Dataset Preview Go to dataset viewer
text (string)
componenţa parlamentului a se vedea procesulverbal
aprobarea procesuluiverbal al şedinţei precedente a se vedea procesulverbal
componenţa parlamentului a se vedea procesulverbal
verificarea prerogativelor a se vedea procesulverbal
depunere de documente a se vedea procesulverbal
declaraţii scrise şi întrebări orale (depunere) consultaţi procesulverbal
petiţii a se vedea procesulverbal
transmiterea de către consiliu a textelor acordurilor a se vedea procesulverbal
cursul dat rezoluţiilor parlamentului a se vedea procesulverbal
ordinea de zi a următoarei şedinţe a se vedea procesulverbal
ridicarea şedinţei
(se levanta la sesión a las 1945 horas)
alegerea vicepreşedinţilor parlamentului european (termenul de depunere a candidaturilor) consultaţi procesulverbal
(die sitzung wird um 1240 uhr unterbrochen und um 1500 uhr wiederaufgenommen)
alegerea chestorilor parlamentului european (termenul de depunere a candidaturilor) consultaţi procesulverbal
(die sitzung wird um 1525 uhr unterbrochen und um 1800 uhr wiederaufgenommen)
ordinea de zi a următoarei şedinţe a se vedea procesulverbal
ridicarea şedinţei
(die sitzung wird um 1815 uhr geschlossen)
deschiderea şedinţei
(die sitzung wird um 935 uhr eröffnet)
depunerea documentelor a se vedea procesulverbal
aprobarea procesuluiverbal al şedinţei precedente a se vedea procesulverbal
componenţa parlamentului a se vedea procesulverbal
componenţa comisiilor (termenul de depunere a amendamentelor) consultaţi procesulverbal
(la seduta sospesa alle 1900 è ripresa alle 2100)
ordinea de zi a următoarei şedinţe a se vedea procesulverbal
ridicarea şedinţei
(die sitzung wird um 2325 uhr geschlossen)
depunerea documentelor a se vedea procesulverbal
comunicarea poziţiilor comune ale parlamentului a se vedea procesulverbal
(la séance suspendue à 11h35 dans l'attente de l'heure des votes est reprise à midi)
aprobarea procesuluiverbal al şedinţei precedente a se vedea procesulverbal
comisia de anchetă privind criza societăţii de asigurări equitable life (prelungirea mandatului) consultaţi procesulverbal
comunicarea preşedintelui consultaţi procesulverbal
1
componenţa comisiilor (vot)
2
modificarea acordului de parteneriat acpce (acordul de la cotonou) (vot)
4
certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar comunitar (vot)
6
legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (roma ii) (vot)
8
al şaptelea şi al optulea raport anual privind exportul de armament (vot)
corectările voturilor şi intenţiile de vot a se vedea procesulverbal
componenţa comisiilor şi a delegaţiilor a se vedea procesulverbal
cerere de ridicare a imunităţii parlamentare consultaţi procesulverbal
decizii privind anumite documente a se vedea procesulverbal
declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din regulamentul de procedură) a se vedea procesulverbal
transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe a se vedea procesulverbal
calendarul următoarelor şedinţe a se vedea procesulverbal
întreruperea sesiunii
dichiaro interrotta la sessione del parlamento europeo
(la seduta è tolta alle 1300)
aprobarea procesuluiverbal al şedinţei precedente a se vedea procesulverbal
componenţa parlamentului a se vedea procesulverbal
cerere de apărare a imunităţii parlamentare consultaţi procesulverbal
numiri în comisii (propunerea conferinţei preşedinţilor) consultaţi procesulverbal
depunerea documentelor a se vedea procesulverbal
transmiterea de către consiliu a textelor acordurilor a se vedea procesulverbal
continuări ale rezoluţiilor parlamentului consultaţi procesulverbal
declaraţii scrise şi întrebări orale (depunere) consultaţi procesulverbal
declaraţii scrise (articolul 116 din regulamentul de procedură)
ordinea de zi a se vedea procesulverbal
1
numiri în comisiile parlamentare (vot) consultaţi procesulverbal
timpul afectat votului
ordinea de zi a următoarei şedinţe a se vedea procesulverbal
ridicarea şedinţei
(la seduta è tolta alle 2400)
deschiderea şedinţei
(the sitting was opened at 0905)
depunerea documentelor a se vedea procesulverbal
aprobarea procesuluiverbal al şedinţei precedente a se vedea procesulverbal
1
protecţia pasagerilor împotriva deplasării bagajelor (vot)
2
omologarea vehiculelor cu motor cu privire la câmpul de vizibilitate înainte al conducătorului auto (vot)
3
acordul cecoreea de cooperare ştiinţifică şi tehnologică (vot)
4
integrarea durabilităţii în politicile de cooperare pentru dezvoltare (vot)
5
proiect de buget rectificativ nr1/2007 (vot)
7
acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între comunitatea europeană şi republica gaboneză (vot)
10
termenele de prescripţie aplicabile în cadrul litigiilor transfrontaliere cu privire la vătămările corporale şi accidentele mortale (vot)
12
relaţiile ue cu insulele din pacific strategie pentru un parteneriat consolidat (vot)
13
statutul societăţii private europene (vot)
damit ist die abstimmungsstunde beendet
corectările voturilor şi intenţiile de vot a se vedea procesulverbal
misiune încredinţată unui deputat consultaţi procesulverbal
componenţa comisiilor şi a delegaţiilor a se vedea procesulverbal
decizii privind anumite documente a se vedea procesulverbal
transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe a se vedea procesulverbal
calendarul următoarelor şedinţe a se vedea procesulverbal
End of preview (truncated to 100 rows)

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Add dataset card
Evaluate models HF Leaderboard