Dataset Preview
Go to dataset viewer
ca (string)en (string)label (unknown)
"Entitat promotora: UPC"
"Sponsoring entity: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)"
1
"L'espai web del Programa d'acords voluntaris és el principal instrument de comunicació, contacte i intercanvi d'informació entre l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i l'organització compromesa, entre les mateixes organitzacions i pel públic en general."
"The voluntary agreement Programme website is the main instrument for communication, contact and exchange of information between the Catalan Office of Climate Change and the committed organization, also among the same organizations and the general public."
0
"Formació d'aspecte més o menys arrodonit que creix a l'interior d'un òrgan buit."
"Total number of cases of a disease that exist at a given point in time in a populace."
0
"L'experiència de Catalunya"
"The experience of Catalonia"
0
"Per aconseguir-ho, ha detallat el conseller Rull, cal tenir en compte que "des del punt de vista aeroportuari tenim un triangle virtuós, com és la proximitat entre el port, l'aeroport i la ciutat, que és molt poc freqüent"."
"To achieve this, the Minister Rull said that we must keep in mind that "from the airport point of view we have a virtuous triangle, as is the proximity between the port, the airport and the city, which is very rare.""
0
"Pel que fa a la fase III, us podeu adreçar a: [EMAIL]"
"For queries related to phase III, please send an emai � l to: [EMAIL]"
1
"5.2 Other toolkits"
"5.2 Other toolkits"
1
"Entre les moltes missives que arribaren als despatxos de Presidència, destaca un conjunt de cartes escrites pels alumnes de l'Escola Nacional Mixta La Canya d'Olot per agrair els esforços legisladors a Macià, a qui es referiren com "el nostre avi espiritual"."
"Among the many missives that arrived to the Presidencial offices is highlighted a set of lettres written by the pupils of the National School La Canya of Olot, thanking the legislator efforts to Macià, who they addressed as "our spiritual grandfather"."
0
"Karina Gibert"
"Karina Gibert"
1
"Tarragona."
"Tarragona."
1
"El sector ha fet una bona feina en tots els camps d'actuació, tal com queda reflectit en els indicadors de clima empresarial que mostra l'ecosistema."
"The sector has done well in all spheres, as reflected in the ecosystem's business climate indicators."
0
"Inscripcions"
"Registration"
0
"Per donar compliment a aquesta exigència, hem desenvolupat un seguit d'instruments i de procediments que fan possible identificar, analitzar i avaluar les diferents necessitats de seguretat de la societat catalana."
"To achieve this requirement we have developed several instruments and procedures that make possible to identify, analyze and evaluate different security needs of the catalan society."
0
"Nom del títol: Màster universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans per la Universitat Oberta de Catalunya"
"Name of degree: University Master's Degree in Human Resources Management from Open University of Catalonia"
0
"Eviteu anotar el número secret a la llibreta o la targeta."
"Avoid writing the PIN nr. on the bank book or credit card."
0
"Per poder assistir als cursos serà imprescindible lliurar tota la documentació juntament amb el comprovant del pagament bancari."
"In order to attend the courses, all documentation must be submitted, along with bank payment slip."
0
"A: Actas de Innovación sociosanitaria, año V, núm. (mar."
"A: Actas de Innovación sociosanitaria, año V, núm. (mar."
1
"Joan Ras va donar la benvinguda als més de 120 assistents."
"Mr. Joan Ras welcomed the more than 120 people attending."
0
"Si escau, es podran utilitzar altres escales de puntuació."
"Other scales may be used where appropriate."
1
"Formar professionals amb uns coneixements sòlids d'economia i gestió empresarial, amb una visió de conjunt de les organitzacions i de l'entorn en què desenvolupen la seva activitat, i amb les capacitats i les habilitats que es necessiten per aplicar els coneixements assolits."
"To train professions with solid knowledge of business management and economics, with an overall vision of organisations and the environments in which they carry out business, and with the abilities and skills necessary to apply the knowledge acquired."
0
"Han revisat, esmenat i millorat la proposta del grup reduït de treball inicial."
"They have reviewed, amended and improved the proposal."
0
