doc
stringlengths
21
29.7k
subreddit
stringlengths
2
22
language
stringclasses
4 values
language_confidence
float64
0.7
1
LA. Fordi jeg mener at pengene har det bedst i borgernes lommer.
Denmark
da
0.851771
De Radikale, og ikke kun fordi jeg er medlem af partiet (det allermest passive medlem man kan forestille sig, men alligevel). Jeg er ikke enig med de radikale om alting, men mener på den anden side at de på de fleste punkter er de mindst bindegale.
Denmark
da
0.867118
Jeg ved det ikke. Jeg har altid stemt på venstre, men tvivler på jeg kan få mig selv til det igen. Politik har udviklet sig til et cirkus som jeg har meget svært ved at tage seriøst. Det er fristende bare at ignorere det og lade være med at stemme, men kan godt se det ikke er specielt konstruktivt. Jeg ville være mere interesseret i at have "anti-stemmer". Så ville jeg stemme på Søvndal. Eller enhedslisten. Eller Pia. Eller Lars Løkke. Meh, det kommer jeg vist ikke til bunds i. Problemet er at de alle sammen er utiltalende.
Denmark
da
0.915917
Radikale, fordi de forfølger deres politik og ikke spekulerer så meget i strategi. Og så selvfølgelig, fordi jeg er på linje med deres politiske linje.
Denmark
da
0.775926
> Det bliver CIA's mangeårige rival i sikkerheds- og efterretningsapparatet, forbundspolitiet FBI, der i et nyt kontrolorgan kommer til at overvåge, hvad CIA og amerikanske soldater foretager sig under forhørslampernes skærende lys i mørke, dybe kælderrum, hvor fangernes skrig ikke kan opfanges i gadehøjde.
worldnews
da
0.921383
Det er en skandale at politiet ikke griber ind, fordi det ikke er "hensigtsmæssigt"..
Denmark
da
0.967754
At besætte andre folks ejendom er imod dansk lovgivning. Og derfor et det uacceptabelt. Når det er sagt, så er det rart at se at politiet ind til videre tager det roligt. Men det at et område ikke er blevet brugt i længere tid giver ikke andre tilladelser til at tage det. Jeg har f.eks. ikke brugt min stue i et stykke tid - skal der så komme nogen og besætte den?
Denmark
da
0.984549
Jeg synes egentlig det er i orden -- i denne omgang.. Det bliver interessant at se hvordan det eventuelt udvikler sig derude. Jeg ville gerne selv have været derude for at tage billeder af random godtfolk, drikke et par øller og ellers nyde stemningen, men havde andre planer. Jeg er bestemt ikke aktivist og da slet ikke autonom, men det herlige er jo, at det absolut heller ikke er et krav, at man skal være det ene eller det andet, for at kunne deltage i sådanne happenings - eller hvad man nu skal kalde dem (vandal-raids vil nogen måske foretrække?). Det kræver egentlig bare et godt humør og måske nogle kreative/praktiske evner, hvis man gerne vil konstruere boder/scene/whatever :) Som politiet selv udtaler i et af interviewene, så drejer 'skaderne' sig kun om døde ting.. Altså, en bygning, der i forvejen så ret hærget ud og nogle hurtigt opbankede træplader. Den slags kan jeg (as in: personal opinion here) altså ikke sidde og hidse mig op over. Også selvom det juridisk set går udover ejendomsretten.
Denmark
da
0.934529
> At besætte andre folks ejendom er imod dansk lovgivning. Og derfor et det uacceptabelt. Huh… Den logik er jeg interesseret i at få uddybet. Er det loven der bestemmer hvad der er rigtigt og forkert?
Denmark
da
0.965029
Er langt hen af vejen enig med dig og synes da kun det er fair nogle unge mennesker kan lege i nogle bygninger der ikke bliver brugt. Men når det er sagt, synes jeg det er uacceptabelt, at loven ikke bliver overholdt, men hva faen. Hvis vi ser os omkring bliver loven jo brudt af vores politikere næsten dagligt, så hvorfor ikke også lade borgerne gøre det (: Så længe de smutter når ejerne skal bruge grunden.
