Dataset Preview
1.21 MB
sent_id (string)text (string)tok_ids (sequence)tokens (sequence)lemmas (sequence)pos_tags (sequence)morph_tags (sequence)dep_ids (sequence)dep_labels (sequence)ner_tags (sequence)
"train-v2-0 "
"På fredag har SID inviteret til reception i SID-huset i anledning af at formanden Kjeld Christensen går ind i de glade tressere. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ]
[ "På", "fredag", "har", "SID", "inviteret", "til", "reception", "i", "SID-huset", "i", "anledning", "af", "at", "formanden", "Kjeld", "Christensen", "går", "ind", "i", "de", "glade", "tressere", "." ]
[ "på", "fredag", "have", "SiD", "invitere", "til", "reception", "i", "SID-hus", "i", "anledning", "af", "at", "formand", "Kjeld", "Christensen", "gå", "ind", "i", "den", "glad", "tresser", "." ]
[ 11, 12, 5, 7, 3, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 16, 12, 7, 7, 3, 9, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 5, 5, 5, 0, 7, 5, 9, 7, 11, 7, 17, 17, 17, 14, 15, 11, 17, 22, 22, 22, 18, 5 ]
[ 35, 16, 28, 33, 19, 35, 16, 35, 18, 35, 18, 1, 1, 33, 22, 12, 32, 11, 35, 10, 30, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-1 "
"Eller slet og ret tykke og fede i mere eller mindre grad, som en enkelt udtrykker det. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Eller", "slet", "og", "ret", "tykke", "og", "fede", "i", "mere", "eller", "mindre", "grad", ",", "som", "en", "enkelt", "udtrykker", "det", "." ]
[ "eller", "slet", "og", "ret", "tyk", "og", "fed", "i", "meget", "eller", "lille", "grad", ",", "som", "en", "enkelt", "udtrykke", "det", "." ]
[ 1, 9, 1, 9, 6, 1, 6, 11, 6, 1, 6, 12, 10, 2, 14, 6, 3, 2, 10 ]
[ "_", "_", "_", "_", "Degree=Pos|Number=Plur", "_", "Degree=Pos|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Sing", "_", "Degree=Cmp", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "PartType=Inf", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 7, 5, 4, 2, 0, 7, 5, 9, 5, 11, 9, 9, 5, 17, 16, 17, 5, 17, 5 ]
[ 31, 26, 31, 17, 19, 31, 17, 35, 16, 31, 17, 16, 34, 16, 10, 33, 20, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-2 "
"Under rejser og ophold i udlandet følger sygeplejersker og hjælpere med. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
[ "Under", "rejser", "og", "ophold", "i", "udlandet", "følger", "sygeplejersker", "og", "hjælpere", "med", "." ]
[ "under", "rejse", "og", "ophold", "i", "udland", "følge", "sygeplejerske", "og", "hjælper", "med", "." ]
[ 11, 12, 1, 12, 11, 12, 3, 12, 1, 12, 9, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_" ]
[ 2, 7, 4, 2, 6, 2, 0, 7, 10, 8, 7, 7 ]
[ 35, 16, 31, 17, 35, 18, 19, 33, 31, 17, 4, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-3 "
"Hele det smukt restaurerede hus vrimler med børn - Elise Gug har selv tre - og andelsforeningen er så glad for selskabeligt samvær, at den har egen café og festlokale. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ]
[ "Hele", "det", "smukt", "restaurerede", "hus", "vrimler", "med", "børn", "-", "Elise", "Gug", "har", "selv", "tre", "-", "og", "andelsforeningen", "er", "så", "glad", "for", "selskabeligt", "samvær", ",", "at", "den", "har", "egen", "café", "og", "festlokale", "." ]
[ "hel", "den", "smukt", "restaurere", "hus", "vrimle", "med", "barn", "-", "Elise", "Gug", "have", "selv", "tre", "-", "og", "andelsforening", "være", "så", "glad", "for", "selskabelig", "samvær", ",", "at", "den", "have", "egen", "café", "og", "festlokale", "." ]
[ 6, 14, 9, 3, 12, 3, 11, 12, 10, 7, 7, 3, 2, 0, 10, 1, 12, 5, 9, 6, 11, 6, 12, 10, 16, 2, 3, 6, 12, 1, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Definite=Def|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PronType=Dem", "NumType=Card", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 5, 5, 4, 5, 6, 0, 8, 6, 8, 12, 10, 8, 12, 12, 12, 20, 20, 20, 20, 6, 23, 23, 20, 20, 27, 27, 19, 29, 27, 31, 29, 6 ]
[ 30, 10, 26, 30, 33, 19, 35, 16, 34, 33, 12, 20, 16, 8, 34, 31, 33, 14, 26, 17, 35, 30, 16, 34, 1, 33, 32, 30, 8, 31, 17, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-4 "
"Hun er selv på femte år lykkeligt gift med sin socialdemokratiske partifælle, Mogens Lykketoft. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ]
[ "Hun", "er", "selv", "på", "femte", "år", "lykkeligt", "gift", "med", "sin", "socialdemokratiske", "partifælle", ",", "Mogens", "Lykketoft", "." ]
[ "hun", "være", "selv", "på", "femte", "år", "lykkeligt", "gift", "med", "sin", "socialdemokratisk", "partifælle", ",", "Mogens", "Lykketoft", "." ]
[ 2, 5, 2, 11, 6, 12, 9, 6, 11, 14, 6, 12, 10, 7, 7, 10 ]
[ "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PronType=Dem", "AdpType=Prep", "NumType=Ord", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "_", "_" ]
[ 8, 8, 8, 6, 6, 8, 8, 0, 12, 12, 12, 8, 12, 12, 14, 8 ]
[ 33, 14, 16, 35, 30, 16, 26, 19, 35, 10, 30, 16, 34, 18, 12, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 1, 2, 0 ]
"train-v2-5 "
"I 1983 ville en mand have navneforandring til Werwolf, men det fik han ikke lov til, for det betragtes som upassende og anstødeligt. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ]
[ "I", "1983", "ville", "en", "mand", "have", "navneforandring", "til", "Werwolf", ",", "men", "det", "fik", "han", "ikke", "lov", "til", ",", "for", "det", "betragtes", "som", "upassende", "og", "anstødeligt", "." ]
[ "i", "1983", "ville", "en", "mand", "have", "navneforandring", "til", "Werwolf", ",", "men", "det", "få", "han", "ikke", "lov", "til", ",", "for", "det", "betragte", "som", "upassende", "og", "anstødelig", "." ]
[ 11, 0, 5, 14, 12, 3, 12, 11, 7, 10, 1, 2, 3, 2, 9, 12, 11, 10, 1, 2, 3, 11, 6, 1, 6, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "_", "AdpType=Prep", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass", "PartType=Inf", "Degree=Pos", "_", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 6, 6, 5, 6, 0, 6, 9, 7, 13, 13, 16, 6, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 21, 13, 23, 21, 25, 23, 6 ]
[ 35, 2, 28, 10, 33, 19, 8, 35, 18, 34, 31, 18, 17, 33, 26, 8, 35, 34, 9, 33, 9, 35, 30, 31, 17, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-6 "
"Bare ikke i år, advarer lægerne "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
[ "Bare", "ikke", "i", "år", ",", "advarer", "lægerne" ]
[ "bare", "ikke", "i", "år", ",", "advare", "læge" ]
[ 9, 9, 11, 12, 10, 3, 12 ]
[ "_", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur" ]
[ 2, 3, 6, 3, 3, 0, 6 ]
[ 26, 26, 4, 23, 34, 19, 33 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-7 "
"Kopieret "
[ 1 ]
[ "Kopieret" ]
[ "kopiere" ]
[ 3 ]
[ "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part" ]
[ 0 ]
[ 19 ]
[ 0 ]
"train-v2-8 "
"Når forløbet i kommunalt regi slutter til december, håber hun, at hendes og mandens firma er vokset stort nok til, at hun kan blive ansat på fuld tid. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ]
[ "Når", "forløbet", "i", "kommunalt", "regi", "slutter", "til", "december", ",", "håber", "hun", ",", "at", "hendes", "og", "mandens", "firma", "er", "vokset", "stort", "nok", "til", ",", "at", "hun", "kan", "blive", "ansat", "på", "fuld", "tid", "." ]
[ "når", "forløb", "i", "kommunal", "regi", "slutte", "til", "december", ",", "håbe", "hun", ",", "at", "hendes", "og", "mand", "firma", "være", "vokse", "stor", "nok", "til", ",", "at", "hun", "kunne", "blive", "ansætte", "på", "fuld", "tid", "." ]
[ 16, 12, 11, 6, 12, 3, 11, 12, 10, 3, 2, 10, 16, 14, 1, 12, 12, 5, 3, 6, 9, 11, 10, 16, 2, 5, 5, 3, 11, 6, 12, 10 ]
[ "_", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "_", "Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "_", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "AdpType=Prep", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 6, 6, 5, 5, 2, 10, 8, 6, 6, 0, 10, 10, 19, 17, 17, 19, 16, 19, 10, 19, 20, 28, 22, 28, 28, 28, 28, 21, 31, 31, 28, 10 ]
[ 1, 33, 35, 30, 18, 26, 35, 16, 34, 19, 33, 34, 1, 10, 9, 33, 17, 28, 29, 30, 26, 1, 34, 1, 33, 28, 28, 32, 35, 30, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-9 "
"Den enestående bil vandt i denne specielle disciplin i konkurrence med 73 andre specialbyggede biler på Silverstone-banen i Storbritannien. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ]
[ "Den", "enestående", "bil", "vandt", "i", "denne", "specielle", "disciplin", "i", "konkurrence", "med", "73", "andre", "specialbyggede", "biler", "på", "Silverstone-banen", "i", "Storbritannien", "." ]
[ "den", "enestående", "bil", "vinde", "i", "denne", "speciel", "disciplin", "i", "konkurrence", "med", "73", "anden", "specialbygget", "bil", "på", "Silverstone-bane", "i", "Storbritannien", "." ]
[ 14, 6, 12, 3, 11, 14, 6, 12, 11, 12, 11, 0, 14, 6, 12, 11, 12, 11, 7, 10 ]
[ "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Number=Plur|PronType=Ind", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_" ]
[ 3, 3, 4, 0, 8, 8, 8, 4, 10, 4, 15, 15, 15, 15, 10, 17, 4, 19, 17, 4 ]
[ 10, 30, 33, 19, 35, 10, 30, 16, 35, 16, 35, 2, 10, 30, 18, 35, 16, 35, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0 ]
"train-v2-10 "
"Steen Gade siger, at SF ikke kan gå med til fælles forsvar, den økonomisk-monetære union, unionsborgerskab og dele af det retslige samarbejde. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ]
[ "Steen", "Gade", "siger", ",", "at", "SF", "ikke", "kan", "gå", "med", "til", "fælles", "forsvar", ",", "den", "økonomisk-monetære", "union", ",", "unionsborgerskab", "og", "dele", "af", "det", "retslige", "samarbejde", "." ]
[ "Steen", "Gade", "sige", ",", "at", "SF", "ikke", "kunne", "gå", "med", "til", "fælles", "forsvar", ",", "den", "økonomisk-monetær", "union", ",", "unionsborgerskab", "og", "del", "af", "den", "retslig", "samarbejde", "." ]
[ 7, 7, 3, 10, 16, 7, 9, 5, 3, 9, 11, 6, 12, 10, 14, 6, 12, 10, 12, 1, 12, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 1, 0, 3, 9, 9, 9, 9, 3, 9, 13, 13, 10, 17, 17, 17, 13, 19, 13, 21, 13, 25, 25, 25, 21, 3 ]
