Dataset Preview
15.6 MB
orig_id (int32)source (string)reference (string)
4
"Neexistovalo žádné podezření, že Lamb, který učila dva online kurzy pro Delta State University v Clevelandu, Mississippi, by jel 300 mil na školní kampus, kde se policie domnívá, že zastřelil oblíbeného profesora Ethana Schmidta ve dveřích jeho kanceláře."
"There was no indication that Lamb, who was teaching two online classes for Delta State University in Cleveland, Mississippi, had already traveled 300 miles to the school's campus, where police believe he shot and killed a well-liked history professor, Ethan Schmidt, in the doorway to his office."
8
"Den po střílení ve škole donutilo studenty a fakultu, aby se schovali za zamčenými dveřmi, se pověřené autority stále snaží dopátrat, jaká byla Lambova motivace."
"A day after the school shooting forced students and faculty to hide behind locked doors, authorities were still trying to piece together what motivated Lamb."
10
"Studenti potvrdili, že se na jeho lekce těšili."
"Students said they looked forward to his class."
12
"Schmidt sám zahrnul Lamba do knihy, kterou napsal, do poděkování "skvělým lidem", s nimiž sdílel akademický život."
"Schmidt himself had included Lamb in a book he wrote where he acknowledged the "wonderful people" he shared his academic life with."
14
"Zároveň se vyskytly inklinace pokud jde o problémy."
"At the same time, there were some inclinations of problems."
15
"Student, který vychvaloval Lamba, Brandon Beavers, řekl, že se také zdál agitovaný a roztřesený, "jako by s ním něco nebylo v pořádku.""
"A student who praised Lamb, Brandon Beavers, said he also seemed agitated and jittery, "like there was something wrong with him.""
25
"Nebylo hned jasné, proč Lamb jel do tohoto domu, ačkoliv Johnson řekla, že pravděpodobně znal lidi, kteří zde žili."
"It was not immediately clear why Lamb went to that home, though Johnson said she believes he knew the people who lived there."
26
"Lamb v tomto kraji vyrostl."
"Lamb grew up in the area."
27
"Lamb začal pracovat na univerzitě, která má 3500 studentů ve městě, které čítá asi 12000 obyvatel, v roce 2009 a učil zeměpis a hodiny vzdělávání."
"Lamb started working at the university, which has 3,500 students in a city of about 12,000, in 2009 and taught geography and education classes."
32
"Byl to tehdy docela lamač srdcí."
"He was quite the heartthrob back then."
34
"Lamb a Prentiss spolu údajně nějaký čas chodili."
"Lamb and Prentiss had apparently been dating for some time."
38
"Bývalý manžel Prentiss, Shawn O´Steen, řekl, že se rozešli před 15 lety, ale zůstali přáteli a měli dceru, , které je teď 19 let."
"Prentiss' ex-husband, Shawn O'Steen, said they divorced 15 years ago but remained friends and had a daughter who's now 19."
39
""Byla úplně zhroucená," řekl O´Steen o své dceři."
""She was completely devastated," O'Steen said of his daughter."
41
"O´Steen řekl, že se s Lambem nesetkal, ale skrze svou dceru Abigail se věděl, že Lamb se zajímal o hudbu a hrál blues."
"O'Steen said he had not met Lamb but heard through his daughter Abigail that Lamb was interested in music and played the blues."
43
"Později spolu hráli náhodné gigy."
"Later, they played together in the occasional gig."
44
"O´Steen řekl, že jeho dcera píše a zpívá svou vlastní hudbu."
"O'Steen said his daughter writes and sings her own music."
45
"Prentiss byla zdravotní sestra, která pracovala pro různé online společnosti."
"Prentiss was a nurse who worked for various companies online."
47
"Nebylo žádné znamení čehokoliv špatného."
"There was no sign of anything amiss."
51
"Schmidt, zabitý profesor, vedl seminář v prvním ročníku a specializoval se na původní americkou a koloniální historii, řekl Don Allan Mitchell, profesor angličtiny na škole."
