Dataset Preview
157 MB
sid (string)sentence (string)entities (sequence)
"1177_0"
"Memantin ( Ebixa ) ger sällan några biverkningar."
{ "start": [ 9 ], "end": [ 18 ], "text": [ "Ebixa" ], "type": [ 0 ] }
"1177_1"
"Det är också lättare att dosera [ flytande medicin ] än att dela på tabletter."
{ "start": [ 32 ], "end": [ 52 ], "text": [ "flytande medicin" ], "type": [ 1 ] }
"1177_2"
"( Förstoppning ) är ett vanligt problem hos äldre."
{ "start": [ 0 ], "end": [ 16 ], "text": [ "Förstoppning" ], "type": [ 0 ] }
"1177_3"
"[ Medicinen ] kan också göra att man blöder lättare eftersom den påverkar { blodets } förmåga att levra sig."
{ "start": [ 0, 74 ], "end": [ 13, 85 ], "text": [ "Medicinen", "blodets" ], "type": [ 1, 2 ] }
"1177_4"
"Barn har större möjligheter att samarbeta om de i förväg får veta vad som ska hända."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_5"
"Eftersom de påverkar hela kroppen mer än övriga mediciner bör man bara ta dem när olika kombinationer av receptfria mediciner inte hjälper."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_6"
"För att få ett skydd mot ( hepatit B ) behövs tre doser vaccin."
{ "start": [ 25 ], "end": [ 38 ], "text": [ "hepatit B" ], "type": [ 0 ] }
"1177_7"
"Effekten av naproxen sitter i längre och varar cirka 12 timmar jämfört med cirka 6 timmar för ibuprofen."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_8"
"[ Cox-hämmare ] finns även som gel och sprej."
{ "start": [ 0 ], "end": [ 15 ], "text": [ "Cox-hämmare" ], "type": [ 1 ] }
"1177_9"
"Det är bra om ett litet barn är mätt och utsövt, eftersom de flesta påfrestningar då känns mindre."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_10"
"Du kan då få flytta till någon form av särskilt boende, till exempel ett gruppboende."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_11"
"Om du behöver sjukvård men har svårt att ta dig till vårdcentralen kan du få hemsjukvård."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_12"
"Sedan mitten på 1970-talet erbjuds BCG-vaccination i Sverige bara till barn som har ökad risk att utsättas för smitta."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_13"
"Många gånger kan det vara svårt att veta vilken [ medicin ] som passar bäst."
{ "start": [ 48 ], "end": [ 59 ], "text": [ "medicin" ], "type": [ 1 ] }
"1177_14"
"( Alzheimers sjukdom ) är en av flera ( demenssjukdomar ) ."
{ "start": [ 0, 38 ], "end": [ 22, 57 ], "text": [ "Alzheimers sjukdom", "demenssjukdomar" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_15"
"Många äldre upplever att minnet försämras med åren."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_16"
"I många kommuner finns demenssjuksköterskor som kan ge råd och stöd."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_17"
"Numera finns det behandling mot ( tuberkulos ) , som är en i världen mycket spridd infektionssjukdom, men behandlingen kan vara svår och långdragen och sjukdomen kan fortfarande vara allvarlig."
{ "start": [ 32 ], "end": [ 46 ], "text": [ "tuberkulos" ], "type": [ 0 ] }
"1177_18"
"Forskarna har ännu inte kommit fram till något sätt att förebygga ( Alzheimers sjukdom ) ."
{ "start": [ 66 ], "end": [ 88 ], "text": [ "Alzheimers sjukdom" ], "type": [ 0 ] }
"1177_19"
"Man ska inte använda [ paracetamol ] tillsammans med andra [ smärtlindrande mediciner ] utan att man först talat med läkare eller apotekspersonal."
{ "start": [ 21, 59 ], "end": [ 36, 87 ], "text": [ "paracetamol", "smärtlindrande mediciner" ], "type": [ 1, 1 ] }
"1177_20"
"Giftet kan skada många av kroppens { organ } , till exempel { hjärtat } och { njurarna } ."
{ "start": [ 35 ], "end": [ 88 ], "text": [ "organ } , till exempel { hjärtat } och { njurarna" ], "type": [ 2 ] }
"1177_21"
"Om diagnosen är oklar eller osäker kan du behöva genomgå fler undersökningar."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_22"
"Vaccinationen erbjuds dem som lever i miljöer där sjukdomarna är mer vanliga."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_23"
"Hur fungerar [ cox-hämmare ] mot smärta?"