[ 33, 12, 19, 34, 1, 33, 26, 28, 29, 4, 35, 30, 16, 34, 10, 30, 17, 34, 17, 31, 17, 35, 10, 30, 18, 34 ]
[ 1, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-11 "
"En anden satte ild til sig selv. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
[ "En", "anden", "satte", "ild", "til", "sig", "selv", "." ]
[ "en", "anden", "sætte", "ild", "til", "sig", "selv", "." ]
[ 2, 2, 3, 12, 11, 2, 2, 10 ]
[ "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "PronType=Dem", "_" ]
[ 3, 1, 0, 3, 6, 3, 6, 3 ]
[ 33, 18, 19, 8, 35, 16, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-12 "
"Det er Peter Elmegaard, der sørger for at købe skoene hjem og står i butikken til hverdag. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Det", "er", "Peter", "Elmegaard", ",", "der", "sørger", "for", "at", "købe", "skoene", "hjem", "og", "står", "i", "butikken", "til", "hverdag", "." ]
[ "det", "være", "Peter", "Elmegaard", ",", "der", "sørge", "for", "at", "købe", "sko", "hjem", "og", "stå", "i", "butik", "til", "hverdag", "." ]
[ 2, 5, 7, 7, 10, 2, 3, 11, 8, 3, 12, 9, 1, 3, 11, 12, 11, 12, 10 ]
[ "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 3, 0, 3, 3, 7, 1, 10, 10, 7, 10, 10, 14, 7, 16, 14, 18, 14, 3 ]
[ 33, 14, 19, 12, 34, 33, 20, 1, 1, 32, 8, 11, 31, 17, 35, 16, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-13 "
"Foruden at være et tilløbsstykke for "klorofyl-turister" er Robinson Crusoe et paradis for dem, der kan lide hummer. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ]
[ "Foruden", "at", "være", "et", "tilløbsstykke", "for", "\"", "klorofyl-turister", "\"", "er", "Robinson", "Crusoe", "et", "paradis", "for", "dem", ",", "der", "kan", "lide", "hummer", "." ]
[ "foruden", "at", "være", "en", "tilløbsstykke", "for", "\"", "klorofyl-turist", "\"", "være", "Robinson", "Crusoe", "en", "paradis", "for", "de", ",", "der", "kunne", "lide", "hummer", "." ]
[ 11, 8, 5, 14, 12, 11, 10, 12, 10, 5, 7, 7, 14, 12, 11, 2, 10, 2, 5, 3, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 14, 8, 8, 5, 8, 14, 14, 11, 14, 0, 16, 14, 16, 20, 20, 16, 20, 14 ]
[ 1, 1, 14, 10, 18, 35, 34, 18, 34, 14, 33, 12, 10, 19, 35, 18, 34, 33, 28, 20, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-14 "
"Uden ble løber barnets diarré ned over pigens lår. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ]
[ "Uden", "ble", "løber", "barnets", "diarré", "ned", "over", "pigens", "lår", "." ]
[ "uden", "ble", "løbe", "barn", "diarré", "ned", "over", "pige", "lår", "." ]
[ 11, 12, 3, 12, 12, 9, 11, 12, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 3, 0, 5, 3, 3, 8, 6, 8, 3 ]
[ 35, 16, 19, 27, 33, 11, 35, 16, 27, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-15 "
"- De er s'gu ret flot, sagde jeg. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ]
[ "-", "De", "er", "s'gu", "ret", "flot", ",", "sagde", "jeg", "." ]
[ "-", "de", "være", "s'gu", "ret", "flot", ",", "sige", "jeg", "." ]
[ 10, 2, 5, 9, 9, 6, 10, 3, 2, 10 ]
[ "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Degree=Pos", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "_" ]
[ 6, 6, 6, 6, 6, 8, 6, 0, 8, 8 ]
[ 34, 33, 14, 26, 26, 30, 34, 19, 33, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-16 "
"De må lære at acceptere forskelligheder uden at udgrænse den. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ]
[ "De", "må", "lære", "at", "acceptere", "forskelligheder", "uden", "at", "udgrænse", "den", "." ]
[ "de", "måtte", "lære", "at", "acceptere", "forskellighed", "uden", "at", "udgrænse", "den", "." ]
[ 2, 5, 3, 8, 3, 12, 11, 8, 3, 2, 10 ]
[ "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 3, 3, 0, 5, 3, 5, 9, 9, 5, 9, 3 ]
[ 33, 28, 19, 1, 8, 8, 1, 1, 32, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-17 "
"For otte millioner pund er byttet "Living Legend", hvor man bliver ført gennem hele historien med billeder, lyd, tåge, lyn, torden, storm og andre effekter. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ]
[ "For", "otte", "millioner", "pund", "er", "byttet", "\"", "Living", "Legend", "\"", ",", "hvor", "man", "bliver", "ført", "gennem", "hele", "historien", "med", "billeder", ",", "lyd", ",", "tåge", ",", "lyn", ",", "torden", ",", "storm", "og", "andre", "effekter", "." ]
[ "for", "otte", "million", "pund", "være", "bytte", "\"", "Living", "Legend", "\"", ",", "hvor", "man", "blive", "føre", "gennem", "hel", "historie", "med", "billede", ",", "lyd", ",", "tåge", ",", "lyn", ",", "torden", ",", "storm", "og", "anden", "effekt", "." ]
[ 1, 0, 12, 12, 5, 12, 10, 7, 7, 10, 10, 9, 2, 5, 3, 11, 6, 12, 11, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 1, 14, 12, 10 ]
[ "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "_", "_", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Number=Plur|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 8, 3, 8, 3, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 15, 15, 15, 8, 18, 18, 15, 20, 15, 22, 20, 24, 20, 26, 20, 28, 20, 30, 20, 33, 33, 20, 8 ]
[ 31, 2, 9, 18, 14, 33, 34, 19, 12, 34, 34, 26, 33, 28, 20, 35, 30, 16, 35, 16, 34, 17, 34, 17, 34, 17, 34, 17, 34, 17, 31, 10, 17, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-18 "
""Jeg vidste, at de kunne blive til et eller andet stort, så jeg gik hen og spurgte, om de kunne rappe." "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ]
[ "\"", "Jeg", "vidste", ",", "at", "de", "kunne", "blive", "til", "et", "eller", "andet", "stort", ",", "så", "jeg", "gik", "hen", "og", "spurgte", ",", "om", "de", "kunne", "rappe", ".", "\"" ]
[ "\"", "jeg", "vide", ",", "at", "de", "kunne", "blive", "til", "en", "eller", "anden", "stor", ",", "så", "jeg", "gå", "hen", "og", "spørge", ",", "om", "de", "kunne", "rappe", ".", "\"" ]
[ 10, 2, 3, 10, 16, 2, 5, 3, 11, 14, 1, 2, 6, 10, 16, 2, 3, 9, 1, 3, 10, 16, 2, 5, 3, 10, 10 ]
[ "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "_", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "_" ]
[ 3, 3, 0, 3, 8, 8, 8, 3, 13, 13, 13, 8, 12, 3, 17, 17, 3, 17, 20, 17, 20, 25, 25, 25, 20, 3, 3 ]
[ 34, 33, 19, 34, 1, 33, 28, 29, 35, 10, 9, 16, 17, 34, 1, 33, 26, 11, 31, 17, 34, 1, 33, 28, 26, 34, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-19 "
"Alene i Hamburg skulle de have has på 750 ton ophobet skrald. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ]
[ "Alene", "i", "Hamburg", "skulle", "de", "have", "has", "på", "750", "ton", "ophobet", "skrald", "." ]
[ "alene", "i", "Hamburg", "skulle", "de", "have", "has", "på", "750", "ton", "ophobe", "skrald", "." ]
[ 9, 11, 7, 5, 2, 3, 12, 11, 0, 12, 3, 12, 10 ]
[ "_", "AdpType=Prep", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 1, 6, 6, 6, 0, 6, 10, 10, 7, 10, 10, 6 ]
[ 26, 35, 16, 28, 33, 19, 8, 35, 2, 18, 30, 18, 34 ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-20 "
"- Få den UD AF MIN KANO! siger han. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ]
[ "-", "Få", "den", "UD", "AF", "MIN", "KANO", "!", "siger", "han", "." ]
[ "-", "få", "den", "ud", "af", "min", "kano", "!", "sige", "han", "." ]
[ 10, 3, 2, 9, 11, 14, 12, 10, 3, 2, 10 ]
[ "_", "Mood=Imp", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 2, 9, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 0, 9, 9 ]
[ 34, 29, 8, 11, 35, 10, 16, 34, 19, 33, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-21 "
"Navnlig, hvis forhandleren giver et godt bud på den brugte bil - og lokker med en fiks finansierings-model. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ]
[ "Navnlig", ",", "hvis", "forhandleren", "giver", "et", "godt", "bud", "på", "den", "brugte", "bil", "-", "og", "lokker", "med", "en", "fiks", "finansierings-model", "." ]
[ "navnlig", ",", "hvis", "forhandler", "give", "en", "god", "bud", "på", "den", "brugt", "bil", "-", "og", "lokke", "med", "en", "fiks", "finansierings-model", "." ]
[ 9, 10, 16, 12, 3, 14, 6, 12, 11, 14, 6, 12, 10, 1, 3, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "_", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 0, 1, 5, 5, 1, 8, 8, 5, 12, 12, 12, 8, 15, 15, 5, 19, 19, 19, 15, 1 ]
[ 19, 34, 1, 33, 7, 10, 30, 8, 35, 10, 30, 18, 34, 31, 17, 35, 10, 30, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-22 "
"Det drejer sig om 240 hektar og det område skal have karakter af en stor bypark. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
[ "Det", "drejer", "sig", "om", "240", "hektar", "og", "det", "område", "skal", "have", "karakter", "af", "en", "stor", "bypark", "." ]
[ "det", "dreje", "sig", "om", "240", "hektar", "og", "den", "område", "skulle", "have", "karakter", "af", "en", "stor", "bypark", "." ]
[ 2, 3, 2, 11, 0, 12, 1, 14, 12, 5, 3, 12, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 6, 6, 2, 11, 9, 11, 11, 2, 11, 16, 16, 16, 12, 2 ]
[ 33, 19, 8, 35, 2, 16, 31, 10, 33, 28, 17, 8, 35, 10, 30, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-23 "
"At rende med aviser som bibeskæftigelse kunne være lykken, hvis man også fik en rimelig løn ud af det "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ]
[ "At", "rende", "med", "aviser", "som", "bibeskæftigelse", "kunne", "være", "lykken", ",", "hvis", "man", "også", "fik", "en", "rimelig", "løn", "ud", "af", "det" ]
[ "at", "rende", "med", "avis", "som", "bibeskæftigelse", "kunne", "være", "lykke", ",", "hvis", "man", "også", "få", "en", "rimelig", "løn", "ud", "af", "det" ]
[ 8, 3, 11, 12, 11, 12, 5, 5, 12, 10, 16, 2, 9, 3, 14, 6, 12, 9, 11, 2 ]
[ "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "PartType=Inf", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs" ]
[ 2, 9, 4, 2, 6, 2, 9, 9, 0, 9, 14, 14, 14, 9, 17, 17, 14, 14, 20, 18 ]
[ 1, 33, 35, 16, 35, 16, 28, 14, 19, 34, 1, 33, 26, 26, 10, 30, 8, 26, 35, 16 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-24 "
