Datasets:

Languages: Occitan
Multilinguality: monolingual
Size Categories: 1M<n<10M
Language Creators: found
Annotations Creators: found
Source Datasets: original
License: cc0-1.0
araina-text-corpus / araina_corpus_conselh.txt
alp's picture
Upload 4 files
8d5c676
Eth Plen deth Parlament, ena session aguda eth 6 d'abriu de 2022, a prepausa deth Grop Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, deth Grop Parlamentari d’Esquerra Republicana e deth Grop Parlamentari de Junts per Catalunya, un còp escotada era Junta de Pòrtavotzs e d’acòrd damb er article 138 deth Reglament, a acordat de tramitar dirèctament e en lectura unica era Proposicion de lei de reforma dera Lei 2/2009, deth 12 de hereuèr, deth Conselh de Garanties Estatutàries (tram.
Fin finau, d’acòrd damb çò qu'establissen er article 55.2 der Estatut d’autonomia e er article 138 deth Reglament deth Parlament, a aprovat era lei següenta:
Er article 76 der Estatut d’autonomia de Catalonha cree eth Conselh de Garanties Estatutàries e er article 77 determine qu'ua lei deth Parlament ne regule, entre d'auti ahèrs, era composicion e er estatut des membres.
Era lei que, d’acòrd damb er Estatut d’autonomia, regule eth Conselh de Garanties Estatutàries ei era Lei 2/2009, deth 12 de hereuèr, era quau establís qu'es membres deth Conselh son nomentadi per un periòde de nau ans e que se renauissen per tèrci cada tres ans.
Era renovacion parciau e periodica des membres deth maxim organ juridic consultatiu dera Generalitat ei un element essenciau entara sua independéncia e eth sòn foncionament regular, pr'amor que ne garantís era continuitat sense cambiaments brusqui ena composicion, evite eth reflèxe extrem*** dera majoria parlamentària d’ua determinada conjonturau e permet ajustar era institucion ara evolucion sociau, politica e dera cultura juridica.
Eth hèt que, en passat mès recent, eth Parlament de Catalonha non age hèt es propòstes de designacion de membres deth Conselh de Garanties Estatutàries enes tèrmes legaument establidi a provocat ua notabla disfoncion, en sens de contravier ara volontat exprimida peth legislador en alongar es mandats pes prorrògues produsides e peth hèt de descompassar era renovacion entre es nomentaments que corresponen ath Parlament e es que corresponen ath Govèrn.
Entà hèr possible eth restabliment dera dinamica de renovacion des membres deth Conselh de Garanties Estaturàries, aguesta lei redusís eth mandat des conselhèrs de nau a sies ans, e establís un regim transitòri entàs conselhèrs designadi peth Parlament e un sistèma transitòri de renovacion des conselhèrs designadi peth Govèrn, entà acabar establint era periodicitat enes renovacions des conselhèrs regulada pera naua redaccion der article 3.
Article 1.
Se modifiquen es apartats 4 e 5 der article 3 dera Lei 2/2009, deth 12 de hereuèr, deth Conselh de Garanties Estatutàries, que demoren redigidi dera manèra següenta:
Es membres deth Conselh de Garanties Estatutàries son nomentadi per un periòde de sies ans, e non poden èster reelegidi.
Article 2.
Se hig hig ua disposicion transitòria, era cincau, ara Lei 2/2009, deth 12 de hereuèr, deth Conselh de Garanties Estatutàries, damb eth tèxte següent:
Eth Parlament e eth Govèrn, laguens deth periòde de dus mesi des dera entrada en vigor dera tresau lei de modificacion d’aguesta lei, an de designar es membres deth Conselh de Garanties Estatutàries que corresponen de conformitat damb er article 3, e prepausar-ne eth nomentament ath president dera Generalitat.
Abans que finalize eth mandat de sies ans des dera prenuda de possession des membres deth Conselh de Garanties Estatutàries designadi peth Parlament, s'a de hèr ua triga entà determinar es tres membres as quaus s'alongarà eth mandat, excepcionaument, pendent tres ans entà ajustar era renovacion deth Conselh a çò que dispòse er article 3.
Era renovacion parciau des membres deth Conselh de Garanties Estatutàries designadi a prepausa deth Govèrn, ar efècte de çò que dispòse er article 3.5, s'a d'ajustar as critèris següents:
Eth Govèrn non a de hèr cap de designacion en 2024.
Eth Govèrn a de designar en 2026 un membre deth Conselh de Garanties Estatutàries entà corbir era vacanta deth que finalize eth mandat.
Eth Govèrn a de designar en 2028 dus membres deth Conselh de Garanties Estatutàries entà corbir es vacantes des que finalizen es mandats iniciadi, en un cas, en 2019 e, en un aute, en 2022.
Ena prumèra reünion deth Conselh de Garanties Estatutàries posteriora ara renovacion des membres d’acòrd damb era letra c, s'a de hèr ua triga entre es dus membres deth Conselh nomentadi a prepausa deth Govèrn entà determinar eth que finalizarà eth mandat ath cap de dus ans d’auer estat nomentat.
Disposicion finau.
Aguesta lei entre en vigor eth dia que se publique en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Eth Plen deth Parlament, ena session aguda eth 6 d'abriu de 2022, a prepausa deth Grop Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, deth Grop Parlamentari d’Esquerra Republicana e deth Grop Parlamentari de Junts per Catalunya, un còp escotada era Junta de Pòrtavotzes e d’acòrd damb er article 138 deth Reglament, a acordat de tramitar dirèctament e en lectura unica era Proposicion de lei de modificacion dera Lei 14/2008, deth 5 de noveme, dera Oficina Antifrau de Catalonha (tram.
Fin finau, d’acòrd damb çò qu'establissen er article 55.2 der Estatut d’autonomia e er article 138 deth Reglament deth Parlament, a aprovat era lei següenta:
Er article 8 dera Lei 14/2008, deth 5 de noveme, dera Oficina Antifrau de Catalonha, dispòse qu'en comandament*** dera Oficina Antifrau de Catalonha i é eth director o directora, nomentat segons aquerò qu'establís era madeisha lei, qu'a d’exercir eth cargue damb plea independéncia e objectivitat, e tanben dispòse qu'eth sòn mandat ei de nau ans des dera data en qué ei elegit peth Parlament e que non pòt èster renauit.
Entà unificar era durada deth mandat des organs estatutaris, e ua auta de natura consultativa o fiscalizadora analòga, ei aconselhable redusir de nau a sies ans eth mandat deth director o directora dera Oficina Antrifau de Catalonha, sense possibilitat de reeleccion.
Article unic.
Se modifique er apartat 4 der article 8 dera Lei 14/2008, deth 5 de noveme, dera Oficina Antifrau de Catalonha, que demore redigit dera manèra següenta:
Disposicion transitòria.
Eth mandat deth director dera Oficina Antifrau de Catalonha nomentat damb anterioritat ara entrada en vigor d'aguesta lei se regís pera regulacion en vigor en moment que siguec nomentat.
Disposicion finau.
Aguesta lei entre en vigor londeman d’auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Eth Plen deth Parlament, ena session aguda eth 6 d'abriu de 2022, a prepausa deth Grop Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, deth Grop Parlamentari d’Esquerra Republicana e deth Grop Parlamentari de Junts per Catalunya, un còp escotada era Junta de Pòrtavotzs e d’acòrd damb er article 138 deth Reglament, a acordat de tramitar dirèctament e en lectura unica era Proposicion de lei de modificacion dera Lei 24/2009, deth 23 de deseme, deth Sindic de Grèuges (tram.
Fin finau, d’acòrd damb çò qu'establissen er article 55.2 der Estatut d’autonomia e er article 138 deth Reglament deth Parlament, a aprovat era lei següenta:
Er article 10 dera Lei 24/2009, deth 23 de deseme, deth Sindic de Grèuges, dispòse qu'eth sindic o sindica de grèuges ei elegit entà un periòde de nau ans e que non pòt èster reelegit entath mandat immediatament posterior.
Entà unificar era durada deth mandat des organs estatutaris, e d’auta de natura consultativa o fiscalizadora analòga, ei aconselhable redusir de nau a sies ans eth mandat deth sindic o sindica de grèuges, sense possibilitat de reeleccion.
Article unic.
Se modifique er article 10 dera Lei 24/2009, deth 23 de deseme, deth Sindic de Grèuges, que demore redigit dera manèra següenta:
Disposicion finau.
Aguesta lei entre en vigor londeman d’auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Lei 5/2008, deth 24 d’abriu, deth dret des hemnes a eradicar era violéncia masclista Tram.
Plen deth Parlament Eth Plen deth Parlament, ena session aguda eth dia 16 d'abriu de 2008, a debatut eth Dictamen dera Comission de Benèster e Immigracion referent ath Projècte de lei des drets des hemnes entara eradicacion dera violéncia masclista (tram.
Fin finau, d’acòrd damb er article 55.2 der Estatut d’autonomia e damb es articles 112 e 113 deth Reglament deth Parlament, a aprovat era següenta lei:
Lei deth dret des hemnes a eradicar era violéncia masclista Preambul I. Es hemnes an estat essenciaus en bastiment e era defensa des drets e es libertats ath long dera istòria.
Maugrat açò, ua grana part des nòstes societats non an reconeishut eth papèr istoric des hemnes e non n’an garantit es drets.
Era lei deth dret des hemnes a eradicar era violéncia masclista partís dera premissa qu'es drets des hemnes son drets umans.
Era violéncia masclista ei ua grèu vulneracion d’aguesti drets e un impediment entà qu'es hemnes poguen arténher era plea ciutadania, era autonomia e era libertat.
Era fin d’aguesta lei ei establir es mecanismes entà contribuïr ara eradicacion dera violéncia masclista que patissen es hemnes e reconéisher e auançar en garanties en çò que hè ath dret basic des hemnes a víuer sense cap de manifestacion d’aguesta violéncia.
Era luta contra era violéncia masclista ei part deth procès des hemnes entà hèr efectius es sòns drets e bastir un entorn que ne permete eth liure desvolopament.
Aguest trajècte a ua longa istòria en nòste país, gràcies ara quau es hemnes, maugrat es situacions advèrses, an desvolopat uns espacis pròpris d’autonomia.
Aguesta lei partís, en prumèr lòc, dera reconeishença des madeishes experiéncies des hemnes qu'an passat per diuèrses situacions de violéncia, a qui considère agents actives en procès de transformacion individuau e collectiva dera nòsta societat en çò que hè ara coneishença e ara superacion d’aguest conflicte.
Aguesta lei partís tanben dera reconeishença deth papèr istoric e pionèr des moviments feministes.
Era valor e era riquesa deth saber e des instruments d’analisi e d’intervencion desvolopades pes feminismes son fondamentaus entà compréner era origina dera violéncia masclista e poder eliminar-la.
Atau madeish, eth moviment de hemnes de Catalonha a agut un papèr essenciau en desvolopament des drets e ena creacion d’espacis de libertat entàs hemnes deth nòste país.
Donques, es aportacions hètes pes hemnes qu'an patit violéncia e pes grops de hemnes qu'an trabalhat e trabalhen contra es violéncies e es practiques feministes en defensa des drets des hemnes an estat considerades d’ua grana importància ena elaboracion d’aguesta lei, pr'amor qu'era reclamacion deth dret des hemnes a víuer sense violéncia masclista ei eth resultat des esfòrci de milèrs de hemnes qu'an denonciat es diuèrses manifestacions d’aguesta violéncia e an hèt possible, atau, incorporar fin finau aguest dret ara nòsta estructura juridica.
Cau reconéisher, ath madeish temps, era importància istorica e eth caractèr innovador e exemplar des actuacions politiques des entitats locaus en abordatge deth fenomèn, des dera responsabilitat publica.
Es entitats locaus e supralocaus an estat pionères en desplegament de mesures e servicis d’informacion, atencion o supòrt as hemnes en situacions de violéncia, an bastit espacis de coordinacion damb eth mon associatiu e an establit protocòls d’actuacion conjunta qu'an inspirat bona part des contenguts d’aguest tèxte legau.
Aguesta lei recuelh totes aguestes experiéncies e a era volontat de devier un instrument actiu e efectiu entà garantir es drets des hemnes e entà méter es instruments juridics entà excludir dera nòsta societat era violéncia masclista.
Era Lei non ei un punt finau, mès un punt de partida, ua part deth procès que s'aurà de completar damb es practiques de toti es encastres implicadi.
Es violéncies exercides contra es hemnes an estat nomentades damb diferents tèrmes: violéncia sexista, violéncia patriarcau, violéncia viril o violéncia de genre, entre d'auti.
En toti es casi era terminologia indique que se tracte d’un fenomèn damb caracteristiques diferentes de d’autes formes de violéncia.
Ei ua violéncia que patissen es hemnes peth solet hèt d'èste’n, en marc d’ues relacions de poder desiguals entre hemnes e òmes.
Aguesta lei reconeish eth caractèr especific e diferenciat d’aguesta violéncia e tanben eth besonh d’apregondir enes drets des hemnes entà includir es besonhs qu'an en espaci sociau.
Era Lei utilize era expression violéncia masclista pr'amor qu'eth masclisme ei eth concèpte que de forma mès generau definís es conductes de domeni, contròtle e abús de poder des òmes sus es hemnes e que, ath madeish temps, a imposat un modèl de masculinitat qu'encara ei avalorat per ua part dera societat coma superiora.
Era violéncia contra es hemnes ei era expression mès grèu e devastadora d’aguesta cultura, que non sonque des·hè vides, mès qu'impedís eth desvolopament des drets, era igualtat d’oportunitats e es libertats des hemnes.
Per aquerò, eth dret non pòt tractar aguest problèma sociau des d’ua perspectiva faussament neutrau, mès qu'es instruments legaus an de reconéisher aguesta realitat entà eliminar era desigualtat sociau que genère.
Entà arténher era igualtat materiau e non provocar ua dobla discriminacion, s’a de partir des desigualtats sociaus existentes.
