Datasets:

Fine-Grained Tasks: named-entity-recognition
Languages: Greek
Multilinguality: monolingual
Size Categories: 10K<n<100K
Language Creators: found
Annotations Creators: other
Source Datasets: original
Dataset Preview
date (string)gazette (string)words (sequence)ner (sequence)
"31.05.2013"
"A"
[ "ΝΟΜΟΣ", "ΥΠ'", "ΑΡΙΘΜ", ".", "4156" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Μνημόνιο", "Κατανόησης", "στον", "τομέα", "της", "προστασίας", "του", "περιβάλλοντος", "μεταξύ", "του", "Υπουργείου", "Περιβαλλοντικής", "Προστασίας", "του", "Κράτους", "του", "Ισραήλ", "και", "του", "Υπουργείου", "Περιβάλλοντος", ",", "Ενέργειας", "και", "Κλιματικής", "Αλλαγής", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Ο", "ΠΡΟΕΔΡΟΣ", "ΤΗΣ", "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ", "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" ]
[ "O", "O", "O", "B-GPE", "I-GPE" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Εκδίδομε", "τον", "ακόλουθο", "νόμο", "που", "ψήφισε", "η", "Βουλή", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Άρθρο", "1" ]
[ "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Κυρώνεται", "και", "έχει", "την", "ισχύ", ",", "που", "ορίζει", "το", "άρθρο", "28", "παρ", ".", "1", "του", "Συντάγματος", ",", "το", "Μνημόνιο", "Κατανόησης", "στον", "τομέα", "της", "προστασίας", "του", "περιβάλλοντος", "μεταξύ", "του", "Υπουργείου", "Περιβαλλοντικής", "Προστασίας", "του", "Κράτους", "του", "Ισραήλ", "και", "του", "Υπουργείου", "Περιβάλλοντος", ",", "Ενέργειας", "και", "Κλιματικής", "Αλλαγής", "της", "Ελληνικής", "Δημοκρατίας", ",", "που", "υπογράφηκε", "στην", "Αθήνα", ",", "στις", "28", "Μαρτίου", "2012", ",", "του", "οποίου", "το", "κείμενο", "σε", "πρωτότυπο", "στην", "αγγλική", "γλώσσα", "και", "σε", "μετάφραση", "στην", "ελληνική", "έχει", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-GPE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Άρθρο", "2" ]
[ "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Τροποποίηση", "της", "σύνθεσης", "του", "Διοικητικού", "Συμβουλίου", "του", "Ν.Π.Δ.Δ.", "«", "Πράσινο", "Ταμείο", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "1.", "Το", "πέμπτο", "εδάφιο", "της", "παρ", ".", "1", "του", "άρθρου", "7", "του", "ν", ".", "3889/2010", "«", "Χρηματοδότηση", "Περιβαλλοντικών", "Παρεμβάσεων", ",", "Πράσινο", "Ταμείο", ",", "Κύρωση", "Δασικών", "Χαρτών", "και", "άλλες", "διατάξεις", "»", "(", "Α΄", "182", ")", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "Με", "όμοια", "απόφαση", "ορίζεται", "ένα", "από", "τα", "μέλη", "του", "διοικητικού", "συμβουλίου", "ως", "Αντιπρόεδρος", "και", "αναπληρωτής", "του", "Προέδρου", "σε", "περίπτωση", "έλλειψης", ",", "απουσίας", "ή", "κωλύματός", "του", "και", "με", "αυτή", "μπορεί", "να", "ρυθμίζονται", "θέματα", "σχετικά", "με", "τη", "συγκρότηση", ",", "σύνθεση", ",", "αναπλήρωση", ",", "και", "λοιπά", "θέματα", "λειτουργίας", "του", "διοικητικού", "συμβουλίου", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "2.", "Η", "παρ", ".", "6", "του", "άρθρου", "7", "του", "ν", ".", "3889/2010", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "6", ".", "Το", "Ταμείο", "εκπροσωπείται", "σε", "όλες", "τις", "σχέσεις", "του", "με", "φυσικά", "ή", "νομικά", "πρόσωπα", ",", "ενώπιον", "κάθε", "αρχής", "και", "των", "δικαστηρίων", ",", "από", "τον", "Πρόεδρο", "του", "διοικητικού", "συμβουλίου", "ή", "τον", "Αντιπρόεδρο", "σε", "περίπτωση", "έλλειψης", ",", "απουσίας", "ή", "κωλύματος", "του", "Προέδρου", "ή", "σε", "περίπτωση", "που", "και", "αυτός", "κωλύεται", ",", "από", "ειδικά", "εξουσιοδοτημένο", "από", "το", "διοικητικό", "συμβούλιο", "μέλος", "του", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "3.", "Η", "παρ", ".", "8", "του", "άρθρου", "7", "του", "ν", ".", "3389/2010", "καταργείται", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "4.", "Η", "θητεία", "του", "Προέδρου", "και", "των", "μελών", "του", "διοικητικού", "συμβουλίου", "που", "διορίστηκαν", "με", "την", "υπ.", "αρίθμ", ".", "1", "4694/31", ".3.2011", "(", "ΦΕΚ", "94", "ΥΟΔΔ/11.4.2011", ",", "υπουργική", "απόφαση", ",", "όπως", "αυτη", "τροποποιήθηκε", "και", "ισχύει", ",", "παύει", "από", "την", "έναρξη", "ισχύος", "του", "παρόντος", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PUBLIC-DOCS", "I-PUBLIC-DOCS", "I-PUBLIC-DOCS", "I-PUBLIC-DOCS", "I-PUBLIC-DOCS", "I-PUBLIC-DOCS", "I-PUBLIC-DOCS", "I-PUBLIC-DOCS", "I-PUBLIC-DOCS", "I-PUBLIC-DOCS", "I-PUBLIC-DOCS", "I-PUBLIC-DOCS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Άρθρο", "3" ]