"El model CerclesCat obliga a fer uns controls de qualitat exhaustius i rigorosos, els resultats dels quals presentem en aquest informe."
"The CerclesCat model requires an exhaustive quality assurance process, the results of which we present in this report."
0
"Esther Marín Flores"
"Esther Marín Flores"
1
"Amb l'objectiu de respondre a la realitat actual, on la recerca és cada dia més internacional i global, s'ha introduït una nova modalitat de doctorat industrial, amb la qual, els grups de recerca de Catalunya podran col·laborar i desenvolupar projectes amb empreses que no tinguin el centre de treball a Catalunya, sinó a un altre país de la Unió Europea."
"In order to respond to the current reality, in which research is more international and global every day, a new type of industrial doctorate has been introduced whereby research groups in Catalonia can develop projects in collaboration with companies that are not headquartered in Catalonia, but in an other EU country."
0
"L'autora, infermera australiana, ha recopilat en aquest llibre les queixes més comunes dels éssers humans quan els arriba l'hora de la mort."
"The author is an Australian nurse and in this book she has compiled the most common regrets expressed to her by patients who are dying."
0
"dret comunitari / dret internacional / estrangers / Tribunal Constitucional / dret privat / drets humans"
"Communitarian law / international law / foreigners / Constitutional Court / private law / human rights"
0
"Plantes de reciclatge i dipòsits controlats"
"Waste recycling plant and landfills"
0
"Per a consultar la documentació que cal presentar cliqueu aquí."
"Publications referred to in the CV form do not need to be submitted."
0
"Té la seva seu a l'Arxiu Nacional de Catalunya."
"It is based at the Arxiu Nacional de Catalunya."
0
"També disposa d'acords de col·laboració amb l'Associació Arxivers sense Fronteres per desenvolupar projectes de cooperació i solidaritat arxivística."
"It also has collaboration agreements with Archivists without Borders to develop cooperation projects."
0
"Gómez i Mundó, Anna."
"Gómez i Mundó, Anna."
1
"Un viatge a través de l'obra"
"A journey through his work"
0
"Sobre les variables del SAVRY, es presenten els riscos de reincidència dels joves així com les seves àrees específiques de risc i necessitats, la fiabilitat i la capacitat predictiva de l'instrument."
"The SAVRY variables present the risks of recidivism among young people, as well as their specific areas of risk and needs."
0
"En el cas que les imatges o vídeos s'hagin facilitat per menors o tercers durant la seva minoria d'edat, el responsable de la xarxa social l'haurà d'eliminar sense més requisits si aquest fa la petició de supressió arribada la majoria d'edat."
"In the event of the image or video having been provided by a child below the age of 16 or by a third party while the child is a minor, the manager of the social network shall delete it without further requirement if the child concerned so requests on reaching the age of majority."
0
"Malgrat que sempre que s'efectua un tractament quirúrgic conservador davant del diagnòstic de càncer de mama, la mastectomia és el tractament indicat per a les dones afectades aproximadament en un 30% dels casos."
"Despite breast-conserving surgery being practised whenever possible to treat breast cancer, for about 30% of women affected a mastectomy is the recommended treatment."
0
"Supòsits especials"
"Special cases"
0
"Telèfon 972 41 87 70"
"Phone 972 41 87 70"
0
"Aquest pla va ser publicat per l'Estat espanyol l'any 2001 mitjançant resolució. (versió en castellà)"
"This plan was published in the Spanish Resolution of 2001."
1
"L'exposició "Viatge a un arxiu"."
"The exhibition Viatge a un arxiu."
0
"Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS: 6,120"
"Cut-off mark PAU/CFGS 1st assignment: 6,120"
0
"Com ha d'aplicar la innovació?"
"Find out all of the information about the programme in English on the Tecniospring INDUSTRY website."
1
"Consideracions sobre el document de voluntats anticipades."
"Consideracions sobre el document de voluntats anticipades."
1
"sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic"
"on accessibility of websites and applications for public sector mobile devices"
0
"Nom del títol: Graduat/ada en Ciències Socials per la Universitat Oberta de Catalunya"
"Name of degree: Bachelor's Degree in Social Sciences from Open University of Catalonia"
0
"Instrument del comerç i esplèndid skyline de la Barcelona de meitat segle XVIII"