Denmark
da
0.983574
Jeg siger bare held og lykke til Mogens De Linde med at få lejet den bygning ud nu. Det er jo en selvopfyldende profeti at "de unge" (som vist ikke alle sammen er helt unge længere) siger at bygningen jo ikke bliver brugt til noget, når de selv har sørget for at gøre den uegnet til udlejning ved at hærge den, male på den, og nu så også besætte den. Hvis de har lyst til at lege byggemand Bob, så er der masser af faldefærdige huse rundt om i Danmark, som de kan overtage for næsten ingen penge og gøre lige hvad de vil med. Men det er jo ikke lige så fedt som at bemægtige sig andres velplacerede ejendom midt i København.
Denmark
da
0.908673
>Jeg har f.eks. ikke brugt min stue i et stykke tid - skal der så komme nogen og besætte den?< Det er nemlig det samme!
Denmark
da
0.982208
Hooha, her kan vi kaste ud i en længere filosofisk og politisk diskussion. :) Hvad er dit bud?
Denmark
da
0.977784
Ja, lad dog ungerne, når man ser billederne ligner det en tom skal af en bygning. Grunden til at de gør det er nok i højere grad uafhængighedslyst og byggetrang end en snedig charmekampagne for kommunisme... Hvad er der at være bekymret over? At nogen ikke underkaster sig lovgivningen i ligegyldige tilfælde?
Denmark
da
0.969222
Jeg tror jeg vil besætte dit hjem næste gang du er på ferie, du bruger det jo alligevel ikke så længe, så lad mig dog!
Denmark
da
0.999587
De har så grebet ind, blot selv valgt tidspunktet. Det kan man så synes godt eller skidt om, men det er i sidste ende en politimæssig vurdering.
Denmark
da
0.868363
Mit bud: Loven afspejler den generelle holdning til hvad der er rigtigt og forkert. I nogle (mange) tilfælde stemmer loven ikke overens med hvad der er hensigtsmæssigt, og så ændrer man heldigvis oftest loven derefter…
Denmark
da
0.990592
Jeg er ikke uenig, men det er vel ikke helt det samme? I det tilfælde vil hans bolig være midlertidigt ubeboet. Efter sigende har denne bygning stået tom længe. Noget der dog får mig til at stejle er: "når man ser billederne ligner det en tom skal af en bygning". Er det de unge der beslutter hvornår en bygning er uegnet eller for grim til at drive erhverv eller beboelse? I så fald er det rart at vide det er de samme kommunale medarbejdere, der beslutter det, der åbenbart også besætter dem.
Denmark
da
0.964617
Hvis Københavns Kommune eller lign. har erklæret bygningen (eller andre bygninger for den sags skyld) for uegnet til beboelse eller erhverv ser jeg ingen problemer i det. Så længe de også tilskriver sig selv alt ansvar og selv betaler sygevæsnet hvis de kommer til skade. Hvis bygningen alligevel skal rives ned hvorfor så ikke lade de unge gøre det gratis og bruge grunden/bygningen så længe der ikke er andre planer med den? Men så vidt jeg ved er bygningen bare tom og ikke uegnet til hverken det ene eller andet. Den bliver dog sværrer at sælge efter de har været der og fremtidige ejere vil højst sandsynligt være urolige for hævn-aktioner fra de unge.
Denmark
da
0.956178
Døde ting der stadig har en værdi for nogen. Dit TV er en død ting, men hvis nogen stjæler dit TV skal du stadig ud og finansiere et nyt. Så ret hærgede ud? Jeg er ikke sikker, men så længe Københavns Kommune eller lign. ikke har erklæret bygningen for uegnet til erhverv eller beboelse er det vel kun din og besætternes mening og ikke en professionel vurdering? Det er trods alt nemmere at istandsætte en stående bygning og ikke at skulle bygge den op igen for grunden. Tror det er ret svært at argumentere for at besætterne har tilført bygningen værdi den dag de bliver smidt væk eller går selv. Hele ideen med alle er velkommen er også lidt brugt. Held og lykke med at få andre end besætternes miljøs favorit kunstnere osv. til at lov til at optræde/opføre osv. Dog er jeg absolut ikke imod fristeder.
Denmark
da
0.929393
Troede det var på nørrebro dag et, ligesom sidste år. Kan godt se programmet er anderledes.