{ "start": [ 13 ], "end": [ 28 ], "text": [ "cox-hämmare" ], "type": [ 1 ] }
"1177_24"
"Under de tre sista månaderna ska de inte användas alls."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_25"
"Om det är absolut nödvändigt kan läkare skriva ut dessa [ läkemedel ] under de sex första månaderna av graviditeten."
{ "start": [ 56 ], "end": [ 69 ], "text": [ "läkemedel" ], "type": [ 1 ] }
"1177_26"
"Dagverksamheten brukar vara öppen måndag till fredag."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_27"
"Risken för biverkningar är större om man är förkyld eller om det har gått för lång tid mellan allergivaccinationerna."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_28"
"Du ska också få reda på vart du ska vända dig om du ( blir sämre ) ."
{ "start": [ 52 ], "end": [ 66 ], "text": [ "blir sämre" ], "type": [ 0 ] }
"1177_29"
"En vanlig kombination är [ antihistamintabletter ] och [ nässprej med kortison ] ."
{ "start": [ 25, 55 ], "end": [ 50, 80 ], "text": [ "antihistamintabletter", "nässprej med kortison" ], "type": [ 1, 1 ] }
"1177_30"
"Flera vacciner blandas i en kombinationsspruta för att barnet ska få så få stick som möjligt."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_31"
"Om en { tand } ska tas ut används till exempel ofta [ bedövningsmedel med adrenalin ] , som minskar ( blödningen ) ."
{ "start": [ 6, 52, 100 ], "end": [ 14, 85, 114 ], "text": [ "tand", "bedövningsmedel med adrenalin", "blödningen" ], "type": [ 2, 1, 0 ] }
"1177_32"
"Dessa kan användas på { huden } i samband med ( muskel- och ledskador ) och ( lokal inflammation ) i { leder } och { muskelfästen } ."
{ "start": [ 22, 46, 76, 101 ], "end": [ 31, 71, 98, 131 ], "text": [ "huden", "muskel- och ledskador", "lokal inflammation", "leder } och { muskelfästen" ], "type": [ 2, 0, 0, 2 ] }
"1177_33"
"Ibland kombineras [ acetylsalicylsyra ] med koffein, som drar ihop { blodkärlen } i { hjärnan } ."
{ "start": [ 18, 67 ], "end": [ 39, 95 ], "text": [ "acetylsalicylsyra", "blodkärlen } i { hjärnan" ], "type": [ 1, 2 ] }
"1177_34"
"Det innebär att du kan nå samma sjuksköterska för de behov som uppstår under ( sjukdomen ) ."
{ "start": [ 77 ], "end": [ 90 ], "text": [ "sjukdomen" ], "type": [ 0 ] }
"1177_35"
"Vårdpersonalen är skyldig att se till så att du gör det."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_36"
"Avföringen kan bli lös och du kan bli illamående."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_37"
"Om du till exempel tränar minnet för telefonnummer blir du bra på just det, men kan fortfarande ha lika svårt att komma ihåg namn och ansikten."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_38"
"Man kan också köpa färdiga [ koksaltlösning ] eller [ koksaltsprej ] på apotek."
{ "start": [ 27, 52 ], "end": [ 45, 68 ], "text": [ "koksaltlösning", "koksaltsprej" ], "type": [ 1, 1 ] }
"1177_39"
"Skolsköterskan skickar hem information till föräldrarna innan vaccinationen."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_40"
"De har inte förmågan att bedöma när [ bedövning ] är nödvändig."
{ "start": [ 36 ], "end": [ 49 ], "text": [ "bedövning" ], "type": [ 1 ] }
"1177_41"
"Du ska få veta vem du ska kontakta och när för att ta del av svaren efter provtagningar och undersökningar."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_42"
"Om man är rädd och ängslig kan spänningen och oron göra att ( smärtan ) upplevs starkare."
{ "start": [ 60 ], "end": [ 71 ], "text": [ "smärtan" ], "type": [ 0 ] }
"1177_43"
"Så småningom kan man få svårare att hålla sig ren, att duscha och tvätta sig."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_44"
"En del tycker inte om bedövningskänslan och vill därför slippa den."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_45"
"Det gäller speciellt om man tar höga doser under lång tid."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_46"
"Om en behandling med [ kortison ] inte hjälper har man oftast besvär som inte beror på ( allergi ) ."