"Schmidt, the slain professor, directed the first-year seminar program and specialized in Native American and colonial history, said Don Allan Mitchell, an English professor at the school."
52
"Byl ženatý a měl tři malé děti."
"He was married and had three young children."
53
"Studoval na Emporia State University v Kansasu a byl prezidentem chlapeckého studentského klubu a vlády studentů."
"He studied at Emporia State University in Kansas and was president of his fraternity and student government."
55
"Schmidtova žena Liz, a bratr Jeff Schnidt se také zúčastnil vigílie, během které univerzitní sbor zapěl "Bright Morning Star" a "Amazing Grace.""
"Schmidt's wife, Liz, and brother Jeff Schmidt also attended the vigil, during which the university choir sang "Bright Morning Star" and "Amazing Grace.""
58
"Krize je za námi."
"The crisis is over."
59
"Toto je den léčení."
"This is a day of healing."
60
"Amy a Rogelio Solis podali zprávu v Clevelandu, Mississippi."
"Amy and Rogelio Solis reported from Cleveland, Mississippi."
64
"Toys R Us prohlašují, že nenaberou tolik sezónních pracovníků jako minulý rok, ale výrobce dětských hraček a produktů tvrdí, že dá současným zaměstnancům i sezónním pracovníkům šanci odpracovat více hodin."
"Toys R Us says it won't hire as many holiday season employees as it did last year, but the toy and baby products retailer says it will give current employees and seasonal workers a chance to work more hours."
66
"Většina pracovních míst bude na částečný pracovní úvazek."
"Most of the jobs will be part-time."
68
"Zatímco prázdniny samy o sobě jsou měsíce daleko, nákupní prázdninová sezóna se blíží a společnosti se připravují dočasně přijmout zaměstnance na výpomoc v obchodech a prodeji, pro odesílání a doručování zboží."
"While the holidays themselves are months away, holiday shopping season is drawing closer and companies are preparing to hire temporary employees to help them staff stores and sell, ship and deliver products."
70
"Premiéra "Zpět do budoucnosti" byla obrovským profesionálním momentem pro Michael J. Foxe."
"The premiere of "Back to the Future" was a huge moment for Michael J. Fox professionally."
71
"Byla pozoruhodná i z osobních důvodů."
"It was noteworthy because of personal reasons, too."
74
""Nazpět v čase," je dokument o "Návrat do budoucnosti," který uvádí rozhovory s Foxem, Lea Thompson a Christopherem Lloydem, a také režisérem Robertem Zemeckisem a výkonným producentem Stevenem Spielbergem."
""Back in Time," a documentary about "Back to the Future," features interviews with Fox, Lea Thompson, and Christopher Lloyd, as well as director Robert Zemeckis, and executive producer Steven Spielberg."
75
"Premiéra "Zpět pro budoucnost" byla před 30 lety."
""Back for the Future" premiered 30 years ago."
77
""Nazpět v čase" bude k dostání na VOD, DVD a ve vybraných kinech v říjnu."
""Back in Time" will be available on VOD, DVD and in select movie theaters Oct."
78
"Šéf OSN říká, že neexistuje vojenské řešení v Sýrii"
"UN Chief Says There Is No Military Solution in Syria"
83
"Ban vyzval pět stálých členů k projevení solidarity a jednoty, kterou ukázali při dosažení íránské nukleární dohody v řešení krize v Sýrii."
"Ban urged the five permanent members to show the solidarity and unity they did in achieving an Iran nuclear deal in addressing the Syria crisis."
89
"10 z poslední 11 národních průzkumů ukazují, že je Donald Trump ve vedení o dvojciferné číslo, a někteří lidé se začínají vážně ptát, co to znamená pro nominační šance tohoto magnáta z oblasti nemovitostí."
"Ten of the last 11 national polls have shown Donald Trump's lead at double digits, and some are starting to ask seriously what it means for the real estate mogul's nomination chances."
