Michael Beukman
Initial Commit 47f89bc
Ìwé O
ẹ̀sùn O
tí O
ọ̀físà O
jagunjagun O
kọ O
nípa O
àwọn O
àtẹ̀jáde O
‘ìbanilórúkọjẹ́’ O
tí O
aya O
- O
eré O
- O
ìtàgé O
gbé O
sí O
orí O
Facebook B-ORG
tí O
ó O
fà O
á O
tí O
a O
fi O
fi O
òfin O
mú O
un O
. O
Min B-PER
Htin I-PER
Ko I-PER
Ko I-PER
Gyi I-PER
ni O
olùdásílẹ̀ O
iléeṣẹ́ O
Àjọ̀dún B-ORG
Eré I-ORG
Ajàfẹ́tọ̀ọ́ I-ORG
Iyì O
Ọmọnìyàn O
àti O
ìlúmọ̀nánká O
alátakò O
ìlọ́wọ́sí O
ikọ̀ O
ajagun O
nínú O
òṣèlú O
. O
Àwọn O
alátìlẹ́yìn O
- O
in O
rẹ̀ O
ń O
pè O
fún O
ìtúsílẹ̀ẹ O
rẹ̀ O
lóríi O
ẹ̀tọ́ O
ọmọnìyàn O
, O
látàrí O
wípé O
a O
ti O
yọ O
àbọ̀ O
ẹ̀dọ O
rẹ̀ O
nítorí O
àrùn O
jẹjẹrẹ O
àti O
àrùn O
ọkàn O
àti O
ìṣòro O
kíndìnrín O
. O
Àjọṣe O
Eré O
Ẹ̀tọ́ O
Ọmọnìyàn O
, O
tí O
ó O
jẹ́ O
àjọṣepọ̀ O
àjọ̀dún O
eré O
ajàfẹ́tọ̀ọ́ O
ọmọnìyàn O
40 O
kárí O
ayé O
, O
fi O
lẹ́tà O
ṣọwọ́ O
sí O
ìjọba O
: O
Gẹ́gẹ́ O
bí O
ẹgbẹ́ O
ajìjàǹgbara O
àgbáyé O
tí O
ọ̀rán O
kàn O
, O
a O
tọrọ O
ìdánilójú O
ìjọba O
Myanmar B-LOC
láti O
ríi O
dájú O
wípé O
Abala O
66 O
( O
d O
) O
, O
tí O
ó O
yẹ O
kí O
ó O
sún O
ìtẹ̀síwájú O
ẹ̀rọ O
ayárabíàṣá O
síwájú O
, O
tí O
kò O
ní O
jẹ́ O
lílò O
fún O
ìpalẹ̀mọ́ O
ọmọ O
ìlúu O
Myanmar B-LOC
tí O
ó O
fẹ́ O
sọ O
èròo O
ọkàn O
- O
an O
wọn O
àti O
lọ́wọ́ O
sí O
ètò O
ìṣèlú O
ìjọba O
àwa O
- O
arawa O
ní O
Myanmar B-LOC
. O
Lẹ́tà O
náà O
tọ́ka O
sí O
ti O
àríyànjiyàn O
Abala O
66 O
( O
d O
) O
tí O
ó O
sọ O
nípa O
òfin O
ìbánilórúkọjẹ́ O
tí O
àwọn O
aláṣẹ O
ń O
lò O
láti O
to O
fi O
ẹ̀sùn O
ìtakò O
, O
ìjìjàgbara O
, O
àti O
akọ̀ròyìn O
. O
Ilé O
ẹjọ́ O
ìbílẹ̀ O
kọ O
ìwé O
ẹ̀dùn O
tí O
Min B-PER
Htin I-PER
Ko I-PER
Ko I-PER
Gyi I-PER
kọ O
fún O
béèlì O
. O
Ìgbẹ́jọ́ọ O
rẹ̀ O
tún O
di O
ọjọ́ B-DATE
9 I-DATE
, I-DATE
oṣù I-DATE
Èbìbì I-DATE
ọdún I-DATE
- I-DATE
un I-DATE
2019 I-DATE
. O
“ O
Kò O
yẹ O
kí O
wọ́n O
di O
èrò O
ẹ̀wọ̀n O
ní O
ìbẹ̀rẹ̀ O
. O
"""" O
A O
rán O
Wa B-PER
Lone I-PER
àti O
Kyaw B-PER
Soe I-PER
Oo I-PER
sí O
ẹ̀wọ̀n O
ọdún B-DATE
méje I-DATE
fún O
rírú O
òfin O
Ìkọ̀kọ̀ O
sáà O
- O
akónilẹ́rú O
. O
Ilé O
Ẹjọ́ O
Àgbà O
di O
ìdálẹ́jọ́ O
tí O
wọ́n O
ṣe O
ní O
oṣù B-DATE
Igbe I-DATE
tí O
ó O
kọjá O
