roberta-base-mrpc / README.md
sguskin's picture
Add verifyToken field to verify evaluation results are produced by Hugging Face's automatic model evaluator (#3)
d5c98ca
metadata
language:
 - en
license: mit
tags:
 - generated_from_trainer
datasets:
 - glue
metrics:
 - accuracy
 - f1
model-index:
 - name: roberta-base-mrpc
  results:
   - task:
     type: natural-language-inference
     name: Natural Language Inference
    dataset:
     name: glue
     type: glue
     config: mrpc
     split: validation
    metrics:
     - type: accuracy
      value: 0.8774509803921569
      name: Accuracy
      verified: true
      verifyToken: >-
       eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiYzdmODEyMjE4YmRmOTU3M2I1ODE0OWFiNDAzMTdiMDAwNWY5MzA4ZTZkM2IwNTRiZGQ5ZDRiMmEyMGM4ZDFmYyIsInZlcnNpb24iOjF9.w9yMqALfZG7spR6S9DA4JjWcx58TmDcz-58cSWtt7IuPc7XTxD5Ul41oHDsd17MW2hXtysOIMF23VIFmG6s3Bg
     - type: precision
      value: 0.8803986710963455
      name: Precision
      verified: true
      verifyToken: >-
       eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiZTZlNzNhY2NjYjQyYmM5ODgxOGQ2ZGEzOTExNGI1MjU3ZDU5M2E0YzE5ZjRmNDQ0YzMzNWQzMzUzMzkwYjIwNiIsInZlcnNpb24iOjF9.2D7xCmAnHtu3JxhgxmAVS4IUB6QjcN-5VBTga68if0ZQfww_fQ4RrhA6u2QmG06b2e0HLpSb81Ms_BkvQ1GYAA
     - type: recall
      value: 0.9498207885304659
      name: Recall
      verified: true
      verifyToken: >-
       eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiYTcyZmEzYzA1NDI2OTU2YzM2ZDQwOWYzODc4NDkzOGZhMmM3MjljMzM5NjE0NTQxZDFjNDk2MTBmNzE3ODE2YSIsInZlcnNpb24iOjF9.W5VriUXKqNxLkuG5nZEZ3cIri0-7Jb1omdivO8gZVz8ejKsUUZgh7_Lxlp5dpPiMYcAb_ZFn5VhkvUi3a3v-BA
     - type: auc
      value: 0.9474174099080325
      name: AUC
      verified: true
      verifyToken: >-
       eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiYWYyNGNlNTYxYTBjODU4Mzc4OGQ1ODEyOTEzMTZmMTJjNDJiOTg3NTM3MjgxNDlkMTU1NDU4ZmEyNmJlNmIxMyIsInZlcnNpb24iOjF9.Ps6oFgV_GVAn6-qVR6ips2V3QPris_tw9P3KjaeAs4R6ZQKpq_gAo60lCOG8l2UFLlDz1rHtiTNI8ErLFRtHAQ
     - type: f1
      value: 0.9137931034482758
      name: F1
      verified: true
      verifyToken: >-
       eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiNDVmMWUzZmU0OTFlODIzZGQwZTcwMjEyNjc3MzA2MjMzMmZjYWJhYzc3MDBiNjg5ZjE0YTQ3ZjkyZmFmYjBjYiIsInZlcnNpb24iOjF9.IlmOiHR12pik2JktSHBpwpPZOq5CjlFmZD1KlYGnFSZExhCQt_XSFk6pzYaG_ckvO9-H0ktpvpSY0LbD6iSHBQ
     - type: loss
      value: 0.5562044978141785
      name: loss
      verified: true
      verifyToken: >-
       eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiYzk0ODEyMTEwNDhkYTZmY2JhNTUzMjRmZGJjYmUwZGNkZTNiZDBlMzdmZGM3NTQwNmRjNmE2MTk1NWIwMzFmYSIsInZlcnNpb24iOjF9.W3XQdn-RsmqKYIZJ47y18iYU6FjQp11fpEY8DWkh0RaWyDAK5Jwkwjqir7-LvgRJgMT7ZbaVRY4I2ozEBo_3Bg

roberta-base-mrpc

This model is a fine-tuned version of roberta-base on the GLUE MRPC dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

 • Loss: 0.5565
 • Accuracy: 0.8775
 • F1: 0.9138
 • Combined Score: 0.8956

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

 • learning_rate: 2e-05
 • train_batch_size: 16
 • eval_batch_size: 8
 • seed: 42
 • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
 • lr_scheduler_type: linear
 • num_epochs: 5.0

Training results

Framework versions

 • Transformers 4.18.0
 • Pytorch 1.10.0+cu102
 • Datasets 2.1.0
 • Tokenizers 0.11.6