Denmark
da
0.859078
Omkring ejendomsret mener jeg at man skal lade folks ting være i fred. Du har naturligvis en pointe i at loven kan ændres, hvis den ikke giver mening. Jeg kender ikke ret meget til den konkrete sag, udover det der har stået i medierne i den seneste tid. Men jeg mener ikke at en tom grund, der ikke bliver brugt giver fri ret til at besætte den. Hvad med at de lejede sig in på grunden? Måske en lidt absurt tanke, men det er vel en mulighed.
Denmark
da
0.973908
Jeg forstår ikke helt hvad det er der gør at man kan tilsidesætte almindelig ejendomsret i denne situation. Kan du hjælpe?
Denmark
da
0.990885
> Det kan man så synes godt eller skidt om, men det er i sidste ende en politimæssig vurdering. Tjah, bum, bum. Det er jo ikke politimæssig vurdering på samme måde som "skal vi sende en patruljevogn til A eller til B" - det er en vurdering af om det var balladen værd at rydde bygningen, og det valgte politiet så ikke at gøre. Det sender jo et ret uheldigt signal, idet man tilsyneladende godt kan bryde loven, hvis bare man er mange og voldsparate nok.
Denmark
da
0.882741
Det er heller ikke så heldigt, hvis politiets reaktioner bliver alt for bestemt på forhånd. Dette kan føre til, at ballademagere provokere dem med vilje, for at få den reaktion som de regner med. Det kan godt være, at det her tilfælde ikke var perfekt håndteret, men vi skal heller ikke gøre det for nemt at starte ballade for dem, som vil. Jeg ser gerne, at politiet har muligheden for at bruge deres professionelle kompetencer til at vurdere den rette taktik.
Denmark
da
0.823954
Well, ejendomsret er jeg i sig selv ikke imod, men jeg har betænkeligheder ved enhver argumentation for moral der tager udgangspunkt i lovgivning. :)
Denmark
da
0.961496
> Jeg ser gerne, at politiet har muligheden for at bruge deres professionelle kompetencer til at vurdere den rette taktik. Det kan man jo ikke rigtigt være uenig i - men politiet skal også forholde sig til de signaler som deres taktiske beslutninger sender til befolkningen. Og det synes jeg ikke rigtigt at de har gjort.
Denmark
da
0.910415
Fair nok - jeg kunne vist også godt have formuleret mig bedre. Mht. ejendomsretten mener jeg faktisk at ejeren har et ansvar for at forhindre ubudne i at skaffe sig adgang. Og jeg synes ikke at kunne se af billederne at bygningerne er barikaderet.
Denmark
da
0.846609
Det er ligesom med grafitti - teknisk set ulovligt, men under bagatelgrænsen, og endda en form for ulydighed der kan føre noget godt med sig (BZ -> Christiania, grafitti -> Banksy). Det er selvfølgelig svært at være fleksibel fra det offentliges side, lov må være lov, men vi andre kan heldigvis lade sund fornuft råde, og tage det lidt mere roligt. Eller bliver du også forarget når folk kører hurtigere end 110 på motorvejen? Edit: bare så det er klart: jeg regner ikke med at denne debat skal ende i en formelt defineret lov der kan passe, men bare give udtryk for personlige holdninger. Det er nok umuligt at lave en tilstrækkeligt commonsensical lov i et system hvor ting er nødt til at være enten-eller.
Denmark
da
0.865773
se en Muppets film så kan du se hvorfor
movies
da
0.942572
Jamen vi er da ganske enige om at det ikke er en optimal situation, men hvis alternativet var mange tilskadekomne, en eskaleret situation og millionudgifter for at rydde en tom bygning en dag før det skete, så er jeg sådan set enig i politiets vurdering. Det hører også med til historien, at de 11 tilbageblevne alle fik en 1500 kr bøde. Hvis man mener at de har beskadiget bygningen, så ville et privat erstatningssøgsmål ligge ligefor, og kunne forgælde dem i mange år, hvilket ville være ganske udmærket.
Denmark
da
0.926615
Graffiti er ikke under nogen bagatelgrænse. Det er hærværk og straffes derefter. Dertil kommer erstatningskrav for udbedring af skaderne.