Aguesta lei nèish en contèxte d’ua transformacion des politiques publiques qu'a er objectiu d’enquadrar normativament era transversalitat dera perspectiva de genre en toti es encastres e que contribuirà a hèr possible er exercici d’ua democràcia plea.
Se tracte, en definitiva, d’enfocar eth fenomèn dera violéncia masclista coma un problèma restacat ara reconeishença sociau e juridica des hemnes.
Era violéncia masclista se concrète en ua diuersitat d’abusi que patissen es hemnes.
A partir d’ací se distinguissen diferentes formes de violéncia –fisica, psicologica, sexuau e economica–, qu'an lòc en encastres concrèts, en marc d’ues relacions afectives e sexuaus, enes encastres dera parelha, familhau, laborau e sociocomunitari.
Era presenta lei tracte des manifestacions concrètes d’aguesta violéncia, ja soslinhades pes moviments de hemnes e qu'an estat recuelhudes pera normativa internacionau, europèa e estatau.
Era normativa internacionau, europèa, estatau, nacionau e locau a desvolopat un ample conjunt de drets e mesures entà eradicar es violéncies contra es hemnes.
Cau citar, entre d'autes, era Convencion sus era eliminacion de totes es formes de discriminacion contra era hemna (CEDAW), deth 1979, e eth Protocòl facultatiu corresponent, deth 1999.
Era Convencion reconeish exprèssament eth besonh de cambiar es actituds, mejançant era educacion des òmes e es hemnes,tà pr'amor de qu'accèpten era igualtat de drets e supèren es practiques e es prejudicis basadi enes ròtles estereotipadi.
Eth Protocòl establís eth dret des hemnes a demanar era reparacion pera violacion des sòns drets.
Era Conferéncia de Drets Umans, de Viena, deth 1993, proclamèc qu'es drets umans des hemnes e des mainades son part integrau des drets umans universaus, e soslinhèc era importància des prètzhèts destinadi a eliminar era violéncia contra es hemnes ena vida publica e privada.
Era Declaracion de Pequin, deth 1995, sorgida dera IV Conferéncia Mondiau sus era Hemna, ei eth document mès complèt produsit per ua conferéncia des Nacions Unides damb relacion as drets des hemnes, pr'amor qu'incorpòre es resultats artenhudi enes conferéncies e es tractats anteriors, entre d'auti, era CEDAW e era Declaracion de Viena.
S'acordèc era Declaracion sus era eliminacion dera violéncia contra es hemnes, en qué per prumèr viatge se reconeish qu'es causes dera violéncia son estructuraus, e definic çò qu'ei «violéncia de genre» (article 113): «era expression “violéncia contra es hemnes” signifique quinsevolh acte que sigue de violéncia basat en genre qu'a coma resultat, o ei probable qu'age coma resultat, uns damatges o patiments fisics, sexuaus o psicologics entàs hemnes, en tot includir-i es menaces des actes nomentadi, era coaccion o era privacion arbitrària dera libertat, autant ena vida publica coma ena privada».
Ena Revision dera Plataforma d’accion de Beijing, hèta en Naua Yòrk en junh deth 2000, se dèc un nau impuls as compromisi acordadi entà arténher era potenciacion deth papèr dera hemna e era igualtat de genres.
Era Resolucion dera Comission de Drets Umans des Nacions Unides deth 1997 condemne toti es actes de violéncia sexista contra era hemna, exigís que s’elimine era violéncia masclista ena familha e ena comunitat e exòrte as govèrns a actuar entà previer, investigar e castigar es actes de violéncia e proporcionar as hemnes ues reparacions justes e ua assisténcia especializada.
Era Resolucion dera Comission de Drets Umans des Nacions Unides 2001/49 condemne toti es actes de violéncia masclista contra era hemna, e sustot era violéncia contra es hemnes en situacions de conflicte armat.
En encastre europèu, cau nomentar, entre d'autes, era Resolucion deth Parlament Europèu de seteme de 1997, coneishuda coma «Tolerància zèro deuant era violéncia contra es hemnes», desvolopada er an 1999, e era Decision marc deth Conselh d’Euròpa deth 15 de març de 2001, sus er Estatut dera victima en procès penau, que soslinhe era importància d’evitar es procèssi de victimizacion segondària e eth besonh de servicis especializadi e d’organizacions de supòrt ara victima.
Era Directiva 2006/54/CE, deth Parlament Europèu e deth Conselh, deth 5 de junhsèga de 2006, relativa ara aplicacion deth principi d’igualtat d’oportunitats e igualtat de tracte entre òmes e hemnes en ahèrs de trabalh e aucupacion (tèxte rehonut), destaque era importància d’adoptar mesures entà combàter tota sòrta de discriminacion per rason de sèxe en encastres reguladi per aguesta Directiva, e, en particular, adoptar mesures eficaces entà previer er assetjament e er assetjament sexuau en lòc de trabalh.
Pendent es darrèri ans, en Estat s’an produsit auanci legislatius en matèria de luta contra era violéncia masclista: era Lei organica 11/2003, deth 29 de seteme, de mesures concrètes en matèria de seguretat ciutadana, violéncia domestica e integracion sociau des estrangèrs; era Lei organica 15/2003, deth 25 de noveme, pera quau se modifique era Lei organica 10/1995, deth 23 de noveme, deth Còdi penau, o era Lei 27/2003, deth 31 de junhsèga, reguladora dera Orde d'emparament des victimes dera violéncia domestica.
Aguesta darrèra lei a comportat ua naua hita enes mesures adoptades des des poders publics pramor que regule mesures cautelares plan especiaus sense cap d’antecedent en ordenament juridic penau espanhòu.
Era Lei organica 1/2004, deth 28 de deseme, de mesures d'emparament integrau contra era violéncia de genre, constituís era prumèra lei integrau europèa que recuelh ua responsa globau as violéncies contra es hemnes enes relacions de parelha, damb inclusion d’aspèctes preventius, educatius, sociaus, laboraus, assistenciaus, sanitaris e penaus.
Ath delà, cau destacar es leis aprovades per diuèrses comunitats autonòmes, laguens des respectius encastres competenciaus, tà pr’amor d’intervier en encastre dera violéncia contra es hemnes.
Per un aute costat, es plans especifics contra era violéncia masclista apareishen ara fin des ans nauanta, prumèr en encastre estatau e dempús en encastre autonomic e en locau.
Tanben an apareishut d'auti instruments normatius, coma es protocòls e es acòrds interinstitucionaus.
Atau, en 1998 s'aprovèc eth prumèr Plan der Estat d’accion contra era violéncia domestica (1998-2000), eth quau articulaue mesures en sies grani airaus, e posteriorament eth II Plan integrau contra era violéncia domestica (2001- 2004), era aportacion principau deth quau ei er establiment de mesures penaus e processaus que dèren lòc a cambis ena legislacion penau.
En Catalonha, era Lei 11/1989, deth 10 de junhsèga, modificada pera Lei 11/2005, deth 7 de junhsèga, cree er Institut Catalan des Hemnes, per miei deth quau s’an desvolopat diuèrsi plans entara igualtat d’oportunitats entàs hemnes e de prevencion dera violéncia masclista, e eth Plan integrau de prevencion dera violéncia de genre e d’atencion as hemnes que la patissen (2002-2004), eth prumèr d’aguestes caracteristiques en encastre territoriau de Catalonha.
En aguest sens, cau hèr mencion dera experiéncia que signifiquèc eth prumèr protocòl interdepartamentau d’atencion ara hemna mautractada en encastre deth larèr (1998), que, damb mancances de definicion conceptuau e d’eficacitat, siguec ua manera de sajar d’establir ues pautes entà facilitar era intervencion en encastre dera violéncia contra es hemnes, çò qu’a permetut un trabalh posterior que non a agut de partir de zèro.
Eth siesau èish deth Plan d’accion e desvolopament des politiques de hemnes en Catalonha (2005-2007), que desvolope eth Programa entar abordatge integrau des violéncies contra es hemnes, hè ua reconeishença des drets des hemnes coma ciutadanes, remèrque eth sistèma patriarcau que sosten e legitime es violéncies e establís mesures coordinades entre diferenti departaments e administracions.
A nivèu locau, bèri municipis de Catalonha an elaborat plans o programes especifics contra era violéncia masclista.
De un aute costat, ajuntaments e conselhs comarcaus an signat acòrds damb entitats e institucions tà pr’amor d’arténher circuits eficienti d’actucion contra era violéncia masclista.
Er Estatut de Catalonha da un tractament fòrça sensible as hemnes e abòrde d’ua manèra especifica es drets des hemnes deuant era violéncia masclista.
Atau, er article 19 determine, coma drets des hemnes, eth liure desvolopament dera personalitat e era capacitat personau, e víuer damb dignitat, seguretat e autonomia, liures d’explotacion, mautractaments e tot tipe de discriminacion, e mès tà deuant, er article 41.3 establís coma un des principis rectors des politiques publiques eth déuer de garantir que s’afronten de manèra integrau totes es formes de violéncia contra es hemnes e es actes de caractèr sexista e discriminatòri, e, tanben, establís eth déuer de fomentar era reconeishença deth papèr des hemnes enes encastres culturaus, istoric, sociau e economic e eth de promòir era participacion des grops e es associacions de hemnes ena elaboracion e era avaloracion des politiques nomentades.
Ath delà, er article 153 abòrde es politiques de genre en tot disposar que correspon ara Generalitat era competéncia exclusiva dera regulacion des mesures e es instruments entara sensibilizacion sus era violéncia de genre e entà detectar-la e previer-la, e tanben era regulacion de servicis e recorsi pròpris destinadi a arténher ua proteccion integrau des hemnes qu’an patit o patissen aguesta sòrta de violéncia.
Tot aquerò, amassa damb era competéncia dera Generalitat de Catalonha en matèria de conservacion, modificacion e desvolopament deth dret civiu catalan, normes processaus e de procediment administratiu que se deriven des particularitats deth dret substantiu de Catalonha o des especialitats dera organizacion dera Generalitat, pòrte ath besonh d’aprovar era presenta disposicion legau.
En çò que hè ath dret civiu de Catalonha, eth Govèrn dera Generalitat, per miei der Observatòri de Dret Privat de Catalonha, coma organ responsable de hèr eth seguiment deth desvolopament der ordenament juridicociviu, entà procedir ara modificacion deth Còdi de familha, procedirà ara incorporacion des modificacions de besonh entà garantir es objectius d’aguesta lei.
En aguest marc, eth 30 de gèr de 2007 siguec aprovat eth Projècte de lei deth libre quatau deth Còdi civiu de Catalonha, relatiu as successions, qu'apòrte ua regulacion naua en dret de successions en sens d’incorporar es supòsits de violéncia domestica coma causes d’indignitat entà succedir ara parelha.
III.
Era Lei s’estructure en quate titols, onze disposicions addicionaus, sies disposicions transitòries, ua disposicion derogatòria e cinc disposicions finaus.
Eth títol I recuelh es disposicions generaus dera Lei, en qué se definissen es ahèrs basics sus era violéncia masclista; er objècte, es fins e er encastre d’aplicacion dera Lei, e eth concèpte, es formes d’exercici e es encastres de manifestacion dera violéncia masclista, autant en espaci public coma en privat.
Açò respon ara idea qu'es formes de violéncia masclista son multiples, des d’ua violéncia dirècta, vexatòria, coma ne son es mautractaments, que pòden includir era agression fisica, psicologica e sexuau, enquiara violéncia economica e era explotacion des hemnes, entre d'autes.
Aguest títol assentisque es principis qu'an d’orientar es intervencions des poders publics entà eradicar aguesta violéncia e qu'an regit era elaboracion der articulat, que son, entre d'autes, era integralitat, era transversalitat e eth compromís de toti es poders publics implicadi damb era fin de dar ua responsa fèrma e contundenta e garantir un tractament adequat e efectiu deth dret des hemnes a non èster discriminades e a víuer damb autonomia e libertat, en tot trincar era vision purament assistencialista.
Cau acométer era violéncia masclista coma ua vulneracion des drets umans, en tot tier en compde era natura multicausau e multidimensionau, per çò qu’era responsa a d’èster globau e obligar a toti es sistèmes.
Ath madeish temps, era integralitat e era transversalitat des mesures exigissen que cada organisme implicat definisque accions especifiques des der encastre respectiu d’intervencion, tostemp d’acòrd damb eth modèl d’intervencion nomentada.
En aguesta linha, era Lei establís que totes es actucions que s'amien a tèrme entà garantir es drets e es mesures que regule agen en compde es particularitats territoriaus, culturaus, religioses, personaus, socioeconomiques e sexuaus dera diuersitat des hemnes as quaus van destinades, en tot enténer que cap de particularitat non justifique era vulneracion des drets fondamentaus des hemnes.
Tanben, era complexitat des estratègies de besonh ena luta contra era violéncia masclista requerís establir mecanismes de collaboracion e cooperacion entre es diferentes administracions publiques implicades, e tanben fomentar era participacion e era collaboracion des entitats e es organizacions sociaus, en especiau es conselhs e es associacions de hemnes.
Eth títol II regule era prevencion, era deteccion e era eradicacion dera violéncia masclista.
Eth capítol 1 configure era recèrca coma instrument basic d’actuacion, qu'obligue eth Govèrn dera Generalitat a garantir era sufisença de mejans entà assegurar que s'amie a tèrme en toti es encastres restacadi damb era violéncia masclista.
Era promocion d’aguesta recèrca a d’èster liderada e impulsada transversaument per Institut Catalan des Hemnes.
En çò que hè ara sensibilizacion sociau, eth capítol 2 determine es actuacions que cau impulsar periodicament entà optimizar eth conjunt de mesures e recorsi qu'establís era Lei; eth capítol 3 recuelh era obligacion des poders publics de desvolopar es accions de besonh entà detectar e identificar es situacions de risc, e tanben entà intervier per miei des protocòls especifics d’actuacion.
En aguest encastre dera deteccion, era Lei obligue a totes es persones professionaus, sustot es dera salut, des servicis sociaus e dera educacion, a intervier quan agen coneishença d’ua situacion de risc o d’ua evidéncia fondamentada de violéncia masclista, d’acòrd damb es protocòls especifics e en coordinacion damb es servicis deth Hilat d’Atencion e Recuperacion Integrau.
