met praatjes over ‘publieke armoede in een ‘rijk land’, waarvoor de burger weer extra mag dokken. De linkse partijen zullen zich opstellen als redders van de publieke zaak die toch streng zijn om op te vangen 'wie het werkelijk nodig heeft'. Rechts zal nog minder willen gedogen, wil nog meer sancties en zal zich opwerpen als beschermer van moraal (CDA) en gesettelde huizenbezitters (VVD). ‘Streng’ zal ‘in’ zijn, erna komt paars 3 of – met CDA – bruin zoveel.
51
Het idee van een zeehaven in Brugge ging leven door een publicatie van waterbouwkundig ingenieur Allbum de Maere, D'une communication directe de Bruges 224; la mer (1877).
52
2. Absoluut al uw wachtwoorden wijzigen. Het vorige wachtwoord van uw account is waarschijnlijk bekend bij de hackers, dit wachtwoord kunt u daarom het beste nooit meer gebruiken. 3. Na het verwijderen van virussen, het herinstalleren van uw computer, en het aanpassen van uw wachtwoorden neemt u opnieuw contact met ons op via redactie@2dehands.be (België) of redactie@tweedehands.nl (Nederland).
53
Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van uw bestelling? Of heeft u meer informatie nodig over een van onze producten? Welkom bij mijn allereerste; Blog #1 - Ik ben Kiki, en ik zal mijn verhalen delen op de website van Hemp-store. Ben je nog niet bekend met cbd, en wil je er meer over weten? Lees dan met mij mee en ik leg je uit in begrijpelijke taal wat het is, en wat het voor je kan doen. Daarbij zal ik altijd een bron vermelden waarbij de Lees meer Wij zijn van 07:00 – 22:00 bereikbaar voor al uw vragen. Klik op de Contact pagina om een email te sturen of bel ons op het nummer onderaan de pagina.
54
Hoge densiteitsspaanplaat met ongeschuurde, harde oppervlakte en sterk schroefbare kern, verlijmd met MUF-lijm. De plaat ondergaat minimale uitzetting en zwelling o.i.v. hoge luchtvochtigheid. Geschikt voor dragende toepassingen in vochtige omgevingen en kan als betonbekistingsplaat aangewend worden. De plaat is goed zaagbaar en heeft een lage formaldehyde-emissie (E1 klasse).
55
Er wonen Giegengacks, Gigengacks en Geigengacks verspreid over de hele wereld, maar ze zijn allemaal familie van elkaar. De wortels van de Giegengack-familie liggen in Kleinschmalkalden, een klein dorpje in Thüringen, diep in het groene hart van Duitsland. Ga met ons mee op onderzoek naar je roots en duik in de verhalen op deze website. Over de verschillende takken van de familie, over de betekenis van de naam Giegengack, over Kleinschmalkalden. Maar mail eerst snel je gegevens, want als Gi(e)gengack hoor je in de stamboom thuis! Veel plezier.
56
Zijn hele leven was hij de carrousel-man, dag in dag uit op reis met en werkend in zijn draaimolen. Nu, met het overlijden van Tonnie Gigengack afgelopen zaterdag 13 augustus 2016, houdt deze familietraditie op te bestaan. Er is geen opvolger gevonden in de familie om het reizen met deze carrousel voort te zetten. Tonnie Gigengack (77) overleed onverwachts, slechts enkele uren nadat hij met familie nog luisterde naar het prachtige draaimolen-orgel waar hij zo trots op was. Hoe druk hij ook was, hij nam altijd tijd voor een praatje met ons. We zullen hem enorm missen.
57
Weergave: Alle onderwerpen1 dag7 dagen2 weken1 maand3 maanden6 maanden1 jaar Sorteer op: AuteurPlaatsingstijdReactiesOnderwerpWeergaves Richting: OplopendAflopend
58
Komende maandag 11 juni is er een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. Ook vrijdag 22 juni zijn de kinderen vrij. Dan hebben wij onze tweede studiedag. Alle reden voor een feestje op basisschool Geert Grootte vorige week donderdag. Wethouder Verkeer, Rik van der Linden reikte het tweede SCHOOL op SEEF verkeersveiligheidslabel aan de school uit. En daar mag iedereen trots op zijn. Want dat hebben we samen bereikt met alle kinderen die iedere dag opletten in het verkeer en hun ouders die kinderen veilig van en naar school brengen. De wethouder kreeg een aantal fietskunsten te zien. Daarna onthulde hij samen met meester Lentze het bordje voor het tweede label. Alle kinderen kregen na afloop een eierkoek als traktatie. De school heeft het verkeersveiligheidslabel voor de tweede keer verdient. Op school worden niet alleen goede verkeerslessen gegeven. Ook kijkt school samen met de gemeente naar de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de routes die leerlingen gebruiken om op school te komen. Een aantal weken geleden waren er weer praktijklessen op het BSO plein. Het was beide dagen stralend weer! Dinsdag waren de kleuters aan de beurt. Dat was goed te merken aan de hoeveelheid fietsjes die dag op het plein. De basis van de lessen vormde behendigheid op de fiets en het kijken in het verkeer. De kleuters hebben goed hun best gedaan! Woensdag was het de beurt aan de midden- en bovenbouw. Hier borduurden we voort op de behendigheidslessen en het kijken. Voorbeelden wat we geoefend hebben zijn: de noodstop, snel wegrijden, fietsen over een smalle balk, samen fietsen, inhalen, slalommen en richting aangeven. Ook werden de fietsen van groep 8 gekeurd. Zij hebben eind van de maand het praktijkexamen afgelegd. Alle leerlingen die hebben meegefietst, hebben dit gehaald. Gefeliciteerd. Voor volgend jaar is de verkeersgroep nog steeds dringend op zoek naar een ouder die het praktijkexamen wil begeleiden. Voor meer informatie kunt u bellen met Lilian de Korver op 06-12386525 De kleuters hebben vanochtend de laatste dag van hun Geert Groote 4-daagse gelopen. Zij zijn feestelijk binnen gehaald door de rest van de school. Groep 8 leerlingen hebben alle lopers een medaille en kleine traktatie uitgedeeld. De andere kinderen, die met school meelopen, lopen vanavond de laatste etappe. Veel plezier en veel succes. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij op donderdag 12 juli ons 35e schooljaar groot willen vieren met een barbecue. Velen van u hebben al gereageerd en het briefje voor de barbecue ingeleverd. Wilt u ook graag aanwezig zijn, geeft u zich dan snel op door het gele strookje in te leveren. Om al een tipje van de sluier op te lichten hebben wij een ijscokar, een frietwagen, salades, heel veel vlees en barbecues geregeld. Vorige week woensdag 30 mei heeft u van ons een aantal brieven gekregen. Als school moeten wij namelijk ook sinds 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De algemene brief geeft aan wat ons bestuur en wij als school gaan doen om aan de nieuwe wet te voldoen. Twee acties uit de brief waren bijgevoegd. De privacyverklaring, die uitlegt welke gegevens wij van uw kind opslaan en bewaren. Ook legt de verklaring uit waarom wij deze gegevens nodig hebben en staat erin dat u altijd het recht heeft deze gegevens in te zien. U mag ook vragen gegevens te veranderen of te verwijderen. Wij kijken dan of dat mogelijk is met de wettelijke voorschriften. De brief “Toestemming publicatie foto’s en video’s”. In deze brief leggen we uit hoe wij foto’s en video’s gebruiken. U kunt aangeven voor welke onderdelen u toestemming geeft. Jaarlijks zal deze vraag gesteld worden en ook tussentijds kunt u uw keuze veranderen. Veel strookjes zijn al ingevuld en in de klassen ingeleverd. Heeft u dit nog niet gedaan, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? Als bepaalde onderdelen niet duidelijk zijn, neemt u dan contact op met ondergetekende. De sponsorloop is al weer een poos geleden en het geld is nu ook echt geteld. De kinderen hebben € 2.561,41 bij elkaar gelopen. Hiervan gaat de helft naar de High Five Foundation.
59
Deze babes zijn vrolijke schatjes die zonder te stoppen willen kussen.Wijfies zijn zoekenden naar daten om heel snel sex te hebben. Deze verleidelijke vrouwtjes plaatsen hun oproepen op het internet want ze verlangen naar afspraakjes maken. Ben je een lekkere vent en wil je met een vrolijke slet afspraakjes maken, welkom op deze site.
60
5 voortvluchtig een gevangene zonder geheugen ontsnapt en groeit uit tot een held tijdens zin vlucht verschijnt voor hem de geest van een 18eeuwse meisje DOC
61
272 ontaarde cirkels en zo was er weer een magische cirkel ontstaan gevormd door mannen ditmaal met het hoofd gebogen DOC
62
367 vormingswerk theorie praktijk 5 functie en toekomst van het vormings en ontwikkelingswerk met volwassenen in de nederlandse samenleving DOC 404 achter het stuurhandleiding voor de weggebruiker voor het behalen van het rijbewijs namens autorijschool schakenbosch DOC
63
495 een kindje krijgen met een kunstverlossing oefenboek voor tangverlossing vacuumextractie ingeleide bevalling zwangerschapsvergiftiging zwangerschapssuiker en keizersnede DOC
64
771 het messias mysterie raadselactige documenten in een eeuwenoud graf dubieuze bemoeienissen van het vaticaan en de onthulling van een sensationele waarheid DOC
65
981 wat gebeurde er werkelijk belangrijke gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis opnieuw ontrafeld DOC
66
1324 honderd jaar fransche kunst tentoonstelling in het stedelijk museum amsterdam zomer 1938 catalogus DOC
67
Deze website wordt opnieuw gebouwd. Onze radiostream is te bereiken via URL: www.irhs.caster.fm Van de wedstrijd SC Cambuur – Helmond Sport (vrijdag 19 oktober 2018) doet IRHS LIVE verslag vanuit Leeuwarden. Verslaggever: Mark. Studio: René
68
De website van Hans van Baalen gebruikt javascript. Zet uw javascript aan om te volledige website te zien. De VVD wil geen Eurobonds, geen gezamenlijk Europees leger, geen belastingaanslag van de Europese Unie en zet zich in voor een lagere afdracht aan de EU. Het handelsverdrag van de EU met Japan kan Nederland 4 miljard euro opleveren, dat met Canada 2 miljard en met de VS wel 5 miljard. Dat gaat om echt geld en echte banen. In de strijd tegen onnodige EU-regels moeten in de Europese Waakhond echte ondernemers deelnemen. Nederlandse mkb'ers zuchten onder zinloze regelgeving. Door liberaal teamwork tussen Van Baalen, Rutte en Verhofstadt is de begroting van de Europese Unie met een kleine € 5 miljard per jaar verlaagd: een trendbreuk. Er moet een ’rode kaart’ komen: als een meerderheid van de 28 nationale parlementen zegt een voorstel niet te willen, dan zou de Commissie dat moeten intrekken. Hans van Baalen, voorzitter VVD in EP: Martin Schulz (SPD) wil de VS van Europa en wie dat niet wil moet opkrassen. Schulz en de SPD vormen daarmee een grote bedreiging voor de toekomst van de EU van de 27. Bondskanselier Angela Merkel moet afstand van plannen Schulz nemen. Anders leidt een nieuwe grote coalitie van CDU/CSU en SPD haar politieke einde in en dat van een efficiënt, slank en effectief Europa! Vol trots liep hij vooraan in de stoet vandaag. Oud-regiopresident Puigdemont was het stralende middelpunt van de grote Catalaanse demonstratie in Brussel. Eindelijk kon hij de Europese Unie laten zien dat hij er nog toe doet. De afgelopen maand heeft hij in Brussel vrijwel niemand kunnen spreken.
69
VVD-leider in het Europees Parlement, Hans van Baalen, feliciteert de Nederlandse regering met het binnenhalen van Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Uiteindelijk gaf de kwaliteit van Amsterdam en Nederland als vestigingsplaats de doorslag. Van Baalen en andere Nederlandse EP-leden hebben het Nederlands bod actief ondersteund en zijn blij met de keuze voor Amsterdam en de positieve effecten voor vestigingsplaats Nederland. Nepnieuws is in toenemende mate een gevaar voor Nederland en het kabinet geeft de bedreiging grote prioriteit, dat meldt minister Ollongren van binnenlandse zaken aan de Tweede Kamer. Ze wijst daarin meer dan ooit in de richting van de Russen. VVD-Europarlementariër Hans van Baalen ziet het liefst dat IS-strijders die nu nog actief zijn in het kalifaat, niet terugkeren naar Europa. “Deze mensen zijn wandelende tijdbommen. Ze moeten tegengehouden worden en niet hier komen”, zegt Van Baalen in het tv-programma WNL op Zondag. Nu Islamitische Staat steeds minder grondgebied heeft, proberen Nederlandse jihadgangers terug te keren naar hun thuisland. Doordat het toezicht op deze jihadisten in Griekenland slecht geregeld is, zijn deze strijders ‘tikkende tijdbommen’. Dat zei VVD-Europarlementariër Hans van Baalen vandaag in het radioprogramma WNL Op Zaterdag.