Denmark
da
0.96293
What? Hvis jeg ejer et stykke land, så burde jeg i princippet kunne fylde den med guldbarrer fra ende til anden, og en lastvogn fyldt med kolde øl i midten, tage på 3 måneders road trip igennem USA, og stadig have præcis lige så meget ret til hele lortet når jeg kom hjem igen, som hvis jeg havde bygget et Fort Knox rundt om det. Det bliver ikke mere rigtigt at bemægtige sig andres ejendom, bare fordi det er let. Ejeren har INTET ansvar for at forhindre ubudne i at skaffe sig adgang. INTET!
Denmark
da
0.94627
Øl og guldbarre er en ting :) Jeg tror ikke vi er uenige i at dine ting, er dine, og mine ting er mine. Og at man ikke bare kan tage hvad man vil have. Men mht. Søminen kommer det lidt an på hvad kommunen har gjort. Hvis den er kondemneret og skal rives ned, så skal den [afspærres](http://www.sm.dk/Temaer/by-bolig/Byfornyelse/kondemnering/Documents/Vejledning_om_kondemnering.pdf). EDIT: Det skal lige siges at jeg ikke har kunnet finde ud af om Søminen er kondemneret.
Denmark
da
0.872899
Jeg er normalt radikal, men jeg kan sgu ikke forholde mig til deres "VI SKAL VISE, AT VI ER FORSKELLIGE FRA S OG SF!!", og Socialdemokraterne er et stort, tomt floskelparti, så jeg aner det ikke. Måske SF, bare fordi.
Denmark
da
0.813322
Selv ser jeg hellere, at ét sted bliver smadret, end at der foregår en decideret gadekamp som ødelægger langt flere ejendomme ud over den ene, selv om det sender den forkerte signal, og især når man har at gøre med folk som jo gerne provokerer politiet. Men denne prioritering er jo min egen, og jeg har ikke rigtig argumenter som sådan. Tror heller ikke de findes.
Denmark
da
0.904866
Blankt eller Enhedslisten. Jeg har seriøs politikerlede. Ø er de mindst forfærdelige i mine øjne.
Denmark
da
0.980393
Det var hyggeligt - og syntes at polisen gjorde det godt. De smed folk hjem da der var 11 tilbage.
Denmark
da
0.915103
Ikke så længe vi snakker om ejendomsret i legale termer. Men selv loven kan ikke dække over idiotiske beslutninger, og idiotiske beslutninger har en tendens til at tiltrække rakkerpakket.
Denmark
da
0.953461
Jeg er nysgerrig - hvad får dig til at stemme på partiet jeg kun kender som partiet der ikke kan bestemme sig? Jeg spørger af ren interesse - det sidste parti jeg stemte på var det kosmiske. (kunne kun tage langsommere jordrotation seriøst) ..jeg gav op og syntes stadig at alle dem der stiller op og viser sig frem til 'dansk politik' er ludere. Ganske som 'Vild Med Dansk' 'Flæsk-Faktor' og flere af de programmer de vil have mig til at betale for - men som jeg ikke har råd til at se som arbejdsløs. De kalder det licens. Jeg lever uden fjernsyn. Men de fattige burde jo heller ikke bekymre sig om de vigtige ting i livet. Så hvorfor fortælle dem det? Sorry .. 'De Radikale'? Hvad er deres stick? Biler og boligrækker?
Denmark
da
0.953922
Det er under *min* bagatelgrænse, mente jeg... som sagt ovenfor diskuterer jeg ikke hvad der kan være gældende lov, siden en sådan diskussion er langt mere fokuseret på konsistent logik end på sund fornuft; jeg foretrækker at tale om hvad der er "i orden." Det lyder som om du gør dig til talsmand for ordensmagtens SOP. Men hvad *synes* du?
Denmark
da
0.988631
Synes at de skulle have spurgt ejeren først, da han virkede på interview rimelig medgørlig omkring at låne ejendommen ud hvis de havde spurgt først.
Denmark
da
0.845968
Hopper lige ind fra siden her… > Jeg er nysgerrig - hvad får dig til at stemme på partiet jeg kun kender som partiet der ikke kan bestemme sig? Det er i praksis en åndssvag skrøne, den der. Radikale har og har altid haft utroligt klare holdninger — *indtil ny information dukker op*. Så er de nemlig det eneste parti der gør det eneste fornuftige: Revurderer deres holdning.
Denmark
da
0.90333
Det er jo egentligt fornuftigt nok
Denmark
da
0.956058
Morsomt, men de forjener en ørefik for den jævla sirenen! Jeg sitter med øretelefoner. Dette er dårlig web-kutyme.