{ "start": [ 21, 87 ], "end": [ 33, 98 ], "text": [ "kortison", "allergi" ], "type": [ 1, 0 ] }
"1177_47"
"Därför ska man inte dricka alkohol och samtidigt ta [ läkemedel ] som innehåller [ acetylsalicylsyra ] eller någon annan [ cox-hämmare ] ."
{ "start": [ 52, 81, 121 ], "end": [ 65, 102, 136 ], "text": [ "läkemedel", "acetylsalicylsyra", "cox-hämmare" ], "type": [ 1, 1, 1 ] }
"1177_48"
"Enkla blodprover tas för att kontrollera ämnesomsättningen, och för att undersöka om du kan ha ( brist på vitamin B12 ) eller ( rubbade kalkvärden ) ."
{ "start": [ 95, 126 ], "end": [ 119, 148 ], "text": [ "brist på vitamin B12", "rubbade kalkvärden" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_49"
"Många går bara omkring och plockar bland sina saker eller talar osammanhängande."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_50"
"Vilken typ av gruppboende du kommer att flytta till beror på om det är ( demenssjukdomen ) eller de övriga ( sjukdomarna ) som överväger."
{ "start": [ 71, 107 ], "end": [ 90, 122 ], "text": [ "demenssjukdomen", "sjukdomarna" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_51"
"De vanligaste symtomen är att { ögon } och { näsa } börjar rinna och klia."
{ "start": [ 30 ], "end": [ 51 ], "text": [ "ögon } och { näsa" ], "type": [ 2 ] }
"1177_52"
"Senare i ( sjukdomen ) får man svårare att utföra praktiska sysslor som att betala räkningar, planera matinköp, handla, laga mat eller resa på egen hand."
{ "start": [ 9 ], "end": [ 22 ], "text": [ "sjukdomen" ], "type": [ 0 ] }
"1177_53"
"HPV är ett virus som kan ge upphov till ( vårtor på könsorganen ) , så kallade ( kondylom ) , eller andra mindre synliga förändringar."
{ "start": [ 40, 79 ], "end": [ 65, 91 ], "text": [ "vårtor på könsorganen", "kondylom" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_54"
"Ofta kan personen inte längre prata eller tolka sin omgivning och sina egna { kroppssignaler } ."
{ "start": [ 76 ], "end": [ 94 ], "text": [ "kroppssignaler" ], "type": [ 2 ] }
"1177_55"
"[ Cox-hämmare ] påverkar { blodet } och gör det svårare för { blodet } att levra sig."
{ "start": [ 0, 25 ], "end": [ 15, 70 ], "text": [ "Cox-hämmare", "blodet } och gör det svårare för { blodet" ], "type": [ 1, 2 ] }
"1177_56"
"Ett sätt är att ta längre tid på dig när du ska försöka inpränta något i minnet."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_57"
"För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_58"
"Dessutom erbjuds de äldre flickor som är födda efter 1 januari 1993 gratis vaccination."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_59"
"Denna lagring kan bero på ärftliga kromosomförändringar, med det är mycket ovanligt."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_60"
"Även om man får behandling i tid kan ( infektioner ) orsakade av Hib orsaka både ( bestående handikapp ) och vara livshotande."
{ "start": [ 37, 81 ], "end": [ 52, 104 ], "text": [ "infektioner", "bestående handikapp" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_61"
"[ Kromoner ] används förebyggande mot allergi och andra överkänslighetsreaktioner."
{ "start": [ 0 ], "end": [ 12 ], "text": [ "Kromoner" ], "type": [ 1 ] }
"1177_62"
"Den som är ( sjuk ) känner sig lätt utanför och mindervärdig, vilket ofta leder till att hen helst undviker att träffa andra människor."
{ "start": [ 11 ], "end": [ 19 ], "text": [ "sjuk" ], "type": [ 0 ] }
"1177_63"
"Däremot är det klarlagt att det finns olika omständigheter som ökar risken för att få ( sjukdomen ) ."
{ "start": [ 86 ], "end": [ 99 ], "text": [ "sjukdomen" ], "type": [ 0 ] }
"1177_64"
"Stress, ( sömnproblem ) , ( depression ) och hög arbetsbelastning kan ( försämra minnet ) tillfälligt."