Eth capítol 4 regule era actuacion des politiques publiques en encastre educatiu en tot incorporar-i era coeducacion coma element fondamentau ena prevencion dera violéncia masclista.
Er objectiu fondamentau dera educacion ei proporcionar ua formacion integrau que hèsque a amendrir eth sexisme e er androcentrisme e que hèsque visibles e estiene a tota era poblacion escolara es sabers femenins qu'an estat marginalizadi deth curriculum e dera vida escolara quotidiana.
Eth capítol 5 definís era formacion e era capacitacion obligatòria de totes es persones professionaus qu'intervien dirèctament e indirèctament en procèssi de violéncia, e obligue as administracions publiques de Catalonha a dessenhar programes de formacion damb aguesta fin.
Eth capítol 6 conten es mesures especifiques destinades as mejans de comunicacion, qu'en camp dera publicitat an de seguir era obligacion de respectar era dignitat des hemnes e era proïbicion de generar e difóner contenguts que justifiquen o banalizen era violéncia masclista o inciten a practicar-la, autant se s’exibissen en mejans publics coma en privadi.
Aguestes mesures se hèn extensibles ara publicitat institucionau e dinamica en Catalonha.
Fin finau, eth capítol 7 incorpòre mesures en encastre sociau entà combàter er assetjament sexuau e er assetjament per rason de sèxe en trabalh.
Eth títol III regule toti es drets des hemnes ara prevencion, era atencion, era assisténcia, er emparament, era recuperacion e era reparacion integrau, que devien eth nuclèu centrau des drets des hemnes en situacions de violéncia masclista.
Eth capítol 1 determine eth dret ar emparament efectiu, que lo restaque as còssi de policia autonomica e locau, es quaus an de susvelhar e controtlar eth compliment exacte des mesures acordades pes organs judiciaus.
En encastre sanitari, eth capítol 2 reconeish eth dret ara atencion e ara assisténcia sanitàries especializades per miei deth hilat d’utilizacion publica, e tanben era aplicacion d’un protocòl d’atencion e assisténcia enes diferenti nivèus e servicis, qu'an de contier un protocòl especific entàs hemnes qu'an patit ua agression sexuau.
Eth capítol 3 recuelh es drets d’atencion e de reparacion en diferenti encastres, d’abitatge, d’aucupacion e formacion aucupacionau, d’assisténcia juridica e de prestacions economiques.
Cau destacar es mecanismes previsti entà hèr possible er accès as drets de reparacion establidi en aguest capítol.
Diuèrsi estudis an demostrat que fòrça hemnes que patissen aguesta violéncia non pòden exercir pleament es sòns drets sense passar pera acreditacion penau dera violéncia.
Per aguesta rason, eth tèxte agranís eth ventalh de possibilitats d’identificacion dera violéncia masclista.
En çò que hè as drets de reparacion, eth dret d’accès a un abitatge se concrète en accès prioritari as abitatges de promocion publica.
Ua auta mesura importanta ei eth dret ara aucupacion e ara formacion aucupacionau, e en aguest sens era Lei regule un seguit de mesures, coma er establiment de subvencions entara contractacion d’aguest collectiu de hemnes.
En encastre economic, s’an includit en aguest capítol diuèrses ajudes, pr'amor que se considère que son imprescindibles entàs hemnes damb un desavantatge sociau e economic mès ennautit, per ben que non s’an de concéber coma un element isolat, mès coma un instrument mès entà desvolopar es drets des hemnes.
Es prestacions economiques an d’èster sufisentes entà restablir ua vida digna des hemnes e an d'auer era durada de besonh entà favorir-ne era recuperacion e era insercion en mon laborau e restituïr-les eth lòc que les pertòque ena societat.
Es procèssi de recuperacion –qu'includissen es hilhes e es hilhs des hemnes– son longui e laboriosi.
Era recuperacion va ath delà dera separacion der agressor, dera insercion laborau e dera restitucion dera autoestima.
Era recuperacion ei eth procès personau e sociau que hè ua hemna, includit era reparacion, que se produsís per miei deth restabliment des encastres damatjats pera situacion viscuda, en toti es airaus, entà restablir totes es capacitats e es potencialitats qu'aguesta violéncia li a sostret.
Era Lei tanben recuelh eth dret a accedir ara assisténcia juridica, a percéber era renda minima d’insercion e es ajudes escolares en tot tier en compde exclusivament es ingrèssi e es rendes individuaus de cada hemna, damb es limits establidi pera legislacion aplicabla.
Un aute aspècte important d’aguesta lei ei era constitucion d’un hons de garantia de pensions e prestacions entà corbir er impagament de pensions alimentàries e compensatòries, introdusit per article 44 dera Lei 18/2003, deth 4 de junhsèga, de supòrt as familhes.
Aguest hons, qu'a d’operar damb caractèr d’auança, s’a d’activar quan i age era constatacion judiciau d’incompliment deth déuer de satisfèr es pensions, çò que compòrte ua situacion de precarietat economica.
Cau destacar eth capítol 4 d’aguest títol III, qu'obligue ath Govèrn dera Generalitat a desvolopar modèls d’intervencion integrau en tot eth territòri de Catalonha, per miei d’un hilat de servicis de qualitat en toti es encastres, que sigue capable de dar responses adequades, agiles, propères e coordinades as besonhs des hemnes que son en situacions de violéncia masclista.
Aguest capítol, donques, regule eth Hilat d’Atencion e Recuperacion Integrau entàs hemnes en situacions de violéncia masclista, e establís es recorsi e es servicis que l’an d’integrar e es persones as quaus se destinen, en foncion dera especificitat dera violéncia masclista.
Toti es recorsi e es servicis publics recuelhudi en article 54.2 an caractèr gratuït.
Fin finau, se concrète era creacion e era gestion des servicis deth Hilat en foncion des respectives competéncies des administracions publiques de Catalonha.
Eth capítol 5 recuelh es accions des poders publics en situacions especifiques.
D’aguesta manèra era Lei preten eliminar es barrères que dificulten er accès as servicis e es prestacions as hemnes que se tròben en aguestes situacions.
Se soslinhen, donques, mesures especifiques entàs hemnes en diuèrses situacions o encastres: immigracion, prostitucion, mon rurau, vielhesa, transsexualitat, discapacitacion, virus d’immunodeficiéncia umana, ètnia gitana e centres d’execucion penau.
Ua mencion especifica merite era obligacion deth Govèrn dera Generalitat de promòir era mediacion comunitària enes familhes quan i age risc de mutilacions genitaus.
En aguest supòsit a de compdar damb mecanismes sanitaris d’intervencion quirurgica entà poder afrontar era demana des hemnes que volguen revertir es efèctes dera mutilacion practicada, e tanben mecanismes de supòrt psicologic, familhau e comunitari.
Eth títol IV, sus era rubrica «Des competéncies, era organizacion e era intervencion integrau contra era violéncia masclista», delimite en capítol 1 es disposicions generaus sus eth regim competenciau e era coordinacion e era collaboracion interadministratives, e en capítol 2 concrète es competéncies dera administracion autonomica e era administracion locau.
Ath madeish temps, era Lei determine qu'er Institut Catalan des Hemnes, ath delà de complir totes es foncions qu'a atribuïdes pera legislacion en vigor, ei er instrument vertebrador entà afrontar era violéncia masclista.
Aguest institut a de liderar, donques, es politiques deth Govèrn contra era violéncia masclista; les a de dessenhar e les a d’impulsar damb era rèsta de departaments implicadi e, en sintèsi, a de velhar pera adequacion des plans e es programes que s'amien a tèrme, en tot coordinar e en tot garantir eth trabalh transversau en toti es encastres.
En aguest sens, se cree eth Centre d’Estudis, Recèrca e Capacitacion sus Violéncia Masclista, coma un organ depenent der Institut Catalan des Hemnes, que se configure coma un instrument permanent d’estudis e de recèrca sus era violéncia masclista e de formacion e capacitacion de professionaus.
Se cree tanben era Comission Nacionau entà ua Intervencion Coordinada contra era Violéncia Masclista, coma un organ especific de coordinacion institucionau, d’impuls, de seguiment, de contraròtle e d’avaloracion des actuacions en abordatge dera violéncia masclista.
En consonància damb er article 41.3 der Estatut d’autonomia de Catalonha, qu'establís, coma principi rector dera activitat des poders publics de Catalonha, eth besonh de garantir que s’afronten de manèra integrau totes es formes de violéncia contra es hemnes, eth capítol 3 dera Lei establís qu'er Institut Catalan des Hemnes elabòre es programes d’intervencion integrau contra era violéncia masclista coma instruments de planificacion que recuelhen eth conjunt d’objectius e mesures qu'eth Govèrn a d’implantar ena eradicacion d’aguesta violéncia e que s’an d’includir en marc generau des politiques de hemnes.
Era violéncia masclista ei prigondament arraïtzada enes estructures sociaus, per aguest motiu cau partir dera consideracion deth caractèr estructurau e dera natura multidimensionau d’aguesta violéncia.
Aguesti programes an d’èster aprovadi peth Govèrn damb ua vigéncia de quate ans.
Es administracions locaus e es entitats de hemnes an de participar ena elaboracion, eth seguiment e era avaloracion des programes.
En aguest sens, es protocòls entà ua intervencion coordinada contra era violéncia masclista vien mecanismes de supòrt e coordinacion des institucions e des diuèrsi agents implicadi en aguesta matèria.
Fin finau, se recuelhen es especificitats en çò que hè ara participacion e eth foment des entitats locaus e es conselhs e es associacions de hemnes.
Es disposicions addicionaus recuelhen es diuèrses modificacions de precèptes de leis en vigor de besonh entà acomodar-les as exigéncies e as disposicions dera presenta lei, e tanben era revision des curriculums educatius en marc dera accion coeducadora, establida pera Lei.
Amassa damb aguestes modificacions der ordenament, s’includissen tanben regulacions especifiques relatives ara responsabilitat dera Administracion dera Generalitat de garantir es recorsi de besonh entà dar eth compliment adaptat ara organizacion e ara provision des accions e des servicis qu'establís aguesta lei, e dotar un hons economic especific annau en favor des entitats locaus.
Es disposicions transitòries establissen que s’a d’avalorar er impacte sociau dera Lei, e tanben era potestat deth Govèrn dera Generalitat d’actualizar es servicis deth Hilat.
Es disposicions finaus abiliten entath desvolopament reglamentari des precèptes dera Lei e establissen qu'eth Govèrn a de desvolopar e regular eth Hons de garantia de pensions e prestacions entà corbir er impagament de pensions alimentàries e compensatòries, e qu'a d’efectuar es previsions pressupostàries de besonh entà atier es prestacions economiques e es prestacions de servicis reconeishudi, e, fin finau, era entrada en vigor dera Lei.
Títol I. Disposicions generaus Article 1.
Objècte dera Lei 1.
Aguesta lei a per objècte era eradicacion dera violéncia masclista e era remocion des estructures sociaus e des estereotips culturaus que la perpètuen, damb era fin que se reconeishe e se garantisque pleament eth dret inalienable de totes es hemnes a desvolopar era pròpria vida sense cap des formes e des encastres qu'aguesta violéncia se pòt manifestar.
Aguesta lei establís mesures integraus en çò que hè ara prevencion e era deteccion dera violéncia masclista e de sensibilizacion en çò que hè ad aguesta violéncia, damb era fin d’eradicar dera societat, e tanben reconeish es drets des hemnes que la patissen ara atencion, era assisténcia, er emparament, era recuperacion e era reparacion integrau.
Article 2.
Garantia des drets des hemnes 1.
Totes es hemnes que se tròben en situacions de violéncia masclista, e tanben es sòns hilhs e hilhes depenentes, que visquen o trabalhen en Catalonha e damb independéncia deth vesiatge civiu, era nacionalitat o era situacion administrativa e personau, an garantidi es drets qu'aguesta lei les reconeish, sense prejudici de çò qu’establís era legislacion en matèria d’estrangeria e dera exigéncia de determinadi requisits entàs diferentes prestacions e servicis.
Es referéncies as hemnes includides en aguesta lei se compren qu'includissen tanben es mainades e es adolescents, exceptat que s’indique ua auta causa.
Article 3.
Definicions As efèctes d'aguesta lei, se compren per: a) Violéncia masclista: era violéncia que s’exercís contra es hemnes coma manifestacion dera discriminacion e dera situacion de desigualtat en marc d’un sistèma de relacions de poder des òmes sobre es hemnes e que, produsida per mejans fisics, economics o psicologics, includides es menaces, es intimidacions e es coaccions, age coma resultat un damatge o un patiment fisic, sexuau o psicologic, autant se se produsís en encastre public coma en privat.
Article 4.
Formes de violéncia masclista 1.
As efèctes d’aguesta lei, era violéncia masclista se pòt exercir de bèra ua des formes següentes: a) Violéncia fisica: compren quinsevolh acte o omission de fòrça contra eth còs d’ua hemna, damb eth resultat o eth risc de produsir-li ua lesion fisica o un damatge.
Era violéncia masclista se pòt exercir d’ua manèra puntuau o d’ua manèra reiterada.
Article 5.
Encastres de violéncia masclista Era violéncia masclista se pòt manifestar en bèri uns des encastres següents: Prumèr.
Violéncia en encastre dera parelha: consistís ena violéncia fisica, psicologica, sexuau o economica exercida contra ua hemna e perpetrada per òme que n’ei o n’a estat eth sòn consòrt o pera persona qu’a o a agut relacions similares d’afectivitat.
Dusau.
Violéncia en encastre familhau: consistís ena violéncia fisica, sexuau, psicologica o economica exercida contra es hemnes e es menors d’edat en sen dera familha e perpetrada per membres dera madeisha familha, en marc des relacions afectives e des ligams der entorn familhau.
Non s’i includís era violéncia exercida en encastre dera parelha, definida en apartat prumèr.