Norway
da
0.925846
Jeg ville stemme SF men Villy er sgu for medløberagtig, så Ø.. Selvom jeg har svært ved at tage dem seriøst. Det kommer meget bag på mig hvor mange åbenbart højreorienterede der er danske Redditors!
Denmark
da
0.980931
Problemet er bare som jeg ser det, at de danske Liberale politikere ikke følger de liberalistiske grundprincipper, desuden viser tiden år efter år at man ikke kan give dem magten, da de oftest misbruger den. Det gælder også K. ಠ\_ಠ
Denmark
da
0.826786
Hmm jeg synes da ikke der er nogen højreorienterede i denne tråd? Nogle liberale, men ingen konservative eller DF'ere?
Denmark
da
0.8601
Som Simonask allerede har svaret for mig, så er det ikke rigtigt at de Radikale skifter holdning som vinden blæser. Men når de er bedst er der dels en vilje til at høre på andre sider af sagen, dels en vilje til at ændre holdning når verden ændrer sig. Eller med andre ord, så er der stor forskel på ikke at have en holdning, og så på at prioritere imellem sine holdninger. Jeg ved ikke helt hvad du antyder med"Biler og boligrækker", muligvis forveksler du de radikale med det mere eller mindre hedengangne CD? De Radikale har lige foreslået at boligskatten sættes op, det er vel ikke ligefrem leflen for parcelhusejerne. De Radikale bekender sig til social liberalismen, og praktiserer det også nogengange, og det passer rigtigt godt til mine egne holdninger. På den ene side skal mennesker kunne udfolde sig frit, med så få begrænsninger som muligt, både personligt og økonomisk, på den anden side skal staten være parat til at samle dem op der af den ene eller anden grund falder igennem. Det skaber nogle spændinger, f.eks. imellem folks naturlige ret til at bruge de penge de selv har tjent, som det passer dem, og statens behov for at opkræve skatter til at finansiere velfærdsydelser. På den anden side betyder det også at man ikke kan meget andet end at gå ind for ligestilling på tværs af køn, seksualitet, race osv. osv.
Denmark
da
0.932569
IMO: I danmark er de liberale højreorienterede.
Denmark
da
0.887414
Det er den klassiske fejl, der oftes sker med politikere. De bliver for villige til at gå på kompromis med deres principper. Bare for at blive ved magten. Og så får vi politikere hvis eneste mål, er at blive genvalgt, i stedet for at prøve at indføre de ting, som de faktisk blev valgt ind på.
Denmark
da
0.891376
Jeg er enig, jeg er sikker på at hvis/når S kommer til magten igen, vil de også bevæge sig endnu mere i den retning.
Denmark
da
0.975416
Ville normalt stemme Konservativt, men stemmer nok blankt, da jeg synes der mangler noget substans i dansk politik. Alt går op i populisme, at pege fingre af de andre og til tider bruge falske tal og eksempler der vildleder vælgerne. Hvis der er nok der stemmer blankt, kan det være at tonen får en anden lyd på borgen.
Denmark
da
0.92104
Rødere... Den nuværende konstellation med DF er til grin. Så længe det er uden DF, så er den præcise fordeling efter valget ikke så vigtig for mig.
Denmark
da
0.994653
Jeg synes at hærværk mod tredjemands ejendom skal straffes som det allerede gør, samt at mulighederne for private søgsmål hvor man kan få erstatning for skadens udbedring dækket ligeledes er gode. Jeg har brugt timevis på at fjerne tags fra et indgangsparti til en opgang i sidste uge, det er virkelig sur røv, jeg ville ønske der var nogen der havde set hvem der havde gjort det, så jeg kunne have fået politiet til at fange dem.
Denmark
da
0.985502
Hvad har Søminens hypotetiske kondemneringsstatus at gøre med om andre må bemægtige sig den? Det ændrer da ikke ved at de indtager en bygning der ikke tilhører dem selv. Det er krigsherrelogik det dér.
Denmark
da
0.978609
Hvem er liberale? Som nævnt af mange, så er alle de store partier centrerede omkring midten og det eneste parti der tilnærmelsesvist kan kaldes liberalt er vel Liberal Alliance.
Denmark
da
0.717642
De partier som forsøger at få udført liberal politik. Hvis dit spørgsmål ikke var retorisk.
