RoBERT-small / vocab.txt
Mihai-Dan MAŞALA (25095)
Initial commit
45334b3
[PAD]
[EOS]
[UNK]
[CLS]
[SEP]
[MASK]
de
în
a
##e
##,
la
și
cu
##i
##a
din
şi
care
pentru
pe
o
mai
nu
##ă
se
##l
un
este
##t
##ul
au
ce
ca
fost
al
##le
##te
sau
##at
sunt
fi
##ea
si
va
am
prin
##r
##ii
##e,
dar
in
##re
##ui
##ile
-
##rea
##tă
lui
##ia
##n
##s
##:
după
##lor
dacă
##m
e
##or
##ului
aceast
trebui
acest
iar
sa
##area
poate
##i,
cum
s-a
##d
ale
##lui
##ei
##a,
##u
când
##ie
##ate
##are
români
aceste
ar
##ne
vor
cele
cel
##tul
ne
##ri
despre
are
##ă,
dintre
le
##it
##ele
public
toate
##ilor
##)
foarte
fie
doar
unui
##c
până
prezen
mult
mare
cei
ai
##că
multe
pot
face
fără
tot
##”
##ți
proiec
persoa
##al
unei
chiar
organi
##ată
##rie
##nă
##;
astfel
era
##t,
nici
el
##ta
către
##ce
##rii
două
timp
noi
cea
te
ani
cât
oameni
##lă
privin
atunci
ei
##tatea
între
unde
##an
domnul
specia
avea
peste
reprez
##ţi
inform
fiind
ceea
europe
anul
îi
##erea
##tate
fiecar
##nd
##rul
perioa
##iei
alte
cadrul
decât
##o
servic
produs
comuni
putea
eu
import
loc
##ează
##ale
genera
bine
intern
activi
îl
unor
##”,
politi
##),
într-o
acum
avut
sub
într-u
contin
person
s-au
propri
##ră
sistem
##ere
moment
sex
##iile
realiz
declar
acesta
lor
##ca
spre
parte
atât
partic
precum
schimb
contra
progra
utiliz
guvern
dezvol
minist
făcut
unul
##elor
noastr
##l,
respec
începu
##da
##ent
folosi
##se
proble
##ice
asemen
##ază
consta
##ic
comple
întâln
##lul
direct
celor
orice
consil
vedere
asigur
##na
singur
trei
timpul
prima
numai
1
##ut
faptul
##rile
însă
confor
##ând
profes
##irea
dumnez
asupra
înaint
ci
##ra
există
primul
##ză
autori
ori
,
artico
##tarea
constr
potriv
asta
2
dreptu
princi
econom
bucure
instit
biseri
##"
produc
data
##u,
##er
social
comisi
famili
##te,
intere
##de
##nt
mod
consid
aplica
trecut
##ire
admini
partea
încă
istori
##ții
spune
așa
##sc
ea
##ția
i
##tat
cazul
una
cultur
##orul
##iv
fac
3
##ală
stabil
##ea,
domeni
lucru
acestu
evenim
printr
##ni
deschi
națion
ani,
compan
rezult
zi
câteva
##r,
apoi
##ică
##atea
modifi
române
##tului
ceva
posibi
fel
##0
funcți
##uri
univer
ales
experi
conduc
##sul
obiect
proces
##oare
aproap
prea
##ării
##me
##nte
adevăr
își
răspun
##y
##ite
nevoie
##tare
imagin
dat
mari
spus
transp
parlam
materi
nou
naţion
urma
întreb
##ăm
##s,
##iu
doi
moldov
aici
##ări
##eu
îmi
##rilor
avem
următo
##la
societ
interv
##re,
##tea
necesa
##ar
propun
cunosc
invest
##ție
##nul
10
##ti
acesto
ora
centru
deveni
lucrur
##ei,
încerc
##iva
##le,
##ţia
##ze
5
întâmp
##ţii
milioa
##ui,
contro
locul
aşa
consti
cercet
raport
##g
echipa
decizi
cred
termen
partid
zile
an
astăzi
##iul
##ați
calita
transf
pregăt
vom
##eze
benefi
că,
i-a
##v
practi
președ
voi
##ie,
diferi
funcţi
##entul
##or,
exempl
toată
împotr
##…
4
stat
popula
bun
##ii,
##at,
asocia
caract
povest
##iului
erau
valoar
docume
îşi
solici
ajuns
##dă
medica
privir
##esc
priete
efectu
porno
obliga
##intele
##tă,
săptăm
deja
afacer
primit
.