Tresau.
Violéncia en encastre laborau: consistís ena violéncia fisica, sexuau o psicologica que se pòt produsir en centre de trabalh e pendent era jornada laborau, o dehòra deth centre de trabalh e der orari laborau s'a relacion damb eth trabalh, e que pòt adoptar dues tipologies: a) Assetjament per rason de sèxe: lo constituís un comportament non desirat restacat damb eth sèxe d’ua persona en moment der accès ath trabalh remunerat, era promocion en lòc de trabalh, era aucupacion o era formacion, qu'age coma intencion o produsisque er efècte d’atemptar contra era dignitat des hemnes e de crear-les un entorn intimidatòri, ostil, degradant, umiliant o ofensiu.
Quatau.
Violéncia en encastre sociau o comunitari: compren es manifestacions següentes: a) Agressions sexuaus: consistissen en usatge dera violéncia fisica e sexuau exercida contra es hemnes e es menors d’edat qu'ei determinada per usatge premeditat deth sèxe coma arma entà demostrar poder e abusar-ne.
Cincau.
Quinsevolhes autes formes analògues qu’afècten o siguen susceptibles d’afectar ara dignitat, era integritat o era libertat des hemnes.
Article 6.
Finalitats Es mesures qu'aguesta lei establís an coma finalitats: a) Facilitar era igualtat d’oportunitats entre hemnes e òmes, e era autonomia e era libertat des hemnes.
Article 7.
Principis orientadors enes intervencions des poders publics Es poders publics de Catalonha, entà arténher es fins establidi per article 6, an de seguir es critèris d’accion següenti: a) Eth compromís damb era efectivitat deth dret de non-discriminacion des hemnes.
Títol II.
Dera prevencion, era deteccion e era eradicacion dera violéncia masclista Capítol 1.
Recèrca en violéncia masclista Article 8.
Foment, dimension e difusion dera recèrca 1.
Eth Govèrn a de méter es mejans de besonh entà assegurar que s'amie a tèrme recèrca en encastre universitari e especializat en toti es tèmes restacadi damb era violéncia masclista, damb er objectiu de melhorar era prevencion, era atencion e era efectivitat dera recuperacion en situacions de violéncia masclista e artenher-ne era eradicacion.
Era recèrca a d’includir totes es manifestacions dera violéncia masclista, e tanben er impacte diferent qu'a aguesta violéncia en collectius especifics de hemnes e enes mainades e es mainatges qu'indirèctament o dirèctament la patissen.
Atau madeish, era recèrca a de desvolopar programes innovadors qu'agen coma objectiu definir, assajar e avalorar estratègies proactives e preventives en çò que hè as perpetradors de violéncia masclista.
Era promocion dera recèrca a d’èster liderada transversaument per Institut Catalan des Hemnes, qu'a d’establir es acòrds de collaboracion de besonh en encastre universitari e especializat entà amiar-la a tèrme.
Era difusion dera coneishença sus era violéncia masclista s’a d'amiar a tèrme en toti es encastres sociaus e, sustot, entre es persones professionaus que trabalhen damb es hemnes en situacions de violéncia, e per toti es mejans que son ara man.
Capítol 2.
Sensibilizacion sociau e informacion entà previer e eliminar era violéncia masclista Article 9.
Actuacions d’informacion e de sensibilizacion sociau 1.
Es administracions publiques de Catalonha an d’impulsar e desvolopar periodicament actuacions informatives e estratègies de sensibilizacion sociau destinades a previer e eliminar era violéncia masclista.
Es accions d’informacion an per objècte hèr a conéisher: a) Es drets des hemnes que patissen situacions de violéncia masclista o que se tròben en risc de patir-ne, tipificades per aguesta lei e tota era legislacion aplicabla, e tanben es mejans d’identificacion d’aguestes situacions.
Entà dessenhar e distribuïr era informacion a qué hè referéncia aguest article s’an d’atier es particularitats territoriaus, culturaus, religioses, economiques, sexuaus e personaus dera poblacion.
Es accions d’informacion e de sensibilizacion sociau contra era violéncia masclista s’an de amiar a tèrme de manèra que se garantisque er accès universau ad aguestes accions, en tot tier en compde es situacions personaus e sociaus que poguen dificultar-ne er accès.
Aguestes accions s’an d’aufrir en format accessibla e comprensibla e s’a de garantir er usatge des modalitats e es opcions de comunicacion que siguen de besonh.
Es accions de sensibilizacion an coma objectiu modificar es mites, es modèls, es prejudicis e es conductes en çò que hè as hemnes e ara violéncia masclista, e an de recuélher es elements següents: a) Presentar eth fenomèn coma multidimensionau.
Capítol 3.
Deteccion dera violéncia masclista Article 10.
Actuacions des administracions publiques 1.
Es administracions publiques de Catalonha an de desvolopar es accions de besonh entà detectar e identificar situacions de risc o d’existéncia de violéncia masclista.
Es administracions publiques de Catalonha an d’establir linhes de supòrt destinades ara organizacion e ara execucion des activitats de prevencion qu'establís aguesta lei.
Article 11.
Obligacion d’intervencion e de comunicacion 1.
Totes es persones professionaus, sustots es professionaus dera salut, des servicis sociaus e der ensenhament, an d’intervier obligatòriament quan agen coneishença d’ua situacion de risc o d’ua evidéncia fondamentada de violéncia masclista, d’acòrd damb es protocòls especifics e en coordinacion damb es servicis deth Hilat d’Atencion e Recuperacion Integrau.
Es contractes qu'es administracions publiques de Catalonha soscriuen damb persones o entitats privades que prèsten servicis enes encastres professionaus a qué hè referéncia er article 1 an de recuélher exprèssament es obligacions d’intervencion.
Es obligacions a qué hèn referéncia es apartats 1 e 2 se comprenen sense prejudici deth déuer de comunicacion des hèts as còssi e fòrces de seguretat o ath Ministèri Fiscau.
Capítol 4.
Encastre educatiu Article 12.
Coeducacion 1.
Era coeducacion, as efèctes d’aguesta lei, ei era accion educadora qu'avalore indistintament era experiéncia, es aptituds e era aportacion sociau e culturau des hemnes e es òmes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes e androcentrics, ne actituds discriminatòries, tà pr’amor d’arténher er objectiu de bastir ua societat sense subordinacions culturaus e sociaus entre hemnes e òmes.
Es principis dera coeducacion son un element fondamentau ena prevencion dera violéncia masclista.
Es valors dera coeducacion e es principis dera escòla inclusiva, entà arténher er objectiu a qué hè referéncia er article 1, an d'auer un caractèr permanent e transversau ena accion de govèrn deth departament competent en matèria educativa.
Article 13.
Curriculums educatius Es contenguts des curriculums educatius an d’aplicar eth principi de coeducacion en toti es nivèus der ensenhament, enes tèrmes que s’establisquen per reglament.
Article 14.
Supervision des libres de tèxte e d’aute materiau educatiu Eth departament dera Administracion dera Generalitat competent en matèria educativa a de supervisar es libres de tèxte e d'auti materiaus des curriculums educatius, coma part deth procès ordinari d’inspeccion qu'exercís era administracion educativa sus toti es elements qu'intègren eth procès d’ensenhament e aprendissatge, entà garantir contenguts d’acòrd damb eth principi dera coeducacion.
Article 15.
Formacion e capacitacion deth professorat 1.
Eth Govèrn a de facilitar era formacion e era capacitacion especifica e permanenta des persones professionaus dera educacion en matèria de violéncia masclista e de desvolopament des drets des hemnes.
Eth departament competent en matèria educativa a d’includir enes plans de formacion iniciaus e permanents deth professorat ua formacion especifica en matèria de coeducacion.
Atau madeish, a de facilitar es instruments metodologics d’actuacion deuant de situacions concrètes de violéncia masclista.
Article 16.
Analisi e interpretacion dera cultura dera violéncia Eth Govèrn a de fomentar qu'es persones professionaus dera educacion agen ua formacion especifica en matèria d’analisi e interpretacion des construccions culturaus que naturalisen er usatge dera violéncia e, concrètament, dera violéncia masclista.
Article 17.
Encastre der ensenhament universitari Es administracions competentes en matèria d’universitats an d’assegurar que, en marc des curriculums des disciplines restacades damb es encastres d’aguesta lei pertanhents as estudis universitaris de grad, mastèr e doctorat, s’incorpòren contenguts formatius entà dar compliment ar objectiu e es fins d’aguesta lei.
Capítol 5.
Formacion e capacitacion de professionaus Article 18.
Programes de formacion especifica sus era violéncia masclista Es administracions publiques de Catalonha, en collaboracion damb entitats e persones professionaus expèrtes en aguesta matèria e, se cau, tanben damb eth mon universitari, an de dessenhar programes de formacion especifica en matèria de violéncia masclista.
Aguesta formacion especifica a de diferenciar dus nivèus: a) Eth nivèu de formacion basica, dirigit a totes es persones professionaus qu'intervien indirèctament en procèssi de violéncia.
Aguest nivèu a de definir e determinar tractaments especifics entàs diferenti collectius de hemnes e entàs diuèrsi tipes de violéncia.
Article 19.
Formacion de professionaus 1.
Eth Govèrn a de garantir era formacion capacitadora de totes es persones professionaus que trabalhen ena prevencion, era deteccion, era atencion, era assisténcia, era recuperacion e era reparacion en situacions de violéncia masclista.
Eth Govèrn a de promòir era formacion especifica de capacitacion deth personau inspector de trabalh e deth personau judiciau e non judiciau ath servici dera Administracion de justícia e dera Fiscalia en Catalonha qu'intervenguen enes procèssi judiciaus restacadi damb era violéncia masclista.
Es collègis professionaus, es organizacions sindicaus e empresariaus e es administracions publiques competentes an d’assegurar qu'era formacion e era capacitacion especifica a qué hè referéncia aguest article s’incorpòren enes programes de formacion corresponenta.
Era formacion a d’includir programes de supòrt e suenh des persones professionaus implicades en tractament dera violéncia masclista entà previer e evitar es procèssi d’agotament e desgast professionau.
Enes corsi de formacion a qué se referís aguest article s’a d’introdusir era diuersitat femenina, en especiau era especificitat des collectius de hemnes a qué hè referéncia eth capítol 5 deth títol III.
Capítol 6.
DE COMUNICACION Article 20.
Atribucions deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha Eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha, coma autoritat reguladora, a de garantir eth compliment des obligacions des prestadors des servicis de comunicacion audiovisuau relatives a assegurar un tractament des hemnes de conformitat damb es principis e es valors establidi per aguesta lei.
Article 21.
Protocòls des mieis de comunicacion 1.
Eth Conselh der Audiovisuau de Catalonha a de promòir acòrds e convènis d’autoregulacion o coregulacion en toti es mieis de comunicacion sociau, es quaus an d’incorporar critèris orientadors en çò que hè ara accion des programes deuant era violéncia masclista e era representacion des hemnes.
Es normes d’autoregulacion a qué hè referéncia er article 1 an d'auer caractèr de còdis etics e actuar coma guides de conducta entàs mieis de comunicacion e coma pauta de contraròtle a posteriori.
Article 22.
Contenguts e publicitat en çò que hè ara violéncia masclista 1.
Enes mieis de comunicacion sociau que siguen laguens der encastre competenciau dera Generalitat demoren proïbides: a) Era elaboracion e era difusion de contenguts e d’anoncis publicitaris que, mejançant eth tractament o era metuda en scèna d’aguesti, inciten ara violéncia masclista o la justifiquen o la banalizen, o que veïculen tacitament o implicitament messatges sexistes e misogins.
Era publicitat institucionau e era publicitat dinamica en Catalonha an de respectar es disposicions establides sus publicitat e an de velhar sustot peth respècte as principis especificadi per article 1, sense prejudici des competéncies deth Conselh der Audiovisuau de Catalonha en aguesta matèria.
Article 23.
Tractament dera informacion En quadre der exercici des drets de libertat d’expression e d’informacion, es mieis de comunicacion sociau gestionadi o finançadi pes administracions publiques de Catalonha an de tractar era informacion qu'aufrissen d’acòrd damb es critèris següents: a) Hèr un usatge non sexista ne androcentric deth lenguatge e fomentar ua preséncia equilibrada e ua imatge plurau des dus sèxes, ath marge des canons de beresa e d’estereotips sexistes.
Difóner imatges masculines aluenhades des estereotips masclistes.
Article 24.
Obligacions de servici public Era Corporacion Catalana de Mieis Audiovisuaus e es operadors locaus an d’includir, entre es obligacions de servici public, era obligacion de promòir era sensibilizacion dera societat catalana en çò que hè ath respècte e ara reconeishença des sabers e es aportacions des hemnes, e contra quinsevolha forma de violéncia masclista.
Article 25.
Autorizacions entara prestacion de servicis de comunicacion audiovisuau Es plecs de clausules administratives entà adjudicar títols abilitants entara prestacion de servicis de comunicacion audiovisuau de ràdio e television, que, segons era normativa corresponenta, s’autregen per concors public, an d’includir era avaloracion d’un còdi deontologic sus eth tractament adequat dera violéncia masclista coma un des critèris d’adjudicacion.
Article 26.
Ajudes e subvencions 1.
Es bases des convocatòries d’ajudes e subvencions qu'agen coma beneficiaris mieis de comunicacion an d’includir eth sòn compromís de fomentar es drets des hemnes e evitar era discriminacion des hemnes.
Er incompliment deth compromís establit per article 1 constituís ua causa de revision e, se cau, de revocacion dera ajuda o era subvencion.
Capítol 7.
Assetjament sexuau e assetjament per rason de sèxe en encastre laborau e sociau Article 27.
Actuacions de sensibilizacion e formacion Eth Govèrn, per miei des instruments legaus ja existents, a de promòir e amiar a tèrme actuacions de sensibilizacion e formacion destinades as trabalhadors e trabalhadores, as persones representantes des trabalhadors e trabalhadores, as sindicats, as empreses e as associacions empresariaus, destinades a difóner eth dret de totes es trabalhadores a èster tractades damb dignitat e a non tolerar er assetjament sexuau ne er assetjament per rason de sèxe, e a impulsar ua actitud solidària e d’ajuda envèrs as hemnes e de refús der assetjament.