"Samlingen af hans artikler og foredrag fra de sidste ti år røber, at verden savner den ægte vare, romanen. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ]
[ "Samlingen", "af", "hans", "artikler", "og", "foredrag", "fra", "de", "sidste", "ti", "år", "røber", ",", "at", "verden", "savner", "den", "ægte", "vare", ",", "romanen", "." ]
[ "samling", "af", "hans", "artikel", "og", "foredrag", "fra", "den", "sidste", "ti", "år", "røbe", ",", "at", "verden", "savne", "den", "ægte", "vare", ",", "roman", "." ]
[ 12, 11, 14, 12, 1, 12, 11, 14, 6, 0, 12, 3, 10, 16, 12, 3, 14, 6, 12, 10, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 12, 4, 4, 1, 6, 4, 11, 11, 11, 11, 4, 0, 12, 16, 16, 12, 19, 19, 16, 19, 19, 12 ]
[ 33, 35, 10, 18, 31, 17, 35, 10, 30, 2, 18, 19, 34, 1, 33, 8, 10, 30, 8, 34, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-25 "
""Det er jo slet ikke noget ukendt fænomen, at mænd er blevet bidt i nævnte legemsdel. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "\"", "Det", "er", "jo", "slet", "ikke", "noget", "ukendt", "fænomen", ",", "at", "mænd", "er", "blevet", "bidt", "i", "nævnte", "legemsdel", "." ]
[ "\"", "det", "være", "jo", "slet", "ikke", "nogen", "ukendt", "fænomen", ",", "at", "mand", "være", "blive", "bide", "i", "nævne", "legemsdel", "." ]
[ 10, 2, 5, 9, 9, 9, 14, 6, 12, 10, 16, 12, 5, 5, 3, 11, 3, 12, 10 ]
[ "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "_", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 9, 9, 9, 9, 6, 9, 9, 9, 0, 9, 15, 15, 15, 15, 2, 18, 18, 15, 9 ]
[ 34, 33, 14, 26, 26, 26, 10, 30, 19, 34, 1, 33, 28, 28, 20, 35, 30, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-26 "
"Algerne ventes at dø i løbet af nogle uger, men forrådnelsen kræver så megen ilt, at fisk, der ikke i tide slipper væk, vil dø.-søwo "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ]
[ "Algerne", "ventes", "at", "dø", "i", "løbet", "af", "nogle", "uger", ",", "men", "forrådnelsen", "kræver", "så", "megen", "ilt", ",", "at", "fisk", ",", "der", "ikke", "i", "tide", "slipper", "væk", ",", "vil", "dø.-søwo" ]
[ "alge", "vente", "at", "dø", "i", "løb", "af", "nogen", "uge", ",", "men", "forrådnelse", "kræve", "så", "meget", "ilt", ",", "at", "fisk", ",", "der", "ikke", "i", "tide", "slippe", "væk", ",", "ville", "dø.-søwo" ]
[ 12, 3, 8, 3, 11, 12, 11, 14, 12, 10, 1, 12, 3, 9, 6, 12, 10, 16, 12, 10, 2, 9, 11, 12, 3, 9, 10, 3, 13 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "PartType=Inf", "_", "AdpType=Prep", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_" ]
[ 2, 0, 4, 2, 6, 4, 9, 9, 6, 13, 13, 13, 2, 15, 16, 13, 16, 28, 28, 19, 25, 25, 24, 25, 19, 25, 25, 14, 28 ]
[ 33, 19, 1, 8, 35, 16, 35, 10, 18, 34, 31, 33, 17, 26, 30, 8, 34, 1, 33, 34, 33, 26, 35, 16, 20, 11, 34, 32, 26 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-27 "
"Nu har vi fået en ny justitsminister, som følger loven, men det vil de selvsamme partier ikke finde sig i. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ]
[ "Nu", "har", "vi", "fået", "en", "ny", "justitsminister", ",", "som", "følger", "loven", ",", "men", "det", "vil", "de", "selvsamme", "partier", "ikke", "finde", "sig", "i", "." ]
[ "nu", "have", "vi", "få", "en", "ny", "justitsminister", ",", "som", "følge", "lov", ",", "men", "det", "ville", "den", "selvsamme", "parti", "ikke", "finde", "sig", "i", "." ]
[ 9, 5, 2, 3, 14, 6, 12, 10, 2, 3, 12, 10, 1, 2, 5, 14, 6, 12, 9, 3, 2, 11, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "AdpType=Prep", "_" ]
[ 4, 4, 4, 0, 7, 7, 4, 7, 10, 7, 10, 20, 20, 20, 20, 18, 18, 20, 20, 4, 20, 14, 4 ]
[ 26, 28, 33, 19, 10, 30, 8, 34, 33, 20, 8, 34, 31, 16, 28, 10, 30, 33, 26, 17, 8, 35, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-28 "
"Lærernes planer for den kommende 10. klasse bygger dels på elevernes ønsker og forventninger, dels på lærernes forestillinger om hvilke krav, der må stilles til et ungt menneske i 1987. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ]
[ "Lærernes", "planer", "for", "den", "kommende", "10.", "klasse", "bygger", "dels", "på", "elevernes", "ønsker", "og", "forventninger", ",", "dels", "på", "lærernes", "forestillinger", "om", "hvilke", "krav", ",", "der", "må", "stilles", "til", "et", "ungt", "menneske", "i", "1987", "." ]
[ "lærer", "plan", "for", "den", "komme", "10.", "klasse", "bygge", "dels", "på", "elev", "ønske", "og", "forventning", ",", "dels", "på", "lærer", "forestilling", "om", "hvilken", "krav", ",", "der", "måtte", "stille", "til", "en", "ung", "menneske", "i", "1987", "." ]
[ 12, 12, 11, 14, 3, 6, 12, 3, 9, 11, 12, 12, 1, 12, 10, 9, 11, 12, 12, 11, 2, 12, 10, 2, 5, 3, 11, 14, 6, 12, 11, 0, 10 ]
[ "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Tense=Pres|VerbForm=Part", "NumType=Ord", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Int,Rel", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Pass", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "_" ]
[ 2, 8, 7, 7, 7, 7, 2, 0, 16, 16, 12, 8, 14, 12, 12, 14, 18, 16, 18, 22, 22, 19, 22, 26, 26, 22, 30, 30, 30, 26, 32, 26, 8 ]
[ 27, 33, 35, 10, 30, 30, 18, 19, 26, 35, 27, 16, 31, 17, 34, 31, 35, 16, 27, 35, 18, 18, 34, 33, 28, 20, 35, 10, 30, 16, 35, 2, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-29 "
"Berlingske Tidendes afslag kom først seks uger senere og lignede til forveksling afslaget fra Jyllands-Posten. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ]
[ "Berlingske", "Tidendes", "afslag", "kom", "først", "seks", "uger", "senere", "og", "lignede", "til", "forveksling", "afslaget", "fra", "Jyllands-Posten", "." ]
[ "Berlingske", "tidende", "afslag", "komme", "først", "seks", "uge", "senere", "og", "ligne", "til", "forveksling", "afslag", "fra", "Jyllands-Posten", "." ]
[ 7, 12, 12, 3, 9, 0, 12, 9, 1, 3, 11, 12, 12, 11, 7, 10 ]
[ "_", "Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Degree=Cmp", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_" ]
[ 4, 1, 1, 0, 7, 7, 8, 4, 10, 4, 12, 10, 10, 15, 13, 4 ]
[ 33, 27, 27, 19, 26, 2, 24, 24, 31, 17, 35, 16, 8, 35, 18, 34 ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
"train-v2-30 "
"Som nationalist nærer han had mod USA, og han ser sig selv som en general i en ny-nazistisk kamp mod amerikanerne. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ]
[ "Som", "nationalist", "nærer", "han", "had", "mod", "USA", ",", "og", "han", "ser", "sig", "selv", "som", "en", "general", "i", "en", "ny-nazistisk", "kamp", "mod", "amerikanerne", "." ]
[ "som", "nationalist", "nære", "han", "had", "mod", "USA", ",", "og", "han", "se", "sig", "selv", "som", "en", "general", "i", "en", "ny-nazistisk", "kamp", "mod", "amerikaner", "." ]
[ 11, 12, 3, 2, 12, 11, 7, 10, 1, 2, 3, 2, 2, 11, 14, 12, 11, 14, 6, 12, 11, 12, 10 ]
[ "PartType=Inf", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "PronType=Dem", "PartType=Inf", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 3, 0, 3, 3, 7, 5, 11, 11, 11, 3, 11, 12, 16, 16, 11, 20, 20, 20, 16, 22, 20, 3 ]
[ 35, 16, 19, 33, 8, 35, 18, 34, 31, 33, 17, 8, 18, 35, 10, 16, 35, 10, 30, 18, 35, 18, 34 ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 0 ]
"train-v2-31 "
"PRINSERNE ER MED "
[ 1, 2, 3 ]
[ "PRINSERNE", "ER", "MED" ]
[ "prins", "være", "med" ]
[ 12, 5, 9 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_" ]
[ 3, 3, 0 ]
[ 33, 14, 19 ]
[ 0, 0, 0 ]
"train-v2-32 "
"Hvis der undertiden skulle stå noget vås i en film-anmeldelse, skyldes det altså ikke tidnød, selv om det naturligvis er mest bekvemt for anmelderne, hvis læserne tror det. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ]
[ "Hvis", "der", "undertiden", "skulle", "stå", "noget", "vås", "i", "en", "film-anmeldelse", ",", "skyldes", "det", "altså", "ikke", "tidnød", ",", "selv", "om", "det", "naturligvis", "er", "mest", "bekvemt", "for", "anmelderne", ",", "hvis", "læserne", "tror", "det", "." ]
[ "hvis", "der", "undertiden", "skulle", "stå", "nogen", "vås", "i", "en", "film-anmeldelse", ",", "skyldes", "det", "altså", "ikke", "tidnød", ",", "selv", "om", "det", "naturligvis", "være", "mest", "bekvem", "for", "anmelder", ",", "hvis", "læser", "tro", "det", "." ]
[ 16, 9, 9, 5, 3, 14, 12, 11, 14, 12, 10, 3, 2, 9, 9, 12, 10, 9, 11, 2, 9, 5, 9, 6, 11, 12, 10, 16, 12, 3, 2, 10 ]
[ "_", "PartType=Inf", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Sup", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 12, 7, 5, 10, 10, 5, 5, 0, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 18, 24, 24, 24, 24, 12, 26, 24, 24, 30, 30, 24, 30, 12 ]
[ 1, 15, 26, 28, 26, 10, 8, 35, 10, 16, 34, 19, 33, 26, 26, 8, 34, 1, 23, 33, 26, 14, 26, 30, 35, 16, 34, 1, 33, 20, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-33 "
"Stakken blev tæt på 2 meter høj og vejede 43,5 kg.. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
[ "Stakken", "blev", "tæt", "på", "2", "meter", "høj", "og", "vejede", "43,5", "kg.", "." ]
[ "stak", "blive", "tæt", "på", "2", "meter", "høj", "og", "veje", "43,5", "kilo", "." ]
[ 12, 5, 9, 11, 0, 12, 6, 1, 3, 0, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Pos", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 7, 7, 6, 3, 6, 7, 0, 9, 7, 11, 9, 7 ]
[ 33, 14, 26, 4, 2, 16, 19, 31, 17, 2, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-34 "
""Jeg tænkte, at det her lærer jeg bare ikke. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
[ "\"", "Jeg", "tænkte", ",", "at", "det", "her", "lærer", "jeg", "bare", "ikke", "." ]
[ "\"", "jeg", "tænke", ",", "at", "det", "her", "lære", "jeg", "bare", "ikke", "." ]
[ 10, 2, 3, 10, 16, 2, 9, 3, 2, 9, 9, 10 ]
[ "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "_", "_", "_" ]
[ 3, 3, 0, 3, 8, 8, 6, 3, 8, 8, 8, 3 ]
[ 34, 33, 19, 34, 1, 8, 26, 8, 33, 26, 26, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-35 "
"I stuen ved siden af sad de andre foran fjernsynsapparatet og bekymrede sig næppe om hende. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
