id
stringlengths
1
2
translation
translation
0
{ "ar": "إعداد سياسة القفل", "bal": "تنظیم کتن سیاست کبل" }
1
{ "ar": "محرر القفل", "bal": "اصلاح کنوک کبل" }
2
{ "ar": "عطّل البروتوكولات _غير الآمنة", "bal": "غیر فعال کتن پروتوکلان ـناامن" }
3
{ "ar": "البريمجات المعطلة", "bal": "اپلتان غیر فعال" }
4
{ "ar": "البروتوكولات الآمنة", "bal": "پروتوکلان امن" }
5
{ "ar": "اضغط لجعل هذا الإعداد غير إلزامي", "bal": "کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت" }
6
{ "ar": "اضغط لجعل هذا الإعداد إلزامي", "bal": "کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری کنیت" }
7
{ "ar": "عام", "bal": "کلی" }
8
{ "ar": "اللوحة", "bal": "پنل" }
9
{ "ar": "متصفح الوب إبِفني", "bal": "وب گرودک Epiphany" }
10
{ "ar": "حافظة شاشة جنوم", "bal": "محافظ صفحه گنوم" }
11
{ "ar": "عطّل _سطر الأوامر", "bal": "غیر فعال کتن ـخط دستور" }
12
{ "ar": "عطّل ال_طباعة", "bal": "غیر فعال کتن ـچهاب کنگ" }
13
{ "ar": "عطّل إ_عداد الطباعة", "bal": "غیر فعال کتن تنظیم ـچهاپ" }
14
{ "ar": "عطّل الحف_ظ على لقرص", "bal": "غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک" }
15
{ "ar": "ا_قفل شريط المهام", "bal": "ـکبل کتن پنل" }
16
{ "ar": "عطّل _إجبار الإنهاء", "bal": "غیر فعال کتن اجبار ـدربیگ" }
17
{ "ar": "عطّل تسجيل ال_خروج", "bal": "غیر فعال کتن ـبندگ" }
18
{ "ar": "عطّل الإن_هاء", "bal": "غیر فعال کتن ـدربیگ" }
19
{ "ar": "عطّل عناو_ين الإنترنت التّعسّفيّة", "bal": "غیر فعال کتن ـاختیاری URL" }
20
{ "ar": "عطّل تحرير علامة المو_قع", "bal": "غیر فعال کتن ـاصلاح نشان هلگ" }
21
{ "ar": "عطّل ال_تاريخ", "bal": "غیر فعال کتن ـتاریح" }
22
{ "ar": "عطّل _كروم جافا سكريبت", "bal": "غیر فعال کتن javascript chromeـ" }
23
{ "ar": "عطّل تحرير شريط الأدوات", "bal": "غیر فعال کتن ـمیله ابزار اصلاح" }
24
{ "ar": "افرض نمط ملأ الشاشة", "bal": "مجبور کتن حالت ـکل صفحه" }
25
{ "ar": "أخفِ شريط ال_قوائم", "bal": "پناه کتن ـشماره" }
26
{ "ar": "عطّل قف_ل الشاشة", "bal": "غیر فعال کتن کبل ـصفحه" }
27
{ "ar": "أ_قفل أثناء التنشيط", "bal": "ـکبل اور کار" }
28
{ "ar": "اسمح بتسجيل ال_خروج", "bal": "اجازت داتن په ـدر بیگ" }
29
{ "ar": "اسمح ب_تبديل المستخدم", "bal": "اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن" }
30
{ "ar": "إعداد سياسة القفل", "bal": "تنظیم کتن سیاست کبل" }
31
{ "ar": "محرر القفل", "bal": "اصلاح کنوک کبل" }
32
{ "ar": "عطّل البروتوكولات _غير الآمنة", "bal": "غیر فعال کتن پروتوکلان ـناامن" }
33
{ "ar": "البريمجات المعطلة", "bal": "اپلتان غیر فعال" }
34
{ "ar": "البروتوكولات الآمنة", "bal": "پروتوکلان امن" }
35
{ "ar": "اضغط لجعل هذا الإعداد غير إلزامي", "bal": "کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری مکنیت" }
36
{ "ar": "اضغط لجعل هذا الإعداد إلزامي", "bal": "کلیک کنیت تا ای تنظیماتا اجباری کنیت" }
37
{ "ar": "عام", "bal": "کلی" }
38
{ "ar": "اللوحة", "bal": "پنل" }
39
{ "ar": "متصفح الوب إبِفني", "bal": "وب گرودک Epiphany" }
40
{ "ar": "حافظة شاشة جنوم", "bal": "محافظ صفحه گنوم" }
41
{ "ar": "عطّل _سطر الأوامر", "bal": "غیر فعال کتن ـخط دستور" }
42
{ "ar": "عطّل ال_طباعة", "bal": "غیر فعال کتن ـچهاب کنگ" }
43
{ "ar": "عطّل إ_عداد الطباعة", "bal": "غیر فعال کتن تنظیم ـچهاپ" }
44
{ "ar": "عطّل الحف_ظ على لقرص", "bal": "غیر فعال کتن ذخیره په ـدیسک" }
45
{ "ar": "ا_قفل شريط المهام", "bal": "ـکبل کتن پنل" }
46
{ "ar": "عطّل _إجبار الإنهاء", "bal": "غیر فعال کتن اجبار ـدربیگ" }
47
{ "ar": "عطّل تسجيل ال_خروج", "bal": "غیر فعال کتن ـبندگ" }
48
{ "ar": "عطّل الإن_هاء", "bal": "غیر فعال کتن ـدربیگ" }
49
{ "ar": "عطّل عناو_ين الإنترنت التّعسّفيّة", "bal": "غیر فعال کتن ـاختیاری URL" }
50
{ "ar": "عطّل تحرير علامة المو_قع", "bal": "غیر فعال کتن ـاصلاح نشان هلگ" }
51
{ "ar": "عطّل ال_تاريخ", "bal": "غیر فعال کتن ـتاریح" }
52
{ "ar": "عطّل _كروم جافا سكريبت", "bal": "غیر فعال کتن javascript chromeـ" }
53
{ "ar": "عطّل تحرير شريط الأدوات", "bal": "غیر فعال کتن ـمیله ابزار اصلاح" }
54
{ "ar": "افرض نمط ملأ الشاشة", "bal": "مجبور کتن حالت ـکل صفحه" }
55
{ "ar": "أخفِ شريط ال_قوائم", "bal": "پناه کتن ـشماره" }
56
{ "ar": "عطّل قف_ل الشاشة", "bal": "غیر فعال کتن کبل ـصفحه" }
57
{ "ar": "أ_قفل أثناء التنشيط", "bal": "ـکبل اور کار" }
58
{ "ar": "اسمح بتسجيل ال_خروج", "bal": "اجازت داتن په ـدر بیگ" }
59
{ "ar": "اسمح ب_تبديل المستخدم", "bal": "اجازت داتن کاربر په ـعوض کتن" }