Article 28.
Negociacions e acòrds collectius 1.
Eth Govèrn a d’impulsar, damb er acòrd des agents sociaus, qu'es empreses qu'agen era sedença sociau en Catalonha, o que i exercisquen activitats, establisquen mesures concrètes e procediments d’actuacion damb era fin de previer, apraiar e sancionar es cassi d’assetjament sexuau e d’assetjament per rason de sèxe.
Eth Govèrn a de promòir eth dialòg sociau ena luta contra er assetjament sexuau e er assetjament per rason de sèxe per miei deth seguiment des practiques desvolopades en lòc de trabalh, es convènis collectius, es còdis de conducta, era investigacion, er escambi d’experiéncies e bones practiques o quinsevolh aute instrument.
Article 29.
Subvencions a empreses 1.
Es bases reguladores des subvencions qu'agen coma beneficiàries empreses damb ua plantilha parièra o superiora a vint-e-cinc persones an d’includir era obligacion, damb er acòrd des agents sociaus, d’indicar es mieis qu'utilizen entà previer e detectar cassi d’assetjament sexuau e d’assetjament per rason de sèxe, e intervier-i, enes sòns centres de trabalh.
Era manca d’utilizacion o era utilizacion indeguda des mieis a qué hè referéncia er article 1 constituïssen ua causa de non concession o, se cau, de revocacion dera subvencion.
Títol III.
Des drets des hemnes en situacions de violéncia masclista ara prevencion, era atencion, era assisténcia, er emparament, era recuperacion e era reparacion integrau Capítol 1.
Dret ar emparament efectiu Article 30.
Contengut deth dret ar emparament efectiu 1.
Es hemnes que se tròben en risc o en situacion de violéncia masclista an dret a recéber de forma immediata des administracions publiques de Catalonha un emparament integrau, reau e efectiu.
Es garanties d'emparament s’an d’assegurar autant per mieis tecnologics coma per servicis policèrs, e tanben per quinsevolh aute miei qu'assegure er emparament des hemnes.
Es objectius des dispositius d'emparament destinadi as hemnes en risc o en situacion de violéncia masclista son: a) Facilitar era localizacion e era comunicacion permanenta.
Article 31.
Fòrces e còssi de seguretat 1.
Era Policia dera Generalitat - Mòssos d’Esquadra a de susvelhar e controtlar eth compliment exacte des mesures acordades pes organs judiciaus.
En marc de cooperacion establida damb es fòrces e còssi de seguretat, es policies locaus de Catalonha an de collaborar entà assegurar eth compliment des mesures acordades pes organs judiciaus.
Es administracions publiques de Catalonha an de garantir qu'es còssi policèrs autonomic e locau prèsten era atencion especifica en emparament as hemnes que patissen bèra ua des formes de violéncia qu'aguesta lei recuelh.
Es administracions publiques de Catalonha an de garantir qu'es còssi policèrs dispòsen dera adequada formacion basica en matèria de violéncia masclista e dera formacion e era capacitacion especifiques e permanentes en matèria de prevencion, assisténcia e emparament des hemnes que patissen violéncies.
Capítol 2.
Dret ara atencion e ara assisténcia sanitàries especifiques Article 32.
Contengut deth dret ara atencion e ara assisténcia sanitàries especifiques 1.
Es hemnes que patissen quinsevolha forma de violéncia masclista an dret a ua atencion e ua assisténcia sanitàries especializades.
Eth Govèrn, per miei deth Hilat Espitalari d’Utilizacion Publica, garantís era aplicacion d’un protocòl d’atencion e assisténcia en totes es manifestacions dera violéncia masclista, enes diferenti nivèus e servicis.
Aguest protocòl a de contier-ne un d’especific entàs hemnes qu'an patit ua agression sexuau.
Eth Govèrn a de garantir qu'eth personau professionau sanitari age era formacion especifica adequada entà desvolopar eth prètzhèt a qué hè referéncia aguest article.
Ad aguesti efèctes, correspon ar Institut d’Estudis dera Salut, depenent deth departament competent en matèria de salut, prestar aguesta formacion especifica exigida.
En totes es mesures establides per aguest article s’a de tier en compde era diuersitat femenina, sustot era especificitat des collectius de hemnes a qué hè referéncia eth capítol 5 deth títol III.
Eth Govèrn a de promòir era adopcion, pes servicis de salut concertadi e privadi, d’un protocòl d’atencion e assisténcia en çò que hè a totes es manifestacions de violéncia masclista.
Capítol 3.
Dret d’atencion e de reparacion Article 33.
Identificacion des situacions de violéncia masclista 1.
As efèctes der accès as drets de reparacion establidi en aguest capítol, constituïssen mejans de pròva qualificadi entara identificacion des situacions de violéncia masclista: a) Era senténcia de quinsevolh orde jurisdiccionau, maugrat qu'encara non sigue fèrma, que declare qu'era hemna a patit bèra ua des formes d’aguesta violéncia.
En abséncia de bèth un des mieis establidi per article 1, son mieis especifics d’identificacion des situacions de violéncia masclista, cada viatge qu'exprimisquen era existéncia d’indicis qu'ua hemna l’a patida o ei en risc versemblant de patir-la: a) Quinsevolha mesura cautelara judiciau d'emparament, seguretat o d’assegurament en vigor.
Se reconeish aguesta capacitat as servicis sociaus d’atencion primària, as servicis d’acuelh e recuperacion, as servicis d’intervencion especializada e as unitats especializades laguens des fòrces e còssi de seguretat.
Es disposicions que regulen era reconeishença des drets e er accès as prestacions a qué hè referéncia aguesta lei establissen en cada cas, se cau, es formes d’identificacion dera violéncia masclista.
Seccion prumèra.
Drets en encastre der accès a un abitatge Article 34.
Concession d’ajudes entar accès a un abitatge 1.
Eth Govèrn a de promòir mesures entà facilitar er accès a un abitatge as hemnes que patissen quinsevolha forma de violéncia masclista en encastre dera parelha, er encastre familiar o er encastre sociau o comunitari, includidi eth trafic e era explotacion sexuau, e siguen en situacion de precarietat economica a causa des violéncies o quan er accès a un abitatge sigue de besonh entà recuperar-se.
Es situacions de violéncia que dan lòc ara reconeishença d’aguest dret s’identifiquen per quinsevolh des mieis establidi per article 33.
Article 35.
Accès prioritari as abitatges de promocion publica 1.
Enes resèrves obligatòries des promocions publiques d’abitatge eth Govèrn a de velhar entà garantir er accès ar abitatge de totes es hemnes que se tròben en situacion de violéncia masclista, o que ne supèren ua, en encastre dera parelha, er encastre familiar o er encastre sociau o comunitari, includidi eth trafic e era explotacion sexuau, e se tròben en situacion de precarietat economica pr’amor d’aguesta violéncia o quan er accès a un abitatge sigue de besonh entà recuperar-se.
Es resèrves s’an de hèr en tot tier en compde eth nombre de hemnes que se tròben enes situacions descrites per apartat 1 e es hemnes que se tròben en situacion de discapacitacion, qu'an d’èster considerades un collectiu preferent en accès as abitatges reservadi pera legislacion as persones damb discapacitacion.
Es situacions de violéncia que dan lòc ara reconeishença d’aguest dret s’identifiquen per quinsevolh des mieis establidi per article 33,1.
Article 36.
Residéncies publiques 1.
Es hemnes mès granes de seishanta cinc ans e es hemnes damb discapacitacion que patissen violéncia masclista e que se tròben en situacion de precarietat economica an d’èster considerades un collectiu preferent as efèctes d'auer accès as places de residéncies publiques, cada viatge qu'aguesta sigue era opcion escuelhuda pes hemnes beneficiàries.
Er accès as residéncies publiques des hemnes a qué hè referéncia er article 1 a caractèr d’urgéncia sociau.
Es situacions de violéncia que dan lòc ara reconeishença deth dret establit per aguest article s’identifiquen per quinsevolhe des mieis establidi per article 33.1.
Article 37.
Ajudes ara adaptacion foncionau deth larèr Ena obtencion d’ajudes publiques destinades ara adaptacion foncionau deth larèr es administracions an de dar preferéncia as hemnes damb discapacitacion que patisquen violéncia masclista.
Seccion dusau.
Dret ara aucupacion e ara formacion aucupacionau Article 38.
Dret ara aucupacion e ara formacion aucupacionau 1.
Eth Govèrn a de garantir, damb era acreditacion prealabla des requisits establidi pera norma de desvolopament corresponenta, era formacion aucupacionau as hemnes que se tròben en quinsevolha forma de violéncia masclista en encastre dera parelha, er encastre familiar, er encastre laborau o er encastre sociau o comunitari, includidi eth trafic e era explotacion sexuau, e a d’estudiar particularament es cassi de violéncia en encastre laborau.
Eth Govèrn a d’adoptar es mesures de besonh entà facilitar era aucupacion des hemnes victimes de violéncia masclista, quan calgue entà que poguen recuperar-se economicament.
Era administracion publica competenta, as efèctes de çò qu'establís aguest article, a de: a) Dar informacion, orientacion e supòrt as hemnes que patissen violéncia masclista, includida era informacion e eth supòrt que se deriven des drets que les reconeish era legislacion en vigor, e tanben detectar es situacions de violéncia masclista, en quadre des servicis que prèsten es burèus de trabalh dera Generalitat e es protocòls d’actuacion e coordinacion.
Article 39.
Programes de formacion 1.
Toti es programes de formacion aucupacionau e insercion laborau que desvolope eth Govèrn an d’includir damb caractèr prioritari es hemnes que patissen o an patit violéncia masclista.
Es programes de formacion des administracions publiques de Catalonha an d’establir projèctes especifics qu'includisquen er accès as tecnologies dera informacion e era comunicacion e es matèries de besonh entara aucupacion des hemnes que patissen o an patit violéncies, en tot atier era diuersitat de situacions e besonhs.
Article 40.
Obligacion de confidencialitat Er empresariat, era representacion sindicau, es organismes competents en matèria d’aucupacion e es entitats formadores son obligades a mantier era confidencialitat sus es circonstàncies personaus des hemnes qu'an patit o patissen violéncia masclista.
Seccion tresau.
Dret ara atencion e ara assisténcia juridiques Article 41.
Dret ara atencion juridica 1.
Totes es hemnes, sustot es que patissen quinsevolha des formes de violéncia masclista especificada per aguesta lei, an dret a recéber tota era informacion juridica restacada damb era situacion d’aguest tipe de violéncia.
Eth Servici d’Atencion Telefonica Especializada a de garantir, en tot cas, era atencion juridica permanenta, en cassi de violéncia masclista.
Es servicis d’orientacion juridica que s’aufrissen ara ciutadania an de garantir, en tot cas, era atencion juridica permanenta en cassi de violéncia masclista.
Es persones professionaus que prèsten eth Servici d’Atencion Telefonica Especializada e es servicis d’orientacion juridica an de hèr corsi de formacion especifica en aguesta matèria coma requisit entà accedir ad aguesti servicis o acreditar experiéncia professionau en tractament d’aguesti ahèrs.
Eth Centre d’Estudis Juridics e Formacion Especializada deth departament competent en matèria de justícia ei er organisme de referéncia que s’encuede d’efectuar era formacion especifica des persones professionaus der encastre juridic, entà hèr efectiu eth dret d’atencion juridica as hemnes que se tròben en situacion de violéncia masclista.
En aguest encastre de formacion, el nomentat Centre a d’actuar en coordinacion damb eth Centre d’Estudis, Recèrca e Capacitacion sus Violéncia Masclista, creat per aguesta lei, e damb es collègis professionaus.
Article 42.
Dret ara assisténcia juridica 1.
Es hemnes que patissen o an patit quinsevolha des formes de violéncia que recuelh aguesta lei an dret ara assisténcia juridica gratuïta ena forma establida pera legislacion en vigor.
Enes cassi de violéncia en encastre dera parelha e en encastre familiar, entara reconeishença deth dret d’assisténcia juridica gratuïta s’an de tier en compde unicament es recorsi e es ingrèssi economics personaus des hemnes victimes de violéncia masclista damb es limits establidi pera legislacion aplicabla.
Article 43.
Servicis de guardia permanenta e torns d'ofici especializadi 1.
Eth departament dera Administracion dera Generalitat competent en matèria de justícia a de disposar eth sistèma de prestacion des servicis d’assisténcia juridica as hemnes qu'an patit violéncia masclista entà qu’aguesta assisténcia compde damb servicis de guàrdia permanenta a tot eth territòri de Catalonha.
Era Administracion dera Generalitat a de garantir que tota hemna que sigue victima de violéncia masclista sigue assistida per ua avocada o avocat e, se cau, procuradora o procurador, e qu'es persones professionaus agen recebut era formacion especializada en aguesta matèria.
Article 44.
Es drets de menors d’edat Es mainades e es mainatges prejudiciadi pera mòrt dera mair coma conseqüéncia de violéncia masclista, o prejudiciadi per d’autes circonstàncies qu'impedisquen ara mair exercir es potestats que li son pròpries en çò que hè as madeishi menors, an dret ara atencion juridica enes tèrmes establidi per aguesta lei.
Seccion quatau.
Personacion dera Administracion dera Generalitat en procèssi penaus Article 45.
Cassi entara personacion 1.
Era Administracion dera Generalitat se pòt personar enes procediments penaus per violéncia masclista, enes cassi de mòrt o de lesions grèus de hemnes, ena forma e es condicions establides pera legislacion processau.
S'era personacion ei exercida per ua auta administracion publica, eth Govèrn se pòt personar de manèra potestativa.
Eth Govèrn se pòt personar en d’auti cassi qu'es especificadi per article 1 e que siguen d’ua importància especiau, damb era avaloracion prealabla des hèts per Institut Catalan des Hemnes.