[ "I", "stuen", "ved", "siden", "af", "sad", "de", "andre", "foran", "fjernsynsapparatet", "og", "bekymrede", "sig", "næppe", "om", "hende", "." ]
[ "i", "stue", "ved", "side", "af", "sidde", "den", "anden", "foran", "fjernsynsapparat", "og", "bekymre", "sig", "næppe", "om", "hun", "." ]
[ 11, 12, 11, 12, 9, 3, 2, 2, 11, 12, 1, 3, 2, 9, 11, 2, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Number=Plur|PronType=Dem", "Number=Plur|PronType=Ind", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "_", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 2, 6, 4, 2, 4, 0, 6, 7, 10, 6, 12, 6, 12, 12, 16, 12, 6 ]
[ 35, 16, 35, 18, 26, 19, 33, 18, 35, 16, 31, 17, 8, 26, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-36 "
"Karen Merete Bennike har skrevet fire populære lærebøger i spansk og fransk for gymnasierne. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
[ "Karen", "Merete", "Bennike", "har", "skrevet", "fire", "populære", "lærebøger", "i", "spansk", "og", "fransk", "for", "gymnasierne", "." ]
[ "Karen", "Merete", "Bennike", "have", "skrive", "fire", "populær", "lærebog", "i", "spansk", "og", "fransk", "for", "gymnasium", "." ]
[ 7, 7, 7, 5, 3, 0, 6, 12, 11, 12, 1, 12, 11, 12, 10 ]
[ "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "NumType=Card", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 5, 1, 1, 5, 0, 8, 8, 5, 10, 8, 12, 10, 14, 8, 5 ]
[ 33, 12, 12, 28, 19, 2, 30, 8, 35, 18, 31, 17, 35, 18, 34 ]
[ 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0 ]
"train-v2-37 "
"Han giver mig alting: Bil, video, opvaskemaskine, stereoanlæg og tøj, men det kan jeg jo ikke tage med i seng. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ]
[ "Han", "giver", "mig", "alting", ":", "Bil", ",", "video", ",", "opvaskemaskine", ",", "stereoanlæg", "og", "tøj", ",", "men", "det", "kan", "jeg", "jo", "ikke", "tage", "med", "i", "seng", "." ]
[ "han", "give", "jeg", "alting", ":", "bil", ",", "video", ",", "opvaskemaskine", ",", "stereoanlæg", "og", "tøj", ",", "men", "det", "kunne", "jeg", "jo", "ikke", "tage", "med", "i", "seng", "." ]
[ 2, 3, 2, 14, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 1, 12, 10, 1, 2, 5, 2, 9, 9, 3, 9, 11, 12, 10 ]
[ "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "_", "_", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 6, 6, 2, 8, 6, 10, 6, 12, 6, 14, 6, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 2, 22, 25, 22, 2 ]
[ 33, 19, 13, 10, 34, 8, 34, 17, 34, 17, 34, 17, 31, 17, 34, 31, 8, 28, 33, 26, 26, 17, 26, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-38 "
"Samtidig fortsatte forhandlingerne om andre 84 soldater, der var taget til fange i Bosnien, skriver Reuter. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Samtidig", "fortsatte", "forhandlingerne", "om", "andre", "84", "soldater", ",", "der", "var", "taget", "til", "fange", "i", "Bosnien", ",", "skriver", "Reuter", "." ]
[ "samtidig", "fortsætte", "forhandling", "om", "anden", "84", "soldat", ",", "der", "være", "tage", "til", "fange", "i", "Bosnien", ",", "skrive", "Reuter", "." ]
[ 9, 3, 12, 11, 14, 0, 12, 10, 2, 5, 3, 11, 12, 11, 7, 10, 3, 7, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Ind", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_" ]
[ 2, 17, 2, 7, 7, 7, 3, 7, 11, 11, 7, 13, 11, 15, 11, 11, 0, 17, 17 ]
[ 26, 29, 33, 35, 10, 2, 18, 34, 33, 28, 20, 35, 16, 35, 16, 34, 19, 33, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 3, 0 ]
"train-v2-39 "
"Bestilte en ny omgang. "
[ 1, 2, 3, 4, 5 ]
[ "Bestilte", "en", "ny", "omgang", "." ]
[ "bestille", "en", "ny", "omgang", "." ]
[ 3, 14, 6, 12, 10 ]
[ "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 0, 4, 4, 1, 1 ]
[ 19, 10, 30, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-40 "
"Ingen i besætningen har lyst til at tabe, "understreger Jesper Bank. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
[ "Ingen", "i", "besætningen", "har", "lyst", "til", "at", "tabe", ",", "\"", "understreger", "Jesper", "Bank", "." ]
[ "ingen", "i", "besætning", "have", "lyst", "til", "at", "tabe", ",", "\"", "understrege", "Jesper", "Bank", "." ]
[ 2, 11, 12, 3, 12, 11, 8, 3, 10, 10, 3, 7, 7, 10 ]
[ "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "_" ]
[ 4, 3, 1, 11, 4, 8, 8, 5, 4, 4, 0, 11, 12, 11 ]
[ 33, 35, 18, 29, 8, 1, 1, 32, 34, 34, 19, 33, 12, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0 ]
"train-v2-41 "
"Hun kiggede spørgende på ham. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
[ "Hun", "kiggede", "spørgende", "på", "ham", "." ]
[ "hun", "kigge", "spørge", "på", "han", "." ]
[ 2, 3, 3, 11, 2, 10 ]
[ "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Tense=Pres|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 2, 0, 2, 5, 2, 2 ]
[ 33, 19, 25, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-42 "
"DSBs egne undersøgelser, som politimester J. P. Clausen, Næstved, modtog resultatet af i går, udpeger loko-føreren som den skyldige i togkollisionen på Næstved Station tidligt om morgenen den 25. september. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ]
[ "DSBs", "egne", "undersøgelser", ",", "som", "politimester", "J.", "P.", "Clausen", ",", "Næstved", ",", "modtog", "resultatet", "af", "i", "går", ",", "udpeger", "loko-føreren", "som", "den", "skyldige", "i", "togkollisionen", "på", "Næstved", "Station", "tidligt", "om", "morgenen", "den", "25.", "september", "." ]
[ "DSB", "egen", "undersøgelse", ",", "som", "politimester", "J.", "P.", "Clausen", ",", "Næstved", ",", "modtage", "resultat", "af", "i", "går", ",", "udpege", "loko-fører", "som", "den", "skyldig", "i", "togkollision", "på", "Næstved", "station", "tidligt", "om", "morgen", "den", "25.", "september", "." ]
[ 7, 6, 12, 10, 11, 12, 7, 7, 7, 10, 7, 10, 3, 12, 11, 11, 12, 10, 3, 12, 11, 14, 6, 11, 12, 11, 7, 12, 9, 11, 12, 14, 6, 12, 10 ]
[ "Case=Gen", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "PartType=Inf", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "_", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "PartType=Inf", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Degree=Pos", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "NumType=Ord", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 3, 19, 3, 15, 7, 13, 7, 7, 7, 7, 11, 3, 13, 14, 13, 16, 13, 0, 19, 23, 23, 19, 25, 23, 27, 25, 27, 25, 31, 29, 34, 34, 29, 19 ]
[ 27, 30, 33, 34, 4, 18, 33, 12, 12, 34, 7, 34, 20, 8, 35, 26, 23, 34, 19, 8, 35, 10, 30, 35, 16, 35, 18, 12, 26, 35, 16, 10, 30, 16, 34 ]
[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-43 "
"Forskellen på de to biler er, bortset fra det skrækkelige "hollandske udtræk" bag på Cosworth'en, transmissionen og visse udstyrsdetaljer, at RS 2000 har en fladere momentkurve end rallyraketten, der skal sparkes op i omdrejninger for få alle 227 hestekræfter i arbejde. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ]
[ "Forskellen", "på", "de", "to", "biler", "er", ",", "bortset", "fra", "det", "skrækkelige", "\"", "hollandske", "udtræk", "\"", "bag", "på", "Cosworth'en", ",", "transmissionen", "og", "visse", "udstyrsdetaljer", ",", "at", "RS", "2000", "har", "en", "fladere", "momentkurve", "end", "rallyraketten", ",", "der", "skal", "sparkes", "op", "i", "omdrejninger", "for", "få", "alle", "227", "hestekræfter", "i", "arbejde", "." ]
[ "forskel", "på", "den", "to", "bil", "være", ",", "bortset", "fra", "den", "skrækkelig", "\"", "hollandsk", "udtræk", "\"", "bag", "på", "Cosworth", ",", "transmission", "og", "vis", "udstyrsdetalje", ",", "at", "RS", "2000", "have", "en", "flad", "momentkurve", "end", "rallyraket", ",", "der", "skulle", "sparke", "op", "i", "omdrejning", "for", "få", "al", "227", "hestekraft", "i", "arbejde", "." ]
[ 12, 11, 14, 0, 12, 3, 10, 3, 11, 14, 6, 10, 6, 12, 10, 9, 11, 12, 10, 12, 1, 6, 12, 10, 16, 7, 0, 3, 14, 6, 12, 11, 12, 10, 2, 5, 3, 9, 11, 12, 11, 3, 6, 0, 12, 11, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Dem", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "_", "NumType=Card", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Cmp", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Pass", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Degree=Pos|Number=Plur", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 6, 5, 5, 5, 1, 0, 6, 20, 8, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 18, 16, 20, 6, 20, 20, 22, 8, 28, 28, 26, 6, 31, 31, 28, 33, 30, 33, 37, 37, 33, 37, 40, 38, 42, 37, 45, 45, 42, 47, 42, 6 ]
[ 33, 35, 10, 2, 18, 19, 34, 35, 23, 10, 30, 34, 30, 18, 34, 26, 35, 16, 34, 16, 9, 17, 16, 34, 1, 33, 12, 29, 10, 30, 8, 1, 16, 34, 33, 28, 20, 11, 35, 16, 1, 32, 30, 2, 8, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-44 "
"Men når hun får opereret knæet, slipper hun for smerten. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
[ "Men", "når", "hun", "får", "opereret", "knæet", ",", "slipper", "hun", "for", "smerten", "." ]
[ "men", "når", "hun", "få", "operere", "knæ", ",", "slippe", "hun", "for", "smerte", "." ]
[ 1, 16, 2, 3, 3, 12, 10, 3, 2, 11, 12, 10 ]
[ "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 8, 4, 4, 8, 4, 5, 4, 0, 8, 11, 8, 8 ]
[ 31, 1, 33, 26, 25, 8, 34, 19, 33, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-45 "
"Tholstrup Cheese er den eneste danske producent af frisk pasta, men der går rygter i mejeribranchen om, at også en større brødproducent vil starte en produktion inden længe. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ]
[ "Tholstrup", "Cheese", "er", "den", "eneste", "danske", "producent", "af", "frisk", "pasta", ",", "men", "der", "går", "rygter", "i", "mejeribranchen", "om", ",", "at", "også", "en", "større", "brødproducent", "vil", "starte", "en", "produktion", "inden", "længe", "." ]