[ "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Ρυθμίσεις", "για", "τη", "βελτίωση", "της", "ανταγωνιστικότητας" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "1.", "Η", "περίπτωση", "η΄", "της", "παρ", ".", "2", "του", "άρθρου", "3", "του", "ν", ".", "4030/2011", "(", "Α΄", "249", ")", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "η", ")", "Μελέτη", "ενεργητικής", "πυροπροστασίας", ",", "η", "οποία", "καταρτίζεται", "σύμφωνα", "με", "τις", "κείμενες", "διατάξεις", "πυροπροστασίας", ",", "υπογεγραμμένη", "από", "τον", "αρμόδιο", "Μηχανικό", ",", "και", "η", "οποία", "συνοδεύεται", "απο", "αποδεικτικό", "έγγραφο", "ότι", "έχει", "κοινοποιηθεί", "στην", "αρμόδια", "Πυροσβεστική", "Υπηρεσία", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "2.", "Στο", "άρθρο", "4", "του", "ν", ".", "4030/2011", "προστίθεται", "παράγραφος", "5", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "5", ".", "Μέχρι", "την", "εφαρμογή", "της", "ηλεκτρονικής", "διαδικασίας", "υποβολής", "στοιχείων", "και", "δικαιολογητικών", "του", "παρόντος", "άρθρου", "τα", "δικαιολογητικά", "της", "παραγράφου", "2", "δύναται", "να", "υποβάλλονται", "σε", "ηλεκτρονική", "μορφή", "εντός", "συμπυκνωμένου", "ψηφιακού", "δίσκου", "(", "CD", ")", "συνοδευόμενα", "από", "υπεύθυνη", "δήλωση", "Μηχανικού", "η", "οποία", "πρωτοκολλείται", "για", "το", "περιεχόμενο", "αυτού", "κατά", "το", "παράρτημα", "2." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Σε", "αυτή", "την", "περίπτωση", "τα", "ψηφιακά", "αρχεία", "αποθηκεύονται", "ηλεκτρονικά", "σε", "ειδικό", "ηλεκτρονικό", "μητρώο", "το", "οποίο", "τηρείται", "με", "ευθύνη", "του", "Προϊσταμένου", "στην", "Υ.ΔΟΜ", ".", "και", "φέρουν", "ηλεκτρονικά", "βέβαιη", "χρονολογία", "υποβολής", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Ο", "έλεγχος", "πληρότητας", "πραγματοποιείται", "κατά", "τις", "διατάξεις", "του", "παρόντος", "επί", "του", "φύλλου", "ελέγχου", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "3.", "Η", "παρ", ".", "1", "του", "άρθρου", "7", "του", "ν", ".", "4030/2011", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "1", ".", "Για", "την", "έναρξη", "των", "οικοδομικών", "εργασιών", "επιβάλλεται", "με", "ευθύνη", "το", "κυρίου", "ή", "του", "έχοντος", "νόμιμο", "δικαίωμα", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "α", ")", "Θεώρηση", "του", "σχεδίου", "και", "του", "φακέλου", "ασφάλειας", "και", "υγείας", "του", "έργου", "από", "την", "αρμόδια", "Επιθεώρηση", "Εργασίας", ".", "β", ")", "Ενημέρωση", "του", "αρμοδίου", "Αστυνομικού", "Τμήματος", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Η", "ενημέρωση", "συντελείται", "με", "την", "αποστολή", "των", "στοιχείων", "της", "πράξης", "έγκρισης", "δόμησης", "και", "του", "εκτελούντος", "του", "έργου", "κατά", "το", "παράρτημα", "1.", "γ", ")", "Μετά", "την", "έναρξη", "εφαρμογής", "της", "Ταυτότητας", "του", "Κτιρίου", "κατά", "τις", "διατάξεις", "του", "ν", ".", "3843/2010", ",", "η", "ενημέρωση", "δύναται", "να", "διενεργείται", "ηλεκτρονικά", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "4.", "Οι", "περιπτώσεις", "γ΄", "και", "δ΄", "της", "παρ", ".", "1", "του", "άρθρου", "12", "του", "ν", ".", "4122/2013", "(", "Α΄", "42", ")", "αντικαθίστανται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "γ", ")", "κατά", "την", "πώληση", "κτιρίου", "ή", "κτιριακής", "μονάδας", "μέχρι", "την", "ενεργοποίηση", "της", "Ταυτότητας", "του", "Κτιρίου", ",", "κατά", "τις", "διατάξεις", "του", "ν", ".", "3843/2010", "στην", "οποία", "περιλαμβάνεται", "υποχρεωτικώς", "το", "Π.Ε.Α", ".", "και", "ο", "χρόνος", "ισχύος", "αυτού", ".", "δ", ")", "κατά", "την", "μίσθωση", "σε", "νέο", "ενοικιαστή", "κτιρίου", "ή", "κτιριακής", "μονάδας", ",", "μέχρι", "την", "ενεργοποίηση", "της", "Ταυτότητας", "του", "Κτιρίου", "κατά", "τις", "διατάξεις", "του", "ν", ".", "3843/2010", "στην", "οποία", "περιλαμβάνεται", "υποχρεωτικώς", "το", "Π.Ε.Α", ".", "και", "ο", "χρόνος", "ισχύος", "αυτού", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "5.", "Η", "παρ", ".", "3", "του", "άρθρου", "22", "του", "κ.ν.", "2190/19", "20", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "3", ".", "Επιτρέπεται", "το", "καταστατικό", "να", "ορίζει", "θέματα", "για", "τα", "οποία", "το", "διοικητικό", "συμβούλιο", "μπορεί", "να", "αναθέτει", "τις", "εξουσίες", "του", "διαχείρισης", "και", "εκπροσώπησης", "σε", "ένα", "ή", "περισσότερα", "πρόσωπα", ",", "μέλη", "του", "ή", "μη", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Στις", "εταιρείες", "με", "κινητές", "αξίες", "εισηγμένες", "σε", "οργανωμένη", "αγορά", ",", "η", "κατά", "το", "προηγούμενο", "εδάφιο", "ανάθεση", "δεν", "επιτρέπεται", ",", "εφόσον", "πρόκειται", "για", "λήψη", "απόφασης", "που", "αφορά", "την", "πραγματοποίηση", "συναλλαγών", "της", "εταιρίας", "με", "συνδεδεμένα", "με", "αυτήν", "πρόσωπα", ",", "όπως", "αυτά", "ορίζονται", "στο", "ΔΛΠ", "24." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Το", "καταστατικό", "μπορεί", "επίσης", "να", "επιτρέπει", "στο", "διοικητικό", "συμβούλιο", "ή", "να", "το", "υποχρεώνει", "να", "αναθέτει", "τον", "εσωτερικό", "έλεγχο", "της", "εταιρείας", "σε", "ένα", "ή", "περισσότερα", "πρόσωπα", ",", "μη", "μέλη", "του", "ή", ",", "εάν", "ο", "νόμος", "δεν", "το", "απαγορεύει", ",", "και", "σε", "μέλη", "του", "διοικητικού", "συμβουλίου", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Τα", "πρόσωπα", "αυτά", "μπορούν", ",", "εφόσον", "δεν", "το", "απαγορεύει", "το", "καταστατικό", "και", "προβλέπεται", "από", "τις", "αποφάσεις", "του", "διοικητικού", "συμβουλίου", ",", "να", "αναθέτουν", "περαιτέρω", "την", "άσκηση", "των", "εξουσιών", "που", "τους", "ανατέθηκαν", "ή", "μέρους", "τούτων", "σε", "άλλα", "μέλη", "ή", "τρίτους", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Κατά", "την", "ίδρυση", "της", "εταιρείας", "ο", "διορισμός", "προέδρου", ",", "αντιπροέδρου", ",", "διευθύνοντος", "ή", "εντεταλμένου", "συμβούλου", "ή", "προσώπων", "με", "άλλη", "ιδιότητα", "και", "αρμοδιότητες", "για", "το", "πρώτο", "διοικητικό", "συμβούλιο", "μπορεί", "να", "γίνει", "και", "με", "το", "καταστατικό", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Το", "διοικητικό", "συμβούλιο", "μπορεί", "οποτεδήποτε", "να", "προβεί", "σε", "διαφορετική", "κατανομή", "των", "ανωτέρω", "ιδιοτήτων", "μεταξύ", "των", "μελών", "του", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "6.", "Η", "παρ", ".", "3", "του", "άρθρου", "22", "Α΄", "του", "ν", ".", "2190/1920", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "3", ".", "Τα", "μέλη", "του", "διοικητικού", "συμβουλίου", "και", "κάθε", "τρίτο", "πρόσωπο", "στο", "οποίο", "έχουν", "ανατεθεί", "αρμοδιότητες", "του", "διοικητικού", "συμβουλίου", ",", "οφείλουν", "να", "αποκαλύπτουν", "έγκαιρα", "και", "επαρκώς", "στα", "υπόλοιπα", "μέλη", "του", "διοικητικού", "συμβουλίου", "τα", "ίδια", "συμφέροντά", "τους", ",", "που", "ενδέχεται", "να", "ανακύψουν", "από", "συναλλαγές", "της", "εταιρείας", "οι", "οποίες", "εμπίπτουν", "στα", "καθήκοντά", "τους", ",", "καθώς", "και", "κάθε", "άλλη", "σύγκρουση", "ιδίων", "συμφερόντων", "με", "αυτά", "της", "εταιρείας", "ή", "συνδεδεμένων", "με", "αυτήν", "επιχειρήσεων", "κατά", "την", "έννοια", "της", "παραγράφου", "5", "του", "άρθρου", "42ε", "του", "παρόντος", "νόμου", ",", "που", "ανακύπτει", "κατά", "την", "άσκηση", "των", "καθηκόντων", "τους", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "7.", "Στο", "άρθρο", "22", "Α΄", "του", "ν", ".", "2190/1920", "προστίθεται", "παράγραφος", "3γ", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "3γ", ".", "Εφόσον", "δηλωθεί", "περίπτωση", "σύγκρουσης", "συμφέροντος", "ή", "συντρέχει", "τέτοια", "περίπτωση", "κατά", "τα", "παραπάνω", ",", "εφαρμόζονται", "οι", "διατάξεις", "του", "άρθρου", "66", "του", "Α.Κ", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "8.", "Στο", "τέλος", "της", "παρ", ".", "2", "του", "άρθρου", "23", "Α΄", "του", "ν", ".", "2190/", "1920", "προστίθεται", "εδάφιο", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "Επί", "εταιρείας", "με", "κινητές", "αξίες", "εισηγμένες", "σε", "οργανωμένη", "αγορά", ",", "η", "απαγόρευση", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "α", ")", "ισχύει", "για", "τα", "συνδεδεμένα", "με", "αυτήν", "πρόσωπα", ",", "όπως", "αυτά", "ορίζονται", "στο", "ΔΛΠ", "24", "και", "β", ")", "προκειμένου", "για", "πράξεις", "που", "αποτιμώνται", "σε", "τουλάχιστον", "10%", "του", "ενεργητικού", "της", ",", "ισχύει", "ακόμη", "και", "αν", "οι", "πράξεις", "αυτές", "δεν", "εξέρχονται", "των", "ορίων", "των", "τρεχουσών", "συναλλαγών", "της", "εταιρeίας", "με", "τρίτους", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "9.", "Η", "παρ", ".", "1", "του", "άρθρου", "4", "του", "ν", ".", "3190/1955", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "1", ".", "Το", "κεφάλαιο", "της", "εταιρείας", "περιορισμένης", "ευθύνης", "καθορίζεται", "από", "τους", "εταίρους", "χωρίς", "περιορισμό", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Κάθε", "διάταξη", "περί", "ελάχιστου", "καταβεβλημένου", "κεφαλαίου", "της", "εταιρείας", "καταργείται", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "10.", "Η", "παρ", ".", "2", "του", "άρθρου", "4", "του", "ν", ".", "3190/1955", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "2", ".", "Κάθε", "εταίρος", "μετέχει", "στην", "εταιρεία", "μόνον", "με", "μία", "μερίδα", "συμμετοχής", "και", "με", "περισσότερα", "εταιρικά", "μερίδια", ",", "τα", "οποία", "αποτελούν", "την", "μερίδα", "συμμετοχής", "του", ",", "αν", "η", "εισφορά", "του", "είναι", "πολλαπλάσια", "του", "ελάχιστου", "ποσού", "της", "μερίδας", "συμμετοχής", "σύμφωνα", "με", "το", "καταστατικό", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "11.", "Η", "παρ", ".", "3", "του", "άρθρου", "4", "του", "ν", ".", "3190/1955", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "3", ".", "Για", "τις", "εισφορές", "σε", "είδος", "εάν", "η", "αποτίμηση", "της", "εισφοράς", "είναι", "κατώτερη", "της", "οριζόμενης", "στο", "καταστατικό", "ή", "πολλαπλάσιου", "αυτής", "συμπληρώνεται", "με", "ευρώ", "μέχρι", "τα", "ποσά", "αυτά", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "12.", "Για", "κάθε", "πράξη", "εκπροσώπησης", "ή", "διαχείρισης", "νομικού", "προσώπου", "ιδιωτικού", "δικαίου", "αρκεί", "η", "υπογραφή", "του", "νομίμου", "εκπροσώπου", "του", "νομικού", "προσώπου", ",", "το", "όνομά", "του", "και", "η", "περιγραφή", "της", "ιδιότητάς", "του", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Διατάξεις", "που", "προβλέπουν", "την", "υποχρεωτική", "ύπαρξη", "/", "χρήση", "εταιρικής", "σφραγίδας", "για", "την", "απόδειξη", "της", "εκπροσώπησης", "ή", "/", "και", "διαχείρισης", "των", "νομικών", "προσώπων", "ιδιωτικού", "δικαίου", "καταργούνται", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Άρθρο", "4" ]
[ "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Ρυθμίσεις", "θεμάτων", "αρμοδιότητας", "Γενική", "Γραμματείας", "Δημοσίων", "Επενδύσεων", "-", "ΕΣΠΑ" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "1.", "α", ")", "Στο", "τέλος", "του", "άρθρου", "25", "του", "ν", ".", "3614/2007", "(", "Α’", "267", ")", "προστίθενται", "παράγραφοι", "14", ",", "15,16", "ως", "ακολούθως", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "14", ".", "Η", "εγγύηση", "συμμετοχής", "που", "προβλέπεται", "από", "την", "ισχύουσα", "νομοθεσία", "ανάθεσης", "έργων", ",", "μελετών", ",", "προμηθειών", "και", "υπηρεσιών", "στο", "πλαίσιο", "των", "συγχρηματοδοτούμενων", "έργων", "επιστρέφεται", "στους", "συμμετέχοντες", "στην", "περίπτωση", "απόρριψης", "της", "προσφοράς", "εντός", "τριών", "(", "3", ")", "ημερών", "από", "την", "παρέλευση", "της", "προθεσμίας", "για", "την", "άσκηση", "της", "προβλεπόμενης", "ενδικοφανούς", "προσφυγής", "ή", "του", "προβλεπόμενου", "ένδικου", "βοηθήματος", "ή", ",", "σε", "περίπτωση", "απόρριψης", "του", "προβλεπόμενου", "ένδικου", "βοηθήματος", ",", "εντός", "τριών", "(", "3", ")", "ημερών", "από", "την", "κοινοποίηση", "της", "σχετικής", "απόφασης", "στην", "αναθέτουσα", "αρχή", ".", "15.", "Η", "εγγύηση", "καλής", "εκτέλεσης", "που", "προβλέπεται", "από", "την", "ισχύουσα", "νομοθεσία", "ανάθεσης", "έργων", ",", "μελετών", ",", "προμηθειών", "και", "υπηρεσιών", "καλύπτει", "και", "την", "παροχή", "ισόποσης", "προκαταβολής", "προς", "τον", "ανάδοχο", ",", "χωρίς", "να", "απαιτείται", "η", "κατάθεση", "εγγύησης", "προκαταβολής", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Στις", "περιπτώσεις", "που", "από", "την", "προκήρυξη", "προβλέπεται", "μεγαλύτερο", "ύψος", "προκαταβολής", ",", "αυτή", "λαμβάνεται", "με", "την", "κατάθεση", "από", "τον", "ανάδοχο", "εγγύησης", "προκαταβολής", "που", "θα", "καλύπτει", "τη", "διαφορά", "μεταξύ", "του", "ποσού", "της", "εγγύησης", "καλής", "εκτέλεσης", "και", "του", "ποσού", "της", "καταβαλλομένης", "προκαταβολής", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Η", "απόσβεση", "της", "προκαταβολής", "και", "η", "επιστροφή", "της", "εγγύησης", "καλής", "εκτέλεσης", "πραγματοποιούνται", ",", "σύμφωνα", "με", "τους", "όρους", "της", "προκήρυξης", "και", "της", "σύμβασης", ".", "16.", "Οι", "παράγραφοι", "3", ",", "4", "και", "5", "του", "άρθρου", "12", "του", "ν", ".", "2731/1999", "(", "Α΄", "138", ")", ",", "που", "προστέθηκαν", "με", "το", "άρθρο", "27", "του", "ν", ".", "4110/2013", "(", "Α΄", "17", ")", ",", "δεν", "αφορούν", "στις", "επιχορηγήσεις", "και", "χρηματοδοτήσεις", "προς", "τους", "εκεί", "αναφερόμενους", "φορείς", "και", "πρόσωπα", ",", "οι", "οποίες", "πραγματοποιούνται", "μέσω", "συλλογικών", "αποφάσεων", "του", "Προγράμματος", "Δημοσίων", "Επενδύσεων", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Έναρξη", "ισχύος", "της", "παρούσας", "παραγράφου", "ορίζεται", "η", "ημερομηνία", "θέσης", "σε", "ισχύ", "του", "ν", ".", "4110/2013", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "β", ")", "Στην", "παρ", ".", "10", "περίπτωση", "β΄", "του", "άρθρου", "25", "του", "ν", ".", "3614/2007", "(", "Α΄", "267", ")", "διαγράφεται", "η", "φράση", "«", "έναντι", "ισόποσης", "εγγυητικής", "επιστολής", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "2.", "Στο", "τέλος", "της", "παρ", ".", "14", "του", "άρθρου", "14", "του", "ν", ".", "3614/", "2007", "προστίθεται", "εδάφιο", "ως", "ακολούθως", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "Η", "διάταξη", "αφορά", "και", "σε", "έργα", "του", "Γ΄", "Κ.Π.Σ", ".", "που", "περιλαμβάνονται", "στην", "αίτηση", "κλεισίματος", "του", "αντίστοιχου", "επιχειρησιακού", "προγράμματος", "για", "τυχόν", "ανεξόφλητες", "οικονομικές", "υποχρεώσεις", "τους", "(", "ημιτελή", "έργα", ")", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "3.", "Στο", "τέλος", "του", "άρθρου", "14", "του", "ν", ".", "3614/2007", "προστίθεται", "παράγραφος", "15", "ως", "ακολούθως", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "15", ".", "Το", "απόρρητο", "των", "καταθέσεων", "σε", "οποιασδήποτε", "μορφής", "χρηματοπιστωτικό", "ίδρυμα", "που", "λειτουργεί", "νομίμως", "στην", "Ελληνική", "Επικράτεια", ",", "το", "οποίο", "θεσπίζεται", "με", "το", "άρθρο", "1", "του", "ν", ".", "1059/1971", "(", "Α΄", "270", ")", ",", "δεν", "ισχύει", "έναντι", "της", "Διεύθυνσης", "Δημοσίων", "Επενδύσεων", "του", "Υπουργείου", "Ανάπτυξης", ",", "Ανταγωνιστικότητας", ",", "Υποδομών", ",", "Μεταφορών", "και", "Δικτύων", ",", "αναφορικά", "με", "τα", "στοιχεία", "κίνησης", "των", "διακριτών", "τραπεζικών", "λογαριασμών", "που", "τηρούνται", "από", "τους", "δικαιούχους", "για", "την", "υλοποίηση", "έργων", "που", "χρηματοδοτούνται", "από", "το", "Πρόγραμμα", "Δημοσίων", "Επενδύσεων", "(", "ΠΔΕ", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Τα", "ως", "άνω", "χρηματοπιστωτικά", "ιδρύματα", "υποχρεούνται", "να", "κοινοποιούν", "τα", "ανωτέρω", "στοιχεία", "στη", "Διεύθυνση", "Δημοσίων", "Επενδύσεων", "του", "Υπουργείου", "Ανάπτυξης", ",", "Ανταγωνιστικότητας", ",", "Υποδομών", ",", "Μεταφορών", "και", "Δικτύων", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Με", "απόφαση", "του", "Υπουργού", "Ανάπτυξης", ",", "Ανταγωνιστικότητας", ",", "Υποδομών", ",", "Μεταφορών", "και", "Δικτύων", "καθορίζονται", "ο", "τρόπος", "κοινοποίησης", ",", "τα", "επιμέρους", "στοιχεία", ",", "η", "συχνότητα", "κοινοποίησης", "των", "στοιχείων", "αυτών", "και", "κάθε", "άλλη", "λεπτομέρεια", "για", "την", "εφαρμογή", "της", "παρούσας", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "4.", "α", ")", "Στο", "τέλος", "της", "παρ", ".", "2β", ".", "στστ", ")", "του", "άρθρου", "3", "του", "ν", ".", "4014/2011", "(", "Α΄", "209", ")", "«", "στστ", ")", "Σύνταξη", "ΑΕΠΟ", "ή", "απόφασης", "απόρριψης", "από", "την", "αρμόδια", "περιβαλλοντική", "αρχή", "εντός", "είκοσι", "πέντε", "εργάσιμων", "ημερών", "από", "την", "ολοκλήρωση", "του", "σταδίου", "(", "εε", ")", "βάσει", "της", "αξιολόγησης", "των", "υφιστάμενων", "γνωμοδοτήσεων", "και", "απόψεων", "και", "ανεξαρτήτως", "του", "αν", "έχουν", "γνωμοδοτήσει", "όλοι", "οι", "συναρμόδιοι", "φορείς", "»", ",", "προστίθεται", "το", "εξής", "εδάφιο", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "Για", "έργα", "/", "δραστηριότητες", "χρηματοδοτούμενα", "από", "τα", "Διαρθρωτικά", "Ταμεία", "και", "άλλα", "προγράμματα", "της", "Ευρωπαϊκής", "Ένωσης", "η", "αρμόδια", "περιβαλλοντική", "αρχή", "συγκαλεί", "σύσκεψη", "με", "συμμετοχή", "όλων", "των", "φορέων", "στους", "οποίους", "έχει", "αποσταλεί", "ο", "φάκελος", "περιβαλλοντικής", "αδειοδότησης", "με", "συμμετοχή", "και", "του", "μελετητή", "προκειμένου", "να", "απαντηθούν", "τεχνικής", "φύσεως", "ερωτήματα", "και", "να", "επιταχυνθεί", "η", "διαδικασία", "γνωμοδοτήσεων", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Κατόπιν", "τούτου", ",", "η", "μη", "αποστολή", "γνωμοδότησης", "από", "τους", "συναρμόδιους", "φορείς", "εντός", "των", "προθεσμιών", "που", "τίθενται", "στο", "παρόντα", "νόμο", "για", "την", "έκδοση", "της", "ΑΕΠΟ", "έργου", "ή", "δραστηριότητας", "εξομοιούται", "με", "θετική", "γνώμη", "και", "η", "αρμόδια", "περιβαλλοντική", "αρχή", "υποχρεούται", "μετά", "την", "παρέλευση", "των", "προθεσμιών", "αυτών", "να", "προχωρήσει", "στη", "σχετική", "αξιολόγηση", "και", "τη", "σύνταξη", "και", "έκδοση", "της", "ΑΕΠΟ", "ή", "της", "απόφαση", "απόρριψης", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "β", ")", "Στο", "τέλος", "της", "παρ", ".", "3στ΄", "του", "άρθρου", "4", "του", "ν", ".", "4014/", "2011", "(", "Α΄", "209", ")", "«", "στ", ")", "Σύνταξη", "ΑΕΠΟ", "ή", "απόφασης", "απόρριψης", "από", "την", "αρμόδια", "περιβαλλοντική", "αρχή", "εντός", "δεκαπέντε", "εργάσιμων", "ημερών", "από", "την", "ολοκλήρωση", "του", "σταδίου", "(", "ε", ")", "βάσει", "της", "αξιολόγησης", "των", "υφιστάμενων", "γνωμοδοτήσεων", "και", "απόψεων", "και", "ανεξαρτήτως", "του", "αν", "έχουν", "γνωμοδοτήσει", "όλοι", "οι", "συναρμόδιοι", "φορείς", "»", ",", "προστίθεται", "το", "εξής", "εδάφιο", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "Για", "έργα", "/", "δραστηριότητες", "χρηματοδοτούμενα", "από", "τα", "Διαρθρωτικά", "Ταμεία", "και", "άλλα", "προγράμματα", "της", "Ευρωπαϊκής", "Ένωσης", ",", "η", "αρμόδια", "περιβαλλοντική", "αρχή", "συγκαλεί", "σύσκεψη", "με", "συμμετοχή", "όλων", "των", "φορέων", "στους", "οποίους", "έχει", "αποσταλεί", "ο", "φάκελος", "περιβαλλοντικής", "αδειοδότησης", "με", "συμμετοχή", "και", "του", "μελετητή", "προκειμένου", "να", "απαντηθούν", "τεχνικής", "φύσεως", "ερωτήματα", "και", "να", "επιταχυνθεί", "η", "διαδικασία", "γνωμοδοτήσεων", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Κατόπιν", "τούτου", ",", "η", "μη", "αποστολή", "γνωμοδότησης", "από", "τους", "συναρμόδιους", "φορείς", "εντός", "των", "προθεσμιών", "που", "τίθενται", "στο", "παρόντα", "νόμο", "για", "την", "έκδοση", "της", "ΑΕΠΟ", "έργου", "ή", "δραστηριότητας", "πράξης", "εξομοιούται", "με", "θετική", "γνώμη", "και", "η", "αρμόδια", "περιβαλλοντική", "αρχή", "υποχρεούται", "μετά", "την", "παρέλευση", "των", "προθεσμιών", "αυτών", "να", "προχωρήσει", "στη", "σχετική", "αξιολόγηση", "και", "τη", "σύνταξη", "και", "έκδοση", "της", "ΑΕΠΟ", "ή", "της", "απόφασης", "απόρριψης", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "5.", "Οι", "παράγραφοι", "4α", "και", "4β", "του", "άρθρου", "2", "του", "π.δ.", "274/", "2000", "(", "Α΄", "225", ")", ",", "όπως", "αυτό", "αντικαταστάθηκε", "από", "την", "παρ", ".", "3", "του", "άρθρου", "18", "του", "ν", ".", "3777/2009", "(", "Α΄", "27", ")", ",", "αντικαθίστανται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "4", ".", "Οι", "φορείς", ",", "συμπεριλαμβανομένων", "των", "επιχειρήσεων", "κάθε", "είδους", "και", "μορφής", ",", "που", "επιλέγονται", "να", "επιχορηγηθούν", "για", "να", "εκτελέσουν", "έργα", "έρευνας", ",", "τεχνολογικής", "ανάπτυξης", "και", "καινοτομίας", ",", "δεν", "υπέχουν", "υποχρέωση", "υποβολής", "εγγυητικής", "επιστολής", "για", "τη", "χρηματοδότησή", "τους", "από", "το", "δημόσιο", ",", "εκτός", "αν", "οι", "ισχύοντες", "κανονισμοί", "της", "Ευρωπαϊκής", "Ένωσης", "άλλως", "προβλέπουν", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "6.", "Στο", "τέλος", "της", "παρ", ".", "3", "του", "άρθρου", "21", "του", "ν", ".", "4024/", "2011", "(", "Α΄", "226", ")", "προστίθεται", "νέο", "εδάφιο", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "Ειδικά", "για", "έργα", "που", "αξιολογούνται", "για", "να", "ενταχθούν", "σε", "συγχρηματοδοτούμενα", "Επιχειρησιακά", "Προγράμματα", "του", "ΕΣΠΑ", ",", "του", "ΕΠΑΛ", "και", "του", "ΠΑΑ", ",", "όπου", "η", "αμοιβή", "των", "αξιολογητών", "χρηματοδοτείται", "από", "πόρους", "της", "Τεχνικής", "Υποστήριξης", "Εφαρμογής", "των", "προγραμμάτων", "αυτών", ",", "το", "ως", "άνω", "συνολικό", "μηνιαίο", "όριο", "αποζημίωσης", "για", "τους", "εγγεγραμμένους", "σε", "μητρώο", "αξιολογητών", "λειτουργούς", ",", "υπαλλήλους", "και", "μισθωτούς", "του", "δημοσίου", ",", "των", "Ο.Τ.Α", ".", "και", "των", "άλλων", "νομικών", "προσώπων", "δημοσίου", "και", "ιδιωτικού", "δικαίου", "και", "ιδιώτες", ",", "για", "το", "διάστημα", "μέχρι", "31.12.2015", ",", "ορίζεται", "σε", "χίλια", "διακόσια", "(", "1.200", ")", "ευρώ", ",", "χωρίς", "περιορισμό", "στο", "πλήθος", "των", "διενεργούμενων", "αξιολογήσεων", ",", "υπό", "την", "προϋπόθεση", "ότι", "το", "συνολικό", "ετήσιο", "ποσό", "αποζημίωσης", "δεν", "υπερβαίνει", "τα", "δύο", "χιλιάδες", "τετρακόσια", "(", "2.400", ")", "ευρώ", ",", "μη", "υπολογιζόμενου", "στην", "περίπτωση", "αυτή", "του", "ποσού", "για", "την", "εφαρμογή", "του", "ορίου", "της", "παραγράφου", "4.", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Άρθρο", "5" ]