Era personacion dera Administracion dera Generalitat s’a d’exercir damb eth consentiment dera hemna victima o dera sua familha, tostemp qu'açò sigue possible.
CINCAU.
Drets a prestacions economiques Article 46.
Renda minima d’insercion, ajudes economiques e d’autes prestacions 1.
Tà pr’amor de favorir era autonomia des hemnes que siguen en situacions de violéncia masclista e as efèctes deth dret a percéber era renda minima d’insercion, s’an de tier en compde exclusivament es ingrèssi e es rendes individuaus de cada hemna, tostemp que se complisquen es requisits establidi pera Lei 10/1997, deth 3 de junhsèga, dera renda minima d’insercion.
Entara determinacion dera caréncia de rendes entà accedir as autes ajudes economiques establides per aguesta lei, s’an de tier en compde exclusivament es ingrèssi e es rendes individuaus de cada hemna.
En çò que hè as prestacions d’urgéncia sociau, es hemnes que siguen victimes dera violéncia masclista an es drets qu'establís er article 30 dera Lei 13/2006, deth 27 de junhsèga, de prestacions sociaus de caractèr economic.
Eth Govèrn pòt concedir prestacions economiques extraordinàries as hemnes qu'an patit violéncia masclista, identificada per quinsevolh des mieis establidi per article 33.
Aguestes prestacions s’an de destinar a palliar situacions de besonh personau que siguen avalorables e verificables, damb er informe prealable des organismes competents sus era inexisténcia o era insuficiéncia des ajudes ordinàries entà corbir aguesti supòsits.
Article 47.
Indemnizacions 1.
Es hemnes que, coma conseqüéncia des formes de violéncia masclista especificades per aguesta lei patisquen seqüèles, lesions corporaus o damatges ena salut fisica o psiquica de caractèr grèu an dret a percéber deth Govèrn un pagament unic d’ua quantitat economica, enes condicions e damb es requisits que s’establisquen per reglament.
Era quantia a qué hè referéncia er article 1 ei compatibla damb es indemnizacions que s’establisquen en senténcia judiciau o damb d’autes prestacions economiques, publiques o privades que legaument les poguen correspóner.
S'era victima ei menor d’edat, era indemnizacion economica non pòt èster administrada per autor o inductor dera violéncia.
Es hilhs e hilhes de victimes mortaus a conseqüéncia de quinsevolhe des formes de violéncia masclista especificada per aguesta lei, que siguen menors de vint-e-sies ans e que ne depenen economicament en moment dera mòrt dera mair an dret ara percepcion, en un pagament unic, d’ua quantia economica, enes condicions e damb es requisits que s’establisquen de forma reglamentària.
Article 48.
Ajudes escolares 1.
Era administracion educativa a de tier en compde es identificacions de violéncia masclista efectuada ara emparament d’aguesta lei coma factor qualificat entà regular e establir es ajudes destinades as unitats familiares o unitats de convivéncia damb escassi recorsi economics.
As efèctes de determinar es requisits de besonh economic, an de tier en compde unicament es rendes o es ingrèssi personaus de qué dispòse era hemna qu'ac sollicite.
Era administracion educativa a de preveir era escolarizacion immediata des hilhs e hilhes enes supòsits de cambiament de residéncia derivat d’actes de violéncia.
Es situacions de violéncia que dan lòc ara reconeishença d’aguest dret s’identifiquen per quinsevolhe des mieis establidi per article 33.
Article 49.
Hons de garantia de pensions e prestacions 1.
Eth Govèrn a de constituïr un hons de garantia entà corbir er impagament de pensions alimentàries e compensatòries.
Aguest hons s’a d’utilizar se i a constatacion judiciau d’incompliment deth déuer de satisfèr es pensions e aguest incompliment compòrte ua situacion de precarietat economica, enes tèrmes descriti per article 4.1.d e d’acòrd damb es limits e es condicions que se fixen per reglament.
Es prestacions establides per aguest article an caractèr supletòri o, se cau, complementari des que pogue reconéisher er Estat damb cargue ath Hons de garantia de pagament d’aliments, damb es limits e es condicions que se fixen per reglament.
Article 50.
Dret a obtier es prestacions deth Hons de garantia de pensions e prestacions 1.
Es persones qu'an reconeishut judiciaument eth dret a percéber pensions alimentàries e pensions compensatòries an dret a recéber deth Hons de garantia de pensions e prestacions era prestacion economica corresponenta, tostemp que complisquen es critèris e es requisits que se fixen per reglament.
En cas qu'es persones a qué hè referéncia er article 1 siguen menors d’edat o incapacitades, son titulares d’aguest dret es persones que les agen ath sòn cargue.
Entà èster beneficiària deth Hons, era persona titulara dera pension o era que la represente a d’auer corsat era execucion deth corresponent títol judiciau que reconeishe eth dret a recéber era pension establida.
Eth dret des persones beneficiàries deth Hons a percéber era prestacion nèish en moment que s’a interpausat ua demana executiva de pagament e non s’a pogut crubar, en tèrme que s’establisque per reglament, e tostemp qu'era causa deth non- crubament non sigue imputabla ara beneficiària.
Article 51.
Compatibilitat des prestacions Es prestacions derivades deth Hons de garantia de pensions e prestacions son compatibles damb d'autes prestacions que poguen autrejar es administracions publiques de Catalonha, tostemp qu'eth critèri que s’age tengut en compde entà autrejar aguestes autes prestacions non age estat era manca de pagament des pensions alimentàries o compensatòries.
Article 52.
Dret de repeticion 1.
Eth Govèrn se resèrve eth dret de repeticion des pensions pagades peth Hons de garantia de pensions e prestacions contra es persones qu'an incomplit era resolucion judiciau de pagament dera pension.
Es quantitats reclamades pera Generalitat per aguest concèpte an era consideracion d’ingrèssi publics.
Sense prejudici deth dret de repeticion, es persones beneficiàries deth Hons de garantia de pensions e prestacions an era obligacion de contunhar es tramits deth procediment d’execucion deth títol judiciau que reconeish eth dret a percéber era pension d’aliments e era pension compensatòria.
En cas que s’obtengue eth crubament des pensions impagades, era beneficiària deth Hons a era obligacion de retornar es quantitats crubades damb cargue ath Hons.
Capítol 4.
Eth Hilat d’Atencion e Recuperacion Integrau entàs hemnes en situacions de violéncia masclista Article 53.
Modèls d’intervencion e politiques publiques 1.
Eth Govèrn a de desvolopar modèls d’intervencion integrau en tot eth territòri de Catalonha per miei d’un hilat de servicis de qualitat en toti es encastres, que sigue capable de dar responses adequades, agiles, pròplèus e coordinades as besonhs e es procèssi des hemnes que patissen o an partit situacions de violéncia masclista, e tanben as sues hilhes e hilhs quan ne siguen testimònis e victimes.
Es modèls d’intervencion an d’includir coma elements essenciaus era informacion, era atencion primària e era atencion especializada.
Es poders publics de Catalonha an de crear es servicis establidi en aguest capítol segons es recomanacions que, per poblacion, determine era Union Europèa.
Es servicis e es recorsi damb relacion as quaus es organismes internacionaus non agen especificat ràtios s’an d’aplicar per reglament.
Es actuacions des poders publics en matèria des servicis d’atencion e recuperacion integrau entàs hemnes que patissen violéncia masclista an d'auer coma objectius essenciaus, en tot cas: a) Facilitar as hemnes es instruments de besonh entà conéisher es drets que les corresponen e es servicis qu'an ara man.
Article 54.
Definicion e estructura deth Hilat 1.
Eth Hilat d’Atencion e Recuperacion Integrau entàs hemnes que patissen violéncia masclista ei eth conjunt coordinat de recorsi e servicis publics de caractèr gratuït entara atencion, era assisténcia, er emparament, era recuperacion e era reparacion des hemnes qu'an patit o patissen violéncia masclista, en encastre territoriau de Catalonha, que son especificadi en aguesta lei.
Intègren eth Hilat es servicis següents: a) Servici d’Atencion Telefonica Especializada.
Era organizacion des servicis a qué hè referéncia er article 2 a d’èster regulada per reglament peth Govèrn o, se cau, pes municipis, e s’i an d’integrar equipes multidisciplinàries e personau damb formacion especifica.
Article 55.
Servici d’Atencion Telefonica Especializada 1.
Eth Servici d’Atencion Telefonica Especializada ei un servici universau d’orientacion e assessorament immediat que proporcione atencion e informacion integrau sus es recorsi publics e privadi a man de totes es persones as quaus ei aplicabla aguesta lei.
Eth Servici d’Atencion Telefonica Especializada a de foncionar es vint-e- quate ores toti es dies der an, e s’a de coordinar damb es servicis d’emergéncia enes cassi de besonh.
Concrètament, a de garantir era plea coordinacion, damb eficàcia, damb eth Servici de Trucades d’Urgéncia 112 Catalonha, de conformitat damb çò qu'establís er article 3.1.j dera Lei 9/2007, deth 30 de junhsèga, deth Centre d’Atencion e Gestion de Trucades d’Urgéncia 112 Catalonha.
Article 56.
Servicis d’informacion e atencion as hemnes 1.
Es servicis d’informacion e atencion as hemnes son servicis d’informacion, assessorament, prumèra atencion e acompanhament, se cau, en çò que hè ar exercici des drets des hemnes en toti es encastres restacadi damb era sua vida laborau, sociau, personau e familiar.
Es servicis d’informacion e atencion as hemnes, en tot cas, s'an de coordinar damb es servicis d’atencion especializada e an de dinamizar e impulsar era coordinacion e era collaboracion damb toti es agents comunitaris, sustot damb es grops e es organizacions de hemnes.
Es servicis d’informacion e atencion as hemnes se destinen a totes es hemnes, sustot as que patissen situacions de violéncia masclista.
Article 57.
Servicis d’atencion e acuelhuda d’urgéncies 1.
Es servicis d’atencion e acuelhuda d’urgéncies son servicis especializats qu'an de facilitar acuelhuda temporau, de cuerta durada, as hemnes que son o an estat sosmetudes a situacions de violéncia masclista e, s'ei eth cas, as sòns hilhes e hilhs, entà garantir-ne era seguretat personau.
Tanben, an de facilitar recorsi personaus e sociaus que permeten ua resolucion dera situacion de crisi.
Es servicis d’atencion e acuelhuda d’urgéncies an de prestar servici es vint-e-quate ores toti es dies der an.
Era estada en aguesti servicis a d’auer era durada minima indispensabla entà activar recorsi estables, qu'en quinsevolh cas non pòt èster superiora as quinze dies.
Es servicis d’atencion e acuelhuda d’urgéncies se destinen, en tot cas, as hemnes que patissen quinsevolha forma de violéncia masclista en encastre dera parelha, er encastre familiar o er encastre sociau o comunitari ena manifestacion d’agressions sexuaus, de trafic e explotacion sexuau, de mutilacion genitau femenina o risc de patir-la e de matrimòni forçós.
Article 58.
Servicis d’acuelhuda e recuperacion 1.
Es servicis d’acuelhuda e recuperacion son servicis especializadi, residenciaus e temporaus, qu'aufrissen acuelhuda e atencion integrau entà hèr possible eth procès de recuperacion e reparacion as hemnes e as sòns hilhes e hilhs depenenti, que requerissen un espaci d'emparament a causa dera situacion de risc motivat pera violéncia masclista, tot en tot velhar pera sua autonomia.
Es servicis d’acuelhuda e recuperacion se destinen, en tot cas, as hemnes que se tròben en quinsevolha forma de violéncia masclista en encastre dera parelha, er encastre familiar o er encastre sociau o comunitari, en forma de mutilacion genitau femenina o risc de patir-la, o de matrimòni forçós.
Eth Govèrn a de garantir er accès a ua plaça des servicis a qué hè referéncia aguest article entà totes es hemnes e es sòns hilhs e hilhes qu'acrediten èster victimes de violéncia masclista e qu'ac requerisquen.
Article 59.
Servicis d’acuelhuda substitutòria deth larèr 1.
Es servicis d’acuelhuda substitutòria deth larèr son servicis temporaus qu'actuen coma substitucion deth larèr e an de compdar damb supòrt personau, psicologic, medicau, sociau, juridic e de léser, amiat a tèrme per professionaus especializadi, entà facilitar era plea integracion sociolaborau des hemnes que patissen situacions de violéncia.
Es servicis d’acuelhuda substitutòria deth larèr se destinen, en tot cas, as hemnes que se tròben en quinsevolha forma de violéncia masclista en encastre dera parelha, er encastre familiar o er encastre sociau o comunitari en forma de mutilacion genitau femenina o risc de patir-la, o de matrimòni forçós.
Eth Govèrn, damb era fin establida per aguest article, a de garantir er accès a ua plaça des servicis a qué hè referéncia aguest article entà totes es hemnes damb es sòns hilhs e hilhes qu'acrediten èster victimes de violéncia masclista e qu'ac requerisquen.
Article 60.
Servicis d’intervencion especializada Es servicis d’intervencion especializada son servicis especializats qu'aufrissen atencion integrau e recorsi en procès de recuperacion e reparacion as hemnes qu'an patit o patissen situacion de violéncia, e tanben as sòns hilhes e hilhs.
Tanben, es nomentadi servicis an d'incidir ena prevencion, era sensibilizacion e era implicacion comunitària.
Article 61.
Servicis tecnics de punt d'amassada 1.
Es servicis tecnics de punt d'amassada son servicis destinadi a atier e previer, en un lòc neutrau e transitòri, en preséncia de personau qualificat, era problematica que sorgís enes procèssi de conflictivitat familiar e, en concrèt, en compliment deth regim de visites des hilhs e hilhes establit entàs supòsits de separacion o divòrci des progenitors o entàs supòsits d’exercici deth tutolatge pera Administracion publica, damb era fin d’assegurar er emparament de menors d’edat.
Es persones professionaus que trabalhen en un servici tecnic de punt d'amassada non an d’aplicar tecniques de mediacion enes supòsits que demore acreditada quinsevolha forma de violéncia masclista en encastre dera parelha o eth familiar.