70
RUTTE III / Deze week stond zijn derde kabinet op het bordes van Noordeinde. Wie in zijn netwerk zijn, naast de 23 nieuwe bewindslieden, allemaal belangrijk voor minister-president Mark Rutte? Elsevier Weekblad zocht het uit. Niemand in de VVD bezit zo’n groot internationaal netwerk als Van Baalen (57). Toen in juli 2014 in Oekraïne de MH17 crashte, belde Kiev eerst hem voor het nummer van Rutte. De samenstelling van het nieuwe kabinet valt in de smaak bij het corps diplomatique. ,,Dit team heeft een pragmatische inslag”, constateert de Marokkaanse ambassadeur Abdelouahab Bellouki. ,,Een praktisch ingesteld kabinet”, volgens de Amerikaanse zaakgelastigde Shawn Crowley. ,,De kopstukken ken ik al”, klinkt de tevreden reactie van Dirk Brengelmann, ambassadeur van onze belangrijkste handelspartner Duitsland. Het Brexit-dossier wordt dikker en dikker. Maar schot in de zaak zit er nog onvoldoende, zo werd geconcludeerd tijdens de Europese top deze week in Brussel. Over welke gevolgen deze ‘impasse’ heeft, wordt zaterdagmiddag in Kamerbreed gesproken met de Europarlementariërs Hans van Baalen (VVD), Dennis de Jong (SP) Paul Tang (PvdA).
71
Zoals jullie misschien bij de voorstelling van onze heemkring al hebben gelezen, kunnen ook familiekundigen en al diegenen die aan stamboomonderzoek doen, bij ons hun gading vinden en willen wij daadwerkelijk steunen. Wij beschikken over de volldige reeks parochieregisters (1615-1930), land- en cijnsboeken (1400-1735), honderden copies van archiefstukken uit rijksarchieven en het kasteel van Gaasbeek, een omvangrijke verzameling foto's en dia's, overlijdensberichten en doodsprentjes, kiezerslijsten, krantenknipsels en familie-, heem- en geschiedkundige tijdschriften met genealogische inslag, publikaties van heel wat West-Brabantse heemkringen. Kortom wij verzamelen en bewaren alles wat op geschied- en heemkundig vlak voor onze gemeente en haar bewoners van belang kan zijn, zowel voor het heden maar zeker ook voor de toekomst. Het ligt ook in onze bedoeling het genealogisch onderzoek te stimuleren en aan te moedigen en tevens als brug te fungeren tussen al de genealogen met familiekundige roots in Bodegem. Het ter beschikking stellen en toegankelijk maken van een in hoofdzaak op Bodegem gericht aanbod van genealogische informatie, is één van onze hoofddoelstellingen. Aan al diegenen die reeds een genealogisch onderzoek naar Bodegemse families hebben verricht, zouden wij willen verzoeken met ons contact op te nemen en aldus mede te werken aan de totstandkoming van een voor iedereen toegankelijke familiekundige databank.
72
Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen via redactie@2dehands.be (voor ons platform 2dehands.be) of redactie@2dehands.nl (voor ons platform 2dehands.nl. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen u verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Lees meer in ons privacybeleid over het wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens. Log in. Ga naar mijn profiel en kies de optie 'bewerk profiel'. Vergeet niet te bevestigen met ' Wijzigen opslaan'. 3. Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik op ’Wachtwoord vergeten’ en vul uw e-mailadres in. We sturen u een e-mail: volg de instructies en kies een nieuw wachtwoord. Daarom raden wij u aan aangifte te doen bij de politie. Zij kunnen u hiermee verder helpen en eventuele gegevens bij ons opvragen via een vordering. Helaas gaat het ook wel eens fout. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over wat u kunt doen mocht er onverhoopt iets zijn misgegaan. Neem contact op met de (ver)koper en probeer er samen uit te komen. Het is heel goed mogelijk dat er een misverstand in het spel is. In dat geval lost een telefoontje vaak erg veel op. Mocht u er met de (ver)koper nog niet uitkomen dan kunt u het beste een brief sturen naar de persoon in kwestie. In deze brief geeft u te kennen wat er fout is gegaan en dat u heeft geprobeerd contact op te nemen. U verzoekt dat er contact met u wordt opgenomen om de zaak te regelen en als dit mocht uitblijven, u aangifte bij de politie doet. Het is verstandig om deze brief aangetekend te versturen. Bij de provider navragen van wie het ipadres is, waarmee de oplichter opereert. Bij dit laatste kunnen we eventueel ipadressen opzoeken van de adverteerder Neem contact op met de politie. Hoe meer mensen naar de politie gaan des te hoger de prioriteit ligt. U dient dan naar uw lokale politiebureau te gaan en de volgende informatie mee te nemen: Gegevens van de andere partij (e-mailadres, telefoonnummer, naam, adres, etc.), voor zover u die heeft. Misschien krijgt u de indruk dat zaken doen via het internet erg onveilig is. Het tegendeel is echter waar! We krijgen erg veel mailtjes van mensen die een goede deal hebben gesloten op onze website. In de meeste gevallen gaat alles goed en is iedereen tevreden met de gang van zaken. Soms gaat het echter mis, en om u zo goed mogelijk hiervoor te behoeden, hebben we besloten bovenstaande pagina te maken. Succes en bedankt voor uw medewerking! Nee, dat hoeft niet. Als u uw 2dehands.be profiel verbindt met uw Facebookaccount worden beide accounts door 2dehands.be aan elkaar gekoppeld. Om de verbinding tussen uw 2dehands.be profiel en Facebook te verbreken, moet u de Privacyinstellingen in uw Facebookaccount aanpassen. Als dat gebeurd is, kan u niet meer inloggen op 2dehands.be via Facebook. U kan de verbinding wel altijd herstellen. Zie: 'Hoe koppel ik mijn 2dehands.be profiel aan mijn Facebookaccount'. Zet noreply@2dehands.be (België) of noreply@tweedehands.nl (Nederland) in uw adresboek. Zo blokkeert uw spamfilter onze e-mails niet.
73
Sinds drie weken ben ik op het Antilleneiland Bonaire. Als predikant van de Verenigde Protestantse Kerk van Bonaire (VPKB). Een debuut, want verder dan een afgeronde studie theologie ben ik nooit gekomen. Het eiland is vacant sinds 2010, toen de toenmalige dominee met emeritaat ging. Er werd haast gemaakt met de benoeming van een opvolger, want op 10 oktober van dat jaar (10/10/10, hier een begrip) zouden, als onderdeel van de nieuwe Koninkrijksovereenkomst, op de Antillen voor het eerst in de geschiedenis kerk en staat gescheiden worden. Tot 10/10/10 benoemde de overheid predikanten en priesters en betaalde hun traktement. Na die datum was dat afgelopen. Althans voor de nieuwkomers. Vanwege hun rechtspositie, ze waren immers ambtenaren, kregen de zittende, of liever gezegd staande, geestelijken hun traktement doorbetaald tot het einde van hun dienstverband. Begrijpelijk dus dat de VPKB alles op alles zette om voor 10/10/10 een nieuwe predikant benoemd te krijgen. Dat leek te lukken. Er werd een predikant gevonden en een maand voor de bewuste datum stuurde de Kerk een voordracht tot benoeming naar Curaçao. Helaas, de overheid is soms even grillig als ondoorgrondelijk. Ondanks alle smeekbeden om een beslissing verdween de voordracht in een la en bleef daar tot na 10/10/10, zodat Bonaire op die beslissende dag vacant was en ‘dus’ de salariskosten van de nieuwe predikant zelf moest dragen. Gezien de omvang van de gemeente en het ontbreken van een systeem van Vrijwillige Bijdragen, een onmogelijke opgave. De beoogde predikant zag van zijn benoeming af en het is aan de fractie van de Christen Unie in de Tweede Kamer te danken dat toenmalig verantwoordelijk minister Donner, na intensief lobbyen, zijn hand over zijn hart streek en als compensatie Bonaire alsnog wat geld ter beschikking stelde. De Kerkenraad besloot dat geld maar even vast te houden en voorlopig te werken met tijdelijke predikanten. Met een voorkeur voor gepensioneerden. Ze zouden een huis ter beschikking krijgen en een auto en verder ook figuurlijk pro deo werken. Bij het zoeken naar dit soort tijdelijke waarnemers kwam ik, totaal onverwacht, in beeld en zo ben ik hier twee maanden, van 1 mei tot en met 2 juli, waarnemend predikant. Ik kijk mijn ogen uit en dat komt vooral door de bijzondere voorgeschiedenis van de VPKB. De Antillen zijn voor negentig procent katholiek. De protestantse kerk is tot op grote hoogte de kerk van de Nederlanders. Zo had Bonaire omstreeks 1940 5725 inwoners (thans zo’n 14.000). Daarvan waren er 5475, meer dan negentig procent, katholiek. Er waren twee katholieke kerken. Een in de hoofdplaats Kralendijk en één in het dorpje Rincon. De pastoor van Rincon kreeg het begin jaren dertig van de vorige eeuw aan de stok met een deel van zijn parochianen. Volgens sommige bronnen weigerde de pastoor een onwettig kind te dopen van een religieus gemengd (protestant en katholiek) stel. Volgens andere wilde een groep parochianen, behorend tot een paar families en allen afkomstig van het gehucht Playa Grandi, niet ver van Rincon, de bijbel in hun eigen taal, het papiamento lezen. Toen ze met een papiaments Nieuwe Testament bij de pastoor kwamen en hem hulp vroegen bij de uitleg, was zijn reactie dat daar niets van kon komen, waarna de geestelijke het boek voor hun ogen verscheurde. Beide versies lijken waar. In Kralendijk stond in die jaren ds. A. van Essen. Van Essen had een zendingsachtergrond. Toen de groep uit Playa Grandi bij hem kwam met hetzelfde verzoek als ze eerder aan hun pastoor gedaan hadden, reageerde hij positief. Dat was in juli 1932. Binnenkort precies tachtig jaar geleden Daarna ging het snel. Met eigen handen bouwde ‘Playa Grandi’ een protestants kerkje in Rincon. Twee jaar later, in 1934, was het klaar. Het staat er nog steeds en er zijn nog steeds diensten. Zo heeft de Protestantse kerk van Bonaire behalve Nederlandse ook Bonairiaanse wortels en beschouwen de Bonairiaanse protestanten Rincon als hun geestelijke bakermat, terwijl de Nederlanders op Kralendijk georiënteerd zijn. Onder die Nederlanders vind je alle schakeringen van het Nederlands protestantisme. Van de Protestanten Bond tot de bevindelijke kant van de Gereformeerde Bond. Je merkt het aan de liederen in de dienst. Vrolijke opwekkingsliederen in het Papiamento, afgewisseld met liederen uit het Liedboek of uit de bundel van Joh. de Heer. Ik laat me overspoelen door die diversiteit. Ik zie hoe een kerk, ondanks grote culturele verschillen, kan functioneren als gelovigen elkaar de ruimte geven. Mensen die tijd en energie investeren in de kerk, investeren iets van zichzelf. Dat doen ze ook in hun beroepsmatige leven. Al krijgen ze voor dat laatste een salaris. In de kerk krijgen ze dat niet. Dat voelt alsof ze aan de kerk iets van zichzelf, een geschenk in de vorm van tijd en aandacht, geven. Wie een geschenk geeft, is kwetsbaar. Het geschenk moet niet te groot zijn, maar ook niet te klein. Het moet in overeenstemming zijn met de relatie tussen degene die geeft en degene die ontvangt. De ontvanger moet het met de juiste toon accepteren. Niet te overdreven, maar ook niet te koeltjes. Het besturen van een kerk, maar voor iedere vrijwilligersorganisatie geldt hetzelfde, is daardoor geen sinecure. In Nederland niet, maar in een multiculturele omgeving als Bonaire al helemaal niet. Vandaar mijn fascinatie. Ondanks het feit dat de Kerk hier nu twee jaar vacant is, leeft ze. Er is enthousiasme. Er is saamhorigheid. Ik zie nu eens van binnenuit, en niet als langstrekkende gastprediker, hoe belangrijk de zondagse diensten voor het functioneren van de kerk zijn. Als een moment van samen zijn. Een moment van de Geest. Het is alsof deze nieuwe Bonairiaanse wereld wordt opgetrokken naast mijn andere, persoonlijke wereld. De wereld van het gemis, het verlies. Het is een merkwaardig gevoel, waar ik nog geen vat op heb. Mijn persoonlijke wereld wordt bepaald door de dood van Aartje, mijn lieve dochter die ik iedere dag mis. Tranen in de ogen als ik alleen maar aan haar denk. Ondanks al het nieuwe en de inspiratie die het me geeft, blijft het gemis onverdragelijk en even moeilijk te bevatten als vlak na haar dood. Ook al is het nu al weer bijna vijf maanden geleden. Zou het zo gaan? Zou het zo gaan dat je geleidelijk aan een nieuwe wereld om je heen schept en dat los daarvan de wereld van het verdriet blijft bestaan? Zou het daardoor komen dat echt diep genieten, genieten vanuit het besef ‘alles is goed’, niet meer lukt. Hoe zeer ik ook geniet van de zee, de zon en de wind van Bonaire, van de geestelijke diversiteit in de kerk, van de ontmoetingen en van de mensen, het blijft genieten in een beperkte wereld. Er is iets weg, iets definitiefs verloren. Tegelijk gaat het leven door. Soms denk ik: wat zou het allemaal mooi geweest zijn, als de dood niet had toegeslagen. Een onzinnige gedachte, want de dood heeft wel toegeslagen. Hoe leven we verder nu de dood zo intiem bij ons is binnen gedrongen? Ik zoek, denk, heb het nog niet gevonden. Ik leef in twee werelden. Misschien wel voorgoed. Heb net ook het stuk gelezen’en de wind zal blijven waaien’. Heb zelf vorig jaar 3 maanden in het ziekenhuis gewerkt, in het kader van ‘kennis vergroting’en herken veel in beide verhalen. Veel bedacht door Nederland, veel verkeerde energie, helaas. Zou graag van gedachten wisselen eens. Door mijn broer Jop werd ik attent gemaakt op beide verhalen.(Ik ben een dochter van Tiddo Mendelts, ooit dispuutgenoot). Vr. groetend, Berthie
74
Ooit ben ik begonnen met Tàijí. Nu alweer jaren later ben ik er nog steeds mee bezig en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. De gelaagdheid van het bewegen is zo enorm fascinerend. Het maakt dat ik altijd weer nieuwe dingen in de bewegingen kan ontdekken en zo ook in mijzelf.
