kor-fra

 • source group: Korean

 • target group: French

 • OPUS readme: kor-fra

 • model: transformer-align

 • source language(s): kor kor_Hang kor_Hani kor_Latn

 • target language(s): fra

 • model: transformer-align

 • pre-processing: normalization + SentencePiece (spm32k,spm32k)

 • download original weights: opus-2020-06-17.zip

 • test set translations: opus-2020-06-17.test.txt

 • test set scores: opus-2020-06-17.eval.txt

Benchmarks

testset BLEU chr-F
Tatoeba-test.kor.fra 30.4 0.503

System Info:

Downloads last month
10
Hosted inference API
Translation