Article 62.
Servicis d’atencion ara victima deth delicte Es servicis d’atencion ara victima deth delicte an coma fin, entre d’autes, aufrir as hemnes informacion e supòrt enes procediments legaus que se deriven der exercici des drets que les reconeish era legislacion en vigor.
Article 63.
Servicis d’atencion policèra Es servicis d’atencion policèra son es recorsi especializadi dera Policia dera Generalitat qu'an coma fin garantir eth dret des hemnes que se tròben en situacions de violéncia masclista, e tanben es sòns hilhs e hilhes depenents, ara atencion especializada, ar emparament e ara seguretat deuant era violéncia masclista.
Article 64.
Creacion e gestion des servicis deth Hilat d’Atencion e Recuperacion Integrau 1.
Correspon ara Administracion dera Generalitat era creacion, era titularitat, era competéncia, era programacion, era prestacion e era gestion de toti es servicis detalhadi per article 54.2, en collaboracion damb es entitats locaus, a excepcion des servicis d’informacion e atencion as hemnes.
Es critèris basics de programacion generau des servicis deth Hilat son era analisi des besonhs e dera demanda sociau de prestacions, es objectius de cobertura e era implantacion des servicis e era organizacion e era distribucion territoriau e equitativa des recorsi disponibles.
Eth procediment entà elaborar era programacion a de garantir era participacion des administracions competentes, des organs consultatius dera Generalitat e des organs de participacion qu'establís aguesta lei.
Es municipis an era competéncia entà crear, programar, prestar e gestionar es servicis d’informacion e atencion as hemnes.
Tanben pòden prestar e gestionar es servicis dera competéncia dera Generalitat d’acòrd damb es instruments e enes tèrmes qu'establís eth tèxte rehonut dera Lei municipau e de regim locau de Catalonha, aprovat peth Decret legislatiu 2/2003, deth 28 d’abriu.
Es municipis an d’establir per reglament era distribucion territoriau, eth regim de prestacion, era organizacion e era dotacion d’aguesti servicis.
Es servicis qu'intègren eth Hilat se pòden prestar de forma indirècta, d’acòrd damb çò qu'establís era legislacion de contractes deth sector public, sus era inspeccion, eth contraròtle e eth registre dera Administracion dera Generalitat.
Ad aguest efècte, s’a de crear e regular per reglament eth registre des servicis deth Hilat e des entitats collaboradores.
Quinsevolha entitat qu'assumisque era prestacion d’un servici integrat en Hilat a d’assumir eth compromís de non-discriminacion, de permanéncia, de professionalizacion e d’includiment de clausules contra er assetjament sexuau, e tanben era concrecion d’un protocòl d’intervencion en cas d’assetjament.
Era Administracion dera Generalitat a d’establir mesures de supòrt e suenh entàs persones professionaus en exercici que tracten situacions de violéncia, entà previer e evitar es procèssi d’agotament, confusion e desgast professionau.
Çò qu'establís aguest article s’a de compréner sense prejudici de çò que dispòse era Carta municipau de Barcelona.
Capítol 5.
Accions des poders publics en situacions especifiques Article 65.
Mesures entà facilitar era deteccion dera violéncia masclista Eth Govèrn a de promòir mesures eficaces entà eliminar es barrères que dificulten era deteccion dera violéncia masclista en situacions especifiques e que pòden impedir er accès as servicis e es prestacions qu'establís aguesta lei.
Article 66.
Immigracion Eth Govèrn a de promòir es accions de besonh damb es entitats consulares, es ambaishades, es burèus diplomatics e quinsevolha auta entitat, tà pr’amor d’obtier o facilitar documentacion acreditativa des circonstàncies personaus e familiares des hemnes immigrantes, e tanben era legislacion deth país d’origina.
Article 67.
Prostitucion 1.
Eth Govèrn a de garantir eth dret d’accès as servicis e es recorsi des hemnes qu'exercissen era prostitucion, per miei de programes especifics, autant entara prevencion coma entara eradicacion des diuèrses formes de violéncia masclista.
Eth Govèrn a de desvolopar es estructures e es mecanismes adaptadi entà acuélher e atier es hemnes afectades per trafec e explotacion sexuau.
Article 68.
Mon rurau Es servicis d’atencion, assisténcia e emparament qu'aguesta lei establís en títol III an de facilitar er accès des hemnes provenentes deth mon rurau e de zònes de dificil accès a centres aluenhadi des sòns lòcs d’origina e residéncia, entà garantir er anonimat d’aguestes hemnes.
Article 69.
Vielhesa Eth Govèrn a de promòir estratègies eficaces de sensibilizacion destinades ath collectiu de hemnes granes, entà que coneishen es recorsi e es estratègies entà afrontar es violéncies contra es hemnes e les permeten adoptar posicions actives deuant d’aguestes situacions.
Article 70.
Transsexualitat 1.
Totes es mesures e era reconeishença de drets qu'aguesta lei soslinhe an de respectar era diuersitat transsexuau.
Es [hemnes] transsexuaus que patissen violéncia masclista s’equiparen as hemnes qu'an patit aguesta violéncia, as efèctes des drets establidi per aguesta lei, cada viatge que se les age diagnosticat disfòria de sèxe, acreditada per miei d’un informe medicau o psicologic elaborat per ua persona professionau collegiada, o s’agen tractat medicament pendent aumens dus ans entà acomodar-ne es caracteristiques fisiques as que corresponen ath sèxe reclamat, acreditat per un informe medicau elaborat per ua persona collegiada sus era direccion dera quau s’a efectuat eth tractament.
Article 71.
Discapacitacion 1.
Eth Govèrn a de garantir qu'er exercici des drets e er accès as recorsi e servicis reguladi en aguest títol non se veiguen obstaculizadi o impedidi pera existéncia de barrères qu'impedisquen era accessibilitat e garantisquen era seguretat der entorn en accès.
Es hemnes damb un grad de discapacitacion parièr o superior ath 33% e que patissen violéncia masclista an dret a ua melhora economica o temporau des drets economics establidi en aguest títol, d’acòrd damb es requisits e es condicions que s’establisquen per reglament entà facilitar-ne eth procès de recuperacion e reparacion.
Article 72.
Virus dera immunodeficiéncia umana Es drets establidi per article 71.2 se hèn extensius as hemnes seropositives en virus dera immunodeficiéncia umana que patissen violéncia masclista.
Article 73.
Ètnia gitana Eth Govèrn a de dessenhar estratègies especifiques de sensibilizacion dirigida as hemnes d’ètnia gitana, pensades e acordades per consensus damb es associacions de hemnes gitanes, entà que coneishen es recorsi e es estratègies entà afrontar era pression sociau o legitimacion culturau en çò que hè as violéncies contra es hemnes e les permeten adoptar posicions actives deuant d’aguesta situacion.
Article 74.
Centres d’execucion penau 1.
Es hemnes que complissen penes o mesures penaus en centres d’execucion penau, autant entà persones adultes coma entà menors d’edat, an eth dret d’accès as recorsi e servicis establidi en títol III, tostemp qu'era prestacion sigue compatibla damb aguesta situacion.
Eth Govèrn a de dotar es equipes d’intervencion en execucion penau de personau especializat en matèria de violéncia masclista, en concrèt, enes versants psicologic, juridic e sociolaborau.
Aguestes equipes especializades an de complir es foncions següentes: a) Deteccion dera situacion de violéncia qu'era hemna a patit o patís.
Eth Govèrn a de garantir as persones transsexuals uns espacis que siguen adequadi entà preservar-ne es drets.
Article 75.
Mutilacions genitaus femenines Eth Govèrn, ath delà d’observar era legislacion en vigor, a d’adoptar es mesures de besonh entà: a) Promòir era mediacion comunitària enes familhes se i a risc de mutilacions genitaus.
En aguesti cassi s’a de procurar qu'ena negociacion participen persones expèrtes, e tanben persones des comunitats afectades per aguestes practiques, e assegurar era actuacion d’agents sociaus d’atencion primària.
Enes cassi de risc entara salut des menores d’edat, eth personau professionau a de poder compdar damb mecanismes que les hèsque possibla era realizacion dera intervencion quirurgica.
Títol IV.
Des competéncies, era organizacion e era intervencion integrau contra era violéncia masclista Capítol I. Disposicions generaus sobre eth regim competenciau Article 76.
Responsabilitats publiques 1.
Era Administracion dera Generalitat e es municipis de Catalonha son es administracions publiques competentes en matèria des servicis deth Hilat d’Atencion e Recuperacion Integrau, e tanben des prestacions establides per aguesta lei, d’acòrd damb çò que determinen aguest títol e, se cau, era legislacion sobre organizacion territoriau e regim locau.
Sense prejudici des competéncies que d’acòrd damb era lei les corresponen, es municipis tanben pòden exercir competéncies pròpries dera Administracion dera Generalitat per via de delegacion o de formules de gestion conjunta.
Article 77.
Coordinacion e collaboracion interadministratives 1.
Es administracions publiques competentes, entre d'autes, an de coordinar: a) Es politiques publiques en matèria de luta contra era violéncia masclista.
Es administracions publiques de Catalonha an de collaborar en exercici des competéncies respectives entà garantir er exercici des drets qu'aguesta lei reconeish.
Article 78.
Cession de dades Es administracions publiques competentes an de cedir mutuaument es dades de caractèr personau de besonh, damb era fin de poder gestionar d’ua manèra adaptada es servicis deth Hilat d’Atencion e Recuperacion Integrau e es prestacions economiques establides per aguesta lei, e tanben d’autes que s’establisquen per lei, restacades damb era violéncia masclista.
Ad aguest efècte s’a de crear un fichèr especific, qu'a d’èster regulat per reglament.
Capítol 2.
Competéncies des administracions publiques Article 79.
Competéncies deth Govèrn Correspon ath Govèrn: a) Definir era politica generau entà lutar contra era violéncia masclista e eradicar-la, e aprovar es instruments de planificacion corresponents, e tanben era creacion des servicis deth Hilat d’Atencion e Recuperacion Integrau, sense prejudici des competéncies des municipis.
Article 80.
Institut Catalan des Hemnes 1.
Er Institut Catalan des Hemnes, ath delà de complir totes es foncions qu'a atribuïdes pera legislacion en vigor, ei er instrument vertebrador entà lutar contra era violéncia masclista.
Son foncions der Institut Catalan des Hemnes en çò que hè ar objècte d’aguesta lei: a) Impulsar e coordinar es politiques contra era violéncia masclista qu'a d’aprovar eth Govèrn dera Generalitat.
Article 81.
Centre d’Estudis, Recèrca e Capacitacion sus Violéncia Masclista 1.
Se cree eth Centre d’Estudis, Recèrca e Capacitacion sus Violéncia Masclista, coma organ depenent der Institut Catalan des Hemnes, que se configure coma un instrument permanent d’estudis e de recèrca sus era violéncia masclista, e de formacion e capacitacion deth personau professionau en contacte damb eth tractament d’aguest tipe de violéncia.
S’an d’establir per reglament era composicion, eth foncionament, es competéncies e era coordinacion deth Centre d’Estudis, Recèrca e Capacitacion sus Violéncia Masclista damb d'auti organs e administracions.
Article 82.
Comission Nacionau entà ua Intervencion Coordinada contra era Violéncia Masclista 1.
Se cree era Comission Nacionau entà ua Intervencion Coordinada contra era Violéncia Masclista, depenenta der Institut Catalan des Hemnes, coma organ especific de coordinacion institucionau entà impulsar, seguir, controtlar e avalorar es actuacions en abordatge dera violéncia masclista, sense prejudici des competéncies d’impuls, seguiment e contraròtle des departaments dera Generalitat.
S’an d’establir per reglament era composicion, eth foncionament, es competéncies e era coordinacion dera Comission Nacionau entà ua Intervencion Coordinada contra era Violéncia Masclista damb d'auti organs.
Article 83.
Competéncies des municipis 1.
Correspon as municipis: a) Programar, prestar e gestionar es servicis d’informacion e atencion as hemnes e efectuar era derivacion as diferenti servicis enes tèrmes especificadi per aguesta lei.
Es municipis damb ua poblacion inferiora a 20.000 abitants pòden delegar es sues competéncies a ua mancomunitat de municipis o a d'autes entitats locaus.
Capítol 3.
Intervencion integrau contra era violéncia masclista Article 84.
Es programes d’intervencion integrau contra era violéncia masclista 1.
Es programes d’intervencion integrau contra era violéncia masclista se configuren coma es instruments de planificacion qu'a d’aprovar eth Govèrn damb ua vigéncia de quate ans, damb era elaboracion prealabla per Institut Catalan des Hemnes, amassa damb es departaments competents en cada cas.
Aguesti instruments recuelhen eth conjunt d’objectius e mesures entà eradicar era violéncia masclista e tanben establissen, d’ua manèra coordinada, globau e participativa, es linhes d’intervencion e es directritzes qu'an d’orientar era activitat des poders publics.
Es programes a qué hè referéncia er article 1 an d’establir mesures qu'impliquen d'auti encastres administratius, entitats locaus, agents sociaus, entitats de hemnes e professionaus.
Es programes d’intervencion integrau contra era violéncia masclista tanben an d’establir estratègies de coordinacion e cooperacion, e tanben de recèrca e coneishença dera realitat, e an d’incorporar obligatòriament ua memòria economica.
Entara elaboracion, eth seguiment e era avaloracion des programes d’intervencion integrau, er Institut Catalan des Hemnes a d’establir es mecanismes de besonh entà garantir era participacion des entitats locaus, es entitats de hemnes, es agents sociaus, e tanben es persones e es entitats expèrtes en matèria de violéncia masclista.
Article 85.
Protocòls entà ua intervencion coordinada contra era violéncia masclista 1.
Es protocòls entà ua intervencion coordinada contra era violéncia masclista an d’includir un conjunt de mesures e mecanismes de supòrt, coordinacion e cooperacion destinats as institucions publiques e d'auti agents implicadi, que definissen es formalitats e era succession d’actes qu'an de seguir entà executar-les corrèctament.