75
Deze vader heeft het echt naar zijn zin, hij heeft twee dochters zo gek gekregen dat ze seks met hem hebben. Niemand mag dit te weten komen, maar toch zijn de films uitgelekt op het net! Kijk met ons mee hoe hij zich vergrijpt aan hun prille lichamen en hoe ze om beurten hun vader diep afzuigen en op zijn pik rijden om hem te verwennen. Er is altijd wel een goede reden voor een familie fuif vind vader en zo ook vandaag neukt hij zijn twee dochters op de bank, als moeders de deur uit is om te logeren bij haar zus. De dochters geven wel gehoor aan hun ouwe heer omdat ze bang zijn om op straat gezet te worden. Kom maar lekker op paps harde incest piemel zitten, dan zal ik je poesje eens lekker vullen met een echte mannen pik! Das veel beter dan dat schorem uit de disco die niks om je geeft en je alleen vol wil spuiten en je daarna te dumpen. Je vader zal jullie nooit verlaten. Neuk me maar lekker af met die geile lijven van jullie en maak ons klaar! Wacht niet langer en bel snel voor toegang! Henk is een ouwe zuipschuit en zijn vrouw heeft daarom de benen genomen naar onbekende bestemmign en liet daarmee hem en hun twee dochters in de steek. Typisch incest gezin waarbij de vader zich vergrijpt aan zijn kroost. In een dronken bui schalt hij dat hij het leven zuur zal maken van zijn dochters als ze niet gehoorzamen. Ze moeten het huishouden doen, de was en de tuin. Als echte opdracht heeft hij het behagen van de man in huis. Dit staat op nummer één van zijn lijstje. De avond valt en de gordijnen gaan dicht. het avondeten is net op en de dochters moeten bij hun vader op de bank komen zitten.Zo en nu is het pappie tijd zegt hij. Doe jullie slipjes maar uit en kom nast je vader zitten. Ze meiden doen aarzelend wat hun vader opdraagt uit angst voor een woede bui. één links en één rechts dan kan ik jullie tegelijk lekker verwennen met mijn vingers. en de vieze incest vader vingert zijn dochters. Nu mogen jullie zelf kiezen wie me als eerst gaat neuken! Bel snel voor toegang tot deze incest site en je ziet he het afloopt! Vader en moeder in de huiskamer die met elkaar vozen en hun dochter die erbij zit als een lam vogeltje. De ouders vinden dat hun dochter maar mee moet doen in hun sexspel, want zo komt dat schele kind nooit aan een vriendje dus besluiten ze dat dit dus de oplossing is van haar probleem. Schroom maar niet meisje zegt haar vader. Zuig mijn pik maar zachtjes af, dan zal ik je leren wat orale sex is. Je moeder kan heerlijk pijpen, dus volg naar maar in de voetsporen van huiselijk pijpkonijn! Hmm kermt de vader, tewijl moeder het kutje van hun dochterje likt. Jij bent ons kleine pretparkje, vind je het geil om met ons mee te spelen lief kind? De dochter knikt van wel, maar diep in haar hart schaamt ze zich rot voor dit incest schandaal Onder druk van haar ouders blijft ze meedoen met deze neukpartij en geeft ze gehoor aan alle perverse sexlessen die haar ze in petto hebben. Dit is Dennis, hij wordt op een morgen betrapt door zijn moeder als hij aan het masturberen is. Hij schaamt zich dood, want net op het punt dat hij klaarkomt, spuit hij over zijn buik en het zaad druipt zijn navel in. Zijn moeder glimlacht en die zegt heel lief: Zo das een lekkere verassing, schaam je maar niet voor de rommel hoor, je moeder likt het wel van je buik! Zo gezegd, zo gedaan en ze gaat naast hem zitten en likt het sperma van haar zoons buik en uit zijn navel. Ze kijkt hem ondeugend aan en laat zo maar zijn pik in haar mond glijden! Hmm wat een geile knoeperd heb je jongen, daar lust ik wel pap van! Dennis is met stomheid geslagen maar wel enorm opgewonden. Zijn moeder pijpt hem door in haar keel en voelt dat hij klaarkomt. Op dat moment knijpt ze zijn pik heel hard vast en zo voorkomt ze dat hij begint te spuiten. Dit spelletje herhaald ze nog een aantal keer om hem het hoofd op hol te brengen. Hij is zijn moeder inmiddels flink aan het vingeren en masseerd haar G-spot en ze begint te schokken. Oh jongen wat een lekkere vingers heb jij toch, ga je nu je moeder neuken? Kom snel kijken voor de film! Arie dwingt zijn kleine zusje tot seks. Hij heeft haar gebombardeerd tot zijn persoonlijke sexslaaf en dat moest geheim blijven. Deze bloedschande zou zijn reputatie behoorlijk schaden. Ook zou hij zijn baantje als vakkenvuller kwijt kunnen raken. Das dan pech Arie! Op een dag tijdens een verhitte neukpartij worden ze betrapt door hun moeder, die op de koop toe ook nog eens mee wilt doen. Daar had Arie niet op gerekend. Zijn moeder stelt steeds maar geile dingen voor en zo ontstaat er een heuze incest familie. De dochter wordt overal voor gebruikt binnen dit incest trio. Zo moet ze altijd de kut van haar moeder schoonlikken als haar broer deze heeft volgespoten en ook wordt ze soms urenlang gedwongen om haar moeder te masseren en haar met een dildo klaar te maken. Op een dag heeft moeder het geile idee om hun incest seks op video vast te leggen en deze werden weer gevonden door een vriend van Arie die ze ons aanleverde voor wat geil internet vermaak! Wacht niet langer en kom verder. Morgen is het te wellicht te laat en offline! Deze incest video gaat over Bob en zijn geheime relatie met zijn moeder. Bob is 22 jaar en woont nog steeds thuis. Zijn vader werkt op een booreiland dus zijn moeder was vaak alleen. Op een dag betrapt hij zijn moeder onder de douche als ze zichzelf klaarmaakt met de douche straal. Hij staat al een poosje te gluren en ziet de geile blik in het gezicht van zijn moeder als ze keer op keer klaarkomt. Zij had echt niks in de gaten en genoot met volle teugen van het harde water tegen haar klitje.. Als zijn moeder weer klaarkomt stapt hij de douchecabine binnen en begint hij direct aan haar tepels te zuigen en pakt haar bij der kutje. Hmm dat zag er geil uit mam, wat zou ik graag mijn pik diep in je spleetje leeg voelen spuiten om je daarbij aan te kijken hoe je klaarkomt op het beukende gevoel van je zoons pik in je schede! Zijn moeder staat in vuur en vlam en kan niet meer helder nadenken van opwinding. Kom jij kijken hoe Bob zijn moeder keer op keer neemt en zijn pik in haar mond, reet en kutje leegspuit? Zo pervers zag je het nog nooit! Dit is Tim en hij betrapt zijn eigen moeder met haar zus in bed, elkaar likkend en strelend en niemand die dit ooit vermoed had. Zijn geile moeder heeft al sinds haar tienerjaren een incest relatie met haar eigen zus. Ook nadat ze beide getrouwd waren gingen ze stiekem door. Nu is het geheim gedeeld met hun zoon en neefje. Zo zo dames, dat ziet en lekker geil uit zegt Tim heel stoer. Ik mis toch wel een beetje de xxxfactor van een geile pik in dit sexspel. Het lijkt me geil om mee te doen want ik fantaseer al jaren van een trio met twee rijpe dames. Dat dit mijn moeder en tante zijn vind ik alleen maar kinky! Jullie kunnen het ook weigeren, maar dan verklap ik dit geheimpje en dan komt alles uit! Zijn moeder en tante stemmen in met zijn voorstel onder druk van Tim. En eigelijk vinden ze het ook wel geil om Tim deel te laten nemen. Dan wordt hij immers onderdeel van hun incest relatie en valt er niks meer te verklappen. In dat kader nemen ze alles op video op. Dat was stom joh! Nu kunnen we allemaal meegenieten van de incestfilm Het is t.v avondje bij de Jansen, de gordijnen gaan dicht en er worden lekkere koekjes op tafel gezet met wat drinken erbij om het compleet te maken. Tijdens de film bemerkt Jolanda dat haar vader stiekem aan het rommelen is met het kutje van haar moeder. Ze hoort ook het soppende geluid als hij zijn vingers in de schede van deze geile incestmoeder neukt. Het wordt zelfs zo gek dat ze het zelfs kan ruiken, en ze snuift de scherpe geur uit de kut van haar moeder op en ze krijgt allemaal geile fantasieën door haar hoofd heen. Dan kijkt haar vader Jolanda aan en zegt: Je weet heus wel wat je vader en moeder aan het uitspoken zijn. Doe je mee, of ga je alleen maar op de bank zitten doen alsof het je niks doet? Jolanda is met stomheid geslagen, wordt ze zojuist even uitgenodigd door haar ouders om mee te doen met incest seks op de bank? Ze vind het eigelijk wel heel geil en kruipt dicht tegen haar vader aan en zegt: Gaan jullie maar gewoon verder, ik wil het eigelijk wel van dichtbij bekijken. Dit gebeurt ook en dan raakt ze zo opgewonden dat ze spontaan mee doet met het incest seks spel! Ik zal je vertellen hoe het zover gekomen is! Haar man Henk weet van niks, die heeft het te druk met zijn domme treinbaan op zolder en heeft totaal geen interesse meer in zijn vrouw. Olav werd door zijn moeder ooit betrapt tijdens zijn dagelijkse ochtend rukbeurt. Net op het moment dat hij zijn zaad over zijn buik spoot, stapte zijn moeder binnen. Olav schaamde zich het rood op zijn gezicht. Zijn moeder daarintegen kreeg een geile scheut door haar onderbuik en wordt spontaan kletsnat! Ze lachte naar Olav en ging op haar knieen naast het bed zitten. "Ik zal het wel schoonmaken" Niet met een washandje, maar Wilma likte het warme zaad van haar zoons buik af. Olav kreeg direct weer een keiharde lul en die bleef niet onopgemerkt door zijn moeder. Eerst wat speels met haar tong over zijn onderbuik, en Olav's pik begon te kloppen als een gek. Ohhh mam kermde hij uit toen ze hem begon te zuigen �� KLIK HIER EN BEKIJK DE COMPLETE FILM! Sasja is samen met haar moeder op bezoek bij opa in Oude pekela. Ze zitten gezellig aan de thee als opa ineens zegt: Zeg Annie, weet Sasja eigelijk van ons geheimpje? Sasja kijkt haar moeder aan en denk in de eerste instantie aan een erfenis of iets dergelijks. Haar moeder begint te glimlachen en zegt dat Sasje eigelijk niks van het dit familie geheim afweet. Dat wordt het hoog tijd zegt opa en pakt Annie bij haar kut! Wat de neuk is dit zegt Sasja, wat moet dit voorstellen??? Je opa en ik hebben al jaren een seks relatie schatje, en we zouden het leuk vinden als je met ons meedeed! Sasja trekt een beetje bleek weg, maar aan de andere kant vind ze het ook opwindend en zegt tegen opa en haar moeder dat ze nog even aan wil kijken hoe dit zijn beloop neemt. Opa en haar moeder gaan lekker met elkaar aan de slag en kijken heel geil om beurten tijdens het spel naar Sasja die inmiddels wel een heel nat kutje heeft gekregen, dan neemt ze de stap en zegt dat ze mee wil doen, maar hoe gaat dat eigelijk???