95
"Zde jsou některá nedávná čísla hlasování, která naznačují, že realitní magnát není jen pomíjivou fází:"
"Here are some recent poll numbers that suggest that the real estate mogul isn't just a passing phase:"
96
"Trumpovo hodnocení příznivosti se obrátilo o 180 stupňů."
"Trump's favorability ratings have turned 180 degrees."
101
"Zhruba tři z 10 říkají, že na něj mají negativní názor."
"Roughly three in 10 say they have a negative view."
103
"Po hlasování univerzity Quinnipiac, které proběhlo minulý týden, se zjistilo, že 60 procent republikánů mělo na Trumpa pozitivní názor."
"A Quinnipiac poll in Iowa last week found that 60 percent of Republicans there had a favorable view of Trump."
105
"V anketě CNN/ORC, která proběhla minulý týden, uvedlo 67 procent republikánů, že by byli buď "nadšení" nebo "spokojení" s Trumpem jako kandidátem."
"In a CNN/ORC poll last week, 67 percent of Republicans said they would be either "enthusiastic" or "satisfied" if Trump were the nominee."
107
"Pouze Ben Carson vytváří zhruba stejnou úroveň nadšení jako Trump (43 procent lidí řeklo, že by byli "nadšeni" proti 40 procentům, kteří říkají to samé o Trumpovi)."
"Only Ben Carson generates roughly the same level of enthusiasm as Trump (43 percent say they would be "enthusiastic" vs. 40 percent who say the same of Trump)."
108
"Další nejbližší v úrovni nadšení?"
"The next closest in enthusiasm?"
110
"Na druhou stranu, 47 procent republikánských voličů tvrdí, že by byli "nespokojeni" nebo "rozrušeni", kdyby favorit podniku Jeb Bush stal kandidátem."
"On the flip side, 47 percent of Republican voters say they would be "dissatisfied" or "upset" if establishment favorite Jeb Bush becomes the nominee."
112
"Zatímco Donald Trump byl široce kritizován za jeho nabubřelost a urážky, 52 procent republikánských voličů je celostátně nakloněno k myšlence, že realitní má magnát správný temperament pro post prezidenta, podle pondělního hlasování ABC News/Washington Post."
"While Donald Trump has been widely criticized for his bombast and insults, 52 percent of leaned Republican voters nationwide think that the real estate mogul has the right temperament to be president, according to Monday's ABC News/Washington Post poll."
115
"Republikánští voliči si na tuto myšlenku zvykají."
"Republican voters are getting used to the idea."
117
"Na otázku, kdo s největší pravděpodobností vyhraje nominaci GOP, čtyři z 10 řekli, že by Trump byl nejlepší volbou, podle průzkumu CNN/ORC z minulého týdne."
"When asked who is most likely to win the GOP nomination, four in 10 said Trump was the best bet, according to a CNN/ORC poll out last week."
119
"Úplné zveřejnění: Voliči GOP neměli v minulosti tu nejjasnější křišťálovou kouli."
"Full disclosure: GOP voters haven't had the clearest crystal ball in the past."
120
"Touto dobou v minulém cyklu si 4 z 10 republikánů vybralo Ricka Perryho jako výherce kandidatury proti 28 procentům pro eventuální nominaci Mitta Romneyho."
"At this time last cycle, four in 10 Republicans picked Rick Perry to win the nomination, vs. only 28 percent for eventual nominee Mitt Romney."
122
"I když se republikáni shromáždili kolem jiného kandidáta, Trump stejně poráží téměř každého."
"Even if Republicans rallied around another candidate, Trump still beats almost everyone."
125
"Vede nad Carly Fiorinou o 13 bodů, Marcem Rubiem o 14 bodů, Walkerem o 15 bodů, Jebem Bushem o 19 bodů a konečně Randem Paulem, Johnem Kasichem, Chrisem Christiem o 33 bodů u každého."
