1
---
2
language: lt
3
datasets:
4
- common_voice
5
tags:
6
- audio
7
- automatic-speech-recognition
8
- speech
9
- xlsr-fine-tuning-week
10
license: apache-2.0
11
widget:
12
- label: Common Voice sample 11
13
 src: https://huggingface.co/m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian/resolve/main/sample11.flac
14
- label: Common Voice sample 74
15
 src: https://huggingface.co/m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian/resolve/main/sample74.flac
16
model-index:
17
- name: XLSR Wav2Vec2 Lithuanian by Mehrdad Farahani
18
 results:
19
 - task: 
20
   name: Speech Recognition
21
   type: automatic-speech-recognition
22
  dataset:
23
   name: Common Voice lt
24
   type: common_voice
25
   args: lt
26
  metrics:
27
    - name: Test WER
28
     type: wer
29
     value: 34.66
30
    
31
---
32
33
# Wav2Vec2-Large-XLSR-53-Lithuanian
34
35
Fine-tuned [facebook/wav2vec2-large-xlsr-53](https://huggingface.co/facebook/wav2vec2-large-xlsr-53) in Lithuanian using [Common Voice](https://huggingface.co/datasets/common_voice). When using this model, make sure that your speech input is sampled at 16kHz.
36
37
## Usage
38
The model can be used directly (without a language model) as follows:
39
40
**Requirements**
41
```bash
42
# requirement packages
43
!pip install git+https://github.com/huggingface/datasets.git
44
!pip install git+https://github.com/huggingface/transformers.git
45
!pip install torchaudio
46
!pip install librosa
47
!pip install jiwer
48
```
49
50
**Normalizer**
51
```bash
52
!wget -O normalizer.py https://huggingface.co/m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian/raw/main/normalizer.py
53
```
54
55
**Prediction**
56
```python
57
import librosa
58
import torch
59
import torchaudio
60
from transformers import Wav2Vec2ForCTC, Wav2Vec2Processor
61
from datasets import load_dataset
62
63
import numpy as np
64
import re
65
import string
66
67
import IPython.display as ipd
68
69
from normalizer import normalizer
70
71
72
def speech_file_to_array_fn(batch):
73
  speech_array, sampling_rate = torchaudio.load(batch["path"])
74
  speech_array = speech_array.squeeze().numpy()
75
  speech_array = librosa.resample(np.asarray(speech_array), sampling_rate, 16_000)
76
77
  batch["speech"] = speech_array
78
  return batch
79
80
81
def predict(batch):
82
  features = processor(batch["speech"], sampling_rate=16_000, return_tensors="pt", padding=True)
83
84
  input_values = features.input_values.to(device)
85
  attention_mask = features.attention_mask.to(device)
86
87
  with torch.no_grad():
88
    logits = model(input_values, attention_mask=attention_mask).logits 
89
    
90
  pred_ids = torch.argmax(logits, dim=-1)
91
92
  batch["predicted"] = processor.batch_decode(pred_ids)[0]
93
  return batch
94
95
96
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
97
processor = Wav2Vec2Processor.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian")
98
model = Wav2Vec2ForCTC.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian").to(device)
99
100
dataset = load_dataset("common_voice", "lt", split="test[:1%]")
101
dataset = dataset.map(
102
  normalizer, 
103
  fn_kwargs={"remove_extra_space": True},
104
  remove_columns=list(set(dataset.column_names) - set(['sentence', 'path']))
105
)
106
107
dataset = dataset.map(speech_file_to_array_fn)
108
result = dataset.map(predict)
109
110
max_items = np.random.randint(0, len(result), 20).tolist()
111
for i in max_items:
112
  reference, predicted = result["sentence"][i], result["predicted"][i]
113
  print("reference:", reference)
114
  print("predicted:", predicted)
115
  print('---')
116
```
117
118
**Output:**
119
```text
120
reference: jos tikslas buvo rasti kelią į ramųjį vandenyną šiaurės amerikoje
121
predicted: jos tikstas buvo rasikelia į ramų į vandenyna šiaurės amerikoje
122
---
123
reference: pietrytinėje dalyje likusių katalikų kapinių teritorija po antrojo pasaulinio karo dar padidėjo
124
predicted: pietrytinė daljelikusių gatalikų kapinių teritoriją pontro pasaulnio karo dar padidėjo
125
---
126
reference: koplyčioje pakabintas aušros vartų marijos paveikslas
127
predicted: koplyčioje pakagintas aušos fortų marijos paveikslas
128
---
129
reference: yra politinių debatų vedėjas
130
predicted: yra politinių debatų vedėjas
131
---
132
reference: žmogui taip pat gali būti mirtinai pavojingi
133
predicted: žmogui taip pat gali būti mirtinai pavojingi
134
---
135
reference: tuo pačiu metu kijeve nuverstas netekęs vokietijos paramos skoropadskis
136
predicted: tuo pačiu metu kiei venų verstas netekės vokietijos paramos kropadskis
137
---
138
reference: visos dvylika komandų tarpusavyje sužaidžia po dvi rungtynes
139
predicted: visos dvylika komandų tarpuso vysų žaidžia po dvi rungtynės
140
---
141