[ "Tholstrup", "Cheese", "være", "den", "eneste", "dansk", "producent", "af", "frisk", "pasta", ",", "men", "der", "gå", "rygte", "i", "mejeribranche", "om", ",", "at", "også", "en", "stor", "brødproducent", "ville", "starte", "en", "produktion", "inden", "længe", "." ]
[ 7, 7, 5, 14, 6, 6, 12, 11, 6, 12, 10, 1, 9, 3, 12, 11, 12, 11, 10, 16, 9, 14, 6, 12, 5, 3, 14, 12, 11, 9, 10 ]
[ "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Cmp", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Degree=Pos", "_" ]
[ 7, 1, 7, 7, 7, 7, 0, 10, 10, 7, 14, 14, 14, 7, 14, 17, 14, 26, 18, 26, 24, 24, 24, 26, 26, 15, 28, 26, 30, 26, 7 ]
[ 33, 12, 14, 10, 30, 30, 19, 35, 30, 18, 34, 31, 15, 17, 8, 35, 16, 1, 34, 1, 26, 10, 30, 33, 28, 32, 10, 8, 35, 26, 34 ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-46 "
"Og der var flere drivhuse, og bag ham var der en bygning han kun havde set den mindste del af. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ]
[ "Og", "der", "var", "flere", "drivhuse", ",", "og", "bag", "ham", "var", "der", "en", "bygning", "han", "kun", "havde", "set", "den", "mindste", "del", "af", "." ]
[ "og", "der", "være", "mange", "drivhus", ",", "og", "bag", "han", "være", "der", "en", "bygning", "han", "kun", "have", "se", "den", "lille", "del", "af", "." ]
[ 1, 9, 3, 6, 12, 10, 1, 11, 2, 3, 9, 14, 12, 2, 9, 5, 3, 14, 6, 12, 11, 10 ]
[ "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Cmp|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "_", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PartType=Inf", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Sup", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_" ]
[ 10, 3, 0, 5, 3, 10, 10, 9, 10, 3, 10, 13, 10, 17, 17, 17, 13, 20, 20, 17, 20, 3 ]
[ 31, 15, 19, 30, 8, 34, 31, 35, 16, 17, 15, 10, 8, 33, 26, 28, 20, 10, 30, 8, 35, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-47 "
"Måtten kom tilbage. "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Måtten", "kom", "tilbage", "." ]
[ "måtte", "komme", "tilbage", "." ]
[ 12, 3, 9, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_" ]
[ 2, 0, 2, 2 ]
[ 33, 19, 11, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-48 "
"Kun den orangegule norske Fanta, Solus, kan holde øjne og mund åbne. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
[ "Kun", "den", "orangegule", "norske", "Fanta", ",", "Solus", ",", "kan", "holde", "øjne", "og", "mund", "åbne", "." ]
[ "kun", "den", "orangegul", "norsk", "Fanta", ",", "Solus", ",", "kunne", "holde", "øje", "og", "mund", "åben", "." ]
[ 9, 14, 6, 6, 7, 10, 7, 10, 5, 3, 12, 1, 12, 6, 10 ]
[ "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "_", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Degree=Pos|Number=Plur", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 7, 10, 0, 10, 13, 11, 10, 10 ]
[ 26, 10, 30, 30, 33, 34, 12, 34, 28, 19, 8, 31, 17, 30, 34 ]
[ 0, 0, 0, 7, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-49 "
"For går han hen og fumler med en mine, skal han alligevel først på infirmeriet. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
[ "For", "går", "han", "hen", "og", "fumler", "med", "en", "mine", ",", "skal", "han", "alligevel", "først", "på", "infirmeriet", "." ]
[ "for", "gå", "han", "hen", "og", "fumle", "med", "en", "mine", ",", "skulle", "han", "alligevel", "først", "på", "infirmeri", "." ]
[ 1, 3, 2, 9, 1, 3, 11, 14, 12, 10, 3, 2, 9, 9, 11, 12, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 0, 11, 2, 2, 6, 2, 9, 9, 6, 2, 1, 11, 11, 11, 16, 11, 1 ]
[ 19, 29, 33, 11, 31, 17, 35, 10, 16, 34, 9, 33, 26, 26, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-50 "
"Varerummet på en varebil er ikke et bagagerum på samme måde, som et aflåseligt bagagerum på en almindelig personbil, hvor man ikke kan se bagagen udefra. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ]
[ "Varerummet", "på", "en", "varebil", "er", "ikke", "et", "bagagerum", "på", "samme", "måde", ",", "som", "et", "aflåseligt", "bagagerum", "på", "en", "almindelig", "personbil", ",", "hvor", "man", "ikke", "kan", "se", "bagagen", "udefra", "." ]
[ "varerum", "på", "en", "varebil", "være", "ikke", "en", "bagagerum", "på", "samme", "måde", ",", "som", "en", "aflåselig", "bagagerum", "på", "en", "almindelig", "personbil", ",", "hvor", "man", "ikke", "kunne", "se", "bagage", "udefra", "." ]
[ 12, 11, 14, 12, 5, 9, 14, 12, 11, 6, 12, 10, 11, 14, 6, 12, 11, 14, 6, 12, 10, 9, 2, 9, 5, 3, 12, 9, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "PartType=Inf", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_" ]
[ 8, 4, 4, 1, 8, 8, 8, 0, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 8, 20, 20, 20, 16, 16, 26, 26, 26, 26, 16, 26, 26, 8 ]
[ 33, 35, 10, 18, 14, 26, 10, 19, 35, 30, 18, 34, 35, 10, 30, 18, 35, 10, 30, 18, 34, 26, 33, 26, 28, 20, 8, 26, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-51 "
"Efter at have flirtet lidt med malerkunst og journalistik satte hun sig selv på skolebænken for at ende som en meget succesfuld TV-instruktør. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ]
[ "Efter", "at", "have", "flirtet", "lidt", "med", "malerkunst", "og", "journalistik", "satte", "hun", "sig", "selv", "på", "skolebænken", "for", "at", "ende", "som", "en", "meget", "succesfuld", "TV-instruktør", "." ]
[ "efter", "at", "have", "flirte", "lidt", "med", "malerkunst", "og", "journalistik", "sætte", "hun", "sig", "selv", "på", "skolebænk", "for", "at", "ende", "som", "en", "meget", "succesfuld", "TV-instruktør", "." ]
[ 11, 8, 5, 3, 9, 11, 12, 1, 12, 3, 2, 2, 2, 11, 12, 11, 8, 3, 11, 14, 9, 6, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Degree=Pos", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "PronType=Dem", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "PartType=Inf", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 4, 4, 4, 10, 4, 7, 4, 9, 7, 0, 10, 10, 12, 15, 10, 18, 18, 10, 23, 23, 22, 23, 18, 10 ]
[ 1, 1, 28, 32, 26, 35, 16, 31, 17, 19, 33, 8, 18, 35, 16, 1, 1, 32, 35, 10, 26, 30, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-52 "
"Storsnudethed virker afrusende. "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Storsnudethed", "virker", "afrusende", "." ]
[ "storsnudethed", "virke", "afrusende", "." ]
[ 12, 3, 6, 10 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 2 ]
[ 33, 19, 30, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-53 "
"Induktion af elektrofelter: "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Induktion", "af", "elektrofelter", ":" ]
[ "induktion", "af", "elektrofelt", ":" ]
[ 12, 11, 12, 10 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 0, 3, 1, 1 ]
[ 19, 35, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-54 "
"Nye i BTCC "
[ 1, 2, 3 ]
[ "Nye", "i", "BTCC" ]
[ "ny", "i", "BTCC" ]
[ 6, 11, 7 ]
[ "Degree=Pos|Number=Plur", "AdpType=Prep", "_" ]
[ 0, 3, 1 ]
[ 19, 35, 16 ]
[ 0, 0, 3 ]
"train-v2-55 "
"Ikke alene synger hun i Bakkens Hvile. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
[ "Ikke", "alene", "synger", "hun", "i", "Bakkens", "Hvile", "." ]
[ "ikke", "alene", "synge", "hun", "i", "bakke", "hvile", "." ]
[ 9, 9, 3, 2, 11, 12, 12, 10 ]
[ "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 3, 0, 3, 7, 7, 3, 3 ]
[ 26, 26, 19, 33, 35, 27, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
"train-v2-56 "
"Kunsthallen markerer jubilæet med en 90 centimeter høj bronze-figur af komponisten som dreng, vurderet til 50.000 kr.. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Kunsthallen", "markerer", "jubilæet", "med", "en", "90", "centimeter", "høj", "bronze-figur", "af", "komponisten", "som", "dreng", ",", "vurderet", "til", "50.000", "kr.", "." ]
[ "kunsthal", "markere", "jubilæum", "med", "en", "90", "centimeter", "høj", "bronze-figur", "af", "komponist", "som", "dreng", ",", "vurdere", "til", "50.000", "krone", "." ]
[ 12, 3, 12, 11, 14, 0, 12, 6, 12, 11, 12, 11, 12, 10, 3, 11, 0, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "PartType=Inf", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 0, 2, 15, 9, 7, 8, 9, 2, 11, 9, 13, 11, 9, 9, 18, 18, 15, 2 ]
[ 33, 19, 8, 1, 10, 2, 16, 30, 16, 35, 18, 35, 18, 34, 35, 35, 2, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-57 "
"Flere sygehuse til Østeuropa "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Flere", "sygehuse", "til", "Østeuropa" ]
[ "mange", "sygehus", "til", "Østeuropa" ]
[ 6, 12, 11, 7 ]
[ "Degree=Cmp|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "_" ]
[ 2, 0, 4, 2 ]
[ 30, 19, 35, 18 ]
[ 0, 0, 0, 5 ]
"train-v2-58 "
"Det kræver dog, at hun laver en specifik træning af lårmusklerne med strækøvelser over en pølle, "siger ortopædkirurgen. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ]
[ "Det", "kræver", "dog", ",", "at", "hun", "laver", "en", "specifik", "træning", "af", "lårmusklerne", "med", "strækøvelser", "over", "en", "pølle", ",", "\"", "siger", "ortopædkirurgen", "." ]
[ "det", "kræve", "dog", ",", "at", "hun", "lave", "en", "specifik", "træning", "af", "lårmuskel", "med", "strækøvelse", "over", "en", "pølle", ",", "\"", "sige", "ortopædkirurg", "." ]
[ 2, 3, 9, 10, 16, 2, 3, 14, 6, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 14, 12, 10, 10, 3, 12, 10 ]
[ "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 20, 2, 2, 7, 7, 2, 10, 10, 7, 12, 10, 17, 10, 17, 17, 14, 7, 2, 0, 20, 20 ]
[ 33, 29, 26, 34, 1, 33, 8, 10, 30, 8, 35, 18, 35, 18, 35, 10, 18, 34, 34, 19, 33, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-59 "
"Angrebet kom efter, at byen natten igennem var blevet ramt af 400 raketter. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
[ "Angrebet", "kom", "efter", ",", "at", "byen", "natten", "igennem", "var", "blevet", "ramt", "af", "400", "raketter", "." ]
[ "angreb", "komme", "efter", ",", "at", "by", "nat", "igennem", "være", "blive", "ramme", "af", "400", "raket", "." ]
[ 12, 3, 11, 10, 16, 12, 12, 9, 5, 5, 3, 11, 0, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 0, 11, 3, 11, 11, 8, 11, 11, 11, 2, 14, 14, 11, 2 ]