àmọ́ O
a O
dá O
wọn O
sílẹ̀ O
lẹ́yìn O
ìdáríjì O
ààrẹ O
ní O
àsìkò O
Ọdún B-DATE
Tuntun I-DATE
ìbílẹ̀ O
orílẹ̀ O
èdè O
náà O
. O
Àwọn O
ẹgbẹ́ O
bíi O
Southeast B-ORG
Asian I-ORG
Press I-ORG
Alliance I-ORG
kí O
Wa B-PER
Lone I-PER
àti O
Kyaw B-PER
Soe I-PER
Oo I-PER
káàbọ̀ O
lẹ́yìn O
- O
in O
tí O
a O
dá O
wọn O
sílẹ̀ O
àmọ́ O
wọ́n O
sọ O
ìyànjẹ O
tí O
ó O
kojú O
àwọn O
akọ̀ròyìn O
méjèèjì O
: O
Kò O
yẹ O
kí O
wọ́n O
di O
èrò O
ẹ̀wọ̀n O
ní O
ìbẹ̀rẹ̀ O
, O
nítorí O
wọn O
kò O
jẹ̀bi O
ẹ̀sùn O
tí O
wọ́n O
fi O
kàn O
wọ́n O
. O
Nígbàtí O
a O
gba O
ìdàgbàsókè O
yìí O
wọlé O
, O
ẹjọ́ọ O
Wa B-PER
Lone I-PER
àti O
Kyaw B-PER
Soe I-PER
Oo I-PER
jẹ́ O
ẹ̀rí O
wípé O
ẹ̀mí O
àwọn O
akọ̀ròyìn O
tí O
ó O
ń O
ṣe O
àyẹ̀wò O
sí O
ìṣèlú O
wà O
nínú O
ewu O
ìgbẹ̀san O
òṣèlú O
. O
Àwọn O
ọmọ O
ìbílẹ̀ O
Brazili B-LOC
ra O
ìpín O
ìdókòòwò O
ní O
iléeṣẹ́ O
reluwé O
láti O
bá O
a O
wí O
fún O
ìkùnà O
ojúṣe O
àyíkáa O
rẹ̀ O
Àtẹ̀jáde O
ìtúmọ̀ O
12 B-DATE
Èbìbì I-DATE
2019 I-DATE
7 I-DATE
: I-DATE
11 I-DATE
GMT I-DATE
Àwọn O
ọmọ O
ìbílẹ̀ O
sọ O
wípé O
iṣẹ́ O
tuntun O
fífẹ O
reluwé O
ń O
kóbá O
àwọn O
ẹranko O
agbègbè O
náà O
àti O
ààbòo O
wọn O
. O
Àwòrán O
: O
Pedro B-PER
Biava I-PER
, O
tí O
a O
fi O
àṣẹ O
lò O
. O
Ní O
ọjọ́ B-DATE
24 I-DATE
oṣù I-DATE
Igbe I-DATE
, O
ìpàdé O
akópìnín O
Rumo B-ORG
Logística I-ORG
, O
ìgbìmọ̀ O
reluwé O
orílẹ̀ O
èdèe O
Brazili B-LOC
, O
gba O
àwọn O
àlejò O
àìròtẹ́lẹ̀ O
tuntun O
: O
ẹgbẹ́ O
ẹlẹ́ni O
márùn O
- O
ún O
ìbílẹ̀ O
kan O
tí O
ó O
wá O
láti O
ẹ̀yà O
Guarani O
àti O
Tupi O
tí O
ó O
ṣẹ̀ṣẹ̀ O
ra O
ìpín O
ìdókòwò O
mẹ́fà O
iléeṣẹ́ O
náà O
. O
Ọ̀kọ̀ọ̀kan O
wọ́n O
jẹ́ O
aṣojú O
Ilẹ̀ B-LOC
Ìbílẹ̀ I-LOC
tí O
ìjọba O
fọwọ́ O
sí O
ní O
gúúsù B-LOC
ìlà I-LOC
oòrùn I-LOC
ìpínlẹ̀ I-LOC
São I-LOC
Paulo I-LOC
tí O
reluwé O
akẹ́rù O
aláàdọ́run O
ọdún B-DATE
iléeṣẹ́ O
Rumo O
ń O
kó O
bá O
, O
ní O
ọdún B-DATE
- I-DATE
un I-DATE
2014 I-DATE
, O
bẹ̀rẹ̀ O
sí O
í O
fẹ̀ O
sí O
i O
. O
Láti O
san O
owóo O
gbà O
máà O
bínú O
fún O
ìbàjẹ́ O
tí O
ìmúgbòòrò O
sí O
i O
ilé O
iṣẹ́ O
náà O
kó O
bá O
agbègbèe O
náà O
, O
ìpínlẹ̀ O
ti O
fi O
ẹ̀tọ́ O
fún O
iiléeṣẹ́ O
reluwé O
náà O