"He leads Carly Fiorina by 13 points, Marco Rubio by 14 points, Walker by 15 points, Jeb Bush by 19 points, and, finally, Rand Paul, John Kasich and Chris Christie by 33 points each."
126
"Je v mrtvém závodě s Tedem Cruzem."
"He's in a dead heat with Ted Cruz."
127
"Jediný kandidát, který ho poráží?"
"The only candidate who beats him?"
129
"Holá většina stoupenců Donalda Trumpa tvrdí, že si již udělali svůj názor."
"A bare majority of Donald Trump's supporters say they've made up their minds."
136
"Někteří se obávají, že Trumpova nabubřelost odláká klíčové hispánské voliče od republikánské strany a poškození usilí o rebranding."
"Some are worried that Trump's bombast will drive crucial Hispanic voters away from the Republican Party and damage rebranding efforts."
137
"Ale podle nového pondělního průzkumu veřejného mínění ABC/Post, šest z 10 republikánů tvrdí, že souhlasí s Trumpem v otázkách přistěhovalectví."
"But according to Monday's new ABC/Post poll, six in 10 Republicans say they agree with Trump on immigration issues."
139
"Frustrace z vlády dosahuje nových maxim."
"Frustration with government is climbing to new highs."
141
"Šest z 10 republikánů v novém pondělním hlasování ABC/Post tvrdí, že chtějí raději politického outsidera než někoho s vládními zkušenostmi."
"Six in 10 Republicans in Monday's new ABC/Post poll say they want a political outsider over someone with government experience."
145
"Česko získá více než 400 milionů."
"Czech Republic to gain more than 400 million crowns"
147
"Ministr Jan Mládek (ČSSD) sliboval poslancům, že díky tomu získají peníze navíc jak státní pokladna, tak rozpočty obcí."
"Minister Jan Mládek (ČSSD) told MPs that this will mean that both the state treasury and municipalities will receive more money."
153
"V předloňském roce získaly obce z poplatků zhruba 450 milionů korun a státní rozpočet 150 milionů korun."
"In the year before last, municipalities gained approx. 450 million crowns and the state treasury 150 million crowns."
155
"Novela počítá i se zvýšením úhrady z dobývacích prostor s povolenou těžbou na 1000 korun za jeden hektar za rok."
"The amendment also anticipates the increase in payments from extraction areas with mining permits to one thousand crowns per hectare per year."
157
"Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) poslancům řekl, že obce díky tomu získají ročně namísto 14 milionů až 100 milionů korun."
"Minister for Industry Jan Mládek (ČSSD) told MPs that, thanks to this, municipalities will receive 100 million crowns per year, as opposed to the previous figure of 14 million crowns."
158
"Výši těžebních poplatků už nebude určovat zákon, ale stanoví ji vláda svým nařízením."
"The amount of mining fees will no longer be determined by law, but stipulated by the government through decrees."
162
"Podle ministra Mládka však nejde v tomto případě o daň, protože stát zpoplatňuje nerost, který je státním majetkem."
"Minister Mládek responded saying that this would not be a tax, as in this case the government is making minerals - which are state property - subject to a fee."
163
"Poplatky dostávají pouze obce, jejichž území jsou těžbou dotčena."
"Fees are received by the municipalities whose territory is affected by mining."
169
"Například Michal Kučera (TOP 09 a Starostové) varoval, že těžební firmy už nebudou chtít sponzorovat obce tak jako dosud, protože budou platit vyšší poplatky přímo do státního rozpočtu."
"For example, Michal Kučera (TOP 09 a Starostové) warned that mining companies would no longer want to sponsor municipalities as before, as they would have to pay higher fees directly into state coffers."
170
""Není možné tunelovat jeden z nejchudších regionů jen proto, aby si pan ministr financí vylepšoval rozpočet," řekl David Kádner (Úsvit) zvolený v Ústeckém kraji."
""You can't asset-strip some of the poorest regions just so that the Finance Minister can improve his budget," said David Kádner (Úsvit), whose constituency is in the Ústí nad Labem Region"
172
"Kádner a Aulická neúspěšně navrhovali novelu zamítnout, Kučera chtěl zákon vrátit vládě k dopracování."