{ "start": [ 8, 26, 70 ], "end": [ 23, 40, 89 ], "text": [ "sömnproblem", "depression", "försämra minnet" ], "type": [ 0, 0, 0 ] }
"1177_65"
"Därefter får man en spruta var sjätte till åttonde vecka under tre till fem år."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_66"
"Olika { leder } kan drabbas, exempelvis { fingerleder } , { knä- och höftled } ."
{ "start": [ 6 ], "end": [ 78 ], "text": [ "leder } kan drabbas, exempelvis { fingerleder } , { knä- och höftled" ], "type": [ 2 ] }
"1177_67"
"De verksamma ämnena donepezil, som finns i [ läkemedlet Aricept ] , rivastigmin som finns i [ Exelon ] och galantamin, som finns i [ Reminyl ] , kan minska symtomen och förbättra tänkandet och minnet."
{ "start": [ 43, 92, 131 ], "end": [ 65, 102, 142 ], "text": [ "läkemedlet Aricept", "Exelon", "Reminyl" ], "type": [ 1, 1, 1 ] }
"1177_68"
"Man kan få [ bedövning ] hos tandläkaren för att lindra smärta och obehag när man till exempel ska få tandsten bortskrapad, ett hål lagat, { tänder } utdragna eller om man ska få en rotfyllning."
{ "start": [ 11, 139 ], "end": [ 24, 149 ], "text": [ "bedövning", "tänder" ], "type": [ 1, 2 ] }
"1177_69"
"I texten om ekonomiskt stöd när man är ( sjuk ) finns mer information om vad en god man kan hjälpa till med."
{ "start": [ 39 ], "end": [ 47 ], "text": [ "sjuk" ], "type": [ 0 ] }
"1177_70"
"I bland påverkas även språket och den som är ( sjuk ) får svårt att hitta ord och uttrycka sig."
{ "start": [ 45 ], "end": [ 53 ], "text": [ "sjuk" ], "type": [ 0 ] }
"1177_71"
"Man kan ha god hjälp av pollenrapporter när man ska planera medicineringen, inte minst om man reser mellan olika delar av landet."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_72"
"Flickor i 11–12-årsåldern erbjuds kostnadsfri vaccination i skolan."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_73"
"En vanlig biverkning till allergivaccination i form av [ tabletter ] är att man blir svullen i { munnen } ."
{ "start": [ 55, 95 ], "end": [ 68, 105 ], "text": [ "tabletter", "munnen" ], "type": [ 1, 2 ] }
"1177_74"
"En reaktion på själva vaccinationen kan komma efter ungefär några veckor."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_75"
"När cox hämmas minskar { kroppens } bildning av prostaglandiner."
{ "start": [ 23 ], "end": [ 35 ], "text": [ "kroppens" ], "type": [ 2 ] }
"1177_76"
"Ibland kan man bli aggressiv och misstänksam."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_77"
"Andra symtom är att man kan få ( svårt att prata ) och kan ( känna sig orolig ) , ( nedstämd ) och ( oföretagsam ) ."
{ "start": [ 31, 59, 82, 99 ], "end": [ 50, 79, 94, 114 ], "text": [ "svårt att prata", "känna sig orolig", "nedstämd", "oföretagsam" ], "type": [ 0, 0, 0, 0 ] }
"1177_78"
"Har man tagit en enstaka [ värktablett ] med [ cox-hämmare ] när man är gravid behöver man inte vara orolig."
{ "start": [ 25, 45 ], "end": [ 40, 60 ], "text": [ "värktablett", "cox-hämmare" ], "type": [ 1, 1 ] }
"1177_79"
"{ Magsäckens slemhinna } ger ett sämre skydd mot det sura innehållet i { magen } ."
{ "start": [ 0 ], "end": [ 80 ], "text": [ "Magsäckens slemhinna } ger ett sämre skydd mot det sura innehållet i { magen" ], "type": [ 2 ] }
"1177_80"
"När det gäller vaccination av barn i skolåldern måste föräldern först skriva under ett papper för att visa sitt samtycke till att barnet vaccineras."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_81"
"Svenska barn började vaccineras då, och epidemierna upphörde i början av 1960-talet när fyra av fem hade skydd mot sjukdomen."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_82"
"För att undvika irritation i { näsan } ska sprejen riktas mot den { yttre näsväggen } och inte mot { mellanväggen } , där man är mer känslig och blöder lättare."