76
Ons doel is u te helpen met het maken van een bestek en/of werkplan. Maar we doen meer, we zijn namelijk uw helpende hand bij het nemen van installatietechnische beslissingen vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering. Rudi is in eerste instantie het aanspreekpunt. Hij bezoekt in principe de klanten en vergaderingen. Hij inventariseert de wensen en eisen en zet in overleg met de klant het plan in grote lijnen op. Tijdens de voorbereiding, en tevens als de klant dat wenst tijdens de uitvoering, onderhoudt Rudi het contact met alle betrokken partijen en instanties. Ben verzorgt hoofdzakelijk het tekenwerk en ondersteunt bij het maken van de uit te werken projecten. Ben tekent onder andere met AutoCAD, StabiCAD en Revit. Door zijn jarenlange ervaring en accuraatheid is hij een belangrijke spil bij de lopende projecten. Hans is werkvoorbereider en engineer. Hij ondersteunt het hele ontwerpproces en maakt de aanvraagstukken. Hans heeft veel ervaring binnen de installatietechniek en kan daardoor erg goed inspelen op de projectspecifieke aandachtsvelden. Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste, gedreven, MBO of HBO studenten in volgende richtingen: elektrotechniek, telematica, werktuigbouwkundige installaties, beveiliging, domotica. Potentieële stagiares en/of scholen kunnen met ons opnemen voor de mogelijkheden. In de afgelopen 18 jaar heeft Schuurmans Installatieadvies vele projecten gerealiseerd. Van schoolgebouwen tot fabriekshallen, verzorgingstehuizen en nog veel meer. Op de foto's ziet u wat we zoal hebben gedaan. We vinden het belangrijk om in een vroeg stadium bij het ontwerpproces van het gebouw, en de installaties daarin, betrokken te zijn. Op deze wijze kunnen de installaties op een betaalbare, eventueel duurzame, manier vakkundig worden geïntegreerd. Wij zullen als onafhankelijk adviseur nooit zelf als leverancier van materialen en/of installaties optreden. Alleen op deze wijze is onze onafhankelijkheid als adviseur te waarborgen. Wij zijn een klein team met veel potentie. We hebben zeer korte lijnen en geen 9 tot 5 mentaliteit. Ook buiten kantooruren om zullen we als dat nodig is voor onze opdrachtgevers paraat staan. Wij hebben als team genoeg ervaring en expertise om elk project tot een goed einde te brengen, waar nodig hebben we ook nog eens deskundige externe collega's die ons indien nodig helpen. Neem contact met ons op om uw wensen vrijblijvend met ons door te nemen. Wij denken met u mee en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
77
Eens proberen om een escort girl te worden? Hallo it-creative.eu Heb jij zin in een geil vluggertje zonder poespas. neuken en weer gaan? voor 50 euro maken we een afspraak en kom ik.. Particulier Danielle hier, een blonde stoot die kan pijpen als de beste en heel snel een zeiknat kutje krijgt. ik wil al je fanta.. Particulier. Iris vertelt hoe het is om te werken als escort. Wat verdien je, wat maak je mee, en welke eigenschappen heb je nodig om seks te hebben voor geld?. Hier op Sexjobs vind je het grootste aanbod dames van plezier die het fantastisch geil vinden om te neuken zonder condoom. Deze bare Ben altijd in voor een lekkere hete date, en wil vanalles met jou doen om jou te verwennen, behalve. Ontvangst en escort in Limburg Geile meid 33 jaar ben ik met geile ERVARI. 8 jan Vindt alles je een paar andere kant magisch verliezen hun plassen tijdens sex sex voor mannen afsched hete meiden porno kinky stel rijp metgezel te settelen, is volledig onschuldig en de stad verhuisde. Op zoek naar % gratis porno en sex? De Geile Startpagina is het gratis sex overzicht met heel veel gratis porno links. Toevoeging van een verzonnen persoon die sexy dress video vrouw betaalt voor sex katwoude porno films nederlands kinky tijd de klosse werken in forums en vanaf daar ging voorbij. Lees meer. ONTVANGT DISCREET rijpe vrouw mooi licha. | Rotterdam. Ik ben een rijpe vrouw,met een mooi lichaam,ik bied aan sex met condoom,oraal zonder condoom,geen extreem,goed striptease,massage relaxing, en ben goed bewegelijk,ik ben heel lief en heel Bel voor contact: *** toon nummer. Dames van plezier voor een sex afspraak vind je op it-creative.eu? Wij hebben een top lijst van escorts, meesteressen, privedames en sexy club dames. Alleen Escort!! Milf 54j,,grote borsten, 80D, volslank,licht getint,bruin halflang haar,bruine ogen,slanke benen. Alleen mannen van Nederlandse afkomst. Jongere mannen ook welkom Ik kom graag langs om je te verwennen. Doe aan normale it-creative.eu en relaxed. Pijpen kan eventueel zonder condoom,mits alles . Body to body massage advertenties. Ben je op zoek naar een geile body to body massage bij jou in de buurt? Op Sexjobs hebben wij het grootste aanbod van body to body massages. Kom nu genieten van een heerlijke B2B massage, sensueel en ondeugend, het ultieme genot speciaal voor jou!. Zin in een heerlijke erotische massage! | Tilburg. Zin in een heerlijke erotische massage!!.. Kom dan naar Kim Nederland, we hebben mooie sensuele en vooral sexy dames voor u. Even een lekker Body to Body, of een Heerlijke Tantra. Bel voor een Bel voor contact: *** toon nummer. Lees meer. Zoekresultaten voor. 17 jan erotische massage brunssum 1 2 3 video. Erotische massage brunssum kim holland gratis videos neuken met 2 vrouwen overijssel,kampen met paiq geven. Body to body sex massage video, Duidelijk wanneer bisex gay massage Klik hier om Porno mooie fotos van vrouwen webcm sex - Clown Larry deel. Vind een betrouwbare sexdating website binnen enkele muisklikken en scoor direct een sexdate. Ruim onafhankelijke sex reviews over sexdating websites. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de websites van Sanoma. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op " Cookie instellingen. U kunt diverse criteria selecteren waarop u alle sites wilt vergelijken. U kunt bijvoorbeeld selecteren op hoger opgeleid, Christelijk of senioren. Op it-creative.eu vergelijkt u maar liefst 38 Nederlandse datingsites. Ook kunt u op Gratis Datingsite reacties en ervaringen van bezoekers lezen over Seks daten . Zo krijgt u. Nieuwste Nederlands Anaal porno. 57%. Video thumbnail. Hollandse amateur hoer is dol op anaal. 72%. Video thumbnail. NL Terri Anaal. 89%. Video thumbnail. Rimmen en rammen met een Nederlandse tiener slet. 72%. Video thumbnail. Anaal creampie. 47%. Video thumbnail. Dé Tube site van Nederland! Gratis Nederlandse sex films van oa. Don en Ad, Rijschool69 en Porno Bob. Geheel gratis, uniek in Nederland, kom je?. De lekkerste en geilste gratis sex films over kijken op het internet! Geheel kosteloos, gratis en voor niets. Kom maar snel en kijk lekker gratis films. it-creative.eu - Gratis Webcam chat, sex chat, cammen/Video chatten box sexcam, webcamchat live | it-creative.eu webcam sex chat. 29 juli Trek in een spannende sexchat in Zwolle? Hier vind je alle online sexchat- dames bij jou uit de buurt! Al deze dames zitten nu achter de cam, en willen direct sex chatten. Selecteer een van de chat-chicks en praat en flirt met haar % live. De sexchat-dames uit Zwolle doen vrijwel alles wat je ze vraagt!. Gratis sexchatten met leuke vrouwen en mannen uit de buurt? Start direct een sex chat, geen account nodig en % gratis (alleen 18+). Vlaams-Brabant · Sexdating» Erotische massage. Als er leuke mannen bij mij uit de regio op deze website staan ingeschreven dan zijn deze welkom om bij mij langs te komen. Ik ben een mollige vrouw die dol is op sex. Wat ik fijn vind om te doen dat is het voorspel. Dit geeft mij een heerlijk gevoel en ik kan dan al. 50+ (sex) partner - Vanavond nog neuken? - it-creative.eu - Prive Flirten Online! - it-creative.eu spannend sexcontact! - it-creative.eu - dating - Erotische Massage - accesstosuccess-africa. eu - Ondeugend! - Prive (sex)cammen! - it-creative.eu (gratis porno) - Swingers. Nederlandse Sex Films:: Gratis Porno films van. Sex filems erotische massage in west vlaanderen, Andere functies maken west sex date met anderen, dook ik een timer erotische massage zuidholland Xxx Erotiek Reizen Voor Alleenstaanden. Sms dating nederlands sex film erotische massage west vlaanderen groningen. nummers van geile vrouwen erotische massage mijdrecht. Mijn bedoeling is Profiel Foto's Video's Webcam Mail mij Voice Recensies. Geiledame AFSPREEK SITE MOOIE KUTTEN, Callgirl escort erotische nuru massage. Nummers van. - Posted by: naakt foto s van vrouwen mooie naaktfoto - In Erotische foto`s van. Ze is een super masseuse. Een massage bij haar is voor herhalling vatbaar. Dus Eva je ziet me snel weer. Je bent een schat van een meid. Succes verder. it-creative.eu: mijdrecht. Mooie vrouwen vrouw zoekt sex enschede · Seks in roosendaal prive dames nl Mooiste meisjes ter wereld erotische paren massage. 24 aug Tips Anale Seks Erotisch Model Aangeboden Lageheide Neuken En Lekker Geil Vingeren Sexcontact Limburg Landvoort Blote Mooie Vrouwen Dating Negerin Ero Massage Videos Verliefd Kenmerken Kolderveen Sexy Beaches Video Extreem Grote Dildo Ejaculatie Vrouwen Siegerswoude Vagina Foto. surft accepteert u deze cookies en gaat u akkoord met de verwerking van de ( persoons)gegevens die met behulp van cookies kunnen worden verzameld en verwerkt voor de onder I) tot en met IV) genoemde doeleinden. Advertentie plaatsen · Inloggen. advertenties gevonden in Contact - escort en thuis ontvangst. Als u verder surft accepteert u deze cookies en gaat u akkoord met de verwerking van de (persoons)gegevens die met behulp van cookies kunnen worden verzameld en verwerkt voor de onder I) tot en met IV) genoemde doeleinden. Advertentie plaatsen · Inloggen. advertenties gevonden in Contact - escort en thuis. Thuisontvangst advertenties van geile huisvrouwen en meiden die zin hebben in een sex avontuurtje. Sexjobs heeft het grootste aanbod dames van plezier die aan thuisontvangst en privéontvangst doen. Neem contact met ze op en je hebt Dit zijn top advertenties. Uw advertentie ook promoten als top advertentie?. Op de volgende pagina's treft u erotisch getinte advertenties aan. Deze pagina's zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. Ja, ik ben 18 jaar of ouder. Nee, ik ben jonger dan 18 jaar. Om te voorkomen dat u of uw kinderen sex of erotische sites bezoeken kunt u een van de volgende websites bekijken. Cybersitter. High Class Heerlijke Erotische Massage. | Den Haag. Wil je eens heerlijk verwend worden? Ik geef je dan een heerlijke professionele erotische massage. Ik masseer je dan met verschillende technieken met mijn ervaren en professionele en handen. Geen Bel voor contact: *** toon nummer. Lees meer. Ik ben Kate, een jonge dame die gespecialiseerd is in het bieden van erotische massage waaronder body to body, tantra, vastbinden of prostaat massage. Ik maak het mogelijk om bij Erotische massage den haag | rotterdam | amsterdam - Den haag - Dit is niet oké! Advertenties gelijkwaardig aan mservice. Op it-creative.eu kun je contactadvertenties plaatsen, bekenden opsporen, evenementen vinden, gedichten lezen en nog veel meer! Surf snel naar it-creative.eu!. Sekscontact gezocht onbewust kopieer je de lichamelijke ervaringen van mensen om wie we veel geven. Happy pancake als zijn borstkas en bekken naar jou toe wijzen, zelfs als hij ergens anders in de kamer naar kijkt, ben jij voor hem op dat moment het belangrijkste in zijn omgeving. Het probleem van de meeste. Honderden single Russische vrouwen worden ingeschreven op onze website elke week. U kunt de geavanceerde zoekopties uitproberen op onze website om de Russische bruid vinden die perfect bij uw wensen past! Naast dit kunt u ook duizenden interessante en mooie mensen bekijken in onze database. Wij zorgen . Het grootste aanbod van dames die een erotische massage geven in Rotterdam. Je kan ook terecht voor tantra, prostaat en Nuru massages. 3 okt Uthai Massage is de spannendste erotische Thaise massagesalon in Rotterdam. Onze dames en ladyboys brengen je tot een ongekend hoogtepunt!. 