láti O
“ O
kọ́ O
ilé O
tuntun O
, O
ibùdó O
ìwúre O
, O
afárá O
, O
ọgbà O
àti O
ra O
ẹ̀rọ O
ìṣánko O
kékeré O
"""" O
fún O
àwọn O
agbègbè O
náà O
. O
Ó O
tó O
bíi O
ẹgbẹ̀rún O
márùn O
- O
ún O
ènìyàn O
tí O
ó O
ń O
gbé O
jákèjádò O
Ilẹ̀ O
Ìbílẹ̀ O
tí O
fífẹ̀ O
reluwé O
kó O
bá O
. O
Ṣùgbọ́n O
àwọn O
aṣojú O
ìbílẹ̀ O
sọ O
wípé O
iléeṣẹ́ O
náà O
ti O
kùnà O
láti O
ṣe O
irú O
ẹ̀tọ́ O
náà O
, O
gẹ́gẹ́ O
bíi O
ìròyìn O
láti O
ọwọ́ O
Folha B-ORG
de I-ORG
São I-ORG
Paulo I-ORG
. O
Ọ̀fíìsì O
Abánirojọ̀ O
Ìjọba O
Àpapọ̀ O
jẹ́rìí O
sí O
i O
èyí O
: O
63 O
nínúu O
iṣẹ́ O
àtúnṣe O
97 O
ìwé O
àdéhùn O
ìfìmọ̀ṣọ̀kan O
ti O
di O
àpatì O
. O
Ní O
ọjọ́ B-DATE
19 I-DATE
oṣù I-DATE
Igbe I-DATE
, O
àwọn O
afẹ̀sùnkanni O
pa O
á O
láṣẹ O
fún O
Ibama B-ORG
, O
àjọ O
ètò O
àyíká O
orílẹ̀ O
èdè O
Brazili B-LOC
, O
láti O
ṣíra O
dá O
iṣẹ́ O
reluwé O
tuntun O
náà O
dúró O
, O
wọ́n O
sì O
gba O
ìwé O
àṣẹ O
Rumo B-LOC
. O
Bákan O
náà O
ni O
wọ́n O
tún O
gba O
àjọ O
náà O
níyànjú O
láti O
mú O
kí O
Rumo B-PER
ó O
san O
owó O
ìtanràn O
mílíọ̀nù O
10 O
owóo O
reais O
( O
ìyẹn O
mílíọ̀nù O
2 O
, O
5 O
owóo O
dọ́là O
orílẹ̀ O
èdèe O
US B-LOC
) O
. O
Nínúu O
lẹ́tà O
tí O
a O
kà O
níbi O
àpèjọ O
ọjọ́ B-DATE
24 I-DATE
oṣù I-DATE
Igbe I-DATE
, O
àwọn O
aràpín O
- O
ìdókòòwò O
ìbílẹ̀ O
náà O
ṣàlàyé O
ẹ̀dùn O
- O
un O
ọkàn O
- O
an O
wọn O
. O
Wọ́n O
ti O
ṣe O
àlàyé O
ìjàmbá O
tí O
àwọn O
ọkọ̀ O
ojú O
irin O
náà O
ti O
fà O
fún O
ẹranko O
inú O
ìgbẹ́ O
tí O
ó O
wà O
ní O
agbègbè O
náà O
, O
àti O
dín O
àwọn O
ọmọ O
ènìyàn O
lọ́wọ́ O
láti O
fọ́n O
ká O
sí O
agbègbè O
. O
Ní O
àfikún O
, O
wọ́n O
ti O
jábọ̀ O
akitiyan O
ìtàkùrọ̀sọ O
wọn O
pẹ̀lú O
Rumo B-PER
, O
tí O
wọ́n O
sì O
bu O
ẹnu O
àtẹ́ O
lu O
Àtẹ̀jáde O
Ìgbéró O
Ọlọ́dọọdún O
- O
un O
iléeṣẹ́ O
náà O
, O
tí O
ó O
sọ O
pé O
Rumo B-PER
“ O
ń O
ṣe O
ojúṣe O
rẹ̀ O
bí O
ó O
ti O
tọ́ O
àti O
bí O
ó O
ti O
ṣe O
yẹ O
, O
ní O
ọ̀nà O
tí O
ó O
fa O
àwọn O
ọmọ O
ìbílẹ̀ O
wọ O
inú O
iṣẹ́ O
. O
"""" O
Nígbà O
tí O
ó O
ń O
bá O
Pedro B-PER
Biava I-PER
ajábọ̀ O
- O
ìròyìn O
ìwé O
ìròyìn O
Brasil B-LOC
de B-PER
Fato I-PER
fọ̀rọ̀jomitoro O
, O
Adriano B-PER
Karai I-PER