{ "start": [ 29 ], "end": [ 115 ], "text": [ "näsan } ska sprejen riktas mot den { yttre näsväggen } och inte mot { mellanväggen" ], "type": [ 2 ] }
"1177_83"
"Det gäller till exempel barn som har någon nära släkting som haft ( tuberkulos ) , barn i familjer som kommer från länder där det är vanligt med ( tuberkulos ) eller barn som kommer att vistas länge i ett sådant land."
{ "start": [ 66, 145 ], "end": [ 80, 159 ], "text": [ "tuberkulos", "tuberkulos" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_84"
"Vissa [ ögondroppar ] kan ges till riktigt små barn om det behövs."
{ "start": [ 6 ], "end": [ 21 ], "text": [ "ögondroppar" ], "type": [ 1 ] }
"1177_85"
"De olika ämnena skiljer sig inte åt när det gäller effekten."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_86"
"Barnet bör också ha kläder som är lätta att ta av och på."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_87"
"Det är mycket ovanligt att personer under 50 år får ( Alzheimers sjukdom ) ."
{ "start": [ 52 ], "end": [ 74 ], "text": [ "Alzheimers sjukdom" ], "type": [ 0 ] }
"1177_88"
"När man är allergisk känner { kroppen } igen pollen som fastnar på { ögonen } eller i { näsan } , och släpper ut histamin från så kallade { mastceller } i { slemhinnorna } ."
{ "start": [ 28 ], "end": [ 171 ], "text": [ "kroppen } igen pollen som fastnar på { ögonen } eller i { näsan } , och släpper ut histamin från så kallade { mastceller } i { slemhinnorna" ], "type": [ 2 ] }
"1177_89"
"Exakt hur dessa mekanismer hänger ihop är ännu inte klarlagt, men forskning har visat att beta-amyloid kan bidra till förändringen av { neurofibrillerna } ."
{ "start": [ 134 ], "end": [ 154 ], "text": [ "neurofibrillerna" ], "type": [ 2 ] }
"1177_90"
"( Febern ) kommer i så fall oftast inom två dygn efter vaccinationen."
{ "start": [ 0 ], "end": [ 10 ], "text": [ "Febern" ], "type": [ 0 ] }
"1177_91"
"Det bästa medlet mot oro och rädsla är det psykologiska omhändertagandet som personalen ställer upp med."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_92"
"Det finns flera olika smärtstillande [ läkemedel ] som man kan köpa utan recept."
{ "start": [ 37 ], "end": [ 50 ], "text": [ "läkemedel" ], "type": [ 1 ] }
"1177_93"
"Ett [ läkemedel ] som innehåller ibuprofen är [ Ipren ] , som finns i flytande form och som stolpiller."
{ "start": [ 4, 46 ], "end": [ 17, 55 ], "text": [ "läkemedel", "Ipren" ], "type": [ 1, 1 ] }
"1177_94"
"Men för vissa typer av smärta kan det spela en viss roll vilken typ av [ värkmedicin ] man väljer."
{ "start": [ 71 ], "end": [ 86 ], "text": [ "värkmedicin" ], "type": [ 1 ] }
"1177_95"
"Det är bara om man brukar ha väldigt svåra allergiska besvär som man får en allergivaccination."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_96"
"Effekten kommer lite långsammare än för de andra [ cox-hämmarna ] ."
{ "start": [ 49 ], "end": [ 65 ], "text": [ "cox-hämmarna" ], "type": [ 1 ] }
"1177_97"
"För att få inflammationsdämpande verkan bör man ta högsta rekommenderade dosen samt använda [ medicinen ] regelbundet under några dagar."
{ "start": [ 92 ], "end": [ 105 ], "text": [ "medicinen" ], "type": [ 1 ] }
"1177_98"
"Samtidigt har förbättrade medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder bidragit till att skjuta upp och lindra många sjukdomar som kommer med stigande ålder."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_99"
"Då kan [ paracetamol ] ge ( svåra leverskador ) , även om man följer doseringsanvisningen på förpackningen."
{ "start": [ 7, 26 ], "end": [ 22, 47 ], "text": [ "paracetamol", "svåra leverskador" ], "type": [ 1, 0 ] }