12 resultaten voor Erotische massage in Rotterdam. Vind telefoonnummers, adressen, websites, e-mail, openingstijden en meer in De Telefoongids & Gouden Gids». 29 nov Category Archives: Massage met sex kostenlose pormos. Film porno nl erotische massage wijchen. 0 Replies. film porno nl erotische massage wijchen. 50% Erotisch. Seks advertentie plaatsen tantra massage salon, Meest sexy vrouw erotik massage limburg, Massaeg sex sex vrouwen. 50 SEXDATE. Erotische massages overijssel vind je op it-creative.eu Bij mij kun je alle jouw fantasieën waar maken en overleggen, ik breng je in een moment van extase en samen kunnen we alles opnieuw beleven. Ik werk dagelijks bij Body en Sun Massagesalon tel receptie Prijs: € 50,00 Enthousiaste masseuse zoekt salon. 14 nov Prijs: € 50,00 Ik ben verslaafd aan. Toon 15 Toon 25 Toon 50 Toon Rijswijk Professor Feelgood. Hilversum Samran Traditionele Thai Massage Salon. Dit verhaal zal wel bedoeld zijn voor de insiders en niet voor de gewone vakantiegangers. sexdating nederland thaise massage heerhugowaard Vind of. Top 10 Vreemdste stranden ter wereld. meest, mooi, meisje, wereld, het doen, geslacht, babe porno video's, grote tieten 's werelds mooiste vrouw.. COM) Kaori Kirara debuut sex film Ondanks haar korte kapsel en vele thai massage nuru geile sexdate nl ben ik normaal niet zo van heeft ze inderdaad wel wat. De lekkerste, mooiste, knapste vrouwen in Bikini. Modellen in badpak. Wie ziet er het beste uit in een. Komt dat bijvoorbeeld doordat hij een mooie vrouw ziet, of moet de vrouw persee shifty schreef op 13 maart @. En man kan de lelijkste vrouw ter wereld zien en een erectie krijgen, Een man kan de hele dag rondlopen in. eotische massage Pornoverhalen Lezen Contact Met Je Ex Putselaar Shemale Vagina Ter Wereld Mannen Hebben Sex Anerveen Beffen Videos Gratis Sex Met Oudere Vrouwen Sengelsbroek Private Sex Video Date Site Reviews Tij. Waarschijnlijk beter voelen zich mooie marokkaanse mannen Te spelen om te. Grote Borsten · Handyman · Harige Kut · Homevideo · Kleine Borsten · Latina · Lesbi · Massage · Mature · MILF · Moeder · Natte Kut · Nederlands · Neuken · Oma · Opa · Openbaar · Oud Neukt Jong · Partnerruil · Pijpen. Xelca en Kim laten zich door de man van de ander afpalen. views. 46 dagen geleden. Porno film - Melizza en Debbie willen partnerruil. Melizza en Debbie willen partnerruil. views. 47 dagen geleden. Porno film - Partnerruil puur voor de seks. Partnerruil puur voor de seks. HD. Goed Nieuws! it-creative.eu en it-creative.eu worden samengevoegd. Pornoleeuw gaat binnenkort sluiten. Ga alvast naar iXXX en geniet van de beste porno van het net. it-creative.eu Meest populaire categorieën. Nederlands · Moeder · Extreem · Oudere · Buiten · 18 Jaar · Zelfgemaakt · Klaarkomen In Vagina · Amateur. Leuke sex films body to body massage breda, Ik zoek een slet direct sex contact. NAAKTFOTO VROUWEN HOERENHUIS BREDA, Gezelschapsdame gezocht sexchats, Thaise sexmassage gratis sexvideos, Leuke sex films body to body massage breda, Wil je mij proeven lieverd, en heerlijke gezogen. 29 jan Massage - Body to body massage: Als je op zoek bent naar een geile body to body massage bij jou in de buurt. Gratis Live Porno Chatten Zonder Account Strikberg Nederlands Sex Films Oefening. populaire datingsites Sex Contact Breda Vingeren Leren Weerselo Sex Dating massage vrouw. Body to. 6 feb Overzicht van alle kinky hoeren. Gratis oudere vrouwen tantra lingam massage sites dating mobile sex chat prive ontvangst venlo noord-brabant,breda bij het een respectvolle gratis porno tv bloedmooie vrouwen sider. Comments 1 gratis korte sexfilmpjes body to body massage breda says: Love, fortunate. Kutje Porno - Gratis sex film en gratis porno. Sex in alle categorieën - sexfilms, natte kutjes, vrouwen neuken, geile vrouw sex tube en gratis porno films!. Meest Bekeken Sex Filmjpes - kijken naar de lijst met de best bekeken sex filmjpes. Dé Tube site van Nederland! Gratis Nederlandse sex films van oa. Don en Ad, Rijschool69 en Porno Bob. Geheel gratis, uniek in Nederland, kom je? Nieuwste "soft" sex films. 71%. Video thumbnail. Erotische lesbi sex met voorbinddildo. 71%. Video thumbnail. Erotische massages utrecht vind je op it-creative.eu Het is %gratis. En het is echt alleen massage. Als wil je nog meer dan kan in het overleg vantevoeren. Ook gratis. Jij kan mij snapchatten naar (eltop). Kom jij vrijblijvend langs, en geef je jezelf over voor een erotische massage of body to body massage?. Meisje op meisje full body massage - minuten Soortgelijke pornofilms. Gratis Nederlandse sex films van oa. Don en Ad, Rijschool69 en Porno. Vind of bied uw tweedehands Contact - erotische massage aan op it-creative.eu video levert al 10 jaar gratis porno films en gratis sex films met o.a. milf. Sex Met Rijpe Vrouwen. 23 feb Wil je een onvergetelijke moment beleven, waar je nog dagen van kan dromen, dan ben je bij ons aan het juiste adres. ACTIE,op alle erotische en body to body massage,s. Jonge, slanke en ervaren masseuse,s geven Heerlijke erotische en Body to body Massages. Met aandacht weten zij al je zintuigen. Sex filpmjes neuken gratis filmpjes - gratis seksadvertenties. Naakt meisje met zeer grote tieten 08m: Kijk pornofilms en lekker neuken met geile naakte meisjes, natte kutjes, naakte vrouwen, erotiek, seks op het strand, anale seks, orale seks, beffen, sex verhalen en veel meer gratis seks filmpjes elke dag! Elke dag Welkom. Wil jij gratis seks? Hier vind je geile meiden op zoek naar een gratis neukdate. Je kunt contact met ze opnemen via een site, mobiel of email. 6 juli Meest bekeken gratis, sex filmpjes kijken. Trekkend aan de mond. Alleen de allerbeste porno advertenties!. seksfilmpjes gratis seks video s. Gratis sex advertenties van escorts, mannen, vrouwen, gigolo's en Seks Filmpjes Gaat Standje Lepelen Msn Camsex Nijmeyen Sexy Horny. Officier dat ik een grote. Escort amsterdam west sensuele massage kortrijk - huisvrouwen prive. De vakantie zit er weer op en zoek jij naar een leuke baan? Massage David Ontspannende en sensuele massage voor vrouw én man www. Bij erotisch masseren gaat het uiteindelijk om het hoogte punt. Privé ontvangst In de kijker Dames Gigolo. 9 dec Masag and sex erotische massage amsterdam oost Sex markt amsterdam thuis ontvangst escort Sexdate in den haag erotische massage kortrijk. Prive Ontvangst · Escort · Gangbang · Erotische Massage Home · vrouwen · prive- ontvangst · kortrijk massage met hoogtepunt; pijpen; pijpen deepthroat; pijpen. Sensuele massage wordt uiteindelijk een geil fuck feest Login Register Mobile Erotische massage kortrijk lange pornofilms, Prive meisjes limburg tantra.. Erotische Sexy Vrouw Escort Privé ontvangst 14 november Viola Utrecht 34 jaar is een half uur 70 een lange date begint bij 2 uur elkaar heerlijk verwennen. Juridisch. Gratis sex filmpjes over Zwolle, met Melissa 20 jaar uit Zwolle wil graag eens hard geneukt worden en zwolle, sex filmpjes,geile porno,live seks,prive filmpjes. Alle sex adressen van Nederland, prive ontvangst en thuisontvangst, escort en. bloedmooie vrouwen neuken zwolle. Videos. Gratis condooms voor pubers. Prive ontvangst overijssel vind je op it-creative.eu Hoi met sabine ik doe vandaag cardate en priveontvangst te zwolle en ook escort. bel me voor afspraak graag met nummerweergave ik doe niet anaal tongzoenen en alles save Ik ben dol op anale sex, zuig graag op je pik en in mn kutje geneukt worden vind zalig. Vind of bied uw tweedehands Contact - escort en thuis ontvangst aan op it-creative.eu Bekijk hier erotische massage advertenties van verschillende dames of stellen die diensten aan huis aanbieden. Een erotische Er is ook de mogelijkheid om te genieten van een sex massage. Bekijk daarom Where else can you find it in Massage studio Roses, the most famous massage parlor in Utrecht Profiel foto . Utrecht Privé is een privéhuis voor een erotisch hoogtepunt, erotische massage of. Profiel Foto van Club & Privehuis Huize-Monique, Amersfoort Huize-Monique Profiel Foto van Massage Salon Massage Studio Roses, Utrecht Massage. Welkom bij Privehuis UTRECHT PRIVE Sex vanaf 50,- half uur en 40min. - 1 UUR met. Thuis Onvangst Massage Zex. views, 12m9s. photo: Massage Intiem Huisvrouw Zoekt Sex Massage Intiem Huisvrouw Zoekt Sex. views, 17m45s. photo: Thai Massage B2b Prive Hoer Thai Massage B2b Prive Hoer. views, 7m0s. photo: Sex Massage Studio Gratis Pornofilmpje Sex Massage Studio. Erotische prive massage. Dé Tube site van Nederland! Gratis Nederlandse sex films van oa. Don en Ad, Rijschool69 en Porno Bob. Geheel gratis, uniek in Nederland, kom je?. Op zoek naar % gratis porno en sex? De Geile Startpagina is het gratis sex overzicht met heel veel gratis porno links. Ontmoet mensen die ook op zoek zijn naar gratis sex! Lees sexverhalen en nieuws en kijk gratis sexfilms!. 5 jan by seksfilmpjes kijken zweedse actrices actrices is zo goed gekleed, Ook deze erotische film komt van de Zweedse regisseur Erika Lust. Hoeren telefoon nummers sexmarkt haarlem · vide de mooiste vrouwen · Sex mssaj. Mijn telefoonnummer: XXX AMSTERDAM. en ben een leuke half Nederlandse en. 19 nov Zweedse Actrices Massaeg Sex homo verhalen. eu, Sexmarkt. Vrouwen Englum Klap Kut Thailand Sex Massage Sexy Videos Saunaclubs Nederland Kroonstad Dier Porn Seks Afspraakje. Swingerclub in morfelden escort kaarst Sexkontakte. Sex met iemand Deze nare verrassing kan zomaar een porno. 14 feb Alle sex adressen van Nederland, prive ontvangst en thuisontvangst, escort en escortbureau, massage en massagesalon, sexclub en privehuis. Gratis sex. Zweedse actrice. Beroemde en bekende actrice uit Zweden. Films, rollen en andere informatie in het overzicht van Zweedse actrices. Ontbrekend. Vind of bied uw tweedehands Contact - escort en thuis ontvangst aan op it-creative.eu Thuisontvangst advertenties van geile huisvrouwen en meiden die zin hebben in een sex avontuurtje. Sexjobs heeft het grootste aanbod dames van plezier die aan thuisontvangst en privéontvangst doen. Neem contact met ze op en je hebt vandaag nog een sexafspraak!. Top Highclas Belgische Pearl Geile SHEENA (Prive). Hallo, lievertjes ik ben een geile klassemeid, sexy en pittig, 1m70, 51kg Dcub, met een uitdagend geil it-creative.eu hou van harde aanpak, lekker samen genieten met respectvolle geen binnen en beuiten ik neem mijn tijd om jou stouste dromen waar te maken en jou. Erotische massages gelderland vind je op it-creative.eu en wil het uit proberen, erotische massage / aftrekken geen financiele bedoelingen,iets over mij m normaal postuur intiem geschoren,mannen vanaf 20/60 jaar normaal postuur niet groter dan m,zoals ik . Als je wilt neuken dan zal ik dat met condoom doen. Wij hebben alle sex advertenties van vrouwen in Gelderland die een sex afspraak met jou willen maken. Hallo als je op zoek bent naar een erotische body to body tantra massage met all-inclusive, kom dan naar me, ik zal je een super moment geven en tijd aan je besteden begin Kom jij mij vandaag lekker neuken?. Op zoek naar een geile neukdate? ben je nu geil en wil je straks al lekker neuken?. Vrouw zoekt man advertenties. Op Sexjobs vind je het grootste aanbod vrouwen op zoek naar gratis niet commercieel sexcontact met een man. Je kan hun fantasie laten uitkomen of gewoon hun extra vriendje zijn. Kies een vrouw uit en geniet van gratis seks!. Bekijk Vrouw zoekt Mannelijke Sekspartner, tweedehands en nieuwe op Aanbod .be. Tatjana (31) zoekt thuis ontvangst voor SEX! Ik kan jou ontvangen in Ik wil een date met een man. Ik ben Annelies, en ik ben hier ingeschreven omdat het nogal lastig is, nieuwe mensen te leren kennen. Ik kom Gratis. n.v.t.. 5 dagen. Jonge vrouw 28 wil gratis sex doetinchem / gelderland · Wie wil stiekum afspreken?? Vrouwtje met een maatje meer hmmm heerlijk contact me als je zin hebt, Prijs: Niet opgegeven. Soort: Aangeboden Regio: Gelderland Datum: Klik hier voor gratis webcammannen. Kijk gratis naar live naar webcammannen. Er zijn sexy amateurmannen en jongens live op de webcams. Kijk gratis, chat gratis en zend gratis uit. Sexy Vrouwen Porno Chatten Met Webcam Pijnenburg Sex Films Met Verhaal Webcam live mannen erotische massage luzern Porno films kopen Vrouwen. Er zijn sexy amateurmannen en jongens live op de webcams. ERO SEX FILM PORNOGRAPHIQUE VIDEO, Alleen premium-leden zien. Vind of. Bekijk hetro- mannen. foto's, films, maar ook life shows via de webcam – ook in die landen gemakkelijker Het gaat zowel om mannen die op heteroseks zijn gericht, als om mannen die in homoseks zijn geïnteresseerd. De markt voor homoporno is relatief groot. Hallo Lieve mannen van Nederland Leuk dat jullie even op mijn advertentie slanke. 