, O
tí O
ó O
wà O
láti O
agbègbè O
Guarani O
, O
sọ O
wípé O
ìlépa O
àwọn O
alájọpín O
ìdókòòwò O
ìbílẹ̀ O
náà O
ni O
láti O
mú O
kí O
ohùn O
- O
un O
wọn O
ó O
dé O
etí O
ìgbọ́ O
àwọn O
olùdókòòwò O
iléeṣẹ́ O
náà O
dípòo O
kí O
wọn O
ó O
jèrè O
láti O
ara O
ìdókòòwò O
náà O
( O
èyí O
tí O
wọ́n O
ra O
ọ̀kọ̀ọ̀kan O
- O
an O
ní O
17 O
owó O
reais O
, O
tí O
ó O
tó O
bíi O
4 O
, O
30 O
owóo O
dọ́là O
US B-LOC
) O
. O
Karai B-PER
tún O
ṣe O
àpèjúwe O
bí O
iṣẹ́ẹ O
fífẹ O
reluwé O
tuntun O
náà O
ti O
ṣe O
kóbá O
agbègbèe O
rẹ̀ O
Tenondé B-LOC
, O
tí O
ó O
wà O
ní O
ìlúu O
Paralheiros O
: O
Ìtúmọ̀ O
Ìtúnwí O
- O
ọ̀rọ̀ O
Ọlọ́rọ̀ O
gan O
- O
an O
Ariwo B-PER
ọkọ̀ O
ojú O
irin O
náà O
, O
tí O
ó O
máa O
ń O
gbalẹ̀ O
kan O
títí O
lálẹ́ O
. O
Àwọn O
ọmọ O
ẹranko O
kì O
í O
jẹ́ O
sí O
ibi O
ìdẹ O
mọ́ O
bíi O
tẹ́lẹ̀ O
. O
A O
kò O
ní O
alẹ́ O
àìláriwo O
. O
Bákan O
náà O
ni O
wọ́n O
máa O
ń O
gbé O
ọ̀pọ̀lọpọ̀ O
ọkàn O
tí O
ó O
máa O
ń O
dànù O
káàkiri O
ilẹ̀ O
, O
a O
sì O
mọ́ O
wípé O
oúnjẹ O
yẹn O
kì O
í O
ṣe O
ojúlówó O
, O
tí O
àtọwọ́dá O
ni O
. O
( O
… O
) O
Ẹ̀mí O
àwa O
gan O
- O
an O
alára O
ń O
bẹ O
nínú O
ewu O
: O
ọkọ̀ O
ojú O
irin O
náà O
ń O
gba O
ilẹ̀ O
àjogúnbáa O
wa O
kọjá O
, O
níbi O
tí O
àwọn O
àpá O
ẹsẹ̀ O
àwọn O
àlejò O
afẹsẹ̀ O
rìn O
tọ́ O
. O
A O
wà O
nínú O
ewu O
ńlá O
ìjàmbá O
ikú O
ọkọ̀ O
ojú O
irin O
, O
nítorí O
ọkọ̀ O
ojú O
- O
irin O
ń O
pa O
ènìyàn O
nínúu O
ìṣẹ́jú O
mẹ́wàá O
mẹ́wàá O
báyìí O
. O
"""" O
Gẹ́gẹ́ O
bíi O
ìròyìn O
Folha B-ORG
, O
ní O
àkọ́kọ́ O
, O
àwọn O
agbègbè O
ìbílẹ̀ O
ti O
gbèrò O
pẹ̀lú O
Rumo B-PER
wípé O
kí O
ó O
gbé O
iṣẹ́ O
àtúnṣe O
náà O
fún O
ìgbìmọ̀ O
tí O
ó O
jẹ́ O
ọmọ O
ìbílẹ̀ O
. O
Ní O
ti O
Ọ́fíìsì B-LOC
Abánirojọ̀ I-LOC
, O
iléeṣẹ́ O
náà O
ti O
kọ́kọ́ O
gba O
àbá O
náà O
wọlé O
, O
ṣùgbọ́n O
ní O
kété O
tí O
ó O
di O
ẹ̀yìn O
- O
in O
ìbò O
oṣù B-DATE
Ọ̀wẹwẹ̀ I-DATE
ọdún I-DATE
- I-DATE
un I-DATE
2018 I-DATE
tí O
ó O
gbé O
Ààrẹ O
Jair B-PER
Bolsonaro I-PER
tí O
kò O
fi O
bò O
wípé O
òun O
kórìíra O
ti O
ìbílẹ̀ O
sí O
orí O
àlèèfà O
, O
àyípadà O
dé O
bá O
ìpinnu O
ìgbésè O
ti O
ó O
wà O
nílẹ̀ O
tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ́rí O
. O
Ní O
ọjọ́ B-DATE
20 I-DATE
oṣù I-DATE
Belu I-DATE
, O
Rumo B-PER
ṣàì O
dédé O
fagi O
lé O
ìkópa O
pẹ̀lú O
àwọn O
agbègbè O
ìbílẹ̀ O
, O
tí O
kò O
ì O
tíì O
tún O
yọjú O
níbi O
ìpàdé O
láti O
ìgbà O
náà O
. O
Nínú O
ìtàkùrọ̀sọ O
pẹ̀lú O
Folha B-ORG
, O
iléeṣẹ́ O
náà O
sọ O
wípé O
òun O
kò O
fi O
ìgbà O
kan O
t'ọwọ́ O
bọ O
ìwé O
àdéhùn O
pẹ̀lú O
àwọn O
agbègbè O
ìbílẹ̀ O
náà O
láti O
gbé O
iṣẹ́ O
àtúnṣe O
náà O
fún O
wọn O
ṣe O
. O
Àpéjọ O
àwọn O
alájọpín O
ìdókòòwò O
tí O
ó O
wáyé O
lọ́jọ́ B-DATE
24 I-DATE
oṣù I-DATE
Igbe I-DATE
wá O
sí O
òpin O
láì O
sí O
ìpinnu O
tí O
ó O
lórí O
, O
àmọ́ O
àwọn O
aṣojú O
Rumo B-PER
sọ O
wípé O
ọ̀rọ̀ O
ti O
ìbílẹ̀ O
náà O
yóò O
jẹ́ O
sísọ O
nínú O
ìpàdé O
ti O
abẹ́nú O
tí O
yóò O
wáyé O
nínú O
oṣù B-DATE
Èbìbì I-DATE
. O
Iṣẹ́ O
àtúnṣe O
bẹ̀rẹ̀ O
ní O
2014 B-DATE
. O
Àwọn O
ọmọ O
ìbílẹ̀ O
tí O
ó O
ń O
gbé O
ní O
agbègbè O
náà O
tó O
bíi O
5 O
, O
000 O
. O
Àwòrán O
: O
Pedro B-PER
Biava I-PER
, O
pẹ̀lú O
àṣẹ O
ni O
a O
fi O
lò O
ó O
. O
Ìjàgbara O
Alájọpín O
- O
ìdókòòwò O
Àwọn O
ọmọ O
ìbílẹ̀ O
Guarani O
àti O
Tupi O
nìkan O
kọ́ O
ni O
ó O
ṣe O
ohun O
tí O
a O
pè O
ní O
“ O
ìjàgbara O
alájọpín O
- O
ìdókòòwò O
, O
"""" O
tí O
ó O
jẹ́ O
ohun O
tuntun O
ní O
Brazil B-LOC
. O
Ní O
ọdún B-DATE
- I-DATE
un I-DATE
2010 I-DATE
, O
ẹgbẹ́ O
Ìmọ́rọ̀ O
- O
yéni O
- O
yékéyéké O
àwọn O
tí O
ọ̀ràn O
- O
an O
Vale O
náà O
kàn O
( O
Articulação O
dos O
Atingidos O
e O
Atingidas O
pela O
Vale O
) O
ra O
ìpín O
ìdókòòwò O
iléeṣẹ́ O
náà O
láti O
lè O
bá O
wọn O
jókòó O
ní O
àjọ O
wọn O
. O
Vale O
ni O
ọkàn O
lára O
iléeṣẹ́ O
awakùsà O
ní O
àgbáyé O
, O
òun O
sì O
ni O
ó O
ṣe O
àkóso O
ìdídò O
tí O
ó O
ba O
ìlúu O
Brumadinho B-LOC
jẹ́ O
nínú O
oṣùu B-DATE
Ṣẹẹrẹ I-DATE
ọdún I-DATE
- I-DATE
un I-DATE
2019 I-DATE
, O
tí O
ó O
mú O
ẹ̀mí O
èèyàn O
- O
an O
236 O
lọ O
( O
tí O
34 O
ṣì O
ti O
di O
ẹni O
àwátì O
) O
. O
Ní O
ọjọ́ B-DATE
30 I-DATE
oṣù I-DATE
Igbe I-DATE
, O
ọjọ́ O
ìpàdé O
alájọpín O
ìdókòòwò O
, O
àwọn O
ọmọ O
ẹgbẹ́ O
Ìmọ́rọ̀ O
- O
yéni O
- O
yékéyéké O
lẹ O
ìwé O
- O
àlẹ̀mógiri O
tí O
a O
tẹ O
orúkọ O
