Dataset Preview
id (string)audio (audio)text (string)file (string)channels (string)frequency (string)
"alta_ntnu_01_5"
"ja"
"alta_ntnu_01_5.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_142"
"ee det altså har fått namn på grunn av ee bjørn "
"alta_ntnu_01_142.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_141"
"men ee frå det eine til det andre altså ee «bjønnstad» som det heiter her og"
"alta_ntnu_01_141.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_449"
"ja da"
"alta_ntnu_01_449.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_454"
"å der kjørte demm å å jikk da ætte dennj"
"alta_ntnu_01_454.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_269"
"så va an ett åsj ti hær å så bestæmmt n sæ på å henntje familien oppåver hit å å sjlå se ner her"
"alta_ntnu_01_269.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_202"
"ja ee va var det berre om vinteren det vart drive i fjellet da "
"alta_ntnu_01_202.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_558"
"«ja da» sa e « e e fødd de både e å fårrelljdran mine e fødd de »"
"alta_ntnu_01_558.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_610"
"de villj si att no i senare ti særli ætte sisste krigen så ha e jo reisst nåkkså my omm såmmran u"
"alta_ntnu_01_610.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_702"
"då vi bynnjt å klippe"
"alta_ntnu_01_702.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_112"
"men vart det ikkje brend jo så kom dei vel seinare i"
"alta_ntnu_01_112.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_377"
"jo ra brukkte måsse reinmåsse"
"alta_ntnu_01_377.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_24"
"ja har du vore med på det der på det gamle arbeidslivet slik som det vart drive her før så du kunne for fortelje litt om det det gamle arbeidslivet korleis det gjekk føre seg her i dalen "
"alta_ntnu_01_24.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_205"
"det var mange hestar her da skjønner eg "
"alta_ntnu_01_205.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_232"
"ja"
"alta_ntnu_01_232.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_104"
"det var ikkje dyrka opp nokon ting omkring setra nei "
"alta_ntnu_01_104.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_10"
"ee så det ee altså dei første som kom og slo seg ned her i tverrelvdalen dei hadde med seg familien da stort sett "
"alta_ntnu_01_10.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_747"
"l jaha"
"alta_ntnu_01_747.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_390"
"demm bø"
"alta_ntnu_01_390.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_62"
"ee du ee nemnde litt om den ee gamle jakta fangsten og fisket du kunne ikkje fortelje ein del om det "
"alta_ntnu_01_62.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_403"
"ja vælldi flått ørret"
"alta_ntnu_01_403.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_237"
"å de fikk demm jo ve att dæmm byddje bere betaling ellj dåmm hadde dær nere"
"alta_ntnu_01_237.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_78"
"no "
"alta_ntnu_01_78.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_129"
"v ja"
"alta_ntnu_01_129.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_15"
"så det var ee drive ee mykje fangst da på "
"alta_ntnu_01_15.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_445"
"å jo da funj ee værrt tillfellja vi ha sjedd å spår av n oppijænna darn her omm vinnjtern"
"alta_ntnu_01_445.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_477"
"mænn demm sjlo jo høssta jor di å sjlo"
"alta_ntnu_01_477.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_259"
"å dennj hær k minn bæsstefar såmm ee bebyggde n her hann k hann kåmm elle hannj kjøppte dennj hær da i attnniåtræddve"
"alta_ntnu_01_259.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_231"
"har jo n del greie på de da"
"alta_ntnu_01_231.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_247"
"de va i b fårrbinnjls me sagbruk i sagafåssn"
"alta_ntnu_01_247.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_386"
"å så no ætte krigen så e de jo gådd åver te ænnærræff"
"alta_ntnu_01_386.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_544"
"jaha jaha"
"alta_ntnu_01_544.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_597"
"menn de ja"
"alta_ntnu_01_597.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_345"
"å du vet når n ska vær bone så ee e de ikkje nå frihet ee dæmm må jo ver der på plassn bestannjdi"
"alta_ntnu_01_345.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_152"
"åh du har ikkje du har ikkje riktig prata den ekte dialekten no da "
"alta_ntnu_01_152.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_583"
"åh ja da ja da"
"alta_ntnu_01_583.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_96"
"men ee så det var å ee det var inga form for elvebåt ee før her naturlegvis da nei"
"alta_ntnu_01_96.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_626"
"menn ee va ikk i sjlækkt før"
"alta_ntnu_01_626.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_689"
"kåmm jo ålesunnjbrannj i i de her århunnjdre nittnti ellj ka di no va ellve"
"alta_ntnu_01_689.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_469"
"å hær e jo nokkså fine fjellj så vess mannj kjøre jo korr mann villj da"
"alta_ntnu_01_469.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_667"
"mænn ee de e sto fåssjæll på saman i dennj tia å så no"
"alta_ntnu_01_667.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_178"
"innafrå skulle eg til å seie "
"alta_ntnu_01_178.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_533"
"ja"
"alta_ntnu_01_533.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_601"
"d e dennj e ha snakka"
"alta_ntnu_01_601.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_310"
"nei da"
"alta_ntnu_01_310.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_71"
"ja det er det slutt på i dag"
"alta_ntnu_01_71.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_263"
"der va de jo åsså en del såmm sjlo se ne der"
"alta_ntnu_01_263.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_669"
"ja"
"alta_ntnu_01_669.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_505"
"ifra murrmarrk"
"alta_ntnu_01_505.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_93"