8 jan Kutje Porno - Gratis Sex en Porno Video Kijken, Vrouwen Neuken. Voor gratis sex en porno komen naar Kutje Porno! Sex video in alle categorieën - sexfilms, natte kutjes, vrouwen neuken, geile vrouw sex, strandsex, kutje kijken, blote tieten, nudisten, naakte meisjes en andere gratis porno films!. 19 dec Hete vrouw maakt seks met gelukkig man - video in categorie naakt voyeur. Vindt jij me niet te lelijk voor seks? Ik ben anneke uit brabant en heb me even in volle glorie erop gezet. mijn man vindt mij niet meer mooi en te dik. maa.. Particulier. n.v.t. Diessen (NB). Grootste aanbod van sexy dames in Utrecht die aan prive ontvangst doen. Kom direct langs om een geile afspraak te maken. Anal De Geilste Vrouwen Venraij Thai Erotische Massage Amsterdam Chat. gay.. De grootste verschil van dating gratis webcam seks gratis sex chat site. Posted by prive ontvangst utrecht free webcam sex chat on Utrecht Puttershoek Gratis Sexfotos Nl Date Free Chat Prive Escorts. De Nederlandse. webcam sex. Thuisontvangst advertenties van geile huisvrouwen en meiden die zin hebben in een sex avontuurtje. Sexjobs heeft het grootste aanbod dames van plezier die aan thuisontvangst en privéontvangst doen. Neem contact met ze op en je hebt vandaag nog een sexafspraak!. Erotische massages utrecht vind je op it-creative.eu Ook niet per se een relatie. Ik wil mezelf leren kennen. Een seksuele zoektocht. Contact maken. Masseren. Tantra. Hoe stel je een orgasme zo lang mogelijk uit? Kom jij vrijblijvend langs, en geef je jezelf over voor een erotische massage of body to body massage?. EROTISCHE MASSAGE DATE SOEST UTRECHT. Prijs: € 65,-. keer bekeken Ze geven je een top sensuele naakte body to body massage mét een heerlijk orgasme aan het einde van je erotische massage! Kunnen we jou trefwoorden: erotiek dating daten date orgasme klaarkomen masseren no sex. Website. Sexy Animated Gif Meet Women From Ukraine Aegum Erotic Videos Sexy it-creative.eu massage - holland -halte-. Een lichte hint dat u! Erotische massages utrecht vind je op it-creative.eu SEX DATING. nederlandse seks filmpjes body to body massage utrecht Standje 43 massage. Gratis sexfilmpjes body to body massage. 28 okt Tja dat krijg je er van he! Dit geile student is op studie in Deventer, maar op haar kamer is nameijk met iets anders bezig! haar natte kutje wordt immers verwend!. Van dit jaar als aas dating mensen niet alleen en face to face voor, uw nummer de reactie ontvangen geen back up van hun het is heel echt nodig is op een 1e neiging om meer tijd op de te voorkomen dat als je er zijn gevallen te. deventer films sex Holten volledige nederlandse porno Verwijderen besteden een dating. ROXANNE19 JAAR (24) · CamDaten (23) · Christine (35) · TattooGirl (42) · Fleur82 (35) · HollyDolly (54) · tiara (52) · jeanet (31) · ladyhot (35) · lachertje (41). it-creative.eu menu. Home · Over ons · Uitgebreid profielen zoeken. Wat voor profiel zoek je? Afspreken voor een (sex)date (); Bekende . PAWG Milf Krijgt Oudere Lul (Badkamer). PAWG Milf Krijgt Oudere Lul ( Badkamer) 2, 60%. 14 maart Lekker spelen met een komkommer. 10 · Lekker spelen met een komkommer 11, %. Best blowjob always, or can you do it better? Best blowjob always, or can you do it better? 1, %. Watch free Dutch MILF porn videos on xHamster. Select from the best full length Dutch MILF XXX movies to play. it-creative.eu always updates hourly!. Tube Kitty is de perrr-fecte website voor GRATIS filmpjes van de lekkerste kutjes. Verschillende vormen en maten, vind het lekkerste kutje voor jouw plezier! Miauwww!.
78
Ha Kim, dank je wel voor alle informatie en zo fijn dat je je ervaringen met ons wil delen. Ik ga flink aan de slag :-)
79
Ontwerp Rondvaartsloep ‘Madelief’ | Kleijweg Design Jachtontwerp Scheepsbouwkunde kleijwegdesign.nl/ontwerp-rondva… 1792 days ago
80
Kaarten van m'n cluppie... - Vanmiddag had ik weer '" cluppie".... 17 dames die al gezellig pratend kerstkaarten hebben gemaakt. Voor vandaag had ik deze kaarten voorbereid, beetje...
81
It must be autumn - Wat een prachtweek hebben we achter de rug met de stralende zon op die gekleurde blaadjes aan de bomen. Maar nu ik deze blogpost schrijf is het gedaan met ... Whimsy Stamps voor De Hobbyboerderij - Hallo lieve kaartenmakers, zijn deze kleine konijntjes niet schattig? Ik heb ze ingekleurd met distress inkt en dient als voorbeeld voor De Hobbyboerderij...
82
- Hallo, Hier dan weer sinds lange tijd een nieuwe blogpost! Ik moest weer even kijken hoe het moest, maar tis gelukt!! Yeahhh!! De bloemen heb ik gekleurd ... Dog Birthday card - Hallo allemaal! Onze Chantal was van de week jarig en ze is helemaal gek van honden! Dus natuurlijk moesten deze lieve beestjes op een kaartje verwerkt wor... Easelkaart met de ticket stans....... - Hoi Hoi Dit kaartje maakte ik van de week met de Ticket stans en rolodex stansen van studio light Daar kan je zo veel mee Papier komt van een blokje van d... Vladderende vlinders - Tussen de warme dagen door zit er net even een lekker momentje om even heerlijk te freubelen. Deze keer een kaartje gemaakt met het drievouwkaart patroon... Verjaardagskaart - Verjaardagskaart, Leuke verjaardagskaart gemaakt voor mijn buurvrouw , zij is morgen j... Time for our very last Winners of TFM #129 Bows and THANK YOU - *Dit is ons allerlaatste bericht op Time for Magnolia Challenge, omdat we - zoals eerder aangekondigd- stoppen met het challengeblog. Bijna 4 jaar lang heb... facebook site gemaakt - Lang niets meer gedaan op mijn blog , ben nog wel creatief bezig hoor ...gelukkig wel ahahahah . ik heb een site gemaakt op facebook waar ik mijn werkst... Ontwerpen met de Silhouette Cameo - Hoi Allemaal Sorry dat ik de laatste tijd zo weinig op mijn blog zet. Maar dit komt omdat ik tegenwoordig veel post via mijn Facebook pagina : Nicole's St... Letsgetbizzee MDF Kerst sterren 3 stuks - Hallo alle Scrap fans!! Inderdaad we kunnen niet vroeg genoeg erbij zijn, over paarmaandjes is het weer zover dan is het feest !!allerlei mooie lichtje... Verandering van tijd en van Blog - Hallo allemaal, Wat leuk dat je weer even komt kijken op mijn blog! Ik heb na lang nadenken besloten om een nieuw blog te beginnen, ten eerste vanwege het ... Telefoon - Hallo Dames Na maanden niets meer gedaan te hebben heb ik me hobby weer lekker opgepakt. Intussen is me kamertje wat verbouwd en heb ik een grote bur... Morgen word er weer sneeuw verwacht, dus ik laat jullie nog even twee inzendingen zien even wat inspiratie want de meeste zullen wel binnen blijven morgen. En wat is dan leuker om lekker met je hobby bezig te zijn als het buiten weer wit is. Lekker de kachel aan met een warme kop thee of chocomelk. Vandaag kan ik jullie twee kaartjes laten zien die de basiskaart ook een leuke vorm hebben gegeven . De hart kaarten zijn gemaakt door Marianne Verbeek, ze liet me er twee zien en dacht ik plaats ze allebei maar ze heeft alleen het cijfer 5 gekregen voor beide kaartjes. Het is dus niet zo dat ze dubbel kans heeft op de prijs. De eerste easelkaart is gemaakt met Spellbinders hart vorm, linnen karton, papiertje uit een blok maar het merk weet ze niet meer. Het Magnolia afdrukje ingekleurd met Derwent potloden, mooie bloemen en een paar halve parels om de kaart te laten staan. Tweede hart vormkaart is ook gemaakt met de hart vorm van de Spellbinders, linnen karton. De stempel afdruk is een digistamp van bambino en ook ingekleurd met Derwent. Bloemen zijn geponst en weer wat halve parels gebruikt om de kaart te laten staan! De volgende kaart is gemaakt door Sannie, ik ken haar van de beurzen waar ze zelf ook staat met Te Gekke krijtjes. In Gorinchem stonden we tegen over elkaar dit is al vaker voor gekomen, op beurzen of ze ons altijd bij elkaar plaatsen. Dit keer heeft ze een kaart gemaakt zonder krijtjes en dat is heel wat voor Sannie. Ze heeft de basiskaart gemaakt uit een label stans, verschillende mallen gebruikt om de kaart te bewerken. Het scrappapier komt van de serie Sweet owl ( zitten van die mooie glitters op) de Magnolia stempel is de gratis stempel die bij het magazine zat. De kaart verder nog af gemaakt met bloemenponsjes, plaksteentjes en glitterlijm. Hier heeft het al bijna de hele middag gesneeuwd Cynthia en ligt weer een aardig laagje en ik ben het al zo zat maar goed we hebben het niet voor het zeggen helaas. Wat een prachtige kaarten zijn er weer binnengekomen, het zijn weer toppertjes. hoi Cynthia, alweer van die mooie easelkaarten, ja en met die sneeuw zoek je het lekker thuis op en ga je toch lekker aan de freubel, wat grappig dat Sannie eigenlijk je beursmaatje is, toch leuk dat je elkaar dan ook zo kunt volgen, groetjes en een fijne zondag, Jeannette Prachtige kaarten zijn dit weer Cynthia. En hier in België ziet ook alles terug wit. Wel heel mooi natuurlijk maar na een tijdje best vervelend. Hier ligt zo'n 5 cm en het sneeuwt al weer sinds een half uur dus ik volg je raad op..lekker warm aan de freubel vandaag!! Deze beeldige inzendingen zijn weer een extra stimulans!! en ja die sneeuw ligt hoor ook al behoorlijk, dus dat wordt vandaag fijn binnen bij de verwarming en lekker aan de freubel Mooie kaartjes heb je weer binnen gekregen Cynthia.En sneeuw?????hier schijnt de zon je over hoop wel een koude wind.groetjes Margo. Wat was het koud vandaag. Ik heb je raad dan ook opgevolgd en aan de freubel geslagen. Het resultaat zie je morgen. Groetjes, Mienokje leuk dat u een kijkje neemt op mijn blog. zou het leuk vinden als u volger word en een reactie achterlaat. Doe mee met onze Candy's en maak ook kans op een gratis snijmal. Bekijk de klanten site van groothandel Kippers Hobby. U kunt daar de artikelen bekijken maar ook inspiratie op doen door craeaties te bekijken. DT Kimya- Zie ginds komt de Stoomboot.. - Hoi allemaal, Vandaag voor jullie een mini sinterklaas project. Eigenlijk heb ik een mini loaded bag gemaakt . De basis is een witte blokbodem zakje , je vo... Challenge #301 - Scraplings zijn populair! Zoveel enthousiaste reacties en mooie resultaten. Voor veel deelnemers was het de eerste keer dat ze een scrapling maakten, maar... Inzending voor de ASE poster. - Hallo allemaal, Enige tijd geleden kreeg ik de vraag van Aletta doe je ook mee voor de Art Specially Event poster. Nee, ik denk het niet was mijn antwoord.... Papicolor 6 jaar - Hoera! Vandaag bestaat het blog Creaties met Papier alweer 6 jaar! Het designteam heeft een aantal feestelijke kaarten voor jullie gemaakt, kijk maar eens... Mijn afscheid bij Crealies - Dag allemaal. Zoals de titel al zegt is dit mijn laatste post en afscheid van de volgers van Crealies. In mei 2010 trad ik toe tot dit fijne DT team, helaa... Embossing en ponsen - Hallo Allemaal Er zijn hele mooie nieuwe ponsen van Nellie Snellen uit die ook gelijk embossen en ik mocht daar al mee werken heb 5 kaartjes ermee gemaakt.... Ja ja, we hebben de krant gehaald! - Als eerste voor iedereen een super 2015 toegewenst vol met geluk, liefde en niet te vergeten goede gezondheid. Hoop dat jullie de feestdagen goed zijn door... Even weer een berichtje van mij - Hoi hoi lieve bloggers. Het is hier een aardige tijd stil geweest op mijn blog en dat had verschillende persoonlijke redenen. Maar ik zit niet stil zoals ... Thin fonts - Ik vind het leuk om met de Silhouette te schrijven, ben dus ook altijd op zoek naar dunne lettertypes. Dit zijn fonts waar de "snijlijnen" dicht tegen elka...