"Instrument of the trade and splendid skyline of the Barcelona of century half XVIII"
0
"L'ANC dona suport en la conservació i digitalització del fons de l'arxiu del Ministeri de Cultura i la Comunicació marroquí."
"Some of the projects on which the Ministry of Culture is working in terms of development aid are:"
1
"El centre treballa per identificar fàrmacs ja en circulació que disminueixin l'activitat d'aquest enzim."
"The centre is working to identify drugs that are already available to reduce the activity of this enzyme."
0
"Fem costat al teu negoci: 671 786 871"
"We support your business: +34 671 786 871"
0
"En l'àmbit de la salut mental, la investigadora Ioar Rivas de l'ISGlobal estudiarà els possibles efectes que pot tenir el confinament i l'estrès associat en embarassades."
"Proposals will be evaluated by internationally-renowned independent experts, and chosen candidates will be able to join Catalan institutions until February 1st, 2020."
0
"www.cett.es"
"www.cett.es"
1
"Als ulls de l'amic"
"Through the Eyes of a Friend"
1
"Preu públic"
"37669)."
1
"[URL] en el marc de la col·laboració amb l'oficina d'accessibilitat del propi organisme."
"[URL] in collaboration with the organisation's own accessibility office."
0
"Va esdevenir llavors un procés d'efervescència patriòtica que no es donava des de la Guerra d'Independència, i la societat espanyola va acollir la guerra amb entusiasme."
"It then became a process of patriotic effervescence that had not occurred since the War of Independence, and Spanish society welcomed the war with enthusiasm."
0
"L'import queda determinat per la diferència entre l'indicador de necessitats -segons la població ajustada- i el de capacitat fiscal."
"Its amount is determined by the difference between the indicator of needs – according to the adjusted population – and the tax capacity indicator."
0
"victimologia / menors / sectes"
"victimology / minors / sects"
0
"www.sumacapital.com"
"IDINVEST DIGITAL FUND II, EPCI"
1
"Juan José Martínez Alcaraz"
"Juan José Martínez Alcaraz"
1
"Les convocatòries han de concretar l'escala de puntuació adoptada i n'han de definir els valors."
"The calls must specify the scale of the adopted score and define the values."
0
"La pandèmia ha comportat nombrosos problemes per a les persones amb discapacitat, com l'impacte en el seu benestar emocional o en l'àmbit laboral."
"For some time now several publishers in our country have been bringing out adapted books in a range of formats to meet the reading and training needs of children, young people and adults and thus foster social inclusion and access to information and education."
1
"8 llits"
"8 beds"
0
"En aquest cas l'objectiu és el desenvolupament i l'aplicació d'estratègies d'àmbit nacional per a una aplicació generalitzada, que sigui rutinària i duradora d'una identificació precoç i intervencions breus als centres d'atenció primària en tots els països participants."
"• Barriers to a generalised application of detection and brief intervention were identified."
1
"Termini d'inscripció: del 23 de febrer al 14 de març de 2019"
"(7311 posted 02/17/2017)"
1
"*Projecte dins del Programa Erasmus+"
"*Projecte dins del Programa Erasmus+"
1
"Acrònim: MERCAT 2015"
"The object of these rules and regulations is to regulate the awarding of grants in the form of securities on participation loan which will be formalised by the IFEM, co-investing with private, independent investors, for young and innovative companies emerging from the research done by the Catalan universities and the CERCA research centres."
1
"b) Si el tractament no és ocasional."
"b) the processing is not occasional;"
0
"A significant part of this research effort will be devoted to studying and exploiting these possibilities."
"A significant part of this research effort will be devoted to studying and exploiting these possibilities."
1
"Com a entitats de servei públic, preserven la memòria col·lectiva, fan recerca, eduquen, ofereixen experiències que estimulen la curiositat i l'esperit crític, i participen de la vida cultural, educativa, social i científica del país."
"As public service institutions, they preserve the collective memory, perform research, educate, offer experiences that stimulate curiosity and a critical eye and participate in the cultural, educational, social and scientific life of Catalonia."
0
"Diagonal, 690-696"
"Diagonal, 690-696"
1