"ja k"
"alta_ntnu_01_93.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_443"
"mænn ee de e nå hehltj nemme kjysstn de ja ja"
"alta_ntnu_01_443.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_419"
"dæmm fannga ræv å"
"alta_ntnu_01_419.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_246"
"ja føssjte gårn i grunnj såmm ee såmm ee høre te darn å be byggd her de va i ee va vel i åttåtyve dennj be byggd"
"alta_ntnu_01_246.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_757"
"ho va jo ett ett lekksikon"
"alta_ntnu_01_757.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_133"
"mm"
"alta_ntnu_01_133.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_604"
"ja da ja da ja da ja"
"alta_ntnu_01_604.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_700"
"de føssjte va jo att demm høggde ann me n hammar"
"alta_ntnu_01_700.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_45"
"ja"
"alta_ntnu_01_45.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_23"
"de har ikkje noko «tamokvatn» for eksempel her "
"alta_ntnu_01_23.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_405"
"ja ee"
"alta_ntnu_01_405.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_563"
"«m har du ee sjedd nå te dæmm kannsje du har nån a remm ee såmm evakkuert der nere på jæmmplassn dinnj » « nei » sa n « der e inngen evakkuert i minnj kommune » sa n"
"alta_ntnu_01_563.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_312"
"næi næi"
"alta_ntnu_01_312.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_660"
"omm demm tenngkte nå de vet l ikkje l"
"alta_ntnu_01_660.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_712"
"u æ nå like te like te sisste krigen så va de jo bare så å si ee omm vinnjtern i a fallj så va de jo bare hæsst"
"alta_ntnu_01_712.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_379"
"de va nå ætte sjlåtta va sjluttj omm høsstn så va de på måssåfjellje å å leit måsse"
"alta_ntnu_01_379.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_755"
"k ehe"
"alta_ntnu_01_755.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_36"
"kva er grunnen til det da "
"alta_ntnu_01_36.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_40"
"og da …"
"alta_ntnu_01_40.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_650"
"ja innjafra ja"
"alta_ntnu_01_650.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_331"
"de jor emm"
"alta_ntnu_01_331.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_512"
"å sså grov vi æmm ne borrti skogen"
"alta_ntnu_01_512.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_197"
"mm"
"alta_ntnu_01_197.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_619"
"va de jo sånn de enns att da va de jo kåmme veia å bynnjt jo å kåmm sykkla åsså"
"alta_ntnu_01_619.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_286"
"så de va de va lætt å å få se mat"
"alta_ntnu_01_286.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_19"
"men"
"alta_ntnu_01_19.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_225"
"ja "
"alta_ntnu_01_225.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_525"
"å fåll villa ikkje reise s du"
"alta_ntnu_01_525.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_319"
"ja ja e va de va dæmm såmm bynntje"
"alta_ntnu_01_319.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_277"
"å k ee no i seinare ti så e re jo mannge såmm vi har snakkt omm de derre der bosættinga så e de mannge såmm har sakkt att att dåmm kannj ikkje fårssjtå ka rem tenngte på de fållke såmm reiste ifra dær nere å sså hit opp å sjlo se ne her"
"alta_ntnu_01_277.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_521"
"de varrt ikke brennjt før i massj måne"
"alta_ntnu_01_521.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_479"
"ja de ha vi jorrt litt i i mine daga"
"alta_ntnu_01_479.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_569"
"de va nå de jammne sammtalæmmnen å demm va"
"alta_ntnu_01_569.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_467"
"å fårr ekjæmmpel te sæta dæmm sætra jo om såmmran"
"alta_ntnu_01_467.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_49"
"mhm men tenkjer du var det ikkj det var ikkje så mange lengder "
"alta_ntnu_01_49.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_502"
"nårr enn a sønnan mine hann va ijænn her oppå fjellje hann i blannjt enn del anndre onngdåmma såmm strøuk te fjelljs"
"alta_ntnu_01_502.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_450"
"ja de va jo va på ryggen"
"alta_ntnu_01_450.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_37"
"når starta våronna stort sett om "
"alta_ntnu_01_37.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_424"
"menn dennj e re mye av"
"alta_ntnu_01_424.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_724"
"da hadd emm jo kke nå arrbe på gårn å"
"alta_ntnu_01_724.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_340"
"far minnj d døde denjj såmmern e ble kommfemert å"
"alta_ntnu_01_340.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_411"
"ja da"
"alta_ntnu_01_411.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_55"
"frå skjå "
"alta_ntnu_01_55.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_471"
"menn ætte dennj så ee varrt de sjluttj"
"alta_ntnu_01_471.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_495"
"å da dæmm brennjte der så hadd demm jo kke nånstann å ver så kåmm dæmm ner te åss"
"alta_ntnu_01_495.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_547"
"ja de de ee tronæss gål de de va jo bestyrer der"
"alta_ntnu_01_547.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_510"
"å d både mel å å hadd ee ein hel sekk me havergryn å"
"alta_ntnu_01_510.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_243"
"når da dæmm såg sko ee skogen å de oppijænna darn her så var demm jo sikker på ka att de va de va jol åsså unnjer"
"alta_ntnu_01_243.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_617"
"å derfårr så ble vi ee ee dæmm ee oppi darn her demm ble jo isolert her oppe håhltj se fårr se sjøl"
"alta_ntnu_01_617.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_33"
"ja"
"alta_ntnu_01_33.mp3"
"1"
"16000"
"alta_ntnu_01_344"
"dæmm ska ha mer fritt no fållk serr u"
"alta_ntnu_01_344.mp3"
"1"
"16000"
End of preview (truncated to 100 rows)