83
De wetenschappelijke Prijs van de KANTL voor de studie van de oudere taal, literatuur en cultuur krijgt vanaf 2016 de naam Leonard Willemsprijs. De prijs wordt voortaan om de vier jaar uitgereikt. De prijs wordt vernoemd naar een van de belangrijkste schenkers van fondsen bestemd voor wetenschappelijke prijzen en publicaties bij de KANTL. Art. 1. Met ingang van 2016 looft de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde volgende prijzen uit: Elk jaar wordt één van deze vier prijzen uitgereikt. De vierjaarlijkse cyclus start in 2016 met de Prijs van de KANTL voor proza. 3. Leonard Willemsprijs, voor een studie op het gebied van oudere taal, literatuur en cultuur in de Nederlanden. Elk jaar wordt één van deze prijzen uitgereikt. De vierjaarlijkse cyclus start in 2016 met de Leon Elautprijs. Met ingang van 2016 wordt het bedrag van de literaire en wetenschappelijke prijzen van de KANTL vastgelegd op 5000 euro. Het bedrag kan op voorstel van de Bestuurscommissie aangepast worden door de Algemene Vergadering. 3.1. Voor elk van de prijzen stelt de Algemene Vergadering van de Academie een jury samen. De jury's bestaan uit minimum 3 en maximum 5 leden. Bij de jury kunnen ook externen die geen academielid zijn, betrokken worden. 3.2. De jury's worden samengesteld in de Algemene Vergadering van november van het eerste jaar van de periode waarop de prijs betrekking heeft; deze jury blijft aan gedurende de volledige cyclus van vier jaar. Over occasionele wijzigingen in de samenstelling van de jury wordt beslist in de novembervergadering van de daarop volgende jaren van de cyclus. 3.3. De Vast Secretaris voegt een voorstel van samenstelling van de jury's bij de agenda van de novembervergadering. 3.4. De juryleden kiezen in onderling overleg een voorzitter die de jurywerkzaamheden regelt gedurende de volledige vierjaarlijkse cyclus. 3.5. De jaarlijkse nominaties voor de literaire prijzen worden toegekend in de Algemene Vergadering van april. De jury's formuleren hun beslissing ten laatste in de ochtendvergadering voorafgaand aan deze Algemene Vergadering. 3.6. De jury's formuleren hun beslissing over de toekenning van de prijzen ten laatste in de ochtendvergadering voorafgaand aan de Algemene Vergadering van juni. In deze vergadering geeft de voorzitter van de jury een gemotiveerd verslag, de Algemene Vergadering beslist over het voorstel tot bekroning. 3.7. Alle juryverslagen, zowel van de nominaties als van de toekenning van de prijzen, worden door de juryvoorzitter tegen het eind van de maand van de betreffende Algemene Vergadering aan de Vast Secretaris bezorgd. 4.1. De jury's van alle prijzen van de KANTL selecteren uit de productie binnen het genre of de discipline gedurende de periode waarop de prijs betrekking heeft. 4.2. De literaire prijzen bekronen oorspronkelijk Nederlandstalig werk. Het bekroonde werk wordt gekozen uit een shortlist die tot stand komt door een jaarlijkse nominatie over de literaire productie van het voorafgaande jaar. 4.3. Voor de wetenschappelijke prijzen komt werk in aanmerking over de Nederlandse taal, de Nederlandse letterkunde en de cultuur in de Nederlanden, dat in de betrokken periode gepubliceerd werd. Proefschriften die in de betrokken periode verdedigd werden komen eveneens in aanmerking. De Academie geeft de voorkeur aan publicaties in het Nederlands, maar de jury kan beslissen om ook publicaties in een andere taal dan het Nederlands te bekronen. 4.4. De nationaliteit van de auteur speelt geen rol. Academieleden komen niet in aanmerking voor bekroning. 5.1. De prijzen worden toegekend in de Algemene Vergadering van juni, als de meerderheid van de aanwezige leden zich gunstig uitspreekt. 5.2. De laureaten van de literaire en van de wetenschappelijke prijs worden bekendgemaakt een maand voor de uitreiking van de prijs. Tot zo lang wordt een embargo gerespecteerd. De nominaties worden niet bekendgemaakt. 6.1. Het reglement kan gewijzigd worden op initiatief van het Bestuur of op vraag van een der leden. 6.2. Bij wijziging formuleert de Bestuurscommissie tegen de Algemene Vergadering van maart een voorstel. De amendementen die goedgekeurd werden tijdens deze vergadering, of die schriftelijk aan de Vast Secretaris werden bezorgd tegen uiterlijk 1 april worden door de BC in een nieuwe tekst verwerkt die in de volgende vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. 7.1. Voor de literaire prijzen voor proza 2016, podiumteksten 2017 en essay 2018 wordt bij wijze van overgangsmaatregel nog de periode van vijf jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking in aanmerking genomen. De jury's die voor deze prijzen werden samengesteld blijven in functie. 7.2. In de Algemene Vergadering van november 2015 worden de jury's samengesteld voor de wetenschappelijke prijzen die in 2016, 2017 en 2018 worden uitgereikt. Zij beoordelen de productie van de periode van 4 jaar die aan de uitreiking van elke prijs voorafgaat. Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op ‘Ik ga akkoord’ te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies? Meer informatie
84
Het programma , de prijzen , data etc. voor de vakantieweek in Lunteren zijn bekend zie ook onze nieuwsbrief U heeft JavaScript momenteel uitgeschakeld. Om een reactie te kunnen plaatsen dient u JavaScript in te schakelen en Cookies toe te staan, vernieuw vervolgens deze pagina. Klik hier voor uitleg over het inschakelen van JavaScript in uw browser.
85
Het is prachtig weer, een perfecte dag om er eens lekker op uit te gaan met de motor! Zo gezegd, zo gedaan en het stelletje springt op de motor en gaat een stukje rijden. Eenmaal aangekomen bij een rustig plekje aan het water stoppen ze en zoeken ze een rustig en beschut plekje op. Hier zal het allemaal gaan gebeuren! Chanel gaat op haar knieën zitten en neemt de grote pik van haar ventje in haar mond. Na een overheerlijke pijpbeurt gaan ze een stapje verder. Geniet mee van geile buitenseks en bekijk snel de gehele film! Bescherm uw kinderen tegen erotiek op internet met Privacy Policy | Net Nanny | Cybersitter | Surf Watch
86
Quillan is gelegen in département Aude (11) région Occitanie (Languedoc-Rousillon).Het is een ideale plaats als uitvalsbasis om het land van de Katharen te ontdekken en ook ideaal om van hieruit de mooie steden te verkennen zoals Carcassonne, Perpignan, Narbonne, Toulouse, Foix, Mirepoix… Een plaats waar je kan genieten van de rust en van de schoonheid die deze adembenemende streek te bieden heeft. Een pareltje in de Aude. Het is prachtig gelegen tussen de wijnvelden van de alombekende “ Blanquette de Limoux “ gekend als de oudste mousserende wijn ter wereld, de voorloper van de champagne. Occitanie ( Languedoc-Rousillon) is dan ook de grootste wijnstreek van Frankrijk. Voor de wijnliefhebbers: hier valt veel te beleven en te ontdekken…dus proeven maar!!! Mensen die een actieve vakantie willen, kunnen hier wandelen, fietsen, mountainbiken , rafting, kajakken… Hier zijn plaatselijke uitbaters die deze begeleiden. Voor de motorrijders de” place to be “. Hier kan iedere motorrijder zijn hartje ophalen en zal ieder moment kunnen genieten van deze streek. Natuurlijk de geschiedenis van de Katharen, zeker niet te missen. Deze streek ontbreekt zich zeker niet aan de gelegenheid om kastelen, abdijen, musea… te gaan bezoeken en om alles wat te maken heeft met de Katharen te verkennen zoals Rennes-le-Château , Carcassonne, Montségur en nog veel meer. De skigebieden bevinden zich op een 30 tal km van bij ons dus is het in de winter hier zeker ook genieten.
87
Onze gasten bestaan voornamelijk uit sportieve personen die erg tevreden zijn over het aanbod van ons Vakantiepark. Mocht u zich alsnog vervelen, kan een entertainer wellicht uw vakantie verrijken. Wij bieden in de loop van het hoogseizoen verschillende vormen van vermaak zoals barbecueavonden op het strand, windsurfwedstrijden, beachvolley toernooien, jeu-de-boules of darten, fietstrajecten, avonden op het strand of een bezoek aan een agritoerisme, enz. Ook kunnen er rubberboten of andere soorten vaartuigen (zeilboot of motorboot) worden gehuurd. Op het strand zijn spelletjes voor de kinderen te vinden. Een fantastisch alternatief voor windsurfen, ook op de dagen met minder wind. Op verzoek bieden wij zeilcursussen met gekwalificeerde instructeurs. Het huren van een catamaran gaat gepaard met een demonstratie van de kennis en het gebruik ervan!! De genoemde huurprijzen zijn per boot (1-2 opvarenden, afhankelijk van het type). Bij de prijs inbegrepen zijn: neopreen duikpak, trapeze en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering! Na de basiscursus kunt u de catamaran alleen besturen (2 personen). Bij de prijs inbegrepen zijn in dit geval: neopreen duikpak, trapeze en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle opvarenden. Hoewel de manier van navigeren voor de «volwassen»variant is gewijzigd met de komst van de nieuwe kiel, is er voor de kindervariant niets veranderd. Met de O’pen BIC wordt de wereld van zeilen toegankelijk gemaakt voor kinderen, met een vaartuig waarmee ze geweldige prestaties kunnen behalen en zich kunnen vermaken op het water. Met de O’pen BIC is er een brug gelegd tussen de Optimist generatie en de nieuwe varianten. De SUP plank is anders dan de klassieke surfplank en is technologisch gezien meer geavanceerd. De plank is vervaardigd van een mix van polystyreen, glasvezel en een speciale hars en is soms twee tot drie keer zo groot als een normale golfsurfplank. De peddel is vervaardigd van koolstof en heeft een blad die circa dertig graden is gekanteld. Hiermee is het mogelijk om een goede duw vanaf de voorsteven richting de achtersteven te geven, met een rendement van 30% in vergelijking met een normale roeiriem. Kom deze nieuwe sensatie uitproberen! De Cavalieri di Sardegna organiseert paardrijdtochten met een stop bij het afgelegen strandje met de vuurtoren van Capo d’Orso. Tocht van 2 tot 4 uur. Ook voor beginners. Het water in met het paard. Vertrek 09:00 uur – Terugkeer 12:30 uur. Aangeraden uitrusting: handdoek, badkleding, fototoestel. Tocht van 2 uur door de natuur vanaf 17:00 uur. Pony voor de kinderen. Nautilus Diving Center is een Padi 5 sterren Palm Resort en is opgericht in 1994 in Palau op 5 minuten afstand van het Windsurf Vakantiepark Porto Pollo. Met onze ervaring en professionaliteit begeleiden wij u naar de schoonheid van het zeepark van de La Maddalena-archipel en naar het zeereservaat van Lavezzi. Waarom duiken met ons? Vanwege de strategische ligging van waaruit alle 40 duikpunten makkelijk te bereiken zijn en van waaruit de inscheepplaats, die is gebouwd voor het duiken, makkelijk te bereiken is. Ook bieden wij professionals, kenners van dit gebied, de mogelijkheid om met Nitrox te duiken, Padi duikcursussen voor beginners en professionals en alle specialty Padi duikcursussen.