[ "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Ρυθμίσεις", "θεμάτων", "αρμοδιότητας", "Γενικής", "Γραμματείας", "Στρατηγικών", "και", "Ιδιωτικών", "Επενδύσεων" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "1.", "Η", "παρ", ".", "2", "του", "άρθρου", "τρίτου", "του", "ν", ".", "4031/", "2011", "(", "Α΄", "256", ")", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "2", ".", "Για", "τα", "επενδυτικά", "σχέδια", "που", "έχουν", "υπαχθεί", ",", "υπάγονται", "ή", "θα", "υπαχθούν", "στο", "ν", ".", "3299/2004", "(", "Α΄", "261", ")", ",", "η", "διάρκεια", "της", "χρηματοδοτικής", "μίσθωσης", ",", "όπως", "ορίζεται", "στην", "περίπτωση", "β΄", "της", "παρ", ".", "8", "του", "άρθρου", "5", "του", "ν", ".", "3299/2004", ",", "δεν", "μπορεί", "να", "υπερβαίνει", "τα", "δέκα", "(", "10", ")", "έτη", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Για", "τις", "περιπτώσεις", "αυτές", "παρατείνεται", "αντίστοιχα", "ο", "έλεγχος", "της", "επένδυσης", "σε", "δέκα", "(", "10", ")", "έτη", ".", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "2.", "Η", "παρ", ".", "5", "του", "άρθρου", "2", "του", "π.δ.", "94/2000", "(", "Α΄", "75", ")", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "«", "5", ".", "Συνιστώνται", "δύο", "θέσεις", "Νομικών", "Συμβούλων", "»", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "3.", "Η", "παρ", ".", "2", "του", "άρθρου", "14", "του", "ν", ".", "4146/2013", "(", "Α΄", "90", ")", "αντικαθίσταται", "ως", "εξής", ":", "«" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "2.", "Για", "τις", "κατά", "τις", "διατάξεις", "του", "προηγουμένου", "εδαφίου", "μετατάξεις", "-", "μεταφορές", "εκδίδεται", "σχετική", "πρόσκληση", "από", "το", "Υπουργείο", "Ανάπτυξης", ",", "Ανταγωνιστικότητας", ",", "Υποδομών", ",", "Μεταφορών", "και", "Δικτύων", ",", "με", "την", "οποία", "ορίζεται", "αποκλειστική", "προθεσμία", "υποβολής", "αιτήσεων", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Η", "μετάταξη", "-", "μεταφορά", "γίνεται", "με", "κοινή", "απόφαση", "των", "οικείων", "ή", "εποπτευόντων", "Υπουργών", ",", "του", "Υπουργού", "Οικονομικών", "και", "του", "Υπουργού", "Διοικητικής", "Μεταρρύθμισης", "και", "Ηλεκτρονικής", "Διακυβέρνησης", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Οι", "μετατασσόμενοι", "-", "μεταφερόμενοι", "υπάλληλοι", ",", "όσον", "αφορά", "το", "ασφαλιστικό", "-", "συνταξιοδοτικό", "τους", "καθεστώς", "κύριας", "και", "επικουρικής", "ασφάλισης", ",", "πρόνοιας", "και", "υγειονομικής", "περίθαλψης", ",", "δύνανται", "να", "διατηρήσουν", "το", "καθεστώς", "στο", "οποίο", "βρίσκονταν", "στο", "φορέα", "προέλευσής", "τους", ",", "ύστερα", "από", "ανέκκλητη", "δήλωσή", "τους", ",", "η", "οποία", "υποβάλλεται", "στο", "φορέα", "υποδοχής", "εντός", "ενός", "(", "1", ")", "μηνός", "από", "τη", "δημοσίευση", "της", "απόφασης", "μετάταξης", "-", "μεταφοράς", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Υπάλληλοι", "νομικών", "προσώπων", "ιδιωτικού", "δικαίου", ",", "το", "μετοχικό", "κεφάλαιο", "των", "οποίων", "ανήκει", "στο", "δημόσιο", "είτε", "στο", "σύνολό", "του", "είτε", "κατά", "πλειοψηφία", ",", "κατόπιν", "αίτησής", "τους", ",", "μετατάσσονται", "με", "την", "ίδια", "σχέση", "εργασίας", "κατά", "τη", "διάταξη", "της", "παραγράφου", "1", "του", "παρόντος", "άρθρου", "και", "υπάγονται", "στις", "διατάξεις", "του", "ν", ".", "4024/2011", "περί", "Ενιαίου", "Μισθολογίου", "-", "Βαθμολογίου", ",", "ενώ", "η", "προϋπηρεσία", "τους", "στο", "φορέα", "προέλευσης", "αποτελεί", "πραγματική", "υπηρεσία", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Η", "Γενική", "Γραμματεία", "Στρατηγικών", "και", "Ιδιωτικών", "Επενδύσεων", "δύναται", "να", "στελεχώνεται", "και", "με", "μετακινήσεις", "υπαλλήλων", "του", "Υπουργείου", "Ανάπτυξης", ",", "Ανταγωνιστικότητας", ",", "Υποδομών", ",", "Μεταφορών", "και", "Δικτύων", ",", "που", "δεν", "έχουν", "οργανική", "θέση", "στη", "Γενική", "Γραμματεία", "Στρατηγικών", "και", "Ιδιωτικών", "Επενδύσεων", ",", "καθώς", "και", "με", "αποσπάσεις", "υπαλλήλων", "του", "δημοσίου", ",", "νομικών", "προσώπων", "δημοσίου", "δικαίου", "και", "οργανισμών", "τοπικής", "αυτοδιοίκησης", "α΄", "και", "β΄", "βαθμού", ",", "καθώς", "και", "νομικών", "προσώπων", "ιδιωτικού", "δικαίου", ",", "το", "μετοχικό", "κεφάλαιο", "των", "οποίων", "ανήκει", "στο", "δημόσιο", "είτε", "στο", "σύνολό", "του", "είτε", "κατά", "πλειοψηφία", ",", "κατόπιν", "αίτησής", "τους", ",", "κατά", "παρέκκλιση", "των", "διατάξεων", "περί", "Υπηρεσιακών", "Συμβουλίων", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Η", "διάρκεια", "των", "αποσπάσεων", "μπορεί", "να", "είναι", "έως", "τρία", "έτη", "με", "δυνατότητα", "παράτασης", "έως", "τρία", "επιπλέον", "έτη", ".", "»", "Το", "προηγούμενο", "εδάφιο", "ισχύει", "αναδρομικά", "από", "τη", "δημοσίευση", "του", "ν", ".", "4146/2013", "(", "Α΄", "90", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Άρθρο", "6" ]