"Kádner and Aulická unsuccessfully proposed the rejection of the amendment, and Kučera wanted to return it to the government for revision."
174
"Hlavní spotřebitelé jako elektrárny nebo teplárny by tedy neměli růst cen pocítit."
"The chief consumers, power stations, would not, therefore, feel an increase in prices."
177
"Podle zpravodaje k novele Milana Urbana (ČSSD) je klíčové, aby poslanci ještě před schválením zákona znali závěry ohledně aktualizované energetické koncepce a hlavně rozhodnutí vlády o limitech těžby uhlí."
"According to Milan Urban (ČSSD), who tabled the amendment, a key issue is for MPs to know the conclusions reached regarding the updated energy concept and, chiefly, the government's decision on coal extraction limits before passing the law."
185
"Musíme to brát v potaz."
"We must take that into account."
187
"A podle toho, jak to bude vypadat, řekl Navrátil při dnešním tréninku českého výběru v centru Rádže Kumára Khánny."
"and according to how it's going, said Navrátil at the Czech team's training session today at the Raja Kumar Khanna Centre."
188
"S jedničkou týmu a světovou čtyřicítkou Jiřím Veselým počítá do páteční i nedělní dvouhry."
"Team number one and world number forty Jiří Veselý is expected to take part in both the Friday and Sunday singles."
189
"Na pozici dvojky se pravděpodobně protočí Lukáš Rosol a Radek Štěpánek."
"Lukáš Rosol and Radek Štěpánek will probably take it in turns as the team number two."
191
"Mám to pomaličku v hlavě, ale zatím to nepovím, řekl kapitán."
"I have an idea in my head, but I won't talk about it now, said the captain."
192
"Další jistotou v české sestavě by měla být Štěpánkova účast v sobotní čtyřhře."
"Another certainty in the Czech line-up should be Štěpánek's participation in the Saturday doubles."
195
"Zbývají možnosti s Rosolem, či Adamem Pavláskem."
"The remaining options are with Rosol or Adam Pavlásek."
197
"Rozhodne se podle vývoje dvouher."
"He said that he would decide according to how the singles develop."
198
"Variantou může být Pavlásek, s Veselým překvapili v 1. kole výhrou v deblu nad Australany."
"One option could be Pavlásek, who provided for a surprise win in the 1st round against the Australians."
199
""Je do debla slušný," uvedl Navrátil."
""He's decent in doubles," said Navrátil."
200
"Proti Austrálii se mi to povedlo, a když budu hrát, tak bych rád předvedl stejný výkon, co jsem tam od druhého setu ukázal."
"It worked for me against Australia, and if I play, I'd like to give the same performance that I did there from the second set onwards."
201
""Jsem za ty zkušenosti rád a rád bych přinesl bod," řekl Pavlásek."
""I'm glad for the experience and I'd like to score a point," said Pavlásek."
203
"Dvojkou bude Somdev Devvarman (164.)."
"The number two will be Somdev Devvarman (164th)."
205
""Rozhoduje momentální forma, počasí," řekl Navrátil."
""What decides are momentary form and the weather," said Navrátil."
208
"Hrát se však může případně za umělého osvětlení."
"However, it will be possible to play under floodlights."
210
""Mělo by se to dát dohrávat pod světly," řekl Navrátil."
""It should be possible to play it to a finish under lights," said Navrátil."
211
"Jeremy Corbyn bude debutovat na Prime Minister's Questions"
"Jeremy Corbyn to make debut at Prime Minister's Questions"
212
"Od svého zvolení je debut pana Corbyna v PMQ velmi nadšeně očekáván"
"Since his election, Mr Corbyn's debut at PMQs has been keenly awaited"
214
"Pan Corbyn položí první ze svých šesti přidělených otázek krátce po poledni, zatímco bude jeho výkon pravděpodobně pečlivě zkoumán médii a poslanci."