Es objectius des protocòls entà ua intervencion coordinada contra era violéncia masclista an de: a) Garantir era atencion coordinada des diferenti departaments dera Generalitat, entitats locaus e agents sociaus e des servicis que ne depenen, e delimitar es encastres d’actuacion que pòden intervier enes diferentes situacions de violéncia masclista.
Es protocòls an d’establir era participacion des encastres dirèctament restacadi damb eth tractament dera violéncia masclista, coma es entitats e es associacions de hemnes que trabalhen enes diferenti territòris a partir d’un modèl d’intervencion compatibla damb çò qu'establís aguesta lei.
Era elaboracion des protocòls a d’èster impulsada per Institut Catalan des Hemnes en cadun des encastres territoriaus des delegacions deth Govèrn dera Generalitat o, se cau, e eth Govèrn atau ac determine, enes encastres d’estructura territoriau que se poguen establir per lei.
Es protocòls an d’establir era concrecion e eth procediment des actuacions e tanben des responsabilitats des sectors implicadi en tractament dera violéncia masclista, damb er objècte de garantir era prevencion, era atencion eficaça e personalizada e era recuperacion des hemnes que se tròben en situacion de risc o que son victimes dera violéncia masclista.
Article 86.
Participacion e foment des entitats locaus 1.
Era Administracion dera Generalitat, ena sua politica d’eradicacion dera violéncia masclista, a de compdar damb era participacion des entitats locaus.
Es programes e es actuacions que se deriven dera aplicacion d’aguesta lei an d’establir mesures de foment des entitats locaus entà desvolopar programes e activitats encaminats a eradicar era violéncia masclista o a palliar-ne es efèctes.
Article 87.
Participacion e foment des conselhs e es associacions de hemnes 1.
Es administracions publiques, ena politica d’eradicacion dera violéncia masclista, an de compdar preferentament damb era collaboracion des conselhs de participacion de hemnes e tanben damb d’autes entitats de hemnes constituïdes o que siguen part d’ua agropacion sindicau o empresariau, en çò que hè as politiques institucionaus corresponentes.
Es programes e es actuacions que se deriven dera aplicacion d’aguesta lei an d’establir mesures de foment des entitats a qué hè referéncia er article 1 entà amiar a tèrme programes e activitats encaminats a eradicar era violéncia masclista o a palliar-ne es efèctes.
Disposicions addicionaus Prumèra.
Recorsi economics 1.
Era Administracion dera Generalitat a era responsabilitat de garantir es recorsi de besonh entà dar un compliment adaptat ara organizacion e ara provision des accions e des servicis qu'establís aguesta lei.
Era Generalitat a de consignar enes sòns pressupòsti es credits de besonh entath finançament de totes es prestacions garantides, des prestacions de servicis, des recorsi, des programes, des projèctes e d’autes actuacions recuelhudes ena Lei, d’acòrd damb es competéncies atribuïdes per aguesta.
Eth Govèrn a de dotar es entitats locaus d’un hons economic especific annau, entà garantir era sufisença dera prestacion des servicis d’informacion e atencion as hemnes, d’acòrd damb es tèrmes especificadi per aguesta lei.
Era distribucion d’aguest hons entre es entitats locaus s’a de hèr d’acòrd damb critèris objectius, que s’an d’acordar bianuaument damb es entitats interessades e que s’an de basar en nombre d’abitants, eth principi d’equilibri territoriau e eth de capacitat pressupostària, e an de tier en compde es caracteristiques dera poblacion e es besonhs des hemnes, entà obtier era efectivitat des drets qu'aguesta lei establís, sense prejudici qu'es municipis e es autes entitats locaus consignen enes sòns pressupòsti es dotacions de besonh entath finançament des servicis dera competéncia respectiva.
Era Administracion dera Generalitat a de finançar eth còst dera prestacion des servicis d’informacion e atencion as hemnes pertanhentes a municipis damb ua poblacion inferiora a 20.000 abitants, sense prejudici de d’autes formes de finançament mixte damb implicacion des pressupòsti publics, damb eth hons economic especific establit per article 3.
Eth Govèrn pòt impulsar, d’acòrd damb er article 83.1.b, convènis de collaboracion damb era Administracion locau entà reformular era gestion des servicis especializadi en violéncia masclista ja existents abans dera aprobacion d’aguesta lei, en foncion des competéncies e es caracteristiques des servicis que s’i establissen.
Dusau.
Revision des curriculums educatius Eth departament competent en matèria educativa a de hèr ua revision des curriculums educatius damb er objectiu de detectar-i contenguts sexistes o que favorisquen era discriminacion sexuau, era vulneracion des drets des hemnes e era violéncia masclista.
Tresau.
Modificacion deth Decrèt legislatiu 1/1997, en matèria de foncion publica Se hig ua naua letra, era u, en article 116 deth tèxte unic dera Lei dera foncion publica dera Administracion dera Generalitat, aprovat peth Decrèt legislatiu 1/1997, deth 31 d’octobre, damb eth tèxte següent: «u) Era realizacion d’actes d’assetjament sexuau o d’assetjament ment per rason de sèxe, tipificats per article 5.tresau dera Lei deth dret des hemnes a eradicar era violéncia masclista, e d’actes que poguen comportar assetjament per arrason de sèxe o assetjament sexuau e que non siguen constitutius de fauta fòrça grèu.» Quatau.
Modificacion dera Lei 10/1997, dera renda minima d’insercion Se modifique era letra e der article 6.1 dera Lei 10/1997, deth 3 de junhsèga, dera renda minima d’insercion, que demore redigida dera manèra següenta: «e) En cas des hemnes que patissen violéncia masclista o que supèren ua situacion de violéncia masclista e que complissen es requisits exigidi per aguesta lei, unicament s’an de tier en compde es rendes o es ingrèssi de qué dispòse o pogue disposar era hemna qu'ac sollicite, e non se computen en aguesti casi es rendes o es ingrèssi de d’auti membres dera unitat familiara que i convisquen.» Cincau.
Modificacion dera Lei 18/2003, de supòrt as familhes Se modifique er article 44.1 dera Lei 18/2003, deth 4 de junhsèga, de supòrt as familhes, que demore redigit dera manèra següenta: «1.
Eth Govèrn a de constituïr un hons de garantia entà corbir er impagament de pensions alimentàries e er impagament de pensions compensatòries.
Aguest hons s’a d’emplegar quan i age constatacion judiciau d’incompliment deth déuer de satisfèr-les e aguest incompliment compòrte ua situacion de precarietat economica, d’acòrd damb es limits e es condicions que se fixen per reglament.» Siesau.
Modificacion dera Lei 22/2005, dera comunicacion audiovisuau de Catalonha Se modifique era Lei 22/2005, deth 29 de deseme, dera comunicacion audiovisuau de Catalonha, dera manèra següenta: a) Se hig ua naua letra, era f, en article 132, infraccions fòrça grèus, damb eth tèxte següent: «f) Era difusion e era realizacion de contenguts o de publicitat qu'inciten ara violéncia masclista o la justifiquen o la banalizen.» b) Se hig un dusau paragraf en article 9, damb eth tèxte següent: «Aguesti servicis tanben an de respectar es déuers imposadi en aguest encastre pera Lei deth dret des hemnes a eradicar era violéncia masclista.» Setau.
Modificacion deth Decrèt legislatiu 3/2002, de finances publiques de Catalonha 1.
Se hig un nau apartat, eth 7, en article 92 deth tèxte rehonut dera Lei de finances publiques de Catalonha, aprovat peth Decrèt legislatiu 3/2002, deth 24 de deseme, damb eth tèxte següent: «7.
Es bases reguladores des subvencions qu'agen coma beneficiàries empreses damb ua plantilha parièra o superiora a vint-e-cinc persones an d’includir era obligacion d’aguestes empreses, d’acòrd damb es agents sociaus, d’indicar es mieis qu'utilizen entà previer e detectar cassi d’assetjament sexuau e d’assetjament per rason de sèxe e intervier-i enes sòns centres de trabalh.» 2.
Se hig ua naua letra, era f, en article 99.1 deth tèxte rehonut dera Lei de finances publiques de Catalonha, damb eth tèxte següent: «Eth non-includiment o era utilizacion indeguda des mieis indicadi per article 92.7.» Ueitau.
Modificacion dera Lei 1/2001, de mediacion familiara de Catalonha Se hig un nau article, eth 22 bis, ara Lei 1/2001, deth 15 de març, de mediacion familiara de Catalonha, damb eth tèxte següent: «Article 22 bis.
Limit ara mediacion »S’a d’interrómper o, se cau, non s’a d’iniciar quinsevolh procès de mediacion de parelha o familhau en qué sigue implicada ua hemna qu'age patit o patisque violéncia fisica, psiquica o sexuau ena relacion de parelha.» Nauau.
Modificacion dera Lei 11/1989, de creacion der Institut Catalan des Hemnes Se modifiquen es articles 4 e 5 dera Lei 11/1989, deth 10 de junhsèga, de creacion der Institut Catalan des Hemnes, modificadi pera Lei 7/2004, deth 16 de junhsèga, de mesures fiscaus e administratives, que demoren redigidi dera manèra següenta: «Article 4 »Er Institut Catalan des Hemnes ei regit pes organs següents: »a) Eth Conselh de Govèrn.
Era Direccion Executiva.
Era composicion deth Conselh de Govèrn ei determinada per reglament.
Era Direccion Executiva damb reng de direccion generau ei membre deth Conselh de Govèrn e ei nomentada peth Govèrn.
Es persones que son membres deth Conselh de Govèrn s’an d’auer significat peth sòn prètzhèt en favor dera igualtat e era promocion des hemnes.» Detzau.
Administracion penitenciària Eth Govèrn a d’establir es mecanismes de besonh entà qu'ena concession de quinsevolh benefici penitenciari s’emete prèviament un informe dera Administracion penitenciària sus era situacion dera victima.
Onzau.
Informacion annau deth Programa d’intervencion integrau contra era violéncia masclista Eth Govèrn a de comparéisher annaument deuant eth Parlament entà informar dera execucion deth Programa d’intervencion integrau contra era violéncia masclista.
Disposicions transitòries Prumèra.
Impacte sociau dera Lei En tèrme de tres ans des dera entrada en vigor d’aguesta lei, eth departament competent en matèria de politiques de hemnes, per miei der Institut Catalan des Hemnes, a d’encomanar ua avaloracion der impacte sociau dera Lei.
En aguesta avaloracion an de participar eth Conselh Nacionau de Hemnes de Catalonha e persones professionaus expèrtes en aguesta matèria.
Dusau.
Actualizacion deth Hilat d’Atencion e Recuperacion Integrau Eth Govèrn dera Generalitat pòt actualizar eth Hilat d’Atencion e Recuperacion Integrau entàs hemnes que patissen violéncia masclista, damb ua freqüéncia biennau, es prumèrs sies ans des dera aprobacion d’aguesta lei, damb era fin d’adaptar-lo damb era rapiditat e era flexibilitat maximes as besonhs dera poblacion de Catalonha, d’acòrd damb çò qu'establissen es corresponentes leis de pressupòsti.
Tresau.
Aplicacion deth Hons de garantia de pensions e prestacions Mentre non s’apròve eth desplegament reglamentari d’aguesta lei, eth Govèrn dera Generalitat, pendent er an 2008, a d’efectuar eth diagnostic e era avaloracion des besonhs, es recorsi e es servicis de besonh entà aplicar eth Hons de garantia de pensions e prestacions, establit per article 49.
Era dotacion deth Hons s’a de amiar a tèrme de conformitat damb çò que disposen es respectives leis de pressupòsti dera Generalitat.
Quatau.
Aprobacion des modèls d’intervencion integrau Eth Govèrn a d’aprovar, en tèrme d’un an, es modèls d’intervencion integrau e es servicis establidi pes articles 53.1 e 3.
Cincau.
Aprobacion deth Programa d’intervencion integrau Eth Govèrn a d’aprovar pendent er an 2008 eth Programa d’intervencion integrau contra era violéncia masclista 2008-2011, establit per article 84, qu'a d’incorporar es actuacions fixades pes articles 43, 65, 66 e 67 e era disposicion addicionau dusau.
Siesau.
Dret transitòri Mentre non se hèsque eth desplegament reglamentari des recorsi e es servicis qu'intègren eth Hilat, establidi per article 54, s’an d’aplicar es normes dictades en desplegament e execucion dera Lei 12/2007, deth 11 d’octobre, de servicis sociaus, en çò que hè as mesures de desplegament dera Cartèra de servicis sociaus.
Disposicion derogatòria Demoren abolides totes es normes de reng parièr o inferior ath d’aguesta lei que s’i opausen o la contradiguen.
Disposicions finaus Prumèra.
Abilitacion reglamentària S’autorize ath Govèrn, en encastre des sues competéncies, a dictar es disposicions de besonh entà aplicar e desplegar aguesta lei.
Dusau.
Normativa supletòria En tot aquerò que non regule exprèssament aguesta lei en matèria de servicis, s’a d’aplicar damb caractèr supletòri era Lei 12/2007, deth 11 d’octobre, de servicis sociaus, e es sues normes de desplegament, e tanben era legislacion aplicabla a cada administracion publica competenta.
Tresau.
Regulacion deth Hons de garantia de pensions e prestacions En tèrme d’un an des dera entrada en vigor d’aguesta lei, eth Govèrn a de desvolopar e regular eth Hons de garantia de pensions e prestacions entà corbir er impagament de pensions alimentàries e er impagament de pensions e prestacions compensatòries, damb caractèr supletòri o, se cau, complementari, deth Hons de garantia de pagament d’aliments, a cargue der Estat, entà que ja sigue executiu en tèrme d’un an des dera entrada en vigor d’aguesta lei.
Quatau.
Previsions pressupostàries Eth Govèrn a de realizar es previsions pressupostàries de besonh entà poder atier es prestacions economiques e es prestacions de servicis reconeishudes per aguesta lei.
Cincau.
Entrada en vigor Aguesta lei entre en vigor londeman d’auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.