reference: kaukazo regioną sudaro kaukazo kalnai ir gretimos žemumos
142
predicted: kau kazo regioną sudaro kaukazo kalnai ir gretimos žemumus
143
---
144
reference: tarptautinių ir rusiškų šaškių kandidatas į sporto meistrus
145
predicted: tarptautinio ir rusiškos šaškių kandidatus į sporto meistrus
146
---
147
reference: prasideda putorano plynaukštės pietiniame pakraštyje
148
predicted: prasideda futorano prynaukštės pietiniame pakraštyje
149
---
150
reference: miestas skirstomas į senamiestį ir naujamiestį
151
predicted: miestas skirstomas į senamėsti ir naujamiestė
152
---
153
reference: tais pačiais metais pelnė bronzą pasaulio taurės kolumbijos etape komandinio sprinto rungtyje
154
predicted: tais pačiais metais pelnį mronsa pasaulio taurės kolumbijos etape komandinio sprento rungtyje
155
---
156
reference: prasideda putorano plynaukštės pietiniame pakraštyje
157
predicted: prasideda futorano prynaukštės pietiniame pakraštyje
158
---
159
reference: moterų tarptautinės meistrės vardas yra viena pakopa žemesnis už moterų tarptautinės korespondencinių šachmatų didmeistrės
160
predicted: moterų tarptautinės meistrės vardas yra gana pakopo žymesnis už moterų tarptautinės kūrespondencinių šachmatų didmesčias
161
---
162
reference: teritoriją dengia tropinės džiunglės
163
predicted: teritorija dengia tropinės žiunglės
164
---
165
reference: pastaroji dažnai pereina į nimcovičiaus gynybą arba bogoliubovo gynybą
166
predicted: pastaruoji dažnai pereina nimcovičiaus gynyba arba bogalių buvo gymyba
167
---
168
reference: už tai buvo suimtas ir tris mėnesius sėdėjo butyrkų kalėjime
169
predicted: užtai buvo sujumtas ir tris mėne susiedėjo butirkų kalėjime
170
---
171
reference: tai didžiausias pagal gyventojų skaičių regionas
172
predicted: tai didžiausias pagal gyventojų skaičių redionus
173
---
174
reference: vilkyškių miške taip pat auga raganų eglė
175
predicted: vilkiškimiškė taip pat auga ragano eglė
176
---
177
reference: kitas gavo skaraitiškės dvarą su palivarkais
178
predicted: kitas gavos karaitiškės dvarą spolivarkais
179
---
180
```
181
182
183
## Evaluation
184
185
The model can be evaluated as follows on the test data of Common Voice.
186
187
```python
188
import librosa
189
import torch
190
import torchaudio
191
from transformers import Wav2Vec2ForCTC, Wav2Vec2Processor
192
from datasets import load_dataset, load_metric
193
194
import numpy as np
195
import re
196
import string
197
198
from normalizer import normalizer
199
200
201
def speech_file_to_array_fn(batch):
202
  speech_array, sampling_rate = torchaudio.load(batch["path"])
203
  speech_array = speech_array.squeeze().numpy()
204
  speech_array = librosa.resample(np.asarray(speech_array), sampling_rate, 16_000)
205
206
  batch["speech"] = speech_array
207
  return batch
208
209
210
def predict(batch):
211
  features = processor(batch["speech"], sampling_rate=16_000, return_tensors="pt", padding=True)
212
213
  input_values = features.input_values.to(device)
214
  attention_mask = features.attention_mask.to(device)
215
216
  with torch.no_grad():
217
    logits = model(input_values, attention_mask=attention_mask).logits 
218
    
219
  pred_ids = torch.argmax(logits, dim=-1)
220
221
  batch["predicted"] = processor.batch_decode(pred_ids)[0]
222
  return batch
223
224
225
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
226
processor = Wav2Vec2Processor.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian")
227
model = Wav2Vec2ForCTC.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian").to(device)
228
229
dataset = load_dataset("common_voice", "lt", split="test")
230
dataset = dataset.map(
231
  normalizer, 
232
  fn_kwargs={"remove_extra_space": True},
233
  remove_columns=list(set(dataset.column_names) - set(['sentence', 'path']))
234
)
235
236
dataset = dataset.map(speech_file_to_array_fn)
237
result = dataset.map(predict)
238
239
wer = load_metric("wer")
240
241
print("WER: {:.2f}".format(100 * wer.compute(predictions=result["predicted"], references=result["sentence"])))
242
```
243
]
244
245
**Test Result**: 
246
- WER: 34.66%
247
248
249
## Training & Report
250
The Common Voice `train`, `validation` datasets were used for training.
251
252
You can see the training states [here](https://wandb.ai/m3hrdadfi/wav2vec2_large_xlsr_lt/reports/Fine-Tuning-for-Wav2Vec2-Large-XLSR-53-Lithuanian--Vmlldzo1OTM1MTU?accessToken=kdkpara4hcmjvrlpbfsnu4s8cdk3a0xeyrb84ycpr4k701n13hzr9q7s60b00swx)
253
254
The script used for training can be found [here](https://colab.research.google.com/github/m3hrdadfi/notebooks/blob/main/Fine_Tune_XLSR_Wav2Vec2_on_Lithuanian_ASR_with_%F0%9F%A4%97_Transformers_ipynb.ipynb)
255
256
257
## Questions?
258
Post a Github issue on the [Wav2Vec](https://github.com/m3hrdadfi/wav2vec) repo.