[ "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Η", "ισχύς", "του", "παρόντος", "νόμου", "αρχίζει", "από", "τη", "δημοσίευσή", "του", "στην", "Εφημερίδα", "της", "Κυβερνήσεως", "και", "του", "Μνημονίου", "που", "κυρώνεται", "από", "την", "πλήρωση", "των", "προϋποθέσεων", "της", "παραγράφου", "9", "αυτού", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Παραγγέλλομε", "τη", "δημοσίευση", "του", "παρόντος", "στην", "Εφημερίδα", "της", "Κυβερνήσεως", "και", "την", "εκτέλεσή", "του", "ως", "νόμου", "του", "Κράτους", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Αθήνα", ",", "31", "Μαΐου", "2013" ]
[ "B-GPE", "O", "O", "O", "O" ]
"31.05.2013"
"A"
[ "Ο", "ΠΡΟΕΔΡΟΣ", "ΤΗΣ", "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ", "ΚΑΡΟΛΟΣ", "ΓΡ", ".", "ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ", "ΟΙ", "ΥΠΟΥΡΓΟΙ", "ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", ",", "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ", ",", "ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ", "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ", "ΥΠΟΔΟΜΩΝ", ",", "ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ", "ΚΑΙ", "ΔΙΚΤΥΩΝ", "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", "ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ", "ΙΩΑΝΝΗΣ", "ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ", "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ", "ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ", "ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ", "ΥΠΟΥΡΓΟΣ", "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", ",", "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", ",", "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", "ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ", "ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", "ΚΑΙ", "ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ", "ΑΛΛΑΓΗΣ", "ΚΑΙ", "ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ", "ΑΛΛΑΓΗΣ", "ΚΑΙ", "ΤΡΟΦΙΜΩΝ", "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ", "ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ", "ΣΤΑΥΡΟΣ", "ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ", "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ", "ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ", "ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ", "ΚΑΙ", "ΑΙΓΑΙΟΥ", "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ", "ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ", "Θεωρήθηκε", "και", "τέθηκε", "η", "Μεγάλη", "Σφραγίδα", "του", "Κράτους", ".", "Αθήνα", ",", "31", "Μαΐου", "2013", "Ο", "ΕΠΙ", "ΤΗΣ", "ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ", "ΥΠΟΥΡΓΟΣ", "ΑΝΤΩΝΙΟΣ", "ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "O", "O", "O" ]
"25.01.2013"
"A"
[ "2013/01/25" ]
[ "O" ]
"25.01.2013"
"A"
[ "a/", "2013/19" ]
[ "O", "O" ]
"25.01.2013"
"A"
[ "Πράξη", "2", "της", "25", "Ιανουαρίου", "2013" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"25.01.2013"
"A"
[ "Σύσταση", "και", "συγκρότηση", "Ομάδας", "Συντονισμού", "Έργου", "με", "την", "ονομασία", "«", "Επιχειρησιακή", "Συντονιστική", "Επιτροπή", "»", "για", "την", "υλοποίηση", ",", "παρακολούθηση", "και", "συντονισμό", "των", "δράσεων", "της", "Εθνικής", "Στρατηγικής", "για", "τη", "Διευκόλυνση", "του", "Εξωτερικού", "Εμπορίου", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"25.01.2013"
"A"
[ "1Τις", "διατάξεις", "των", "άρθρων", "15", "παρ", ".", "2", "εδ.γ", "και", "90", "του", "Κώδικα", "Νομοθεσίας", "για", "την", "Κυβέρνηση", "και", "τα", "Κυβερνητικά", "Όργανα", ",", "ο", "οποίος", "κυρώθηκε", "με", "το", "άρθρο", "πρώτο", "του", "π.δ.", "63/2005", "«", "Κωδικοποίηση", "της", "νομοθεσίας", "για", "την", "Κυβέρνηση", "και", "τα", "Κυβερνητικά", "όργανα", "»", "(", "Α΄", "98", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "I-LEG-REFS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"25.01.2013"
"A"
[ "2Την", "υπ’", "αριθμ.", "Υ", "216/20", "12", "απόφαση", "του", "Πρωθυπουργού", "για", "τη", "Σύσταση", "Μικτής", "Επιτροπής", "με", "την", "ονομασία", "«", "Συντονιστική", "Επιτροπή", "Εξωστρέφειας", "»", "για", "τον", "συντονισμό", "των", "διεθνών", "δράσεων", "της", "Ελλάδας", "και", "τη", "προώθηση", "της", "εξωστρέφειας", "της", "Ελληνικής", "Οικονομίας", "(", "Β΄", "3190", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-GPE", "I-GPE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
End of preview (truncated to 100 rows)