"Elaborada per la Fundació Pere Tarrés, aquesta guia mostra com una bona participació a les entitats per part dels treballadors i persones col·laboradores i usuàries afavoreix el sentiment de pertinença, una major col·laboració i la cerca de solucions."
"Written by the Pere Tarrés Foundation, this guide shows how first-class participation in organisations by workers and volunteers promotes a sense of belonging, greater teamwork and the search for solutions."
0
"Delinqüents violents / reincidència / tractament / presons / excarceració / salut mental a presons"
"Violent offenders / recidivism / treatment / prisons / release / mental health in prisons"
0
"d) Ordenar al responsable o l'encarregat del tractament que les operacions de tractament s'ajustin a les disposicions de l'RGPD, d'una determinada manera i dins d'un termini especificat, si escau."
"d) to order the controller or processor to bring processing operations into compliance with the provisions of the GDPR, where appropriate, in a specified manner and within a specified period;"
0
"L'aplicació proSP ha permès implantar i avaluar els plans de contingència i desescalada mitjançant diferents llistes de verificació i informes ad hoc de forma estructurada, planificada, ordenada i estandarditzada en els centres de salut i en les residències."
"The proSP application has made it possible to implement and evaluate contingency and de-escalation plans through different checklists and ad-hoc reports in a structured, planned, orderly and standardised way in health centres and nursing homes."
0
"No obstant, falta per veure quina presència tenen en la legislació del país."
"However, it remains to be seen to what degree they are present in the country's legislation."
0
"Comitè de Bioètica de Catalunya"
"Comitè de Bioètica de Catalunya"
1
"Les persones que vulguin examinar-se a aquest tribunal han de presentar en el termini establert per a la matrícula a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus, la següent documentació:"
"Those wishing to sit the exam with the board should submit the following to the University Admissions Office or any of its sub-offices, within the registration period:"
0
"Si entenem Internet com un bé públic global, aquest ha de ser resilient, i totes les persones han de poder accedir-hi de manera estable i segura 1."
"If we understand the Internet as a global public good, it needs to be resilient, and everyone should be able to access it in a stable and safe manner 1."
0
"Proporcionar una formació general en els diferents àmbits de la fotònica, tenint en compte tant els aspectes fonamentals com els aplicats i tecnològics."
"To provide general training in the different areas of photonics, taking into account fundamental aspects as well as applications and technologies."
0
"El consum continuat de tabac fa augmentar el risc de patir càncer de pulmó i altres malalties com la bronquitis crònica, l'infart de miocardi, l'úlcera gàstrica o altres formes de càncer (laringe, ronyó, bufeta, etc.)."
"The continued consumption of tobacco increases the risk of lung cancer and other conditions such as chronic bronchitis, heart attacks, gastric ulcer or other forms of cancer (larynx, kidney, bladder, etc.)."
0
"La posició del DPD a les organitzacions ha de complir els requisits que estableix l'RGPD."
"The position of Data Protection Officers in the organisation must fulfil the requirements expressly established in the GDPR."
0
"D'altra banda, Catalunya és la zona d'Espanya amb més producció agroalimentària."
"Catalonia is the area of Spain with the greatest agri-food production."
0
"Tel."
"CESDA"
1
"En el context actual, les fonts d'informació arqueològica transcendeixen els objectes amb la voluntat d'obtenir més diversitat i volum d'informació per poder reconstruir la vida de les comunitats humanes i la seva relació amb el medi."
"In the current context, archaeological sources of information have moved beyond objects in a bid to obtain a greater diversity and volume of information in order to reconstruct the lives of human communities and their relationship with the environment."
0
"Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC)"
"Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC)"
1
"Nom del títol: Graduat/ada en Enginyeria en Informàtica per la Universitat Pompeu Fabra"
"Name of degree: Bachelor's Degree in Computer Engineering Degree from Pompeu Fabra University"
0
"Nom del títol: Graduat/ada en Màrqueting i Investigació de Mercats per la Universitat Oberta de Catalunya"
"Name of degree: Bachelor's Degree in Marketing and Market Research from Open University of Catalonia"