[ 33, 19, 1, 34, 1, 33, 16, 26, 28, 28, 32, 35, 2, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-60 "
"PROBLEMER "
[ 1 ]
[ "PROBLEMER" ]
[ "problem" ]
[ 12 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur" ]
[ 0 ]
[ 19 ]
[ 0 ]
"train-v2-61 "
"Samme cifre, de norske piger tabte med i lørdags mod VMs værtsnation. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
[ "Samme", "cifre", ",", "de", "norske", "piger", "tabte", "med", "i", "lørdags", "mod", "VMs", "værtsnation", "." ]
[ "samme", "ciffer", ",", "den", "norsk", "pige", "tabe", "med", "i", "lørdag", "mod", "VM", "værtsnation", "." ]
[ 6, 12, 10, 14, 6, 12, 3, 11, 11, 12, 11, 7, 12, 10 ]
[ "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Case=Gen", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 6, 6, 7, 2, 7, 7, 9, 13, 13, 7, 2 ]
[ 30, 19, 34, 10, 30, 33, 32, 1, 26, 23, 35, 27, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
"train-v2-62 "
"I Shell har man ingen planer om at lade en del af den blyholdige 98 oktan erstatte af blyfri. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ]
[ "I", "Shell", "har", "man", "ingen", "planer", "om", "at", "lade", "en", "del", "af", "den", "blyholdige", "98", "oktan", "erstatte", "af", "blyfri", "." ]
[ "i", "Shell", "have", "man", "ingen", "plan", "om", "at", "lade", "en", "del", "af", "den", "blyholdig", "98", "oktan", "erstatte", "af", "blyfri", "." ]
[ 11, 7, 3, 2, 14, 12, 11, 8, 3, 14, 12, 11, 14, 6, 0, 12, 3, 11, 6, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 3, 0, 3, 6, 3, 9, 9, 6, 11, 9, 16, 16, 16, 16, 11, 9, 19, 17, 3 ]
[ 35, 16, 19, 33, 10, 8, 1, 1, 32, 10, 8, 35, 10, 30, 2, 18, 25, 35, 16, 34 ]
[ 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-63 "
"Ved udgangen af juni beskæftigede de danske industrivirksomheder korrigeret for sæsonudsving godt 270.000 personer. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
[ "Ved", "udgangen", "af", "juni", "beskæftigede", "de", "danske", "industrivirksomheder", "korrigeret", "for", "sæsonudsving", "godt", "270.000", "personer", "." ]
[ "ved", "udgang", "af", "juni", "beskæftige", "den", "dansk", "industrivirksomhed", "korrigere", "for", "sæsonudsving", "godt", "270.000", "person", "." ]
[ 11, 12, 11, 12, 3, 14, 6, 12, 3, 11, 12, 9, 0, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Degree=Pos", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 5, 4, 2, 0, 8, 8, 5, 5, 11, 9, 14, 14, 5, 5 ]
[ 35, 16, 35, 18, 19, 10, 30, 33, 25, 35, 16, 26, 2, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-64 "
"Mit hus er et lille skovløberhus bag en af de røde låger. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ]
[ "Mit", "hus", "er", "et", "lille", "skovløberhus", "bag", "en", "af", "de", "røde", "låger", "." ]
[ "min", "hus", "være", "en", "lille", "skovløberhus", "bag", "en", "af", "den", "rød", "låge", "." ]
[ 14, 12, 5, 14, 6, 12, 11, 2, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "Gender=Neut|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 6, 6, 6, 6, 0, 8, 6, 12, 12, 12, 8, 6 ]
[ 10, 33, 14, 10, 30, 19, 35, 18, 35, 10, 30, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-65 "
"Trods sine 23 år på bagen er "Spejldans" stadig en fascinerende og på mange måder rystende læseoplevelse. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ]
[ "Trods", "sine", "23", "år", "på", "bagen", "er", "\"", "Spejldans", "\"", "stadig", "en", "fascinerende", "og", "på", "mange", "måder", "rystende", "læseoplevelse", "." ]
[ "trods", "sin", "23", "år", "på", "bag", "være", "\"", "spejldans", "\"", "stadig", "en", "fascinere", "og", "på", "mange", "måde", "rystende", "læseoplevelse", "." ]
[ 11, 14, 0, 12, 11, 12, 5, 10, 12, 10, 9, 14, 3, 1, 11, 6, 12, 6, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Tense=Pres|VerbForm=Part", "_", "AdpType=Prep", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 4, 4, 4, 19, 6, 4, 19, 9, 19, 9, 19, 19, 19, 18, 17, 17, 18, 13, 0, 19 ]
[ 35, 10, 2, 18, 35, 18, 14, 34, 33, 34, 26, 10, 30, 31, 35, 30, 16, 17, 19, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-66 "
"Århus Stiftstidende svarede, at man ikke var interesseret, idet en medarbejder alligevel snart skulle til området. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Århus", "Stiftstidende", "svarede", ",", "at", "man", "ikke", "var", "interesseret", ",", "idet", "en", "medarbejder", "alligevel", "snart", "skulle", "til", "området", "." ]
[ "Århus", "stiftstidende", "svare", ",", "at", "man", "ikke", "være", "interessere", ",", "idet", "en", "medarbejder", "alligevel", "snart", "skulle", "til", "område", "." ]
[ 7, 12, 3, 10, 16, 2, 9, 5, 3, 10, 16, 14, 12, 9, 9, 3, 11, 12, 10 ]
[ "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "_", "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 1, 0, 3, 9, 9, 9, 9, 3, 9, 16, 13, 16, 16, 16, 9, 18, 16, 3 ]
[ 33, 12, 19, 34, 1, 33, 26, 28, 29, 34, 1, 10, 33, 26, 26, 26, 35, 16, 34 ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-67 "
"De, der udførte bagholdsangrebet, er i øvrigt uden for vor direkte kontrol, "sagde han til den britiske tv-station Sky. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ]
[ "De", ",", "der", "udførte", "bagholdsangrebet", ",", "er", "i", "øvrigt", "uden", "for", "vor", "direkte", "kontrol", ",", "\"", "sagde", "han", "til", "den", "britiske", "tv-station", "Sky", "." ]
[ "de", ",", "der", "udføre", "bagholdsangreb", ",", "være", "i", "øvrigt", "uden", "for", "vores", "direkte", "kontrol", ",", "\"", "sige", "han", "til", "den", "britisk", "tv-station", "Sky", "." ]
[ 2, 10, 2, 3, 12, 10, 5, 11, 9, 9, 11, 14, 6, 12, 10, 10, 3, 2, 11, 14, 6, 12, 7, 10 ]
[ "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "_", "_", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs|Style=Form", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_" ]
[ 10, 1, 4, 1, 4, 4, 10, 10, 8, 17, 14, 14, 14, 10, 10, 10, 0, 17, 23, 23, 23, 23, 17, 17 ]
[ 33, 34, 33, 20, 8, 34, 14, 26, 23, 4, 35, 10, 30, 16, 34, 34, 19, 33, 35, 10, 30, 18, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0 ]
"train-v2-68 "
"En anden blomsterhandler, Carsten Ove Dalsø Nielsen fra Carstens Blomster i Bredegade 55, Slagelse, har også modtaget henvendelser fra politiet. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ]
[ "En", "anden", "blomsterhandler", ",", "Carsten", "Ove", "Dalsø", "Nielsen", "fra", "Carstens", "Blomster", "i", "Bredegade", "55", ",", "Slagelse", ",", "har", "også", "modtaget", "henvendelser", "fra", "politiet", "." ]
[ "en", "anden", "blomsterhandler", ",", "Carsten", "Ove", "Dalsø", "Nielsen", "fra", "Carsten", "blomst", "i", "Bredegade", "55", ",", "Slagelse", ",", "have", "også", "modtage", "henvendelse", "fra", "politi", "." ]
[ 14, 14, 12, 10, 7, 7, 7, 7, 11, 7, 12, 11, 7, 0, 10, 7, 10, 5, 9, 3, 12, 11, 12, 10 ]
[ "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "_", "_", "_", "AdpType=Prep", "Case=Gen", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "_", "NumType=Card", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 3, 20, 3, 3, 5, 5, 5, 11, 11, 5, 13, 11, 13, 13, 13, 16, 20, 20, 0, 20, 23, 20, 20 ]
[ 10, 10, 33, 34, 18, 12, 12, 12, 35, 27, 18, 35, 18, 2, 34, 12, 34, 28, 26, 19, 8, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 0, 3, 4, 0, 5, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-69 "
"Erkendelsen faldt dog fra hinanden efter grundige afhøringer hos politiet. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ]
[ "Erkendelsen", "faldt", "dog", "fra", "hinanden", "efter", "grundige", "afhøringer", "hos", "politiet", "." ]
[ "erkendelse", "falde", "dog", "fra", "hinanden", "efter", "grundig", "afhøring", "hos", "politi", "." ]
[ 12, 3, 9, 11, 2, 11, 6, 12, 11, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Rcp", "AdpType=Prep", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 5, 2, 8, 8, 2, 10, 8, 2 ]
[ 33, 19, 26, 35, 16, 35, 30, 16, 35, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-70 "
"Jeg fik blot besked om, at der overhovedet ikke var nogen problemer. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
[ "Jeg", "fik", "blot", "besked", "om", ",", "at", "der", "overhovedet", "ikke", "var", "nogen", "problemer", "." ]
[ "jeg", "få", "blot", "besked", "om", ",", "at", "der", "overhovedet", "ikke", "være", "nogen", "problem", "." ]
[ 2, 3, 9, 12, 11, 10, 16, 9, 9, 9, 3, 14, 12, 10 ]
[ "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "PartType=Inf", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 0, 2, 2, 11, 5, 11, 11, 10, 11, 4, 13, 11, 2 ]
[ 33, 19, 26, 8, 1, 34, 1, 15, 26, 26, 32, 10, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-71 "
"Men vi er stærkt knyttet til hinanden. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
[ "Men", "vi", "er", "stærkt", "knyttet", "til", "hinanden", "." ]
[ "men", "vi", "være", "stærkt", "knytte", "til", "hinanden", "." ]
[ 1, 2, 5, 9, 3, 11, 2, 10 ]
[ "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Rcp", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 0, 7, 5, 5 ]
[ 31, 33, 28, 26, 19, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-72 "
"Blandt fodboldspillerne i den fysisk krævende EM-turnering er der stor professionel medfølelse med den uheldige sportsmand. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
[ "Blandt", "fodboldspillerne", "i", "den", "fysisk", "krævende", "EM-turnering", "er", "der", "stor", "professionel", "medfølelse", "med", "den", "uheldige", "sportsmand", "." ]
[ "blandt", "fodboldspiller", "i", "den", "fysisk", "krævende", "EM-turnering", "være", "der", "stor", "professionel", "medfølelse", "med", "den", "uheldig", "sportsmand", "." ]
[ 11, 12, 11, 14, 9, 6, 12, 3, 9, 6, 6, 12, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PartType=Inf", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 8, 7, 7, 6, 7, 2, 0, 8, 12, 12, 8, 16, 16, 16, 12, 8 ]