nivelu
angaja
##tele
numele
dispoz
##ci
##ori
##ța
consum
##",
ele
oficia
împreu
drept
##ri,
înregi
##ului,
actual
ziua
##ită
lumea
##ști
implic
proced
concur
##ant
##-o
altă
dată
electr
online
##erul
baza
/
nostru
##ente
descop
the
număru
doua
ajutor
natura
puțin
munici
##tor
lângă
său
##n,
##ţa
##orii
lei
compet
inclus
sale
cine
anumit
pare
zona
parten
nivel
alătur
##nii
datori
bună
de-a
##lor,
l-a
având
##iilor
##z
##are,
suflet
facă
##ura
față
relați
susțin
tehnic
##ute
primar
unele
află
##ia,
statul
##urile
##să
înțele
##ment
preciz
să-i
##ma
mea
deputa
recuno
putem
identi
lucrăr
suntem
##ţie
##5
cauza
20
alimen
transm
referi
americ
recoma
deoare
##c,
30
##ații
##ască
preşed
##ica
republ
6
locali
studii
##nța
##ria
##şti
copii
luat
##il
luni
protec
##ne,
hotărâ
apropi
##nea
începe
aproba
care,
##ță
acolo
noiemb
spriji
patru
aleger
ridica
##mul
venit
german
##aţi
decemb
##nță
locuri
tineri
totul
înseam
permit
legea
anului
site-u
explic
vorba
condiț
crește
##.
##ul,
##tiv
telefo
să-l
promov
energi
spun
financ
credin
##iri
alt
oferă
salari
##că,
##carea
încât
##eri
15
situaț
închei
##4
##ană
##intă
##2
##1
##...
colegi
execut
octomb
ajunge
integr
putere
arată
##za
##ște
gratui
om
cuprin
tuturo
nouă
catego
faţă
analiz
tip
membri
##on
##cii
daca
meu
##nţa
##rie,
contri
depart
##toare
septem
legătu
##scă
##alul
mine
putern
ia
##ga
legisl
îți
și,
##3
majori
##une
##ru
##nele
dintr-
preved
bune
observ
##ate,
instru
punct
pus
vrea
regula
sigura
m-am
vine
aceea
interi
centra
da
viitor
capita
acorda
câte
spital
2018
petrec
nimic
existe
spirit
jocuri
destin
##k
##6
##eră
mi-a
##și
specif
aspect
tu
##ţă
cuvânt
##zat
adresa
##zarea
##x
înţele
pune
succes
martie
victor
##mentul
##ase
deoseb
vei
eviden
divers
##şte
puţin
întrea
##is
august
##7
##in
cumpăr
secret
7
probab
bani
comerc
##8
casa
măsuri
##itate
##cat
valori
##p
dumnea
urmă
destul
muncă
reduce
##erii
##au
euro
folose
extrem
##lui,
susţin
milita
copiii
condiţ
##rului
viața
...
12
##ge
##oară
elemen
luna
specta
fotogr
întreg
##ațional
statel
acoper
noi,
rămâne
##nat
litera
8
indust
apă
lume
##zi
struct
##şi
primăr
video
urmare
##ește
##atul
mulți
copilu
introd
##ve
înscri
:
frumoa
mediul
ianuar
##mă
sfântu
confer
europa
cuvint
lege
consul
accept
mi
mondia
furniz
acțiun
prevăz
unii
origin
simplu
modern
văzut
limba
sănăta
greu
##ență
scris
##ive
respon
##he
##nţă
detali
romani
##ata
ioan
calcul
terito
mici
desfăș
(
of
##entului
situaţ
ei,
camere
manage
aproxi
format
##sa
război
perfec
exista
toți
##care
poliţi
medici
prezin
ultima
primel
festiv
tehnol
##brie
##mativ
achizi
##mente
poți
formul
supraf
aprili
##lă,
securi
##st
exerci
câștig
##us
părint
##ției
locale
eficie
mijloc
pierde
parcur
##ație
procur
iunie
străin
jurul
deci
pământ
niciod
fața
##9
sărbăt
adică
##tăți
bărbat
cineva
studen
iniția
și-a
cinci
##h
s-ar
aduce
modul
tratam
poliți
închis
grupul
25
manife
termin
concep
##j
cam
##al,
altfel
ore
alexan
noapte
situat
##ură
##litatea
începâ
date
minute
premie
determ
invita
##aţii
judecă
acelaș
marea
adopta
fapt
lor,
subiec
##-
##bil
deși
corect
##inte
sector
accide
##itatea
conțin
##m,
##ing
campan
oferit
dupa
##voastră
compar
aștept
vizita
##ante
##-ul
viaţa
##os
scopul
dispon
creşte
nicola
##un
timp,
prefer
exprim
sexual
##ările
interm
aflat
defini
verifi