Denmark
da
0.971407
Hvis du mener Venstre og Konservative er højreorienterede, så mener jeg ikke de kan karakteriseres som liberale.
Denmark
da
0.893147
Det trælse ved hærværk er at det næsten altid er umuligt at retsforfølge gerningsmændene fordi det er svært at tage dem på fersk gerning. Tit ender den slags hos forsikringsselskabet, hvilket i sidste ende betyder at vi alle sammen skal betale højere præmier. Kan forestille mig det er svært at forsikre en ejendom der er i BZ-søgelys, så det er sgu sur røv for ejeren. Politiet skulle have ryddet stedet med tåregas og gummipatroner.
Denmark
da
0.931861
Det kan du have ret i. Jeg vil dog tilføje at politiet altid bør benytte mindst mulig magt, husk på de er ikke beføjede til at straffe folk overhovedet. Men jeg er enig i, at hvis tåregas og gummipatroner vitterligt er det mindst indgribende magtmiddel der er egnet til anvendelse, så er det det middel der skal anvendes. List og snilde er dog at foretrække frem for vold.
Denmark
da
0.827519
mange tak, jeg elsker også dig!
fffffffuuuuuuuuuuuu
da
0.94623
How about [politi.dk](http://www.politi.dk/da/servicemenu/baggrund/Vaabenloven_knive.htm)? Or you know, [The Law](https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125806): > § 4. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. **Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.**
worldnews
da
0.713471
Det virker som om at viste sukre skal angives hvor det er passende, men jeg har (bla. a.) aldrig set betegnelsen "halvhvidt sukker" anført på et produkt, hvilket får mig til at tro at "sukker" kan dække over alle de nævnte...? Det er netop det er fik mig til at tvivle på tilstedeværelsen af helt almindeligt sukker i Coca-Cola...
fffffffuuuuuuuuuuuu
da
0.906532
Jeg tror det taler for sig selv at jeg har frontpaged r/Anarcho_Capitalism
Denmark
da
0.835746
Narkotika er dårlige, mmmkay
pics
da
0.820325
Det' et sjovt fænomen.
pics
da
0.791439
Hvor cool kan en hvid mand blive?
pics
da
0.970406
Any day!! Dog, jeg må indrømme(en dyb og meget mørk hemmelighd) at jeg sjældent drikker øl. Nej, gi' mig Gajol, vodka, tequila og Jack daniels!! ah.... Karneval, Aalborg 2011 blir epic.
pics
da
0.811155
Viva la Danmark! Rødgrød med fløde! KØDPÅLÆG!
pics
da
0.850612
Cool. Og så er det lige overfor Tagensborg de sidder til sidst. Fantastisk bodega.
pics
da
0.723342
Kender ikke stedet. Må opsøges!
pics
da
0.989985
Haha, grineren! Man ville dog til tider ønske at han ville sætte tempoet bare en anelse op når han taler! Bliver sindssyg af at høre interviews hvor han skal tale i længere tid..
Denmark
da
0.944797
Opsendelse første til 14. Juni. Det er jo lige om lidt....
Denmark
da
0.943916
Opsendelsesvinduet er fra d. 1 til den 14, så hvis vejret er godt d. 1 kommer den op der. Jeg krydser fingre!
Denmark
da
0.963493
Nu savner jeg Danmark!
pics
da
0.918012
Nu var det så ikke meget "raket-tid" sidste gang, hvis man definerer en raket, som noget der kommer i luften. :) Men held og lykke!
Denmark
da
0.864871
Jeg kan altså ikke helt mobilisere samme indignation over at en bolighaj får spoleret sin spekulation. Den blev ikke brugt til noget, fordi det ikke er intentionen at leje den ud, men at vente på at sælge til den rigtige pris - derfor stod den og forfaldt også før den blev hærget. Selvfølgelig er der masser af faldefærdige huse i de dele af landet, hvor ingen gider bo, men derfor er det vel ikke for en by særlig godt, at centrale områder får lov at forfalde, fordi en enkeltperson spekulerer i en stigende grundpris eller hvad der nu er grunden til at søminestationen får lov at forfalde. Er det så en retfærdiggørelse? Tjah, man må jo regne med at få respons på sine handlinger. Han kan jo bare aktivere området i stedet for at lade det forfalde.