àwọn O
tí O
ó O
ti O
re O
ọ̀run O
àrìnmabọ̀ O
mọ́ O
ara O
ògiri O
olú O
- O
ilé O
- O
iṣẹ́ẹ O
Vale O
, O
gẹ́gẹ́ O
bí O
ìwé O
ìròyìn O
O B-ORG
Globo I-ORG
ti O
rò O
ó O
. O
Nítorí O
àìdéènà O
- O
pa O
- O
ẹnu O
ọ̀ràn O
tí O
ó O
kàn O
wọ́n O
gbọ̀ngbọ̀n O
nínú O
àwọn O
ìpàdé O
wọ̀nyẹn O
, O
ó O
di O
dandan O
kí O
àwọn O
iléeṣẹ́ O
náà O
ó O
kọ O
ohun O
tí O
àwọn O
ajìjàgbara O
náà O
ń O
fẹ́ O
sílẹ̀ O
nínú O
ìpàdée O
wọn O
. O
Obìnrin O
kan O
lára O
àwọn O
ọmọ O
ẹgbẹ́ O
Ìmọ́rọ̀ O
- O
yéni O
- O
yékéyéké O
, O
Carolina B-PER
de I-PER
Moura I-PER
, O
tí O
òun O
náà O
ní O
ìpín O
nínú O
ìdókòòwò O
Vale O
, O
sọ O
fún O
O B-ORG
Globo I-ORG
: O
Ìtúmọ̀ O
Ìtúnwí O
- O
ọ̀rọ̀ O
Ọlọ́rọ̀ O
gan O
- O
an O
A O
kò O
ní O
dẹ́kun O
láti O
máa O
sọ O
ohun O
tí O
ó O
ń O
gbé O
wa O
lọ́kàn O
síta O
fún O
aráyé O
gbọ́ O
. O
Iléeṣẹ́ O
náà O
gbọdọ̀ O
lo O
èrè O
tí O
wọ́n O
bá O
rí O
fi O
tún O
àwọn O
odòo O
wa O
ṣe O
àti O
ṣíṣe O
àbójútó O
ẹ̀mí O
ọmọ O
ènìyàn O
. O
Ìjọba B-ORG
Tanzania I-ORG
fi O
Ajìjàgbara O
Ọmọ O
Orílẹ̀ O
- O
èdèe O
Uganda I-ORG
sí O
àtìmọ́lé O
, O
wọ́n O
sì O
lé O
e O
kúrò O
nílùú O
Àtẹ̀jáde O
ìtúmọ̀ O
9 B-DATE
Èbìbì I-DATE
2019 I-DATE
18 I-DATE
: I-DATE
05 I-DATE
GMT I-DATE
Dókítà B-PER
Wairagala I-PER
Wakabi I-PER
[ O
Àwòrán O
láti O
CIPESA B-ORG
tí O
a O
fi O
àṣẹ O
lò O
] O
Wairagala B-PER
Wakabi I-PER
, O
àgbà O
ọ̀jẹ̀ O
ajàfẹ́tọ̀ọ́ O
ẹ̀rọ O
ayárabíàṣá O
tí O
ó O
wá O
láti O
Uganda B-LOC
, O
di O
ẹni O
àtìmọ́lé O
ní O
Pápákọ̀ O
òfuurufú O
Julius B-LOC
Nyerere I-ORG
International I-LOC
Airport I-LOC
ní O
Dar B-LOC
es I-LOC
Salaam I-LOC
, O
Tanzania B-LOC
lọ́jọ́ B-DATE
25 I-DATE
oṣù I-DATE
Igbe I-DATE
. O
A O
fi O
ìwé O
pe O
Wakabi B-PER
kí O
ó O
wá O
á O
sọ̀rọ̀ O
níbi O
ètò O
Àyájọ́ O
Àwọn O
Olùgbèjà O
Ẹ̀tọ́ O
Ọmọnìyàn O
ní O
Tanzania B-LOC
ọlọ́dọọdún O
tí O
Àgbáríjọ B-ORG
Olùgbèjà I-ORG
Ẹ̀tọ́ I-ORG
Ọmọnìyàn I-ORG
ti I-ORG
Tanzania I-ORG
( O
THRDC B-ORG
) O
jẹ́ O
olùgbàlejò O
. O
Wakabi O
ni O
Olùdarí O
Àgbà O
Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ O
Ètò O
- O
ìmúlò O
Ìmọ̀ O
- O
ẹ̀rọ O
Gbogboògbò O
fún O
Ìlà B-LOC
- I-LOC
Oòrùn I-LOC
àti I-LOC
Gúúsù I-LOC