[ 35, 16, 35, 10, 26, 30, 18, 19, 15, 30, 30, 8, 35, 10, 30, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-73 "
"Skolens arbejde med elektronisk post muliggøres af et abonnement på et elektronisk netværk med knudepunkter over hele verden, EARN-nettet (European Academic Research Network). "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ]
[ "Skolens", "arbejde", "med", "elektronisk", "post", "muliggøres", "af", "et", "abonnement", "på", "et", "elektronisk", "netværk", "med", "knudepunkter", "over", "hele", "verden", ",", "EARN-nettet", "(", "European", "Academic", "Research", "Network", ")", "." ]
[ "skole", "arbejde", "med", "elektronisk", "post", "muliggøre", "af", "en", "abonnement", "på", "en", "elektronisk", "netværk", "med", "knudepunkt", "over", "hel", "verden", ",", "EARN-net", "(", "European", "Academic", "Research", "Network", ")", "." ]
[ 12, 12, 11, 6, 12, 3, 11, 14, 12, 11, 14, 6, 12, 11, 12, 11, 6, 12, 10, 12, 10, 7, 7, 7, 7, 10, 10 ]
[ "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "_", "_", "_", "_", "_" ]
[ 2, 6, 5, 5, 2, 0, 9, 9, 6, 13, 13, 13, 9, 18, 13, 18, 18, 15, 13, 13, 22, 20, 22, 22, 22, 22, 6 ]
[ 27, 33, 35, 30, 18, 19, 35, 10, 16, 35, 10, 30, 18, 35, 18, 35, 30, 18, 34, 18, 34, 22, 12, 12, 12, 34, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0 ]
"train-v2-74 "
"Lars svarede, at det var svært at sige. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ]
[ "Lars", "svarede", ",", "at", "det", "var", "svært", "at", "sige", "." ]
[ "Lars", "svare", ",", "at", "det", "være", "svær", "at", "sige", "." ]
[ 7, 3, 10, 16, 2, 5, 6, 8, 3, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_" ]
[ 2, 0, 2, 7, 7, 7, 2, 9, 5, 2 ]
[ 33, 19, 34, 1, 33, 14, 30, 1, 20, 34 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-75 "
"Selv særligt begavede børn bliver nødt til at leve i det samfund vi har, de kan jo ikke melde sig ud. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ]
[ "Selv", "særligt", "begavede", "børn", "bliver", "nødt", "til", "at", "leve", "i", "det", "samfund", "vi", "har", ",", "de", "kan", "jo", "ikke", "melde", "sig", "ud", "." ]
[ "selv", "særligt", "begavet", "barn", "blive", "nødt", "til", "at", "leve", "i", "den", "samfund", "vi", "have", ",", "de", "kunne", "jo", "ikke", "melde", "sig", "ud", "." ]
[ 9, 9, 6, 12, 5, 6, 11, 8, 3, 11, 14, 12, 2, 5, 10, 2, 5, 9, 9, 3, 2, 9, 10 ]
[ "_", "Degree=Pos", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Pos", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "_", "_" ]
[ 4, 3, 4, 6, 6, 0, 9, 9, 6, 12, 12, 9, 14, 12, 20, 20, 20, 20, 20, 6, 20, 20, 6 ]
[ 26, 26, 30, 33, 14, 19, 1, 1, 20, 35, 10, 16, 33, 28, 34, 33, 28, 26, 26, 17, 8, 4, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-76 "
"Det et-motorede Cessna 172 fly med plads til fire personer havde da retning mod en række fire meter høje buske. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ]
[ "Det", "et-motorede", "Cessna", "172", "fly", "med", "plads", "til", "fire", "personer", "havde", "da", "retning", "mod", "en", "række", "fire", "meter", "høje", "buske", "." ]
[ "den", "et-motorede", "Cessna", "172", "fly", "med", "plads", "til", "fire", "person", "have", "da", "retning", "mod", "en", "række", "fire", "meter", "høj", "busk", "." ]
[ 14, 6, 7, 0, 12, 11, 12, 11, 0, 12, 3, 9, 12, 11, 14, 12, 0, 12, 6, 12, 10 ]
[ "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 5, 5, 5, 3, 11, 7, 5, 10, 10, 7, 0, 11, 11, 16, 16, 13, 18, 19, 16, 16, 11 ]
[ 10, 30, 18, 12, 33, 35, 18, 35, 2, 18, 19, 26, 8, 35, 10, 18, 2, 16, 30, 18, 34 ]
[ 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-77 "
"Så enkelt kan Unibanks problem formuleres, og i et forsøg på at få skabt tillid blev Unibanks direktør, 52-årige Steen Rasborg i går fyret med en afskedsgave på ca. ni millioner kroner. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ]
[ "Så", "enkelt", "kan", "Unibanks", "problem", "formuleres", ",", "og", "i", "et", "forsøg", "på", "at", "få", "skabt", "tillid", "blev", "Unibanks", "direktør", ",", "52-årige", "Steen", "Rasborg", "i", "går", "fyret", "med", "en", "afskedsgave", "på", "ca.", "ni", "millioner", "kroner", "." ]
[ "så", "enkel", "kunne", "Unibank", "problem", "formulere", ",", "og", "i", "en", "forsøg", "på", "at", "få", "skabe", "tillid", "blive", "Unibank", "direktør", ",", "52-årig", "Steen", "Rasborg", "i", "går", "fyre", "med", "en", "afskedsgave", "på", "cirka", "ni", "million", "krone", "." ]
[ 9, 6, 5, 7, 12, 3, 10, 1, 11, 14, 12, 11, 8, 3, 3, 12, 5, 7, 12, 10, 6, 7, 7, 11, 12, 3, 11, 14, 12, 11, 9, 0, 12, 12, 10 ]
[ "_", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Gen", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "VerbForm=Inf|Voice=Pass", "_", "_", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Gen", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "_", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 6, 6, 5, 6, 0, 26, 26, 11, 11, 26, 14, 14, 11, 14, 15, 26, 26, 18, 18, 22, 18, 22, 26, 24, 6, 33, 29, 26, 33, 32, 33, 29, 33, 6 ]
[ 26, 30, 28, 27, 33, 19, 34, 31, 35, 10, 16, 1, 1, 32, 25, 8, 28, 33, 27, 34, 30, 22, 12, 26, 23, 17, 35, 10, 16, 35, 26, 2, 18, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-78 "
"At højden over for- og bagsæde er mindsket med hhv. 10 og 8 mm, og at bredden i skulderhøjde for/bag tabte hhv. 4 og 10 mm.. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ]
[ "At", "højden", "over", "for-", "og", "bagsæde", "er", "mindsket", "med", "hhv.", "10", "og", "8", "mm", ",", "og", "at", "bredden", "i", "skulderhøjde", "for/bag", "tabte", "hhv.", "4", "og", "10", "mm.", "." ]
[ "at", "højde", "over", "forsæde", "og", "bagsæde", "være", "mindske", "med", "henholdsvis", "10", "og", "8", "millimeter", ",", "og", "at", "bredde", "i", "skulderhøjde", "for/bag", "tabe", "henholdsvis", "4", "og", "10", "millimeter", "." ]
[ 16, 12, 11, 12, 1, 12, 3, 3, 11, 9, 0, 1, 0, 12, 10, 1, 16, 12, 11, 12, 13, 3, 9, 0, 1, 0, 12, 10 ]
[ "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "_", "NumType=Card", "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "NumType=Card", "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 7, 7, 4, 2, 6, 4, 0, 7, 14, 14, 14, 14, 8, 13, 22, 22, 22, 22, 20, 18, 20, 7, 27, 27, 27, 22, 26, 7 ]
[ 1, 33, 35, 18, 31, 17, 19, 25, 35, 26, 2, 9, 16, 17, 34, 31, 1, 33, 35, 18, 30, 17, 26, 2, 9, 8, 17, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-79 "
"Så skal der rafles om husholdningspengene. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
[ "Så", "skal", "der", "rafles", "om", "husholdningspengene", "." ]
[ "så", "skulle", "der", "rafle", "om", "husholdningspenge", "." ]
[ 9, 5, 9, 3, 11, 12, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Pass", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 4, 4, 4, 0, 6, 4, 4 ]
[ 26, 28, 15, 19, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-80 "
"Derfor tæller modelprogrammet foreløbig kun Legacy. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
[ "Derfor", "tæller", "modelprogrammet", "foreløbig", "kun", "Legacy", "." ]
[ "derfor", "tælle", "modelprogram", "foreløbig", "kun", "Legacy", "." ]
[ 9, 3, 12, 9, 9, 7, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "Degree=Pos", "_", "_", "_" ]
[ 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ 26, 19, 33, 26, 26, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
"train-v2-81 "
"Edeling og Robert udviklede ikke mindst i 1970'erne en række nye trykteknikker, hvorved man på en helt ny måde kunne fastholde metallets stoflighed i det grafiske tryk. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ]
[ "Edeling", "og", "Robert", "udviklede", "ikke", "mindst", "i", "1970'erne", "en", "række", "nye", "trykteknikker", ",", "hvorved", "man", "på", "en", "helt", "ny", "måde", "kunne", "fastholde", "metallets", "stoflighed", "i", "det", "grafiske", "tryk", "." ]
[ "Edeling", "og", "Robert", "udvikle", "ikke", "mindst", "i", "1970'er", "en", "række", "ny", "trykteknik", ",", "hvorved", "man", "på", "en", "helt", "ny", "måde", "kunne", "fastholde", "metal", "stoflighed", "i", "den", "grafisk", "tryk", "." ]
[ 7, 1, 7, 3, 9, 9, 11, 12, 14, 12, 6, 12, 10, 9, 2, 11, 14, 9, 6, 12, 5, 3, 12, 12, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Degree=Sup", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 4, 3, 1, 0, 6, 8, 6, 4, 10, 4, 10, 10, 10, 22, 22, 20, 20, 19, 20, 22, 22, 10, 24, 22, 28, 28, 28, 22, 4 ]
[ 33, 31, 17, 19, 26, 26, 35, 16, 10, 8, 30, 18, 34, 26, 33, 35, 10, 26, 30, 16, 28, 20, 27, 8, 35, 10, 30, 16, 34 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-82 "
"Dialog med undertekst, og en klart defineret fortællersynsvinkel, de to virkemidler lå i impressionismens prosa. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ]
[ "Dialog", "med", "undertekst", ",", "og", "en", "klart", "defineret", "fortællersynsvinkel", ",", "de", "to", "virkemidler", "lå", "i", "impressionismens", "prosa", "." ]
[ "dialog", "med", "undertekst", ",", "og", "en", "klart", "definere", "fortællersynsvinkel", ",", "den", "to", "virkemiddel", "ligge", "i", "impressionisme", "prosa", "." ]
[ 12, 11, 12, 10, 1, 14, 9, 3, 12, 10, 14, 0, 12, 3, 11, 12, 12, 10 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Number=Plur|PronType=Dem", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 13, 3, 1, 9, 9, 9, 8, 9, 1, 1, 13, 13, 14, 0, 17, 17, 14, 14 ]
[ 18, 35, 18, 34, 31, 10, 26, 30, 17, 34, 10, 2, 33, 19, 35, 27, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-83 "
"Desværre er det jo kommunerne, der vurderer de ældres behov - og de anlægger en økonomisk synsvinkel. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Desværre", "er", "det", "jo", "kommunerne", ",", "der", "vurderer", "de", "ældres", "behov", "-", "og", "de", "anlægger", "en", "økonomisk", "synsvinkel", "." ]