Denmark
da
0.902466
Shit det er dumt sagt. De to eksempler er slet ikke sammmenlignelige.
Denmark
da
0.818331
Naturligvis skal man lade folk beholde deres ting i fred - men hvis man optager en ressource (og i en storby er plads en ressource) uden at man har tænkt sig at udnytte den, er det så 'bare' ret til egen ejendom eller begår man så ikke en uretfærdighed overfor byens indbyggere?
Denmark
da
0.919272
Daaamn boy! Hvad er adressen?
pics
da
0.923619
Den ligger i krydset v. Tagensvej og Jagtvej! (Jagtvej 147). Det er et fantastisk dejligt lille bodega. Klientellet er fantastisk og snakkesagligt. Kan kun anbefale det! :)
pics
da
0.724591
Krigsherrelogik. Held og lykke med at få skabt jeres Lebensraum!
Denmark
da
0.914296
Forsøger du at bilde mig ind, at det har har været en ægte Irma-reklame?
Denmark
da
0.997214
Jesus lawd, jeg troede ikke, de reklamer kunne blive ringere.
Denmark
da
0.8731
Det er anden gang i de her kommentarer at du skriver "krigsherrelogik" og anden gang det er meget uklart hvad du mener med det. Er det en modsætning til noget? Det er måske en beskrivelse? Nåja, det er lige meget, for ifølge reglerne for internetdebat, så har du tabt, for du har grebet til nazi-referencer med dit 'lebesraum'.
Denmark
da
0.932765
Jeg synes, at der er blevet overreageret omkring den reklame. Den er da underholdene og jeg tror, at de fleste nok kan se det smule feminine i balletten, hvis man sammenligner med andre "mandejob" som bilmekanikere og vejarbejdere. Reklamen gør, efter min mening, mere grine med moderen i familien. Hvis jeg skulle blive stødt og sur, hver gang jeg hører en joke om computernørder, ville jeg være bitter. Men nu er jeg heller ikke mandlig balletdanser (selv om, at der så sent som sidste weekend blev taget et billede af mig, hvor jeg forsøger at ligne en), så jeg ved ikke hvad, at de bliver udsat for, ud over Irmareklamer.
Denmark
da
0.960691
jeg håber du ved at jeg forventer at se dine fine ballet trin til næste meet-up
Denmark
da
0.726454
Jeg synes det er en overreaktion, to be honest. Hvornår blev det stødende at sige, hvad mange mennesker tænker i forvejen? ^^ Nej, jeg synes ikke den er specielt elegant. Den har sort humor, hvilket vel er det de er gået efter, men som reklame er den ikke overvældende veludtænkt.
Denmark
da
0.996797
Jamen så har du jo åbenbart vundet. Tillykke med det.
Denmark
da
0.993861
du glemte at svare på spørgsmålene og det med nazismen var nu mest en joke, hvilket jeg nok skulle have markeret, men jeg troede du kendte den (let satiriske) [Godwins lov](http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin's_law)
Denmark
da
0.755201
Jeg er ikke forpligtet til at hjælpe dig med at forstå mit indlæg, find selv ud af det.
Denmark
da
0.999432
Okay, debat er ikke noget for dig. Det må jeg lige huske, næste gang jeg ser et af dine indlæg. kthxbai
Denmark
da
0.986183
Vi må håbe på bedre vejr, mindre afhængighed af hårtørrere og så lidt held i posen denne gang :)
Denmark
da
0.973895
>Hvornår blev det stødende at sige, hvad mange mennesker tænker i forvejen? ^^ Det er da ikke noget argument... Desuden er det vel kun homofober der tænker sådan noget? Er der virkelig så mange?
Denmark
da
0.994622
Det var ikke ment som et argument, men som en undren over, hvorfor det anses som stødende at sætte en stemme på manges tanker. Jeg tror sådan set de fleste mennesker har en indre svinehund, uanset om de har lyst til at indrømme det eller ej.
Denmark
da
0.882151
msåke fordi det virker stødende uanset hvor mange der tænker det?
Denmark
da
0.970069
Jeg har også lurt på dette.
norge
da
0.979794
Ja det er fandme et fint sted...
pics
da
0.867455
hahahaha! Hvor er du yndig! Tak Anders, du har redet min morgen ;0)
Denmark
da
0.925347