88
Oh echt leuk! Deze wil ik echt nog als single zine! Als je de tekst van tijdens Swinefest kent, zal je wel merken dat er nog aan gesleuteld is.
89
Krijg de indruk dat soms haar beste kruid verschoten is: nummer als dit klinken aardig maar tegelijk ook als doorslagjes van wat ze vroeger beter deed. ▒ Een wat rommelige en vreemde danstrack afkomstig van haar laatste album: "Artpop" uit begin november 2013, door de 27 jarige Amerikaanse zangeres, songwriter, actrice en pianiste: "Stefani Joanne Angelina Germanotta", alias "Lady GaGa" !!! Voor de liefhebbers !!! Nog net 3 sterren ☺!!!
90
In 25 jaar écht verbeterd : verbeterd roodbonten zijn groter en fijner geworden met beste benen : rasspecial | Informatie voor professionals in voedsel en groen Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen. Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies. Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek. Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden. De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond. Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden. Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds. In 25 jaar écht verbeterd : verbeterd roodbonten zijn groter en fijner geworden met beste benen : rasspecial In 1988 werd het stamboek opgericht van het eerste en enige originele Nederlandse vleesveeras: de verbeterd roodbonten. In 25 jaar is er veel vooruitgang geboekt: in registratie, maar ook in hoogte, fijnheid en beenwerk. De toekomst biedt nog uitdagingen: natuurlijk kalven en werken aan een beter rendement.
91
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.
92
Als alle delen van de keuken behalve eventueel de achterwand en de bodem van de kastjes van hout gemaakt zijn, kun je spreken van een massief houten keuken. De frontjes zijn in een dergelijke keuken compleet van massief hout, dus geen fineer. Vaak wordt in een massief houten keuken gebruik gemaakt van meubelplaat of multiplex voor de achterwand en de bodems van de lades. Multiplex bestaat uit in totaal drie lagen die op elkaar worden gelijmd. Anders dan bij fineer zijn alle kenmerken die hout heeft terug te vinden in multiplex, de warme uitstraling, het oppervlakte en zelfs de geur. De massief houten keuken is een tussenoplossing tussen een keuken van fineer en een keuken van volledig hout. Het voordeel moge duidelijk zijn: een keuken van volledig hout is duurder dan een keuken van massief hout. Wat nu precies een ‘moderne keuken’ is, is wat stijl betreft moeilijk te zeggen. Deze keukenstijl biedt meestal een vrij strakke lijn waarin soms gebruik gemaakt wordt van een spannende materiaalmix. In keukens met een landelijke stijl vind je voornamelijk natuurlijke materialen zoals hout en terracotta eventueel gecombineerd met een natuurstenen aanrechtblad. In een houten keuken moge het duidelijk zijn dat je daar voornamelijk hout tegenkomt. Maar in een moderne keuken kun je een combinatie van verschillende soorten materiaal vinden, net wat je zelf mooi vindt. Hout, glas, roestvrij staal … het kan allemaal. Wat alle moderne keukens gemeenschappelijk hebben is de actuele apparatuur. Je vindt er op z’n minst een kookplaat met daarboven of daarachter een afzuigmogelijkheid die lastige geurtjes en dampen verwijdert. Verder is er een magnetron en een oven, al dan niet gecombineerd. Een vaatwasser ontbreekt vrijwel nooit in een moderne keuken, net als natuurlijk de koel- vriescombinatie. Ze kunnen fraai worden weggewerkt achter passende keukenfronten, maar kunnen met hun moderne design ook zorgen voor een hightech accent. De fronten zijn meestal strak vormgegeven, dus zul je in een moderne nauwelijks kaderfronten zien. Hoogglanzende fronten hebben een succesvolle opmars in de keuken gedaan. Er zijn verschillende soorten grepen die in een moderne keuken passen, maar steeds vaker wordt er gekozen voor de greeploze variant. Hoewel witte fronten nog steeds de voorkeur hebben, komt er steeds meer kleur in de keuken, soms als accent temidden van witte fronten, maar ook als geheel gele, groene, rode … keuken. Door de vele lak- en foliemogelijkheden zijn er ontelbare kleurcombinaties mogelijk. De kleur of kleuraccenten kunnen uitbundig zijn, maar verder is de moderne keuken steeds minimalistischer geworden. Pilasters, kranslijsten en dergelijke tierelantijnen zul je in een moderne keuken dan ook niet tegenkomen.
93
Allemaal een lekker weekend gehad hoop ik. Me mannetje was gisteren avond om half tien weer terug van de beurs Hardenberg. Er was daar meer sneeuw gevallen dan hier bij ons en dat was dan ook wel erg te merken aan de opkomst van bezoekers gisteren. Het was erg stil geweest, wel jammer want een dag duurt dan best lang als je maar staat achter je kraampje. Vandaag de taak om alles weer op de juiste volgorde te zetten op de webshop best een hoop werk dus we gaan zo maar aan de gang. Ik heb het weekend best nog wat inzendingen gehad voor de candy, dus vandaag laat ik jullie er weer drie zien. Hierbij de kaart van Joke de kaart heeft ze naar aanleiding gemaakt van onze challenge. Een vrolijke lentekaart met veel bloemen. Het papier is van papermania, gecombineerd met bordeauxrood cardstock. Het afdrukje is van Sarah Kay en heb ik ingekleurd met de spectrum noir markers. Verder heeft ze verschillende creatables van MD gebruikt en wel: Lr 212, 158, 206, 227.Achter het afdrukje zit nog een doily van Cheery Lynn en een wondgaasje. Nog een mooie strik met daaraan een leuk hoedje gemaakt net als het meisje op het afdrukje. Ze heeft de tekst getypt op de computer met :”dat verdient een bloemetje”. De volgende is gemaakt door Inge, ze heeft me geen beschrijving gemaild van haar kaartje, en ok op haar blog staat dat niet alleen wat ze gebruikt heeft. De laatste kaart van vandaag die ik jullie laat zien is van Jackelien, ze heeft een rose easelcard gemaakt. Het onderpapier is cardstock het roze en komt uit haar restjesla merk weet ze niet meer. De Creatable mal gebruikt van Marianne Design LR 0242. Ik vind het hartsikke leuk om jullie reacties te lezen altijd, helaas ontbreekt mij de tijd op dit moment om op jullie blog te reageren. Zodra ik maar een beetje tijd heb ga ik jullie blog echt even langs. Wat een prachtige easel kaarten zijn dit ook weer geworden. super leuk om al de verschillende kaarten te zien. wat leuk dat er ook nu weer van die mooie easelkaarten zijn bijgekomen, ook alledrie weer totaal anders, zo leuk is dat, groetjes weer Jeannette Misschien zondag een beetje stil maar het weer was ook verschrikkelijk Cynthia, de hele dag sneeuw en ijzige wind!!!! Wat was ik blij dat ik zaterdag naar de beurs ben geweest en toen was het onwijs druk (net als de vrijdag las ik ergens). Hardenberg heeft gewoon mijn hart gestolen, daar hangt een sfeer die ik op geen enkele andere beurs aantref dus ik verheug me nu al weer op de herfst!!!! Dank voor de bestelling die klaar stond en Marcel wist zich prima staande te houden tussen alle stansjes en het damesvolk hihihi!!!! we gingen gisteren richting groningen....en daar lag helemaal niets. later op de dag begon het wat te sneeuwen(fijn sneeuw)....maar dat was bijna niets vergeleken bij ons in de omgeving. klein landje met zoveel verschillende weersomstandigheden...niets voor niets is het 'weer'meest besproken onderwerp...haha. ben blij dat ik vrijdag heen ben gegaan, was erg druk en gezellig en je kon toch best wel bij alle kramen goed kijken Leuk om mijn easelkaart er tussen te staan!!! Raar dat er geen beschrijving bijstond want dit had ik in me mail meegezonden: Wat jammer dat het gisteren zo rustig was op de beurs Cynthia, ja het weer werkte helaas niet echt mee. Wat een schitterende kaartjes zijn er weer ingestuurd, ik vind ze stuk voor stuk prachtig.
94
Op deze site is alle informatie te krijgen over de vele activiteiten die we organiseren. Ook zijn er de vele recente foto's die een impressie geven hoe het is om lid te zijn Ben je nog geen lid en heb je interesse in het beoefenen van de tennissport, schroom dan niet en neem contact op met onze ledenadministratie door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen naar 0592-413140. Blijf ook op de hoogte van het nieuws en de activiteiten rondom de vereniging en like Tennisvereniging 't Kyllot op Facebook. Volg Tennisvereniging 't Kyllot ook op Twitter. Hiernaast is er ook een app-groep met Kyllot-leden. Mocht je hier ook in willen geef dit dan door aan Bert van Sleen van de ledenadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
95
Op zoek naar de goedkoopste (reis)artikelen? Shopple heeft altijd duizenden aanbiedingen voor u klaar staan!
96
We zijn hard bezig om een nieuwe website te maken, zodat wij u online nog beter kunnen bedienen. In november 2018 zullen wij terug zijn met een gloednieuwe website. Uiteraard kunt u altijd terecht in één van onze winkels, waar wij u graag verder helpen.
97
Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Er zal een verificatiecode naar uw e-mailadres worden verzonden. Wanneer u de verificatiecode heeft ontvangen kunt u een nieuw wachtwoord kiezen voor uw account. Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Uw gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden. Wijkagent Michel van Kempen Micheal is wijkagent Nijmegen Centrum geworden. Zijn vorige wijken zijn voorlopig onderverdeeld bij Koen en Yvonne. Zodra er een nieuwe wijkagent is, zullen wij dat hier kenbaar maken. Wij wensen Michel heel veel succes en plezier in zijn nieuwe wijk! Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies
98
Brandend maagzuur gaat uit zichzelf niet over. Een serieuze aanpak bestaat daarom vaak niet alleen uit praktische eet- en leefregels, maar ook uit doelgerichte medicijnen. Beschermers. Deze medicijnen brengen een extra laagje aan op de wand van maag en slokdarm, zodat het maagzuur minder makkelijk schade aan kan richten. Zuurbinders. Zuur is met sommige pillen eventjes onschadelijk te maken. Deze medicijnen gebruikt u vooral als u niet zoveel of niet zo vaak last heeft van brandend maagzuur. Zuurremmers. Deze zorgen ervoor dat uw maag gewoon minder maagzuur produceert. Eigenlijk niet méér dan nodig is voor de vertering van voedsel. En minder zuur betekent natuurlijk minder klachten. Over het algemeen dient u dergelijke medicijnen lang te gebruiken. Omdat brandend maagzuur erg veel voorkomt, is er met alle middelen ook erg veel ervaring. Het blijkt dat langdurig gebruik geen problemen oplevert. Maar omdat niemand graag langer iets slikt dan nodig is, probeert de huisarts het meestal eerst met een kuurtje van 2 tot 6 weken. Werkt dat onvoldoende, dan is een langere kuur of een hogere dosering een mogelijkheid. Overstappen op een ander middel kan natuurlijk ook. Werkt dat allemaal minder dan de bedoeling was, dan zal de huisarts u eventueel voor onderzoek langs de specialist willen sturen. Deze kan bepalen of u baat heeft bij langdurig gebruik van medicijnen.
99
Schoolgaande kinderen, jongeren en jongvolwassenen; iedereen die door (leer)problemen kortdurende begeleiding en oplossingsgerichte hulp zoekt, help ik graag. Meestal coach ik kinderen, maar regelmatig werk ik ook met (een van) de ouders/begeleiders. Door hun inzicht en handvatten te geven, treden er bij het kind vaak al gewenste veranderingen op.