[ "desværre", "være", "det", "jo", "kommune", ",", "der", "vurdere", "den", "gammel", "behov", "-", "og", "de", "anlægge", "en", "økonomisk", "synsvinkel", "." ]
[ 9, 5, 2, 9, 12, 10, 2, 3, 14, 6, 12, 10, 1, 2, 3, 14, 6, 12, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Number=Plur|PronType=Dem", "Case=Gen|Degree=Cmp", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 0, 15, 8, 3, 11, 11, 8, 8, 15, 15, 5, 18, 18, 15, 5 ]
[ 26, 14, 33, 26, 19, 34, 33, 20, 10, 30, 8, 34, 31, 33, 17, 10, 30, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-84 "
"Og de er begge fuld af gå-på-mod og har store ambitioner. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
[ "Og", "de", "er", "begge", "fuld", "af", "gå-på-mod", "og", "har", "store", "ambitioner", "." ]
[ "og", "de", "være", "begge", "fuld", "af", "gå-på-mod", "og", "have", "stor", "ambition", "." ]
[ 1, 2, 5, 2, 6, 11, 12, 1, 3, 6, 12, 10 ]
[ "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Number=Plur|PronType=Dem", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 9, 5, 5, 5, 0, 7, 5, 9, 5, 11, 9, 5 ]
[ 31, 33, 14, 16, 19, 35, 16, 31, 17, 30, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-85 "
"hel "
[ 1 ]
[ "hel" ]
[ "hel" ]
[ 13 ]
[ "_" ]
[ 0 ]
[ 19 ]
[ 0 ]
"train-v2-86 "
"Men privat er Jason Priestley absolut ingen duksedreng. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ]
[ "Men", "privat", "er", "Jason", "Priestley", "absolut", "ingen", "duksedreng", "." ]
[ "men", "privat", "være", "Jason", "Priestley", "absolut", "ingen", "duksedreng", "." ]
[ 1, 9, 5, 7, 7, 9, 14, 12, 10 ]
[ "_", "Degree=Pos", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Degree=Pos", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 0, 8 ]
[ 31, 26, 14, 33, 12, 26, 10, 19, 34 ]
[ 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-87 "
"Elektronisk netværk - og netværk af skoler "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
[ "Elektronisk", "netværk", "-", "og", "netværk", "af", "skoler" ]
[ "elektronisk", "netværk", "-", "og", "netværk", "af", "skole" ]
[ 6, 12, 10, 1, 12, 11, 12 ]
[ "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur" ]
[ 2, 0, 5, 5, 2, 7, 5 ]
[ 30, 19, 34, 31, 17, 35, 18 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-88 "
"Usikkerheden om programmernes tidshorisont og uhensigtsmæssige finansieringsformer vanskeliggør en konsolidering af forskningen på langt sigt, fastslår rådene i deres rapport. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ]
[ "Usikkerheden", "om", "programmernes", "tidshorisont", "og", "uhensigtsmæssige", "finansieringsformer", "vanskeliggør", "en", "konsolidering", "af", "forskningen", "på", "langt", "sigt", ",", "fastslår", "rådene", "i", "deres", "rapport", "." ]
[ "usikkerhed", "om", "program", "tidshorisont", "og", "uhensigtsmæssig", "finansieringsform", "vanskeliggøre", "en", "konsolidering", "af", "forskning", "på", "lang", "sigt", ",", "fastslå", "råd", "i", "deres", "rapport", "." ]
[ 12, 11, 12, 12, 1, 6, 12, 3, 14, 12, 11, 12, 11, 6, 12, 10, 3, 12, 11, 14, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Number[psor]=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 8, 4, 4, 1, 7, 7, 1, 17, 10, 8, 12, 10, 15, 15, 10, 8, 0, 17, 21, 21, 17, 17 ]
[ 33, 35, 27, 18, 31, 30, 17, 29, 10, 8, 35, 18, 35, 30, 18, 34, 19, 33, 35, 10, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-89 "
"Venerne kan også have svært ved at føre blodet tilbage til hjertet, og i så fald hobes blodet op, og benene hæver. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ]
[ "Venerne", "kan", "også", "have", "svært", "ved", "at", "føre", "blodet", "tilbage", "til", "hjertet", ",", "og", "i", "så", "fald", "hobes", "blodet", "op", ",", "og", "benene", "hæver", "." ]
[ "vene", "kunne", "også", "have", "svært", "ved", "at", "føre", "blod", "tilbage", "til", "hjerte", ",", "og", "i", "så", "fald", "hobe", "blod", "op", ",", "og", "ben", "hæve", "." ]
[ 12, 5, 9, 3, 9, 11, 8, 3, 12, 9, 11, 12, 10, 1, 11, 6, 12, 3, 12, 9, 10, 1, 12, 3, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Degree=Pos", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "AdpType=Prep", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_" ]
[ 4, 4, 4, 0, 4, 8, 8, 5, 8, 8, 12, 10, 18, 18, 17, 17, 18, 4, 18, 18, 24, 24, 24, 18, 4 ]
[ 33, 28, 26, 19, 30, 1, 1, 32, 8, 11, 35, 16, 34, 31, 35, 30, 16, 17, 33, 4, 34, 31, 33, 17, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-90 "
"KURS MOD BUSKE "
[ 1, 2, 3 ]
[ "KURS", "MOD", "BUSKE" ]
[ "kurs", "mod", "busk" ]
[ 12, 11, 12 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur" ]
[ 0, 3, 1 ]
[ 19, 35, 18 ]
[ 0, 0, 0 ]
"train-v2-91 "
"Muligheder i mange fag "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Muligheder", "i", "mange", "fag" ]
[ "mulighed", "i", "mange", "fag" ]
[ 12, 11, 6, 12 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur" ]
[ 0, 4, 4, 1 ]
[ 19, 35, 30, 18 ]
[ 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-92 "
"Han mener, at det er på tide at bede USA om at standse krigen militært. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
[ "Han", "mener", ",", "at", "det", "er", "på", "tide", "at", "bede", "USA", "om", "at", "standse", "krigen", "militært", "." ]
[ "han", "mene", ",", "at", "det", "være", "på", "tide", "at", "bede", "USA", "om", "at", "standse", "krig", "militært", "." ]
[ 2, 3, 10, 16, 2, 5, 11, 12, 8, 3, 7, 11, 8, 3, 12, 9, 10 ]
[ "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Degree=Pos", "_" ]
[ 2, 0, 2, 7, 7, 7, 2, 7, 10, 5, 10, 14, 14, 10, 14, 14, 2 ]
[ 33, 19, 34, 1, 33, 14, 4, 23, 1, 20, 8, 1, 1, 32, 8, 26, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-93 "
"- Og det er mig, der hedder Anni, sagde Anni og hoppede og dansede på fødderne. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "-", "Og", "det", "er", "mig", ",", "der", "hedder", "Anni", ",", "sagde", "Anni", "og", "hoppede", "og", "dansede", "på", "fødderne", "." ]
[ "-", "og", "det", "være", "jeg", ",", "der", "hedde", "Anni", ",", "sige", "Anni", "og", "hoppe", "og", "danse", "på", "fod", "." ]
[ 10, 1, 2, 5, 2, 10, 2, 3, 7, 10, 3, 7, 1, 3, 1, 3, 11, 12, 10 ]
[ "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 0, 5, 8, 3, 8, 11, 5, 11, 14, 5, 16, 14, 18, 14, 5 ]
[ 34, 31, 33, 14, 19, 34, 33, 20, 8, 34, 17, 33, 31, 17, 31, 17, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-94 "
"Europæerne skulle være intelligente nok. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
[ "Europæerne", "skulle", "være", "intelligente", "nok", "." ]
[ "europæer", "skulle", "være", "intelligent", "nok", "." ]
[ 12, 5, 5, 6, 9, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Degree=Pos|Number=Plur", "_", "_" ]
[ 4, 4, 4, 0, 4, 4 ]
[ 33, 28, 14, 19, 26, 34 ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-95 "
"Svendsen kører derud i ambulancen. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
[ "Svendsen", "kører", "derud", "i", "ambulancen", "." ]
[ "Svendsen", "køre", "derud", "i", "ambulance", "." ]
[ 7, 3, 9, 11, 12, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 5, 2, 2 ]
[ 33, 19, 11, 35, 16, 34 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-96 "
"Gudskelov for det. "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Gudskelov", "for", "det", "." ]
[ "gudskelov", "for", "det", "." ]
[ 9, 11, 2, 10 ]
[ "_", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 0, 3, 1, 1 ]
[ 19, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-97 "
"De svage og syge ligger i deres telte. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ]
[ "De", "svage", "og", "syge", "ligger", "i", "deres", "telte", "." ]
[ "den", "svag", "og", "syg", "ligge", "i", "deres", "telt", "." ]
[ 14, 6, 1, 6, 3, 11, 14, 12, 10 ]
[ "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "_", "Degree=Pos|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Number[psor]=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 5, 4, 2, 0, 8, 8, 5, 5 ]
[ 10, 33, 31, 17, 19, 35, 10, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-98 "
""Jyden er som bekendt stærk og sej. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ]
[ "\"", "Jyden", "er", "som", "bekendt", "stærk", "og", "sej", "." ]
[ "\"", "jyde", "være", "som", "bekendt", "stærk", "og", "sej", "." ]
[ 10, 12, 5, 11, 6, 6, 1, 6, 10 ]
[ "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PartType=Inf", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 6, 6, 6, 5, 6, 0, 8, 6, 6 ]
[ 34, 33, 14, 35, 30, 19, 31, 17, 34 ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-99 "
"Tværtimod er det den tyske stabilitets- og pengepolitik, der skal overtages af resten af EF, "sagde Waigel fornylig under en diskussion om den fremtidige økonomiske union i EF. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ]
[ "Tværtimod", "er", "det", "den", "tyske", "stabilitets-", "og", "pengepolitik", ",", "der", "skal", "overtages", "af", "resten", "af", "EF", ",", "\"", "sagde", "Waigel", "fornylig", "under", "en", "diskussion", "om", "den", "fremtidige", "økonomiske", "union", "i", "EF", "." ]
[ "tværtimod", "være", "det", "den", "tysk", "stabilitetspolitik", "og", "pengepolitik", ",", "der", "skulle", "overtage", "af", "rest", "af", "EF", ",", "\"", "sige", "Waigel", "fornylig", "under", "en", "diskussion", "om", "den", "fremtidig", "økonomisk", "union", "i", "EF", "." ]
[ 9, 5, 2, 14, 6, 12, 1, 12, 10, 2, 5, 3, 11, 12, 11, 7, 10, 10, 3, 7, 9, 11, 14, 12, 11, 14, 6, 6, 12, 11, 7, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Pass", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_" ]
[ 6, 6, 6, 6, 6, 19, 8, 6, 6, 12, 12, 3, 14, 12, 16, 14, 12, 6, 0, 19, 19, 24, 24, 19, 29, 29, 29, 29, 24, 31, 29, 19 ]
[ 26, 14, 33, 10, 30, 9, 31, 17, 34, 33, 28, 20, 35, 16, 35, 18, 34, 34, 19, 33, 26, 35, 10, 16, 35, 10, 30, 30, 18, 35, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]