Ilẹ̀ I-LOC
Adúláwò I-LOC
( O
CIPESA B-ORG
) O
, O
ọ̀kan O
gbòógì O
nínú O
ilé O
- O
iṣẹ́ O
tí O
ó O
ń O
ṣe O
ètò O
tí O
ó O
dá O
lórí O
ètò O
- O
ìmúlò O
ẹ̀rọ O
ayélujára O
àti O
òmìnira O
ọ̀rọ̀ O
sísọ O
ní O
orí O
ayélujára O
ní O
ilẹ̀ B-LOC
Adúláwò I-LOC
. O
Lẹ́yìn O
ọ̀pọ̀lọpọ̀ O
wákàtí O
tí O
a O
fi O
ọ̀rọ̀ O
wá O
Wakabi B-LOC
lẹ́nu O
wò O
, O
tí O
wọn O
kò O
sì O
jẹ́ O
kí O
ó O
rí O
agbẹjọ́rò O
, O
a O
dá O
a O
padà O
sí O
Uganda B-LOC
. O
Àwọn O
aṣojú O
láti O
Àgbáríjọ B-ORG
Olùgbèjà I-ORG
Ẹ̀tọ́ I-ORG
Ọmọnìyàn I-ORG
gbìyànjú O
láti O
jà O
fún O
un O
, O
àmọ́ O
a O
sọ O
fún O
wọn O
wípé O
fún O
“ O
àǹfààní O
ìlú O
"""" O
ni O
a O
fi O
dá O
Wakabi B-PER
padà O
sí O
ìlúu O
rẹ̀ O
: O
Bí O
ó O
ti O
lẹ̀ O
jẹ́ O
pé O
ìṣẹ̀lẹ̀ O
náà O
kò O
ju O
wákàtí O
díẹ̀ O
lọ O
, O
ó O
mú O
ìjáyà O
ńlá O
bá O
àwọn O
ajàfẹ́tọ̀ọ́ O
ní O
agbègbè O
náà O
, O
tí O
ọ̀ràn O
ìwà O
àìtọ́ O
tí O
orílẹ̀ O
- O
èdèe O
Tanzania B-LOC
ń O
wù O
sí O
àwọn O
ajìjàgbara O
àti O
oníṣẹ́ O
- O
ìròyìn O
ń O
peléke O
sí O
i O
. O
Nínú O
oṣù B-DATE
Belu I-DATE
ọdún I-DATE
tí I-DATE
ó I-DATE
ré I-DATE
kọjá I-DATE
, O
àwọn O
òṣìṣẹ́ O
Ìgbìmọ̀ O
tí O
ó O
ń O
Dáàbò O
bo O
Oníṣẹ́ O
- O
ìròyìn O
, O
Angela B-PER
Quintal I-PER
àti O
Muthoki B-PER
Mumo I-PER
di O
ẹni O
àtìmọ́lé O
fún O
ọ̀pọ̀ O
wákàtí O
ní O
Dar B-LOC
es I-LOC
Salaam I-LOC
, O
Tanzania B-LOC
, O
tí O
ìwé O
ẹ̀rí O
ọmọ O
- O
ìlú O
- O
fún O
- O
ìrìnnàa O
wọ́n O
di O
gbígbà O
lọ́wọ́ọ O
wọn O
. O
Human B-ORG
Rights I-ORG
Watch I-ORG
sọ O
wípé O
lábẹ́ O
ìṣàkóso O
ìjọba O
Ààrẹ O
John B-PER
Magufuli I-PER
Tanzania I-ORG
ti O
rí O
“ O
ìrésílẹ̀ O
ìbọ̀wọ̀ O
fún O
òmìnira O
ọ̀rọ̀ O
sísọ O
, O
ìkẹ́gbẹ́ O
àti O
àpéjọ O
dé O
ojú O
àmì O
"""" O
Ní O
ọdún B-DATE
- I-DATE
un I-DATE
2015 I-DATE
, O
Orílẹ̀èdè O
Olómìnira B-ORG
Ìṣọ̀kan I-ORG
Tanzania I-ORG
kéde O
Ìgbésẹ̀ O
Ìrúfin O
Orí O
Ẹ̀rọ O
Ayélujára O
. O
Ní O
àárín B-DATE
ọdún I-DATE
kan I-DATE
tí O
a O
kéde O
òfin O
yẹn O
, O
ó O
ti O
tó O
bí O
ọmọ O
orílẹ̀ O
èdèe O
Tanzania B-LOC
14 O
tí O
òfín O
ti O
mú O
tí O
a O
sì O
ti O
dálẹ́jọ́ O
lábẹ́ O
òfin O
fún O
pé O
wọ́n O
sọ̀rọ̀ O
mọ́ṣààsí O
sí O
ààrẹ O
lórí O
