opus-mt-de-loz

opus-mt-de-loz / tokenizer_config.json
1
{"target_lang": "loz", "source_lang": "de"}