0
"De les diverses escales existents, les més comunes en oncologia són la de l' Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) (de 0 a 5, mort) i la de Karnofsky (de 100 a 0, mort)."
"Catalan & Balearic Islands Oncology Society"
1
"Catalunya és econòmicament la primera regió agroalimentària d'Europa i també la primera en llocs de treball i competitivitat segons la dimensió de les indústries de transformació d'aliments."
"Economically speaking, Catalonia is the first agri-food region in Europe and the first in number of jobs and competitiveness by size of the food processing industries."
0
"També consideren que aquests paquets d'estímul haurien de ser distribuïts entre les regions, tenint en compte el seu major coneixement de les necessitats derivades de l'emergència."
"Furthermore, they believe that these stimulus packages should be distributed among the regions, taking into account their greater knowledge of the needs arising from the emergency."
0
"Ella fou la responsable que li encarreguessin el seu primer cartell exitós, Gismonda (1894)."
"It was thanks to Bernhardt that he was commissioned for his first successful poster, Gismonda (1894)."
0
"Nom del títol: Graduat/ada en màrqueting per la Universitat Rovira i Virgili"
"Name of degree: Bachelor's Degree in Marketing from Rovira i Virgili University"
0
"Els seus membres provenen d'àmbits multi i interdisciplinari, subdividit en dos grups de treball: la comissió operativa PROAP, dedicada especialment a la presa de decisions segons el reglament de règim intern, i la comissió funcional PROAP, considerats referents del projecte."
"Its members come from multi- and interdisciplinary fields and are subdivided into two work groups: the PROAP operating commission, devoted specifically to decision-making in accordance with the internal regulation system, and the PROAP functional commission, considered points of reference in the system."
0
"També s'hi presenten imatges del punt d'observació de Corea del Sud i de la frontera entre Grècia i Macedònia."
"It also includes images from a South Korean observation point and the Greek-Macedonian border."
0
"Tens una pime del sector industrial?"
"We don't have English content related to this page."
1
"La segona part del treball, estudia les garanties pel que fa als límits del Tribunal Constitucional en la seva funció creadora de dret."
"The work is divided in two parts, the first tries to show the capability of the CC to create law, and the second part analyzes the guarantees of the CC for its law creating function."
0
"Aquell mateix any també es va inaugurar un enllaç directe a Sant Vicenç de Calders amb la línia de Martorell a Tarragona, en servei des del 1865."
"This same year, a direct connection to Sant Vicenç de Calders was inaugurated with the line from Martorell to Tarragona, which had been running since 1865."
0
"Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS: 8,860"
"Cut-off mark PAU/CFGS 1st assignment: 8,860"
0
"Mencions: Gestió de sistemes d'informació per a la direcció empresarial / Gestió de la innovació / Gestió de la infraestructura informàtica"
"Mentions: Information Systems Management for Business Management / Innovation Management / IT Infrastructure Management"
0
"S'inclouen per primer cop en aquest tipus d'estudi les variables SAVRY (instrument de valoració del risc de reincidència en joves) que inclou variables històriques i d'altres de dinàmiques relatives al context social i personal del jove així com valoracions tècniques del nivell de risc de cometre noves reincidències o actes violents)."
"We incorporate the SAVRY (a tool to measure the risk of recidivism in juveniles), which includes historical and dynamic variables."
1
"El motiu és que en el plantejament teòric es parteix de les constatacions de molts autors que els programes que millor funcionen en la rehabilitació i tractament del delinqüent ingressat a presó són aquells que tenen en compte no només l'ambient del delinqüent, la seva família, la seva educació escolar i formativa a nivell laboral sinó també l'estudi del seus sentiments i de manera clau la seva cognició, el seu raonament, la seva comprensió i també els seus valors."
"Many authors consider that the programs with best results in delinquents' treatment and rehabilitation are those that address their feelings, cognition, reasoning and comprehension, as well as their values."
1
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for GEnCaTa