ẹ̀rọ O
alátagbà O
. O
Pẹ́pẹ́yẹ O
gbé O
ọmọ O
pọ̀n O
nínú O
oṣù B-DATE
Ẹrẹ́nà I-DATE
ọdún I-DATE
- I-DATE
un I-DATE
2018 I-DATE
nígbàtí O
a O
gba O
Ìlànà O
Ẹ̀rọ O
Ayárabíàṣá O
( O
Ohun O
orí O
ayélujára O
) O
àti O
Ìtàkùrọ̀sọ O
Ìfìwéránṣẹ́ O
wọlé O
tí O
ó O
mú O
un O
ní O
túláàsì O
fún O
àwọn O
akọbúlọ́ọ̀gù O
láti O
fi O
orúkọ O
sílẹ̀ O
tí O
wọ́n O
á O
sì O
san O
owó O
orí O
tí O
ó O
tó O
bíi O
US O
$ O
900 O
lọ́dún O
kí O
wọn O
ó O
tó O
lè O
gbé O
àtẹ̀jáde O
sí O
orí O
ayélujára O
. O
Èyí O
mú O
kí O
ọ̀pọ̀lọpọ̀ O
búlọ́ọ̀gù O
aládàádúró O
ó O
wọ O
òkùnkùn O
. O
Ìpalẹ́numọ́ O
iléeṣẹ́ O
akọ̀ròyìn O
aládàádúró O
nípasẹ̀ O
àwọn O
àdàlù O
ìṣíwèé O
fún O
ilé O
iṣẹ́ O
akọ̀ròyìn O
àti O
ìrókẹ́kẹ́ O
mọ́ O
oníṣẹ́ O
- O
ìròyìn O
ti O
di O
ìdẹ́rùbà O
, O
ìkóra O
- O
ẹni O
- O
ní O
- O
ìjánu O
àti O
ìbẹ̀rù O
láti O
sọ O
èrò O
ọkàn O
ẹni O
nípa O
àwọn O
olórí O
orílẹ̀ O
èdè O
náà O
. O
Àtìmọ́lé O
àti O
ìdápadà O
Wakabi O
sí O
Uganda B-LOC
jẹ́ O
ìtẹ̀síwájú O
ìdojú O
- O
ìjà O
- O
kọ O
òmìnira O
ọ̀rọ̀ O
tòun O
èrò O
ọkàn O
ẹni O
ní O
Tanzania B-LOC
. O
Oníròyìn O
Orí O
ẹ̀rọ O
- O
alátagbà O
Luis B-PER
Carlos I-PER
Diaz I-PER
di O
àwátì O
ní O
Venezuela B-LOC
Àtẹ̀jáde O
ìtúmọ̀ O
13 B-DATE
Ẹrẹ́nà I-DATE
2019 I-DATE
9 I-DATE
: I-DATE
08 I-DATE
GMT I-DATE
“ O
Níbo O
ni O
Luis B-PER
Carlos I-PER
wà O
? O
Àwòrán O
ìpolongo O
orí O
ayélujára O
tí O
Provea B-PER
taari O
síta O
. O
Wọ́n O
sọ O
ìgbà O
tí O
a O
pè O
é O
kẹ́yìn O
àti O
túwíìtì O
tí O
ó O
tẹ̀ O
kẹ́yìn O
nínú O
àwòrán O
náà O
. O
Ní O
ìrọ̀lẹ́ O
ọjọ́ B-DATE
11 I-DATE
, I-DATE
oṣù I-DATE
Ẹrẹ́nà I-DATE
olùfèsì O
sí O
ọ̀rọ̀ O
ìṣèlú O
Naky B-PER
Soto I-PER
tí O
ó O
tún O
jẹ́ O
aya O
akọ̀ròyìn O
àti O
ajììjàǹgbara O
iṣẹ́ O
ìròyìn O
tí O
ó O
jẹ́ O
ọmọ O
orílẹ̀ O
Venezuela B-LOC
, O
Luis B-PER
Carlos I-PER
Díaz I-PER
túwíìtì O
pé O
òun O
ti O
ń O
wá O
ọkọ O
òun O
fún O
wákàtí O
márùn O
- O
ún O
. O
[ O
Ìròyìn O
tí O
ó O
tẹ̀ O
wá O
lọ́wọ́ O
] O
Àjọ B-ORG
àwọn I-ORG
Òṣìṣẹ́ I-ORG
Ìròyìn I-ORG
( O
SNTP B-ORG
lédè O
Spanish O
) O
jábọ̀ O
pé O
àwọn O
Agbófinró O
Ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ O
Bolivaria I-ORG
( O
SEBIN B