"Mr Corbyn will rise to ask the first of his six allotted questions shortly after midday, with his performance likely to be closely scrutinised by the media and Labour MPs."
218
"Mezitím se rozhodnutí labouristického vůdce stát v tichosti během zpěvu národní hymny ve službě v úterý k příležitosti 75. výročí bitvy o Británii setkalo s kritikou z řady konzervativní poslanců a je středem pozornosti několika příběhů na titulních stránkách novin."
"Meanwhile, the Labour leader's decision to stand in silence during the singing of the national anthem at a service on Tuesday to mark the 75th anniversary of the Battle of Britain has attracted criticism from a number of Tory MPs and is the focus of several front page stories in the newspapers."
219
"Rozhodnutí pana Corbyna nezpívat národní hymnu na sebe přitáhlo pozornost"
"Mr Corbyn's decision not to sing the national anthem has attracted attention"
220
"Mluvčí pana Corbyna řekl, že bude"stál v uctivém mlčení" a že uzná "hrdinství královského letectva v bitvě o Británii.""
"A spokesman for Mr Corbyn said he had "stood in respectful silence" and did recognise the "heroism of the Royal Air Force in the Battle of Britain.""
221
"Avšak člen stínového kabinetu pana Corbyna, Owen Smith, sdělil programu BBC Two's Newsnight, že by labouristickému vůdci doporučil národní hymnu zazpívat "bez ohledu" na jeho přesvědčení, že by měla být monarchie zrušena."
"But a member of Mr Corbyn's shadow cabinet, Owen Smith, told BBC Two's Newsnight programme he would have advised the Labour leader to sing the national anthem "irrespective" of his belief that the monarchy should be abolished."
222
"Skoro tucet stínových ministrů odmítlo sloužit v top týmu pana Corbyna, citovali odlišnosti v ekonomice, obraně a zahraničním aférám, a pouze méně než šestina parlamentní strany ho původně podporovala jako vůdce."
"Nearly a dozen shadow ministers have refused to serve in Mr Corbyn's top team, citing differences over the economy, defence and foreign affairs, while less than a sixth of the parliamentary party originally backed him as leader."
224
"Pan Corbyl uvedl na konferenci TUC, že Dělnická strana předkládala pozměněné návrhy k odstranění celé myšlenky limitu dávek."
"Mr Corbyn told the TUC conference Labour was putting forward amendments to remove the whole idea of a cap altogether."
227
"Vůdce dělnické strany, který slíbil odlišný přístup k politice, tvrdí, že má nápady "z davu" na otázky pro pana Camerona a dostal více než 30 000 návrhů."
"The Labour leader, who has promised a different approach to politics, says he has "crowd sourced" ideas for questions to ask Mr Cameron and has been given more than 30,000 suggestions."
229
"Pan Corbyn tvrdí, že Angela Eagle, stínová obchodní tajemnice, ho bude zastupovat na PMQ, když se nezúčastní — jako například, když pan Cameron odcestuje do zahraničí."
"Mr Corbyn has said that Angela Eagle, the shadow business secretary, will deputise for him at PMQs when he does not attend - for instance when Mr Cameron is travelling abroad."
230
"Také upustil od myšlenky, že by nechal ostatní kolegy, aby za něj čas od času vystoupili, protože se nechal slyšet, že celou záležitost ještě prodiskutoval s mluvčím sněmovny Johnem Bercowem."
"He has also floated the idea of allowing other colleagues to take the floor on occasion, saying he had approached the Commons Speaker John Bercow to discuss the issue."
231
"Když se pan Cameron stal vůdcem v roce 2005, říkal že se chce odklonit od stylu politiky "Punch a Judy," který byl často spojený s PMQ, ale o několik let později připustil, že selhal."
"When he became leader in 2005, Mr Cameron said he wanted to move away from the "Punch and Judy" style of politics often associated with PMQs but admitted some years later that he had failed."