Avishekh Shrestha's picture

Avishekh Shrestha

Av1kenobi

Research interests

Semi-Supervised learning, NLP

Organizations

models

None public yet

datasets

None public yet