Dataset Summary

GEnCaTa is a Catalan-English dataset annotated for Parallel Corpus Filtering for MT. It is extracted from a general domain corpus crawled from the Catalan Government domains and subdomains. The dataset consists of 51,908 instances that are composed by the a Catalan sentence, its English translation, and whether the pair is valid for MT or not.

Supported Tasks and Leaderboards

The dataset can be used to train a model for parallel corpus filtering. This task consists in automatically filtering out bad aligned sentences or sentences that are not good enough for MT training.

Languages

The dataset is in Catalan (ca-CA) and English (en-GB).

Dataset Structure

Data Instances

{
  'ca': '- El vostre vehicle quedi immobilitzat per l'aigua',
  'en': 'You must leave your car and head for higher ground when:',
  'label': '0'
}

Data Fields

  • ca (str): Catalan sentence
  • en (str): English sentence
  • 'label' (int): 0, if the sentences are not aligned, and 1, if they are aligned and valid for MT training.

Data Splits

We split our dataset into train, dev and test splits (positive / negative samples):

  • train: 23,897 / 8,011
  • dev: 7,490 / 2,510
  • test: 7,489 / 2,511

Dataset Creation

Curation Rationale

We created this corpus to contribute to the development of the new research line of parallel corpus filtering. Previous synthetic datasets exists, but to our knowledge, this is the first manually curated dataset for parallel sentence alignment.

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

We crawled the domains and subdomains of .gencat.cat and obtained comparable documents. Then we used Vecalign to perform sentence alignment.

Who are the source language producers?

The data comes from the official Catalan Government websites.

Annotations

Annotation process

Two annotators reviewed the automatically aligned segments provided by Vecalign and labeled each pair as valid or not valid for MT training. This involves labeling as negative misaligned sentences, truncated sentences, and non-linguistic sentences.

Who are the annotators?

Four native Catalan speakers with a good understanding of the English language.

Personal and Sensitive Information

Since all data comes from public websites, no anonymization process was performed.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

We hope this corpus contributes to the development of the field of Parallel Corpus Filtering and leads to higher-quality resources for Catalan Machine Translation systems.

Discussion of Biases

We are aware that since the data comes from public web pages, some biases may be present in the dataset. Nonetheless, we have not applied any steps to reduce their impact.

Other Known Limitations

[N/A]

Additional Information

Dataset Curators

Text Mining Unit (TeMU) at the Barcelona Supercomputing Center (bsc-temu@bsc.es)

This work was funded by MT4All CEF project and the Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya within the framework of Projecte AINA.

Licensing information

Creative Commons Attribution 4.0 International.

Citation

If you use any of these resources (datasets or models) in your work, please cite our latest paper:

@inproceedings{degibertbonet-EtAl:2022:SIGUL,
abstract = {In this work, we make the case of quality over quantity when training a MT system for a medium-to-low-resource language pair, namely Catalan-English. We compile our training corpus out of existing resources of varying quality and a new high-quality corpus. We also provide new evaluation translation datasets in three different domains. In the process of building Catalan-English parallel resources, we evaluate the impact of drastically filtering alignments in the resulting MT engines. Our results show that even when resources are limited, as in this case, it is worth filtering for quality. We further explore the cross-lingual transfer learning capabilities of the proposed model for parallel corpus filtering by applying it to other languages. All resources generated in this work are released under open license to encourage the development of language technology in Catalan.},
address = {Marseille, France},
author = {{de Gibert Bonet}, Ona and Kharitonova, Ksenia and {Calvo Figueras}, Blanca and Armengol-Estap{\'{e}}, Jordi and Melero, Maite},
booktitle = {Proceedings of the the 1st Annual Meeting of the ELRA/ISCA Special Interest Group on Under-Resourced Languages},
pages = {59--69},
publisher = {European Language Resources Association},
title = {{Quality versus Quantity: Building Catalan-English MT Resources}},
url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2022/workshops/SIGUL/pdf/2022.sigul-1.8.pdf},
year = {2022}
}

Contributions

[N/A]

Downloads last month
1
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on projecte-aina/gencata